Azzjoni Kattolika Maltija - AKM

Azzjoni Kattolika Maltija - AKM

Comments

"Nirringrazzja ħafna lill-Azzjoni Kattolika Maltija tal-ġid li għamlet u qed tkompli tagħmel. Nawgura li l-Azzjoni Kattolika tkompli miexja skont il-Pjan tagħha stess, li hu espressjoni sabiħa ta’ dak li l-Knisja f’Malta tixtieq minnha llum." Mons. Isqof Joseph Galea Curmi
AKM shares this sorrowful moment with ACI. We promise our prayers for our sister, her family and ACI.
"One day through the Rosary, I will save the world" Rosary on the Coast Malta... Come and pray the Rosary with us on Sunday 18th November at 3:30pm. Please bring a portable radio to tune into Radju Marija and pray with H.E Mgr Paul Paul Cremona Archbishop Emeritus. Coastal meetings points can be found on the link below: https://goo.gl/MW6cyF #rocmalta18 https://www.facebook.com/rocmalta18/ God Bless.
Family First

Fl-edizzjoni speċjali ta' Il-Leħen insibu ukoll il-messaġġi tal-eks Presidenti tal-Azzjoni Kattolika Maltija għad-90 Anniversajru. Grazzi tal-ħidma tagħkom u tas-sapport kontinwu matul is-snin.

Quddiesa AKM90

Quddiesa ta' Radd ta' Ħajr għad-90 Sena tal-Azzjoni Kattolika f'Malta

L-ewwel ħames paġni tal-edizzjoni speċjali ta' Il-Leħen jikkonsistu f'artiklu dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-Ħadd li għadda, il-messaġġ tal-Arċisqof Scicluna, l-Isqof Awżiljarju Galea Curmi u l-Isqof ta' Għawdex Mario Grech, il-messaġġ tal-President Ġenerali Josef Debono, tal-Assistent Ekkleżjastiku Dun Frans Abdilla u l-President Djoċesan Antoine Vassallo.

Nhar il-Ġimgħa 6 ta' Marzu, il-fergħa tan-nisa tal-Azzjoni Kattolika se jkunu qed jipparteċipaw fil-World Day of Prayer, attivita' ekumenika, li se ssir fil-Knisja tal-iskoċċiżi il-Belt fl-10.30am.

newsbook.com.mt

Maltese Catholic Action celebrates 90th anniversary - Newsbook

https://newsbook.com.mt/en/maltese-catholic-action-celebrates-90th-anniversary/

newsbook.com.mt On Sunday 16th February, hundreds of people attended and participated in a mass organised at the Parish Church of St Sebastian in Qormi to commemorate the 90 years of the Catholic Action in the Maltese islands. This beautiful celebration brought together people from all walks of life, children, youn...

[02/20/20]   Ġejna nfurmati minn żewġ persuni li raġel ta madwar 30 sena, fin-naħat ta' fuq ta' Malta qed idur bieb bieb u jiġbor xi flus u jbiegħ biljetti f'isem l-Azzjoni Kattolika Maltija. Dan mhux persuna awtorizzata mill-organizzazzjoni u nħeġġukom biex ma tagħtux flus lil persuni mhux awtorizzati jagħmlu dan. Min jixtieq jagħmel donazzjoni tiddejqux tikkuntatjawna fuq 2122 2239. Tistgħu tibgħatu ċekk bil-posta lill-Azzjoni Kattolika Maltija, l-Istitut Kattolika l-Furjana jew permezz ta paypal fuq paypal.me/AzzjoniKattolika jew transfer/depost fil-kont bankarju tal-BOV: MT27VALL22013000000040023865211
L-Azzjoni Kattolika dejjem toħroġ irċevuta ta' kull donazzjoni li tirċievi. Grazzi tas-sapport u l-għajnuna li dejjem sibna mingħandkom.

