Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara

Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara

Comments

Buona Festa mingħand l-aħwa tal-Fraternita' f'Għawdex.

To promote the services offered to the community and to spread the message of St Francis

Fraternita'/ Fraternity Br Vince Axiaq OFMCap Superior Fr Ivan Scicluna OFMCAP Fr Emmanuel Abela OFMCAP Fr Bernard Mangion OFMCAP Fr Joe Guliano OFMCAP Fr Godfrey Zarb OFMCAP Fr Onorat Spiteri OFMCAP Fr. Geatan Galea OFMCAP Br Elmar Pace OFMCAP Br Jethro Bajada OFMCAP Br Miguel Zammit OFMCAP

Mission: Li nghixu l-Vangelu fuq il-passi ta' Missierna San Frangisk. To live the Gospel and follow on the footsteps of our Founder St francis of Assisi.

[08/13/19]   F'intervista fil-program Espresso fuq Super One il-bierah, Fr Joe Giuliano tkellem ddwar il-ftuh tal-kunvent ghal dawk li jixtiequ li jesperjenzaw il-hajja tal-Patrijiet Kapuccinji gewwa l-kunvet ta' St. Liberata, Kalka. Dan ser jibda min Ottubru li gej u dawk li jkun jixtiequ jaghmlu din l-esperjenza ghandhom jibghatu email fuq [email protected] u jaghtu ftit ijformazzjoni dwarhom bhal eta, email address. Wara jigu ikkuntatjati. Paci u gid.

[08/11/19]   Il-lum il-knisja ticcelebra l-festa ta' Santa Klara l-fondatricci tal-Klarissi. Nawguruw lil dawk kollha li iggibu dan l-isem sabih l-festa t-tajba.

Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara's cover photo

Ix-xoghol tant mistenni ghar-restawr tal-kampnar tal-knisja taghna beda u jalla jispicca b'wicc il-gid. grazzi li dawk kollha li bl-isforzz taghhom dan ix-xoghol kun possibli.

Dalghodu fuq il-bejt tal-knisja

Fl-okkazjoni tal-festa ta' Missierna San Frangisk giet iccelebrat Lejla Frangiskana fil-pjazza tal-knisja tal-Kapuccini, Kalkara.

Patri Alfred Baldacchino jew kif inhu maghruf Patri Fred

Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara's cover photo

youtube.com

Kemm Inhobbok Gesu

https://www.youtube.com/watch?v=gYu81qEjH_I

A song and a prayer to the Lord

The final prayer of thanksgiving

The onlookers

collage of participants

Francesca making the laps

Tiny Francesca, followed by Simon during the cycling marathon

Fr Bernard taking part in the cycling marathon

Conclusion of the 40 hour cycling marathon om aid of the Kenya Mission

Timeline Photos

Timeline Photos

Timeline Photos

Timeline Photos

Timeline Photos

Timeline Photos

Ix-xbiha ta' Gesu Kurcifiss fl-ghalqa maghrufa bhala l-Kurcifiss ta' Fra Guzepp

Ix-xbiha ta' Missierna San Frangisk fli-ghalqa tal-kinvent mwaqfa minn Fra Guzepp li giet maghzula bhala s-santa ghal professjoni tan-novizzi.

Dehra tal-kjostru mill-kampnar

Il-kjostru tal-kunvent. - The cloister

L-altar maggur bl-istatwa ta San Guda Taddew waqt il-festa tal-qaddis - Main altar with statue of st Jude during the feast in his honor.

L-artal maggur fil-festa ta' Missierna San Frangisk - Main altar during the feast of St Francis

Timeline Photos

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Kalkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Franciscan Capuchins Friars, St Liberata Street,
Il-Kalkara
KKR 1618

Opening Hours

Monday 20:00 - 21:00
Monday 06:00 - 19:00
Tuesday 20:00 - 19:15
Tuesday 06:00 - 19:00
Wednesday 20:00 - 21:00
Wednesday 06:00 - 19:00
Thursday 20:00 - 21:00
Thursday 06:00 - 19:00
Friday 20:00 - 21:00
Friday 06:00 - 19:00
Saturday 20:00 - 21:00
Saturday 06:00 - 19:00
Sunday 05:15 - 11:00
Other Religious Organizations in Il-Kalkara (show all)
Museum il-Kalkara Museum il-Kalkara
Dar Dun Ġorġ, Triq Il-Kapuċċini
Il-Kalkara

Attivitajiet u laqgħat organizzati mis-Soċjetà tal-Museum fil-Kalkara. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tiġu sal-Museum.

Capuchin Flame Capuchin Flame
Triq St Liberata
Il-Kalkara

Capuchin Brothers, Malta

Parroċċa San Ġużepp Kalkara #parroċċakalkara Parroċċa San Ġużepp Kalkara #parroċċakalkara
Misraħ Arċisqof Gonzi
Il-Kalkara, KKR 1511

Parroċċa San Ġużepp Kalkara

Gi.Fra. Kapuccini Gi.Fra. Kapuccini
Centru Żgħażagħ Franġiskani’, Triq Santa Liberata.
Il-Kalkara

Gi.Fra Kapuccini is a socio-religious group which consists of young people between 18-30 years of age. They meet twice a week at Kalkara Kapuccini Center at 8pm. Please see the notes section for more info or viisit our website: www.gifrakapuccini.org