Parroċċa Swatar

Parroċċa Swatar

Comments

Se jsir il-bazaar tal-Milied dis-sena? Jekk iva minn meta se tigbru l-affarijiet? Nissuggerixxi li l-avvizi tal-parrocca jergghu jibdew jittellghu fuq din il-pagna.
SMILING WITH JEROME FOUNDATION IS ORGANISING A BBQ ON THE 18TH OF AUGUST IN AID OF DAR TAL-PROVIDENZA AT ST MONICA SCHOOL, GZIRA. Mass starts at 7pm followed by BBQ at 8pm. DJ in attendance + Face Painting + Games for kids of all ages. Lots of Raffle Prizes to be won. BBQ will be held in the school ground so kids have ample space to run around too. Adults €12. Kids up to 12 years €6. Price includes: Maltese Platter for everyone. Choice of Beef or Chicken or Burgers + Sausages for the Adults; Choice of Burger + Sausage or Drumsticks for the Kids. Salads. Fruit Kebabs for everyone; Ice Cream for Everyone; Free Water for everyone. Please note that those who are coming to our August BBQ in aid of Dar Tal Providenza need to make their choice of food and pay the full amount before tickets are issued. Payment must be made either through a cheque payable to Smiling With Jerome and sent to 43, Kyrios, Triq ir Rand, Attard ATD1300 OR by depositing in our IBAN Account MT 30 VALL 2201 3000 0000 4002 5276 992. We also need to know how many persons are coming, choice of food + a person's name and surname with ID Card + Contact number. Anyone who has a query can send me a private message or contact me on 99872002. Closing date is 13th August. Thanks in advance.
Nawgura minn qalbi lil Dun Karm li kien xempju tal-umilta! Kien il-fundatur tal-Parocca tas-Swatar u ta bicca tajba minn hajtu biex bena din il-Komunita'.
Nixtieq minn qalbi nirringrazzja u nghid prosit lil Parrocca Swatar tad-dedikazzjioni u l-organizzazzjoni tal-quddies tal-Ewwel Tqarbina illum. Grazzi kbira tmur ghal dawk kollha li bxi mod taw is-sehem taghhom biex din ic-celebrazzjoni kienet success fosthom s-soci tal-muzew tas-subien u tal-bniet tas-Swatar, kif ukoll lil Dun Karm u Fr Robert li ccelebraw il-quddiesa. It-tbissima u l-ferh fuq wicc it-tfal kienet xi haga li difficli tinsa. Zgur li ser nibqghu niftakru din il-gurnata mil-isbah. Grazzi mil-gdid

Mission: Ħinijet tal-Quddies: Mit-Tnejn sas-Sibt: 9.00am u 6.30pm Ħdud u Festi: 7.30am, 9.00am, 10.30am u 6.30pm. Rużarju: kuljum fid-8.40am u fis-6.05pm. Ġranet u Ħinijiet ta' l-Uffiċċju: It-Tnejn u l-Ġimgħa mill-5.00pm sas-6.15pm.

quddies.knisja.mt

Ħinijiet tal-Quddies - Mass Times

quddies.knisja.mt Ħinijiet tal-Quddies skont il-Parroċċa Lndwdi12aWV3LW91dHB1dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtdmlld3Mtdmlldy1lZGl0b3I9Ijk5ZjU0MDc2ZWVhMjNmMzQ4OWYzMTM3NmZiZmUwOWM4Il0gPiAudGItZ3JpZC1jb2x1bW46bnRoLW9mLXR5cGUoNG4gKyAxKSB7IGdyaWQtY29sdW1uOiAxIH0gLndwdi12aWV3LW91dHB1dFtkYXRhLXRvb2xzZXQtdmlld3Mtdmlldy1lZGl0b3I9Ijk5Zj...

