Malta Airport Chaplaincy

The Malta Airport Chaplaincy

International Commission for Emigration, Tourism, Apostolate of the Airways and Itinerant people.

Mission: Our mission is to provide a place of comfort, meditation, worship and aid for all. Who is not satisfied with himself will grow; who is not sure of his own correctness will learn many things. It has been said that God loves everyone, but probably prefers fruits of the spirit rather than religious nuts, so come in, join us and lift up your hearts.

catholicnewsagency.com

Pope Francis urges Catholics to unite through praying the rosary in May

catholicnewsagency.com Pope Francis sent a letter Saturday encouraging Catholics to pray the rosary throughout May. He also shared two new prayers to implore the help of the Virgin Mary during the coronavirus pandemic.

Marvic Monreal - Mezzo Soprano

Honoured to have sung our moving national anthem during this difficult time. It's a prayer to God to give strength to the workers, wisdom to the leaders, and to maintain peace amongst the people of Malta. A very apt prayer as Malta and the rest of the world fight this virus and yearn for normality to return ❤️
Malta Philharmonic Orchestra
Ivory & Co. (Malta)

youtube.com

Pass pass magħna! - Fr Hayden

Riflessjoni minn Fr Hayden dwar Lq 24,13-35 (It-3 Ħadd tal-Għid tas-Sena A).

Madonna tal-Karmnu Balluta

It-Tieni Erbgħa tal-Madonna tal-Karmnu.

Fjur tal-Karmelu tfewwaħ, fi Qlubna li nħobbuk
Omm il-Feddej w Omm tagħna b’fomm wieħed infaħħruk
Aħna l-Karmelitani, Bik aħna tant kburin
Għax int tagħtina l-qawwa biex nibqgħu fil-qalb safjin
Min jixħet ħarstu fuqek u jħares f’għajnejk ħelwin
Jimxi fit-triq li twassal għal dar Ibnek mal-qaddisin.

Arya Stonem

Stop what you're doing for a few minutes and pray with me. The world has suffered enough already so let's help each other out and put an end to #Covid19
#BBuzzKid #FightingCovid19 #FlattenTheCurve
BrandBuzzph
Clara Alegria

INSTAGRAM: @aryasoutfits.ph

Malta Airport Chaplaincy's cover photo

Armor of God

Happy birthday Papa!(16-4-2020)

Serayah

If they hadn't recorded it, no one would believe it 😱

Beautiful Words

Amen

Television Malta

Segwi l-Quddies u r-Rużarju kuljum fuq TVM2 - https://www.tvm.com.mt/mt/live/

👉9️⃣:3️⃣0️⃣Quddiesa mill-Kurja
👉1️⃣7️⃣:3️⃣0️⃣ Quddiesa u Reċita tar-Rużarju

Everybody let’s flood our timeline with: Lord please Heal Our World. In the Name of Jesus. Amen

youtube.com

Estratta la Spada di San Michele contro la Pandemia - Preghiera e Benedizione al Mondo

Dal Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant'Angelo (FG) - Estratto dal video di Santuario San Michele - 5 aprile 2020

