SDC Museum Il-Gudja

SDC Museum Il-Gudja

Comments

Tixtieq tieħu sehem fi kwiżż fuq San Ġorġ Preca u s-Soċjetà tal-Museum? Jekk iva, il-kwiżż se jsir illejla fis-7pm, onlajn u mingħajr ħlas. Kulma tridu tagħmlu hu:

👉 Issieħbu fil-paġna ta' Facebook li jisimha, Corokwiżż

👉 Se taraw l-aħħar post (daqs kwarta ilu) bil-link magħha

👉 Tagħfsu fuq il-link u tilħqu tirreġistraw (kollox b'xejn)

👉 Fis-7pm PREĊIŻ jibda l-kwiżż awtomatikament.

Nota IMPORTANTI: Dan il-kwiżż huwa mibni biss fuq il-fatti. Kull mistoqsija hija rriċerkata u kkonfermata. Dan ix-xogħol se jkun iddedikat għall-memorja tas-Superjur Ġulinu Spiteri (eks Superjur tal-Gudja għal 25 sena sħaħ) li lbieraħ mar jiltaqa' mal-Mulej Ġesù. Ħajr speċjali lis-Sur Claude Spiteri li għaddielna l-maġġoranza assoluta tal-mistoqsijiet.

Nittama li jogħġobkom 🙋‍♂️🇲🇹.
Hi ha nsaqsi haga IL grizma l Gudja fil ghodu Jew FL ghaxijha tkun?

Merħba. L-għan ta' din il-paġna huwa dak li jinżamm kuntatt ma' dawk kollha li tinteressahom il-ħidma tal-Qasam.

Operating as usual

[04/20/21]   Ilum, it-Tlieta 20 t'April:
Laqgħa online għat-tfal ta' Sena 1 fuq Zoom. Il-laqgħa tkun mill-5.30pm sas-6.10pm. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

[04/16/21]   Illum, il-Ġimgħa 16 t'April:
Laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

[04/15/21]   Illum, il-Ħamis 15 t'April:
Laqgħa online fil-5.30 pm għat-tfal ta' Sena 2. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

[04/13/21]   Ilum, it-Tlieta 13 t'April:
Laqgħa online għat-tfal ta' Sena 3 u Sena 4 fuq Zoom. Il-laqgħa tkun mill-5.30pm sas-6.10pm. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

12/04/2021

Il-paċi magħkom. Nixtiequ ninfurmawkom li għalissa se nkomplu bil-lezzjonijiet online. Għalhekk nitolbukom tkomplu tiċċekkjaw l-emails li nibagħtu ħalli tkunu tafu meta t-tifel se jkollu l-laqgħa kif ukoll il-link biex biha jkun jista' jidħol għal-laqgħa. Il-ħinijiet u l-ġranet għadhom l-istess bħal ma kienu. Grazzi ħafna tal-koperazzjoni tagħkom.

Il-paċi magħkom. Nixtiequ ninfurmawkom li għalissa se nkomplu bil-lezzjonijiet online. Għalhekk nitolbukom tkomplu tiċċekkjaw l-emails li nibagħtu ħalli tkunu tafu meta t-tifel se jkollu l-laqgħa kif ukoll il-link biex biha jkun jista' jidħol għal-laqgħa. Il-ħinijiet u l-ġranet għadhom l-istess bħal ma kienu. Grazzi ħafna tal-koperazzjoni tagħkom.

[04/09/21]   Illum, il-Ġimgħa 09 t'April:
Laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

[04/08/21]   Illum, il-Ħamis 08 t'April:
Laqgħa online fil-5.30 pm għat-tfal ta' Sena 1. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

[04/06/21]   Illum, it-Tlieta 06 t'April:
Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

03/04/2021

Is-Superjur u l-membri jawguraw l-Għid it-tajjeb u qaddis lil kulħadd.

Ħsieb fl-Għid il-Kbir mill-kitba ta' San Ġorġ Preca. "Wisq raġun għandna biex nifirħulek għax permezz tiegħek sibna l-ħajja. Inti int il-vera kawża tal-ferħ tagħna għall-kbir unur li għoġbok tagħmlilna li ma stħajtx tissejjaħ wieħed mill-aħwa tagħna. U mill-ġdid nitolbuk biex tiftakar fina; biex jirnexxilna li l-ferħ tagħna jkun mimli għal dejjem ta' dejjem. Ammen."

