Museum Bniet Swatar - Msida

Museum Bniet Swatar - Msida

Comments

Grazzi u prosit lis socji kollha, tas seminar tal grizma...sabih u ta taghlim...
Nhar il Hadd 29 ta Settembru , il genituri flimkien mat tfal taghhom mistiedna biex flimkien mal Kappillan nifthu s sena Kateketika b'Quddiesa li tibda fid 9.30 am. Inheggukom biex tinghaqdu maghna , nitolbu flimkien.
Illum ghandhom Muzew pls?
Hello, it tfal ghandhom activities il muzew ghada please?
You are warmly invited to join the Rosary on the Coast Malta. https://www.facebook.com/rocmalta18/ SUNDAY 18th November at 3:30PM Let us unite to pray the Rosary around Malta. For more information, send a message on FB or call on: 99546888 #rocmalta18 To find find the closest coastal meeting point near you CLICK HERE: https://goo.gl/MW6cyF

Museum Bniet Msida Swatar

Xogħolijiet tat-tfal

Hope Year 2

Il-Katekeżmu qed jibqa' għaddej u qed jitwassal fid-djar tagħkom permezz tal-imejls! Dawn huma xi xogħolijiet sbieħ li għamlu t-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li mhux qed jirċievu l-emails jikkuntatjawna.

"L-omm twissi bl-għerf, tiggwida bl-eżempju, tħarreġ bl-imħabba." Awguri lill-ommijiet u lin-nanniet kollha! Grazzi għal dak kollu li tagħmlu ma' uliedkom! Il-Mulej iberikom ilkoll! F'talbna! Il-Paċi magħkom!

youtube.com

Quddiem San Ġorġ Preca

Għeżiez, dalwaqt fis-7pm se ssir velja tat-talb quddiem San Ġorġ Preca. Nistednukom tingħaqdu magħna! Il-kumplament tal-festa t-tajba! San Ġorġ Preca jberikna lkoll! Paċi magħkom!

Velja ta' talb quddiem ix-xbieha tal-qaddis, mill-Kappella ta' Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża - 9 ta' Mejju 2020.

Xogħolijiet tat-tfal

Il-Katekeżmu qed jibqa' għaddej u qed jitwassal fid-djar tagħkom permezz tal-imejls! Dawn huma xi xogħolijiet sbieħ li għamlu t-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li mhux qed jirċievu l-emails jikkuntatjawna.

Il-Katekeżmu qed jibqa' għaddej u qed jitwassal fid-djar tagħkom permezz tal-imejls! Dawn huma xi xogħolijiet sbieħ li għamlu t-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li mhux qed jirċievu l-emails jikkuntatjawna.

wisc-online.com

Il-valuri u l-virtujiet ta' Dun Ġorġ Preca

Il-Paċi magħkom u l-festa t-tajba għeżież Swatarjani! Dun Ġorġ Preca jgħallimna kif ikunu tassew bnedmin nixbhu lil Alla. Hemm ħafna valuri u virtujiet f'Dun Ġorġ. Tridu taqtgħu ftit minnhom f'din il-logħba 'hangmoon': https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/74766/il-valuri-u-l-virtujiet-ta-dun-gorg-preca Biex tilgħab trid tagħfas il-vleġġa l-ħadra (play button). Infakkar li din il-logħba ma teħux fonts tal-Malti. Ħudu gost! San Ġorġ Preca ibierek lilkom, lill-familji tagħkom u lill-paroċċa tagħna!

wisc-online.com Downloaded games are intended to be uploaded into a Learning Management System (LMS) and may not function properly on your local computer.

wisc-online.com

Dun Ġorġ Preca: ħabib tat-tfal kollha

Il-Paċi magħkom! Lejliet il-festa ta' San Ġorġ Preca, għandna l-logħba bil-bżieżaq b'isem ta' 'Rapid Fire': https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/74566/dun-gorg-preca-habib-tat-tfal-kollha Dun Ġorġ magħruf kemm kien iħobb lit-tfal u jixtieqilhom il-ġid. F'din il-logħba trid tolqot il-bużżieqa t-tajba. Biex tilgħab trid tagħfas il-vleġġa l-ħadra (play button), u tagħżel il-veloċita'. Għal kull mistoqsija, trid tagħfas il-vleġġa l-ħadra. Ħudu gost, ħudu ħsieb u ibqgħu ferrieħa :)

wisc-online.com Downloaded games are intended to be uploaded into a Learning Management System (LMS) and may not function properly on your local computer.

