Museum BNIET Fleur-De- Lys

Religious organisation

youtube.com

Il-Vokazzjoni Museumina


Illum huwa jum il-vokazzjonijiet. Ftit iktar minn 100 sena ilu San Ġorġ Preca, l-ewwel qaddis Malti, tah lil Knisja u lil Malta stil ta' ħajja ġdida. Tgħid din hija t-triq tiegħek ukoll?
https://youtu.be/fcEGmPuVCRs

Filmat qasir dwar il-vokazzjoni tal-membri tal-M.U.S.E.U.M.

Puppets4JESUSteam

Gw10,1-10
Hello tfal,
Nispera li tinsabu tajbin!
Illum, ser nisimghu lil Roby jirrakkonta lil Glow x’kien gralu meta darba mar il-karnival mal-genituri tieghu. U dan kollu x’ghandu x’jaqsam mal-mod kif lilna jhobbna Gesu’? Ejjew narawh flimkien!!

youtube.com

Ġesù - ir-Ragħaj Tagħna


Fl-Evanġelju ta' dan il-Ħadd naraw lil Ġesù bħala r-ragħaj it-tajjeb. Isma' din ir-riflessjoni illum sabiex tgħinek tkompli taħseb fuq l-Evanġelju li smajna illum.

https://youtu.be/AJMWSbxrLvw

youtube.com

Fil-Ħlewwa ta' Mejju

Illum beda x-xahar iddedikat lil Madonna. Kemm tkun ħaġa sabieha kieku f'dan iż-żmien niddedikaw ħin għal Marija, bit- talba sabieha tar-Rużarju. Hi li dejjem talbet lil binha Ġesù biex qabżet għalina f'kull bżonn tagħna.

Viva Ġesù u Viva Marija

https://youtu.be/a0NmLbZMovE

Superjura u soċi

Kant Marjan addattat għall-quddies. Versi ta' Dun Karm Psaila. Mużika ta' Giuseppe Caruana. Arranġament mużikali ta' Tony Pace. Video ta' Elizabeth Farrugia.

Matul dan iż-żmien qed nibagħtu l-lezzjonijiet tal-katekiżmu permezz tal-email. It-tfal huma mħeġġa li jibagħtu x-xogħol lura meta jkun hemm xi attività assenjata!

Kellna diġa rispons tajjeb ħafna. Grazzi ġenituri li qegħdin tkomplu l-formazzjoni nisranija ta' uliedkom.

Min għadu mhux jirċievi dawn il-lezzjonijiet u jixtieq jirċiviehom nħeġġukom biex tagħtuna d-dettalji tagħkom f'din il-link:
https://forms.gle/LDgu5CF9jG6XqCks9

Għamlu share ħalli tkun tista' tasal għand kulħadd.

Il-Paċi magħkom!

Puppets4JESUSteam

Luqa 24, 13-35

Hello tfal! Nispera li l-ġimgħa l-oħra ħadtu gost tiltaqgħu ma' Glow u Roby. Illum, Glow ser iċċempel lil Roby biex tgħidlu, x'qaltilha n-nanna fuq il-kappillan, u Roby irrakkontalha li darba żewg dixxipli ta' Ġesu kellhom lil Ġesu' quddiem għajnejhom u ma għarfuhx. Ejjew ħa nisimgħu lil Glow u lil Roby, jirrakuntaw dawn il-ġrajjiet.

Archdiocese of Malta

Quddiesa mill-Knisja ta' San Franġisk, il-Ħamrun - 26 t'April, 9:30am

Multistreaming with https://restream.io/

Challenge time......

We would like to see your portrait. Post it in the comments below ⬇ 😃

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Illum naħsbu f'dawk kollha fid-dinja li m'għandhomx ikel jew xorb biex jgħixu. Naħsbu wkoll f'meta aħna ħlejna u rmejna l-ikel. Ġesù jagħmel il-miraklu tal-5 ħobżiet u żewġ ħutiet, kulħadd kiel u xeba' u ż-żejjed inġabar biex ma jkunx hemm ħela. Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

[04/22/20]   Issa kif wara li għadda l-Għid, u ċ-ċirkustanzi baqgħu l-istess nixtiequ ninfurmakom li aħna minn din il-gimgħa bdejna nibgħatu l-lezzjonijiet permezz ta' e-mail. Ħafna mil-ġenituri diġa kkoperaw magħna u rċevew l-ewwel lezzjoni.

