Marsaskala Parish

Marsaskala Parish

Comments

Kif isir pjan pastorali? X`inhu proċess ta` dixxerniment komunitarju? - https://mailchi.mp/c107c191f89d/dixxerniment-komunitarju-u-pjanar-pastorali Applika issa u skopri aktar!
This is EVANGELISATION - NO PRAYER NO POWER
MaltaPost is pleased to announce the opening of our new Post Office in Marsaskala. This Post Office will add to the extensive network of 40 Post Offices around Malta and Gozo. This Post Office will support exclusively the residents of Marsaskala and hosts Easipik - a 24/7 always available parcel pick-up service. Check and like our page MaltaPost
Heartfelt thanks to all who were involved in the organisation of activities for the feast - both religious and other activities. Thank you for reaching out to the community and offering great opportunities for all to participate. Thanks to all organisers, volunteers and people who contributed in one way or another. May God bless you all!
Id-devozzjoni li San Ġorġ Preca kellu lejn Sant'Anna kienet tidher fil-fatt li ta' spiss kien iqaddes fuq l-artal iddedikat lil din il-qaddisa fil-Knisja Arċipetrali ta' San Publju fil-Furjana.
Grazzi kbira mil qalb lil kappillan fr.roderick ta l hin li qatta maghna dal ghodu .kienet veru interresanti u ta gabra.naprezza hafna tax xoghol u il bambin jaghtikom is sahha lilkek u fr.luke halli tkomplu ixxerdu il kelma ta alla .grazzi
Please avoid Triq il-Vajrita near Centru tahrig adulti. CPD have been informed
Hi Soon we will be moving to M'Scala and we have 2 kids - a 11 yr boy and a 6 yr old girl. This year they will both need to start preparing one for Confirmation and the other for Communion. Can you pls tell me where the Muzew of Mscala is and what are the days and the time schedules? Thanks a lot
Għeżież, Jiena studenta tal-Malti (Unuri) fl-Università u għadni kemm temmejt it-tieni sena. Bħalissa ninsab għaddejja bit-teżi dwar xi kliem differenti li jeżisti fil-Malti. Sabiex inwettaq dan l-istudju neħtieġ numru ta' individwi: nisa u rġiel li għandhom bejn it-18 u l-25 sena, u oħrajn 'il fuq minn 40 sena, mill-Ħamrun, mir-Rabat u minn Wied il-Għajn jew li ilhom jgħixu f'waħda minn dawn il-lokalitajiet. Kull parteċipant/a huma mitluba li jieħdu sehem fi kwestjonarju u f'taħdita ta' mhux iktar minn 15-il minuta kull waħda. Il-kwestjonarju u t-taħdita se jkunu fi ġranet differenti, kemm jista' jkun skont il-kumdità tal-parteċipanti. Il-parteċipanti kollha se jibqgħu anonimi. Min jixtieq jieħu sehem, jista' jħalli kumment fuq din il-"post", jew inkella jibgħatli messaġġ privat fuq Facebook. Grazzi bil-quddiem!
Dawk is-subien li għamlu l-preċett u jixtiequ jsiru abbatini, jistgħu jiġu għal-laqgħa li ssir għada fil-5pm fis-sagristija, wara l-knisja. Ixxerjaw dan l-avviż biex min jixtieq jiġi, ikun jaf. Grazzi.

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Marsaskala Parish, Religious organisation, Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg, Marsaskala.

Operating as usual

Avviżi Parrokkjali - 18 ta' Ottubru 2020 - https://mailchi.mp/1b3fabb67d3b/avvizi-12885335

𝗠𝗮𝗴𝗵𝗺𝘂𝗱𝗶𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗷𝗮
Illum is-Sibt 17 ta’ Ottubru 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fis-6:30pm.

