Marsaskala Parish

Marsaskala Parish

Comments

Adorazzjoni ta Salib Imqaddes. 2019. Parocca Sant Anna.
Hamis Ix Xirka 2019. Parocca Sant Anna.
San Guzepp. Parocca Wied l Ghajn
San Guzepp meqjum fil Parocca Wied l Ghajn.
Kif isir pjan pastorali? X`inhu proċess ta` dixxerniment komunitarju?
- https://mailchi.mp/c107c191f89d/dixxerniment-komunitarju-u-pjanar-pastorali

Applika issa u skopri aktar!
This is EVANGELISATION -
NO PRAYER NO POWER
MaltaPost is pleased to announce the opening of our new Post Office in Marsaskala. This Post Office will add to the extensive network of 40 Post Offices around Malta and Gozo. This Post Office will support exclusively the residents of Marsaskala and hosts Easipik - a 24/7 always available parcel pick-up service. Check and like our page MaltaPost
Heartfelt thanks to all who were involved in the organisation of activities for the feast - both religious and other activities.

Thank you for reaching out to the community and offering great opportunities for all to participate.

Thanks to all organisers, volunteers and people who contributed in one way or another. May God bless you all!
Id-devozzjoni li San Ġorġ Preca kellu lejn Sant'Anna kienet tidher fil-fatt li ta' spiss kien iqaddes fuq l-artal iddedikat lil din il-qaddisa fil-Knisja Arċipetrali ta' San Publju fil-Furjana.
Grazzi kbira mil qalb lil kappillan fr.roderick ta l hin li qatta maghna dal ghodu .kienet veru interresanti u ta gabra.naprezza hafna tax xoghol u il bambin jaghtikom is sahha lilkek u fr.luke halli tkomplu ixxerdu il kelma ta alla .grazzi
Please avoid Triq il-Vajrita near Centru tahrig adulti. CPD have been informed

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Marsaskala Parish, Religious organisation, Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg, Marsaskala.

Operating as usual

17/07/2021

Illum fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw Jum il-Familja Nisranija.
Fid-9.15am quddiesa għall-koppji li għandhom anniversarju speċjali taż-żwieġ nisrani tagħhom.
Fis-6.00pm quddiesa għall-koppji li ngħaqdu fis-Sagrament taż-Żwieġ tul dawn l-aħħar xhur.

Illum fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw Jum il-Familja Nisranija.
Fid-9.15am quddiesa għall-koppji li għandhom anniversarju speċjali taż-żwieġ nisrani tagħhom.
Fis-6.00pm quddiesa għall-koppji li ngħaqdu fis-Sagrament taż-Żwieġ tul dawn l-aħħar xhur.

Photos from Marsaskala Parish's post 17/07/2021

Avviżi Parrokkjali - 18 ta' Lulju 2021 - https://mailchi.mp/508a1ba4d77a/avvizi-15204415

17/07/2021

Illum, fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw Jum is-Saċerdoti.
Illejla fil-quddiesa tat-8pm nkomplu nitolbu għas-saċerdoti u reliġjużi, filwaqt li nkomplu nitolbu lill-Mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdoti u reliġjużi.

Illum, fil-Parroċċa tagħna niċċelebraw Jum is-Saċerdoti.
Illejla fil-quddiesa tat-8pm nkomplu nitolbu għas-saċerdoti u reliġjużi, filwaqt li nkomplu nitolbu lill-Mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdoti u reliġjużi.

15/07/2021

Promo Festa 2021

Filmat qasir għal-Festa ta'Sant Anna Wied il-Għajn, b'filmati miġbudin waqt il-festa tal-2019.

📽️ Nicolò Agius Muscat

𝙎𝙤𝙣𝙜 𝙀𝙥𝙞𝙘 𝘾𝙞𝙣𝙚𝙢𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙗𝙮: 𝘼𝙣𝙬𝙖𝙧 𝘼𝙢𝙧
𝙑𝙞𝙙𝙚𝙤 𝙇𝙞𝙣𝙠: 𝙝𝙩𝙩𝙥𝙨://𝙮𝙤𝙪𝙩𝙪.𝙗𝙚/𝙁𝘾𝙐𝙭𝙭𝙚𝙘𝘽𝙓𝙢𝙘

15/07/2021

Illejla bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna.
6.30pm Quddiesa
7.00pm Adorazzjoni sat-8.00pm
Inħeġġukom sabiex niltaqgħu fit-talb u nersqu lejn is-Sagrament tal-Qrar.

