SDC Museum Iż-Żejtun

M.U.S.E.U.M. Subien Zejtun "San Gorg Preca", 29/30, Triq il-Kostituzzjoni, Zejtun. ZTN1334

M.U.S.E.U.M. Subien Zejtun "San Gorg Preca", 29/30, Triq il-Kostituzzjoni, Zejtun. ZTN1334

Mission: "Biex Gesu' ikun maghruf u mahbub."

Operating as usual

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna li Alla jħares lejn il-qalb tal-bniedem u mhux lejn l-opri tajba, u lejn it-tifħir tax-xofftejn. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Fid-dinja ġejna biex infittxu ħbieb tajba. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Biex tipprattika s-sawm, aħseb li s-sawm itawwal il-ħajja temporali u jerfa’ f’Alla l-moħħ tal-bniedem. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Iż-żmien ifarraġ l-imnikktin. – San Ġorġ Preca

FESTA TAT-TWELID TA' SIDTNA MARIJA
Hienja int, Verġni mqaddsa Marija, u tassew jistħoqqlok kull tifħir: minnek twieled Kristu Alla tagħna, ix-Xemx tal-ġustizzja.

Minħabba l-instabbilità fit-temp, infakkru li magħna nġibu l-maskra jew visor, minħabba li jista' jkun li l-laqgħa ssir fuq ġewwa. Tajjeb li t-tifel ikollu borża nadifa fejn tkun tista' tinġabar il-maskra sakemm inkunu barra. Grazzi tal-koperazzjoni u l-paċi magħkom!

Reġistrazzjoni online tat-tfal subien li twieldu fis-sena 2014 li se jibdew il-preparazzjoni biex jirċievu l-Ewwel Tqarbina fl-2021.

Imlew il-formola li ssibu fil-link ta' hawn taħt, ipprintjawha, iffirmawha u wassluha personalment fil-kaxxa tal-ittri tal-M.U.S.E.U.M. tagħna jew ibagħtuha bil-posta lil:
M.U.S.E.U.M. SUBIEN,
29/30 Triq il-Kostituzzjoni,
iż-Żejtun, ŻTN 1334.

🇲🇹https://www.sdcmuseum.org/FormolaRegistrazzjoni.pdf

🇬🇧https://www.sdcmuseum.org/RegistrationForm.pdf

TINSEWX TIRREĠISTRAW LIT-TFAL GĦAND L-ARIĊIPRIET UKOLL!

>>> MIN KIEN DIĠA IRREĠISTRA LIT-TIFEL TIEGĦU MAGĦNA S-SENA L-OĦRA FIL-KLASSI TAL-INFANTS M’GĦANDUX BŻONN LI JERĠA’ JIMLA’ IL-FORMOLA TA’ REGISTRAZZJONI.

Dettalji dwar il-ġranet u l-ħinijiet tat-tagħlim se jingħataw aktar tard.

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna li nistrieħu fil-providenza ta’ Alla, għax hu jieħu ħsiebna u għandu kura tagħna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna li għandna nħobbu l-proxxmu tagħna bħalna nfusna, billi nagħmlulu dak li rridu magħmul lilna, u billi ma nagħmlulux dak li ma rridux magħmul lilna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Iż-żmien jiftaħ it-toroq. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Mulej għand min immorru?
Ġimgħa ta’ Tagħlim mit-Tnejn 14 sal-Ġimgħa 18 ta' Settembru fis-7:00pm fuq il-YouTube channel EJJEW U TARAW

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna li ma għandniex nagħmlu dmiri­jietna quddiem il-bnedmin biex jarawna u jfaħħruna, għax allura ma jkollniex ħlas minn Alla. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Kristu għallimna li nistrieħu fil-providenza ta’ Alla, għax hu jieħu ħsiebna u għandu kura tagħna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Fid-dinja ġejna biex nilqgħu l-grazzja ta’ Alla. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Fid-dinja ġejna biex nieħdu paċenzja. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Fid-dinja ġejna biex nagħmlu l-ġid. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Fid-dinja ġejna biex nagħrfu, inħobbu u naqdu ’l Alla.
– San Ġorġ Preca

Illum jaħbat il-110 anniversarju mit-twelid ta' Madre Tereża. Mara li bil-ġesti żgħar tagħha biddlet id-dinja ta' madwarha u ta' dawk li ltaqgħu magħha.