Jekk għad baqa' min jixtieq jibda jirċievi minn għandna l-lezzjonijiet, jekk jogobkom jimla' l-formola f'din il-link; https://forms.gle/4WQJudvphX9jZpjs8

Jew tistgħu tibgħatu d-detalji b' SMS fuq in-numru tal-mobile tal-Museum.

Grazzi tal-koperazzjoni tagħkom.
Il-Paċi Magħhom.

Museum BNIET Fleur-De- Lys

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Qatt ma mmaġinajna li s-sena kateketika ta' din is-sena kienet se tkun hekk! Imma jidher li din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha hija waħda li se tieħu fit-tul u għalhekk ħsibna sabiex inkomplu nakkumpanjaw lil uliedkom fit-tagħlim tal-katekiżmu tagħhom anke f'dan iż-żmien. Għalhekk qegħdin noffru l-opportunità lill-ġenituri / kustodji sabiex jumejn fil-ġimgħa jirċievu email mingħandna b'xi materjal relatat mat-tagħlim tal-katekiżmu u li dan faċilment jista' jsir mit-tfal.

Min jixtieq li jibda jirċievi dan il-materjal jista' jagħmel dan billi jimla din il-formola: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL5QBuu3O_Q0fIfRQbJiUHMDetQ1QBjS7cSt-pY2PTGCfbmw/viewform?usp=sf_link Dan jgħinna sabiex il-materjal li ngħaddulkom ikun addattat skont l-eta' tat-tifla / tifel tagħkom.

Inħeġġukom sabiex ma titilfux din l-opportunità fejn uliedkom, għalkemm mid-dar, jistgħu jkomplu l-formazzjoni nisranija tagħhom. Niftakru li l-ewwel edukazzjoni, anke fil-fidi, tiġi mid-dar. L-ewwel email bil-lezzjoni se tintbagħat nhar it-Tnejn 20 ta' April.

Nibqgħu magħqudin flimkien anke f'dan iż-żmien diffiċli u mhux tas-soltu permezz tat-talb. Grazzi tal-kooperazzjoni li dejjem sibna mingħandkom.

Il-Paċi Magħkom
Superjura u Soci

youtube.com

Il Ħadd mal Puppets Episode 1 Ġw 20, 19 31

https://youtu.be/oDfP9__O7I0


F'dan il-jum fejn niċċelebraw il-qalb ħanina ta' Ġesù nirrepetu ta' spiss din it-talba: "Ġesù jiena nafda fik".

Chaplaincy Uni

Archdiocese of Malta

Għada, is-Sibt, live fuq Facebook, YouTube u knisja.mt

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Ġesù jidher għal darba oħra lill-appostli, din id-darba ħdejn il-baħar tat-Tiberija u jagħmel miraklu mal-appostli. Kun af aktar dwar dan. Niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

Għeżież Ġenituri / Kustodji,

Qatt ma mmaġinajna li s-sena kateketika ta' din is-sena kienet se tkun hekk! Imma jidher li din is-sitwazzjoni li ninsabu fiha hija waħda li se tieħu fit-tul u għalhekk ħsibna sabiex inkomplu nakkumpanjaw lil uliedkom fit-tagħlim tal-katekiżmu tagħhom anke f'dan iż-żmien. Għalhekk qegħdin noffru l-opportunità lill-ġenituri / kustodji sabiex jumejn fil-ġimgħa jirċievu email mingħandna b'xi materjal relatat mat-tagħlim tal-katekiżmu u li dan faċilment jista' jsir mit-tfal.

Min jixtieq li jibda jirċievi dan il-materjal jista' jagħmel dan billi jimla din il-formola: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL5QBuu3O_Q0fIfRQbJiUHMDetQ1QBjS7cSt-pY2PTGCfbmw/viewform?usp=sf_link Dan jgħinna sabiex il-materjal li ngħaddulkom ikun addattat skont l-eta' tat-tifla / tifel tagħkom.

