Places of worship in Valmiera

Find places of worship in Valmiera. Listings include Valmieras Romas katoļu baznīca, Valmieras Svētā Sīmaņa ev. lut. draudze and Valmieras Baptistu Draudze. Click on each in the list below the map for more information.

Valmieras Romas katoļu baznīca A Valmieras Romas katoļu baznīca
Valmiera, Stacijas Iela 24
Valmiera, LV4200

Valmieras katolis

Valmieras Svētā Sīmaņa ev. lut. draudze B Valmieras Svētā Sīmaņa ev. lut. draudze
Bruņinieku Iela 2
Valmiera, 4201

No senatnes uz mūžību. Dievkalpojumi svētdienās plkst. 11:00 Ceturtdienās plkst. 18:00

Valmieras Baptistu Draudze C Valmieras Baptistu Draudze
Veides Iela 2
Valmiera

Dieva godināšana, mācība, liecība, sadraudzība un kalpošana Dievam par godu un līdzcilvēkiem, par svētību Latvijas Baptistu draudžu savienības draudzēs izkopto evaņģēlisko tradīciju garā.