𝗚̇𝘂𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗠𝗶𝘀𝘀𝗷𝘂𝗻𝗮𝗿𝗷𝗮
Is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta’ Ottubru 2020 hija l-Ġurnata Missjunarja. Il-ġbir kollu li se jsir fil-knejjes tad-dinja Kattolika jmur biex il-Kelma ta’ Alla tixxandar anke f’artijiet ġodda tal-missjoni. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

𝗞𝘂𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗷𝗼𝗻𝗶 𝗗𝗷𝗮𝗸𝗼𝗻𝗶𝗷𝗮
Il-Kummissjoni Djakonija tħeġġiġna sabiex min jixtieq joffri xirja għall-familji fil-bżonn tal-Parroċċa tagħna. Għandna bżonn cereal, ħalib, zokkor, detergents u toiletries. Ix-xirja inpoġġuha quddiem it-taraġ tal-artal. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

𝗥𝘂𝘇̇𝗮𝗿𝗷𝘂 𝗳’𝗢𝘁𝘁𝘂𝗯𝗿𝘂
Niftakru li matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, fis-5:55pm (qabel il-quddiesa tas-6:30pm), jintalab ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Nhar ta’ Sibt jibda wara l-quddiesa tas-6:30pm u l-Ħadd jibda fil-5:25pm. Inħeġġukom sabiex bħala familja titolbu t-talba tar-Rużarju flimkien.

marsaskalaparish.org

Għaliex? – Marsaskala Parish

Għaliex? ... Mistoqsija li xxaqqaq d-dlam!

Mument ta' talb fid-dar - 29 Ħadd matul is-Sena A
http://marsaskalaparish.org/2020/10/ghaliex/

marsaskalaparish.org Għaliex? Għaliex? 17 Oct 20 Marsaskala Parish Mument ta’ talb: It-29 Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Meta nagħrfu lil Alla, nag...

Nhar il-Ħadd hija l-Ġurnata Missjunarja.
Ejjew inkunu ġenerużi sabiex il-Kelma ta’ Alla tixxandar anke f’artijiet ġodda tal-missjoni. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Sister Stan Therese Mumuni runs Nazareth Home in Ghana. A home that welcomes children abandoned by their own families and communities because they were born with a disability. If not for Swor Stan and others, these children would easily be injured or even killed. Help us help Sister Stan to continue to save these children and provide them with a roof over their heads, health care, education and above all love that they are so lacking of. Call to make your donation. Heartfelt thanks.

Swor Stan Therese Mumuni tmexxi Dar Nazaret fil-Ghana. Dar li tilqa' fiha tfal abbandunati mill-familjari u l-komunitajiet tagħhom stess għaliex twieldu b'diżabilità. Jekk mhux għal Swor Stan u sħabha, dawn it-tfal faċilment ikunu mweġġa' jew saħansitra maqtula. Għinuna ngħinu lil Swor Stan biex tkompli ssalva lil dawn it-tfal u tipprovdilhom saqaf fuq rashom, kura tas-saħħa, edukazzjoni u fuq kollox imħabba li tant huma neqsin minnha. Ċemplilna sabiex tagħti d-donazzjoni tiegħek. Grazzi mill-qalb.

#WeAreStillHere #missiomalta #ahnaghadnahawn

Minn Fr Victor Agius...

From the teachings and lifestyle of Pope Francis, we can see that the Holy Spirit wants us to live the gospel in a ‘sine glossa’ / straight forward way. (ref. Evangelii Gaudium 271). In this way, we can experience the joy in our heart. When a missionary gives his life to serve his people in humility, he experiences joy and fires that joy within those around him, even those who are non Christians. Living the Gospel leads us to experience simplicity and freedom, two qualities that our youngsters are looking for in their life.

