Capuchin Flame

Capuchin Brothers, Malta

Capuchin Flame

Jum il-Vokazzjonijiet 2020 #kapuccinimalta #dinhajtinaghtik #vokazzjoni #nitolbu #songoriginali

4th Sunday of Easter - World Day of Prayer for Vocations

IF YOU ARE WHAT you should be, then you will set the world on fire! — Saint Catherine of Siena (1347-1380)

If you wish to watch this week's homily with english sub-titles, click the link below please. Thankyou. Bless.
https://www.youtube.com/watch?v=5lGhHRI6vL0

inewsmalta.com

“Is-sitwazzjoni f’Sir Anthony Mamo hi kalma … imma wara l-kalma hemm tbatija kbira” – iNews Malta, Aħbarijiet bil-Malti.

inewsmalta.com F’din l-intervista, dan is-sit jagħti ħarsa dettaljata tal-esperjenza ta’ Fr Mario Attard li bħalissa, minħabba s-sitwazzjoni preżenti b’rabta mal-imxija tal-Covid-19, qed jgħix ġewwa Sir Anthony Mamo. Is-sitwazzjoni f’Sir Anthony Mamo hija kalma, iżda wara din il-kalma hemm tbatija ...

inewsmalta.com

“Il-bniedem marid jew le, lilna bħala Kapuċċini ma jbeżżagħniex”

inewsmalta.com Wieħed mill-Kappillani tal-Isptar Mater Dei li jżur pazjenti bil-Covid-19 għal sostenn spiritwali Minn MARIA AZZOPARDI Fr Bertrand Vella, Fr Mario Borg u Fr Elmar Pace huma tliet Kappillani ġewwa l-Isptar Mater Dei li f’dan il-mument qed jgħixu ‘l bogħod mill-kunvent tagħhom biex jagħtu ...

Parroċċa Sant'Anna

Is-sitt ġurnata! Ġimgħa Franġiskana, Parroċċa Sant'Anna, Wied il-Għajn. Temmejna naqa ħesrem, minħabba s-sitwazzjoni u nġbarna l-kunvent! Grazzi mill-qalb

Parroċċa Sant'Anna

Il-ħames ġurnata! Ġimgħa Franġiskana, Parroċċa Sant'Anna, Wied il-Għajn!

Parroċċa Sant'Anna

Photos from Capuchin Flame's post

Ġimgħa Franġiskana, Wied il-Għajn

Ir-raba' ġurnata! Ġimgħa Franġiskana ġewwa l-parroċċa Sant'Anna, Wied il-Għajn.

It-tielet gurnata! Ġimgħa Franġiskana ġewwa l-parroċċa Sant'Anna, Wied il-Għajn

It-tieni ġurnata! Ġimgħa Franġiskana ġewwa l-parroċċa Sant'Anna, Wied il-Għajn!

L-ewwel ġurnata! Ġimgħa Franġiskana ġewwa l-Parroċċa Sant'Anna, Wied il-Għajn!

Capuchin Flame

youtube.com

DILETTANTI GIMGHA L-KBIRA Prog 1

Capuchin Flame's cover photo

Capuchin Flame

Marsaskala Parish

Capuchin Flame's cover photo

Capuchin Flame's cover photo

youtube.com

ninni la tibkix izjed

Awguri għal Milied hieni ... paċi u sliem

Live-in Avvent 2019

Live-in Avvent 2019

Capuchin Flame's cover photo

Nhar is-Sibt li ghadda ccelebbrajna gheluq snin Patri Gejt u l-bierah iccelebbrajna eghluq snin Patri Joe Mallia. Nitolbu ghalihom biex il-Mulej ikompli jberikom!

[10/31/19]   Fil-link tistgħu ssibu r-ritratti taċ-ċelebbrazzjoni tal-festa ta' San Ġuda Taddew, immexija minn Mons Arċisqof, Charles J. Scicluna

https://ritratti.knisja.mt/home/gallery/76406-2/?fbclid=IwAR0wuqXN-nCktmSwHypsjSx_dofkUynDcfdy6qLDfes5BL_dGBqSLyIp44o

Il-Grupp ta' żgħażagħ F.Act flimkien mal-Patrijiet Kapuccini Kalkara jixtiequ jirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom fl-attività ta' preparazzjoni u bejgħ ta' coconut balls, ġewwa l-Kunventi tal-Kalkara u ta' Għajn Dwieli. Is-somma li ntleħqet hija dik ta' €1,745. Din is-somma se tingħata lil Patri Paul Bugeja biex ikun jista' jgħin lin-nies fil-bżonn fl-esperjenza missjunarja tiegħu f'Antipolo, fil-Filippini. Sliem.

#day2 #sellingcoconutballs F.Act Patrijiet Kapuccini Kalkara

Ahna bdejna #coconutballspreparation #gurnatavolontarjat #helpingthoseinneed F.Act

Professjoni Temporanja tal-ahwa Jean Kennaugh u Bernard Sant. Morano Calabro

youtube.com

Francis of Assisi

https://www.youtube.com/watch?v=H2tZJlfl2ws

Description

Matul il-gimgha li ghaddiet, ahna l-Ahwa Kapuccini Maltin ingbarna flimkien ghall-Kapitlu Provincjali taghna. Matul dan il-Kapitlu gew maghzula wkoll is-superjuri godda taghna:

Effie Mallia - Ministru Provincjal
Hayden Williams - Vigarju Provincjali
Silvestru Bonavia - Kunsillier
Miguel Zammit - Kunsillier
Carmelo Aquilina - Kunsillier

Nitlob ghalihom sabiex il-Mulej jaghtihom id-dawl f'din il-hidma gdida li bihom afdawhom l-Ahwa Kapuccini

Capuchin Flame's cover photo

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Kalkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

4th Sunday of Easter  -  World Day of Prayer for Vocations
come and see kutrumbajsa

Location

Telephone

Address


Triq St Liberata
Il-Kalkara
Other Religious Centers in Il-Kalkara (show all)
Museum il-Kalkara Museum il-Kalkara
Dar Dun Ġorġ, Triq Il-Kapuċċini
Il-Kalkara

Attivitajiet u laqgħat organizzati mis-Soċjetà tal-Museum fil-Kalkara. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tiġu sal-Museum.