Marsaskala Parish

Marsaskala Parish

Comments

Adorazzjoni ta Salib Imqaddes. 2019. Parocca Sant Anna.
Hamis Ix Xirka 2019. Parocca Sant Anna.
San Guzepp. Parocca Wied l Ghajn
San Guzepp meqjum fil Parocca Wied l Ghajn.
Kif isir pjan pastorali? X`inhu proċess ta` dixxerniment komunitarju?
- https://mailchi.mp/c107c191f89d/dixxerniment-komunitarju-u-pjanar-pastorali

Applika issa u skopri aktar!
This is EVANGELISATION -
NO PRAYER NO POWER
MaltaPost is pleased to announce the opening of our new Post Office in Marsaskala. This Post Office will add to the extensive network of 40 Post Offices around Malta and Gozo. This Post Office will support exclusively the residents of Marsaskala and hosts Easipik - a 24/7 always available parcel pick-up service. Check and like our page MaltaPost
Heartfelt thanks to all who were involved in the organisation of activities for the feast - both religious and other activities.

Thank you for reaching out to the community and offering great opportunities for all to participate.

Thanks to all organisers, volunteers and people who contributed in one way or another. May God bless you all!
Id-devozzjoni li San Ġorġ Preca kellu lejn Sant'Anna kienet tidher fil-fatt li ta' spiss kien iqaddes fuq l-artal iddedikat lil din il-qaddisa fil-Knisja Arċipetrali ta' San Publju fil-Furjana.
Grazzi kbira mil qalb lil kappillan fr.roderick ta l hin li qatta maghna dal ghodu .kienet veru interresanti u ta gabra.naprezza hafna tax xoghol u il bambin jaghtikom is sahha lilkek u fr.luke halli tkomplu ixxerdu il kelma ta alla .grazzi
Please avoid Triq il-Vajrita near Centru tahrig adulti. CPD have been informed

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Marsaskala Parish, Religious organisation, Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg, Marsaskala.

Operating as usual

Photos from Marsaskala Parish's post 19/09/2021

Nirringrazzjaw ‘l Alla għas-Seminarista Gylan Camilleri mill-parroċċa tagħna li kien qed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna għal din l-aħħar sena u nofs bħala parti mill-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju. Nawguraw lis-seminaristi kollha li minn nhar it-Tlieta jkomplu l-formazzjoni tagħhom fis-Seminarju tal-Virtu’, ir-Rabat.

Photos from Marsaskala Parish's post 18/09/2021

Avviżi Parrokkjali - 19 ta' Settembru 2021 - https://mailchi.mp/54ba66fd9a6e/avvizi-15218955

Il-Kuraġġ tal-Umli – Marsaskala Parish 18/09/2021

Il-Kuraġġ tal-Umli – Marsaskala Parish

Nibża’ nsaqsi!
Għax suppost naf kollox? Suppost fhimt?
Għax ma nixtieqx nifhem: diffiċli li nagħti ħajti, ma nixtieqx inbati!
Għax diffiċli naċċetta li hemm triq lil hemm minn dak li drajna bih:
X’jiġri jekk naċċetta l-qawmien?

Itlob bl-Evanġelju tal-Ħadd 👇

https://marsaskalaparish.org/2021/09/il-kuragg-tal-umli/

Il-Kuraġġ tal-Umli – Marsaskala Parish Il-Kuraġġ tal-Umli Il-Kuraġġ tal-Umli 18 Sep 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw il-25 Ħadd matul is-sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Il-Mulej hu dak li jżommni (Salm 53) L-Evanġelju Niftħu qa...

14/09/2021

Happy Birthday! Nawguraw lil Fr Victor Agius fl-okkazjoni ta' għeluq sninu u nirringrazzjawh tal-preżenza tiegħu fil-Komunita' tagħna. Il-Mulej ibierkek biex tibqa' tkun ta' barka għall-Parroċċa tagħna. Awguri u talb.

Happy Birthday! Nawguraw lil Fr Victor Agius fl-okkazjoni ta' għeluq sninu u nirringrazzjawh tal-preżenza tiegħu fil-Komunita' tagħna. Il-Mulej ibierkek biex tibqa' tkun ta' barka għall-Parroċċa tagħna. Awguri u talb.

13/09/2021
Photos from Marsaskala Parish's post 11/09/2021

Nawguraw lil Mark Caffari li tela' jagħti servizz il-Vatikan u li l-Ħadd li għadda ltaqa' mal-Papa. Nawguraw ukoll lil dawk l-abbatini kollha li telgħu il-Vatikan ma Mark.

