SDC Museum Ħal Għaxaq

SDC Museum Ħal Għaxaq

Comments

Nhar il-Hadd li gej, gib il-presepju jew l-bambin halli nberkuhom waqt il-quddies tad-9AM!!! Cu 😀
Is-Siġra tal-Karita' ... F'dan il-Milied ngħinu u naraw lil Ġesu' f'dawk li għandhom bżonn ... #sigrakarita #quddiestfalghaxaq
L-AVVENT wasal u miegħu wasal ukoll l-attivita' The NATIVITY stencil! Kull nhar ta' Ħadd, wara l-quddies tad-9AM, kull tifel/tifla se jibda jingħata stencil u attivita' biex inkomplu nitgħallmu fuq l-istorja tal-Milied!! Narawkom tfal! Mexxu l-kelma :) #avvent18 #quddiestfalghaxaq
Nhar il-Ħadd li ġej, fil-Quddies tat-tfal fid-9AM, ser issir IT-TBERIK TAL-GIRLANDI! NARAWKOM ;) #quddiestfalghaxaq
Nhar il-Ħadd li ġej ... tberik tal-BORŻA TA' SAN MARTIN!!! Mexxu l-kelma!! :D :D :D ... Dawk li [ejjien se jieħdu xi ħaġa tajba ukoll .... ;) #quddiestfalghaxaq https://www.facebook.com/QuddiesTatTfalHalGhaxaq/photos/a.390463014391018/1700154553421851/?type=3&theater
Nhar il-Ħadd li ġej ... Mexxu l-kelma!! :) #quddiestfalghaxaq #senaKateketika https://www.facebook.com/QuddiesTatTfalHalGhaxaq/photos/a.390463014391018/1646434308793876/?type=3&theater
Nhar il-Hadd li gej! Ukoll dawk it-tfal li gejjien se jiehdu maghhom 😉 .... Mexxu l-kelma! #bk2school #quddiestfalghaxa

Din il-paġna hija mezz ta' kuntatt mal-qasam tal-MUSEUM tas-Subien ta' Ħal Għaxaq.

[01/25/20]   F'dan tmiem il-ġimgħa...

Il-lejla jiltaqgħu fis-6.00pm għal ħin ta' logħob u jkollna wkoll pasti għall-bejgħ. Wara mmorru għal ħin ta' talb quddiem Ġesù ewkaristija fil-kappella ta' taħt il-Knisja.

Għada niltaqghu ghall- quddiesa tad-9am u wara jkollna ħin flimkien fil-Museum sal-11.30am.

Wara nofsinhar niltaqgħu fit-3.15pm biex immorru passiġġata fl-inħawi ta' Marsaxlokk.

Narawkom!!

[01/16/20]   Infakkru lill-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti li l-karta għall-ħarġa ta' ġurnata ta' nhar il-Ħadd li ġej trid tasal lura flimkien mal-ħlas sal-lum. Grazzi.

[01/14/20]   Infakkru lill-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti li l-karta għall-ħarġa ta' ġurnata ta' nhar il-Ħadd li ġej trid tasal lura flimkien mal-ħlas sa nhar il-Ħamis. Grazzi.

[01/11/20]   Dan il-weekend...

Illejla fis-6pm jkollna loghob, burgers u film. Il-Preparatorja jispiccaw fis-7.30pm, il-Maghzulin fit-8pm. L-Asperanti jibqghu sal-10pm.

Ghada niltaqghu ghall-quddiesa tad-9am u wara jkollna hin flimkien fil-Museum sal-11.30am. Wara nofsinhar niltaqghu fit-3.15pm biex immorru passiggata fl-inhawi tal-Ghar il-Kbir. Il-Preparatorja jispiccaw fis-6.30pm u l-Maghzulin u l-Asperanti fis-7pm.

Narawkom!

[01/06/20]   Infakkru li llejla l-Infantili (Year 1) ikollhom MUSEUM fil-ħin tas-soltu (5.40pm - 6.30pm)

Il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti, jerġgħu jibdew bil-ħinijiet normali tax-xitwa.

Narawkom!

