Museum Marsaskala

MUSEUM Subien Marsascala 41, Triq La Sengle Marsascala, MSK 1228

Mission: "Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd"

Programm tal-Milied għall-Klassijiet iż-żgħar (Minn Year 2 sa Year 5)

Programm tal-Milied 2019 - (Għall-Klassijiet: Preparatorja - Magħżulin - Aspiranti)

Society of Christian Doctrine

“Il-kliem iqanqal il-qalb, iżda l-eżempju jkaxkarha.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“L-umiltà tiġbed il-grazzji mis-sema.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Mit-talb ta’ San Ġorġ Preca - Sitt Appostrofi lil Alla (II)

Museum Marsaskala

Quddiesa fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Qasam f'Marsaskala. Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6:00pm u wara riċeviment fil-bitħa tal-Museum.

Museum Marsaskala

Quddiesa fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Qasam f'Marsaskala. Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6:00pm u wara riċeviment fil-bitħa tal-Museum.

Nirringrazzjaw lill-Mulej għal bosta barkiet li xerred fuqna tul dawn il-75 li fihom is-Soċjetà tal-Museum ħadmet f'Marsaskala.

Society of Christian Doctrine

“Ittama fis-Sinjur, u agħmel dak li hu tajjeb u xejn ma jkun jonqos lilek.”
– San Ġorġ Preca

Museum Marsaskala

Quddiesa fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Qasam f'Marsaskala. Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6:00pm u wara riċeviment fil-bitħa tal-Museum.

Society of Christian Doctrine

“Biżżejjed għall-jum id-dwejjaq tiegħu; inkunu mmela kuntenti li ntemmu llum id-dmirijiet ċkejknin tagħna bil-perfezzjoni.”
– San Ġorġ Preca

Museum Marsaskala

Quddiesa fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Qasam f'Marsaskala. Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6:00pm u wara riċeviment fil-bitħa tal-Museum.

Is-Sibt 2 ta' Novembru 2019
Fis-7:00pm jiftaħ il-Qasam u jkollna KWIZZ.
Wara jkun hemm il-logħob u burgers għall-bejgħ.
NARAKOM

Museum Marsaskala

Quddiesa u Mument ta' Talb fil-Kappella tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda fejn jinstabu l-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca. Nhar il-Ħadd 3 ta' Novembru 2019. Tluq fit-3:30pm. KULĦADD MISTIEDEN

Museum Marsaskala

Quddiesa u Mument ta' Talb fil-Kappella tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda fejn jinstabu l-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca. Nhar il-Ħadd 3 ta' Novembru 2019. Tluq fit-3:30pm. KULĦADD MISTIEDEN

Museum Marsaskala

Quddiesa u Mument ta' Talb fil-Kappella tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda fejn jinstabu l-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca. Nhar il-Ħadd 3 ta' Novembru 2019. Tluq fit-3:30pm. KULĦADD MISTIEDEN

Marsaskala Parish

"Alla jħobbkom u għażilkom." (1 Tess 1, 4)

Is-Sibt 26 u l-Ħadd 27 ta' Ottubru 2019
Ritratti - Stephen Busuttil

Museum Marsaskala

Quddiesa u Mument ta' Talb fil-Kappella tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda fejn jinstabu l-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca. Nhar il-Ħadd 3 ta' Novembru 2019. Tluq fit-3:30pm. KULĦADD MISTIEDEN

Nifirħu lill-grupp ta' adolexxenti li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tagħna.

Griżma 2019

Nifirħu lill-grupp ta' adolexxenti li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tagħna.

Marsaskala Parish

Kollox lest ghal-lejla..
Adorazzjoni u qrar bejn is-7pm u 9pm fis-Sala Sant'Anna.
#adoration #reconciliation #peace #taize

Marsaskala Parish

Preparing for the Sacrament of Confirmation...
#adoration #reconciliation #peace

Museum Marsaskala

Quddiesa fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Qasam f'Marsaskala. Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6:00pm u wara riċeviment fil-bitħa tal-Museum.