knisja.mt

L-Isqfijiet Maltin jattendu konferenza f'Bari dwar l-immigrazzjoni u l-paċi fil-Mediterran

F'dawn il-ġranet għaddejja konferenza tal-Isqfijiet tal-pajjiżi li jinsabu fil-Mediterran. Ejjew aħna wkoll nakkumpanjaw din il-laqgħa bit-talb sabiex inkunu dejjem xprunati mill-Kelma t'Alla lejn il-paċi. F'din l-okkażżjoni ta' min niftakru fil-kliem li kien qalilna l-Papa Benedittu XVI fiż-żjara tiegħu f'Malta:
"Bis-saħħa tal-qagħda ġeografika tagħhom, dawn il-gżejjer kienu ta’ importanza strateġika kbira f’aktar minn okkażjoni waħda...permettuli nħeġġiġkom biex din it-tagħqida ta’ ħiliet u qawwiet tużawha dejjem aktar biex isservi ta’ pont bejn il-popli, kulturi u reliġjonijiet li jdawru l-Mediterran. Għad hemm ħafna xi jsir biex jinbnew relazzjonijiet ta’ fiduċja ġenwina u djalogu li jagħti frott, u Malta qiegħda f’pożizzjoni tajba li testendi l-id tal-ħbiberija lill-ġirien tagħha tat-tramuntana u n-nofsinhar, tal-lvant u tal-punent."

knisja.mt https://youtu.be/tm_Vqs7lAtc L‑Arċisqof Charles J. Scicluna u l‑Isqof Awżiljarju Joseph Galea‑Curmi jinsabu f’Bari, l‑Italja, għall‑konferenza bit‑tema ‘Il‑Mediterran fruntiera ta’ paċi’. Għal din il‑laqgħa hekk imsejħa ta’ riflessjoni u spiritwalità ser jattendu ma...

Illum fl-Universita' saret attivita' għall-istudenti u l-istaff dwar il-volontarjat u biex inkomplu niżirgħu t-tama; ikun x'ikun l-istat tal-ħajja tagħna. Ħawwilna siġra taż-żebbuġ u qassamna lapsijiet li jistgħu jinżergħu u jikbru xtieli differenti. Din l-attivita' saret parti mill-proġett #90YearsofService iffinanzjat mis-SIS li huwa mmaniġnat mill-Malta Council for the Voluntary Sector.
#AKM90 #MelaDarba

Illum qed niċċelebraw id-90 Sena ta' Azzjoni Kattolika f'Malta (1930-2020). Grazzi Mulej talli dejjem kont magħna matul dan il-vjaġġ!

Messaġġ Arċisqof Charles J Scicluna lil Azzjoni Kattolika Maltija fid-90 Anniversarju

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J Scicluna għall-Azzjoni Kattolika Maltija f'għeluq id-90 Anniversarju mit-twaqqif tagħha f'Malta

Dalwaqt fuq NET Television dwar id-90 Anniversarju tal-Azzjoni Kattolika f'Malta!

Ftit ritratti mill-okkażjoni tad-90 Anniversarju mit-twaqqif tal-Azzjoni Kattolika f'Malta.
#AKM90 #MelaDarba #memorjisbieħ

Grazzi kbira tmur għal Maypole li pprovdew il-kejk tal-okkażjoni tad-90 Anniversarju tal-AKM!

Grazzi kbira tmur għal Skye Vassallo - Art Page membru ta' 17-il sena minn ZAK Zurrieq li aċċettat l-istedina tagħna biex tikkrea pittura artistika fuq it-tema magħżula għal din is-sena; "Kulma għamiltu ma' wieħed mill-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi" (Mt 25, 40) sabiex tingħata lil Isqof Mons Galea Curmi waq il-Quddiesa tad-90 Anniversarju.

Azzjoni Kattolika Maltija - AKM's cover photo

Archdiocese of Malta

L-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi llejla ċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tad-90 anniversarju mit-twaqqif tal-Azzjoni Kattolika f’Malta, Knisja Parrokkjali San Bastjan, Ħal Qormi.