Inħeġġukom sabiex ma titilfux din l-opportunità fejn uliedkom, għalkemm mid-dar, jistgħu jkomplu l-formazzjoni nisranija tagħhom. Niftakru li l-ewwel edukazzjoni, anke fil-fidi, tiġi mid-dar. L-ewwel email bil-lezzjoni se tintbagħat nhar it-Tnejn 20 ta' April.

Nibqgħu magħqudin flimkien anke f'dan iż-żmien diffiċli u mhux tas-soltu permezz tat-talb. Grazzi tal-kooperazzjoni li dejjem sibna mingħandkom.

Il-Paċi Magħkom
Superjura u Soci

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

“Jekk Kristu ma qamx mill-mewt, fiergħa hi l-predikazzjoni tagħna u fiergħa l-fidi tagħkom.” Xi tfisser din is-sentenza ta' San Pawl? Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Dehra oħra ta' Kristu Rxoxt. Irrifletti fuq l-Evanġelju tal-lum. Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Ġesù jidher lin-nisa huma u mexjin. Is-suldati jmorru jgħidu lill-Qassisin il-Kbar, u dan iħallsuhom sabiex ixerrdu gidba. Niltaqgħu għada fil-5pm għal ħsieb ieħor.

Glen Vella

We 3 are like siblings - and we're lucky we get to create and do music together too! Here is a very raw home recording of a new beautiful worship song that we just learned - Goodness of God!

We hope we can come into your homes with our music and bring you few minutes of peace and gratefulness. Feel free to sing with us and share this video!
We love creating harmonies and singing, but mostly we just love doing all this together!

Let us all sing of the Goodness of God!

Vatican News

LIVE: Pope Francis celebrates Mass on Easter Sunday in St. Peter’s Basilica, and gives the traditional Urbi et Orbi Blessing. (English-language commentary is provided.)

Minn qalbna nixtiequ nawguraw l-Ghid it- tajjeb lil kulhadd.
Ejjew inkomplu flimkien nahdmu f'din il-mixja ta' tbatija u nobdu d- direttivi li qed jitolbu minna, halli flimkien nkunu nistghu ngawdu l-frott.
Ejja nemmnu u nħallu xorta lil Kristu jirxoxta fil-qlub taghna.
Keep safe. Il-paci maghkom

Archdiocese of Malta

Archdiocese of Malta

knisja.mt

Live: Ħamis ix-Xirka 2020 - Is-Seba’ waqfiet ma’ Ġesù - 9 ta' April, 8:30pm

knisja.mt L‑Arċisqof Charles Scicluna ser imexxi mument ta’ talb u riflessjoni mill‑Katidral ta’ San Pawl, l‑Imdina, bit‑tema ‘Seba’ Waqfiet ma’ Ġesù’. Dan ser jixxandar fuq l‑istazzjonijiet ewlenin tat‑televixin u fuq mezzi ta’ komunikazzjoni soċjali oħra, għada, 9 ta’ April...

Archdiocese of Malta

Quddiesa Hamis ix-Xirka


Kemm nies raw dan il-wiċċ... Marija omm Ġesù, l-appostli, in-nies ta’ Ġerusalemm, il-ħbieb tiegħu eċċ Kemm emozzjonijiet esprima dan il-wiċċ... espressjonijiet ta’ ferħ, ħniena, tama, dwejjaq għal mewt tal-ħabib tiegħu, rabja eċċ... Ejjew nimmeditaw illum fuq dan il-wiċċ tant prezzjuż li jifforma l-għaxqa tal-qaddisin.


Ejjew f’dan il-jum nsibu ftit ħin u nimmeditaw lil Ġesù fuq Kurċifiss – verament ktieb kbir li minnu nistgħu nitgħallmu ħafna fuq il-ħajja tagħna.

Museum BNIET Fleur-De- Lys's cover photo


Ejjew illum inħallu l-affarijiet li nużaw mal-ġurnata jfakkruna f’episodji mill-ħajja ta’ Ġesù, b’mod speċjali fl-aħħar sigħat tal-ħajja tiegħu, per eż: jien u nagħmel is-sodda niftakar fil-liżar li bih kebbu l-ġisem mejjet ta’ Ġesù, x’ħin nixrob tazza ilma niftakar li Ġesù fuq is-salib kellu l-għatx eċċ...

