Museum - Hamrun

Religious education organisation

Mission: Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Il-qasam tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija tal-Ħamrun joffri laqgħat ta' katekeżi fuq it-tagħlim tal-Knisja Kattolika għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Barra minn hekk jiġu organizzati diversi attivitajiet matul is-sena.

Society of Christian Doctrine

Il-bniedem jintgħaraf minn kliemu dwar il-kwalità ta’ qalbu, jekk huwiex prudenti, jew iblah, jekk umli jew supperv, jekk karittativ jew kattiv, jekk serv ta’ Alla jew serv tiegħu nnifsu. - San Ġorġ Preca

youtube.com

Mill-Bibbja tat-Tfal : Id-Dixxipli ta' Emmaws

Rakkont għat-tfal dwar il-ġrajja tad-dixxipli ta' Emmaws. Stampi ta' ShareFaith Kids.

youtube.com

(Lq 24, 13-35) Id-Dixxipli t'Għemmaws

Riflessjoni mill-Evanġelju skont San Luqa Id-Dixxipli t'Għemmaws Lq 24, 13-35 Il-filmati użati b'ringrazzjament lil Lumo Project.

Society of Christian Doctrine

Għandna nimitaw fil-bniedem il-virtù u mhux il-kwalità tal-persuna. Kristu qal lid-duttur tal-liġi biex jimita mhux lill-qassis, lanqas lil-levita li ma impurtahom xejn minn bniedem fil-bżonn tal-għajnuna, iżda lill-ħanin Samaritan, li tah bl-opri l-għajnuna meħtieġa. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Ara qatt tixtieq deni lil min fid-dinja jkun għamel ħsara! Kristu ċanfar l-appostli tiegħu, ’il Ġakbu u ’l Ġwanni, għax riedu li n-nar jinżel mis-sema u jeqred is-Samaritani li ma laqgħuhx. – San Ġorġ Preca

youtube.com

Rużarju: il-Misteri tal-Glorja

Ejjew nitolbu permezz tal-ġrajjiet li seħħew wara l-qawmien mill-mewt ta’ Ġesù.

youtube.com

San Ġorġ Preca u Kristu Rxoxt.

Siltiet mill-ktieb "Il-kors tal-pellegrin nisrani", ta' San Ġorġ Preca.

youtube.com

Min ser igerbeb il-blata

Riflessjoni qasira bbażata fuq il-ġrajja tan-nisa li sabu l-qabar miftuħ.

Society of Christian Doctrine

Bla ħabib ma tistax tgħix: iżda studja l-kawża li tgħaqqdek mal-ħbiberija, għax hemm ħbieb li jbegħduk minn Alla u hemm ħbieb li jressquk lejn Alla.
– San Ġorġ Preca

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Ġesù jidher għal darba oħra lill-appostli, din id-darba ħdejn il-baħar tat-Tiberija u jagħmel miraklu mal-appostli. Kun af aktar dwar dan. Niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

Society of Christian Doctrine

L-iktar nies hienja huma dawk li ma jagħmlu deni lil ħadd u li jafu jżommu sieket il-fomm tagħhom u li jitbiegħdu min-nies li jħobbu d-dinja, jiġifieri li jħobbu l-flus, il-pjaċiri, u l-istimi.
– San Ġorġ Preca

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

“Jekk Kristu ma qamx mill-mewt, fiergħa hi l-predikazzjoni tagħna u fiergħa l-fidi tagħkom.” Xi tfisser din is-sentenza ta' San Pawl? Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

Ħaġa sabiħa li niċċelebraw l-Għid il-Kbir billi nipprintjaw dawn u npinġu dawk. Ibaghatuhomlna u nitfgħuhom fuq din il-paġna.

Kristu qam mill-mewt!
Qed nistiednu lill-ġenituri jipprintjaw waħda minn dawn l-istampi biex it-tfal jagħtuha l-kulur. Imbagħad il-ġenituri jibagħtuha fuq messaġġ privat u ntellawha fuq il-paġna tal-Facebook.
L-Għid it-tajjeb.

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Id-dixxipli jiltaqgħu ma' Ġesù fit-triq imma dawn ma jagħrfuhx. Aktar tard jagħrfuh fil-qsim tal-Ħobż. Ara dan il-vidjow u rrifletti fuq din il-ġrajja. Nergħu niltaqgħu għada fil-5pm għal 3 minuti oħra.