SDC Museum Ħal Għaxaq's cover photo

Insegwu l-programm kif qieghed f’dan il-poster, mhux kif miktub fil-fuljett tal-Milied li tqassam fil-bidu ta’ Dicembru. Grazzi!

Nhar il-Ħadd aħseb kmieni!!! Ħa nagħmlu xi ħaġa sabiħa ħafna!! MEXXU l-KELMA!! #quddiestfalghaxaq

[01/04/20]   Dan il-weekend...

Illejla, loghob u laqgha mis-6pm sat-8pm.

Ghada filghodu niltaqghu ghall-quddiesa tad-9am u wara jkollna harga. Inkunu lura f’nofsinhar. Wara nofsinhar ma niltaqghux.

Narawkom!

FEJN HU? 3/01/2020 @ 7.00pm
Attività għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ u l-ġenituri tagħhom fl-Awditorju tal-Museum fi Blata l-Bajda.

FEJN HU? 3/01/2020 @ 7.00pm
Attività għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ u l-ġenituri tagħhom fl-Awditorju tal-Museum fi Blata l-Bajda.

[12/27/19]   Infakkru li llejla ser isiru l-parties tal-Milied kif ġej...

Minn Infantili sa Sena 4 (Year 1 sa Year 5): mill-4pm sas-6pm.

Minn Preparatorja sa Asperanti: mis-6.30pm sad-9.00pm.

Narawkom!

[12/26/19]   Illejla...

Il-gruppi minn Infantili sa Sena 4 illum ma jiltaqghux izda GHADA jkollhom il-festin (party) tal-Milied mill-4pm sas-6pm.

Il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti jiltaqghu ghal laqgha u loghob mis-6.55pm sat-8pm.
Narawkom!

SDC Museum Ħal Għaxaq's cover photo

Kollox lest ghal-lejla...niltaqghu fil-5.15 biex fil-5.30pm nibdew mexjin.

Narawkom!!!

Kollox lest sabiex illejla nilqghu fostna lil Gesu’ Ewkaristija.

Il-gruppi minn Infantili sa Sena 4 jiltaqghu bejn il-5.30pm u s-6.30pm.

Il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti jiltaqghu mis-6.55pm sat-8.00pm.

Ejjew halli flimkien intemmu n-Novena tal-Milied madwar Gesu’! Jekk xi genituri jkunu jixtiequ jinghaqdu maghna, merhba bihom!

[12/21/19]   Illejla fis-7pm, Laqgha specjali tal-Milied ghall-gruppi Preparatorja 1 u 2, flimkien mal-genituri taghhom. Nixtiequ li niltaqghu ma’ hafna minnkom f’din il-laqgha.

Narawkom!

[12/20/19]   Illum is-sitt jum tan-Novena tal-Milied...

Il-gruppi minn Infantili sa sena 4 jkollhom laqgha mill-5.30pm sas-6.30pm.

Il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti jiltaqghu ghal laqgha ohra tan-Novena mis-6.55pm sat-8.00pm. Illum ukoll naghzlu l-premijiet li ser jitqassmu ghada u l-Hadd.

Narawkom!

[12/19/19]   Illejla, laqgha tal-Milied ghat-tfal kollha tal-gruppi Sena 3 (Year 4 tal-iskola) u Sena 4 (Yr 5 tal-iskola) flimkien mal-genituri taghhom fil-5.30pm. Waqt din il-laqgha, it-tfal jimghataw ir-rigal tal-Milied. Il-gruppi l-ohrajn ma jiltaqghux.

Fis-6.55pm, il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti jkollhom il-hames laqgha tan-Novena tal-Milied sat-8pm.

Narawkom!

[12/17/19]   Illejla, laqgha tal-Milied ghat-tfal kollha tal-gruppi Infantili (Year 1 tal-iskola) u Sena 2(Yr 3 tal-iskola) flimkien mal-genituri taghhom fil-5.30pm. Waqt din il-laqgha, it-tfal jimghataw ir-rigal tal-Milied. Il-gruppi l-ohrajn ma jiltaqghux. Narawkom!

[12/16/19]   Illum it-tieni jum tan-Novena. Il-gruppi minn Preparatorja ‘l fuq niltaqghu fis-6.55pm ghal laqgha ohra tan-Novena. Kulhadd jispicca fit-8pm.