Mit-tgħalim, mil-ġesti u mill-istil ta’ ħajja li jgħix Papa Franġisku, aħna naraw ċar li l-Ispirtu s-Santu jixtieqna ngħixu l-Vanġelu ‘sine glossa’ (ref. Evangelii Gaudium 271). Jekk ngħixu l-Vanġelu ‘straigth forward’, aħna nħossu fina dak il-ferħ li missjunarju veru jħoss f’qalbu. Meta l-missjunarju huwa lest li jagħti ħajtu għall-popli li jaħdem magħhom, mhux biss iqabbad in-nar f’qalbu, imma dan in-nar jaqbad ukoll fi qlub in-nies ta’ madwaru, anki jekk dawn ma jkunux għadhom saru Nsara.
L-Ispirtu s-Santu jurina li r-radikaliżmu tal-Vanġelu jwassalna għall-vera libertà u sempliċità. Żewġ kwalitajiet li b’mod speċjali ż-żgħażagħ kontinwament qed ifittxu f’ħajjithom.

Dun Victor Agius

#WeAreStillHere #MissioMalta #MissionSunday

Ninsabu dispjaċuti li sar dan il-vandaliżmu fuq l-istatwa ta' Sant'Antnin fil-kappella tal-Family Park. Ser nagħmlu ħilitna biex tigi restawrata kif kienet. Kull għajnuna hija apprezzata.

Nagħtu merħba fostna lis-Seminarista Gylan Camilleri mill-Parroċċa tagħna, li matul din is-sena se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

Avviżi Parrokkjali - 11 ta' Ottubru 2020 - https://mailchi.mp/9834a2caba2d/avvizi-12882707

𝗟𝗮𝗾𝗴𝗵𝗮 𝘁𝗮’ 𝘁𝗵𝗲𝗷𝗷𝗶𝗷𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗹-𝗾𝗿𝗶𝗯 𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹-𝗴𝗵𝗮𝗿𝗮𝗷𝗷𝗲𝘀
Il-Ġimgħa 16 ta’ Ottubru 2020 fis-7.30pm fis-Sala Sant’Anna ser issir laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn Jannar u Lulju 2021. Bookings mill-Uffiċċju Parrokkjali.

𝗠𝗮𝗴𝗵𝗺𝘂𝗱𝗶𝗷𝗮 𝗞𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗷𝗮
Is-Sibt 17 ta’ Ottubru 2020 issir il-Magħmudija bil-Quddiesa li tibda fis-6:30pm.

𝗥𝘂𝘇̇𝗮𝗿𝗷𝘂 𝗳’𝗢𝘁𝘁𝘂𝗯𝗿𝘂
Niftakru li matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, fis-5:55pm (qabel il-quddiesa tas-6:30pm), jintalab ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Nhar ta’ Sibt jibda wara l-quddiesa tas-6:30pm u l-Ħadd jibda fil-5:25pm. Inħeġġukom sabiex bħala familja titolbu t-talba tar-Rużarju flimkien.

𝗞𝗼𝗿 𝗨𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗻𝗮
Il-kor tat-tfal se jibda jaħdem fuq innijiet għal żmien l-Avvent u l-Milied minn Ottubru li jitkantaw fil-quddiesa tad-9:15am nhar ta' Ħadd.

Inħeġġu lit-tfal u ż-żgħażagħ biex jingħaqdu mal-kor fil-preparazzjoni għal dan iż-żmien tal-Milied. Il-kor jiltaqgħa kull nhar ta’ Ġimgħa bejn is-7.00pm u t-8.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝘇𝗷𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹-𝗸𝗮𝘁𝗲𝗸𝗶𝘇̇𝗺𝘂 𝘁𝗮𝘁-𝘁𝗳𝗮𝗹 𝗹𝗶 𝘁𝘄𝗶𝗲𝗹𝗱𝘂 𝗳𝗹-𝟮𝟬𝟭𝟰 𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟱
Infakkru fir-reġistrazzjoni għall-katekiżmu tat-tfal li twieldu fl-2014 u ser jirċievu s- Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fis-sena 2021. Tfal li twieldu fl-2015 jistgħu jiġu reġistrati ukoll għall-Pre-Preċett.

Ir-reġistrazzjoni tista’ ssir Online fuq www.marsaskalaparish.org jew fuq il-Facebook tal-parroċċa, kif ukoll fl-Uffiċċju Parrrokkjali li jkun miftuħ nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4:30pm u l-5:30pm.

