Places of worship in Cospicua

Find places of worship in Cospicua. Listings include Immakulata Kuncizzjoni Bormla, Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla, Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla, Taht Harstek Nistkennu 1944-2019, Centru 19 ta' Novembru 1944 and Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla. Click on each in the list below the map for more information.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Cospicua?

Click here to claim your Sponsored Listing.
Immakulata Kuncizzjoni Bormla A Immakulata Kuncizzjoni Bormla
Cospicua

Pagna ghad-devoti ta Marija Immakulata. Grazzi talli zortu l-Pagna taghna. Johann, Malcolm u Jurgen (amministraturi)

Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla B Kolleġġjata Marija Immakulata Bormla
Uffiċċju Parrokjali, 65, Triq Il-Gendus
Cospicua, BML 1025

Bormla saret parroċċa fl-1586 u l-knisja hi kolleġġjata mil-1822. Il-kwadru titular ġie nkurunat mill-Kardinal Ferrata fl-1905.

Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla C Il-Gimgha Mqaddsa f' Bormla
Kolleggjata Ta Bormla, Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua, CSP

Pagna dwar il-festi tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla, il-Belt Cospicua. F din il-pagna issibu informazzjoni dwar il-vari, knisja, attivitajiet kif ukoll dwar il-kultura tal-Gimgha Mqaddsa gewwa Bormla. Grazzi talli ghogobkom izzuru l-pagna taghna.

Taht Harstek Nistkennu 1944-2019 D Taht Harstek Nistkennu 1944-2019
Kolleggjata Marija Immakulata
Cospicua

Centru 19 ta' Novembru 1944 E Centru 19 ta' Novembru 1944
Triq Il-Pellegrinagg
Cospicua

Il-lok fejn jiltaqghu d-dilettanti tal-festa hawn f'Bormla, huwa taht iz-zuntier tal-Knisja Parrokjali. Fi zminijietna huwa centru ta' attivita kontinwa ghall-festa ta' barra. Jiltaqa' il-kumitat kif ukoll ghadd gmielu ta' irgiel, zghazagh

Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla F Fratellanza ta' San Guzepp, Bormla
Knisja Kollegjata Perinsinji U Santwarju Ta' Marija Immakulata
Cospicua

Wirja ta' sett  vari G Wirja ta' sett vari
2.Triq L-Oratorju Bormla
Cospicua

Emblemi tal-Festi H Emblemi tal-Festi
Cospicua

Ibagħtu l-emblemi u l-innijiet tagħkom fuq [email protected] Grazzi

Kummissjoni Żgħażagħ Bormla ExMembri I Kummissjoni Żgħażagħ Bormla ExMembri
Cospicua

Dan il-group qieghed iservi bhala communication channel bejn l-ex-Membri tal-Kummissjoni Zghazagh Parrocca Bormla. Kull min kien membru ta' din l-ghaqda sa mill-bidu taghha huwa mistieden biex jifforma parti minn dan l-group. Re-union tinsab fil-qrib!

Masa House J Masa House
St. Francis Street 81
Cospicua, BML

Info and prenotations: [email protected]