SDC Museum Il-Gudja

SDC Museum Il-Gudja

Comments

Tixtieq tieħu sehem fi kwiżż fuq San Ġorġ Preca u s-Soċjetà tal-Museum? Jekk iva, il-kwiżż se jsir illejla fis-7pm, onlajn u mingħajr ħlas. Kulma tridu tagħmlu hu: 👉 Issieħbu fil-paġna ta' Facebook li jisimha, Corokwiżż 👉 Se taraw l-aħħar post (daqs kwarta ilu) bil-link magħha 👉 Tagħfsu fuq il-link u tilħqu tirreġistraw (kollox b'xejn) 👉 Fis-7pm PREĊIŻ jibda l-kwiżż awtomatikament. Nota IMPORTANTI: Dan il-kwiżż huwa mibni biss fuq il-fatti. Kull mistoqsija hija rriċerkata u kkonfermata. Dan ix-xogħol se jkun iddedikat għall-memorja tas-Superjur Ġulinu Spiteri (eks Superjur tal-Gudja għal 25 sena sħaħ) li lbieraħ mar jiltaqa' mal-Mulej Ġesù. Ħajr speċjali lis-Sur Claude Spiteri li għaddielna l-maġġoranza assoluta tal-mistoqsijiet. Nittama li jogħġobkom 🙋‍♂️🇲🇹.
Hi ha nsaqsi haga IL grizma l Gudja fil ghodu Jew FL ghaxijha tkun?

Merħba. L-għan ta' din il-paġna huwa dak li jinżamm kuntatt ma' dawk kollha li tinteressahom il-ħidma tal-Qasam.

Mission: "Biex Kristu jkun magħruf u maħbub." | San Ġorġ Preca

ILLEJLA
Bi pjaċir nilqgħu lura fil-Museum lill-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-Museum jiftaħ mis-6.45pm sat-7.50pm.
Jekk jista' jkun kulħadd ikun fil-ħin fis-6.45pm biex id-dħul isir bl-ordni.

⚠️ FTUĦ TAL-MUSEUM GĦALL-KBAR ⚠️

Bil-għajnuna t’Alla, wara erba’ xhur ta’ stennija, il-formazzjoni tal-gruppi tal-Preparatorja u tal-Magħżulin subien ser tkompli wiċċ imb’wiċċ.

Jekk Alla jrid, il-Museum ser jerġa' jiftaħ minn nhar it-Tnejn 27 ta' Lulju fis-6.45pm.
Aktar informazzjoni intbagħtet permezz ta' email. Jekk hemm xi ġenituri li ma rċevewx din l-email jikkuntatjawna.

Il-gruppi l-oħra taż-żgħar mhux ser ikollhom laqgħat fil-Museum għalissa, però ser jibqgħu jiltaqgħu permezz ta' Zoom.

Nirringrazzjaw 'l Alla li ser inkunu f'pożizzjoni li nerġgħu nilqgħu lill-adolexxenti u żgħażagħ fil-Museum tagħna.

SDC Museum Il-Gudja's cover photo

Iż-żmien jgħaddi, u kulħadd responsabbli tiegħu quddiem Alla.
– San Ġorġ Preca

Iż-żmien jgħaddi, u kulħadd responsabbli tiegħu quddiem Alla.
– San Ġorġ Preca

“Mhux għalkemm inti tara jew tiġġudika ħaġa tajba, tassew ta’ ġid, u tmidd idejk biex topra; iżda qabel fittex parir, ikkonsulta ruħek ma’ bniedem kapaċi, u oqgħod fuq kliemu. Fuq kollox fittex id-dawl mis-sema bl-orazzjoni.” – San Ġorġ Preca

“Mhux għalkemm inti tara jew tiġġudika ħaġa tajba, tassew ta’ ġid, u tmidd idejk biex topra; iżda qabel fittex parir, ikkonsulta ruħek ma’ bniedem kapaċi, u oqgħod fuq kliemu. Fuq kollox fittex id-dawl mis-sema bl-orazzjoni.” – San Ġorġ Preca

“Huwa għaqal tal-ispirtu li wieħed jaħseb, jitkellem, u jagħmel bħalma ħaseb, tkellem, u għamel Kristu Ġesù.” – San Ġorġ Preca

“Huwa għaqal tal-ispirtu li wieħed jaħseb, jitkellem, u jagħmel bħalma ħaseb, tkellem, u għamel Kristu Ġesù.” – San Ġorġ Preca

“Ibża’ dejjem min-nuqqasijiet żgħar… għax id-demonju permezz ta’ dawn jiftaħ it-toroq mnejn jgħaddi għall-kbar.” – San Ġorġ Preca

Il-ġurnalin li s-soltu jitqassam mill-Qasam tagħna. Għal din id-darba b'format diġitali.

