Valdemārpils ev. lut. draudze

Sasmakas baznīca celta 1646. g. Draudzes telpā ir 150 sēdvietas. Draudze darbojusies visu laiku (arī PSRS laikā). Dievkalpojumi svētdienās 16:00.

Vietnē misija.ywam.lv ir nopublicēti jauni ieraksti par misijas darba vēsturi. Turpat vari lasīt arī par to, kas ir misija un misioloģija, misijas bibliskais pamats un kādi ir misijas motīvi. Tur arī atrodamas saites uz dažādām misijas organizācijām Latvijā.

[04/01/20]   Jēzus saka: Jums tagad ir bēdas, bet Es jūs atkal redzēšu, un jūsu sirds priecāsies, un neviens jums neatņems jūsu prieku. (Jņ 16:22) Sirdis tiks iepriecinātas! Ja mēs paliekam mūsu Gana redzamībā, tad Viņš!!! arvien rūpējas, lai mēs dzīvotu labā omā🥰

[03/31/20]   Viņā /Jēzū Kristū/ arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.
(Ef 2:22) Ap. Pāvils šeit uzrunā grieķus, kas kā pagāni reiz bija šķirti no Dieva tautas, bet Kristū nu arī mēs tiekam pie+būvēti pie jeb kopā ar Israēla Draudzi. Mēs ikviens neesam daudzi Dieva nami, bet gan viens un vienots ar visiem svētajiem mūžīgi mūžos! Kopsim un sargāsim šo brīnišķīgo vienību Kristū!

[03/28/20]   Jēzus saka: Kas dara Dieva gribu, tas ir Mans brālis un māsa, un māte. (Mk 3:35) Kristus mums dāvā jaunu pamatu attiecībām un sadraudzībai - saskaņu Dieva gribas un nodoma darīšanā. Šajā jaunajā ģimenē arī Viņš vienmēr ir klātesošs. Kā darītājs!

[03/27/20]   Vakardienas lozungs man prasīja dienu pārdomām 🤯jo tēze smaga un nepateicīga. Tomēr negribēju šo atstāt bez laba skaidrojuma. Tātad - Jo dievišķas skumjas dod atgriešanās svētību, ko neviens nenožēlos; bet pasaulīgās skumjas nes nāvi ( 2.kor 7:10) Precīzāk tomēr būtu teikt sāpes jeb ciešanas, nevis tikai skumjas. Pie kam ļoti svarīgi saprast, ka Dievs nav ciešanu autors. Dievišķu ciešanu vienkārši nav tāpat kā nav saldējoša uguns! Ko tad mums ar šo pantu vēlas pateikt apustulis? Vispirms to, ka ciešanas un sāpes ir sabrukuma pazīmes, kas brīdina - Tuvojas iznīcība. Sāpes rokā mūs mudina atraut to no uguns. Līdzīgi sāpes mudina mūs atrauties no sevis un pasaules, lai meklētu risinājumus Dieva tuvumā. Otrkārt, ja pat ciešanas mūs nemotivē meklēt Dievu, bet lūkojamies pēc palīdzības pasaulē, tad tās mūs vedīs iznīcībā un Dieva vainošanā. Tātad ciešanu nolūks nav mūs mocīt, vārdzināt un salauzt, bet gan mudināt mainīt savu domāšanu un dzīvesveidu. Ar Dievpalīgu!

[03/25/20]   Tērpieties pazemībā cits pret citu. (1.Pēt 5:5) Grieķu tekstā burtiski - visi attiecībā pret visiem apģērbiet kalpotāja tērpu. Savstarpējā komunikācijā Draudzes iekšpusē. No tā mēs varam savējos pazīt - no "jēru" dabas. Tomēr, līdz ar Kristu, uzreiz jābrīdina par iespēju arī vilkiem apvilkt jēru kostīmus - svēto glītumu. Mums vajadzētu būt trenētiem atšķirt patiesu pazemību no teātra spēlēšanas. Visupirms pie sevis paša. Mācīsimies kalpot viens otram!

[03/24/20]   Dienas lozungā lasām - Tādēļ arī mēs nemitējamies par jums lūgt Dievu, lai jūs tiktu piepildīti ar Viņa gribas atziņu visā gudrībā un garīgā sapratnē. (Kol 1:9) Dažreiz pasaulē ir nācies saskarties ar to, ka nedz valdība, nedz sabiedrība negrib saprast un atzīt patiesību. Piemēram, nupat Itālijā, kur gan valdība slēpa informāciju par epidēmijas straujo uzliesmojumu, gan sabiedrība kopumā negribēja neko tādu arī dzirdēt, kas izjauktu ierasto dzīves ritmu. Rezultāts ir bēdīgs. Tāpēc mums, kas esam Dieva bērni nav jāvairās no Patiesības atzīšanas un apliecināšanas. Lai cik brīžam skaudra tā arī būtu. Visi svētie līdz ar apustuli Pāvilu par to ir lūguši!