Narawkom!

[12/16/19]   Illejla, laqgha tal-Milied ghat-tfal kollha ta’ Sena 1(Yr 2 tal-iskola) flimkien mal-genituri taghhom fil-5.30pm. Waqt din il-laqgha, it-tfal jimghataw ir-rigal tal-Milied. Narawkom!

[12/14/19]   Illejla l-Museum jiftah fis-6.00pm u jkollna hot dogs ghall-bejgh waqt il-loghob. Ikollna wkoll laqgha bibblika dwar l-Evangelju ta’ ghada.

Narawkom!

Il-programm għal żmien il-Milied għall-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti...

Il-programm għal żmien il-Milied għall-gruppi minn Infantili sa Sena 4...

[12/13/19]   Navżaw li llejla, il-MUSEUM ser jiftaħ bejn is-6pm u t-8pm u nsegwu flimkien film tal-Milied. Ninnutaw din il-bidla fil-ħin mill-programm li kien tqassam. Grazzi!

SDC Museum Ħal Għaxaq's cover photo

[11/24/19]   Bongu lil kulhadd. Navzaw li minhabba l-maltemp, il-harga tal-gruppi taz-zghar mhux ser issir illum.

Quddies tat-Tfal Ħal Għaxaq

San Martin! ... Tinsiex iġġib il-borza ta' San Martin miegħek!!
#quddiestfalghaxaq

[11/04/19]   Illum u ghada, 4 u 5 ta’ Novembru, il-gruppi kollha minn Infantili sa Asperanti ser jiltaqghu bhas-soltu!

Ghal-lum biss, il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti jispiccaw fis-7.30pm minhabba li ser ikollna festin tal-Grizma tal-Isqof mal-grupp tal-Maghzulin 1.

Narawkom!

[11/03/19]   Nawguraw lil 27 zaghzugh mill-MUSEUM taghna li llum ser ikunu qeghdin jigu midluka u kkonfermati bhala Nsara fis-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof! Nitolbu ghalihom!

Illum, fis-7.30pm...

Nhar il-Ġimgħa li ġej...laqgħa għall-ġenituri tal-gruppi minn sena 4 (year 5 tal-iskola) 'l fuq...

Nhar il-Ġimgħa li ġej...laqgħa għall-ġenituri tal-gruppi minn sena 4 (year 5 tal-iskola) 'l fuq...

Illejla ssir it-tieni laqgħa għall-ġenituri tat-tfal iż-żgħar. Illejla jmiss laqgħa għall-ġenituri tat-tfal tal-gruppi Infantili (Year 1 tal-iskola) u Sena 1 (Year 2 fl-iskola).

Narawkom!

Laqgħat għall-ġenituri tat-tfal tal-gruppi taż-żgħar...

Society of Christian Doctrine

“Alla jħallas mhux lil min jaħdem, iżda kif wieħed jaħdem.”
– San Ġorġ Preca

Society of Christian Doctrine

“In-natura umana tagħżel biss dak li lilha jkun jogħġob.”
– San Ġorġ Preca

Museum Rabat

Illum, 13 ta' Ottubru, il-Knisja qed tpoġġilna l-ħajja tal-Kardinal John Henry Newman bħala eżempju għalina. Bniedem għaref li ddedika ħajtu lit-tagħlim. Jalla aħna wkoll ngħożżu dak it-tagħlim tajjeb li tant għamel qaddisin. Dan il-filmat jaqsam magħna min kien dan il-qaddis kbir u kif is-Sinjur Alla ħadem fih għall-akbar ġid tal-Knisja. Il-paċi magħkom.

Society of Christian Doctrine

“L-estern tal-bniedem jikxef x’hemm f’qalbu.”
– San Ġorġ Preca

[10/12/19]   Dan tmiem il-gimgha fil-MUSEUM...

Illum, attivita’ mat-tfal u z-zghazagh ta’ SDC Museum Ħal Luqa. Nitilqu fis-5.45pm u lura fit-8.15pm.

Ghada filghodu niltaqghu ghall-quddiesa u wara jkollna hin flimkien fil-MUSEUM sal-11.30am.