Illejla bi tħejjija għall-festa ta’ Sant’Anna.
6.30pm Quddiesa
7.00pm Adorazzjoni sat-8.00pm
Inħeġġukom sabiex niltaqgħu fit-talb u nersqu lejn is-Sagrament tal-Qrar.

14/07/2021

Niltaqgħu llejla fis-6.30pm 🙂

Niltaqgħu llejla fis-6.30pm 🙂

Photos from Marsaskala Parish's post 11/07/2021

7 Abbatini Ġodda 😊🙏 #festa2021

Photos from Marsaskala Parish's post 10/07/2021

Avviżi Parrokkjali - 11 ta' Lulju 2021 - https://mailchi.mp/6a54308cb0fa/avvizi-15202827

Stil Uniku! – Marsaskala Parish 10/07/2021

Stil Uniku! – Marsaskala Parish

Li tibqa’ ... li toqgħod għal żmien.

Il-Vanġelu mhux maġija: irid iż-żmien biex jitrawwem.
Għalhekk, meta “tidħlu f’dar, ibqħu”;
fid-dar tal-ħbiberija ... li tissaħħaħ meta tibqa’ fit-tajjeb u fl-iebes;
fid-dar fejn hemm il-ferħ ... fejn tidra tapprezza t-tajjeb li hemm f’ħaddieħor u tifraħ mhux tgħir;
fid-dar fejn hemm il-monotonija ... u tidra tħobb għax tħobb mhux għal dak li tieħu lura;

... aqra r-riflessjoni fuq l-Evanġelju tal-Ħadd 👇

http://marsaskalaparish.org/2021/07/stil-uniku/

Stil Uniku! – Marsaskala Parish Stil Uniku! Stil Uniku! 10 Jul 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju tal-15-il Ħadd tas-Sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla b’sens ta’ tifħir: Uri lilna, ...

09/07/2021

ENGLISH VERSION:

Feast of St. Anne Programme 2021.
Download PDF: https://bit.ly/stannafeast2021

ENGLISH VERSION:

Feast of St. Anne Programme 2021.
Download PDF: https://bit.ly/stannafeast2021

09/07/2021

Programm Festa Sant'Anna 2021.
Download PDF: https://bit.ly/stannafesta2021

Programm Festa Sant'Anna 2021.
Download PDF: https://bit.ly/stannafesta2021

05/07/2021

Nawgurawlu u nitolbu għalih.
Ad Multos Annos!

Illum nitolbu għall-Isqof Joseph Galea-Curmi fit-tletin anniversarju saċerdotali tiegħu. Ad Multos Annos! 🙏

Il-Papa jirreaġixxi tajjeb għall-operazzjoni li saritlu - Newsbook 05/07/2021

Il-Papa jirreaġixxi tajjeb għall-operazzjoni li saritlu - Newsbook

Nirringrazzjaw lil Alla u nkomplu nitolbu għall-Papa Franġisku.

Il-Papa jirreaġixxi tajjeb għall-operazzjoni li saritlu - Newsbook Tmien tobba kienu involuti f’dan l-intervent waqt li ż-żewġ tobba tal-Vatikan (inkluż it-tabib personali tal-papa) kienu preżenti wkoll.

Photos from Marsaskala Parish's post 03/07/2021

Avviżi Parrokkjali - 4 ta' Lulju 2021 - https://mailchi.mp/388f277cbd8b/avvizi-15201175

03/07/2021

Nilqgħu lis-seminarista Gylan Camilleri mill-Parroċċa tagħna, li matul dan is-sajf se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna u fit-Tribunal tal-Knisja.
Nawgurawlu u nitolbu għalih.

Nilqgħu lis-seminarista Gylan Camilleri mill-Parroċċa tagħna, li matul dan is-sajf se jkun qed jagħmel esperjenza pastorali fil-Parroċċa tagħna u fit-Tribunal tal-Knisja.
Nawgurawlu u nitolbu għalih.

01/07/2021

Illum nifirħu u nitolbu għal Fr Luke Cutajar f’għeluq is-7 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Nirringrazzjawh tas-servizz tiegħu li jagħti fil-Parroċċa tagħna b'tant imħabba.
Grazzi ta' kollox u Ad Multos Annos...

Illum nifirħu u nitolbu għal Fr Luke Cutajar f’għeluq is-7 sena mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Nirringrazzjawh tas-servizz tiegħu li jagħti fil-Parroċċa tagħna b'tant imħabba.
Grazzi ta' kollox u Ad Multos Annos...

