Parrocca FleurdeLys Malta, Fleur de Lys Video January 8, 2017, 3:56pm

Videos by Parrocca FleurdeLys Malta in Fleur de Lys. The Parish of Fleur-de-Lys is dedicated to our Lady of Mount Carmel. The Parish Area was established on 25th January 1975.

Is-Slaten Magi fi Fleur-de-Lys

Other Parrocca FleurdeLys Malta videos

L-istatwa tal-Kuncizzjoni fil-Parrocca ta' Fleur-de-Lys

L-Istatwa ta' Kristu Irxoxt fi Fleur-de-Lys
Waqt is-Sahra fil-Lejl Qaddis tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet, iżżanżnet l-istatwa ta' Kristu Irxoxt. Din ħolqot atmosfera mill-isbaħ u emozjonali waqt il-kant tal-Glorja. (Grazzi lil Luana Bonello tal-filmat).

Il-Bambini fil-Kunvent tal-Madonna tal-Karmnu Fleur-de-Lys

Illum il-Ġimgħa hija t-tielet u l-aħħar ġurnata tat-Tridu bi preparazzjoni għall-festa tal-Madonna tal-Karmnu. Ngħidu prosit u grazzi lil Patri Victor Paul Farrugia Ciarlò O.Carm tal-ħsieb sabiħ li qasam magħna fuq il-Madonna. Niltaqgħu illejla għat-tielet u l-aħħar ġurnata ta’ dan it-tridu. Inħeġġu lil dawk li għadhom qatt ma attendew f’dan it-tridu biex illum isibu ħin jigu. Infakkrukom li illum fis-6.00pm jingħad ir-Rużarju u titkanta l-Kurunella. Fis-6.30pm quddiesa bil-prietdka minn Patri Victor Paul u wara ċelebrazzjoni Marjana u Ewkaristika bil-kant tas-Salve Regina, Flos Carmeli, barka Sagramentali u bews tar-Relikwa.

Is-Slaten Magi fi Fleur-de-Lys

Illum il-Ħadd 26 ta' Ġunju 2016, wara l-quddiesa tal-10.30am sar il-ħruġ tal-vara min-niċċa u għall-ewwel darba tberik tal-annimali fil-parroċċa ta' Fleur-de-Lys.

About   Privacy   Login