Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi

Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi

Comments

Kurcifiss naplitan 1800-1900
Crocefisso il-Wirja tant popolari tal-Kurcifissi terga tiftah il-biebin taghha ghal publiku. Ghal din is-sena komplew jinaqdu mal-kollezzjoni ammont ta Kurcifissi forstom Kurcifiss ta Lecce ta qies kbir. Wara li is-Sena l-ohra ittella viswal dwar is-simbolu tas-Salib fil-Kristjanezmu, din is-sena saret ricerka dwar is-Simbolu tal-Kurcifiss tal-Kalvarju. Ma din Il- wirja ser jigu esebiti tlett settijiet ta vari xoghol ta Pawlu Aqulina, Cutajar Zahra u Manuel Buhagiar.
Hello. Bghattlek private message.

Wirja permanenti t` aktar minn 300 kurciffis differenti, min epoki differenti, li tinsab gewwa il-Gudja

Operating as usual

Dan hu kurcifiss diferenti min kurcifissi ohra sabih hafna u ftit rari ukoll tal bronz u jmur lura 1800
Xoghol franciz
Tinnutaw li kiristu qed ihares il kontra lejn il halliel il hazin u kristu haj brasu merghfuha u ga ghandu daqqa ta lanza li din kienet xi haga bil kontra din kienet ghaqda ta religjon kontra l papa ta Ruma

Crocefisso wirja tal Kurcifissi Gudja.

3 ta`Mejju Santu Kruċ, msejjaħ ukoll il-festa tat-Trijonf tas-Salib.

Kien fis-sena 300 wara Kristu li ġiet projbita l-eżekuzzjoni tal-Insara bil-mewt fuq is-salib u dan wassal għal bidla kbira fis-simboliżmu nnifsu tas-salib, fejn qabel kien inissel terrur issa nbidel f’simbolu tar-reliġjon.

Il-Festa tas-Salib hija waħda mill-iktar importanti fil-Kristjaneżmu, jew aħjar l-Eżaltazzjoni tas-Salib.

Nhar l-14 ta’ Settembru. Għal Lvant Ortodoss hija waħda mit-tnax l-ikbar Festi Ortodossi għax tikkommemora l-konsagrazzjoni tal-bażilika tas-Santu Sepulkru.

Is-salib vera kien instab fis-sena 326 minn Sant’ Elena ta’ Kostantinopli, omm l-Imperatur Konstantinu l-Kbir.

l-leġġenda tgħid li biex għarfet is-salib imqaddes minn 3, bdew imissu s-slaleb ma’ mara f’xifer il-mewt li kif messet it-3 salib mirakolużament ħadet il-ħajja mill-ġdid. It-tradizzjoni tgħid li s-salib ġie mfarrak f’biċċiet u mibgħut fl-Ewropa. Sant’ Elena minbarra din ir-relikwa lura lejn Ruma ħadet bosta relikwi oħra fosthom l-imsiemer, li tnejn minnhom użathom fil-kurazza ta’ binha Kostantinu, żewġ xewkiet mill-kuruna tax-xewk u t-Titulus Crucis jew aħjar l-INRI fejn illum jinsabu miżmuma fil-bażilka tas-Santa Croce in Gerusalem, f’Ruma.
Il-Knisja Kattolika tiċċelebra din il-festa fl-istess jum u taħt l-istess isem tas-Salib Mqaddes, jew kif inhi mgħarufa aħjar mal-Maltin, Santu Kruċ, msejjaħ ukoll il-festa tat-Trijonf tas-Salib.

Dak li kien issa maghdux

Kif ghedna bosta drabi din is sena kienet lahhar okkazjoni biex stajtu iz zuru dan lispazju hekk kif mil-lum stess beda ix-xoghol biex min wirja timbidel f'muzew tal-arti, lima xoghol mistenni jiehu mill linqas sentejn.

Grazzi tmur lil dawk kolla li tul dawn il-hames snin zammew din il-wirja hajja, tad-donazzjonijiet li ircivejna, kif ukoll grazzi lil dawk li b'donazzjoni taw kurcifissi biex kompliet tikber din il kollezzjoni.