Society of Christian Doctrine

Iż-żmien ixandar li l-kbir għadu ġej. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Iż-żmien juri sabiħ dak li kien ikrah. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Iż-żmien jgħaddi u jġorr kollox miegħu. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Aħseb li l-għajn ta’ kull ġid huwa t-tagħlim tajjeb. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Aħseb li fid-dinja xejn mhu kapaċi jserraħlek qalbek għax inti maħluq għal Alla. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Agħmel dak li tista’ u itlob ’l Alla dak li ma tistax. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Ħadd mhu hieni fid-dinja ħlief min iħobb il-proxxmu, għax dan hu xbieha ta’ Alla. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Biex inħobbu ’l Alla kif imiss jenħtieġ li jkollna tliet qlub f’qalb waħda: qalb tan-nar għal Alla; qalb tal-laħam għall-proxxmu u qalb tal-bronż għalina nfusna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Kull xogħol huwa ftit biex wieħed jakkwista l-ġenna.
– San Ġorġ Preca

16/08 Festa ta' Santu Rokku
Illum il-Knisja tagħmel il-festa ta' Santu Rokku, patrun tal-morda bil-pesta u mard infettiv. Huwa għex fi żmien meta l-pesta qatlet ħafna nies u ħadem ħafna magħhom biex jgħinhom u jfejjaqhom.

Talba lil Santu Rokku - Patrun tal-Morda
O Mqaddes Santu Rokku, patrun tal-morda, ikollok ħniena minna f'dan iż-żmien ta' mard. Meta kont f'din l-art, bis-sinjal tas-Salib ta' Ġesù Kristu u bil-qawwa ta' Alla, inti fejjaqt ħafna morda mill-mard tagħhom. Issa li qiegħed fil-glorja tas-sema, bil-qawwa setagħna tiegħek mis-smewwiet, isma' l-karba tagħna, sabbarna f'dan iż-żmien ta' tensjoni, u qawwina dejjem fis-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Society of Christian Doctrine

Id-dinja mhix il-ġenna, iżda l-post fejn bil-paċenzja naħdmu l-kuruna għall-ġenna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Marija Santissima ġiet meħuda s-sema bir-ruħu bil-ġisem, bl-idejn tal-anġli, u madankollu hawn fid-dinja għandna ‘relikwa’ venerabbli tagħha fl-Ewkaristija, għax mill-ġuf purissimu tagħha huwa ħa l-laħam u d-demm. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Taf x’naf ngħid li kulħadd irid il-ħniena wara biebu! – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Aħseb li postok mhuwiex hawn fid-dinja u li minnha ma ddumx ma toħroġ, u darba biss. – San Ġorġ Preca

SAN LAWRENZ - PROTETTUR TAL-MAGĦŻULIN.
San Ġorġ Preca għażel lil San Lawrenz bħala protettur tal-gruppi tal-kbar biex jimitgħuh fil-kuraġġ tiegħu u l-imħabba li kellu lejn Alla u lejn il-proxxmu. Nitolbu għal dawn l-adolexxenti b'mod speċjali.
Jalla aħna wkoll nimitaw lil San Lawrenz fl-imħabba kbira lejn in-nies imwarrbin u fl-imħabba kbira lejn Ġesù.

Society of Christian Doctrine

Li kien il-kliem ġawhar, is-skiet aħjar minnu. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Huwa ingann li wieħed jagħmel biex isib il-paċi u l-ferħ, billi jfittex il-flus, il-gost tas-sensi u l-unuri. – San Ġorġ Preca

Our Story

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Iz-Zejtun?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

It-tielet Lezzjoni għall-grupp tal-Ewwel Tqarbina
It-tieni Lezzjoni għall-grupp tal-Ewwel Tqarbina
L-ewwel lezzjoni għall-grupp tal-Ewwel Tqarbina
Wiċċ Kristu
Eżerċizzju - Persuni, Oġġetti u Postijiet mill-Passjoni ta' Ġesù.

Location

Telephone

Address


29/30, Dar San Ġorġ Preca, Triq Il-Kostituzzjoni
Iz-Zejtun
ZTN1334
Other Religious Centers in Iz-Zejtun (show all)
Ġimgħa l-Kbira Żejtun Ġimgħa l-Kbira Żejtun
Republic Square
Iz-Zejtun

About   Privacy   Login C