#vatican #PopeFrancis #abbatini

Photos from Marsaskala Parish's post 11/09/2021

Avviżi Parrokkjali - 12 ta' Settembru 2021 - https://mailchi.mp/5eb1e2f162ab/avvizi-15216987

Ibqa’ miexi! – Marsaskala Parish 11/09/2021

Ibqa’ miexi! – Marsaskala Parish

Jien u miexi,
u nsaqsi "Min jien?" "F'hiex nemmen?",
jien u nara kif jinterpretawni l-oħrajn – ħażin u tajjeb –
niltaqa’ mal-istedina biex inkompli miexi,
biex ma ninżilx nadura lili nnifsi ...
għax l-imħabba ma tadurax lilha nnifisha.
Għalhekk ibqa' miexi ... warajH.
Itlob bl-Evanġelju tal-Ħadd 👇

https://marsaskalaparish.org/2021/09/ibqa-miexi/

Ibqa’ miexi! – Marsaskala Parish Ibqa’ miexi! Ibqa’ miexi! 11 Sep 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-24 Ħadd matul is-sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Jien nimxi quddiem il-Mulej f’art il-ħajjin (Salm 114) L-Evanġelju Nif...

Photos from Marsaskala Parish's post 04/09/2021

Avviżi Parrokkjali - 5 ta' Settembru 2021 - https://mailchi.mp/047df6247d93/avvizi-15215403

Kollox kontra d-dinja? – Marsaskala Parish 04/09/2021

Kollox kontra d-dinja? – Marsaskala Parish

Ġesù kollox kontra d-dinja?
Aħna kieku nġibu tar-ritratti - Ġesù jagħmel il-miraklu fil-"moħbi".
Jaf li l-essenzjal huwa inviżibbli għall-għajnejn.
Jaf li jekk trid tfejjaq persuna trid tmiss il-qalb,
u t-triq għall-qalb tgħaddi mis-smigħ,
minn min jinteressa ruħu fik ... b’ferħ
minn min ma jitkellimx fuqu innifsu imma jagħti attenzjoni sħiħa għall-persuna l-oħra.
Itlob bl-Evanġelju tal-Ħadd 👇

https://marsaskalaparish.org/2021/09/kollox-kontra-d-dinja/

Kollox kontra d-dinja? – Marsaskala Parish Kollox kontra d-dinja? Kollox kontra d-dinja? 04 Sep 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw it-23 Ħadd matul is-sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Faħħar, ruħ tiegħi, il-Mulej! (Salm 145) L-Evanġelju...

03/09/2021

Nawguraw mill-qalb u nitolbu ħafna għall-abbati Mark Caffari, li flimkien mal-familja tiegħu għadu kemm ta bidu għal esperjenza bhala abbati fil-Vatikan.

Nawguraw mill-qalb u nitolbu ħafna għall-abbati Mark Caffari, li flimkien mal-familja tiegħu għadu kemm ta bidu għal esperjenza bhala abbati fil-Vatikan.

Photos from SDC Museum Subien Marsaskala's post 01/09/2021

Photos from SDC Museum Subien Marsaskala's post

01/09/2021

Nhar ta' Erbgħa fis-6.30pm!

Nhar ta' Erbgħa fis-6.30pm!

Photos from Marsaskala Parish's post 28/08/2021

Avviżi Parrokkjali - 29 ta' Awwissu 2021 - https://mailchi.mp/3c4a494bedf9/avvizi-15213543

Terapija tal-qalb. – Marsaskala Parish 28/08/2021

Terapija tal-qalb. – Marsaskala Parish

Terapija għall-wiċċ b’ieħor
għall-ħakma ta’ “kif nidher” b’detriment għal dak li “jien”
għall-propaganda li toħloq faċċata biex taħbi l-qerq ...

Itlob bl-Evanġelju tal-Ħadd 👇
https://marsaskalaparish.org/2021/08/terapija-tal-qalb/

Terapija tal-qalb. – Marsaskala Parish Terapija tal-qalb. Terapija tal-qalb. 28 Aug 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw it-22 Ħadd matul is-sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Mulej, min jgħammar fid-dar tiegħek? (Salm 14) L-Evanġelju Nif...