Narawkom fil-futur
GRAZZI

Crocefisso wirja tal kurcifissi Gudja
Miftuha ghal publiku illejla is-Sibt mis 6:00
Kurcifiss kbir ta l avorju detal enormi mahdum perfezjoni qed ghal wiri l ewwel darba.
Kif ukoll1 il kurcifiss diferenti ta Lecce bl ikbar wiehed ta 160cm mimlija bin nies japrezaw il kurcifiss fl arti

Wieqfa kienet imbikkija,
l-Omm hdejn Binha fit-tbatija;
Fuq salib imdendel.

Ta din l-Omm il-qalb maqsuma,
b'dak l-ugieh fil-qalb mitmuma;
Nifed sejf in-niket.

NIRRISPETTA LIL KULHADD IMMA MA NICHDUX IT TWEMMIN TAGHNA FI KRISTU.kul min jaqbel li kurcifiss ghandu jibqa fil fidi ikteb din u jaghmel share

Crocefisso wirja tal kurcifissi gudja 2019
Miftuha ghal publiku

Nistidnek ghal ftuh ufficjali il hadd 31 ta' Marzu fi 7.30

Crocefisso wirja tal kurcifissi gudja 2019
Min jiextiq jigi jara l wirja jibatli pm u lejla tkun miftuha mis 6 sa 8

Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi

tvm.com.mt

Wirja ta' 600 kurċifiss li jmorru lura sa 500 sena - TVM

Crocefisso wirja tal kurcifissi gudja 2019

tvm.com.mt Il-Knisja llum tat bidu għar-Randan, 40 jum ta’ talb, sawm u penitenza bi tħejjija għaċ-ċelebrazzjoni tal-Ġimgħa Mqaddsa. F’dan l-ewwel jum tar-Randan TVM żar wirja ta’ iżjed minn 600 kurċifiss. Crocefisso...

Crocefisso wirja tal kurcifissi Gudja 2019
Xoghol f linjam min Bolzano Ortisei

Crocefisso wirja tal kurcifissi Gudja 2019
Dal kurcifiss jiprezenta il knisja bil prezenza tal Madonna l imakulata kuncizzjoni kif ukoll il pedistal interzjat bir- ram u fuljetta midahar tal fekruna jisejjah tal bull ta seklu 19 .

IL WIRJA CROCEFISSO GHAL DIN IS-SENA SER TKUN MIFTUHA GHAL PUBLIKU.

Veralegno Birkirkara

Ufficjalment inhabru in-numru rebbieh tal-lotterija 2018 bin-numru 009 serie 2674 roza bin numru tal-moblie jispicca 7815 min Haz Zabbar

illum nifthu ta l ahhar ghal min jixtieq jara

[03/28/18]   LIVE FUQ TVM2 ISSA FUQ IL PROGRAM TA ANTONELLA WIRJA CROCEFISSO

Marie-Louise Coleiro Preca

Minn qalbi nifraħ lis-Sur Jesmond Farrugia, għad-dedikazzjoni tiegħu biex għal sena oħra, jorganizza l-wirja tal-Ġimgħa l-Kbira bit-titlu 'Crocefisso' ġewwa l-Gudja.

tvm.com.mt

L-aħbarijiet ta' TVM

https://www.tvm.com.mt/…/malta-u-lil-hin…/ondemand/26806825/

tvm.com.mt L-aħħar aħbarijiet minn Malta u minn madwar id-dinja mill-kamra tal-aħbarijiet ta' TVM

il-leja live fuq il-programm Pjazza fuq ONE TV bejn is-6:00pm u is-7:00pm

Feature dwar il-kollezzjoni ta' kurċifissi ser jixxandar nhar il-Ħadd, 18 ta' Marzu fuq TVM fl-10.30am fuq il program popolari Malta u lil hinn minnha. Ikun hemm ripetizzjoni peaktime il-Ġimgħa, nhar il-festa tad-Duluri (23 tax-xahar) fit-8.30pm fuq TVM2. Matul l-istess ġimgħa jkun hemm 3 ripetizzjonijiet oħra fiż-żewġ stazzjonijiet.TVM U TVM2