wisc-online.com

Dun Ġorġ Preca u t-tagħlim

Il-Paċi magħkom! Il-logħba tal-lum jisimha 'Build your knowledge': https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/74330/dun-gorg-preca-u-t-taghlim Biex tilgħabu, tridu tagħfsu l-vleġġa l-ħadra (play button) Dun Ġorġ dejjem fittex li kulħadd jitgħallem - mill-kbir saż-żgħir, fqir jew sinjur. It-tagħlim tajjeb hu teżor kbir għax "jagħti l-mistrieħ u abbundanza ta' ġid.' Ħudu gost, ħudu ħsieb u għożżu t-tagħllim!

wisc-online.com Downloaded games are intended to be uploaded into a Learning Management System (LMS) and may not function properly on your local computer.

wisc-online.com

Dun Ġorġ Preca b'qalb ħelwa u ġentili

Il-Paċi magħkom! Il-logħba tal-lum jisimha BeeKeeper: https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/74052/dun-gorg-preca-bqalb-helwa-u-gentili Biex tilgħab trid tagħfas il-vleġġa safra (play button), tistgħu tilgħabu sa 4 persuni, u għal kull mistoqsija trid tagħfas 'spin'. Dun Ġorġ kien jgħallem u jgħix il-manswetudni. Bħall-għasel aħna rridu nkunu mimlijin ħlewwa ma' kulħadd u naħfru tassew minn qalbna. Ħudu gost, ħudu ħsieb u kunu mansweti ma' kulħadd :)

wisc-online.com Downloaded games are intended to be uploaded into a Learning Management System (LMS) and may not function properly on your local computer.

Museum Bniet Swatar - Msida's cover photo

Xogħolijiet tat-tfal

Il-Katekeżmu qed jibqa' għaddej u qed jitwassal fid-djar tagħkom permezz tal-imejls! Dawn huma xi xogħolijiet sbieħ li għamlu t-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li mhux qed jirċievu l-emails jikkuntatjawna.

Il-Katekeżmu qed jibqa' għaddej u qed jitwassal fid-djar tagħkom permezz tal-imejls! Dawn huma xi xogħolijiet sbieħ li għamlu t-tfal. Jekk hemm xi ġenituri li mhux qed jirċievu l-emails jikkuntatjawna.

wisc-online.com

Il-bżonn t'Alla għal Dun Ġorġ Preca

Il-Paċi magħkom! Illum għandha l-logħba tic-tac-toe fuq Dun Ġorġ Preca u l-umilta': https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/73748/il-bzonn-talla-ghal-dun-gorg-preca Biex tilgħabu, tridu tagħfsu l-vleġġa l-ħadra (Play button), kif ukoll il-buttuna 'one player'. Ħudu gost, ħudu ħsieb u ftakru li l-umilta' m'hemmx isbaħ minnha 😉

wisc-online.com Downloaded games are intended to be uploaded into a Learning Management System (LMS) and may not function properly on your local computer.

[05/04/20]   L -imħabba lejn Alla u lejn dawk ta' madwarek huma l-mezzi biex inti issir qaddis. Dun Ġorġ kien jgħallem u jwettaq dan. Peress li lbieraħ kellna problema teknika, llum qed nipprezentaw 2 logħbiet:

1) CROSSWORD https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/73392/alla-ghal-dun-gorg-preca?fbclid=IwAR0oO2QZJ-RGmDRcotAxX7CSxaQZMPCsi6IQ8ZljBIa_lhxFLgMhFOIyq0M

2) BINGO https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/73530/dun-gorg-preca-bimhabba-lejn-dawk-ta-madwaru

Għal kull logħba tridu tafgħsu play. Għal crossword ma tistax tuża fonts tal-Malti, u għal bingo trid tilgħab 'Solo Game'. Ħudu gost, ħudu ħsieb u bħal Dun Ġorġ Preca, ħobbu dejjem u kullimkien 🙂

youtube.com

Il-Vokazzjoni Museumina


Illum huwa jum il-vokazzjonijiet. Ftit iktar minn 100 sena ilu San Ġorġ Preca, l-ewwel qaddis Malti, tah lil Knisja u lil Malta stil ta' ħajja ġdida. Tgħid din hija t-triq tiegħek ukoll?https://youtu.be/fcEGmPuVCRs