Society of Christian Doctrine

“Alla jgħallem it-tjubija, id-dixxiplina u l-għerf lil min ifittxu.”
– San Ġorġ Preca

Laqgħa għall-Ġenituri tat-Tfal li se jirċievu s-Sagrament tal-Ewkaristija 2020. Fil-Knisja Parrokkjali Sant'Anna, fis-7:15pm.
NARAWKOM

Ħarġa ta' Ġurnata nhar il-Ħadd 20 ta' Ottubru 2019
Niltaqgħu għall-quddiesa tad-9:15am.

Quddiesa fl-okkażjoni tal-75 Anniversarju mill-ftuħ tal-Qasam f'Marsaskala. Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali fis-6:00pm u wara riċeviment fil-bitħa tal-Museum.

Quddiesa u Mument ta' Talb fil-Kappella tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda fejn jinstabu l-fdalijiet ta' San Ġorġ Preca. Nhar il-Ħadd 3 ta' Novembru 2019. Tluq fit-3:30pm. KULĦADD MISTIEDEN

Museum Marsaskala

Ħinijiet tal-Katekiżmu tal-Klassijiet iż-Żgħar (Year 2 - Year 5)

Awguri lil dawk kollha li llum se jibdew Sena Skolastika Ġdida :)

Klassijiet Sena 2 (Year 3), Sena 3 (year 4) Sena 4 (Year 5)
Minn nhar il-Ħamis u nhar il-Ġimgħa nerġgħu nibdew il-Katekiżmu f'dawn il-ħinijiet.

Il-Klassijiet ta' Sena 1 (Year 2 fl-iskola) jibdew nhar it-Tnejn 30 ta' Settembru jew nhar it-Tlieta 1 ta' Ottubru 2019.

Ħinijiet tal-Katekiżmu tal-Klassijiet iż-Żgħar (Year 2 - Year 5)

Klassijiet il-Kbar
Minn nhar il-Ħamis nerġgħu nibdew nimxu ma' dawn il-ħinijiet.

Ħinijiet tal-Katekiżmu tal-Klassijietil-Kbar (Year 6 - Form 5)

Museum Marsaskala's cover photo

Museum Birżebbuġa

Nawguraw bidu ta' sena skolastika tajba lill-istaff u lill-istudenti kollha! Niftakru fi kliem San Ġorġ Preca li "It-tagħlim hu l-għajn ta' kull ġid".

Illejla narawkom għal-lejla Sajfija. Nibdew fis-7:30pm.

Lejla Sajfija 2019
Nhar il-Ħadd 22 ta' Settembru 2019, fis-7:30pm, fil-Museum.

Illejla il-Ġimgħa 20 ta' Settembru tintlgħab il-finali tas-Super League bejn Hyper Pirates u Cuscus. Il-Museum jiftaħ fis-6:00pm. NARAWKOM

SUPER LEAGUE FINAL 2019

Ħinijiet tal-Katekiżmu tal-Klassijietil-Kbar (Year 6 - Form 5)

Ħinijiet tal-Katekiżmu tal-Klassijiet iż-Żgħar (Year 2 - Year 5)

Museum Marsaskala

Lejla Sajfija 2019
Nhar il-Ħadd 22 ta' Settembru 2019, fis-7:30pm, fil-Museum.

SUPER LEAGUE FINAL 2019

Museum Marsaskala

Lejla Sajfija 2019
Nhar il-Ħadd 22 ta' Settembru 2019, fis-7:30pm, fil-Museum.

Museum Marsaskala's cover photo

Lejla Sajfija 2019
Nhar il-Ħadd 22 ta' Settembru 2019, fis-7:30pm, fil-Museum.

Museum Subien Qormi San Ġorġ

FESTA TA' SAN LAWRENZ
Nitolbu lil Alla l-Imbierek biex bħal San Lawrenz, qalbna tkun bħal ħuġġieġa nar mkebbsa bl-imħabba lejH... fjamma ħelwa ta' mħabba lejn Alla tagħna!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaskala?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Griżma 2019
LEJLA SAJFIJA 2018

Location

Telephone

Address


41, Triq La Sengle
Marsaskala
MSK1228

Opening Hours

Monday 18:00 - 21:00
Tuesday 18:00 - 21:00
Wednesday 18:00 - 21:00
Thursday 18:00 - 21:00
Friday 18:00 - 21:00
Other Marsaskala places of worship (show all)
Marsaskala Parish Marsaskala Parish
Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala, MSK 1030

Marsaskala Teenage Group Marsaskala Teenage Group
Marsaskala

Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.