Nixtiequ inhabbru li wara li kelna konferma mil-Eccellenzza taghha il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca il-Ftuh Ufficjali Tal-Wirja Crocefisso ser issir il-Hadd 18 ta' Marzu 2018 fl-10:00 am kulhadd huwa mistieden ghal dan il-ftuh.
Grazzi

Nixtiequ inhabbru li wara li kelna konferma mil-Eccellenzza taghha il-President ta' Malta Marie-Louise Coleiro Preca il-Ftuh Ufficjali Tal-Wirja Crocefisso ser issir il-Hadd 18 ta' Marzu 2018 fl-10:00 am kulhadd huwa mistieden ghal dan il-ftuh.
Grazzi

Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi Crocefisso il-Wirja tant popolari tal-Kurcifissi terga tiftah il-biebin taghha ghal publiku. Ghal din is-sena komplew jinaqdu mal-kollezzjoni ammont ta Kurcifissi forstom Kurcifiss ta Lecce ta qies kbir. Wara li is-Sena l-ohra ittella viswal dwar is-simbolu tas-Salib fil-Kristjanezmu, din is-sena saret ricerka dwar is-Simbolu tal-Kurcifiss tal-Kalvarju. Ma din Il- wirja ser jigu esebiti tlett settijiet ta vari xoghol ta Pawlu Aqulina, Cutajar Zahra u Manuel Buhagiar.

Crocefisso wirja tal kurcifissi
Dan u aktar minn 500 kurcifiss ghal min gi sena l`ohra. Ghal din is-sena hemm aktar minn 70 kurcifiss esebiti ghal l`ewwel darba ftuh uficjali il Gimgha 16 ta`Marzu FI 7.00 ta filaxija mil Ministru ta turismu Dr konrad Mizzi kulhadd mistiden

Crocefisso wirja tal kurcifissi 2018

Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi's cover photo

Crocefisso il-Wirja tant popolari tal-Kurcifissi terga tiftah il-biebin taghha ghal publiku. Ghal din is-sena komplew jinaqdu mal-kollezzjoni ammont ta Kurcifissi forstom Kurcifiss ta Lecce ta qies kbir. Wara li is-Sena l-ohra ittella viswal dwar is-simbolu tas-Salib fil-Kristjanezmu, din is-sena saret ricerka dwar is-Simbolu tal-Kurcifiss tal-Kalvarju. Ma din Il- wirja ser jigu esebiti tlett settijiet ta vari xoghol ta Pawlu Aqulina, Cutajar Zahra u Manuel Buhagiar.

Crocefisso il-Wirja tant popolari tal-Kurcifissi terga tiftah il-biebin taghha ghal publiku. Ghal din is-sena komplew jinaqdu mal-kollezzjoni ammont ta Kurcifissi forstom Kurcifiss ta Lecce ta qies kbir. Wara li is-Sena l-ohra ittella viswal dwar is-simbolu tas-Salib fil-Kristjanezmu, din is-sena saret ricerka dwar is-Simbolu tal-Kurcifiss tal-Kalvarju. Ma din Il- wirja ser jigu esebiti tlett settijiet ta vari xoghol ta Pawlu Aqulina, Cutajar Zahra u Manuel Buhagiar.

Crocefisso - Wirja tal-Kurcifissi

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Gudja?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Del Fiore 4 Triq Hal Resqun C/w Triq Bir Miftuh
Gudja
GDJ 1441
Other Religious Organizations in Gudja (show all)
Malta Airport Chaplaincy Malta Airport Chaplaincy
Malta International Airport
Gudja

The Malta Airport Chaplaincy

SDC Museum Il-Gudja SDC Museum Il-Gudja
23, Museum Subien, Triq Santa Marija
Gudja, GDJ 1062

Merħba. L-għan ta' din il-paġna huwa dak li jinżamm kuntatt ma' dawk kollha li tinteressahom il-ħidma tal-Qasam.

About   Privacy   Login C