Is-Superjur u l-membri jawguraw l-Għid it-tajjeb u qaddis lil kulħadd.

Ħsieb fl-Għid il-Kbir mill-kitba ta' San Ġorġ Preca. "Wisq raġun għandna biex nifirħulek għax permezz tiegħek sibna l-ħajja. Inti int il-vera kawża tal-ferħ tagħna għall-kbir unur li għoġbok tagħmlilna li ma stħajtx tissejjaħ wieħed mill-aħwa tagħna. U mill-ġdid nitolbuk biex tiftakar fina; biex jirnexxilna li l-ferħ tagħna jkun mimli għal dejjem ta' dejjem. Ammen."

02/04/2021

Dakinhar tal-Fidwa

Nadurawk o Ġesù u nberkuk u nirringrazzjawk għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna.

Ħsieb f'jum il-Ġimgħa l-Kbira: "Illum hu jum il-fidwa tagħna. Ġesù hu l-uniku Salvatur tal-bnedmin kollha. U għalhekk, filwaqt li naħsbu b'aktar qawwa fuq dak li għamel għalina Ġesù Kristu - l-akbar benefattur tal-bnedmin - għandha toħroġ minn fommna u minn qalbna talba ta' ringrazzjament l-aktar profond." (San Ġorġ Preca)

https://www.youtube.com/watch?v=rL9bBlKnOCE

"Imma Ġesù reġa’ għajjat għajta kbira u radd ruħu. U ara, il-purtiera tas-santwarju ċċarrtet fi tnejn minn fuq s’isfel; l-art theżżet, il-blat inqasam."Mixja...

02/04/2021

IL-ĠIMGĦA L-KBIRA - Naħsbu fuq il-pjagi ta' Kristu, il-marki li ħalla biex jurina mħabbtu. Sib ħin waħdek jew mal-familja, ħu kurċifiss f'idejk u adura l-ħames pjagi ta' Kristu permezz ta' din it-talba t'hawn taħt 👇
Nawgurawlkom li llum ssibu ħin ta' silenzju u riflessjoni fuq din il-ġrajja.

31/03/2021

ĠIMGĦA MQADDSA 2021
Illum, l-Erbgħa 31 ta' Marzu, se ssir laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

30/03/2021

ĠIMGĦA MQADDSA 2021
Illum, it-Tlieta 30 ta' Marzu se ssir laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

29/03/2021

ĠIMGĦA MQADDSA 2021
Wasalna għal ġimgħa għażiża ħafna għalina l-Insara, il-ġimgħa li fiha nfakkru l-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesù. Għalina fil-Museum hi ġimgħa speċjali ħafna fejn Dun Ġorġ xtaqna li nżommu ġabra aktar mis-soltu u naħsbu dwar it-tbatijiet ta' Ġesù, biex imbagħad nhar l-Għid nifirħu ma' Ġesù.

Għalkemm din is-sena mhux se jsiru funzjonijiet fil-knejjes, wieħed xorta jista' jmur jitlob fil-knisja, iqerr u jitqarben. Tajjeb li nsibu ftit ħin biex niddedikawh lil Ġesù.

Illum, it-Tnejn 29 ta' Marzu se ssir laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

26/03/2021

RAKKONT TAL-PASSJONI TA' KRISTU
Ir-Raba' laqgħa tal-lum tistgħu ssegwuha minn fuq din il-link wara s-7.00 pm:
https://youtu.be/w9-hL10lk0A

26/03/2021

Eżerċizzju ta' Marija Addolorata

Illum, il-Ġimgħa 26 ta' Marzu: Jum id-Duluri
Laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Eżerċizzju ta' Marija Addolorata
Talba miktuba minn San Ġorġ Preca biex tiġi mmeditata nhar ta' Ġimgħa filgħaxija.
"O Verġni Mbierka, bil-qawwa tiegħek għamel li l-Passjoni u l-Mewt ta' Kristu Ibnek u lid-duluri tiegħek ma jkunux bla frott għalija. Ammen."
https://www.youtube.com/watch?v=BH4pXbVf3TI

