Gi.Fra. Kapuccini

Gi.Fra Kapuccini is a socio-religious group which consists of young people between 18-30 years of age. They meet twice a week at Kalkara Kapuccini Center at 8pm. Please see the notes section for more info or viisit our website: www.gifrakapuccini.org

[06/14/15]   Nixtiequ nirringrazzjawkom minn qalbna talli attendejtu ghall-Car Wash li organizzajna :) Grazzi mill-qalb :)

Gi.Fra. Kapuccini

Cook Out-Ghajn Tuffieha

Gi.Fra. Kapuccini

Some of the members

Cook Out-18th March 2012

Cook Out

Cook Out

[03/05/12]   Hbieb,

F'dan iz-zmien tar-Randan tajjeb li nfittxu li nisimghu xi kelma ta' gid li tghina fil-hajja ta' kuljum kemm socjali kif ukoll spiritwali. Il-grupp taz-zghazagh tal-Gi.Fra. Kapuccini qeghdin jorganizzaw l-ezercizzi tar-Randan bit-tema: Liema Triq? Tajjeb li niefqu u nirriflettu ftit fejn sejrin.

L-Ezercizzi se jsiru l-Kalkara ghand il-Kapuccini. Dati: bejn il-5 u d-9 ta' Marzu. Hin: bejn it-8 u 9 ta' fl-ghaxija.

Kuljum se jkun hemm speaker differenti.

Narawkom :)

[10/02/11]   Nixtiequ nirringrazzjawk lil dawk kollha li gew il-Car Wash u l-Maratona tal-Hairdressing. Grazzi tal-generozita` kollha taghkom.

Promo

Live-In Marzu 2011 @ Rivotorto B'Kara

Live-In Marzu 2011 @ Rivotorto B'Kara

BBQ's Fis-Sajf 2011

BBQ's Fis-Sajf 2011

[06/09/09]   Who are we?

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Kalkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Centru Żgħażagħ Franġiskani’, Triq Santa Liberata.
Il-Kalkara

General information

Inti żagħżugħ jew żagħżugħa? Involut/a f'ħidma volontarja? Fl-għaqda tiegħek? Tgħin fil-parroċċa? Twettaq xi ħidma ma' xi moviment jew istituzzjoni oħra? Involut/a fil-volontarjat matul is-sena kollha, jew matul ix-xhur tas-sajf biss? Forsi sifirt biex toffri s-servizzi tiegħek lil popli oħrajn? Jew inkella imhajjar tara x'hawn madwarek? Din hija laqgħa ta’ ringrazzjament għal ħidma li wettaqna bħala żgħażagħ impenjati f’mixja ta’ fidi fl-ambjenti differenti li aħna impenjati fihom. Inħeġġu lil kull min organizza ħidma volontarja matul is-sajf, jew ser ikun qiegħed jagħmel dan matul ix-xhur li ġejjin sabiex jattendu, u jħeġġu lil sħabhom jattendu. Niltolbukom tirreġistraw l-attendenza tagħkom individwalment jew f’isem gruppi differenti permezz ta’ email fuq [email protected] Din l-attivita hija ikkummissjonata mill-KDZ lil grupp Gi.Fra. Floriana, li qiegħdin jorganizzaw l-attivita. Il-mużika ser tkun provduta mill-band Footprints. L-attivita ser issir fil-Valletta Waterfront bħala parti mill-attivitajiet tal-Ġimgħa Nazzjonali taż-Żgħażagħ organizzati mis-Segretarjat Parlamentari għaż-Żgħażagħ u Sport. Wara l-attivita ser ikun xi mumenti għal ħin informali ma’ l-Arċisqof.
Other Religious Organizations in Il-Kalkara (show all)
Parroċċa San Ġużepp Kalkara #parroċċakalkara Parroċċa San Ġużepp Kalkara #parroċċakalkara
Misraħ Arċisqof Gonzi
Il-Kalkara, KKR 1511

Parroċċa San Ġużepp Kalkara

Museum il-Kalkara Museum il-Kalkara
Dar Dun Ġorġ, Triq Il-Kapuċċini
Il-Kalkara

Attivitajiet u laqgħat organizzati mis-Soċjetà tal-Museum fil-Kalkara. Għal aktar informazzjoni nħeġġukom tiġu sal-Museum.

Capuchin Flame Capuchin Flame
Triq St Liberata
Il-Kalkara

Capuchin Brothers, Malta

Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara Capuchin Friar Minors - St Liberata, Kalkara
Franciscan Capuchins Friars, St Liberata Street,
Il-Kalkara, KKR 1618

To promote the services offered to the community and to spread the message of St Francis