Parroċċa Swatar

Infakkrukom li għadkom fiċ-ċans biex tibbukjaw

Min jixtieq, jista' jirriżerva post ghall-quddies. Il-postijiet huma limitati għal 75 persuna barra u 70 persuna ġewwa. Min ikun irriżerva post, irid jasal sa 10 minuti qabel tibda l-quddies, inkella jitlef il-post riżervat. Min ma jirriżervax post xorta jista' jattendi, u joqgħod fil-postijiet li jkun fadal.

Il-quddies mhux se jkun fit-tul. Min jixtieq ghall-quddies barra jista' jġib miegħu siġġu jew banketta.

https://quddies.knisja.mt/attendenza/?fbclid=IwAR3EpSTSF0o8JALuTBPC_8_B-1UYiTcqxATQuh5S-plhqWe4w72UAeqgwyU

Archdiocese of Malta

Kif se jsir il-qrar minn għada s-Sibt 13 ta' Ġunju

quddies.knisja.mt

Irriżerva Post – Ħinijiet tal-Quddies

quddies.knisja.mt Irriżerva Post Mhux il-Parroċċi/Knejjes kollha qegħdin jużaw din is-sistema.Nitolbuk tikkuntattja l-Parroċċa tiegħek għal aktar dettalji fil-każ li mhumiex imniżżlin f’din il-formula.Grazzi.Attendence IDAgħżel il-QuddiesaChoose MassParroċċa*ParishKnisja*ChurchKnisja*ChurchKnisja*Ch...

quddies.knisja.mt

Irriżerva Post – Ħinijiet tal-Quddies

Min jixtieq, jista' jirriżerva post ghall-quddies. Il-postijiet huma limitati għal 75 persuna barra u 70 persuna ġewwa. Min ikun irriżerva post, irid jasal sa 10 minuti qabel tibda l-quddies, inkella jitlef il-post riżervat. Min ma jirriżervax post xorta jista' jattendi, u joqgħod fil-postijiet li jkun fadal.

Il-quddies mhux se jkun fit-tul. Min jixtieq ghall-quddies barra jista' jġib miegħu siġġu jew banketta.

https://quddies.knisja.mt/attendenza/?fbclid=IwAR3EpSTSF0o8JALuTBPC_8_B-1UYiTcqxATQuh5S-plhqWe4w72UAeqgwyU

quddies.knisja.mt Irriżerva Post Mhux il-Parroċċi/Knejjes kollha qegħdin jużaw din is-sistema.Nitolbuk tikkuntattja l-Parroċċa tiegħek għal aktar dettalji fil-każ li mhumiex imniżżlin f’din il-formula.Grazzi.Attendence IDAgħżel il-QuddiesaChoose MassParroċċa*ParishKnisja*ChurchKnisja*ChurchKnisja*Ch...

youtube.com

F’90 sekonda: X’għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddies. Kun hemm int ukoll!

Agħfas SUBSCRIBE biex iżomm lilek innifsek aġġornat permezz tax-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.

TIXTIEQ TGĦIN?

Parroċċa Swatar's cover photo

Parroċċa Swatar's cover photo

Archdiocese of Malta

F’90 sekonda: X’għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddies. Kun hemm int ukoll!

Photos from Parroċċa Swatar's post

Television Malta

Messaġġ live' mill-Arcisqof https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1084772621915991&id=138329512971382

L-Arċisqof Charles J Scicluna iħabbar li l-quddies fil-knejjes se jerġa jibda' jiġi ċelebrat mill-festa ta' Corpus Christi,filwaqt li xorta jiġu rrispettati l-miżuri ta' saħħa u sigurtà
Aġġornamenti fuq tvm.mt/covid19

newsbook.com.mt

Il-magazine FLIMKIEN ta’ Ġunju fuq Newsbook.com.mt - Newsbook

https://newsbook.com.mt/il-magazine-flimkien-ta-gunju-fuq-newsbook-com-mt/

newsbook.com.mt

Awguri Mons. Arcisqof. Nawgurawlek gurnata sabiha. F’talbna.

