Museum Marsaskala

Museum Marsaskala

Comments

Hi does anyone know when the Holy Communion 2019 will take place on pls, in Mscala?
Għeżież, Jiena studenta tal-Malti (Unuri) fl-Università u għadni kemm temmejt it-tieni sena. Bħalissa ninsab għaddejja bit-teżi dwar xi kliem differenti li jeżisti fil-Malti. Sabiex inwettaq dan l-istudju neħtieġ numru ta' individwi: nisa u rġiel li għandhom bejn it-18 u l-25 sena, u oħrajn 'il fuq minn 40 sena, mill-Ħamrun, mir-Rabat u minn Wied il-Għajn jew li ilhom jgħixu f'waħda minn dawn il-lokalitajiet. Kull parteċipant/a huma mitluba li jieħdu sehem fi kwestjonarju u f'taħdita ta' mhux iktar minn 15-il minuta kull waħda. Il-kwestjonarju u t-taħdita se jkunu fi ġranet differenti, kemm jista' jkun skont il-kumdità tal-parteċipanti. Il-parteċipanti kollha se jibqgħu anonimi. Min jixtieq jieħu sehem, jista' jħalli kumment fuq din il-"post", jew inkella jibgħatli messaġġ privat fuq Facebook. Grazzi bil-quddiem!
Good evening. I would greatly appreciate your support for keeping Marsaskala a beautiful locality to live in. On the 22nd April, Earth Day, a clean up event will be held near St. Thomas Bay. All children are welcome! https://www.facebook.com/events/272493133287039/ Secondly, I would appreciate your support in spreading word about the petition to save the open space in Marsaskala's St. Anne's Gardens, one of the few places where children can play in a central location. Thank you! https://www.change.org/p/kunsill-lokali-marsaskala-it-tfal-skali%C5%BCi-%C4%A7aqqhom-post-fil-miftu%C4%A7-fejn-jilg%C4%A7abu-appell-biex-ma-jintmissx-il-%C4%A1nien?recruiter=30731487&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
Innizjativa mehudha mill grupp MARSAKALA OUR BEAUTIFUL VILLAGE, biex nigbru fondi ghal MALTA COMMUNITY CHEST FUND, inizzjativa li taghmel unur lil l'iskalin kollha u lil Villagg sabih taghna. Jekk jogobkhom ghejnu kemm tistaw. Grazzi. MARSASKALA OUR BEAUTIFUL VILLAGE group are going to organize to raise funds for MALTA COMMUNITY CHEST FUNDS a cause that make all the people of Marsaskala proud. Please help much as you can Thanks.
Hi, it tfal tas sitt sena ghandhom muzew illum u jekk iva x hin please?
It tfal tal precett xorta ser jibqa jkollom il lezzjonijiet tal muzew?

MUSEUM Subien Marsascala 41, Triq La Sengle Marsascala, MSK 1228

Mission: "Biex Kristu jsir magħruf u maħbub minn kulħadd"

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Isma' din l-istorja meta anzjan bil-ġuħ iltaqa' ma' tifel ċkejken. Niltaqgħu għada fil-5pm għal 3 minuti oħra.

mailchi.mp

Lejlet id-Duluri

mailchi.mp

Television Malta

https://www.facebook.com/TelevisionMalta/videos/508534596461376/

⛪ It-tieni episodju mis-serje t'eżerċizzi spiritwali ta' Fr Charles Tabone li qed inwasslulkom dil-ġimgħa.
Archdiocese of Malta

youtube.com

It-Tieni Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

L-Ewwel Dulur ta’ Ommna Marija

L-ewwel Dulur ta' Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

Television Malta

https://www.facebook.com/TelevisionMalta/videos/212933719802182/

🙏 Inwasslulkom serje t'eżerċizzi spiritwali minn Fr Charles Tabone f'daż-żmien tar-Randan bit-tema: Hemm post għalik! Fil-Knisja? Fil-Qalb ta' Ġesù
Archdiocese of Malta

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Oscar Romero, qaddis li ċċelebrajna l-festa tiegħu l-ġimgħa l-oħra. Ara dan il-vidjow u skopri aktar dwar dan il-qaddis li qatluh għax tkellem kontra l-inġustizzji. Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal 3 minuti oħra.

youtube.com

It-Tħabbira lil Żakkarija

https://www.youtube.com/watch?v=UE__7XGuCG4&feature=share&fbclid=IwAR0Y0Vqblo-ynA3wQmThNdJmFHxLBX7DjoJhCVUyLu7gbNSdlcDqlkUOzBE