Il-ġenituri tat-tfal kollha ser jiġu kkuntattjati mill-katekisti tagħhom rigward meta ser jibdew il-lezzjonijiet.

𝗚̇𝗮𝗯𝗿𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰̇𝗷𝗮𝗹𝗶
Illum se ssir il-ġabra speċjali għall-Parroċċa tagħna. Inħeġġukom tkunu ġenerużi. Nirringrazzjawkom mill-qalb.

𝗜𝘀-𝗦𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗚𝘆𝗹𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿𝗶
Nagħtu merħba fostna lis-Seminarista Gylan Camilleri mill-Parroċċa tagħna, li matul din is-sena se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

Ċelebrazzjoni tal-festa liturġika tal-Madonna tar-Rużarju fil-kappella ddedikata lilha, fil-Villa Apap Bologna.

Ritratti: Joe Magri

Ċelebrazzjoni tal-festa liturġika tal-Madonna tar-Rużarju fil-kappella ddedikata lilha, fil-Villa Apap Bologna.

Ritratti: Joe Magri

Laqgħa minn Fr Philip Cutajar OFM Cap.

Laqgħa minn Fr Philip Cutajar OFM Cap.

Illum niċċelebraw il-festa liturġika tal-Madonna tar-Rużarju.
Fis-7.30pm Quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna, wara nitolbu t-talba tar-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali.
Kull min jattendi għandu r responsabbiltà li jilbes maskra jew visor.
Flimkien bħala familja ejjew nitolbu t-talba tar-Rużarju għall-familji tagħna u għall-Knisja.

Nagħtu merħba fostna lis-Seminarista Matthew Borg mill-Parroċċa tax-Xagħra Għawdex, li matul din is-sena se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

Avviżi Parrokkjali - 4 ta' Ottubru 2020 - https://mailchi.mp/f9ec284aa67e/avvizi

𝗚̇𝗮𝗯𝗿𝗮 𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹-𝗣𝗮𝗽𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟬
Is-Sibt u l-Ħadd li ġej ser issir il-ġabra magħrufa bħala l-“Offerta ta’ San Pietru”. B’din il-ġabra nkunu wkoll qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu bħala Ragħaj tal-Knisja permezz tal-għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha ma’ ħutna l-aktar fil-bżonn. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

𝗧𝗯𝗲𝗿𝗶𝗸 𝘁𝗮𝗹-𝗕𝗮𝘀𝗸𝘁𝗶𝗷𝗶𝗲𝘁 𝘁𝗮𝗹-𝗜𝘀𝗸𝗼𝗹𝗮
Il-Ħadd 4 ta’ Ottubru 2020 ser isir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola fil-quddiesa tad-9:15am. Il-ġenituri huma mħeġġa jġibu lil uliedhom għal din il-quddiesa li fiha ser jitbierku l-basktijiet tal-iskola fil-bidu tas-sena skolastika l-ġdida. It-tfal jibqgħu bilqgħeda ħdejn il-ġenituri bil-basket tagħhom biex inħarsu s-saħħa ta’ xulxin. Ser ikun hemm siġġijiet għal min jixtieq isegwi l-quddiesa barra fuq iz-zuntier.

𝗜𝗹-𝗞𝗮𝗽𝘂𝗰̇𝗰̇𝗶𝗻𝗶 𝗳𝗼𝘀𝘁𝗻𝗮
Nirringrazzjaw lill- Patrijiet Kapuċċini li matul din il-ġimgħa kienu fil-parroċċa tagħna. Għada l-Ħadd 4 ta’ Ottubru 2020 niċċelebraw flimkien magħhom il-festa ta’ San Franġisk t’Assisi fil-quddiesa tas-6:00pm.

