Emblemi tal-Festi

Emblemi tal-Festi

Comments

Is-sena 2020: Is-Sena Ġużeppina fil-Kalkara 150 Sena mill-Proklamazzjoni ta' San Ġużepp bħala Patrun tal-Knisja Universali fl-1870 minn Papa Piju IX.
Santa Liena tat-tfal maħduma minn Ayrton Sammut

Ibagħtu l-emblemi u l-innijiet tagħkom fuq [email protected] Grazzi

Din il-Paġna tiġbor fiha kollezzjoni ta' logos relatati mal-festi Maltin. Għandek xi logo u tixtieq taqsmu magħna? Ikkuntattjana permezz ta' din il-paġna u ngħaddulek id-dettalji. Grazzi

Cospicua Heritage Society

Partitarji tal-Polverista

[01/02/12]   Is-Sena t-Tajba!

[12/17/11]   Ilħaqna l-200 ruħ! Grazzi!

Partitarji tal-Polverista

Idħlu u għamlu like ħbieb!

Partitarji tal-Polverista huwa grupp miftuħ għal kulħadd, iżda b'mod speċjali għal dawk il-Bormliżi li jixtiequ jagħtu l-kontribut tagħhom għall-Belt Cospicua

Partitarji tal-Polverista

Disinn: Keith Cauchi

Societa' Filarmonica "La Vittoria" Mellieħa, A.D. 1907

[06/08/11]   Ilħaqna l-150 ruħ. Grazzi tal-appoġġ tagħkom!

Sotto Kumitat Armar A.D. 2000, Soċjeta' Mużikali Santa Katarina V.M. Żurrieq A.D. 1864

Kamra tan-Nar Santa Marija Għaxaq

Għaqda tan-Nar San Sebastjan Martri A.D. 1979

Soċjeta' Mużikali Madonna tal-Ġilju Mqabba

Għaqda tan-Nar Maria Bambina Mellieħa

Kamra tan-Nar Madonna taċ-Ċintura - Rebbieħa tal-Festival tan-Nar 2009 u 2011

[05/25/11]   Ġew miżjuda xi ftit iktar innijiet kif ukoll emblemi. Inħeġġiġkom sabiex tkomplu tibagħtu l-emblemi u l-innijiet fuq [email protected]. Grazzi

Nazzjonali

Nazzjonali

20 Sena Partitarji De Paule

Xagħra

Xagħra

Sena Pawlina

Soċjeta' Filarmonika Prekursur Xewkija A.D. 1929

Parroċċa San Pietru

Sezzjoni Briju Santa Marija

Qormi, Citta' Pinto

Qormi, Citta' Pinto

Kummissjoni Partitarji Festa Immakulata Kunċizzjoni

125 Sena Parroċċa Sacro Cuor

Knisja Marija Annunzjata Gudja

Ultras Titulari

Luqa

Luqa

Għaqda tan-Nar San Mikiel Lija A.D. 1925

Mosta

Mosta

Terzjarji Karmelitani

Ordnijiet Reliġjużi

Ordnijiet Reliġjużi

Peace Band Club Naxxar A.D. 1862

40 Sena Kummissjoni Festa Madonna ta' Fatima Gwardamanġa

Disinn: Glenn Copperstone

50 Sena mill-Ftuħ u l-Konsagrazzjoni tal-Knisja l-Ġdida tal-Lunzjata l-Birgu

Kummissjoni Żgħażagħ 15 ta' Awissu Mosta A.D. 2003

Għaqda Festi Esterni Dumnikani Beltin

Kumitat Festi Esterni Santa Venera A.D. 1971

Birkirkara

Birkirkara

[05/20/11]   Ġew miżjudin iktar emblemi. Il-Kollezzjoni qiegħda tikber u l-varjeta' wkoll. Grazzi ta' kollox ħbieb!

San Ġiljan

San Ġiljan

Nadur

Nadur

Kirkop

Kummissjoni Festa Madonna tar-Rużarju ta' Fatima

Żebbuġ

Żebbuġ

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Cospicua?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address

Cospicua
Other Religious Organizations in Cospicua (show all)
Masa House Masa House
St. Francis Street 81
Cospicua, BML

Info and prenotations: [email protected]

Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla
Uffiċċju Parrokjali, 65, Triq Il-Gendus
Cospicua, BML 1025

Bormla saret parroċċa fl-1586 u l-knisja hi kolleġġjata mil-1822. Il-kwadru titular ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fl-1905.

Wirja ta' sett  vari Wirja ta' sett vari
2.Triq L-Oratorju Bormla
Cospicua

Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla
Kolleggjata Ta Bormla, Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua, CSP

Pagna dwar il-festi tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla, il-Belt Cospicua. F din il-pagna issibu informazzjoni dwar il-vari, knisja, attivitajiet kif ukoll dwar il-kultura tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla. Grazzi talli ghogobkom izzuru l-pagna taghna.

Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla
Knisja Kollegjata Perinsinji U Santwarju Ta' Marija Immakulata
Cospicua

Immakulata Kuncizzjoni Bormla Immakulata Kuncizzjoni Bormla
Cospicua

Pagna ghad-devoti ta Marija Immakulata. Grazzi talli zortu l-Pagna taghna. Johann, Malcolm u Jurgen (amministraturi)

Centru 19 ta' Novembru 1944 Centru 19 ta' Novembru 1944
Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua

Il-lok fejn jiltaqghu d-dilettanti tal-festa hawn f'Bormla, huwa taht iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali. Fi zminijietna huwa centru ta' attivita kontinwa ghall-festa ta' barra. Jiltaqa' il-kumitat kif ukoll ghadd gmielu ta' irgiel, zghazagh