Photos from Marsaskala Parish's post 21/08/2021

Avviżi Parrokkjali - 22 ta' Awwissu 2021 - https://mailchi.mp/8a0f0b8f2750/avvizi-15211891

Nitlaq jew nibqa’? – Marsaskala Parish 21/08/2021

Nitlaq jew nibqa’? – Marsaskala Parish

Jiġi l-mument fejn niskopru bieb,
li jiftaħ fuq possibilitajiet li qatt ma immaġinajna,
li ma jħalliniex magħluqin fina nfusna u l-ideat li fassalna.
U nibnu ħajt biex nagħalquh!
Itlob bl-Evanġelju tal-Ħadd 👇

https://marsaskalaparish.org/2021/08/nitlaq-jew-nibqa/

Nitlaq jew nibqa’? – Marsaskala Parish Nitlaq jew nibqa’? Nitlaq jew nibqa’? 21 Aug 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw il-21 Ħadd matul is-sena Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. (Salm 33) L-Evanġe...

CHILDREN’S CATECHISM PROGRAMME Application Form 19/08/2021

CHILDREN’S CATECHISM PROGRAMME Application Form

CHILDREN’S CATECHESIS for Holy Communion and Confirmation
Online Application Form for all children born between 2010 and 2016.
https://forms.gle/Adrbaj3aRNnE9ZBe8
❗️THIS APPLICATION IS NOT VALID UNLESS IT IS SIGNED BY BOTH PARENTS AT THE PARISH OFFICE. (more info in application)
------
KATEKEŻI GĦAT-TFAL għas-Sagramenti tal-Ewwel Tqarbina u tal-Griżma tal-Isqof.
Applikazzjoni Online għat-tfal li twieldu bejn l-2010 u 2016.
https://forms.gle/Adrbaj3aRNnE9ZBe8
❗️DIN L-APPLIKAZZJONI TKUN VALIDA META JIFFIRMAW IŻ-ŻEWĠ ĠENITURI FL-UFFIĊĊJU PARROKKJALI (aktar dettalji fil-formola)

CHILDREN’S CATECHISM PROGRAMME Application Form MARSASKALA PARISH

Photos from Marsaskala Parish's post 14/08/2021

Avviżi Parrokkjali - 15 ta' Awwissu 2021 - https://mailchi.mp/afda41ecf4a8/avvizi-15210351

Tara l-ħajja min-naħa l-oħra! – Marsaskala Parish 14/08/2021

Tara l-ħajja min-naħa l-oħra! – Marsaskala Parish

“għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar”
Hienja għax fiċ-ċokon tagħraf kuljum is-sorpriżi ta’ mħabba kbira!

Irrifletti fuq l-Evanġelju tal-Ħadd 👇

https://marsaskalaparish.org/2021/08/tara-l-hajja-min-naha-l-ohra/

Tara l-ħajja min-naħa l-oħra! – Marsaskala Parish Tara l-ħajja min-naħa l-oħra! Tara l-ħajja min-naħa l-oħra! 14 Aug 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju ta' Santa Marija Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. F’lemintek is-Sultan, fid-dawl ...

14/08/2021

Santa Marija, itlob għalina, midinbin.

Santa Marija, itlob għalina, midinbin.

Request for Quotations – Marsaskala Parish 09/08/2021

Request for Quotations – Marsaskala Parish

https://marsaskalaparish.org/2021/08/request-for-quotations-bidni-chapel/

Request for Quotations – Marsaskala Parish Request for Quotations Request for Quotations 09 Aug 21 Marsaskala Parish Chapel of Madonna tad-Dawl, Bidni, Marsaskala Restoration of Façade, Sacristy and Parvis [Issued 09/08/2021] Madonna tad-Dawl Chapel – Bidni, Marsaskala The Marsaskala Parish Church is requesting quotations from interested ...

Photos from Marsaskala Parish's post 08/08/2021

Nirringrazzjaw ‘l Alla għas-Seminarista Matthew Borg mix-Xagħra Għawdex, li kien qed jagħmel esperjenza pastorali fil-parroċċa tagħna għal din l-aħħar sena bħala parti mill-formazzjoni tiegħu għas-saċerdozju.
Nirringrazzjawh u nawgurawlu għall-formazzjoni tiegħu fis-Seminarju u nkomplu nitolbu għalih.

Photos from Marsaskala Parish's post 07/08/2021

Avviżi Parrokkjali - 8 ta' Awwissu 2021 - http://eepurl.com/hFxjx9

Se tagħti ċans? – Marsaskala Parish 07/08/2021

Se tagħti ċans? – Marsaskala Parish

Jista’ jkun li ma jagħtux ċans
lil dak li ħalaq is-sema u l-art
li jista’ iżur lit-tnejn!
Imma lil dawk li tawh ċans
“tahom is-setgħa li jsiru wlied Alla”:
li jduqu l-ferħ ta’ meta wieħed jingħata ...
Irrifletti fuq l-Evanġelju tal-Ħadd 👇

https://marsaskalaparish.org/2021/08/se-taghti-cans/

Se tagħti ċans? – Marsaskala Parish Se tagħti ċans? Se tagħti ċans? 07 Aug 21 Marsaskala Parish Niċċelebraw l-Evanġelju tad-19 il-Ħadd Preparazzjoni:Ipprepara ħin u post għat-talb: xemgħa, Bibbja, silenzju. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-Mulej. (Salm 33) L-Evanġelju...