𝗥𝘂𝘇̇𝗮𝗿𝗷𝘂 𝗳’𝗢𝘁𝘁𝘂𝗯𝗿𝘂
Niftakru li matul dan ix-xahar ta’ Ottubru, fis-5:55pm (qabel il-quddiesa tas-6:30pm), jintalab ir-Rużarju quddiem Ġesù Sagramentat. Nhar ta’ Sibt jibda wara l-quddiesa tas-6:30pm u l-Ħadd jibda fil-5:25pm. Inħeġġukom sabiex bħala familja titolbu t-talba tar-Rużarju flimkien.

𝗠𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿𝘀’ 𝗣𝗿𝗮𝘆𝗲𝗿𝘀
L-Erbgħa 7 ta’ Ottubru 2020 l-ommijiet kollha huma mistiedna sabiex nitolbu b’mod speċjali għal uliedna. Fid-9:00am tiġi ċċelebrata quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna. L-ommijiet imħeġġa’ jattendu.

𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘁𝗮𝗹-𝗠𝗮𝗱𝗼𝗻𝗻𝗮 𝘁𝗮𝗿-𝗥𝘂𝘇̇𝗮𝗿𝗷𝘂
L-Erbgħa 7 ta’ Ottubru 2020 niċċelebraw il-festa liturġika tal-Madonna tar-Rużarju. Għalhekk fis-7.30pm niċċelebraw quddiesa fil-Kappella tal-Madonna tar-Rużarju fil-Villa Apap Bologna, b’suffraġju għall-benefatturi tal-Knisja Parrokkjali u tal-Villa Apap Bologna, il-Baruni u l-Barunessa Apap Bologna, wara nitolbu t-talba tar-Rużarju u tingħata l-Barka Sagramentali. Kull min jattendi għandu r responsabbiltà li jilbes maskra jew visor.

𝗟𝗮𝗾𝗴𝗵𝗮 𝘁𝗮’ 𝘁𝗵𝗲𝗷𝗷𝗶𝗷𝗮 𝗺𝗶𝗹𝗹-𝗾𝗿𝗶𝗯 𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹-𝗴𝗵𝗮𝗿𝗮𝗷𝗷𝗲𝘀
Il-Ġimgħa 16 ta’ Ottubru 2020 fis-7.30pm fis-Sala Sant’Anna ser issir laqgħa ta’ tħejjija mill-qrib għall-għarajjes li ser jiżżewġu bejn Jannar u Lulju 2021. Bookings mill-Uffiċċju Parrokkjali.

𝗞𝗼𝗿 𝗨𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗻𝗮
Il-kor tat-tfal se jibda jaħdem fuq innijiet għal żmien l-Avvent u l-Milied minn Ottubru li jitkantaw fil-quddiesa tad-9:15am nhar ta' Ħadd.

Inħeġġu lit-tfal u ż-żgħażagħ biex jingħaqdu mal-kor fil-preparazzjoni għal dan iż-żmien tal-Milied. Il-kor jiltaqgħa kull nhar ta’ Ġimgħa bejn is-7.00pm u t-8.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝘇𝗷𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹-𝗸𝗮𝘁𝗲𝗸𝗶𝘇̇𝗺𝘂 𝘁𝗮𝘁-𝘁𝗳𝗮𝗹 𝗹𝗶 𝘁𝘄𝗶𝗲𝗹𝗱𝘂 𝗳𝗹-𝟮𝟬𝟭𝟰 𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟱
Infakkru fir-reġistrazzjoni għall-katekiżmu tat-tfal li twieldu fl-2014 u ser jirċievu s- Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fis-sena 2021. Tfal li twieldu fl-2015 jistgħu jiġu reġistrati ukoll għall-Pre-Preċett.

Ir-reġistrazzjoni tista’ ssir Online fuq www.marsaskalaparish.org jew fuq il-Facebook tal-parroċċa, kif ukoll fl-Uffiċċju Parrrokkjali li jkun miftuħ nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4:30pm u l-5:30pm.

Il-ġenituri tat-tfal kollha ser jiġu kkuntattjati mill-katekisti tagħhom rigward meta ser jibdew il-lezzjonijiet.