Azzjoni Kattolika Maltija - AKM

Ċelebrazzjoni Ewkaristika fl-okkażjoni tad-90 sena tal-Azzjoni Kattolika Maltija

thank you to our friends from Catholic Action in Albania for the kind gesture on our 90th Anniversary!
Veprimi Katolik Shqiptar

Dalgħodu konna fuq Radju Marija nitkelmu dwar l-Azzjoni Kattolika u d-90 Anniversarju.

Fid-90 Anniversarju ta' twaqqif tal-ewwel grupp tal-Azzjoni Kattolika f'Malta li oriġina mill-Universita' - ħa nerġgħu nirritornaw lura lejn l-Universita'. Se nkunu qed niċċelebraw il-quddiesa fin-12.30pm ġewwa l-kappella. Wara se nkunu qed inħawlu siġra taż-żebbuġ u se jkollna xi ikel flimkien. Narawkom!

knisja.mt

#90YearsofService mill-Azzjoni Kattolika f'Malta

https://knisja.mt/90yearsofservice-mill-azzjoni-kattolika/

knisja.mt Dan ix-xahar iż-ŻAK nediet kampanja bl-isem #90YearsofService – kampanja li se tfakkar id-90 anniversarju tal-Azzjoni Kattolika f’Malta u li tiġbor mijiet ta’ persuni li se jwettqu xi forma ta’ volontarjat ma’ persuni fil-bżonn, jew biex itejbu l-ambjent jew is-soċjetà li ngħixu fih...

Nistiednu lil dawk li għandhom iktar minn 30 sena biex jingħaqdu magħna għal-laqgħa li jmiss nhar il-Ħadd 23 ta' Frar fis-Sala ta' Dar Nazaret Ħal Tarxien. Ikkuntatjawna għal iktar dettalji.

Illum se nkunu fuq Illum ma' Steph għal ħabta tal-4.45pm nitkelmu dwar id-90 Anniversarju tal-Azzjoni Kattolika. Grazzi!

Diocese of Gozo

Ilbieraħ waranofsinhar il-Moviment tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex organizza bħal kull sena ċ-ċelebrazzjoni tal-Preżentazzjoni tat-Trabi lill-Madonna Ta' Pinu. Mexxa Mons. Isqof Mario Grech, assistit mill-Kan. Noel Saliba, Assistent Ekkleżjastiku tal-Azzjoni Kattolika f'Għawdex. Din iċ-ċelebrazzjoni dejjem issir f'rabta ma' Jum il-Ħajja u l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej fit-Tempju, iċċelebrati l-Ħadd li għadda.

[ritratti: John Cordina]

ŻAK Malta

#90YearsofService
This morning a group of young people met at Iklin parish Centre to organise 2 events. During a bake sale they collected €120 which will go towards families in need. They also baked a number of pies which will be distributed tomorrow morning to the relatives of patients waiting at Mater Dei hospital. This projects is thanks to SIS (Small Initiatives Support Scheme) and the Malta Council for the Voluntary Sector
Thank you young people for your time and generosity!
#AKM90 #CatholicAction #90thAnniversary

newsbook.com.mt

Il-Papa mistenni jżur Malta - Newsbook

L-Azzjoni Kattolika Maltija tilqa' din l-aħbar bil-ferħ

Il-Papa mistenni jżur Malta - Newsbook https://newsbook.com.mt/il-papa-mistenni-jzur-malta/#.Xj8IH47HuWg

newsbook.com.mt Iż-żjara se sseħħ possibilment qabel is-sajf u l-programm taż-żjara se jinkludi waqfiet kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex

Bħalissa għaddejja f'Ruma laqgħa tal-Forum Internazzjonali tal-Azzjoni Kattolika li qed tħares lejn ix-xhieda ta' bosta nies li mxew qabilna u lejn kif nipproponu l-qdusija fil-formazzjoni tal-membri tagħna. Dik il-Qdusija sempliċi tal-ħajja ta' kuljum li l-Papa Franġisku tant tkellem dwarha f'Ifirħu u Thennew. Marija Cachia qed tipparteċipa f'isem l-AKM.

