Stendes Vasarsvētku draudze

Stendes Vasarsvētku draudze Dievkalpojumi notiek: Svētdienās - 12:00 Ceturtdienās - 18:00 Stendē, Gaismas ielā 5

youtube.com

Dievkalpojums 23.02.2020.

https://youtu.be/15igvR0frhg
Sludina Jānis Garsils. Viesi, Kaspars Ezeriņš un Tabita, stāsta par misijas darbu Indijā.

youtube.com Dievkalpojums 23.02.2020. Sludina Jānis Garsils. Viesi, Kaspars Ezeriņš un Tabita, stāsta par misijas braucienu uz Indiju.

Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku. (Jēkaba vēstule 4:17, Bībele)

youtube.com

16.02.2020. 11:00 Jelgavas Vasarsvētku draudzes dievkalpojums

https://youtu.be/DI47zfu8Qtc
LVDA lūgšanu dievkalpojums. Šoreiz slavā un pielūgsmē vada Stendes Vasarsvētku draudzes slavētāji. Sludina goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs.

youtube.com

Dievkalpojums 16.02.2020.

https://youtu.be/vCeMcxEZ48w

youtube.com Dievkalpojums 16.02.2020. Sludina Uldis Garsils un Valdis Kalniņš.

youtube.com

Mēles vara. Dievkalpojums 09.02.2020.

https://youtu.be/tGqpp-b2Irc

youtube.com Dievkalpojums 09.02.2020. Sludina Jānis Garsils.

youtube.com

Dievkalpojums 29.12.2019.

https://youtu.be/rcoKzEBpwb0

youtube.com Dievkalpojums 29.12.2019. Sludina goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs.

youtube.com

Dievkalpojums 24.12.2019.

https://youtu.be/Zv6tAbPxpFI

youtube.com Dievkalpojums 24.12.2019. Sludina Jānis Garsils.

Esiet mīļi aicināti uz Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumu, 24. decembra vakarā plkst. 17:00, Stendes Vasarsvētku draudzē.

youtube.com

Dievkalpojums 08.12.2019.

https://youtu.be/1xPPw702Ucs

youtube.com Dievkalpojums 08.12.2019. Sludina Uldis Garsils un Jānis Garsils.

youtube.com

Dievkalpojums 24.11.2019.

https://youtu.be/g3M-Aa1PMmM

youtube.com Dievkalpojums 24.11.2019. Sludina Jānis Garsils.

Latvijas Lūgšanu tīkls

Evaņģelizācijas dievkalpojumā Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs lūdz par Latviju.

#Dievssvetilatviju #nominusaUZPLUSU

LVDA

Šoriez dzied Stendes vasarsvētku draudzes slavētāji.

23. novembra LVDA lūgšanu dievkalpojuma tiešraide:

https://www.youtube.com/watch?v=1XbpI2fkLMk&feature=share

Atnāc un piedzīvo savu brīnumu! Ņem līdzi kādu, kam vajadzīgs Dieva brīnums. :)

Aicinām apmeklēt visus "No mīnusa uz PLUSU" dievkalpojumus! Kā sacījis LVDA bīskaps Modris Ozolinkevičs: "Ja mēs plānojam nākt uz vienu pasākumu, tad tas ir apmēram tā, it kā restorānā izvēlamies, ko ēdīsim. Ja mēs nākam uz visiem, tas tomēr parāda, ka mums slāpst, mēs gribam, mums vajag!" Un Jēzus teica: "Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!" Jāņa 7:37
Ja Tev slāpst, vēlies piedzīvot Dievu, piedzīvot vairāk, būt un redzēt, kā cilvēki tiek glābti, nāc un piedalies!
Rīgas izstāžu centrā "Ķīpsala"
Rīgā, Ķīpsalas ielā 8

youtube.com

Dievkalpojums 03.11.2019.

