SDC Museum Fgura

Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Noffru katekeżi għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Tel: 2189 5509 email: [email protected]

L-iskop ta' din il-pagna huwa li sservi bħala mezz ta' kif intom tkunu tafu bl-attivitajiet li norganizzaw matul is-sena u ankè bħala mezz ta' evanġelizazzjoni, "biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Our purpose is to let all the followers know what are we organising as a centre and more importantly to evangelise, so that "God will be known and loved".

Mission: Il-missjoni tagħna hi "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub". Il-qasam tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija tal-Fgura joffri laqgħat ta' katekeżi fuq it-tagħlim tal-Knisja Kattolika għat-tfal, żgħażagħ u adulti. Barra minn hekk jiġu organizzati diversi attivitajiet matul is-sena.

[02/15/20]   DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Attività speċjali tas-Sibt. Indumu sad-8.45pm

GĦADA L-ĦADD:
8.30am: Nitilqu mill-Museum. Il-Preparatorja jkollhom ħarġa sabiħa għalihom u l-Magħżulin u Aspiranti jkollhom ħarġa differenti.

Attivitajiet

Attivitajiet

JUM IT-TWELID TAl-FUNDATUR
San Ġorġ Preca twieled bħal-lum 140 sena ilu fil-Belt Valletta (12 ta' Frar 1880), is-seba' fost disa' wlied tas-Sur Vinċenz Preca u s-Sinjura Natala Preca. Ismu, Ġorġ ifisser "wieħed li jaħdem fir-raba", u fil-fatt Ġorġ kellu jkun bieżel fl-għalqa tal-Mulej.

Nirringrazzjaw lill-Mulej li bagħtilna lil dan il-bniedem biex permezz tal-ħolma tiegħu nkunu nistgħu nħobbu aktar lil Ġesù #deogratias

Kulħadd mistieden għal din il-laqgħa li ssir fil-Museum. Inħeġġukom tattendu!

SDC Museum Fgura

Filwaqt li nirringrazzjaw 'l Alla għal grazzja li tana li sa mill-ewwel żminijiet wasslilna l-fidi, nitolbuh iżomma sodi biex inkomplu ngħixu din il-fidi.

[02/10/20]   ILLUM IT-TNEJN 10 TA' FRAR, festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl f'Malta
Infakkru li llum huwa bl-obbligu tal-quddies.

5.45pm: Dawk li jattendu fil-ħin taż-żgħar illum ma jkollhomx.
6.30pm: Dawk li jattendu fil-ħin tal-kbar. Illum niċċelebraw din il-festa b'laqgħa u logħob sal-ħinijiet tas-soltu.

knisja.mt

Vjaġġ Appostoliku mill-Papa Franġisku f’Malta

Nifirħu bl-aħbar taż-żjara tal-Papa Franġisku f'pajjiżna.
"Jien mal-Papa dejjem" -San Ġorġ Preca

knisja.mt Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku jilqa’ l-istedina tal-President tar-Repubblika ta’ Malta, tal-Awtoritajiet u tal-Knisja Kattolika tal-Pajjiż, u ser jagħmel Vjaġġ Appostoliku f’Malta u Għawdex fil-31 ta’ Mejju 2020. Il-programm tal-vjaġġ se jitħabbar iktar ’il quddiem. Logo uff...

[02/08/20]   DAN IL-WEEKEND:
Illum is-Sibt u għada l-Ħadd il-Museum ser ikun magħluq peress li s-soċji u l-kandidati ser jattendu għal-Laqgħa Ġenerali Annwali tas-Soċjetà tal-Museum.
IT-TNEJN 10 ta' Frar - Festa tan-Nawfraġju ta' San Pawl.
Kulħadd għandu jsib ħin biex jieħu sehem fil-quddiesa.
(It-tfal li jattendu fis-5.45pm illum ma jkollhomx)
6.30pm: Niftħu l-Museum għal dawk li jinsabu fil-klassijiet tal-preparatorja, magħżulin u aspiranti. Jkollna l-logħob u laqgħa sal-ħinijiet tas-soltu.

SDC Museum Fgura's cover photo

SDC Museum Fgura

Wara li sar saċerdot San Ġorġ Preca kien jgħaddi ħafna ħin jitlob fil-kamra tiegħu. Aktar ma beda jgħaddi ż-żmien, aktar beda jħoss li Alla xtaqu jorganizza aħjar lil dawk iż-żgħażagħ biex jibdew jgħallmu lit-tfal u lill-adulti. Meta mar iqerr, ħa parir dwar x'għandu jagħmel mingħand Mons. Luigi Attard. Dan qallu, "Mur u iftaħ u agħmel il-mezzi." Fit-2 ta' Frar 1907 Dun Ġorġ beda jlaqqa' ż-żgħażagħ fil-knisja ta' Nuzzu, il-Ħamrun. Wara kera kmajra - Numru 6, Triq Fra Diegu, il-Ħamrun. Kien il-Ħamis is-7 ta' Marzu 1907 meta saret l-ewwel laqgħa f'din id-dar.