There is an urgent need for blood! We are encouraging those who are eligible to donate blood, first timers or those afraid to donate blood to join us this Monday morning. Let's do something good and be of service to others in need! Contact us if you can make it!

Segretarjat Assistenza Socjali

Thank you to Actavis Bulebel for the food items collected during the Christmas season. They will be distributed to families and persons in need.

Hawnhekk għandkom issibu r-Riflessjoni tal-Evanġelju tal-llum ippreparata minn Prof Paul Pace.

Happy Birthday to Rosanne, the President of our youth branch, ŻAK.

Illum propju fil-festa ta' San Ġwann Bosco, l-Azzjoni Kattolika organizzat laqgħa mas-saċerdoti li jimxu mal-gruppi tagħna. Grazzi lil dawk li attendew dalgħodu u talli toffru l-ħin tagħkom għall-Azzjoni Kattolika.

Fl-10.15am se nkunu fuq Espresso fuq One nitkellmu fuq id-90 Anniversarju tal-AKM. Segwuna!

Sa Nofsinhar

Flimkien ma' Sarah Caruana, segretarja generali tal-Azzjoni Kattolika, tkellimna dwar gheluq id-90 sena mit-twaqqif tal-Azzjoni Kattolika f'Malta.

Illum fil-11.15am Sarah Caruana se tkun qed tidher għall-Azzjoni Kattolika fil-programm Sa Nofsinhar fuq TVM. Se nkunu qed nitkellmu dwar id-90 Anniversarju! Segwuna!

90 Sena ta' Azzjoni Kattolika f'Malta: 1930-2020
#AKM90 #MelaDarba

L-AKM se tkun qed tipprintja zip-up hoodies (f'4 kuluri differenti) bil-logo tad-90 Sena fuq quddiem (top left). Dawn se jkunu by order only u prezz ta' €25 each. Min jixtieq jibbukja jista' jimla din il-form sal-4 ta' Frar.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwu0LfC9iQEKBiPbtEs5yR_c6XuMwtJaW2-yRtvTV6ZYUUKg/viewform?fbclid=IwAR0s_nXagd4E-pf6g01VPnqGVmqgF0iC5BtBT4HZ5g4NjunHdO4ZvHDuioE

L-AKM ippreparat artiklu fuq il-Flimkien ta' Frar 2020 għall-okkażjoni taad-90 Anniversarju. Sibuh u aqrawh.

We take this opportunity to thank the former presidency of ACRO and congratulate the new members of the council. We look forward to continue to walk side by side in this mission. May God bless you all. #CatholicActionForum #ACRO

Felicitări noului Consiliu director ACRO:
Codruța Fernea - președinte;
Bernadeta Moreanu - vicepreședinte sector copii;
Marius Balint - vicepreședinte sector tineri;
Adriana Ianuș - vicepreședinte sector adulți.
Mulțumim Consiliului director care tocmai și-a încheiat activitatea!

#AcțiuneaCatolică
#ACRO15ani

Hawnhekk issibu l-Information Sheet għax-xahar ta' Jannar. Fiha ssibu informazzjoni u aħbarijet ta' x'inhu jiġri fl-Azzjoni Kattolika.