Talba miktuba minn San Ġorġ Preca biex tiġi mmeditata nhar ta' Ġimgħa filgħaxija

26/03/2021

Il-ġurnal - 'Il-paċi magħkom'

25/03/2021

Illum, il-Ħamis 25 ta' Marzu: FESTA TAL-VERBUM DEI
Laqgħa online fil-5.30 pm għat-tfal ta' Sena 2. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

"Hawn jien il-Qaddejja tal-Mulej" - kliem umli li jinstema' bħal ġelu quddiem Alla...minħabba l-Iva ta' Marija, il-pjan t'Alla jidħol fis-seħħ, minħabba l-Iva ta' Marija, illum niċċelebraw lil Kristu.

Inħeġġu lit-tfal, l-adolexxenti u liż-żgħażagħ biex fuq sidirhom iġorru l-kliem "Verbum Dei Caro Factum Est" kliem li jurina li l-Mulej mhux 'il bogħod imma wieħed minna.

[03/23/21]   Ilum, it-Tlieta 23 ta' Marzu:
Laqgħa online għat-tfal ta' Sena 3 u Sena 4 fuq Zoom. Il-laqgħa tkun mill-5.30pm sas-6.10pm. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

19/03/2021

RAKKONT TAL-PASSJONI TA' KRISTU
It-Tielet laqgħa tal-lum tistgħu ssegwuha minn fuq din il-link wara s-7.00 pm:
https://youtu.be/4A4mPwbnRm4

19/03/2021

Illum, il-Ġimgħa 19 ta' Marzu Festa ta' San Ġużepp:
Laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

18/03/2021

Illum, il-Ħamis 11 ta' Marzu:
Laqgħa online fil-5.30 pm għat-tfal ta' Sena 1. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-Magħżulin kollha Maltin fis-7.00 pm permezz ta' Zoom. Niltaqgħu flimkien ngħidu kelma, nagħmlu kuraġġ lil xulxin. Titilfuhiex!

[03/16/21]   Ilum, it-Tlieta 16 ta' Marzu:
Laqgħa online għat-tfal ta' Sena 2 fuq Zoom. Il-laqgħa tkun mill-5.30pm sas-6.10pm. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

12/03/2021

RAKKONT TAL-PASSJONI TA' KRISTU
It-Tieni laqgħa tal-lum tistgħu ssegwuha minn fuq din il-link wara s-7.00 pm:
https://www.youtube.com/watch?v=IQsiLg9pDoI

[03/12/21]   Illum, il-Ġimgħa 12 ta' Marzu:
Laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

12/03/2021

llum, 12 ta' Marzu, infakkru l-mewt tal-Qaddej t'Alla Eugenio Borg (1886-1967), l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M.

Inħeġġu lil kulħadd jitlob din it-talba fil-bżonnijiet tiegħu.

Illum, 12 ta' Marzu, infakkru l-mewt tal-Qaddej t'Alla Eugenio Borg (1886-1967), l-ewwel Superjur Ġenerali tas-Soċjetà tad-Duttrina Nisranija M.U.S.E.U.M.

[03/11/21]   Illum, il-Ħamis 11 ta' Marzu:
Laqgħa online fil-5.30 pm għat-tfal ta' Sena 3 u Sena 4. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

[03/09/21]   Ilum, it-Tlieta 09 ta' Marzu:
Laqgħa online għat-tfal ta' Sena1 fuq Zoom. Il-laqgħa tkun mill-5.30pm sas-6.10pm. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin 1 fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Magħżulin 2 fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

07/03/2021

IL-BIDU TAL-MUSEUM
Illum nirringrazzjaw lil Alla għal 114-il sena ħidma fil-għalqa tal-Mulej. Dun Ġorġ żera' żerriegħa li Alla kabbarha f'siġra ferm sabiħa li għadha ħajja sal-lum: is-Soċjetà tal-Museum.