youtube.com

Ħabbhom sal-Aħħar - It-Tnejn tal-Ġimgħa Mqaddsa, 6 ta' April 2020, 12:00

Riflessjoni Liturġika Spiritwali għall-Ġimgħa Mqaddsa minn Fr Martin Cilia

Kelly's Treehouse

Il-Gimgha Mqaddsa

PROSIT TASSEW LIL MIN KITIBHA – SABIHA WISQ
Quddiem Kurċifiss.
Bħal kont qisni f’ħolma, ‘il bogħod minn kull ħoss, U paċi ġo qalbi, bdejt donni nħoss, Bdejt anke nitħeddel u bdejt nara ċpar, Għaddiet żiffa ħelwa u kollox deher ċar.
Sibt ruħi f’nofs folla, f’toroq kollha nies, Raġel demmu jċarċar b’imħabba bla qies,Staqsejt mara xwejħa, “Fejn sejrin joħduh?”Qaltli b’qalb maqsuma, “Sejrin isallbuh.”
Min beda jitħassru għax kien innoċenti, Min beda jwassallu xi kliem insolenti, Qalbi wisq ingħafset fis-sema rajt dija,Ġie anġlu u qalli, “Ir-raġel bla ħtija.”
Inross bdejt ġol-folla biex nersaq fil-qrib, Kemm xtaqt imqar ngħinu iġorr is-salib, Iżd’ Hu ħares lejja b’ħarsa t’onesta`,Xtaq li juri mħabbtu ma l-umanita`.
Min jaf dik il-għuda kemm xtaqet teħfief, Żgur mhux pjaċir tagħha li fuqu tistrieħ, Trab li
demmu xorob, kemm ħass dak il-ħin, Minn kollox xtaq jagħmel u jsir bħal deheb fin.
Min jaf dawk il-frosti, li bihom sawwtuh, Kemm xtaqu jmilu u qima jagħtuh, Il-bżieq li beżqulu kemm xtaq idewwiħ, Il-ġrieħi jfejqulu biex mistrieħ jagħtih.
Il-kliem ta’ stmerrija, illi għajruh bih, Xtaq kien għana t’anġli u glorja jagħtih, Kuruna minn xitla li nibtet mill-art, Ix-xewk illi għamlet kemm xtaqet kien ward.
L-imsiemer li nifdu jdejh u riġlejh, Żgur xtaqu jdubu u ma jersqux lejh. Il-martell li ntuża, kien jaf li bla ħtija, Xtaq li jsir tat-tafal, jeħlislu t-tbatija.
Sponża ħall ressqulu, x’ħin Hu jixrob ried, Kemm xtaqet titfarrak u taqa’ rmied, Ma kontx ċert smajtx sewwa x’kien qiegħed jgħidilhom, Possibbli dal-Bniedem kien qiegħed jaħfrilhom?
Kemm xtaqt li stajt ngħinu, xtaqt nitla’ ftit ħdejh, Izd’ Hu mejjel rasu u għalaq għajnejh, U faqqgħet sajjetta, bis-sema tikrih, Ix-xita qliel niżlet, biex donnha tibkih.
Niżżluħ, tawħ lill-mara, imsejkna dik Ommu, Li riedet trossu magħha, f’ħoġorha żżommu,U qalbha ngħafset x’ħin ġew biex joħduh, Keffnuħ f’lizar abjad u f’qabar daħħluħ.
Hekk din il-passjoni li kont rajt tant ċara, Issa kienet għebet u xejn ma stajt nara, U b’ħasda ninduna li kont mitluf fiss, Waħdi f’nofs kappella, quddiem Kurċifiss.

youtube.com

Stabat Mater (At the cross her stations keeping)

Stabat Mater

Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar

Messaġġ f' Jum id-Duluri, tal-Kappillan Fr. Josef Pace

[04/01/20]   TRAFFIC is gone, LONG QUEUES are gone.

FUEL is affordable, BILLS extended.

KIDS are at home with their FAMILIES, PARENTS are home taking care of their CHILDREN.

FAST FOOD replaced by HOME COOKED MEALS, hectic SCHEDULES replaced by NAPS.

The AIR seems CLEANER, the WORLD QUIETER.

PEOPLE are conscious about HYGIENE and HEALTH again.

MONEY doesn't seem to make the WORLD GO ROUND anymore.

And WE now have TIME, finally, to STOP and SMELL the ROSES.

It seems like this COVID-19 is a RESET BUTTON for HUMANITY!!!

#copypaste

Foundation of Prayer for Priests

The Lord is omniscient, omnipresent, and awesome! Lord, help me to let go that I may embrace the new thing that you are doing in this moment. Jesus, I trust in You. Amen.

Fr Hayden

Television Malta

Il-Vara l-Kbira

[03/30/20]   IT-TIENI ARTIKLU TA’ INFORMAZZJONI FUQ IL-VIRUS COVID-19 (Coronavirus)

Għeżież,

Wara r-rispons qawwi li kelli għall-ewwel artiklu, madwar 3000 shares, inħossni fid-dmir li nkompli ninfurmakom. Tal-APPOĠĠ li wrejtuni NIRRINGRAZZJAKOM minn qalbi !!

Illum, aktar minn qatt qabel, importanti li taqraw bil-mod, tifhmu, u tagħmlu x-SHAREs biex nilħqu kemm jista’ jkun firxa wiesa’ ta’ nies !!

Naf kemm qed issegwu b’KURŻITA’ l-konferenzi ta’ Prof. Charmaine Gauci, li minn hawn nerġa’ nsellem lilha u lit-tim kollu tagħha għal-linji gwida li jagħtuna imma wkoll għas-SAGRIFIĊĊJI PERSONALI li qed jagħmlu għalina lkoll !!

