Gzira Pageant Drama Group

Gzira Pageant Drama Group

Comments

Well done to all the cast!

A pageant is an elaborate show or usually depicts a historical or religious event.

Grazzi tas-Sapport

Gzira Parish Church

Erġajna lura b'attivita b'risq il-Parroċċa tagħna l-Gzirjani, BBQ fuq il-bejt tas-sala parrokkjali. cempel issa biex tibbukkja 99477321. Grazzi ħafna tas-sapport tagħkom.

🙏🙏

Gzira Pageant Drama Group

Erġajna lura b'attivita b'risq il-Parroċċa tagħna l-Gzirjani, BBQ fuq il-bejt tas-sala parrokkjali. cempel issa biex tibbukkja 99477321. Grazzi ħafna tas-sapport tagħkom.

Erġajna lura b'attivita b'risq il-Parroċċa tagħna l-Gzirjani, BBQ fuq il-bejt tas-sala parrokkjali. cempel issa biex tibbukkja 99477321. Grazzi ħafna tas-sapport tagħkom.

Festa Gżira

Filmat meħud madwar il-Gżira matul il-pandemija tal-#Covid_19. Segwit min messag mis-Sindku Conrad Borg Manché u l-Kappillan Dun Karm Tanti.

Ringrażżjament speċjali lis Sindku Conrad Borg Manché u Gzira Local Council għas sostenn finanzjarju w kontinwu taghħom. Grażżi wkoll tmur lill Kappillan Dun Karm Tanti għal koperażżjoni w sostenn tieghu.

Ma' nistawx ma' nirringrażżjawx lill diversi individwi li mingħajr l-kontribut qtaghħom, żgur ma' kienx ikun possibli fosthom lill kantanta Kaya Micallef u lill ġenituri taghħa Michael u Therese Micallef. Lid-direttriċi tal-Kor Sta. Ċeċilja De Bono Chris Ta. Grażżi wkoll tmur lill Noel Cesare ghal filmati tal-messaġi w muntaġġ, lill Albert Garzia għal arranġament mużikali. Lill Alex Mifsud għal filmati meħuda bid-drone. L-Aħħar u mhux l-inqas grażżi wkoll tmur lill Malcolm Debono għas sostenn u għajnuna tieghu matul il-produżżjoni.

Parrocca Madonna tal Karmnu Gzira.
Hinijiet tal-quddies ta' nhar il-Hadd 12 ta Lulju 2020.
7.00am,
9.00am Quddiesa tal-Precett,
11.00am
6.00pm Quddiesa solenni tal-festa u wara pellegrinagg bl-istatwa tal-Madonna.

Festa Gżira

Postok lest!

#vmk

Festa Gżira

Għal kull min qed isaqsi, il-ħruġ tal-Vara li ssoltu isir it-Tnejn mhux se jsir.

Narawkom nhar il-Ħadd fis-7.00pm ħa nilqaw il-Patruna tagħna fostna.

Festa Gżira

🙏🙏🙏 Kulħadd mħeġġeġ jattendi ghal Quddiesa Solenni tal-Festa nhar il-Ħadd 12 ta' Lulju fis-6:00 ta' filghaxija.

Wara ningħaqdu f'pellegrinaġ wara l-istatwa devota tal-Madonna tal-Karmnu

❤️

Kor Sta Cecilja Parrocca Madonna tal-Karmnu Gzira

Nixtieq navza lil kull min hu interessat jigi jerga jibda jkanta mal Kor tal parrocca taghna ghandu jaghmel dan billi jigi nhar it-Tnejn 29/06/20 mhux iktar tard mis 7pm .

tvm.com.mt

Mill-1 ta' Lulju, il-festi jistgħu jsiru forma ta' pellegrinaġġi - TVM

tvm.com.mt Il-knisja f’Malta ħarġet direttivi li se jidħlu fis-seħħ mill-ewwel ta’ Lulju dwar kif jistgħu jiġu iċċelebrati il-festi tal-bliet u l-irħula. Il-festi se jiġu iċċelebrati fid-data tal-Festa liturġika jew fil-Ħadd li...

youtube.com

F’90 sekonda: X’għandek tagħmel biex tieħu sehem fil-Quddies. Kun hemm int ukoll!

https://youtu.be/lO0VxOlUzUo;

X`Għandek Tagħmel

Agħfas SUBSCRIBE biex iżomm lilek innifsek aġġornat permezz tax-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.