Ħarġa 82 - Sajf 2020

youtube.com

DUN ĠORĠ PRECA - San Ġwann Battista

SAN ĠWANN BATTISTA
Illum il-Knisja tiċċelebra t-twelid ta' San Ġwann il-Battista li hu wkoll il-patrun tal-Museum. Dun Ġorġ kien ħa gost ferm li San Ġwann intgħażel bħala l-patrun tas-Soċjetà għax ried li l-membri bħal Ġwanni l-Battista jħejju lill-oħrajn biex jagħrfu u jħobbu aktar lil Ġesù.

Feature dwar Dun Ġorġ u San Ġwann Battista: https://www.youtube.com/watch?v=qH4IMN4nmxk

“Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert: Ħejju t-triq tal-Mulej, iddrittaw il-mogħdijiet tiegħu... il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta’ Alla!” (Luqa 3, 1...

Awguri lill-missirijiet kollha f'dan il-jum iddedikat għalihom. Nitolbu wkoll għal tant missirijiet li rabbew b'għożża lil uliedhom u li llum m'għadhomx magħna.

SDC Museum Il-Gudja's cover photo

SDC Museum Il-Gudja's cover photo

youtube.com

SAINT ANTHONY cartoon for kids | full movie for children | animated movie | Catholic saints

Illum hi l-festa ta' Sant Antnin ta' Padova.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzLRZcCfImXY&h=AT0uMb1MKdwmXBSxGVHiZIfBesu1Lu1IVO90kaioF691I6FM47oj3sw3M2vSti8voVP13PaTYDRIMnP2GUWFzxqi4szsAbp9c6sCuqz5TsxWSkIJ0wj33Hq-cohLZ68O0levftSP_g

SAINT ANTHONY cartoon for kids | full movie for children | animated movie | Catholic saints God works in mysterious ways. So does Saint Anthony. Born with th...

Il-Parroċċa matul din il-ġimgħa ħabbret id-dati tal-Griżma tal-Isqof. Aktar dettalji jingħataw mill-Arċipriet nhar l-Erbgħa 24 ta' Ġunju 2020.

Il-Griżma tal-Isqof fil-parroċċa tagħna ser issiru fuq żewġ dati :
* Il-Ħadd 12 ta' Lulju @10.30am.
* Il-Ħadd 19 ta' Lulju @10.30am.
Bi preparazzjoni għal dan il-jum, ser issir laqgħa għal ġenituri ta' tfal, fiċ-Ċentru Parrokkjali Santa Marija Gudja, nhar l-Erbgħa 24 ta' Ġunju @ 7.15pm.
F' din il-laqgħa ser tingħataw aktar tagħrif, fosthom meta wliedkom ser jirċievu dan is-Sagrament, wara li jitelaw bil-polza.
Importanti ħafna li tattendu.

Tkunu Mberkin
Kanonku Norman Zammit
Arcipriet

Il-Parroċċa matul din il-ġimgħa ħabbret id-dati tal-Ewwel Tqarbina. Aktar dettalji jingħataw mill-Arċipriet nhar l-Erbgħa 17 ta' Ġunju 2020.

L-Ewwel Tqarbina fil-parroċċa tagħna ser issiru fuq żewġ dati :
* Il-Ħadd 28 ta' Ġunju @10.30am.
* Il-Ħadd 5 ta' Lulju @10.30am.
Bi preparazzjoni għal dan il-jum, ser issir laqgħa għal ġenituri ta' tfal, fiċ-Ċentru Parrokkjali Santa Marija Gudja, nhar l-Erbgħa 17 ta' Ġunju @ 7.15pm.
F' din il-laqgħa ser tingħataw aktar tagħrif, fosthom meta wliedkom ser jirċievu dan is-Sagrament, wara li jitelaw bil-polza.
Importanti ħafna li tattendu.