Importanti dan l-artiklu llum, għax proprju dawn il-ĠIMAGĦTEJN li ġejjin huma KRUĊJALI fil-ĠLIEDA tagħna kontra dan il-VIRUS !!

Proprju llum, wara li smajtu lil Prof. Charmaine Gauci, intom forsi qegħdin tgħidu, “Prosit, KOLLOX taħt KONTROLL !!!”

Qed nikteb dan l-artiklu issa għax ir-realta' m’hi XEJN minn DAN !!

Ir-riżultat sa issa jindika biss li l-miżuri biex nevitaw it-TSUNAMI li semma’ l-Viċi Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa l-Onor. Chris Fearne qegħdin jaħdmu grazzi għall-koperazzjoni tagħkom. Il-bqija b’responsabilita' ngħidilkom li l-ġlieda tagħna għadha, kif jgħidu t-Taljani, TARDARE SI, SCAPPARE NO !!!!
Isimgħuha !!!
IL-KBIR għadu ĠEJ !!!!!!!!!!!
FHIMTU ?????!!!!!!!
U proprju dawn il-ĠIMAGĦTEJN huma KRUĊJALI !
Ser INWEĠĠGĦU ŻGUR !!!
B’KEMM ma NAFUX !!!!
Jiddependi mill-AĠIR tagħna l-POPLU !!!
Mhux AKTAR mill-AWTORITAJIET !!!
Tridu TIFHMUHA DIN !!!!
Irridu nkunu ILKOLL MAGĦQUDIN !!
Qegħdin fi GWERRA !!!!
M’hemm LOK ta’ XEJN !!!
The game is SURVIVAL !!
Jien tabib tal-Familja fil-FRONTLINE !!!
Ma’ nistgħu nagħmlu XEJN mingħajr il-KOPERAZZJONI TAGĦKOM !!!
Kif jgħidu l-Ingliżi, we are HELPLESS mingħajr il-KOPERAZZJONI TAGĦKOM !!
Aħna lkoll
Awtoritajiet tas-Saħħa
Tobba
Nurses
Carers
U kull min qiegħed jagħti sehmu, mill-kbir saż-żgħir, inklużi cleaners, security, ambulance division etc. etc.
Il-Korp tal-Pulizija
Il-Protezzjoni Ċivili
Wardens
Ser nagħmlu minn kollox imma ma’ nistgħux nirbħu mingħajrkom !!!
Aħna ser nagħmlu s-sagrifiċċju għalikom imma intkom tridu tagħmlu l-parti tagħkom !!
Ħarsu lejn l-ITALJA !!!
Ħarsu lejn SPANJA !!
Hekk inkunu aħna jekk ma tkunux RESPONSABBLI !
PAJJIŻEK għandu BŻONNOK !!
Il-FAMILJA tiegħek għandha BŻONNOK !!!
Ibda agħmel il-PARTI tiegħek ISSA !!
Kun KBURI li qed TGĦIN f’din il-GWERRA !!
Ibda billi tagħmel SHARE !!!
Irrid aktar minn 3000 !!!
Jien qed nghamel il-PARTI TIEGHI !!
U INT !!
Kull ma tlabtek tghamel SHARE !!

— tabib Joe Ferriggi

Parroċċa Marija Addolorata, San Pawl il-Baħar

Messaġġ tal-Kappillan Patri Josef Pace għall-5 Ħadd tar-Randan

Diocese of Gozo

"U ħadha għandu"
Via Sagra mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta' Pinu
Il-Ħadd 29 ta' Marzu 2020, il-5 Ħadd tar-Randan

Kitba ta' Dun Gerard Buhagiar

Ċelebrant: Dun Gerard Buhagiar
Qarrejja/Kanturi: Stefan Attard, Stanley Joe Portelli, Silvana Sultana

Filming u Editjar: Ray Grech

© Diocese of Gozo, March 2020

Dar Tal-Providenza Siggiewi

Quddiesa mill-Kappella tad-Dar tal-Providenza.

Just received this post, don't know if it's the latest news but just in case

Photos from Malta Airport Chaplaincy's post

Catholic News Agency

LIVE from St. Peter's Square | Pope Francis gives the "Urbi et Orbi" (To the City [Rome] and the World) blessing to an empty square from the balcony of St. Peter's Basilica.