𝗜𝘀-𝗦𝗲𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗵𝗲𝘄 𝗕𝗼𝗿𝗴
Nagħtu merħba fostna lis-Seminarista Matthew Borg mill-Parroċċa tax-Xagħra Għawdex, li matul din is-sena se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

marsaskalaparish.org

Ma stennejthiex minnu! – Marsaskala Parish

Mument ta' talb fid-dar - 27 Ħadd matul is-Sena A

http://marsaskalaparish.org/2020/10/ma-stennejthiex-minnu/

marsaskalaparish.org Ma stennejthiex minnu! Ma stennejthiex minnu! 03 Oct 20 Marsaskala Parish Mument ta’ talb: Is-Sebgħa u Għoxrin Ħadd Matul is-Sena A Niċċelebraw l-Evanġelju tal-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, mument ta’ silenzju Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Is...

Illum aħna u nibdew ix-xahar ta' Ottubru nistednukom tingħaqdu magħna;
5.50pm nitolbu t-talba tar-Rużarju quddiem Ġesù Ewkaristija
6.30pm Quddiesa
7.00pm laqgħa għal kulħadd immexxija mill-Patrijiet Kapuċċini.

Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin.

mailchi.mp

Avviżi Parrokkjali - 27 ta' Settembru 2020

Avviżi Parrokkjali - 27 ta' Settembru 2020 - https://mailchi.mp/7a49a125f1dd/avvizi

mailchi.mp Website għat-tfal u l-familja kollha. Hawn tista' ssib ħafna affarijiet bħal talb, logħob, u ħafna iktar biex titgħallem dwar Ġesù u kif inħobbu iktar lil xulxin. ------

Seminary Vocations Centre

19th September 2020
End of Seminary Vocations Centre Pastoral Year 2019-2020

SDC Museum Subien Marsaskala

SDC Museum Subien Marsaskala

Il-laqgħat online jkunu bejn is-6.00pm u s-6.30pm. Iktar dettalji jintbgħatu iktar viċin tal-laqgħa.

All online sessions start at 6.00pm and end at 6.30pm. More details will be sent closer to the date.

mailchi.mp

Avviżi Parrokkjali - 20 ta' Settembru 2020

Avviżi Parrokkjali - 20 ta' Settembru 2020 - https://mailchi.mp/3cd01b8bdd03/avvizi

𝗔𝗱𝗼𝗿𝗮𝘇𝘇𝗷𝗼𝗻𝗶 𝘁𝗮𝗹-𝗛𝗻𝗶𝗲𝗻𝗮 𝗗𝗶𝘃𝗶𝗻𝗮
It-Tnejn 21 ta’ Settembru 2020 wara l-quddiesa tas-6:30pm jkollna l-Adorazzjoni tal-Ħniena Divina.

𝗞𝗼𝗿 𝗨𝗹𝗶𝗲𝗱 𝗦𝗮𝗻𝘁’𝗔𝗻𝗻𝗮
Il-kor tat-tfal se jibda jaħdem fuq innijiet għal żmien l-Avvent u l-Milied minn Ottubru li jitkantaw fil-quddiesa tad-9:15am nhar ta' Ħadd.

Inħeġġu lit-tfal u ż-żgħażagħ biex jingħaqdu mal-kor fil-preparazzjoni għal dan iż-żmien tal-Milied. Il-kor jiltaqgħa kull nhar ta’ Ġimgħa bejn is-7.00pm u t-8.00pm fil-Knisja Parrokkjali.

𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘇𝘇𝗷𝗼𝗻𝗶 𝗴𝗵𝗮𝗹𝗹-𝗸𝗮𝘁𝗲𝗸𝗶𝘇̇𝗺𝘂 𝘁𝗮𝘁-𝘁𝗳𝗮𝗹 𝗹𝗶 𝘁𝘄𝗶𝗲𝗹𝗱𝘂 𝗳𝗹-𝟮𝟬𝟭𝟰 𝘂 𝟮𝟬𝟭𝟱
Infakkru fir-reġistrazzjoni għall-katekiżmu tat-tfal li twieldu fl-2014 u ser jirċievu s- Sagrament tal-Ewwel Tqarbina fis-sena 2021. Tfal li twieldu fl-2015 jistgħu jiġu reġistrati ukoll għall-Pre-Preċett.

Ir-reġistrazzjoni tista’ ssir Online fuq www.marsaskalaparish.org jew fuq il-Facebook tal-parroċċa, kif ukoll fl-Uffiċċju Parrrokkjali li jkun miftuħ nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn l-4:30pm u l-5:30pm.

𝘐𝘭-𝘨̇𝘦𝘯𝘪𝘵𝘶𝘳𝘪 𝘵𝘢𝘵-𝘵𝘧𝘢𝘭 𝘬𝘰𝘭𝘭𝘩𝘢 𝘴𝘦𝘳 𝘫𝘪𝘨̇𝘶 𝘬𝘬𝘶𝘯𝘵𝘢𝘵𝘵𝘫𝘢𝘵𝘪 𝘮𝘪𝘭𝘭-𝘬𝘢𝘵𝘦𝘬𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘵𝘢𝘨ħ𝘩𝘰𝘮 𝘳𝘪𝘨𝘸𝘢𝘳𝘥 𝘮𝘦𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘳 𝘫𝘪𝘣𝘥𝘦𝘸 𝘪𝘭-𝘭𝘦𝘻𝘻𝘫𝘰𝘯𝘪𝘫𝘪𝘦𝘵.


Dawk il-ġenituri tat-tfal SUBIEN li twliedu fl-2012, 2013, u 2014 u li kienu jattendu għall-katekiżmu fiċ-ċentru tal-Munxar jew fis-Sala Sant'Anna u li issa jixtiequ jibdew jattendu fil-MUSEUM tas-Subien, iridu jagħmlu reġistrazzjoni ġdida mal-MUSEUM kif ġej:

1) Idħol f'dan il-link u niżżel il-formola: https://www.sdcmuseum.org/FormolaRegistrazzjoni.pdf

2) Imla' l-formola. Din tista' timtela' fuq il-kompjuter jew timlieha bl-idejn wara li tipprintjaha. IMPORTANTI LI L-FORMLA TKUN MIMLIJA SEWWA U FFIRMATA KIF SUPPOST.

3) Wassal il-formola l-MUSEUM. Dan jista' jsir jew billi timposta l-formola f'envelop magħluq fl-indirizz: 41, Triq La Sengle, Marsaskala jew tingħata bl-idejn fil-MUSEUM tas-Subien mit-Tnejn sal-Ġimgħa, minbarra l-Erbgħa mis-6.15pm sas-6.45pm.
B'dan il-mod, tkunu qed tirreġistraw lit-tifel għal-laqgħat tal-katekiżmu fil-MUSEUM tas-Subien.

mailchi.mp Website għat-tfal u l-familja kollha. Hawn tista' ssib ħafna affarijiet bħal talb, logħob, u ħafna iktar biex titgħallem dwar Ġesù u kif inħobbu iktar lil xulxin. ------

www.sdcmuseum.org

Applikazzjoni għall-katekiżmu fil-Museum tas-Subien tal-Parroċċa tagħna.

sdcmuseum.org

Happy Birthday! Nawguraw lil Fr Victor Agius fl-okkazjoni ta' għeluq sninu u nirringrazzjawh tal-preżenza tiegħu fil-Komunita' tagħna. Il-Mulej ibierkek biex tibqa' tkun ta' barka għall-Parroċċa tagħna. Awguri u Talb.