[02/01/20]   DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Niftħu l-Museum. Illum ser ikollna laqgħa, tournament tal-handball u naqsmu xi ikel ma xulxin minn dak li nġibu.
Rappreżentanza tal-Museum tieħu sehem fil-quddiesa speċjali li ser issir fl-okkażjoni tal-anniversarju tal-parroċċa.
GĦADA L-ĦADD:
Mhux ser niltaqgħu peress li hu l-ewwel Ħadd tax-xahar.

Nhar is-Sibt...
Handball u naqsmu ikel u xorb li nġibu ma xulxin.
Niltaqgħu!

[01/25/20]   DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Niftħu l-Museum għal-logħob.
7.00pm: Ikollna kwizz. Il-Preparatorja jispiċċaw fit-7.45pm u l-Magħżulin fit-8.00pm.

GĦADA L-ĦADD:
9.30am: Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali. Wara logħob fil-Museum sal-11.15am.
3.30pm: Noħorġu.

Nhar is-Sibt...

Id-dati tas-Sagramenti għal din is-sena.
Parroċċa Fgura

[01/18/20]   DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Niltaqgħu u jkollna laqgħa, leagues u ikel. Nispiċċaw fid-8.45pm.
GĦADA L-ĦADD:
9.30am: Quddiesa.
Wara: Logħob sal-11.15am.
Waranofsinhar ma niltaqgħux.

Infakkru fl-attiività speċjali li ser nagħmlu nhar is-Sibt. Il-karti li qassamna flimkien mal-flus tal-ikel għandhom jiġu ritornati s'għada l-Ġimgħa.

Kulħadd mistieden għal din il-laqgħa li fiha nieħdu silta mill-Bibbja, nispjegawha u naraw x'messaġġ tagħti lilna.
Niltaqgħu!

[01/11/20]   DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Niftħu l-Museum għal-logħob u fis-7.00pm jkollna l-lezzjoni. Wara l-5 u s-6 sena jilagħbu sat-7.45pm; il-Magħżulin żgħar sat-8.00pm u l-Magħżulin kbar u Aspiranti jdumu sal-10.00pm.
GĦADA L-ĦADD:
9.30am: Quddiesa fil-knisja.
Wara: Logħob fil-Museum sal-11.15am.
3.30pm: Noħorġu.

SDC Museum Fgura's cover photo

SDC Museum Fgura

[01/06/20]   Mil-lum it-Tnejn inkomplu l-laqgħat fil-Museum b'mod normali.
Fis-5.45pm jidħlu dawk li jattendu fil-ħin taż-żgħar.
Fis-6.40pm jidħlu dawk li jattendu fil-ħin tal-kbar.

F'isem is-Superjur, is-soċji u l-kandidati, nawgurawlkom sena ġdida mimlija hena, risq u paċi kif jaf jagħti Ġesù. Il-paċi magħkom.

STEDINA
Is-Soċjetà tal-Museum qed tistieden liż-żgħażagħ u l-adolexxenti flimkien mall-ġenituri tagħhom għal ċelebrazzjoni fl-Awditorju tad-Dar Ġenerali tal-Museum fi Blata l-Bajda nhar il-Ġimgħa li ġej fis-7.00pm.

ILLEJLA
Infakkru li għada jkun imiss il-party għat-tfal li jattendu fl-1 xift. Il-gruppi l-kbar ikollhom fil-ħin tas-soltu.

Nitolbu għall-familji kollha biex bħal din il-familja tilqa' lil Ġesù bi mħabba kbira u b'hekk issir qaddisa.

Illum it-tfal ma jkollhomx lezzjonijiet minħabba laqgħa oħra li ser ikun hemm fil-Museum. Niltaqgħu għada.

Illum niċċelebraw il-festa ta' San Stiefnu, qaddis protettur tal-Kandidati.
Dawk li jattendu fil-ħin taż-żgħar (5.45pm) illum ma jkollhomx.
Dawk li jattendu fil-ħin tal-kbar jiftakru jkomplu mixjin mal-programm li qassamnilhom.

newsbook.com.mt

2 żgħażagħ isiru membri tas-Soċjetà tal-Mużew - Newsbook

Nirringrazzjaw 'l Alla li f'dan il-Milied is-Soċjetà tal-Museum żdiedet b'2 soċji żgħażagħ oħra li aċċettaw is-sejħa li qed jagħmlilhom Alla.
Inkomplu nitolbu għal aktar vokazzjonijiet Museumini anke mill-Qasam tagħna fil-Fgura.

newsbook.com.mt Gabriel Pace u Christian Schembri b'okkażjoni speċjali fil-Milied

IL-MILIED IT-TAJJEB!
Is-Superjur u l-membri jawguraw lil kulħadd Milied Qaddis ta' paċi u ferħ fil-qalb tagħna!

