Usma

Usma

Usmas ezera gleznainā un mierpilnā vietā vienkopus mijiedarbojas Moricsalas rezervāts, mājīgā guļbaļķu baznīca un ģimeņu rekreācijas/ semināru centrs.

Usmas ezera gleznainā un mierpilnā vietā vienkopus mijiedarbojas Moricsalas rezervāts, mājīgā guļbaļķu baznīca un ģimeņu rekreācijas/ semināru centrs.

lr1.lsm.lv

Monopola viesis mācītājs un kapelāns Uģis Brūklene

lr1.lsm.lv Pie gleznainā Usmas ezera, pretī Moricsalai ir vieta ar nosaukumu “Svētības”. To izveidojis Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas mācītājs Uģis Brūklene ar savu laulāto draudzeni Harinu, lai palīdzētu pāriem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir pašķirti, atjaunoties, atkal apvi...

Ventspils novada pašvaldība

Dievs ir ar mums!

"Redzama ir kļuvusi Dieva mīlestība mūsu vidū, jo Viņš savu vienpiedzimušo Dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs caur viņu dzīvotu." (1. Jņ.4:9)

Kā jau daudzi zina, vārds "Advents" ir latīņu valodas vārds, kas tulkojumā latviešu valodā nozīmē nākt, tuvoties, ierasties. Bet kas tad nāk, kas tuvojas mums? Nācējs ir Dievs caur Kristus personu. Bieži vien Adventa laiku uzskata par Ziemsvētku tuvošanās un gaidīšanas laiku, bet tā ir tikai daļēja patiesība. Mēs Adventa vainagā liekam četras sveces, uzsverot, ka Dievs Kristū pie mums nāk četros dažādos veidos. Viens no veidiem, kā Dievs nostājas cilvēces vidū, ir saistīts ar Ziemsvētkiem – Kristus piedzimšanas svētkiem. Šī nākšana vēsturē ir notikusi pirms 2019 gadiem, kad Dievs piepildīja savu solījumu dot cilvēkam Pestītāju, kurš būs kā tilts un starpnieks, lai cilvēks un Dievs kļūtu draugi. Lai grēka lāsts vairs nešķirtu cilvēku no svētā Dieva un būtu iespēja saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu, esot vienotam ar Jēzu ticībā un kristībā.

Ziemsvētku prieka iemesls ir šāds: "Jums šodien Pestītājs dzimis!" Tas ir eņģeļu pausts prieks par Dieva mīlestību, kurš cilvēkam dod iespēju glābšanai. Ziemsvētkos mēs cits citam vālam priecīgus Ziemsvētkus, jo ir iemesls priecāties. Dievs mūs nav atstājis bezcerībā, bet ir dāvinājis savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Tas arī ir iemesls, kāpēc Ziemsvētki tiek saukti par dāvanu laiku. Dievs dāvājis vislielāko dāvanu, un mēs esam no Viņa noskatījušies un cits citam dāvinām dāvanas, rādot uz Kristu kā Ziemsvētku dāvanu mūsu glābšanai.

Es no sirds priecājos par katru no jums, kam ir dots šis dzīves laiks un iespēja piedzīvot, ka Kristus ir uzticams Glābējs ikvienam, kas vēlas būt glābts no grēka lāsta un mūžīgās nāves. Kā jūsu novadnieks pateicos Dievam, ka mums Ventspils novadā ir tik daudz iespēju kopt savas attiecības ar Dievu, jo mums katrā ciemā ir draudze un dievkalpojumi, kuros Dievs nāk pie mums.
Vēlu saņemt Kristu kā savu dzīves draugu un Glābēju un dāvāt šo laimi caur sevi otram ar savu smaidu, vārdu, atbalstu un klātbūtni, tāpat kā to saņemam no Dieva. Ir prieks, ka mums katram kā grēciniekam ir piedošanas un atjaunošanās iespēja.