Tkunu Mberkin
Kanonku Norman Zammit
Arcipriet

Society of Christian Doctrine

Ifhimha tajjeb li biex iżżomm fik it-teżor tal-grazzja ta’ Alla jenħtieġ assolutament li taħrab mill-okkażjoni prossima tad-dnub, li taħrab dejjem, u malajr, u fil-bogħod. – San Ġorġ Preca

youtube.com

Mal-Medda taż-Żmien

3 TA' ĠUNJU 2007
Bħal-lum 13-il sena ilu... fil-pjazza tal-Vatikan, Dun Ġorġ ġie ddikjarat qaddis... mhux għax ried li jkun magħruf jew jibqa' mfakkar... imma min jiċċekken jitkabbar...

https://www.youtube.com/watch?v=KWHaygIaKcg&t=1s&fbclid=IwAR0UXp_KK1REJfgGRG5vt9hRqx5v_LdSBrKrVfbYzwdW9KOtKgfqUhSpcc8

Il-marka li ħalla Dun Ġorġ mal-medda taż-żmien. Kliemu, għemilu, mewtu u l-qdusija tiegħu

Society of Christian Doctrine

Fit-triq tal-perfezzjoni, jekk ma tmurx ’il quddiem, tirritorna lura.
– San Ġorġ Preca

youtube.com

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma

Messaġġ tal-Arċisqof Scicluna lill-adolexxenti li qed jippreparaw għas-sagrament tal-Griżma:
https://www.youtube.com/watch?v=7CArxvfRID0&fbclid=IwAR0tblwKtGOK-iQSeEJ-iZbIdUlo3c9_a9EyBrdxWwgq4sMge22ktN6pyvM

Society of Christian Doctrine

Ikteb mal-ħitan ta’ kamartek ‘Paċenzja’ u kull għodwa tgħarras magħha, u waqt l-eżerċizzju tagħha ġib quddiem għajnejk id-dannu li jkollok iġġarrab f’din id-dinja u wara mewtek, jekk tiksirha magħha. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Kristu qalilna biex nitgħallmu minnu mhux li nagħmlu mirakli, lanqas li nkeċċu d-demonji, lanqas li nirxuxtaw il-mejtin, iżda li niffurmaw il-qalb tagħna fuq il-qalb tiegħu. “Tgħallmu minni għax jiena għandi qalbi ħelwa u umli”, u wegħidna b’hekk il-veru ġid għalina nfusna. – San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

Iż-żmien huwa kawża ta’ biża’, għax mhuwiex fl-idejn tal-bniedem. Iż-żmien jitfgħek fl-eternità, iż-żmien jagħmel il-bniedem virtuż jew vizzjuż. Iż-żmien iħassar il-memorja, iż-żmien ibiddel l-istat tal-bniedem, iż-żmien jgħaddi u ma jerġax lura, iż-żmien iwaqqaf ix-xogħol. – San Ġorġ Preca

[05/16/20]   Illum nitolbu ma' San Ġorġ Preca.

Society of Christian Doctrine

Għandna nħobbu mhux bil-kliem, lanqas bl-ilsien, iżda bl-għemil u bil-verità. – San Ġorġ Preca

Jiena d-dielja u intom il-friegħi

Ġesù fl-Evanġelju tal-lum jgħidilna li aħna mingħajru ma nistgħu nagħmlu xejn. Kemm hu veru dan il-kliem! Segwi l-Evanġelju tal-lum u rrifletti fuqu.

Tħallux qalbkom titħawwad

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jgħidilna li hu jġib is-sliem fejn hemm il-biża' u l-qtigħ il-qalb. Irrifletti permezz tal-Evanġelju tal-jum.

Il-Vokazzjoni Museumina - Aħna min aħna?

Skopri aktar dwar is-Soċjetà li waqqaf San Ġorġ Preca u l-vokazzjoni Museumina permezz ta' dan il-feature.