Paldies komandai no Jaunatnes as Misiju/ YWAM Valdemarpils par palīdzēšanu malkas talkā. Komandā kalpoja jaunieši no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, ASV un Brazīlijas.

Svētbrīdis baznīcā ar Kasparu Ezeriņu, Jaunatnes ar Misiju Pielūgsmes kalpošanas skolu, Guntu Vecvagari, Paulu Grīnfogelu un Jāni Kundziņu.

Svētbrīdis baznīcā ar Kasparu Ezeriņu, Jaunatnes ar Misiju Pielūgsmes kalpošanas skolu, Guntu Vecvagari, Paulu Grīnfogelu un Jāni Kundziņu.

valdemarpils.lv

Valdemārpils pilsētas svētki TAUREŅU SALIDOJUMS LIEPU PILSĒTĀ – Valdemārpils pilsēta

Jau rīt Valdemārpils pilsētas svētki! Esi laipni aicināts uz svētbrīdi baznīcā, lai pateiktos Dievam par šo pilsētu. 27.07. plkst. 11:00. Ar mūziku kalpos Kaspars Ezerins un Valdemārpils MMS audzēkņi.Pārējā svētku programma: http://www.valdemarpils.lv/valdemarpils/valdemarpils-pilsetas-svetki-taurenu-salidojums-liepu-pilseta/

valdemarpils.lv

Baznīcu Nakts turpinās ar Valdemārpils sieviešu vokālo ansambli "Kaprīze". #baznicunakts

Baznīcu nakts turpinās. Pie mums ciemos Dundagas baptistu draudzes jaunieši. #baznicunakts

Baznīcu Nakts pie mums ir sākusies. Koris "Līga" no Rīgas. #baznicunakts

Jau drīz... Piektdienā pēc nedēļas... Esi laipni aicināts piedalīties Baznīcu naktī ar Valdemārpils baznīcā! Plkst. 18:30 dziedās sieviešu koris "Līga" no Rīgas. Nāc un izbaudi mūziku baznīcā!

Esi laipni aicināts piedalīties Baznīcu naktī Valdemārpils ev. lut. baznīcā!

[07/30/18]   Sākot no augusta dievkalpojumi sākas plkst. 16:00. Esi laipni aicināts!

Baznīcu Nakts ir sākusies! Valdemārpils sieviešu vokālais ansamblis "Kaprīze". Vakars vēl garš, vari pievienoties!

[05/26/18]   Svētdien 15:00 tiekamies dievkalpojumā. Teksts no Mateja ev. 28:18-20. Līdzdalīgam dievišķā uzdevumā...

Esi laipni aicināts apciemot mūs Baznīcu Naktī! Un, protams, arī katru svētdienu! :)

[05/14/18]   Dažas domas no mācītāja Āra sludinātā svētdien: .."Jēzus arī par mums ir lūdzis un aizlūdz, un Viņa lūgšanas pasargā mūs vairāk, ne kā mēs varētu domāt, pasargājot un svētījot mūs draudzes kopībā.
Kāds misionārs nolēma ar kāda Āfrikas ciema bērniem uzspēlēt spēli, viņš pie koka nolika grozu ar augļiem, un paziņoja, ka tad, kad viņš dos signālu, tad lai bērni skrien uz grozu, un kurš pirmais līdz viņam nokļūst tas dabūs visu grozu ar augļiem. Tajā brīdī, kad viņš deva, signālu, notika, kaut kas neparasts, šie visi bērni sadevās rokās, un lēnām tuvojās grozam, un pēc tam viņi visi kopīgi to grozu saturu apēda un izbaudīja. Šis misionārs nedaudz pārsteigts jautāja, kāpēc viņa tā rīkojās, jo viņi taču katrs varēja censties būt pirmais un dabūt visu grozu ar augļiem viens pats. Un tad šie bērni sacīja, vai tad ir iespējams būt laimīgam, ja pārējie ir skumji. Un tad kāds teica: Es esmu, tu esi, ka mēs esam. Un es domāju, ka mēs progresīvie rietumnieki, varam pasmieties par Āfrikas iedzīvotāju dzīves līmeni. Bet tie daudzie sirmgalvji, kas sagaida savu dzīves galu vienatnē par to nebūt nesmejas. Viņi noteikti nav vienīgie, kas nesmejas, jo arī viņi gribētu sacīt, lai apkārt ir cilvēki, kuri saka: Es esmu, tu esi, ka mēs esam. Jēzus un visa Jaunā derība mūs aicina dzīvot kopā jeb kopībā, kurā mēs varam teikt es esmu tāpēc, ka mēs esam un starp šiem mēs, ir arī Kristus.
Un šodienas rakstu vietā mēs redzam, Dievs nav paredzējis, lai mēs šajā pasaulē dzīvojot, paliktu vienatnē. Bet, lai mēs piedzīvotu to, ko viņš ir devis, brāļus un māsas, kopību, mūsu draudzi, lai tā varam piepildīt mums uzticēto Kristus uzdevumu."..
Tiekamies nākamsvētdien plkst. 15:00 Vasarsvētku dievkalpojumā!