Lai Kristus nākšana dod cerības prieku, ticības drosmi un mīlestības starojumu jums personīgi, jūsu tuviniekiem un mums kā tautai!
Kristus mīlestībā Usmas un Popes draudzes mācītājs
Uģis Brūklene

Usmas evangeliski luteriskā draudze

Adventa laika dievkalpojumi 1. un 15.decembrī plkst.10.00

Usmas evangeliski luteriskā draudze

Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons uz Usmas draudzi ir nosūtījis mācītāju Uģi Brūkleni. Amatā ievešana notika draudzes dievkalpojumā 3.novembrī, kad Usmas draudzē tika svinēti Reformācijas svētki. Dievkalpojumā līdzi kalpoja Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe. Ir plānots, ka pirmos trīs mēnešus draudzes dzīvē būtiskas pārmaiņas nenotiks. Šajā laikā mācītājs Uģis iepazīsies ar līdzšinējo draudzes situāciju, cilvēkiem un lēmumiem. Dievkalpojumi notiks mēneša 1., 3. un 5. svētdienā plkst.10.00. Savukārt Usmas sociālās aprūpes centrā dievkalpojumi notiks pēc nepieciešamības. Mācītājs ir atvērts sarunām, aizlūgšanām un mājapmeklējumiem. Mācītāja kontakttālruņa nr. 29116662, e-pats: [email protected]

riga.lv

Jau šoruden Rīgā bezmaksas nodarbības cilvēkiem pēc šķiršanās

riga.lv Ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuri pārdzīvo pāru attiecību iziršanu un cieš no šķiršanās sekām, jau 1.oktobrī tiks uzsākts nodarbību cikls “Dziedinošās pārmaiņas”, ko Rīgas domes Labklājības departamenta finansētā pakalpojuma “Nodarbību vadīšana atbalstam pēc pā...

riga.lv

Jau šoruden Rīgā bezmaksas nodarbības cilvēkiem pēc šķiršanās

riga.lv Ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuri pārdzīvo pāru attiecību iziršanu un cieš no šķiršanās sekām, jau 1.oktobrī tiks uzsākts nodarbību cikls “Dziedinošās pārmaiņas”, ko Rīgas domes Labklājības departamenta finansētā pakalpojuma “Nodarbību vadīšana atbalstam pēc pā...

riga.lv

Jau šoruden Rīgā bezmaksas nodarbības cilvēkiem pēc šķiršanās

riga.lv Ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuri pārdzīvo pāru attiecību iziršanu un cieš no šķiršanās sekām, jau 1.oktobrī tiks uzsākts nodarbību cikls “Dziedinošās pārmaiņas”, ko Rīgas domes Labklājības departamenta finansētā pakalpojuma “Nodarbību vadīšana atbalstam pēc pā...

Usmā kalpošanu turpina mācītājs Uģis Brūklene. Kontaktinformācija t.29116662; e-pasts: [email protected]

Svētdien -3.novembrī plkst.10.00 Usmas baznīcā kalpos Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons, Piltenes iecirkņa prāvests Kārlis Irbe un mācītājs Uģis Brūklene. Svinēsim Reformācijas svētku dievkalpojumu un Uģa Brūklenes amatā ievešanu par Usmas draudzes mācītāju. Pēc dievkalpojuma sadraudzība. Uz tikšanos un kopīgu svinēšanu!

lr1.lsm.lv

Dodamies uz Moricsalu - unikālu dabas retumu krātuvi

https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/zinamais-nezinamaja/dodamies-uz-moricsalu-unikalu-dabas-retumu-kratuvi.a122791/

lr1.lsm.lv Šoreiz raidījums skan no neierastas vietas - no Moricsalas. Tas ir dabas rezervāts, kur ikdienā cilvēka klātbūtne ir liegta. Salā Usmas ezera vidū cilvēka iejaukšanās dabas procesos nav notikusi kopš pagājušā gadsimta sākuma. Kā tad izskatās no cilvēka darbiem un skatiem noslēgt...

Usma gatavojas mācītāju maiņai. 20.oktobrī māc.Ainārs beidz, bet 3.nov. māc.Uģis atsāk kalpošanu Usmā.

