Capuchin Flame

Capuchin Brothers, Malta

Marsaskala Parish

Capuchin Flame's cover photo

Capuchin Flame's cover photo

youtube.com

ninni la tibkix izjed

Awguri għal Milied hieni ... paċi u sliem

Live-in Avvent 2019

Live-in Avvent 2019

Capuchin Flame's cover photo

Nhar is-Sibt li ghadda ccelebbrajna gheluq snin Patri Gejt u l-bierah iccelebbrajna eghluq snin Patri Joe Mallia. Nitolbu ghalihom biex il-Mulej ikompli jberikom!

[10/31/19]   Fil-link tistgħu ssibu r-ritratti taċ-ċelebbrazzjoni tal-festa ta' San Ġuda Taddew, immexija minn Mons Arċisqof, Charles J. Scicluna

https://ritratti.knisja.mt/home/gallery/76406-2/?fbclid=IwAR0wuqXN-nCktmSwHypsjSx_dofkUynDcfdy6qLDfes5BL_dGBqSLyIp44o

Il-Grupp ta' żgħażagħ F.Act flimkien mal-Patrijiet Kapuccini Kalkara jixtiequ jirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom fl-attività ta' preparazzjoni u bejgħ ta' coconut balls, ġewwa l-Kunventi tal-Kalkara u ta' Għajn Dwieli. Is-somma li ntleħqet hija dik ta' €1,745. Din is-somma se tingħata lil Patri Paul Bugeja biex ikun jista' jgħin lin-nies fil-bżonn fl-esperjenza missjunarja tiegħu f'Antipolo, fil-Filippini. Sliem.

#day2 #sellingcoconutballs F.Act Patrijiet Kapuccini Kalkara

Ahna bdejna #coconutballspreparation #gurnatavolontarjat #helpingthoseinneed F.Act

Professjoni Temporanja tal-ahwa Jean Kennaugh u Bernard Sant. Morano Calabro

youtube.com

Francis of Assisi

https://www.youtube.com/watch?v=H2tZJlfl2ws

Description

Matul il-gimgha li ghaddiet, ahna l-Ahwa Kapuccini Maltin ingbarna flimkien ghall-Kapitlu Provincjali taghna. Matul dan il-Kapitlu gew maghzula wkoll is-superjuri godda taghna:

Effie Mallia - Ministru Provincjal
Hayden Williams - Vigarju Provincjali
Silvestru Bonavia - Kunsillier
Miguel Zammit - Kunsillier
Carmelo Aquilina - Kunsillier

Nitlob ghalihom sabiex il-Mulej jaghtihom id-dawl f'din il-hidma gdida li bihom afdawhom l-Ahwa Kapuccini

Capuchin Flame's cover photo

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Professjoni Perpetwa ta' fra Mark Scicluna OFMCap, fi hdan l-Ordni Kapuccin, li saret nhar il-Hamis 6 ta' Gunju 2019, gewwa l-knisja ta' Sant' Antnin ta' Padova, gewwa Ghajn Dwieli.

Ritratti ta' Ian Noel Pace

Capuchin Flame's cover photo

Weekend ta' volontarjat

Weekend ta' volontarjat

Weekend ta' volontarjat

Weekend ta' volontarjat

Capuchin Flame's cover photo

Capuchin Flame's cover photo

Capuchin Flame's cover photo

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

Capuchin Flame's cover photo

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

Capuchin Flame's cover photo

Capuchin Flame's cover photo

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

Capuchin Flame's cover photo

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

Capuchin Flame's cover photo

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

"Qum u imxi" - Randan 2019

Din hija l-mixja li flimkien se naghmlu matul ir-Randan.
Tajjeb li nippruvaw nattendu u anke naghmlu share ta' dan il-poster.
Grazzi

Gimgha Vokazzjonali gewwa s-Seminarju

Gimgha Vokazzjonali gewwa s-Seminarju

Capuchin Flame's cover photo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Kalkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

come and see kutrumbajsa

Location

Telephone

Address


Triq St Liberata
Il-Kalkara
Other Religious Centers in Il-Kalkara (show all)
Museum il-Kalkara Museum il-Kalkara
Dar Dun Ġorġ, Triq Il-Kapuċċini
Il-Kalkara

Attivitajiet u laqgħat organizzati mis-Soċjetà tal-Museum fil-Kalkara. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tiġu sal-Museum.