[05/07/18]   Pagājušajā svētdienā mācītājs Āris runāja par lūgšanu, un to, kā lūgšana maina mūs pašus. Te neliels citāts: .. Lūgšana dod cilvēka dzīvei daudz vairāk nekā ikviena cita aktivitāte vai darbība. Vēlos to ilustrēt ar nezināma kristīga autora pierakstītu liecību:
“Es lūdzu Dievam, lai tas atņem man manu lepnību, bet Dievs man sacīja: "Nē".
Viņš teica, ka lepnību neatņem. No tās atsakās.
Es lūdzu Dievam izārstēt manu uz gultas gulošo meitu, bet Dievs man sacīja: "Nē".
Viņš teica, ka dvēsele ir mūžīga un ķermenis tik un tā nomirs.
Es lūdzu Dievam dāvāt man pacietību, bet Dievs man sacīja: "Nē".
Viņš teica, ka pacietība ir pārbaudījumos gūts rezultāts. Tā netiek dāvināta, to nopelna.
Es lūdzu Dievam dāvāt man laimi, bet Dievs man sacīja: "Nē".
Viņš teica, ka dod man savu svētību, bet tas, vai tā darīs mani laimīgu, ir atkarīgs tikai no manis.
Es lūdzu Dievu pasargāt mani no sāpēm, bet Dievs man sacīja: "Nē".
Viņš teica, ka ciešanas attālina cilvēku no materiālām rūpēm un tuvina Viņam.
Es lūdzu Dievam garīgu izaugsmi, bet Dievs man sacīja: "Nē".
Viņš teica, ka garam pašam ir jāaug, bet Viņš mani tikai ik pa laikam aplauzīs, lai mana rīcība dotu augļus.
Es lūdzu Dievam, lai Viņš palīdz man mīlēt apkārtējos tā, kā Viņš mīl mani. Un Dievs man sacīja: "Beidzot Tu saprati, ko vajag lūgt"....
Es lūdzu spēku, Dievs man sūtīja pārbaudījumus- lai es rūdītos;
Es lūdzu gudrību, Dievs deva man problēmas- lai es spētu rasts risinājumus;
Es lūdzu drošsirdību, Dievs sūtīja man briesmas;
Es lūdzu mīlestību, Dievs sūtīja man kādu, kuram bija nepieciešama mana palīdzība;
Es lūdzu labklājību, Dievs man deva iespēju.
Es nesaņēmu neko no tā, ko lūdzu.
Es saņēmu to, kas man bija vajadzīgs.
Dievs uzklausīja manas lūgšanas.”..

[05/05/18]   Šo svētdien plkst. 15:00 svinēsim dievkalpojumu un domāsim par Jāņa ev. 16:23b-30. Svētrunas tēma: Lūgšana nemaina Dievu, tā maina mani…! Esi laipni aicināts!

[05/01/18]   Svētdienas dievkalpojumā mācītājs Āris runāja par to, ko nozīmē mācīties būt par Jēzus mācekli no Jņ. ev. 16:5-15. Te dažas pārdomas: ..Tā nu Kunga Jēzus māceklis ir kāds, kurš ieiet pa šaurajiem vārtiem un iet pa šauro taku. Kad mēs ejam pa šauro ceļu, mēs tiekam izmainīti no godības uz godību. Šodien mēs izstarosim mazliet vairāk Dieva godības nekā vakar; rīt mēs izstarosim vēl vairāk nekā šodien. Šī ir augšana. Augšana nenozīmē vairāk zināšanu vai gadu: tā vienkārši nozīmē vairāk Viņa un mazāk manis. Viņš iet vairumā, kad es eju mazumā. To nozīmē mācīties būt māceklim!..

[04/27/18]   Svētdien plkst. 15:00 domāsim par tekstu no Jāņa ev. 16:5-15. Ko nozīmē mācīties būt par Jēzus mācekli...?

[03/03/18]   Dievkalpojumi svētdienās plkst. 15:00. Ikviens laipni aicināts!

[03/03/18]   Sveicam mācītāju Āri Kronbergu uzsākot kalpošanu Valdemārpilī!

[03/03/18]   Paldies mācītājam Andim Ķīvičam par kalpošanu Valdemārpilī! Svētīgu turpmāko kalpošanu Talsos!