Dalgħodu ġiet organizzata l-laqgħa distrettwali taċ-ċentri tan-naħa ta' fuq ta' Malta. Il-ġimgħa ddieħla se tiġi organizzata tan-naħa t'isfel ġewwa l-Qrendi. It-tema ta' dawn il-laqgħat hija t-tema tas-sena soċjali tal-AKM; 'Dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi' (Mt 25: 40)

Hekk kif qegħdin fil-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara, qed nipproponulkom ir-riflessjoni ppreparata mill-Kummissjoni Ekumenika Djoċesana tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Ejjew inqawwu qlubna biex din l-għaqda ma tibqax biss ideal imma titwettaq bis-saħħa tal-impenn żgħir ta' mħabba minn kull wieħed u waħda minna. https://laikosblog.org/2020/01/14/giebu-ruhhom-maghna-bi-hlewwa-li-ma-bhalha/

L-ewwel żjara tas-sena 2020 saret fil-grupp tal-Qrendi fejn tkellimna fuq il-bżonnijiet tal-komunità ta' madwarna, il-qawwa tat-talb, l-importanza tal-imħabba u r-rispett u s-sehem tal-Azzjoni Kattolika f'dan kollu. #MelaDarba #GruppiAKM #FergħaAdulti #AKM90

Azzjoni Kattolika Maltija - AKM's cover photo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Floriana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Quddiesa AKM90
Messaġġ Arċisqof Charles J Scicluna lil Azzjoni Kattolika Maltija fid-90 Anniversarju
AKM90
AKM90 - Logo Competition
How would you describe the Catholic Action?
How would you describe the Catholic Action?
How would you describe the Catholic Action?
How would you describe the Catholic Action?
AKM: Il-Lehen Volunteers
AKM Laqgha Generali: Il-Lehen
AKM Laqgha Generali: Koppji

Location

Telephone

Address


Floor 1, Catholic Institute, St. Publius Str
Floriana
Other Floriana places of worship (show all)
Parroċċa San Publju Floriana Parroċċa San Publju Floriana
Pjazza San Publju
Floriana

Merħba fil-paġna uffiċċjali dwar il-ħajja tal-Parroċċa ddedikata lil San Publju, Isqof, Prinċep u Martri ġewwa l-Floriana.

Malta Commission for Interreligious Dialogue Malta Commission for Interreligious Dialogue
Floriana, FRN 1441

The Commission, founded on 2nd March 2011, aims at establishing ties between the Catholic Church in Malta and non-Christian communities in Malta.

Familjakana Familjakana
Catholic Institute, St Publius Street
Floriana, FRN 1441

Cana Movement is a voluntary organisation of people within the Catholic Church of Malta who have the family at heart.

Kummissjoni Djocesana Sport Malta Kummissjoni Djocesana Sport Malta
Pjazza San Kalcidonju
Floriana

Il-Kummissjoni Djoċesana Sport twaqqfet fi ħdan il-Knisja f'Malta biex tilħaq dawn l-għanjiet:

Laikos.org Laikos.org
Archdiocese Of Malta
Floriana, FRN 1535

Laikos.org is the official website of the Secretariat for Christian Laity in Malta.

The Companion The Companion
Capuchin Friary
Floriana, FRN 12 11

The Mission of the Church is under the guidance of the Holy Spirit will seek holiness of its members as witnesses of the love of God to all people.

Mediterranean Regional Prayer Centre Mediterranean Regional Prayer Centre
89 Triq Il-Kappuccini
Floriana, VLT15

Archdiocese of Malta Archdiocese of Malta
Archbishop's Curia
Floriana

www.church.mt

Magazine Flimkien Magazine Flimkien
Archbishop's Curia
Floriana, FRN 1535

Il-Fidi prezentata b'lingwagg li nifhmuh ilkoll. Il-magazine flimkien huwa opportunita ta taghlim ghal kulhadd.

Prayer Spaces in Schools - MALTA Prayer Spaces in Schools - MALTA
St Chalcedon Street
Floriana

Prayer Spaces in Schools - MALTA is an initiative promoted by the Spiritual Development Unit within the Catholic Education Secretariat.

Pastoral Formation Institute Pastoral Formation Institute
Publius Street
Floriana, FRN 1441

The Institute of Pastoral Formation (IFP) was set up by the Archdiocese of Malta within the Pastoral Secretariat.