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca Ep 7

FLIMKIEN MIEGĦU - EP 7
L-aħħar episodju tal-ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-Tfal:
https://www.youtube.com/watch?v=1wXwHQomJMY&list=PLMw6BhxbvdViuJrm8l96raoyHs2Jmttvb&index=10&t=0s&fbclid=IwAR299rGKWEWl_JbpXl5-RS14q2WTDz0hm1QTQo8m8Jiz7pkdQxpQLRr_ILg

Mill-ewwel membri fl-Awstralja sal-aħħar mumenti tiegħu u l-kanonizzazzjoni tiegħu bħala Qaddis

Awguri lill-ommijiet kollha u grazzi tal-koperazzjoni tagħkom li dejjem urejtu magħna għal ġid ta' uliedkom. Marija, l-Omm tagħna, tħariskom!

youtube.com

Quddiem San Ġorġ Preca

Illejla mistednin tingħaqdu magħna fis-7:00pm għal velja ta' talb streamed mill-kappella ta' Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża. Ejjew inħallu lil San Ġorġ Preca jgħina nitolbu permezz tal-kitbiet li ħallilna. Il-paċi magħkom.

https://www.youtube.com/watch?v=jcInX4Ii6rM

Velja ta' talb quddiem ix-xbieha tal-qaddis, mill-Kappella ta' Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża - 9 ta' Mejju 2020.

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep6

FLIMKIEN MIEGĦU - EP 6
Inħeġġu lit-tfal ikomplu jsegwu dawn l-episodji dwar il-ħajja tal-Fundatur tagħna:
https://www.youtube.com/watch?v=eroFUyUWO3c

Mill-approvazzjoni tas-Soċjetà mill-Knisja, sal-ftuħ tal-Iskola St Michael u l-ħafna kuntatti man-nies li kien ikollu

youtube.com

Il-Bixra ta' Dun Ġorġ

Silta mill-kitba ta' Abel Giglio dwar id-dehra u l-bixra ta' Dun Ġorġ. Abel Giglio kien membru tas-Soċjetà Museum u kien jaf lil Dun Ġorġ Preca mill-qrib.
https://www.youtube.com/watch?v=PX7Zeykj7no

Silta mill-kitba ta' Abel Giglio dwar id-dehra u l-bixra ta' Dun Ġorġ. Abel Giglio kien membru tas-Soċjetà Museum u kien jaf lil Dun Ġorġ Preca mill-qrib.

San Ġorġ Preca, itlob għalina!

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep5

FLIMKIEN MIEGĦU - EP 5
Inħeġġu lit-tfal ikomplu jsegwu dawn l-episodji dwar il-ħajja tal-Fundatur tagħna:
https://www.youtube.com/watch?v=iJ-BgK3Xh3Q

Mill-ewwel dimostrazzjoni bil-Bambin sal-ħafna esperjenzi li għadda minnhom Dun Ġorġ

youtube.com

Flimkien Miegħu - Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca - Ep 4

FLIMKIEN MIEGĦU
Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-tfal - Episodju 4
https://www.youtube.com/watch?v=mJT8ldUUhzk

Mill-viżjoni tas-salib tal-Marsa sal-mewt ta' missieru u tixrid tal-kliem "Verbum Dei" Il-Ħajja ta' San Ġorġ Preca għat-tfal

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gudja?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Jiena d-dielja u intom il-friegħi
Tħallux qalbkom titħawwad
Il-Vokazzjoni Museumina - Aħna min aħna?
Santa Gianna Beretta Molla
Morru fid-dinja kollha
It-tifel u l-kowt
Jien fittixt 'il-Mulej, u weġibni, minn kull biża’ tiegħi ħelisni
X'qiegħed iżommni milli nesperjenza aktar lil Alla f'ħajti?
Qawmien fi Kristu
Ir-raba' parti tar-Rakkont tal-Passjoni
It-Tielet Parti tar-Rakkont tal-Passjoni
Meditazzjoni fuq Wiċċ Kristu

Location

Telephone

Address


23, Museum Subien, Triq Santa Marija
Gudja
GDJ 1062
Other Religious Organizations in Gudja (show all)
Malta Airport Chaplaincy Malta Airport Chaplaincy
Malta International Airport
Gudja

The Malta Airport Chaplaincy