Jēzus saka: "Es esmu durvis. Ja kāds caur Mani ieiet, tas tiks izglābts; viņš ieies un izies un atradīs ganības." /Jņ.ev.10:9/
20.oktobrī plkst.10:00 svinēsim mācītāja Aināra Kostandas pēdējo dievkalpojumu Usmas draudzē pirms došanās sabata gadā. Vēlesim Aināram Dieva svētītu un piepildītu atpūtu un gatavosimies mācītāju maiņai.

riga.lv

Jau šoruden Rīgā bezmaksas nodarbības cilvēkiem pēc šķiršanās

Usminieki kalpo rīdziniekiem ;)

riga.lv Ar mērķi palīdzēt cilvēkiem, kuri pārdzīvo pāru attiecību iziršanu un cieš no šķiršanās sekām, jau 1.oktobrī tiks uzsākts nodarbību cikls “Dziedinošās pārmaiņas”, ko Rīgas domes Labklājības departamenta finansētā pakalpojuma “Nodarbību vadīšana atbalstam pēc pā...

booking.com

Swan house, Amjūdžu Ciems, Latvia

"Bebru māja" ir pilnībā rezervēta, bet jaunatvērtā un romantiskā "Gulbja māja" ir pieejama par "iepazīšanās cenām" 50% lētāk. Ja Booking.com sistēmā uzrāda ka "Gulbja māja" nav pieejama, tad sazinieties ar Harinu t.26463444. "Baltais Gulbis" peld un gaida pārus iepretī Moricsalai: Usmas ezers, Usmas pagasts, LV-3619, Latvija
https://maps.app.goo.gl/Z9kEoZ1jCKyUCMkj9

booking.com Swan house is located in Amjūdžu Ciems. Located on the beachfront, this property has a garden, a shared lounge, a private beach area and free WiFi.

booking.com

Swan house, Amjūdžu Ciems, Latvia

Ziņa "Gulbja mājas" viesiem. Lai gan Booking.com ir aizdzinusi "Gulbja mājas" liellaivu uz Amjūdzes ciemu, patiesībā "Baltais Gulbis" ir patvēries netālu no "Bebrumājas"- Usmas ezers, Usmas pagasts, LV-3619, Latvija
https://maps.app.goo.gl/mEwfhytmj1tjeWAj9 Nenokavējiet izbaudiet vēl pēdējo ūdensrožu ziedēšanas un putnu aktivitāšu laiku gleznainajā Usmas ezerā iepretīm Moricsalai. Pieteikties var pie Harinas 26463444

booking.com EMPTY_DESCRIPTION

booking.com

Swan house, Amjūdžu Ciems, Latvia

Gulbis uzņem viesus.

booking.com EMPTY_DESCRIPTION

Vesels veselumā

Tagad arī Usmas pludmalē var atveldzēties ar saldējumu!

Svētības Usmā turpinās! Ļoti pieprasīta ir eksotiski-romantiskā "Bebrumāja" ģimeņu "randiņiem". Šogad tā ir pilnveidota ar BBQ un ugunskura vietu pie putnu vērošanas nojumes. http://www.booking.com/Share-e9GT2hz
Izbraukuma semināriem/nometnēm/salidojumiem un ģimeņu svinībām ir piemērota "Ulmaņlaika skola" ar iespēju pasūtīt dažāda līmeņa ēdināšanu un nakšņošanu. Bez 60 gultas vietām ēkās, ir plaša teritorija teltīm Usmas pussalā. Bez tam notiek brīvdabas laulības un svētbrīži jaunajā "Usmas brīvdabas svētvietā". Mācītājs Uģis Brūklene kopā ar Harina Bruklene vada praktiskas, attiecību atjaunojošas nodarbības/sarunas ģimenēm. Tas viss notiek skaistā meža ielokā pie ugunskura vai mākslinieciski izveidotā kafejnīcā. Šīs dažādās Usmas svētības ir pieejamas Jums un jūsējiem. Sazināmies! ( Harina 26463444 )

