SDC Museum Iż-Żejtun, Iz-Zejtun Video March 18, 2015, 11:30pm

Videos by SDC Museum Iż-Żejtun in Iz-Zejtun. M.U.S.E.U.M. Subien Zejtun "San Gorg Preca", 29/30, Triq il-Kostituzzjoni, Zejtun. ZTN1334

IL-HAMIS 19 TA' MARZU - FESTA TA' SAN GUZEPP
Mill-5 sena 'il fuq:
Niltaqghu l-Knisja ghall-quddiesa tas-6p.m.
Wara mmorru l-muzew. Nilaghbu, ikollna laqgha w nieklu hot dogs flimkien. Sat-8.15p.m.

Other SDC Museum Iż-Żejtun videos

Bħallum 55 sena ilu, Dun Ġorġ Preca ra wiċċ imb'wiċċ lil Ġesù li tant kien iħobb. Nitolbuk San Ġorġ Preca, idħol għalina u aqlgħalna mingħand Alla l-grazzja li nħobbu lil Alla b'imħabba vera u li f'ħajjitna dejjem infittxu nagħmlu dak li jixtieq minna.

IL-HAMIS 19 TA' MARZU - FESTA TA' SAN GUZEPP Mill-5 sena 'il fuq: Niltaqghu l-Knisja ghall-quddiesa tas-6p.m. Wara mmorru l-muzew. Nilaghbu, ikollna laqgha w nieklu hot dogs flimkien. Sat-8.15p.m.

IL-GIMGHA 13 TA' MARZU: L-ewwel qrara ghat-tfal tal-Ewwel Tqarbina, fil-hin tas-soltu. Nitolbu ghalihom sabiex tkun verament esperjenza ta' ferh, laqgha ma' Gesu'

26 ta' Dicembru: Festa ta' San Stiefnu. Laqgha flimkien fis-6.50p.m.

8 ta' Dicembru: IT-TNISSIL BLA TEBGHA TA' MARIJA Dan il-feature jghinna biex nidhlu fl-ispirtu ta' din il-festa.

Clip ta' 2 minuti li ddahhalna fl-ispirtu ta' dan iz-zmien tal-avvent.

Nedukaw lit-tfal biex ikun f'solidarjeta' mal-ohrajn.

3 minuti ta' riflessjoni ta' veru:

Il-membri tal-Muzew tas-subien taz-Zejtun jawguraw lilek u lill-familja stagun tal-Ghid mimli sliem fil-Mulej.

Messagg mill-Papa Frangisku
Messagg sabih mill-Papa Frangisku ghalina lkoll f'dan iz-zmien tar-Randan (mibni fuq l-Ezortazzjoni Appostolika EVANGELII GAUDIUM).

Nitlob ftit: Naghraf kemm jiena prezzjuz/a

Proverbji: 1. Min jixtieq id-deni lil garu jigi f'daru. 2. Min jidhak l-ahhar jidhak l-ahjar!

Mur ghaddih!

Nitlob ftit ma' Dun Gorg (4 minuti)

Funny clip: Prezzjuz mhux ghal dak li ghandi imma ghal dak li jie

About   Privacy   Login