Beyond Thyself Charismatic Community

Beyond Thyself Charismatic Community Marsa

youtube.com

Spirit Lead Me (Lyrics) ~ Michael Ketterer & Influence Music

Inhallu l-Ispirtu imexxina.

Spirit Lead Me (Lyrics) ~ Michael Ketterer & Influence Music DOWNLOAD THE ALBUM : https://rma.lnk.to/touchingheaven • music meets heaven • 🕇 "...apart from Y...

[05/29/19]   "Entire surrender to Jesus is the secret of perfect rest.
Giving up one's whole life to Him for Him alone to rule and order;
taking up His yoke and submitting to be led and taught to learn from Him,
abiding in Him,
to be and do only what He wills,
these are the conditions of discipleship,
without which there can be no thought of maintaining the rest that was bestowed on first coming to Christ. The rest is in Christ and not something He gives apart from Himself,
and so it is only in having Him that the rest can really be kept and enjoyed."

- Andrew Murray: Abide In Christ

Beyond Thyself Charismatic Community

Ejja naraw x'ghandna zejjed li qed itellef milli nimxu 'l quddiem lejn il-Mulej

L-armatura tas-Sultan Gwerrier

Biex naslu ghal "Ikun li trid Int" irridu niskopru Alla x'irid.

Inhallu l-Mulej jurina dak li jrid minnha permezz ta' dan is-seminar. Itolbu ghalina.

[01/18/19]   "Tant aħna għandna qalbna qawwija quddiem Alla permezz ta' Kristu." (2Kor 3:4) Mhijiex miktuba "kemm nixtieq li ghandna qalbna qawwija" jew "mhux li kellkhom qalbkom qawwija" imma hija stqarrija fl-affirnattiv. "Qalbna qawwija permezz ta' Kristu" jigifieri mhux bil-hila taghna imma bl-ghajnuna tal-Ispirtu Santu. B'dan il-hsieb sabih, ta' inkoraggiment tlaqna ghall-Adorazzjoni fil-bidu ta' weekend ghall-leaders Karizmatici u s-service teams. Grazzi Mulej. Urina dak li trid minnha Mulej u tina l-kuragg u l-qawwa biex naghmlu biss ir-rieda tieghek kemm personali, kemm bhala gruppi u kemm bhala renewal.

Messagg qawwi li ddiskutejna waqt gurnata ta' ppjanar ghal din is-sena: "Hemm bzonn li nhallu l-bagalji taghna warajna ha nkunu iktar liberi biex nahdmu fl-ghalqa tal-Mulej - biex naghmlu biss li jrid HU".

Nhar il-Ġimgħa 16, is-Sibt 17 u l-Ħadd 18 ta’ Novembru kellna l-irtir li jsir kull sena. Bħal kull sena jkollna tema li nkunu ilna naħdmu fuqha sena. Għal din is-sena biss domna naħdmu fuqha sentejn u kienet meħuda minn Efes:6:13-17 u tgħid hekk: “Għalhekk ħudu fuqkom l-armatura ta' Alla, ħalli tkunu tistgħu tieqfu fi żmien il-ħażen, u, wara li tkunu għamiltu ħilitkom kollha, żżommu weqfin. Żommu sħiħ, mela, ħażżmu ġenbejkom bil-verità, ilbsu l-kurazza tal-ġustizzja, u xiddu riġlejkom bil-ħeġġa ta' l-Evanġelju tas-sliem; ħudu f'idejkom it-tarka tal-fidi; li biha tistgħu titfu l-vleġeġ kollha tan-nar tal-Ħażin; ilbsu l-elmu tas-salvazzjoni u aqbdu x-xabla ta' l-Ispirtu li hi l-kelma ta' Alla.”
Tul dawn is-sentejn li għaddew kellna diversi taħditiet minn Mary Attard. Kellna ukoll sharings u esperjenzi. Waqt xi adorazzjonijiet poġġejna l-ħsibijiet u x-xewqat tagħna quddiem il-Mulej ħalli meta niġu għall-prattika nkunu nistgħu nilbsu l-Armatura tas-Sultan Gwerrier b’mod sħiħ.
Kienu tlett ijiem fejn tlabna, smajna, dħaqna, bkejna u fuq kollox ingħaqadna iktar bħala Komunitá. Issa naraw il-Mulej x’lesta għal sena oħra ħalli nerġgħu nibdew naħdmu mil-ġdid u naraw dak li jkun irid minnha.