Usmas evangeliski luteriskā draudze

Tiekamies Baznīcu nakts pasākumos Usmas baznīcā #baznicunakts

6.maijs ieies Usmas vēsturē ar pirmajām juridiskajām laulībām pie brīvdabas altāra Usmas ezera krastā zem dižkoka. Šī vieta "Svētības" tika bīskapa iesvētīta Latvijas 100 gades priekšvakarā kā pateicība Trīsvienīgajam Dievam par Latvijas svētību. Mūsu ģimene, kā šīs vietas saimnieki, ļoti priecājamies ka šī brīvdabas dievkalpojumu vieta ir vienmēr atvērta cilvēku lūgšanām un laulību svinībām bez maksas. Turpat blakus ir telpas svinību galdam, nakšņošana un jaunlaulātajiem eksotiskajā "Bebrumājā". Lai svētības mums visiem!

Usma

Usma

USMAS EZERS

Piedalāmies starptautiskajā tūrisma izstādē-gadatirgū “Balttour 2019”
www.usmasezers.lv

Usma

Usmas zelts brīvdabas svētnīcā.

www.lelb.lv

“Kas es esmu Dievam?” ir jautājums, ko norimstoties Vinam jautāsim un apcerēsim Usmas rekolekcijās no 28.-29. (30.) septembrim. Pamatā rekolekcijas ir iecerētas pedagogiem, bet var pievienoties arī citi sabiedriski aktīvi cilvēki no dažādām profesijām. Piesakies līdz piektdienas rītam! Mums vēl ir iespēja uznemt dalībniekus! http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2368

lelb.lv

Usmas Jahtklubs

Vēl bildes no "Nakts regates"

Usmā gimenu svetības turpinās! Tikko viens jaunlaulātais pāris nakšnoja naminā uz ezera un divas gimenes svineja laulību gadadienas 😉. Brīvdabas altāris sāk “iedzīvoties”.

youtube.com

Pie Usmas ezera

Inta Folkmana skats uz Usmu caur videokameras aci. https://m.youtube.com/watch?v=rcVVsW9AAUQ&feature=share

Diena pie Kurzemes lielākā ezera, vietā kuru dēvē par USMU

youtube.com

Usma v01

Kas labs Usmā? Nāc un redzi! https://www.youtube.com/watch?v=E6B7Ipf8oAA&feature=youtu.be

Dievs ir mans svētības avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs!” (Ps 68:8)