Talba lill Madonna tal-Karmelu

Ninghaqdu fit talb ha nfahru lil Mulej

Gzira Parish Church

Some information prior to attending Mass this weekend.

* Everybody can attend Mass but the number will be limited due to social distance of 2mtrs.
* Those living in same household only can sit near each other.
* Once the numbered places are full you will be kept out by the ushers. If so happens, kindly attend the other Mass.
* The volontary helpers need to be under 65yrs.
* Mass will be usual hours as usually informed.
* Those coming will be having their temperature taken at the door plus sanitisor and then there will be ushers for placing.
* You need to bring wipes (bring plastic bag too) and masks with you. The wipes are needed for cleaning your seat.
* No handbags or bags preferably ...if not held on shoulder.
* Do NOT please leave tissues or wipes in benches. Bring a plastic bag to throw used item!
* There will be confession as usual but just before or during Mass.
* There will be only one reader (no age) and no singing of hymns.

The date of the First Holy Communion will soon be notified by the Parish Priest.

KINDLY SHARE

Qed isiru l-aħħar preparamenti sabiex nhar is-Sibt u Ħadd li ġej jibdew jiġu kkoncelebrati l-Quddies gewwa l-Knisja.
F'dan l-isfond ghandna bżonn nies bejn 25 u 64 sena li jistaw jaghtu l-ghajnuna taghħom waqt il-Quddies sabiex jitqassmu n-nies madwar il-Knisja. Dawk kollha mhajjra jistaw jibghatu messag fuq din il-pagna jew icemplu fuq 21335841 matul il-Jum u jkellmu lill Kappillan.
Dawk kollha li ser jattendu ghal Quddies huma mitluba li maghħom igibu maskra u wipes.

Il-Quddies se ssir bħas soltu: is-Sibt fil-5:00pm u 6:30pm u l-Ħadd fis-07:00am, 08:15am, 09:30am u l-11:00am. Il-Ħadd filghaxija fis-6:00pm.

youtube.com

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof - 1 ta' Ġunju, 9:30am

Quddiesa U Ruzarju

Agħfas SUBSCRIBE biex iżomm lilek innifsek aġġornat permezz tax-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.

tvm.com.mt

ARA: Kif se ssir il-festa fil-lokalità tiegħek din is-sena? - TVM

tvm.com.mt Il-Knisja ċċarat aktar id-destin tal-festi din is-sena, b’nota mill-Isqof Awżiljarju tgħid li dawn jiġu ċċelebrati b’quddiesa fil-jum liturġiku tagħhom biss. Mad-direttivi tal-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex li nħarġu malli faqqgħet...

youtube.com

Fil-Ħlewwa ta' Mejju

https://www.youtube.com/watch?v=Qgv0uPEJWIw

Dan ix-xarah id-dedikat lil Sidna Marija Omm Gesu` Kristu u Omm id-dinja

"Fil-Ħlewwa ta' Mejju" Dun Karm Psaila & Ġ. Caruana Kant Catherine Bonnici Rachel Paris Recording Jordan Lee Gauci Parroċċa San Pietru FIl-Ktajjen 2020

L-Isbah xewqat f'Jum l-Omm lil ommijiet kollha. Kif kienet Marija omm Gesu Kristu.

youtube.com

Mary, the Mother of Jesus

https://www.youtube.com/watch?v=Ig0W3HaNmjg

http://www.mormonchannel.org/watch/series/bible-videos Mary was highly favored of God and chosen to be the mother of Jesus Christ. Her humility, devotion, an...

L-Evanġelju tal-jum: 13 ta’ April

It-Tnejn tal-Ottava tal-Għid
Qari tal-jum
L-Ewwel Qari: Atti 2, 14.22-33
Salm: 15 (16), 1-2a u 5.7-8.9-10.11

L-Evanġelju: Mt 28, 8-15

F’dak iż-żmien, in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża’ u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara, iltaqa’ magħhom Ġesù u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: “Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk”.