Daniela

Pkease like and share this video.

'Jiena Naħfirlek Dnubietek'

Dan huwa filmat li ħadem il-grupp GLOW, il-grupp tal-adolexxenti tal-Parroċċa ta' Santa Marija, Birkirkara għall-Maltese Catholic Film Contest. Inħeġġukom tgħinuna billi tagħfsu fuq din il-link u tagħmlu Like, Comment u Share. Tistgħu tgħinuna wkoll billi tagħmlu Like fuq il-link tal-YouTube:

Facebook Link: https://www.facebook.com/MalteseCatholicFilmContest/?ref=br_tf

YouTube Link: https://www.youtube.com/watch?v=-ENSU-o_Tlg

IKUN LI TRID INT

Esperjenza mill-isbah mal-Mulej, il-Gimgha 11 ta' Mejju fic-Centru Parrokkjali l-Marsa.

INT lest tghidlu IKUN LI TRID INT?

images.google.com.mt

Image: If we win, we praise him. If we lose, we praise him | Ultimate ...

Reflessjoni li harget minn Prayer Meeting f'Dicembru 2017.

images.google.com.mt Found on Google from pinterest.co.uk

Liz Lemon Swindle

This is a video that Kenneth Cope put together to send out as a Christmas eCard last year. It combines his amazing rendition of O' Holy Night with several paintings by Liz Lemon Swindle from the life of the Savior.

Ejjew aduraw lill-Mulej maghna

SDC Museum Fgura

L-Għid it-Tajjeb lil kulħadd.

SDC Museum Fgura

Beyond Thyself Charismatic Community's cover photo

Newsbook.com.mt

LIVE: Undivided

Newsbook.com.mt

Fr Rob Galea at Undivided Malta

Hsieb ghall-gurnata. Il-Mulej ibierkek.

Hsieb ghall-gurnata. Il-Mulej ibierkek.

Hsieb ghall-gurnata. Il-Mulej ibierkek.

Hsieb ghall-gurnata. Il-Mulej ibierkek.

Hsieb ghall-gurnata.

Hsieb ghall-gurnata

Hsieb ghal gurnata.

Hsieb ghall-gurnata

Awguri lil-Marsin kollha #TrinitaQaddisa

L-ikbar Misteru tal-fidi tagħna. Ejjew nemmnuha b'fidi kbira

Archdiocese of Malta

Youth Fellowship

Ghaqda Festi Esterni SSma Trinita Marsa

Preparazzjoni qabel tibda l bikers mass

youtube.com

Trinitarji Fm 89.3 Live Stream

Live streaming tal-Adorazzjoni li ghaddejja bhalissa https://www.youtube.com/watch?v=K4ypWaqtM00

youtube.com

Pope Francis: Videos, Homilies, Encyclicals, Writings and Articles

Archdiocese of Malta

With great affection I urge all future mothers: keep happy and let nothing rob you of the interior joy of motherhood. Your child deserves your happiness. (Amoris Laetitia p.130)

Archdiocese of Malta

L-Arċisqof f'messaġġ lill-familji - 28/12/15

Adom TV

Worth watching

its okay, go to church!!!

Malta Weather

Good night - photo credit: Josef Agius (Good Friday of 2015)

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Marsa?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Marsa
Other Marsa places of worship (show all)
UCKG Malta UCKG Malta
Aldo Moro Road
Marsa, MRS 9065

Non profit organization - The UCKG Help Centre has its door open 7 days a week to help all those who are in need because helping people is what drives us! You can talk to a pastor or counselor right now if you call: 2767 3377 or 9992 2799