Museum Ħaż-Żabbar

Attivitajiet organizzati mill-Museum tas-Subien ta' Ħaż-Żabbar. Aktar dettalji u nformazzjoni mill-Museum.

Għada 26 ta' Jannar

Matul dan il-week end

Il-Konverzjoni ta' San Pawl. Illum niċċelebraw festa ta' bidla fil-ħajja ta' Pawlu. Pawlu ħalla lill-Kristu jibdlu minn persekutur tal-Insara għall-Appostlu li ħadem u stinka biex Ġesù jkun imxandar. Jalla bħalu aħna nkunu xhieda tal-isem ta' Ġesù.

[01/24/20]   illejla se ssir attivita ghall-adoloxxenti li ghamlu l-grizma f' Novembru. Indumu sat-8.30pm. Ikollna film u pizza.

Museum Ħaż-Żabbar's cover photo

Fil-weekend....

Ħarġa għat-tfal u l-ġenituri mir-Rabà sena 'l fuq. (Minn Yr 5 l-iskola)

[01/02/20]   Għada l-Ġimgħa,

mistiedna n-nanniet għall-laqgħa ta' ferħ. Attivita tibda fis-7.30pm.

Attivita' għall-ġenituri u l-adolexxenti minn Form 2 'l fuq.

It-Tnejn u t-Tlieta....... narawkom!!

Weekend....

Niltaqgħu l-lejla.

Grazzi lil kull min attenda l-lejla. Awguri ghal Milied qaddis.

Jitlestew il bziezaq ghal lejla ... nibdew fil 5.30pm ... narawkom

Il-premijiet li se jittellaw il-lejla lesti wkoll... fil-5pm nibdew ningabru quddiem il-museum

Preparamenti ghall-purcissjoni ta' ghada. Nibdew fil-5.30pm. Il-bandisti ser izanznu set partituri tal-muzika godda. Narawkom.

Il-Magħżulin u l-Aspiranti bħas-soltu.

Preparatorja 2 (Form 1 skola) ma għandhomx illum

Il-presepju li nghata fi ktejjeb lit-tfal f' dan iz-zmien tal-avvent. Tajjeb tinghaqdu bhala familja u tiffurmaw dan il-presepju.

Matul il-weekend.

Niltaqgħu lejlet il-Milied.

Museum Ħaż-Żabbar's cover photo

Museum dan il-weekend

awguri

ghada ghal familja tal-adoloxxenti li nhar il-Ħadd se jirċievu s-sagrament tal-Griżma tal-isqof

[11/07/19]   Infakru li llum ser jibdew l-infantili. Dawk li qeghdin yr 1 l-iskola. Nibdew fil-5.30pm sas-6.15pm.

[11/05/19]   Il-purcissjoni li kellha ssir il-lejla thasret. Ser issir f'gurnata ohra... dettalji aktar il-quddiem. Il-lejla it-tfal min yr 6 l-iskola l'fuq ikollhom il-museum bhas-soltu. Grazzi

Għal matul dan il-week end

[10/28/19]   L-Ewwel Tqarbina għat-tfal subien li jattendu fil-MUSEUM ser tkun il-Ħadd 7 ta' Ġunju 2020. Il-Quddiesa tibda fil-5.30pm. Fl-4.00pm it-tfal jibdew jinġabru fil-MUSEUM.

[10/27/19]   F kaz ta maltemp
ser niltaqghu xorta l-knisja, u wara l-harga ssir xorta. Ser imorru c-cirkewwa fid-dar tal MUSEUM.

Ir-ritratt juri esebizzjoni bl-istorja tal-MUSEUM f' Ħaż-Żabbar. Din tinsab fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja.

Avvizi għall-ġenituri li uliedhom ser jirċievu s-sagrament tal-Grizma f'Novembru li ġej.

[10/13/19]   Nixtiequ navżawkom li għada t-Tnejn l-14 t'Ottubru ser issir laqgħa lill-ġenituri li uliedhom qegħdin fit-tielet u r-rabà sena tal-katekizmu. (Yr 4 u Yr 5 l-iskola) Il-laqgħa tibdà fil-5.30pm fil-ħin li t-tfal ikollhom il-lezzjoni tagħhom. Il-Klassijiet l-oħra jkollhom lezzjonijiet bħas-soltu.

Museum Ħaż-Żabbar's cover photo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Haz-Zabbar?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

l-aħħar parti mid-dimostrazzjoni bil-Bambin ta' lejlet il-Milied

Location

Telephone

Address


55, Triq Il-Kbira,
Haz-Zabbar
ŻBR1205

Opening Hours

Monday 17:30 - 19:45
Tuesday 17:30 - 19:45
Thursday 17:30 - 19:45
Friday 17:30 - 19:45
Saturday 17:30 - 20:00
Sunday 15:00 - 18:30
Sunday 08:30 - 11:00
Other Religious Organizations in Haz-Zabbar (show all)
Catholic Charismatic Renewal - Malta Catholic Charismatic Renewal - Malta
16, Triq Hompesch
Haz-Zabbar, ZBR 1313

Il-Mixja ma' Ġesu Il-Mixja ma' Ġesu
Haz-Zabbar

Wirja b'rabta mal-ġimgħa mqaddsa.

Fratellanza Madonna tar-Rużarju, Parroċċa Ħaż-Żabbar Fratellanza Madonna tar-Rużarju, Parroċċa Ħaż-Żabbar
MEDIATRIX PLACE
Haz-Zabbar

Din il-paġna qed tiġi mwaqqfa fl-okkażjoni tal-400 sena mit-twaqqif tal-ewwel fratellanza f'Ħaż-Zabbar , 1617