Awguri lill-Arċisqof Charles Scicluna f'għeluq sninu 🎉😃🙏

Għin lill-Knisja tgħin lil min hu fil-bżonn permezz ta' donazzjoni f’għeluq snin l-Arċisqof Scicluna - knisja.mt/donazzjonijiet

Nawguraw lil Fr Peter Paul li llum qed jiccelebra is-6 anniversarju mill-ordinazzjoni tieghu. Nawgurawlu li jibqa jkun ghodda maghzula f’idejn il-Mulej sabiex iwassal il-kelma u l-imhabba tieghu. Ad multos annos.

Quddiesa tal-festa ta San Ġorg Preca

Archdiocese of Malta

Talba lil San Ġorġ Preca

Trinità Mqaddsa nadurawk, inberkuk u nroddulek ħajr għall-ħafna grazzji li tajt lill-qaddej tiegħek San Ġorġ li dejjem ħadem b'żelu kbir għall-glorja tiegħek b'appostolat mimli mħabba u kuraġġ.

Igglorifikah, o Sinjur! Uri fih il-qawwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek, billi tagħtina bl-interċessjoni tiegħu l-grazzja tad-don tas-saħħa

youtube.com

L-uniku filmat bil-kulur ta' San Ġorġ Preca: fit-tberik tal-ewwel ġebla tal-Iskola St Michael

Eżumazzjoni tal-korp ta' San Ġorġ Preca - YouTube

youtube.com

Parroċċa Swatar's cover photo

Programm tal-Festa ta' San Ġorġ Preca 2020
Kulħadd jista' jsegwi dawn l-attivitajiet fuq il-din il-Paġna. Il-Quddiesa tal-5.00pm li se ssir nhar is-Sibt 9 ta' Mejju min jixtieq jista' jsegwiha mill-gallariji jew mit-twieqi tad-djar kif ukoll minn fuq din il-Paġna.

Nerħi ruħi f'idejk wirja ġewwa Swatar est.2020

Din hija wirja tal-ġimgħa mqaddsa mtella' min żewġ żagħżaġħ mis-Swatar

Kor Parroċċa Swatar

(Listen with headphones 🎧)

We started learning this song to perform it in Swatar Fest 2020, however, we still found a way to share it with you all! 🎶❤️

Archdiocese of Malta

Vlogg tal-Arċisqof: Kuraġġ u ġenerożità

newsbook.com.mt

Vlogg: Kuraġġ u ġenerożità - L-Arċisqof Scicluna

newsbook.com.mt   Kif jaf kulħadd qegħdin ngħixu sitwazzjonijiet straordinarji li qatt u ħadd ma kien jobsor li se ngħaddu minnhom. Imma nixtieq nieħu l-opportunità l-ewwel nett biex nagħti kelma ta’ kuraġġ lil kull min qiegħed jismagħna b’mod speċjali lill-anzjani tagħna, li għall-għożża li ...

Archdiocese of Malta

Join us! Tonight at 7pm 😃 Mass for Youth by Fr Brendan Gatt and The New Victorians 🎤 🙏🏻

FUSE

Here it is!! Our cover version of The Lazy Song by Bruno Mars 🎶
Hope you like it 😃

#FUSE

youtube.com

World Voice Day ASLP 2020

In these difficult times we are living, ASLP wants to give tribute to all healthcare professionals and other professionals and individuals who are doing thei...

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Is-Swatar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Quddiesa tal-festa ta San Ġorg Preca
L-Aħħar Lejl - Riflessjoni Drammatizzata

Location

Telephone

Address


Triq Il-Graffitti Navali
Is-Swatar
BKR4121

Opening Hours

Monday 17:00 - 18:15
Friday 17:00 - 18:15
Other Is-Swatar places of worship (show all)
Museum Bniet Swatar - Msida Museum Bniet Swatar - Msida
22, Triq Ġanni Vella,
Is-Swatar, BIRKIRKARA

Museum Bniet Msida Swatar