Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura

Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura

Comments

Bongu hbieb aw xi hadd andu ritrat tal bandalor il kbir pls?
Nahsel Idejja .. Dramm imtella mil- Fgura Pageant Group, b'kollaborazzjoni mal- kunsill lokali gewwa l-iskola primarja tal- Fgura Is-sibt 6 ta; April fis-7.30pm Il- Hadd 7 ta' April fl-4pm Tista tibbukja il- Biljett tieghek billi icempel fuq 99854687 jew 99170887
Ghandi bzonn Father Christmas on 23rd December biex jghati presents lil 3 itfal go M'Skala. Intom tghamluh dan ix-xoghol?
Il-Lehen Dramm imtella mil-Fgura Pageant Group fl- 24 u 25 ta' Marzu. ..
Proset tassew u grazzi tal festa li preparajtu :-)

Il-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju twaqqfet fl-1993 u hija responsabbli ghal dak kollu li hu marbut mal-organizzazjoni tal-festi esterni fil-Fgura.

KUMMISSJONI FESTA ESTERNA 16 ta’ Lulju – Fgura 2019 – 2020 President P. Raymond Calleja O. Carm Viċi-President: Jason Lombardo Segretarju: Kenneth Debono Assistent Segretarju: Christian Brincat Kaxxier: Tristan Seychell Assistent Kaxxier: Redeemer Bianco Direttur Logistika: Anton Tanti Direttur tal-Armar: Emanuel Spiteri Rowan Vella D’ Ambrogio Edward Mifsud Direttur tal-Maħżen: Dylan Seychell Assistent Direttur tal-Maħżen: Daniel Gauci Direttur tal-Attivitajiet Roderick Bondin Assistent Direttur tal-Attivitajiet Juanito Vassallo Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi: Christian Brincat Assistent Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi: Andrea Zerafa President Onorarji P. Renald Lofreda O. Carm u P. Joe Saliba O. Carm Membri Onorarji Raymond Bezzina, Mark Camilleri, Alfred Monreal u P. Mawrizju Mizzi O.Carm

Mission: Festa tal-Madonna tal-Karmnu fit-2 Hadd ta Lulju

Veni Sancte Spiritus - Waħda mill-bandalori li tirrapreżenta l-Pentecoste

Illum reġa sab postu l-arblu fit-tarf tat-Triq Zabbar bil-bandiera li taghtik merħba kif tidħol fil-lokalita proġett tal-Kunsill Lokali Fgura maħdum mill-Kummissjoni Festa Esterna

Keychains tal-metal tal-Madonna tal-Karmnu 4€ biss. Minn jixtieq waħda jibgħat messaġġ fuq fb.

President Patri Raymond Calleja, il-Vici President tal-Kummissjoni Festa Esterna Jason Lombardo u l-President tal-Kazin tal-Banda David Zammit poġġew bukkett fjuri quddiem ix-xbieha għaziza tal-Madonna tal-Karmnu f'isem il-membri taż-żewġ għaqdiet, fl-okkazjoni tal-aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Għal mijiet ta’ snin fil-Fgura kien hemm niċċa tal-Madonna u ħdejha fl-1798 inbniet kappella żgħira, li reġgħet inbniet fl-1844. Ftit ‘il bogħod minn fejn kienet il-knisja, il-Patrijiet Karmelitani fl-1950 bnew knisja oħra li fl-1965 saret knisja parrokkjali. Minħabba li l-popolazzjoni tal-Fgura kibret sewwa u l-knisja kienet żgħira wisq għan-nies inbniet knisja ġdida fi Triq Hompesch li ġiet imbierka fl-1988 u ddedikata fl-1990. L-Erbgħat tal-Udjenza minn dejjem kienu devozzjonali fil-Fgura u bdew isiru sa minn qabel l-Fgura saret parroċċa bis-sehem tat-terzjarji Karmelitani.

L-Aħħar Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu sett bandalori ġodda għal okkazjonijiet sekondarji. Xogħol Edward Mifsud u Mark Camilleri

Night Lamp bix-xbieha tal-Madonna tal-Karmnu tal-Fgura bi prezz ta 25€. Minn jixtieq waħda jibgħat messaġġ

Parrocca Madonna tal-Karmnu Fgura

Nawguraw li-tim ta Under 19 tal-Fgura United FC ⚽️ Champions ❤️❤️ Prosit lil Aiken Desira u Miguel Brignano membri fis-Sezzjoni Zghazagh li kienu parti minn dan it-tim.

Laqgħa b'differenza bejn l-uffiċjali tal-Kummissjoni Festa Esterna u l-Għaqda Mużikali u Soċjali Madonna tal-Karmnu fejn spikkat id-diskussjoni fuq ħafni temi u sfidi li lkoll flimkien qegħdin niltaqgħu magħhom f'dawn iż-żminijiet. Konvinti li se nerġgħu nirritornaw b'saħħitna iktar minn qatt qabel. VTK

tvm.com.mt

"COVID-19 will be the ruin of feast committees" - TVM News

Kuragg! Flimkien naslu

tvm.com.mt The Commissions and Committees, many of whom have the responsibility of organising the external festivities for village feasts, have found themselves in a situation which they never expected. Their warehouses...

Is-sitt Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Nawguraw f għeluq sninu lil Rowan Vella D Ambrogio Assistent Direttur tal-Armar tal-Kummissjoni Festa Esterna Fgura. Grazzi tal-ħidma li twettaq b risq il-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

Illum jaħbat għeluq il-mitt sena mit-twelid tal-Papa San Ġwanni Pawlu II. Ritratt juri l-ewwel żjara tiegħu f Malta Mejju 1990 meta għadda mill-Fgura

L-istatwa ta' Malta tal-paċi waslet ġewwa l-Fgura bħal-lum 50 sena. Hija l-eqdem armar tal-festa tagħna. Inħadmet mill-iskultur Għawdxi Wistin Camilleri u ġiet irrestawrata fl-2004 min-neputi tiegħu, Aaron Camilleri Cauchi flimkien mal-membri tal-Kummissjoni.