Flimkien – Lulju 2021 30/06/2021

Flimkien – Lulju 2021

Il-fuljett Flimkien għax-xahar ta’ Lulju 2021

Flimkien – Lulju 2021 Kopja tal-Flimkien tista' titniżżel minn hawn jew tinġabar mill-knisja parrokkjali tal-lokalità fejn tgħix.

29/06/2021

Illum nifirħu u nitolbu għall-kappillan tagħna Fr Roderick Camilleri f’għeluq id-9 snin mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Nirringrazzjawh għall-imħabba kbira li biha jingħata għall-familja Parrokkjali tagħna bħala r-ragħaj spiritwali. Ad Multos Annos...

Illum nifirħu u nitolbu għall-kappillan tagħna Fr Roderick Camilleri f’għeluq id-9 snin mill-Ordinazzjoni Saċerdotali tiegħu. Nirringrazzjawh għall-imħabba kbira li biha jingħata għall-familja Parrokkjali tagħna bħala r-ragħaj spiritwali. Ad Multos Annos...

28/06/2021

L-Imnarja hija l-festa li trid tgħinna sabiex bħal San Pietru u San Pawl, nitħeġġu aħna wkoll aktar fil-fidi tagħna, u ma nibżgħux nuru li aħna ta' Kristu.

L-Imnarja hija l-festa li trid tgħinna sabiex bħal San Pietru u San Pawl, nitħeġġu aħna wkoll aktar fil-fidi tagħna, u ma nibżgħux nuru li aħna ta' Kristu.

Photos from Marsaskala Parish's post 26/06/2021

Avviżi Parrokkjali - 27 ta' Ġunju 2021 - http://eepurl.com/hCeqT5

Il-kuraġġ li titkellem, il-kuraġġ li tiskot. – Marsaskala Parish 26/06/2021

Il-kuraġġ li titkellem, il-kuraġġ li tiskot. – Marsaskala Parish

Mument ta' talb fid-dar:

Hemm mumenti fejn trid titkellem u oħrajn fejn trid tiskot biex persuna oħra issib il-vuċi tagħha. Riflessjoni fuq l-Evanġelju tal-Ħadd 👇

http://marsaskalaparish.org/2021/06/il-kuragg-li-titkellem-il-kuragg-li-tiskot/

Il-kuraġġ li titkellem, il-kuraġġ li tiskot. – Marsaskala Parish Il-kuraġġ li titkellem, il-kuraġġ li tiskot. Il-kuraġġ li titkellem, il-kuraġġ li tiskot. 26 Jun 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju tat-13-il Ħadd tas-Sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-...

26/06/2021

Il-Kummissjoni Djakonija tħeġġiġna sabiex min jixtieq joffri xirja għall-familji fil-bżonn tal-Parroċċa tagħna. Għandna bżonn cereal, ħalib, zokkor, detergents u toiletries. Ix-xirja inpoġġuha quddiem it-taraġ tal-artal. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Inħeġġukhom sabiex min jixtieq joffri xirja għall-familji fil-bżonn tal-Parroċċa tagħna biex titqassam fl-okkazzjoni tal-Festa ta' Sant Anna. Ix-xirja inpoġġuha quddiem it-taraġ tal-artal. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

25/06/2021

APPLIKAZZJONIJIET MIFTUĦA

Nispera li tinsabu lkoll tajbin. Xtaqt ninfurmakom li l-'Ukulele Club' ser jerġa' jiftaħ għal dan is-sajf. Ser nkunu qegħdin niltaqgħu kull nhar ta' Sibt u kull nhar ta' Erbgħa, il-knisja Parrokkjali. Il-laqgħat tagħna se jkun qed jikkonsistu f'lezzjonijiet , workshops u attivitajiet oħra. Lkoll ħerqana biex nerġgħu narawkom :D

Applikaw issa fuq dan il-link sat-2 ta' Lulju:
https://forms.gle/iQoJQR64tmS5deXQ7

APPLIKAZZJONIJIET MIFTUĦA

Nispera li tinsabu lkoll tajbin. Xtaqt ninfurmakom li l-'Ukulele Club' ser jerġa' jiftaħ għal dan is-sajf. Ser nkunu qegħdin niltaqgħu kull nhar ta' Sibt u kull nhar ta' Erbgħa, il-knisja Parrokkjali. Il-laqgħat tagħna se jkun qed jikkonsistu f'lezzjonijiet , workshops u attivitajiet oħra. Lkoll ħerqana biex nerġgħu narawkom :D