06/08/2021

Faith over Fear - Summer Club 2021

Nirringrazzjaw lil Alla tal-ġid kollu li jagħmel magħna.
Grazzi mill-qalb lil kulħadd...
#summerclub2021

06/08/2021

Illejla fis-7.30pm quddiesa animata miż-żgħażagħ tal-Parroċċa tagħna flimkien mal-familjari tagħhom bħala għeluq tas-Summer Club. Nirringrazzjaw lil-leaders taż-żgħażagħ għall-impenn li kellhom matul dan ix-xahar li għadda. Grazzi u niltaqgħu!

An invitation to all Youths Marsaskala members & their parents/guardians :)

See you next Friday!

Photos from Marsaskala Parish's post 31/07/2021

Avviżi Parrokkjali - 1 ta' Awwissu 2021 - http://eepurl.com/hE2ZV9

Photos from Marsaskala Parish's post 30/07/2021

Translazzjoni u Quddiesa Lejlet il-Festa. Tberik tal-istendart ġdid tar-rużarju.

Ritratti: Michael Caruana

Photos from Marsaskala Parish's post 26/07/2021

Rużarju offrut għan-nanniet, ommijiet li qed jistennew tarbija, u familji li jixtiequ jkollhom it-tfal.
Quddiesa Solenni tal-Festa u barka sagramentali.

Sant'Anna itlob għalina.

Saints Anne and Joachim - BeKids 26/07/2021

Saints Anne and Joachim - BeKids

Saints Anne and Joachim - BeKids ParentsKidsPrayer Saint Anne and Saint Joachim are theparentsof the Virgin Mary.Their names are not mentioned in theBible, but their names are based on a Tradition that is found in the writings known as Apocrypha. However, they had a crucial role in God’s plan of salvation for humankind. These two...

25/07/2021

Nirringrazzjaw lil Alla u lil Sant’Anna għall-festa sabiħa li għamilna flimkien.
GRAZZI lil KULĦADD u Sant’ Anna tkompli tberikna…

Nirringrazzjaw lil Alla u lil Sant’Anna għall-festa sabiħa li għamilna flimkien.
GRAZZI lil KULĦADD u Sant’ Anna tkompli tberikna…

Quddiesa mill-knisja ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn - 25 ta' Lulju, 2021 25/07/2021

Quddiesa mill-knisja ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn - 25 ta' Lulju, 2021

Quddiesa mill-knisja ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn - 25 ta' Lulju, 2021, 9:30am

Segwi LIVE: https://youtu.be/cL7mVzU7WWE

Quddiesa mill-knisja ta' Sant' Anna, Wied il-Għajn - 25 ta' Lulju, 2021 Agħfas SUBSCRIBE biex tkun aġġornat bix-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.

Photos from Marsaskala Parish's post 25/07/2021

Avviżi Parrokkjali - 25 ta' Lulju 2021 - https://mailchi.mp/4205be83e460/avvizi-15206011

Videos (show all)

Promo Festa 2021
Mument ta' Talb fid-Dar
Ningħaqdu mal-Papa illejla fil-festa ta’ San Ġużepp, bit-talba tar-Rużarju biex Alla jipproteġi lill-bnedmin mill-firxa ...
Tibqax barrani. Laqgħa ta formazzjoni.
Advent hymns, prayer, reconciliation, ongoing between 7pm and 9.30pm. Come spend a few minutes.JOIN US! Tuesday 17th Dec...

Location

Telephone

Address


Ufficcju Parrokkjali, 4, Triq San Gorg
Marsaskala
MSK 1030

Opening Hours

Monday 16:30 - 17:30
Wednesday 16:30 - 17:30
Friday 16:30 - 17:30
Other Religious Organizations in Marsaskala (show all)
Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir Kor Ulied Sant'Anna - St Anne's Childrens Choir
Marsaskala

Il-Kor Ulied Sant'Anna huwa kor tat-tfal mill-Parroċċa ta' Marsascala. Il-Kor qiegħed taħt id-direzzjoni ta' Francelle Delezio u Stephanie Caruana.

SDC Museum Subien Marsaskala SDC Museum Subien Marsaskala
41, Triq La Sengle
Marsaskala, MSK1228

MUSEUM Subien Marsaskala 41, Triq La Sengle Marsaskala, MSK 1228