mailchi.mp

Avviżi Parrokkjali - 13 ta' Settembru 2020

Avviżi Parrokkjali - 13 ta' Settembru 2020 - https://mailchi.mp/a9f13a1305dd/avvizi

mailchi.mp Website għat-tfal u l-familja kollha. Hawn tista' ssib ħafna affarijiet bħal talb, logħob, u ħafna iktar biex titgħallem dwar Ġesù u kif inħobbu iktar lil xulxin. ------

Bejn it-Tnejn 14 ta’ Settembru u l-Ġimgħa 18 ta’ Settembru 2020 fis-7:00pm is-Soċjetà tal-Museum ser jorganizzaw Ġimgħa ta’ Tagħlim b’mod virtwali fuq il-Youtube channel Ejjew u Taraw.
Il-laqgħat jitmexxew mill-membri tal-Museum.

📸 Joanna Magri

docs.google.com

CHILDREN’S CATECHISM PROGRAMME Application Form 2020

CHILDREN’S CATECHISM for Holy Communion
Online Application Form for children born in 2014 or 2015.

https://forms.gle/Adrbaj3aRNnE9ZBe8

❗️THIS APPLICATION IS NOT VALID UNLESS IT IS SIGNED BY BOTH PARENTS AT THE PARISH OFFICE. (more info in application)

------

KATEKIŻMU GĦAT-TFAL għas-Sagrament tal-Ewwel Tqarbina.
Applikazzjoni Online għat-tfal li twieldu fl-2014 jew 2015.

https://forms.gle/Adrbaj3aRNnE9ZBe8

❗️DIN L-APPLIKAZZJONI TKUN VALIDA META JIFFIRMAW IŻ-ŻEWĠ ĠENITURI FL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI (Aktar dettalji fil-formola)

docs.google.com MARSASKALA PARISH

Fit-8 ta’ Settembu, il-Knisja tiċċelebra t-Twelied tal-Verġni Marija, festa ta’ devozzjoni marbuta ħafna mal-istorja ta’ pajjiżna.

Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Ammen.

Jum Wied il-Għajn 2020

Quddiesa ta' ringrazzjament lil Alla tal-ħidma kollha b'risq il-lokalità tagħna.

Grazzi lill-Kunsill Lokali tar-rikonoxximent mogħti lill-Kummissjoni Djakonija u l-Fratellanza ta' Sant'Anna, żewġ gruppi tal-Parroċċa, fost ħafna gruppi u ħidmiet oħrajn li jaħdmu fis-skiet u b'tant sagrifiċċju għall-ġid tal-komunità.

Awguri ukoll lid-diversi gruppi li ngħataw dan ir-rikonoxximent. Il-Mulej iseddaq ħidmietkom.

Ritratti: Joseph Magri

Quddiesa ta' ringrazzjament lil Alla tal-ħidma kollha b'risq il-lokalità tagħna.

Grazzi lill-Kunsill Lokali tar-rikonoxximent mogħti lill-Kummissjoni Djakonija u l-Fratellanza ta' Sant'Anna, żewġ gruppi tal-Parroċċa, fost ħafna gruppi u ħidmiet oħrajn li jaħdmu fis-skiet u b'tant sagrifiċċju għall-ġid tal-komunità.

Awguri ukoll lid-diversi gruppi li ngħataw dan ir-rikonoxximent. Il-Mulej iseddaq ħidmietkom.

Ritratti: Joseph Magri

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsaskala?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Mument ta' Talb fid-Dar
Il-Parroċċa f'numri...

Location

Telephone

Address


Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala
MSK 1030

Opening Hours

Monday 16:30 - 17:30
Wednesday 16:30 - 17:30
Friday 16:30 - 17:30
Other Religious Organizations in Marsaskala (show all)
Marsaskala Teenage Group Marsaskala Teenage Group
Marsaskala

Our Group's aims are: 1. Educate today's youths 2. Provide a friendly environment where they make new friends and grow responsible 3. Organise activities to enjoy themselves.

Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

SDC Museum Subien Marsaskala SDC Museum Subien Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsaskala 41, Triq La Sengle Marsaskala, MSK 1228

About   Contact   Privacy   Login C