Marsaskala Teenage Group, Marsaskala Video May 24, 2016, 9:14am

Videos by Marsaskala Teenage Group in Marsaskala. Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

The Story Of Human Rights

Human Rights was the subject discussed by the youths that attended Marsaskala teenage group last Friday 20.05.16 at Marsaskala youth centre .

Other Marsaskala Teenage Group videos

Laqghat tal-Gimgha
Zghazagh il-fuq min 16-il sena huma mhegga biex jinghaqdu maghna kull nhar ta' Gimgha bejn it-8:30pm u l-10 ghal laqghat...

The Story Of Human Rights
Human Rights was the subject discussed by the youths that attended Marsaskala teenage group last Friday 20.05.16 at Mars...

Il-hidma mill-membri tal-MTG flimkien ma' nies ohra tal-parocca li joffru l-ghajnuna taghhom sabiex jitlesta centru gdid...

Our group .. :)

About   Privacy   Login C