Dieva ceļi un laiki ir brīnišķīgi!
Pagājušā gada Pļaujas svētkos svinējām Usmas dievnama iesvētīšanas desmito gadadienu un divdesmito gadskārtu, kopš tika iesvētīta baznīcas zeme un pamati. Ziemsvētkos apritēja divdesmit pieci gadi, kopš Usmā notika pirmais dievkalpojums, un desmit gadi, kopš mūsu ģimene, Baznīcas sūtīta, devās misijā uz Īriju.
Šobrīd noslēdzies tāds kā spirāles loks un Dievs turpina vadīt un svētīt mūs Usmā. No pašvaldības ir nopirkts īpašums “Vecā skola”, kur “piedzima” Usmas Evaņģēliski luteriskā draudze. Piecpadsmit gadus šis nams bija draudzes “šūpulis”, līdz tā varēja pārcelties uz jaunuzcelto Usmas dievnamu. Ļoti zīmīgs bija notikums šīgada Zvaigznes dienā, kad draudzes pusaudži – mūsu dēls Hariss un meita Heseda – tika iesvētīti. Ar viņu kļūšanu par pilntiesīgiem draudzes locekļiem iesākas Usmas draudzes otrā paaudze.
Visi šie notikumi mums ir daudz nozīmīgāki par vienkāršiem skaitļiem un faktiem. Tā ir mūsu sirdslieta, mīlestība un Dieva bagātīgās svētības piedzīvošana.
Dieva darbi pie Usmas draudzes un “Vecās skolas” sāka kļūt redzami, kad 1992. gadā pēc mācībām Rīgā 23 gadu vecumā Usmā atgriezās Harina. Rīgā viņa bija kļuvusi par kristieti LELB Lutera draudzē un no mācītāja Jura Rubeņa bija saņēmusi ierosmi piepildīt savu sūtību mācīt bērniem ticības mācību. Līdztekus darbam savā individuālajā uzņēmumā, kur Harina izgatavoja mācītāju amata tērpus, sakramenta drēbes un izšuva altārsegas, viņa pasniedza ticības mācību bērniem Usmā, Popē un Spārē. Tā kā Harinai jau sākotnēji bija skaidrs Dieva aicinājums dibināt Usmā draudzi, viņa aktīvi darbojās, lai tas īstenotos.
Viss iesākās ar dažiem pusaudžiem un jauniešiem, kuri katru nedēļas nogali sapulcējās uz kopīgām lūgšanām un Svēto Rakstu lasīšanu. Turklāt tika uzmeklēti vēl Latvijas pirmās brīvvalsts laikā iesvētītie Usmas iedzīvotāji un nolemts dibināt Usmas Evaņģēliski luterisko draudzi. Draudze vēl nebija nodibināta, bet 1992. gada Ziemsvētkos kolhoza pamestajā Ulmaņlaika skolā jau notika pirmais dievkalpojums. Pēc draudzes dibināšanas 1993. gada 15. aprīlī Dievs deva Harinai pamudinājumu dibināt Usmas Kristīgo Tautas skolu. Tās dibinātāji bija Usmas pašvaldība, Usmas draudze un Harina kā privātpersona. Draudzes un Tautas skolas vadību uzticēja Harinai. Līdztekus aktivitātēm Usmā, Popē un Spārē Harina kopā ar Ventspils svētdienas skolas vadītāju Tamāru Kēleri organizēja Piltenes prāvesta iecirkņa draudzes darbinieku kursus. Šajos kursos, kur es piedalījos kā Kandavas draudzes misijas un jauniešu darba vadītājs, mēs abi satikāmies. Kopš tā laika arī es iedegos par Usmas draudzi, Piltenes iecirkni un Usmas Kristīgo Tautas skolu. Es pārcēlos uz dzīvi Usmā, no kurienes savulaik mana mamma, viņas vecāki un vecvecāki tika izsūtīti uz Sibīriju. Tā notika mana atgriešanās pie dzimtas saknēm. Tā kā tolaik tika saņemts aicinājums sākt Usmas dievnama pamatu veidošanu, lai no Rendas puses pārceltu bojā ejošo koka dievnamu, notika aktīva dokumentu kārtošana ar Rendas pašvaldību, prāvestu Viesturu Pirro un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Liels atbalsts bija Dr. Ojārs Spārītis, kurš vēlējās, lai Ulmaņlaikā celtā Usmas baznīca, kas atrodas Rendas pusē, tiktu izglābta un tajā atkal darbotos draudze. Dievs notikumu gaitu pavērsa tā, ka Usmā tika uzcelts pilnīgi jauns dievnams, savukārt Rendas puses Usmas dievnamu saglāba vietējie iedzīvotāji. Tagad draudžu dzīve noris abās vietās, par ko ir prieks un pateicība Dievam.
