Marsaskala Teenage Group, Marsaskala Video July 1, 2015, 5:33pm

Videos by Marsaskala Teenage Group in Marsaskala. Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Il-hidma mill-membri tal-MTG flimkien ma' nies ohra tal-parocca li joffru l-ghajnuna taghhom sabiex jitlesta centru gdid taz-zghazagh gewwa Wied il-Ghajn :)

Other Marsaskala Teenage Group videos

Laqghat tal-Gimgha
Zghazagh il-fuq min 16-il sena huma mhegga biex jinghaqdu maghna kull nhar ta' Gimgha bejn it-8:30pm u l-10 ghal laqghat...

The Story Of Human Rights
Human Rights was the subject discussed by the youths that attended Marsaskala teenage group last Friday 20.05.16 at Mars...

Il-hidma mill-membri tal-MTG flimkien ma' nies ohra tal-parocca li joffru l-ghajnuna taghhom sabiex jitlesta centru gdid...

Our group .. :)

About   Privacy   Login C