Filmat qasir dwar il-vokazzjoni tal-membri tal-M.U.S.E.U.M.

wisc-online.com

Il-Ħajja ta' Dun Ġorġ Preca

Il-Paċi magħkom! Bħal lum ġimgħa għandna l-festa ta' San Ġorġ Preca! U għalhekk, f'din il-ġimgħa kuljum se ntellgħu logħba relatata mal-Fundatur u l-patrun tagħna! Morru fuq din il-link: https://www.wisc-online.com/users/museum%20bniet%20swatar-msida/games/73284/il-hajja-ta-dun-gorg-preca, u afgħsu l-buttuna bi vleġġa safra (play button). Hemm issibu ftit mill-episodji li għadda minnhom Dun Ġorġ Preca. Tridu tagħmluhom wara xulxin. Lesti għal din l-isfida? Ħudu gost u ħudu ħsieb! San Ġorġ Preca iberikna lkoll!

wisc-online.com Downloaded games are intended to be uploaded into a Learning Management System (LMS) and may not function properly on your local computer.


F'dan il-jum fejn niċċelebraw il-qalb ħanina ta' Ġesù nirrepetu ta' spiss din it-talba: "Ġesù jiena nafda fik".

Is-Superjura, flimkien mal-membri tal-M.U.S.E.U.M. tas-Swatar jixtiequ jawguraw l-Għid it-tajjeb lilkom u lill-familjari tagħkom! J'Alla bħal Marija ta' Magdala, naraw u niltaqgħu ma' Kristu Rxoxt tassew! Kristu Rxoxt jberikom, jħariskom u jimlikom bil-ferħ u s-sliem. Il-Paċi tas-Sinjur tagħna Ġesu' Kristu Rxoxt tibda dejjem magħkom!

Museum Bniet Swatar - Msida's cover photo


F’dan il-jum ħarsitna ma tistax ma tiqafx fuq din il-għuda tas-salib li permezz tagħha aħna ksibna s-salvazzjoni tagħna.


Kemm nies raw dan il-wiċċ... Marija omm Ġesù, l-appostli, in-nies ta’ Ġerusalemm, il-ħbieb tiegħu eċċ Kemm emozzjonijiet esprima dan il-wiċċ... espressjonijiet ta’ ferħ, ħniena, tama, dwejjaq għal mewt tal-ħabib tiegħu, rabja eċċ... Ejjew nimmeditaw illum fuq dan il-wiċċ tant prezzjuż li jifforma l-għaxqa tal-qaddisin.


Ejjew f’dan il-jum nsibu ftit ħin u nimmeditaw lil Ġesù fuq Kurċifiss – verament ktieb kbir li minnu nistgħu nitgħallmu ħafna fuq il-ħajja tagħna.


Ejjew illum inħallu l-affarijiet li nużaw mal-ġurnata jfakkruna f’episodji mill-ħajja ta’ Ġesù, b’mod speċjali fl-aħħar sigħat tal-ħajja tiegħu, per eż: jien u nagħmel is-sodda niftakar fil-liżar li bih kebbu l-ġisem mejjet ta’ Ġesù, x’ħin nixrob tazza ilma niftakar li Ġesù fuq is-salib kellu l-għatx eċċ...

Museum Bniet Swatar - Msida's cover photoFil-programm tal-Ġimgħa Mqaddsa li kiteb il-Fundatur San Ġorġ Preca illum xtaqna li nirriflettu fuq l-Ispirtu ta’ Kristu, jiġifieri dak li Kristu jrid minnha, jew dak li Kristu ma jridx minnha. Tajjeb li matul din il-ġurnata naħsbu fuq dan u naraw kemm fil-ħajja tagħna qegħdin ngħixu skont dan l-Ispirtu ta’ Kristu jew le.

youtube.com

Messaġġ għat-tfal mill-Isqof Charles - Ġimgħa Mqaddsa 2020

Messaġġ għat-tfal mill-Isqof Charles - Ġimgħa Mqaddsa 2020

crosswordlabs.com

Tħabbir tat-Twelid ta' Ġesù - Crossword LabsSabiex naraw kemm għadkom tiftakru minn dak kollu li smajna u qrajna il-bieraħ waqt it-tifkira tad-Duluri illum għandna għalikom crossword puzzle.