1998. gadā no arhibīskapa Jāņa Vanaga saņēmu nozīmējumu kalpot Usmas draudzē par evaņģēlistu. Vēlāk, pēc ordinācijas, tur biju mācītājs un Piltenes iecirkņa prāvests. Pēc desmit gadu kalpošanas tiku nozīmēts doties misijā uz LELB Latviešu draudzi Īrijā. Atraušanās no iemīļotajiem Usmas draudzes cilvēkiem un kalpošanas Usmā bija sirdi plosošs brīdis, tomēr mēs paklausījām Dieva aicinājumam “meklēt un glābt pazudušos”, kuriem Īrijā nebija draudzes gana. Kaut arī fiziski prombūtnē, bet mīlestībā un aizlūgšanās vienmēr palikām piederīgi Usmai.
Kopš tā laika ir pagājuši desmit gadi, bet saikne ar Usmu un draudzi nav pārtrūkusi. Joprojām esam šīs draudzes locekļi. Mūsu bērni šo draudzi un vietu tik ļoti iemīļojuši, ka vēlējās tikt iesvētīti tikai un vienīgi Usmas baznīcā. Zvaigznes dienas dievkalpojumā viņu lūgšanas piepildījās – bīskaps Hanss Martins Jensons viņus iesvētīja par Usmas draudzes pilntiesīgiem locekļiem. Ir liels prieks par mūsu miesīgajiem bērniem. Un ir prieks Usmas draudzes padomē redzēt arī mūsu garīgos bērnus, kurus kādreiz mācījām, kristījām, iesvētījām un salaulājām šajā draudzē. Par draudzes priekšnieci ir kļuvusi Elana Jurgena, kura tolaik, kad Harina bija ticības mācības skolotāja Usmas pamatskolā, mācījās pirmajā klasē. Draudzi uzticīgi vada palīgmācītājs Ainārs Kostanda, kas divas reizes mēnesī brauc no Talsiem kalpot Usmas baznīcā. Ir prieks redzēt, ka šajā draudzē ienāk cilvēki no Usmas, Ugāles, Talsiem un Ventspils. Daudzi Usmas dievnamu ir iemīlējuši kā savas garīgās mājas, labprāt tajā laulājas un vēlas, lai tur tiktu kristīti viņu bērni. Par to Dievam gods!
Par lielu Dieva aicinājumu un pagrieziena punktu atpakaļ uz Usmu mums kļuva iespēja nopirkt gan cara laika, gan Ulmaņlaika skolas ēkas un zemi pussalā iepretim Moricsalas Dabas rezervātam. Šo vietu, kur izauga Usmas draudze, tapa tās dievnams un visu šo laiku ir notikušas nometnes, kursi, semināri un dievkalpojumi, tagad bīskaps ir iesvētījis par tādu, kur izveidot kristīgu sanatoriju un rekreācijas vietu ģimenēm. Tiek izstrādāta kalpošanas koncepcija, lai Dieva atjaunojošais spēks varētu pieskarties ģimenei un indivīdam veselumā. Par šīs kalpošanas moto ir izvēlēti vārdi “Vesels veselumā”. Tiek domāts gan par to, kā mediķi ar ūdens procedūru, ārstnieciskās vingrošanas, homeopātijas, fizioterapijas palīdzību rūpēsies par cilvēku fizisko veselību, gan arī par to, kā ģimenes terapeiti, attiecību speciālisti, kristīgi psihoterapeiti un mākslinieki sniegs atjaunotni viņu dvēselēm. Savukārt caur ikdienas dievkalpojumiem, grēksūdzēm, apcerēm, klusumu un pastorālām sarunām būs iespēja veidot un nostiprināt attiecības ar Trīsvienīgo Dievu. Īpaša kalpošana paredzēta ģimenēm, kur kāds no tās locekļiem bijis ilgstošā prombūtnē. Tādu ģimeņu Latvijā ir daudz: karavīrs bijis misijā, jūrnieks jūrā, tālbraucējs uzdevumā, students ārvalstu augstskolā, viesstrādnieks ārzemēs, ieslodzītais cietumā u. tml. Ikvienam Dievs vēlas dāvāt atjaunotni miesā, attiecībās un garā kopā ar tuviniekiem.
Šis jaunais aicinājums un izaicinājums liek mums ne vien ar sirdi, bet arī fiziski atgriezties uz dzīvi un kalpošanu Usmā. Jauniesvētītajā zemē jau šogad tiks novietots akmens altāris un vēlāk uzcelta kapela, kas vienmēr būs atvērta gan individuālām lūgšanām, gan dažādām svētdarbībām un sarunām ar mācītājiem. Vieta, kur “Elku liepas” dižuma dēļ kādreiz notika pagānu dievību pielūgsme un ezotēriskas izdarības, tagad ir iesvētīta Trīsvienīgā Dieva godam un darbam, bet dižkokam tiks atgriezts tā iepriekšējais nosaukums – “Svētā liepa”.
Ir tik labi, ka Trīsvienīgais Dievs ir svētības avots, gods, stiprā klints un patvērums!
LELB mācītājs/NBS kapelāns Uģis Brūklene

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Usma?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Svētības
Usma
LV-3619