Huma u sejrin, xi wħud mill-għases marru l-belt għand il-qassisin il-kbar u tawhom l-aħbar ta’ kulma kien ġara. Dawn inġabru flimkien max-xjuħ, ftiehmu bejniethom, u taw lis-suldati kemxa flus ġmielha u qalulhom: “Għidu hekk: “Ġew id-dixxipli tiegħu billejl u serquh waqt li konna reqdin”. U jekk il-gvernatur jisma’ b’dan, aħna nġagħluh jemmen, u lilkom neħilsukom minn kull inkwiet”. Dawk ħadu l-flus u għamlu kif qalulhom. U din il-biċċa xterdet hekk fost il-Lhud sal-ġurnata tal-lum.

youtube.com

Irxoxt Gzira 2019

L-Ghid it-Tajjeb lil Kullhadd

https://youtu.be/RUif3qAGLEY

Filmati ta Larkin Casha u Matthew Borg

youtube.com

L-aħħar tnax-il siegħa

L-Aħħar tnax il-siegħa ta' Ġesu

https://www.youtube.com/watch?v=quYJIMeXQUk

Dokumentarju qasir dwar l-aħħar 12-il siegħa ta' Ġesù. Kitba : Warren Busuttil Arranġamenti : Jean Paul Parascandalo

Gzira Pageant Drama Group's cover photo

youtube.com

JESUS full movie English version | Palm Sunday movie

https://youtu.be/W9UcImEiF9o

JESUS full movie English version | Palm Sunday movie: This film will help us understand the world in which he lived Savior and find answers to our questions:...

L-Evanġelju tal-jum: 3 ta’ April

Il-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

Qari tal-jum
L-Ewwel Qari: Rum 8, 31b-39
Salm: 17

L-Evanġelju: Ġw 19: 25-27

Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù, ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa u Marija ta’ Magdala.

Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hemm hu ibnek”. Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Hemm hi ommok.”

U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.

Lil Marija Addolorata

Għażiż’Ommi Addolorata b'devozzjoni nersaq lejK,
Qalbi nħossha tingħafas meta nara d-dmugħ f'għajnejK.

F'dawk l-għajnejn miksura nara fiex ġabuk ħtijieti,
Iva, kont jien li sallabtU, sar Dnub minħabba dnubieti.

Int bqajt wieqfa Miegħu sal-aħħar mumenti,
Fost l-insulti bla ma jaqgħtu, id-dagħa u l-kummenti.

Kif nista' ma nibkix Miegħek narak f'dan l-istat?
B'Ibnek mejjet fi ħdaneK, mimli dmija u sfigurat.

Min jaf x'ħassejt, min se jsabbreK o Marija?
F'dan il-mument meta qalbeK tinsab mifnija..

Kif nista' nfarrġeK, jekk jien għandi tort?
Flok ħabbejt lil Ibnek, kontriH f'ħajti dort.

Inħossni tant fqajra m'għandi xejn xi nrodd,
Għajr tpattija għall-ħtija, xewqa kbira li nħobb.

Rimors kbir għal dan kollu, qed inħoss ġewwa fija,
Jiddispjaċini, aħfirli Ma, ismagħni u idħol għalija.

Int dejjem tibqa' Ommi, mhux biss fid-Duluri,
Għalhekk is-sena kollha mħabbti lejK irid nuri.

Agħti l-kuraġġ lil kull min se jersaq f'dal-jiem,
Dewwaqhom l-vera Mħabba, t'Ibnek il-Waħdien.

Ave Mater Gratia

youtube.com

Jacksonville Passion Play 2018

Musical Pageant

https://youtu.be/ry6sLxBEDIg

Featuring a choir, cast, and orchestra of more than 400, the 2018 Jacksonville Passion Play encompasses the entire story of redemption, beginning with Creati...

google.com

Image: talba lil Madonna | Madonna, Lil, Baseball cards

Talba lill Ommna Marija Omm tal-Insara.

KULL MIN JAQARAHA JITTAJPA AMMEN

google.com Found on Google from pinterest.com

Ninghaqdu fit talb ha nfahru lil Mulej

Xerrdu din it-Talba lill Madonna ta' Pinu.
Il-Madonna tagħna l-Maltin.