Riflessjoni mill-Evanġelju skont San Luqa It-Tħabbira lil Żakkarija Lq 1, 5-25

youtube.com

It-Talba tar-Rużarju - Il-Misteri tad-Dawl

Il-Misteri tad-Dawl tat-talba tar-Rużarju li jintalbu kull nhar ta' Ħamis. Ringrazzjament lil Aiden Debono Chetcuti, Sky Chetcuti, Matthew Cardona, Isaac Zar...

youtube.com

It-Talba tar-Rużarju - Il-Misteri tal-Glorja

Il-Misteri tal-Glorja tat-talba tar-Rużarju li jintalbu kull nhar ta' Erbgħa u Ħadd. Ringrazzjament lil Aiden Debono Chetcuti, Sky Chetcuti, Matthew Cardona,...

youtube.com

It-Talba tar-Rużarju - Il-Misteri tat-Tbatija

Il-Misteri tat-Tbatija tat-talba tar-Rużarju li jintalbu kull nhar ta' Tlieta u Ġimgħa. Ringrazzjament lil Aiden Debono Chetcuti, Sky Chetcuti, Matthew Cardo...

youtube.com

It-Talba tar-Rużarju - Il-Misteri tal-Ferħ

Il-Misteri tal-Ferħ tat-talba tar-Rużarju li jintalbu kull nhar ta' Tnejn u Sibt. Ringrazzjament lil Aiden Debono Chetcuti, Sky Chetcuti, Matthew Cardona, Is...

Nixtiequ naqsmu magħkom dawn il-Crafts u Tpinġijiet ta':
Sofia Abela Fiorentino
Luca Zahra
Mattia Zahra
Benjamin Bonello
Federica Calleja
Andrè Galea u Julian Galea
Matthias Degiorgio
Ben Tierney
Kyra Vella
Noah Caruana
Matthew Weiler
Kayleigh Bonnici
Mason Muscat
Ethan Muscat
Kyle Magro
Gabriella Abela

Museum Marsaskala

Għeżież Ġenituri,
Qed nibagħtu din l-istampa bil-kelmiet għeżież 'L-Iben t'Alla sar bniedem' (Verbum Dei caro factum est) biex tiġi stampata u t-tfal jagħtuha l-kulur. Wara titwaħħal mat-twieqi jew bibien fil-faċċata tad-djar tagħna bħala talba lil Alla sabiex iħarisna mill-mard. Ejjew induru lejn Alla u nqiegħdu t-tama tal-familji tagħna fih.

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Kemm nemmnu li Alla tassew jista' kollox? Kemm nemmnu li Alla jista' anke jqajjem lin-nies mill-mewt? Kemm nemmnu li Alla jista' jfejjaqna mill-mard li hawn madwarna fid-dinja? Niltaqgħu għada għal 3 minuti oħra fil-5pm.

Society of Christian Doctrine

It-talba tal-Coram Domino (Quddiem il-Mulej) miktuba minn San Ġorġ Preca, hija viżta li aħna mħeġġin nagħmlu ta’ kuljum lil Ġesù Sagramentat. F’dawn iż-żminijiet fejn qed tkun diffiċli li nkunu fiżikament preżenti quddiem l-Ewkaristija, nistiednu lil dawk kollha li jixtiequ, biex jagħmlu dan il-mument qasir ta’ talb fil-ġabra ta’ kamrithom jew mal-membri tal-familja tagħhom.

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Bħalissa ħafna għaddejin minn maltempata f'ħajjithom. Araw x'parir jagħtina l-ħsieb tal-lum. Niltaqgħu għada għal 3 minuti oħra fil-5pm.

youtube.com

Sinjur Alla, Inti li int

https://www.youtube.com/watch?v=Z7mDTiYjuCE

Ninġabar ftit u nirrifletti permezz ta' silta qasira mit-talba ta’ San Ġorġ Preca 'Sitt Apostrofi lil Alla'

youtube.com

Hekk Ħabbna

Hekk Ħabbna
https://www.youtube.com/watch?v=b6F1F8xKJ04

“Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem.” Ġw3,16

youtube.com

Nies ta’ Rieda Tajba

https://www.youtube.com/watch?v=toHanxosBd8&fbclid=IwAR040AoDtdyNdoI5Dw6GFShQTkN30pMai_QAJ7SWfhc4iKLWkIz9Tjk6K9U

Matul iż-żmien, fl-istorja twila tal-bniedem, dehru għadd kbir ta' nies ta’ rieda tajba li meta rnexxilhom iżommu sħiħ ħarġu ferm aktar qawwija minn qatt qab...