Society of Christian Doctrine

Mill-Bibbja għat-tfal

L-Għid it-Tajjeb lilkom u lill-għeżież tagħkom, mingħand is-Superjur u s-Soċi tal-Museum tal-Ħamrun.

youtube.com

It-tielet parti tar-Rakkont tal-Passjoni

Description

youtube.com

It-tieni parti tar-Rakkont tal-Passjoni

Description

youtube.com

L-ewwel parti mir-Rakkont tal-Passjoni

Description

Society of Christian Doctrine

Mill-Bibbja għat-Tfal

Society of Christian Doctrine

“Nitnikktu miegħek, o Ġesù, għal dik il-preżenza penuża tal-Omm ħanina tiegħek wieqfa maġenb is-salib tiegħek, tara u tisma’, u tikkonsidra l-baħar immens ta’ duluri li fih inti kont. Hija maġenbeku d-duluri tagħha jkattruiktar in-niket tiegħek.”
– San Ġorġ Preca

Aktar xogħol li qegħdin jaqsmu magħna t-tfal tal-Ħamrun.

Society of Christian Doctrine

“Nitnikktu miegħek, o Ġesù, għad-disprezz pubbliku li inti sostnejt, xħin il-folla tal-Lhud għażlet għall-ħelsien ’il Barabba, bniedem qattiel u xewwiex famuż miżmum fil-ħabs, u lilek innoċentissimu, riedet imsallab, għażlet lil Barabba u tefgħet lilek taħtu.”
– San Ġorġ Preca

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Mediazzjoni fuq Wiċċ Kristu...

F'dawn il-ġranet qaddisa fil-Museum nimmeditaw il-Wiċċ ta' Kristu. Inġibu quddiem għajnejna sfilata ta' personaġġi li raw dan il-Wiċċ matul il-Passjoni. Immedita dan il-Wiċċ permezz ta' dan il-vidjow. Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

youtube.com

L-Aħħar Ikla

Nirriflettu permezz tal-Kelma t'Alla

Riflessjoni mill-Evanġelju skont San Luqa L-Aħħar Ikla Lq 22,7-21 Il-filmati użati b'ringrazzjament lil National Geographic u Lumo Project.

Aktar xogħol mingħand it-tfal tal-Ħamrun. Prosit u grazzi li qed taqsmuhom magħna.

youtube.com

Maundy Thursday - Easter Week (5 of 8) - Minno 5 Minute Family Devotional

http://www.gominno.com - Thursday of Easter Week is known as Maundy Thursday, and it marks Jesus celebrating the Last Supper with his disciples. Learn about ...

Society of Christian Doctrine

“Nitnikktu miegħek,O Ġesù, għal dak id-dulurli ħassejt fil-qalb karitattiva tiegħek, xħin rajt l-ostinazzjoni tal-poplu magħżul li ma riedx jilqgħek għalkemm taħt għajnejh kellu s-sinjali ta’ Alla; iva ħassejt fuq il-ħsara u r-rovina tiegħu u bkejt.”
– San Ġorġ Preca

Biċċa xogħol sabiħa minn wieħed mit-tfal li jattendu l-Museum tal-Ħamrun.

youtube.com

Mill-Bibbja tat-Tfal : Il-Passjoni ta' Ġesù

Ir-Rakkont tal-Passjoni għat-tfal.

Rakkont għat-tfal dwar tal-aħħar sigħat ta' Ġesù. Stampi ta' ShareFaith Kids.

Qed intellgħu xogħol sabiħ li t-tfal qed jagħmlu f'dawn il-ġranet li jinsabu d-dar.

knisja.mt

Messaġġ tal-Arċisqof lit-tfal fil-Ġimgħa Mqaddsa 2020

Il-messaġġ tal-Arċisqof lit-tfal fil-Ġimgħa Mqaddsa 2020

knisja.mt https://youtu.be/bztK0wRCpsY Mill-uffiċċju tiegħu fil-Kurja, l-Arċisqof Charles Scicluna jgħaddi messaġġ lit-tfal għal dal-ġranet tal-Ġimgħa Mqaddsa. Ifakkar biex jiftakru fin-nanniet tagħhom u jċemplulhom, kif ukoll jaħdmu mid-dar, jgħinu fid-dar u kemm jista' jkun jagħmlu paċi mal...

youtube.com

Id-Daħla f'Ġerusalemm

Id-Daħla f'Ġerusalemm. Nirriflettu mill-Kelma t'Alla.