O Verġni Mqaddsa Omm Alla Marija, mghollija s-Sema bir-ruh u l-ġisem, li permezz ta’ Karmni Grima għazilt dan il-post biex minnu xxerred xita ta’ grazzji fuq min jitlob l-għajnuna tiegħek, agħti, nitolbok, ħarsa ta’ ħniena fuq id-dinja mqallba u mbeżża', biex kif int ħlist mill-hemm lill-għarajjes ta’ Kana, hekk ukoll teħles lill-umanita' minn kull periklu tar-ruħ u tal-ġisem.
Agħmel li l-bnedmin kollha jhobbu lil xulxn bi mħabba ta’ aħwa. Ħares ukoll, Omm l-aktar ħanina, il-familji tagħna, li minnhom tissawwar is-socjetá umana, biex jgħixu ħajja onesta, hienja u qaddisa fl-għaqda dejjiema taż-Żwieġ.
Imma fuq kollox, nitolbok, ħenn għalija li qed inbati taħt it-toqol tas-salib. Jekk mhux ta’ deni għal ruħi, agħmel li (semi l-grazzja li tixtieq taqla’)... Iżda jekk hija r-rieda tal-Mulej li jiena ma naqlax il-grazzja li qed nitolbok, agħtini l-qawwa li nerfa’ din it-tbatija u ngħaqqadha mas-Salib ta’ Ibnek Ġesù. Omm tiegħi Marija, għinni biex bħalek, b’ħarsti kollha lejn Alla, naċċetta bil-qalb ir-rieda tiegħu, u miegħek Nistqarr:
“Ħa jsir minni skond kelmtek”.
O Madonna Ta’ Pinu, żommni taħt il-ħarsa tiegħek biex niżgura ruħi li s-sabar ta’ din il-ħajja jwassalni ghall-hena tal-ħajja ta’ dejjem, fis-Sema pajjizna.

AVVIZ IMPORTANTI

Minhabba c-cirkostanzi li qed jizviluppaw, id-Dramm tal-Gimgha l-Mqaddsa gie kkancellat.

Niehdu l-opportunita nirringrazzjaw lill dawk kollha li kienu qed jghinu sabiex dan id-dramm jittella.

Gzira Parish Church
Gzira Pageant Drama Group

"Pater in manus tuas commendo spiritum meum"

Gzira Pageant Drama Group

Promo ta' Dramm Prezz il-Fidwa - Dramm tal-Gimgħa l-kbira li sena oħra se jerggha jittella gewwa l-Parroċċa tagħna il-Gzira. Kitba Joe Borg - Direzzjoni Carmen Mercieca, Noel Cesare u Anthony Mercieca.

Il-Gzira Pageant Drama Group jistiednuk sabiex tatendi ghad-dramm nhar il-Hamis 26, il-Gimgha 27 u is-Sibt 28 ta' Marzu 2020 Dramm mhux ta' min jitilfu!

#Grazzi lil kullhadd!!

Jien ser inkun hemm u inti ??

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gzira?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Milied#2019#Velja#Parrocca#Gzira#Kor 2
Milied#2019#Velja#Parrocca#Gzira#Kor 1
GZIRA PAGEANT GROUP

Location

Address

Gzira Parish Church
Gzira
Other Religious Organizations in Gzira (show all)
Gzira Drama Grp 2012 - 2018 Gzira Drama Grp 2012 - 2018
Gzira

Gzira Drama Group huwa l-grupp li matul l-ahhar snin ha hsieb li jtella d-dramm tal-Gimgha l-Kbira kif ukoll tal-Milied gewwa l-Parrocca tal-Gzira. Dan il-Grupp ha hsieb ukoll utella diversi drammi relatati mal Parrocca tal-Gzira.

Benny's Bell Ringers - Malta Benny's Bell Ringers - Malta
Gzira

We are a group of bell ringers, click here for more info - Aħna grupp li ndoqqu l-qniepen, ikklikja hawn għal iktar dettalji

Gzira Parish Church Gzira Parish Church
Manoel De Vilhena Street
Gzira, GZR 3000

Merhba fil-pagna tal-Parrocca tal-Gzira. Din il-pagna se tinzamm aggornata b'diversi informazzjoni fuq laqghat tal-Ghaqdiet, avvizi w informazzjoni ohra.