Wara nofsinhar niltaqghu fl-4.30pm ghal hin ta’ loghob u wara niehdu sehem fil-purcissjoni tal-Madonna tar-Ruzarju. Nispiccaw fis-7.00pm.

Narawkom!

Laqgħat għall-ġenituri tat-tfal tal-gruppi taż-żgħar...

Attivita’ li ser nattendu ghaliha nhar is-Sibt li gej. Nitilqu fis-5.45pm u lura fit-8.15pm.

IS-SIBT 12 T'OTTUBRU - ATTIVITA' GĦALL-PREPARATORJA I, PREPARATORJA II, MAGĦŻULIN U ASPIRANTI

Nhar is-Sibt 12 t'Ottubru se ssir attivita' għall-klassijiet tal-Preparatorja, Magħżulin u Aspiranti (Year 6 il-fuq fl-iskola).

Se niltaqgħu l-MUSEUM tas-subien fi Triq ir-Rixtellu, Ħal Luqa fis-6.15pm. Hemm se jkollna ħin ta' logħob, nitolbu flimkien it-talba tar-rużarju, tingħata tifkira żgħira lil dawk preżenti, kif ukoll ikollna ċans nieklu flimkien.

Dakinhar se jkollna pizza għall-ikel.

Magħna wkoll, bi pjaċir, se jingħaqdu l-SDC Museum Ħal Għaxaq.

Inħeġġu lil kulħadd jingħaqad magħna għal din l-attivita' sabiħa b'mod speċjali l-klassi tal-Preparatorja I li se tkun l-ewwel attivita' għalihom fil-weekend.

Il-paċi magħkom

Museum Birżebbuġa

29 ta Settembru - Festa tal-Arkanġli San Mikiel, San Gabrijel u San Rafel.
San Ġorġ Preca għażel lil San Mikiel bħala difensur tas-Soċjetà. Nitolbuh biex ikompli jħarisha minn kull tiġrib u jqaddisha

SDC Museum Ħal Għaxaq's cover photo

[09/28/19]   F’dan tmiem il-gimgha...

Illejla nifthu fis-6.00pm u jkollna pasti ghall-bejgh waqt il-loghob. Wara, niccelebraw flimkien il-festa ta’ San Mikiel. Il-Preparatorja jispiccaw fis-7.30pm u l-Maghzulin fit-8.00pm. L-asperanti jibqghu ghal laqgha u hin flimkien sal-10.00pm

Ghada filghodu niltaqghu ghall-quddiesa tad-9.00am u wara laqgha u loghob fil-Museum sal-11.30am.

Wara nofsinhar niltaqghu fl-4.00pm u mmorru ghall-ahhar darba l-bahar flimkien. Lura fis-7.00pm

[09/23/19]   Infakkru...

- illejla tkompli r-registrazzjoni ta’ tfal godda mill-5.30pm sas-6.30pm

- mil-lum, il-gruppi minn Preparatorja sa Asperanti jibdew isegwu l-hin tax-xitwa. Tkun haga sabiha li min ikun jista’ jattendi ghall-quddiesa tas-6.30pm qabel ma jiftah il-Museum fis-6.55pm

Narawkom!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Ħal Għaxaq?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


11, Triq San Bastjan
Ħal Għaxaq
GXQ2141

Opening Hours

Monday 17:30 - 20:00
Tuesday 17:30 - 20:00
Thursday 17:30 - 20:00
Friday 18:55 - 20:00
Saturday 18:00 - 20:00
Sunday 15:15 - 19:00
Other Ħal Għaxaq places of worship (show all)
Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira Ħal Għaxaq Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira Ħal Għaxaq
Ħal Għaxaq

Din hija l-paġna uffiċċjali tal-Kumitat tal-Ġimgħa l-Kbira ta' Ħal Għaxaq. Il-Kumitat jieħu ħsieb l-organizzazzjoni tal-Purċissjoni u l-avvenimenti li jsiru fil-Parroċċa ta' Ħal Għaxaq matul il-Ġimgħa Mqaddsa .

Għaxaq Youth Centre Għaxaq Youth Centre
Ghaxaq Youth Centre, 20 Vjal Il-Labour
Ħal Għaxaq, GXQ 1832

Empowering young people,to live as disciples of Jesus Christ,in our world today.