Nawguraw f għeluq sninu lil Dylan Seychell Direttur tal-Maħzen tal-Kummissjoni Festa Esterna Fgura. Grazzi tal-ħidma li twettaq b risq il-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

Awguri lill-ommijiet kollha

Illum r-raba' Erbgha tal-Madonna tal-Karmnu - Kwadru li jinsab fil-Knisja l-Qadima Fgura.

illum.com.mt

Sejħa biex tingħaqad organizzazzjoni li tirrappreżenta lill-għaqdiet tal-festi

illum.com.mt L-għan huwa li dawn l-għaqdiet jaħdmu flimkien u jiġbdu ħabel wieħed favur il-Festa Maltija

Illum l-Ordni Karmelitan qed jiċċelebra l-festa ta' Sant'Anġlu ta' Sqallija. Din is-sena qed niċċelebraw għeluq it-800 sena mill-martirju tiegħu.

Fil-ħlewwa ta' Mejju,
L-omm tagħna Marija,
O kemm idoqq ħlejju,
Dak ismek Sabiħ

Challenge accepted! Back to 1993! L-ewwel sett bandalori fi Triq Żabbar li dawn inħadmu fis-snin 80 meta tiga kienet issir l-festa bil-limitazzjonijiet ta' parroċċa ġdida u moderna.

1 ta' Mejju 2010 - Illum infakkru l-10 sena anniversarju mill-bidu tal-progett il-kbir tal-bandalori taz-zuntier. Jgħaddu s-snin u jibqgħu wieħed mill-isbaħ settijiet ta' bandalori bis-sopraporti fil-festi Maltin.

Illum niċċelebraw it-Tielet Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Poplu wieħed magħqud flimkien ngħelbu din l-isfida! Kuraġġ

Xi tleqq! #staysafe

Bħal ma nagħmlu soltu naqsmu l-kejk u nifirħu mal-membri ġewwa l-maħzen llum kellna laqgħa sorpriza lil Emanuel Spiteri u Daniel Gauci f għeluq sninhom. Awguri #staysafe

Żmien il-Milied għal qalb Zaren. Mument waqt li konna qed narmaw l-presepju fi Triq Hompesch nhar 8 ta' Diċembru 2016. #grazzizaren

Llum it-Tieni Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Nawguraw f għeluq sninu lil Emanuel Spiteri Direttur tal-Armar tal-Kummissjoni Festa Esterna Fgura. Grazzi tal-ħidma li twettaq b risq il-festa tal-Madonna tal-Karmnu.

Grazzi Fgura 🇲🇹♥️

10 snin ilu April 2010 armajna l-Fgura meta ġie l-Papa Benedittu XVI. Mument sabieħ fl-istorja li għexna flimkien.

Bongu lil Fgurin kollha! Ejja naraw il-bjut u gallariji kollha bojod u ħomor għal ġlieda kontra l-Covid-19. Itfa ritratt tieghek hawn!

F okkazzjonijiet speċjali dejjem kont issibu hemm. Okkazzjoni speċjali għalina waqt it-tberik tal-maħżen tad-drapp Zaren kien qed jassisti l-kappillan nhar l-Ħadd filgħodu 15 ta' Ottubru 2017. #grazzizaren

Tifkira ta' Zaren is-Superjur

1942 - 2020

1942 - 2020

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Fgura?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


14, Triq Karmelitani
Il-Fgura
FGR 1205

General information

The External Feast Commission July 16th, or as it is better known in Maltese; Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju is under the auspices of the Fgura Parish Church. This Commission was founded in the year 1993 under the auspices of Fr. Adrian Cassar Pulis O.Carm. Different activities are held during the year as a means of fund raising. These funds are spent on the expenses incurred in organizing the village feast on the second Sunday of July. The Village Feast of Fgura is dedicated to Our Lady of Mount Carmel. Today the Chairman of this commission is Fr. Renald Lofreda O.Carm. From the first year when this commission was founded till today the village feast in Fgura has been improving and becoming one of the most attractive festivals, not only due to the beautiful and unique street decorations but also the number of people that take part on the second Sunday of July.

Opening Hours

Monday 18:00 - 20:00
Tuesday 18:00 - 20:00
Wednesday 18:00 - 20:00
Thursday 18:00 - 20:00
Friday 18:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 11:00
Sunday 08:00 - 11:00
Other Religious Organizations in Il-Fgura (show all)
SDC Museum Fgura SDC Museum Fgura
"Beatu Ġorġ Preca", Triq Il-Karmelitani
Il-Fgura, FGR1202

Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Noffru katekeżi għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Tel: 2189 5509 email: [email protected]

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura
Il-Fgura

L-iskop tal-abbati huwa li jagħti servizz fuq l-altar biex jgħin lin-nies jitolbu. Ikollna wkoll diversi attivitajiet matul is-sena. Fil-Fgura bħalissa qegħdin tletin abbati - tfal u żgħażagħ. Int ukoll tista' tissieħeb magħna!

Fgura Youth Centre Fgura Youth Centre
Wesgħa Reggie Miller
Il-Fgura, FGR 1212

Paġna Uffiċċjali taċ-Ċentru għaż-Żgħażagħ Fgura Għamel LIKE fuq din il-paġna għal aktar aġġornamenti u għid lil sħabek b din il-paġna.