Svētdien, 3. novembrī, Stendes Vasarsvētku draudzē kalpoja sludinātājs, Ronny Andersson no Zviedrijas.

https://youtu.be/hCuNXG_D_Sk

youtube.com Dievkalpojums 03.11.2019. Sludina Ronijs Andersons (Ronny Andersson) no Zviedrijas.

youtube.com

Dievkalpojums 13.10.2019.

https://youtu.be/FgjY0IHoaLQ

youtube.com Dievkalpojums 13.10.2019. Sludina Jānis Garsils.

youtube.com

Dievkalpojums 06.10.2019.

https://youtu.be/4Ee2i3xoLnY

youtube.com Dievkalpojums 06.10.2019. Sludina Jānis Garsils un Valdis Kalniņš.

Tavas ticības augļi būs redzami tavos bērnos un bērnu bērnos!

"Bet Tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas Viņu bīstas, un Viņa taisnība uz bērnu bērniem tajos, kas Viņa derību sargā, neaizmirst Viņa baušļus un cenšas tos pildīt."(Psalmi 103:17-18, Bībele)

youtube.com

Dievkalpojums 04.08.2019.

https://youtu.be/vRu6Xov8eis

youtube.com Sludina Jānis Garsils.

Māci man darīt pēc Tava prāta, jo Tu esi mans Dievs, Tavs labais Gars lai vada mani pa taisnu ceļu!
(Psalmi 143:10, Bībele)

Photo by Aaron Burden on Unsplash.

youtube.com

Dievkalpojums 21.07.2019.

Dievkalpojums 21.07.2019.:
https://youtu.be/LvshCdrulVI

Sludina Uldis Garsils un Valdis Kalniņš.

"13 Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu.
14 Tā kā mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis caur debesīm, Jēzus, Dieva Dēls, tad turēsimies pie Viņa apliecināšanas.
15 Jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka.
16 Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā." Ebrejiem 4:13-16, Bībele

Dievkalpojuma ieraksts: https://youtu.be/ExmSnwE01Og

Photo by Sangia on Unsplash.

Kas ir tuksnesis un kāpēc mums jāiet tam cauri?
Par to sludināja Marks 0zolinkevičs - JVD Jaunieši un Ir vēl kalpošanas vadītājs.

Dievkalpojuma ieraksts: https://youtu.be/w2EJSZBwqb0

"Jo Tas Kungs, tavs Dievs, tevi vada uz labu zemi - uz zemi ar ūdens strautiem, avotiem un ūdeņiem, kas nāk no ielejām un kalniem, uz zemi, kur ir kvieši un mieži, vīna stādi un vīģu koki un granātkoki, uz olīvkoku zemi, kurā tek eļļa un medus, uz zemi, kur tev maizes būs gana, kur tev nekā netrūks, uz zemi, kuras akmeņos ir dzelzs un no kuras kalniem tu vari izcirst varu. Kad nu tu ēdīsi un būsi paēdis, tad teic To Kungu, savu Dievu, par to labo zemi, ko Viņš tev ir devis."
5.Mozus 8:7-10, Bībele.

Photo by Trevor Cole on Unsplash.

Šoreiz mums sludināja mācītāji Uldis Garsils un Valdis Kalniņš.

Dievkalpojuma ieraksts: https://youtu.be/qjb6CyPdrNA

"Jaunu bausli Es jums dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat cits citu mīlētu. No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā." Jāņa ev. 13:34-35, Bībele.

"Tiešām, Dieva ceļi ir pilnīgi, Viņa vārdi ir skaidri, Viņš ir vairogs visiem, kas pie Viņa tveras. Kur ir vēl tāds Dievs kā Tas Kungs, kur citur vēl tāds klintij līdzīgs patvērums kā Tu, mūsu Dievs?" Psalmi 18:31-32, Bībele.

Svētdienas dievkalpojumā mācītājs, Jānis Garsils, runāja par to, kas nepieciešams, lai garīgi augtu un spētu palīdzēt citiem. Žēlsirdība, spēja just līdzi, ir viena no lietām uz ko Dievs mūs aicina.