Nirringrazzjaw lil Alla ta' kull persuna li mess mal-Museum: tfal, żgħażagħ, ġenituri, benefatturi u membri. Flimkien inkomplu nterrqu t-triq li niskopru lil Ġesù biex dejjem hu jkun magħruf u maħbub minn kulħadd.
https://www.youtube.com/watch?v=VIG6PuOB_FU

06/03/2021

Fid-dawl tas-sitwazzjoni preżenti, b'dispjaċir imma b'responsabbiltà, is-Soċjetà tal-Museum ħadet id-deċiżjoni li mil-lum, 06 ta' Marzu 2021, il-Museum mhux se jiftaħ għat-tfal u l-adolexxenti.

Fil-jiem li ġejjin nibagħtu aktar dettalji ta' kif se nżommu kuntatt magħkom u ma' uliedkom tul dawn il-ġranet li se nkunu magħluqin.

Inkomplu nitolbu għal xulxin u għad-dinja, biex ngħaddu b'wiċċ il-ġid minn dan iż-żmien diffiċli għal kulħadd.

Il-Paċi Magħkom,
Is-Superjur u l-Membri

[03/05/21]   Illum, il-Ġimgħa 05 ta' Marzu:
Laqgħa online fis-6.45 pm għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

05/03/2021

RAKKONT TAL-PASSJONI TA' KRISTU
Is-Soċjetà tal-MUSEUM ħejjiet ir-Rakkont tal-Passjoni għall-pubbliku mqassam fuq erba’ laqgħat. Ir-Rakkont se jittella’ fuq il-YouTube Channel Ejjew u Taraw kull nhar ta’ Ġimgħa matul ix-xahar ta’ Marzu.
L-ewwel laqgħa tal-lum tistgħu ssegwuha minn fuq din il-link wara s-7.00 pm: https://youtu.be/YvPvGt7_QbY

[03/04/21]   Illum, il-Ħamis 04 ta' Marzu:
Laqgħa online fil-5.30 pm għat-tfal ta' Sena 2. Il-link għal din il-laqgħa intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Fis-6.30 pm laqgħa għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin 1 fil-Museum. Il-Magħżulin ikollhom il-laqgħa f'dan il-ħin ukoll fil-Museum.

[03/02/21]   Ilum, it-Tlieta 02 ta' Marzu:
Laqgħa għat-tfal ta' Sena 3 u Sena 4 fil-Museum. Il-laqgħa tkun mill-5.30pm sas-6.10pm.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin 1 fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

Laqgħa online għall-gruppi tal-Magħżulin 2 fis-6.45 pm fuq Zoom. Il-link intbagħtet fuq l-email tal-ġenituri.

01/03/2021

AVVIŻ IMPORTANTI GĦALL-ĠENITURI TAL-GRUPPI TAL-KBAR:
Mil-lum it-Tnejn l-1el ta' Marzu se nbiddlu xi ftit il-ħinijiet u l-ġranet tal-gruppi tal-Preparatorja u l-Magħżulin kif avżajna fl-email li bgħatna.

Nhar ta' Tnejn - ma niltaqgħux
Nhar ta' Tlieta - laqgħa online fis-6.45pm
Nhar ta' Ħamis - laqgħa fil-Museum fis-6.30pm
Nhar ta' Ġimgħa - laqgħa online fis-6.45pm
Nhar ta' Sibt - laqgħa fil-Museum fis-6.30pm

Videos (show all)

Jiena d-dielja u intom il-friegħi
Tħallux qalbkom titħawwad
Il-Vokazzjoni Museumina - Aħna min aħna?
Santa Gianna Beretta Molla
Morru fid-dinja kollha
It-tifel u l-kowt
Jien fittixt 'il-Mulej, u weġibni, minn kull biża’ tiegħi ħelisni
X'qiegħed iżommni milli nesperjenza aktar lil Alla f'ħajti?
Qawmien fi Kristu
Ir-raba' parti tar-Rakkont tal-Passjoni
It-Tielet Parti tar-Rakkont tal-Passjoni
Meditazzjoni fuq Wiċċ Kristu

Location

Telephone

Address


23, Museum Subien, Triq Santa Marija
Gudja
GDJ 1062
Other Gudja places of worship (show all)
Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi
Del Fiore 4 Triq Hal Resqun C/w Triq Bir Miftuh
Gudja, GDJ 1441

Wirja permanenti t` aktar minn 300 kurciffis differenti, min epoki differenti, li tinsab gewwa il-Gudja