Religious Organizations in Gzira

Find Religious Organizations in Gzira. Listings include Gzira Parish Church, Gzira Drama Grp 2012 - 2018 and Benny's Bell Ringers - Malta. Click on each in the list below the map for more information.

Gzira Parish Church A Gzira Parish Church
Manoel De Vilhena Street
Gzira, GZR 3000

Merhba fil-pagna tal-Parrocca tal-Gzira. Din il-pagna se tinzamm aggornata b'diversi informazzjoni fuq laqghat tal-Ghaqdiet, avvizi w informazzjoni ohra.

Gzira Drama Grp 2012 - 2018 B Gzira Drama Grp 2012 - 2018
Gzira

Gzira Drama Group huwa l-grupp li matul l-ahhar snin ha hsieb li jtella d-dramm tal-Gimgha l-Kbira kif ukoll tal-Milied gewwa l-Parrocca tal-Gzira. Dan il-Grupp ha hsieb ukoll utella diversi drammi relatati mal Parrocca tal-Gzira.

Benny's Bell Ringers - Malta C Benny's Bell Ringers - Malta
Gzira

We are a group of bell ringers, click here for more info - Aħna grupp li ndoqqu l-qniepen, ikklikja hawn għal iktar dettalji