Ikklikja fuq il-link u tista tuża wkoll il-fonts tal-malti.
https://crosswordlabs.com/embed/tabbir-tat-twelid-ta-gesu-3

crosswordlabs.com

youtube.com

Eżerċizzju ta' Marija Addolorata

O Verġni Mbierka, bil-qawwa tiegħek agħmel li l-Passjoni u l-Mewt ta' Kristu Ibnek u li d-duluri tiegħek ma jkunux bla frott għalija. Ammen.
https://www.youtube.com/watch?v=BH4pXbVf3TI&t=154s

Talba miktuba minn San Ġorġ Preca biex tiġi mmeditata nhar ta' Ġimgħa filgħaxijaIllum il-Knisja f'Malta tiċċelebra t-tifkira ta' Marija Addolorata. Tajjeb li llum insibu ftit ħin bħala familja fejn niftakru fuq il-mara li batiet ħafna flimkien ma binha Ġesù. Ngħixu l-mumenti differenti fl-aħħar sigħat li hija għaddiet ma' binha Ġesù permezz tal-eżerċizzju tal-Addolorata li kiteb San Ġorġ Preca: https://youtu.be/BH4pXbVf3TI

illum flimkien mat-tfal nistgħu nagħmlu dan il-kraft żgħir li jfakkarna fis-7 duluri ta' Marija.

docs.google.com

Il-Ġimgħa MqaddsaBi preparazzjoni għal Ġimgħa Mqaddsa, llum għandna kwizz sabiex naraw kemm niftakru minn din il-ġrajja tant importanti għalina l-insara.

https://forms.gle/99s9B2STZ3Vs1iTT9

docs.google.com

THE LOST SHEEPPeress li llum hija festa ħsibna li nibagħtulkom xi ħaġa differenti mis-soltu. Tiftakruha l-parabolla tan-nagħaġa l-mitlufa? F'din il-parabolla Ġesù jqabbel lilu nnifsu ma' ragħaj li jħalli id-99 nagħaġa sabiex isib dik il-waħda mitlufa.

Ikklikja fuq il-link u ara kemm-il nagħġa jirnexxilek isalva int!!

https://us-en.superbook.cbn.com/pages/games/lost-sheep

Ħudu gost u ħudu hsieb 😉

us-en.superbook.cbn.com


Illum, għandna għalikom figura mill-Bibbja li f'dawn iż-żminijiet nisimgħu isimha fl-Evanġelju. Din hija Martha, oħt Lazzru. Ejjew naraw ftit x'tagħlimna din il-mara u fejn tissema fil-Bibbja.Matul din il-ġimgħa ċċelebrajna l-festa ta' meta l-anġlu Gabrijel deher lil Marija u qalilha li hi kellha tkun omm Ġesù. Ara kemm għadek tiftakar minn din il-ġrajja billi tagħmel din il-crossword.

Iklikkja hawn: https://crosswordlabs.com/embed/tabbir-tat-twelid-ta-gesu-lq126-38

Għal għajnuna tista' taqra Luqa 1, 26 - 36.

docs.google.com

Kwizz - EvanġeljiGheziez, kif intom? Illum għandna għalikom kwizz fuq l-Evanġelji - Nħeġġukom ħafna biex tippruvawh!!

Hudu hsieb u l-Paci maghkom!

docs.google.com


Illum se nistiednu lit-tfal sabiex jitgħallmu dwar mara li kellha ħafna kuraġġ u meta l-poplu tagħha, il-Lhud, kienu fid-diffikultà hija ma bezgħetx tagħmel dak li hu tajjeb.

Klipp qasir: https://youtu.be/OVzlTfwKS5s

Illum fuq ix-xewqa ta' Papa Franġisku nitolbu t-talba tal-Missierna f'nofsinhar bħala familja waħda magħquda.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Is-Swatar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


22, Triq Ġanni Vella,
Is-Swatar
BIRKIRKARA
Other Is-Swatar places of worship (show all)
Parroċċa Swatar Parroċċa Swatar
Triq Il-Graffitti Navali
Is-Swatar, BKR4121