For those of you tuning in, the Pope has granted a special indulgence under the normal conditions for watching the blessing via media.

youtube.com

PSA Safe Grocery Shopping in COVID-19 Pandemic – UPDATED!!!

PSA Safe Grocery Shopping in COVID-19 Pandemic – UPDATED!!! IMPORTANT EDIT FROM NIH DATA: COVID-19 LIVES ON CARDBOARD FOR 1 DAY. SEE SOURCES BELOW. This is t...

[03/26/20]   Qeda tigri l-ahbar li l-Papa l-Hadd ser jaghti barka specjali bil-mahfra tad-dnubuet. DIN MHIX VERA. Fil-fatt imma:

1. Il-Papa ser imexxi munent ta adorazzjoni nhar il-Gimgha filghaxija.

2. Wara ser jaghati barka Urbi et Orbi bl-Indulgenza Plenarja. Li normalment itiha biss fil-jum tal-Milied u l-Ghid.

3. Indulgenza hija l-mahfra tal-piena li rridu nghaddu fil-purgatorju bhala konsegwenza tad-dnub, biex nissaffew u nidhlu fil-Genna.

Arcikonfraternita tas-SSmu Kurcifiss

Bongu. Jekk jghogobkom ghamlu share ha nwasslu l-messagg. Grazzi.

Paġna Għat-Talb ta' Kuljum.

True Light Catholic Media

Tixtieq titqarben u ma tistax? Għid it-talba tat-Tqarbina tax-Xewqa:

Ġesù,
jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament ta’ l-Ewkaristija.

Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.

Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment.

Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.

Ħeġgiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik, nittama fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.

Ammen.

#TqarbinaTaxXewqa

one.com.mt

Tibda l-quddiesa fuq l-istazzjonijiet ONE

one.com.mt Dalwaqt, l-istazzjonijiet ONE u ONE Radio se jkunu qed ixandru l-quddies b’mod dirett fit-8:00 ta’ filgħodu. Din ix-xandira se tibda

media3.giphy.com

media3.giphy.com

media3.giphy.com

youtube.com

Qed nara! - Fr Hayden

Fr Hayden jippriedka dwar Ġw 9,1-41 (Ir-4 Ħadd tar-Randan tas-Sena A).

evangelici.info

Covid-19 - Ero ateo ma ora credo nella presenza di Dio - Testimonianza

evangelici.info TESTIMONIANZA DI UN MEDICO IN LOMBARDIA: “ERO ATEO ED ORA CREDO IN DIO” Una bellissima testimonianza che ci puó motivare di piu a pregare e sostenere tutti nostri fratelli che si trovano nel campo di battaglia per portare salvezza a quelli che sono nell'ombra della morte. Iulian Urban 38anni ·...

youtube.com

Quddies tal-Hadd (22 ta’ Marzu 2020)

Quddiesa ccelebrata minn Fr Hayden.

Fr Hayden

#priests #community #eucharist #pain #coronavirus #covid19 pray for priests... please share...

Corpus Domini

Che bello ieri un rosario gigante elevato al cielo.... però prudenza stare a casa è la cosa migliore

Ninghaqdu fit talb ha nfahru lil Mulej

O Madonna tal-Grazzja int li tant taqla grazzji nitolbuk ieqaf mad-Dinja kollha specjalment ma Pajjizna f'dawn il-mumenti tant kritici li ghadejjien minnhom b'dil marda li nxterdet globali mad-Dinja tal-Koronavirus.O Madonna nitolbuk biex tiprotegi specjalment lil Malta Taghna biex din il-marda ma tkompliex tinxtered,biex min inhakem minnha jfieq u jergaw jiksbu s-sahha taghhom permezz tal-kura medika.O Omm Hanina tal kbir Alla Taht il mant tieghek nistkennu Tirruftax it talb minn taghna Waqt li lilek ahna ntennu Fil bzonn kbir Int tieqaf maghna Mill periklu int tharisna Bit talb tieghek Int tqaddisna Maghna kun dejjem pjetusa O Omm Vergni Mbierka u Glorjuza 🙏

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gudja?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Malta International Airport
Gudja
Other Gudja places of worship (show all)
SDC Museum Il-Gudja SDC Museum Il-Gudja
23, Museum Subien, Triq Santa Marija
Gudja, GDJ 1062

Merħba. L-għan ta' din il-paġna huwa dak li jinżamm kuntatt ma' dawk kollha li tinteressahom il-ħidma tal-Qasam.