youtube.com

Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

https://www.youtube.com/watch?v=F_W-T257W8k&feature=emb_title

Direttivi tal-Isqfijiet dwar iċ-ċelebrazzjonijiet reliġjużi fix-xhur li ġejjin

youtube.com

It-Tħabbira tal-Anġlu

https://m.youtube.com/watch?v=SMIe07HejCo

Riflessjoni mill-Evanġelju skont San Luqa It-Tħabbira tal-Anġlu Lq 1: 26-38

Għeżież Ġenituri,
Qed nibagħtu din l-istampa bil-kelmiet għeżież 'L-Iben t'Alla sar bniedem' (Verbum Dei caro factum est) biex tiġi stampata u t-tfal jagħtuha l-kulur. Wara titwaħħal mat-twieqi jew bibien fil-faċċata tad-djar tagħna bħala talba lil Alla sabiex iħarisna mill-mard. Ejjew induru lejn Alla u nqiegħdu t-tama tal-familji tagħna fih.

youtube.com

Promo - Ejjew u Taraw

Promo għaċ-channel il-ġdid 'Ejjew u Taraw'

Talb ta' San Ġorġ Preca

San Ġużepp ta' Qalb Safja, Itlob għalina.

youtube.com

SEEKER - Online Lenten Talks

youtube.com Today (Monday) we kick off the LIVE streaming of our Lenten talks. This year's talks will focus on the Emmaus narrative, re-living the disciples' mixed emoti...

[03/12/20]   Għeżież ġenituri,
Fid-dawl tal-aħħar żviluppi ninfurmakom li sakemm nerġgħu navżawkom il-lezzjonijiet tal-katekiżmu se jieqfu minnufih. Il-laqgħa tal-lejla se titħassar ukoll. Jekk Alla jrid inżommukom informati bl-iżviluppi li jseħħu. Intant nappellaw sabiex kulħadd iżomm kalm u jitlob lill-Mulej u lil Sidtna Marija Saħħa tal-Morda sabiex ikunu l-għajnuna u t-tama tagħna f'dan iż-żmien. Grazzi ħafna u l-paċi magħkom.

Museum Ħaż-Żabbar

Grazzi Sinjur Alla.

TMIEM Il-ĠIMGĦA

Museum Marsaskala

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal fil-Klassi tal-Ewwel Tqarbina
Nhar il-Ħamis 5 ta' Marzu 2020 fil-knisja parrokkjali Sant'Anna fis-7:00pm.

LAQGĦA GĦALL-ĠENITURI 
tal-Adolexxenti li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof 2020.

Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Marzu 2020
Fiċ-ċentri tal-Museum fis-7:00pm

IL-ĦAMIS 12 ta' Marzu 2020.
LAQGĦA GĦALL-ĠENITURI TAL-KLASSIJIET SENA 2, 3, 4 (YEAR 3, 4, 5 FL-ISKOLA). FIL-KNISJA PARROKKJALI SANT'ANNA FIS-7:00PM.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal fil-Klassi tal-Ewwel Tqarbina
Nhar il-Ħamis 5 ta' Marzu 2020 fil-knisja parrokkjali Sant'Anna fis-7:00pm.

Tmiem il-Ġimgħa

140 Anniversarju mit-Twelid ta' San Ġorġ Preca

GRIŻMA 2020

TMIEM IL-ĠIMGĦA

Museum Marsaskala's cover photo

Museum Marsaskala

Museum Marsaskala

Society of Christian Doctrine

“Nifirħulek, o Ġesù, li Alla bagħtek hawn fid-dinja bil-wisq dinjità ta’ Medjatur bejnu u bejnna bnedmin.” – San Ġorġ Preca

Jekk Alla jrid, nhar il-Ġimgħa li ġej, 3 ta' Jannar 2020, is-SDC se tkun qed ittella' l-Attività għall-Magħżulin u l-Aspiranti (mill-Form 2 sal-Form 5) flimkien mal-ġenituri tagħhom.

Din se ssir fl-Awditorium fil-Blata l-Bajda u tibda fis-7.00pm, bit-tema "Fejn hu?"

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaskala?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Griżma 2019
LEJLA SAJFIJA 2018

Location

Telephone

Address


41, Triq La Sengle
Marsaskala
MSK1228

Opening Hours

Monday 18:00 - 21:00
Tuesday 18:00 - 21:00
Wednesday 18:00 - 21:00
Thursday 18:00 - 21:00
Friday 18:00 - 21:00
Other Religious Organizations in Marsaskala (show all)
Marsaskala Parish Marsaskala Parish
Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala, MSK 1030

Marsaskala Teenage Group Marsaskala Teenage Group
Marsaskala

Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.