Sestdien, 9. decembrī plkst. 19:00 koncerts Adventa laikā. Esi laipni aicināts. #GaismaLatvijai

[11/28/17]   Sākot no 1. Adventes dievkalpojumi notiks baznīcas sakristejā. Nāc, būs silti!

Svecīšu vakara svētbrīdis Valdemārpils kapsētā notiks svētdien, 26. novembrī plkst. 14:00.

[11/05/17]   Nākošajā svētdienā, 12. novembrī dievkalpojumu svinēsim kopā ar Dundagas ev. lut. draudzi. Pie mums dievkalpojums NENOTIKS! Ja kāds vēlas braukt uz Dungagu, bet nav transporta - lūdzu, sazinieties ar mācītāju Andi. Tiekamies vēl pēc nedēļas, 19. novembrī plkst. 14:00!

[11/04/17]   Svētdien dievkalpojums plkst. 14:00! Domāsim par tekstu no Jēkaba vēst. 2:14-26. Tēma: Kas lielāks - TICĪBA vai DARBI? Esi laipni aicināts!

Svētdien tiekamies dievkalpojumā plkst. 14:00! Domāsim par tekstu no Jāņa ev. 10:11-15. Esi laipni aicināts!

[10/07/17]   Svētdien tiekamies dievkalpojumā plkst. 14:00! Domāsim par tekstu no Jāņa ev. 10:7-9. Tēma: Kuras durvis Tu izvēlies atvērt? Esi laipni aicināts!

[10/05/17]   Vēl ir PĒDĒJĀ iespēja (līdz sestdienas plkst 8:00) pieteikties šīgada Kairos kursam!!! Kairos vīzija ir panākt, lai visa Kristus Miesa (Draudze) piedalītos pasaules misijas kustībā, it īpaši lai aizsniegtu pasaules neaizsniegtos. Kurss notiks nometņu vietā Ērgļa spārni, Ērgļos. 9.-14. oktobris. Dalības maksa (materiāli, ēdināšana, dzīvošana) 90 eur. Pieteikšanās (kā arī sīkāka informācija): [email protected]

[09/23/17]   Svētdien tiekamies dievkalpojumā! Domāsim par tekstu no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas 1. līdz 14. pants. Tēma: Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Esi laipni gaidīts plkst. 14:00!

[09/02/17]   Svētdien tiekamies dievkalpojumā! Domāsim par tekstu no Lūkas evaņģēlija 17. nodaļas 11. līdz 19. pants. Tēma - Dieva 100%, bet mūsu...? Esi laipni gaidīts plkst. 14:00!

[08/25/17]   Svētdien tiekamies dievkalpojumā! Domāsim par tekstu no Lūkas evaņgēlija 10. nodaļas 23.-28. pants. Tēma - ticības paradokss. Esi laipni gaidīts plkst. 14:00.

Svētdien, 20. augustā Valdemārpils kapsētā notika kapu svētku svētbrīdis. Paldies mācītājam Andim. Paldies mūziķiem Kasparam Ezeriņam un pārējiem par kalpošanu. Nākošajā svētdienā tiekamies baznīcā uz dievkalpojumu plkst. 14:00.

Vēl dažas bildes no vakardienas. Sveicam mācītāju Andi! Foto Edgars Lācis.

Šī nav ļoti laba bilde, bet pašlaik labākas nav. Mūsu mācītājs Andis Ķīvičs 14. augustā Liepājā tika ordinēts mācītāja amatā. Sirsnīgi sveicam un vēlam Dieva svētības un izturību!

[08/04/17]   Blogā par misijas darbu (misija.ywam.lv) ir tapis jauns ieraksts. Šoreiz par "netīriem" jeb apšaubāmiem motīviem misijas darbā. Ir vērts palasīt un padomāt, kas motivē katru no mums... Priecīgu lasīšanu!

[07/14/17]   Pilsētas svētku dievkalpojums sestdien, 15. jūlijā plkst. 10:00. Esi laipni aicināts svinēt kopā ar mums!

Nāc, iepazīsti baznīcu citā gaisotnē!

Esi laipni aicināts uz Baznīcu nakti piektdien, 2. jūnijā! Baznīca atvērta no 17:50. Fotostāsts par Izraēlu 18:20 (stāstīs Dainis Kārkluvalks). Filma "Jēzus" 18:55. Lūgšana 21:00. Baznīcā ir pavēss, tāpēc ņem līdzi siltas drēbes un pledu. Silta tēja un kafija būs! Nāc pats un aicini draugus! #BaznicuNakts

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Valdemarpils?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

http://valdemarpilsdraudze.1w.lv/ Twitter: @Vald_pilsLutDr

Address


Lielā Iela 2
Valdemarpils
LV 3260

Opening Hours

Sunday 16:00 - 17:30