Archdiocese of Malta

L-Arċisqof Charles jaqsam tliet affarijiet għeżież għalih mat-tfal biex jispjega l-importanza ta' dawn il-ġranet tal-Gimgha Mqaddsa u kemm hu importanti t-talb fil-familja.


Fil-programm tal-Ġimgħa Mqaddsa li kiteb il-Fundatur San Ġorġ Preca illum xtaqna li nirriflettu fuq l-Ispirtu ta’ Kristu, jiġifieri dak li Kristu jrid minnha, jew dak li Kristu ma jridx minnha. Tajjeb li matul din il-ġurnata naħsbu fuq dan u naraw kemm fil-ħajja tagħna qegħdin ngħixu skont dan l-Ispirtu ta’ Kristu jew le.

Museum Subien, Qormi San Sebastjan

Kompli segwi l-ġrajja tal-passjoni u l-mewt ta' Sidna Ġesu Kristu. Hawn għandek issib it-3 parti minn 5. Dawn li ġejjin huma links għall-ewwel 2 jekk tlifthom. Nerġgħu niltaqgħu għada fil-5pm għal 3 minuti oħra.

L-ewwel parti: https://www.facebook.com/museumqormisb/videos/560956824514898/
It-tieni parti: https://www.facebook.com/museumqormisb/videos/1195496670782392/

Archdiocese of Malta

Origins

As a young priest, Saint George Preca was imbued with the idea of using lay men and women to serve the Church, primarily by helping them lead a truly Christian life and a dedication to evangelisation. Saint George Preca seemed to have been preoccupied with the state of catechism in the local Church. He had realised that although Malta was practically all Catholic and all the population was church-going, most Maltese Catholics knew very little about the truths of Christianity. In general, religion was based on the practice of popular devotions and little else.

When still a student at the Bishop's seminary, Saint George Preca befriended a group of young men in his parish, who used to spend their time talking and playing football in front of the church after their day's work. He very quickly made friends with them and started talking to them about matters that interested them. He made a deep impression on them, particularly on a young Dockyard worker, Eugenio Borg, who was to become his life-long companion in the foundation of the Society. Eventually, on the 7th March 1907, a small dwelling was rented to serve as the first centre of the Society. The Society spread rapidly, opening Centres in many parishes around Malta. This led to an official inquiry ordered by the then Vicar General Mgr Salvatore Grech to look into the Society and its activities. After many years, the inquiry finalized its report on the Society's work, recommending only small alterations to the basic rules. Eventually in 1932 the Society was canonically approved for the dioceses of Malta and Gozo by the Bishop of Malta, Dom Mauro Caruana OSB.

The women's section of the Society was founded in 1910, and followed the same spirituality as that lived by the male section. Although the two sections of the Society share a common ideal and follow a similar pattern of activities, they are totally independent of each other, with separate administrations. The General Superior serves as a sign of unity between the two sections of the Society.

Taken from the The Society of Christian Doctrine WEBSITE http://www.sdcmuseum.org/Page.aspx?menu=1&pv=850q89LhwS4=

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Birkirkara?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

L-Immakulata Kunċizzjoni Fleur-De-Lys.
L-Immakulata Kunċizzjoni Fleur-De-Lys.
L-Immakulata Kunċizzjoni Fleur-De-Lys.

Location

Address


201, Triq Fleur-de-lys
Birkirkara
Other Birkirkara places of worship (show all)
Knisja tà San Pawl, Birkirkara. Knisja tà San Pawl, Birkirkara.
Triq Il-Wied
Birkirkara

To keep people informed about activities taking place in this chapel situated in the heart of Birkirkara.

Parrocca Santa Marija - Birkirkara Parrocca Santa Marija - Birkirkara
130, Triq E. B. Vella
Birkirkara, BKR 1570

Din hija l-pagna ufficjali tal-Parrocca ta' Santa Marija f'Birkirkara, maghrufa ahjar bhala "l-Knisja l-Qadima".

ŻAK Malta ŻAK Malta
ZAK House 213, Brared Street
Birkirkara, BKR1256

Żgħażagħ Azzjoni Kattolia (ŻAK) is a national youth organisation that comprises of over 700 young members aged between 10 years to 30 years. It has over 45 youth groups in 12 parishes around Malta.