Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Gzira Drama Group huwa l-grupp li matul l-ahhar snin ha hsieb li jtella d-dramm tal-Gimgha l-Kbira kif ukoll tal-Milied gewwa l-Parrocca tal-Gzira. Dan il-Grupp ha hsieb ukoll utella diversi drammi relatati mal Parrocca tal-Gzira.

https://www.facebook.com/gzira.drama/photos/a.353136288202621/1242474902602084/?type=3&theater

Glorja lill Alla fil-gholi tas-smewwiet. Gesu' rebah fuq il-mewt.

Kurt Gatt fil-parti ta' Gesu' fid-dramm li ttella gewwa l-Parrocca tal-Gzira is-sena li ghaddiet.

Lura ghal 2013.

#memorjisbieh

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Diversi membri flimkien mal-Eccelenza tieghu l-Isqof Scicluna ftit tal-granet ilu waqt zjara gewwa l-Parrocca taghna.

Gzira Parish Church

Mil-passat

Sandro Attard Spiridione Alfred Mamo Daniel Falzon Noel Cesare Nathaniel Farrugia Daniel Bruno Lorraine Dalli Nancy Smith Stephanie Farrugia

Glorja lill Alla fil-gholi tas-smewwiet. Gesu' rebah fuq il-mewt.

Kurt Gatt fil-parti ta' Gesu' fid-dramm li ttella gewwa l-Parrocca tal-Gzira is-sena li ghaddiet.

Gzira Parish Church

https://www.facebook.com/parroccagzira/videos/10151098711632287/

Issa fuq DVD ghal EUR5.00 BISS

L-istorja ma' jhassara hadd!

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Is-Sena 2015

[03/31/19]   Dawn l-ahhar granet, tellajna ftit memorji sbieh sabiex jitgawdew min kulhadd.

Fil granet li gejjin se ntellaw memorja mil isbah.

Nistaw nghidulkom biss li dak se taraw fil granet li gejjin rawh biss ftit persuni.

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Dominic Sciberras u Alfred Mamo

2012

Mil-Passat

Ritratti mil-passat

Photos from Gzira Drama Grp 2012 - 2018's post

2014

Is-Sena 2004

[03/30/19]   Bongu lill kulhadd!

Niltaqaw ghada 12:00

Il-gurnata t-tajba

[03/29/19]   u jekk tahsbu li din kienet l-uniku produzzjoni li tellajna, sejrin zbaljati.

Il-Lejl it-tajjeb lill kulhadd!

youtube.com

Helisna B'Demmu it Tajjeb - Dramm tal-Gimgha l-Kbira

Iddecidejna li ntellaw id-dramm "Helisna B'Demmu".

Ridna li kulhadd ikun jista jara dan id-dramm li ttella mil-Gzira Drama Group propju 3 snin ilu.

https://www.youtube.com/watch?v=xZie4MgLKJI

youtube.com Produzzjoni: Gzira Drama Group Direzzjoni: Noel Cesare Kitba: Joe Borg

[03/29/19]   Is-6:00 daqqu, u kif weghdna jumejn ilu, issa se ntellaw xi haga li ghal hafna nies se twehhilom mal iscreen tal laptop/jew mobajl taghhom.

[03/29/19]   Kunu fuq din il pagna fis-6:00 tal lejla.

[03/27/19]   48 siegha ohra fuq dil-pagna se ntellaw xi haga partikolari u specjali ghal hafna nies.

Niltaqaw il-Gimgha fis-6:00pm

#grazzi

Tiftakruwa dil produzzjoni?

Iz-zewg persuni li taw hajja ghal Pageant fil-Gzira lura fit-2003

Robert Pulis u Ivan De Battista

youtube.com

Helisna B'Demmu

https://www.youtube.com/watch?v=3oRZ_vxvVjw

Dramm tradizzjonali tal-Gimgha l-Kbira fejn tidher ukoll Omm li tbati t-telfa ta' binha wara li waqa' fil-vizzju tad-droga. Dan id-dramm ser jittella nhar il...

TB2003

Photos from Gzira Drama Grp 2012 - 2018's post

@Daniel Falzon

TB2014

Daniel Falzon

TB2016

Kurt Gatt Cynthia Borg

Llejla tittella t-tieni serata tad-Dramm "Helisna b'Demmu" fis-7:30pm gewwa l-Knisja Parrokkjali tal-Gzira.

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Grazzi!

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Ikomplu l-provi

Gzira Drama Grp 2012 - 2018

Gzira Drama Grp 2012 - 2018's cover photo

[03/16/18]   Grazzi kbira lill dawk kollha li attendew ghad dramm Prezz il-Fidwa.

Jonqos l-ahhar serata ghada filghaxija fit-8.00pm gewwa l-Knisja Parrokkjali tal-Gzira.

Narawkom!

Ikomplu l-provi

Prezz il-Fidwa
Dramm mtella mil-Gzira Drama Group bil-koperazzjoni tal-Kunsill Lokali Gzira.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gzira?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Gzira
Other Religious Organizations in Gzira (show all)
Gzira Parish Church Gzira Parish Church
Manoel De Vilhena Street
Gzira, GZR 3000

Merhba fil-pagna tal-Parrocca tal-Gzira. Din il-pagna se tinzamm aggornata b'diversi informazzjoni fuq laqghat tal-Ghaqdiet, avvizi w informazzjoni ohra.

Benny's Bell Ringers - Malta Benny's Bell Ringers - Malta
Gzira

We are a group of bell ringers, click here for more info - Aħna grupp li ndoqqu l-qniepen, ikklikja hawn għal iktar dettalji