Illum is-Soċjetà tal-Museum tifraħ, hekk kif żewġ żgħażagħ ser jingħaqdu mas-Soċjetà bħala membri sħaħ. Nitolbu għalihom

SDC Museum Fgura

youtube.com

Darrel Pace - O Lejl Qaddis

Grazzi lil kull min kien magħna llum għad-Dimostrazzjoni bil-Bambin.
Issa nidħlu f'dan il-Lejl Qaddis nistennew it-twelid tal-Mulej.

Lyric video tal-innu "O Lejl Qaddis".

Kollox lest biex illejla nagħmlu festa sabiħa bil-Bambin. Niltaqgħu quddiem il-Museum fil-5.15pm.

Dimostrazzjoni bil-Bambin f'Lejlet il-Milied
Nibdew fil-5.15pm minn quddiem il-Museum tas-subien fil-Fgura.
Agħmel share ta' dan il-poster biex inxerrdu l-kelma.
Niltaqgħu!

Illum intemmu n-Novena.

Dalgħodu niltaqgħu il-knisja u llejla premjazzjoni għat-tfal mis-6 sena 'l fuq.

Illum il-premjazzjoni tat-tfal tar-4 u l-5 sena u l-ġenituri tagħhom. Nieħdu gost niltaqgħu magħkom!

Is-6 jum tan-novena. Inħeġġu lil kulħadd biex ikompli jattendi ħalli nkunu qed nippreparaw b'mod sabiħ għal festa tal-Milied.

Il-Milied u l-preparazzjoni għalih

Il-Milied u l-preparazzjoni għalih

Niltaqgħu illejla biex inkomplu l-preparazzjoni għall-Milied.

Illum inkomplu nippreparaw għall-festa kbira tal-Milied. It-tieni jum tan-novena.

Dalgħodu nagħtu bidu għan-novena tal-Milied. Nimxu mal-programm li qassamna. Mil-lum nibdew il-biljetti ta' kuljum tul in-novena. Tinsiex iġġib il-biljett miegħek. Niltaqgħu!

[12/14/19]   DAN IL-WEEKEND:
ILLUM IS-SIBT:
6.30pm: Attività speċjali tal-Milied fil-Museum. Indumu sad-8.45pm.
GĦADA L-ĦADD: L-Ewwel Jum tan-Novena
9.30am: Quddiesa fil-Knisja Parrokkjali
10.30am: Nitilqu mill-Museum għal Dar il-Ħanin Samaritan, Santa Venera. Naslu lura għal nofsinhar. Ġib l-ewwel biljetti tan-novena miegħek.
3.30pm: Ħarġa.

Our Story

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Il-Fgura?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

MUSEUM - Mgħallem mhux li kien li d-dinja timxi wara l-Evanġelju tiegħek.

Location

Telephone

Address


"Beatu Ġorġ Preca", Triq Il-Karmelitani
Il-Fgura
FGR1202

Opening Hours

Monday 17:45 - 19:45
Tuesday 17:45 - 19:45
Thursday 17:45 - 19:45
Friday 17:45 - 19:45
Saturday 18:15 - 19:45
Sunday 15:30 - 19:00
Sunday 08:00 - 10:15
Other Il-Fgura places of worship (show all)
Fgura Youth Centre Fgura Youth Centre
Wesgħa Reggie Miller
Il-Fgura, FGR 1212

Pagna Ufficcjali tac-Centru ghaz-Zghazagh Fgura Ghamel LIKE fuq din il-pagna ghal aktar aggornamenti u ghid lil shabek b din il-pagna.

Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju Fgura
14, Triq Karmelitani
Il-Fgura, FGR 1205

Il-Kummissjoni Festa Esterna 16 ta' Lulju twaqqfet fl-1993 u hija responsabbli ghal dak kollu li hu marbut mal-organizzazjoni tal-festi esterni fil-Fgura.

Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura Għaqda Abbatini Karmelitani Fgura
Il-Fgura

L-iskop tal-abbati huwa li jagħti servizz fuq l-altar biex jgħin lin-nies jitolbu. Ikollna wkoll diversi attivitajiet matul is-sena. Fil-Fgura bħalissa qegħdin tletin abbati - tfal u żgħażagħ. Int ukoll tista' tissieħeb magħna!