Riflessjoni mill-Evanġelju skont San Luqa Id-Daħla f'Ġerusalemm Lq 19,28-44

drive.google.com

Via-Crucis-Album-da-colorare.pdf

LILL-ĠENITURI / KUSTODJI LEĠALI TAT-TFAL LI JATTENDU L-MUSEUM
F'dan il-link tistgħu issibu sett ta' stampi tal-Via Sagra li tistgħu tistampaw u tagħtuhom lit-tfal biex jagħtuhom il-kulur, matul din il-ġimgħa mqaddsa. Ħaġa sabiħa li tibgħatulna ritratt tat-tpinġijiet ta' uliedkom (mingħajr ma jidhru uliedkom) permezz ta' messaġġ, ħalli aħna nitfgħu x-xogħol tagħhom fuq din il-paġna.
Il-paċi magħkom.

drive.google.com

Society of Christian Doctrine

In-natura umana tħobb żgur lil min iħobbha: issa ħadd ma ħabbna daqskemm ħabbna Alla li ħalaqna u huwa kollu providenza fuqna, u intant bosta ma jħobbuhx. Ir-ragġuni hija li huma ma għarfux ’l Alla, għax impossibbli tagħraf ’l Alla, u ma tħobbux. – San Ġorġ Preca

youtube.com

Is-Seba’ Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

Is-Sitt Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

Il-Ħames Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

Ir-Raba’ Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

It-Tielet Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

It-Tieni Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

L-Ewwel Dulur ta’ Ommna Marija

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

Introduzzjoni

Introduzzjoni għad-Duluri ta' Sidtna Marija. Se ntellgħu riflessjoni kull siegħa minn issa sat-8pm. Biex ngħinukom tirriflettu matul dan il-Jum tant għażiż għalina l-Maltin. Nitolbu lil Sidtna Marija tidħol għalina f'dan il-mument partikulari.

Omm Qaddisa isma' talbi,
Dawk il-pjagi qegħdli f'qalbi
T'Ibnek Ġesu Msallab.

Riflessjonijiet fuq is-Seba’ Duluri ta’ Ommna Marija

youtube.com

Hekk Ħabbna

HEKK ĦABBNA
Feature adattat ħafna li jgħinna nirriflettu għall-dawn iż-żminijiet, b'mod speċjali għall-ġenituri u għall-gruppi tal-Magħżulin u l-Aspiranti.

“Għax Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem.” Ġw3,16

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Hamrun?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


46 Triq Barth
Il-Hamrun
HMR 1061

Opening Hours

Monday 17:45 - 19:45
Tuesday 17:45 - 19:45
Thursday 17:45 - 19:45
Friday 17:45 - 19:45
Saturday 18:30 - 19:45
Sunday 10:15 - 11:15
Other Il-Hamrun places of worship (show all)
Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun Parroċċa Immakulata Kunċizzjoni Ħamrun
Triq Manwel Magri
Il-Hamrun

Il-paġna uffiċjali tal-Parroċċa tal-Immakulata Kunċizzjoni, fil-Ħamrun.

Little Sisters of the Poor Malta Little Sisters of the Poor Malta
St Paul's Square
Il-Hamrun, 1783

Continuing the work of Saint Jeanne Jugan, our MISSION is to offer the neediest elderly of every race and religion a home where they will be welcomed as Christ, cared for as family and accompanied with dignity until God calls them to himself.

Grupp Armar Festa Immakulata Kuncizzjoni Hamrun A.D 1982. Grupp Armar Festa Immakulata Kuncizzjoni Hamrun A.D 1982.
291, Triq Qrejten
Il-Hamrun

Il-Grupp Armar Festa, twaqqaf nhar it-28 ta' Lulju 1982. Huwa l-Grupp ewlieni li jiehu hsieb l-armar ghall- Festa tal-Immakulata Kuncizzjoni fil-Hamrun.

Knisja San Frangisk Hamrun Knisja San Frangisk Hamrun
Triq Villambrosa
Il-Hamrun, HMR1192

The Church is Air Conditioned and has Access for persons with special needs. It is also the Sanctuary of Mary of Perpetual Help.

ACTS Malta ACTS Malta
Gattard House
Il-Hamrun, HMR 1600

ACTS (Announcing Christ to Schools) aims at conveying the Christian message to teenage students in a way which they can relate to and experience. ACTS is part of Tabgha Foundation which is responsible for Youth Fellowship.

Dar Qalb Ta' Ġesù Dar Qalb Ta' Ġesù
72B Triq Villambrosa
Il-Hamrun, HMR 1127

We care for children who cannot live with their family. We offer shelter to survivors of domestic violence. We support families in the community.