Gzira Parish Church, Gzira Video August 13, 2012, 7:31am

Videos by Gzira Parish Church in Gzira. Merhba fil-pagna tal-Parrocca tal-Gzira. Din il-pagna se tinzamm aggornata b'diversi informazzjoni fuq laqghat tal-Ghaqdiet, avvizi w informazzjoni ohra.

Issa fuq DVD ghal EUR5.00 BISS

Other Gzira Parish Church videos

Te Deum - Bidu tas-solennita tal-Festa

xtaqna naqsmu ftit maghkom dan il-mument

Preparamenti ghal festa #festagzira2014

Issa fuq DVD ghal EUR5.00 BISS

Il-Grajja tal-Madonna tal-Gebla

About   Privacy   Login