Applikaw issa fuq dan il-link sat-2 ta' Lulju:
https://forms.gle/iQoJQR64tmS5deXQ7

Photos from Marsaskala Parish's post 23/06/2021

Photos from Marsaskala Parish's post

Photos from Marsaskala Parish's post 23/06/2021

Photos from Marsaskala Parish's post

Photos from Marsaskala Parish's post 23/06/2021

Photos from Marsaskala Parish's post

Indulġenzi Plenarji f’Jum in-Nanniet u l-Anzjani 22/06/2021

Indulġenzi Plenarji f’Jum in-Nanniet u l-Anzjani

Indulġenzi Plenarji f’Jum in-Nanniet u l-Anzjani Il-Papa ser jagħti Indulġenzi Plenarji fil-Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani F’nota maħruġa llum, l-Penitenzjarju Appostoliku jispjega li “sabiex tiżdied id-devozzjoni tal-fidili u għas-salvazzjoni…

20/06/2021
Photos from Marsaskala Parish's post 20/06/2021

Photos from Marsaskala Parish's post

Photos from Marsaskala Parish's post 19/06/2021

Avviżi Parrokkjali - 20 ta' Ġunju 2021 - https://mailchi.mp/0cbf9caa8020/avvizi-14870559

Meta kollox jiċċaqlaq. – Marsaskala Parish 19/06/2021

Meta kollox jiċċaqlaq. – Marsaskala Parish

Mument ta' Talb fid-Dar.

Il-profondità li tiskopri f'nofs ta' baħar aktar soda mis-superfiċjalità li nidraw fuq l-art! Aqra r-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd 👇

http://marsaskalaparish.org/2021/06/meta-kollox-jiccaqlaq/

Meta kollox jiċċaqlaq. – Marsaskala Parish Meta kollox jiċċaqlaq. Meta kollox jiċċaqlaq. 19 Jun 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju tat-12-il Ħadd tas-Sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Nidħol fil-presenza ta’ Alla b’sens ...

19/06/2021

Illum il-Kappella tal-Adorazzjoni fi Triq San Ġorġ tagħlaq 12-il sena mill-ftuħ tagħha. Nirringrazzjaw lil Alla u lil tant voluntiera li jagħtu sehem tagħhom fil-kappella għas-servizz tagħna.
Inħeġġukom biex kuljum inżuru lil Ġesù Ewkaristija.

Illum il-Kappella tal-Adorazzjoni fi Triq San Ġorġ tagħlaq 12-il sena mill-ftuħ tagħha. Nirringrazzjaw lil Alla u lil tant voluntiera li jagħtu sehem tagħhom fil-kappella għas-servizz tagħna.
Inħeġġukom biex kuljum inżuru lil Ġesù Ewkaristija.

L-effetti tal-pandemija diskussi waqt l-Aġġornament tal-Kleru 2021 18/06/2021

L-effetti tal-pandemija diskussi waqt l-Aġġornament tal-Kleru 2021

L-effetti tal-pandemija diskussi waqt l-Aġġornament tal-Kleru 2021 Matul din il-ġimgħa sar l-Aġġornament tal-Kleru fuq tlett ijiem (14 - 16 ta' Ġunju), li għalih attendew madwar 200 membru bejn saċerdoti djoċesani u reliġjużi. It-tema għal din is-sena kienet Is-Saċerdot u l-2021: X’qed jinbet? u ddiskutiet il-bidliet li għaddej minnu pajjiżna, l-imp...

13/06/2021

Niltaqgħu għall-quddiesa tad-9.15am...

Niltaqgħu għall-quddiesa tad-9.15am...

Videos (show all)

Promo Festa 2021
Mument ta' Talb fid-Dar
Ningħaqdu mal-Papa illejla fil-festa ta’ San Ġużepp, bit-talba tar-Rużarju biex Alla jipproteġi lill-bnedmin mill-firxa ...
Tibqax barrani. Laqgħa ta formazzjoni.
Advent hymns, prayer, reconciliation, ongoing between 7pm and 9.30pm. Come spend a few minutes.JOIN US! Tuesday 17th Dec...

Location

Telephone

Address


Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala
MSK 1030

Opening Hours

Monday 16:30 - 17:30
Wednesday 16:30 - 17:30
Friday 16:30 - 17:30
Other Religious Organizations in Marsaskala (show all)
Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

SDC Museum Subien Marsaskala SDC Museum Subien Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsaskala 41, Triq La Sengle Marsaskala, MSK 1228