Dievkalpojuma ierakstu var redzēt šeit: https://youtu.be/Ta2n3trG2ys

"Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi, pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem, turpretim svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību." 1. Pētera 3:8-9, Bībele

"Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis." Jāņa ev. 14:26, Bībele

"Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas.
Tas Mani cels godā, jo Viņš ņems no tā, kas ir Mans, un jums to darīs zināmu." Jāņa ev. 16:13-14, Bībele

Photo by Wolfgang Hasselmann on Unsplash.

"un Viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo Viņš ir galva visām varām un spēkiem" Kolosiešiem 2:10, Bībele

"Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva." Jāņa ev. 14:12, Bībele

"Tā ir Mana pavēle, lai jūs mīlētu cits citu." Jāņa ev. 15:17, Bībele

Tu esi tieši tik pilnīgs, tik labs, tik derīgs Dievam! Nekad nenoniecini sevi! Nekad nenoniecini citus!

Pilnīgs - tāds, kas izpaužas pilnā mērā; neierobežots; absolūts. (skaidrojošā vārdnīca).

Photo by Steve Halama on Unsplash.

Tas, kur tu ieguldi savus resursus, atspoguļo tavas vērtības.
Tie, kam rūp vides jautājumi, ziedo vides organizācijām un velta laiku talkošanai.
Tie, kam rūp dzīvnieki, ziedo patversmēm un atrod laiku suņu pastaigām.
Tie, kam rūp draudze, ziedo draudzei un atrod laiku, lai kalpotu cilvēkiem.

Šis saraksts varētu būt ļoti garš. Kas ir svarīgs tev?

"Jo, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds." Mateja ev. 6:21, Bībele

Photo by Bayu on Unsplash.

Pirms tu kādu gribi nosodīt - pajautā Jēzum, ko Viņš par to saka?

Bet rakstu mācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā; un, to vidū nostatījuši, tie sacīja Viņam: "Mācītāj, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt akmeņiem. Ko Tu saki?" Bet Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: "Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!" Un, atkal noliecies, Viņš rakstīja smiltīs. Bet tie, to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: "Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?" Viņa atbildēja: "Neviens, Kungs!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!" Jāņa ev. 8:3-11

Photo by Iva Rajovic on Unsplash.

Vai tavā sirdī ir prieks? Ja nē, tad izmeklē savu sirdi, padomā, kas nomāc tavu prieku? Atdod visas savas raizes un bēdas Viņam. "Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti." Rom. 8:28

Jāzepa piemērs. Sludina Agris Ozolinkevičs.

Draudzes jubilejas dievkalpojumā Stendes Vasarsvētku draudzē viesojās mācītājs Agris Ozolinkevičs un sludināja brīnišķīgu sprediķi par Bībeles personāžu - Jāzepu, no kura mēs katrs varam kaut ko mācīties.

Tu esi dārgi atpirkts!

Tu esi dārgi atpirkts!
Sludina Jānis Garsils.
21.04.2019.
https://youtu.be/s5AoNEA4BOY

Paskaties ar mīlestības acīm.

Paskaties ar mīlestības acīm.
Sludina Jānis Garsils. 14.04.2019.

https://www.youtube.com/watch?v=Z8L4e6GooK0

Vienprātībā ir spēks!

Vienprātība. 07.04.2019.
Sludina Jānis Garsils.
https://youtu.be/nNUgOw7VQEE

Sludina Uldis Garsils 31.03.2019.

Sludina Uldis Garsils 31.03.2019.
https://youtu.be/vxHIaYjB9yk

Dievs, caur Bībeli, mums māca, nezūdīties un būt pateicīgiem, pateicīgiem par visu!
Zūdīšanās atņem prieku, pateicība prieku vairo!
Tev noteikti ir daudz par ko pateikties!

Zūdīties - paust vārdos savas bēdas, sarūgtinājumu; gausties, bažīties. (skaidrojošā vārdnīca)

Dievkalpojums 17.03.2019.

Dievkalpojums 17.03.2019.
Sludina Uldis Garsils.

Dievkalpojums 2019.03.10.

Dievkalpojums 10.03.2019.
Sludina Uldis Garsils.

ceriba.lv

Dārgumi - Cerība

ceriba.lv Dārgumi Datums 2018-04-29 Sludinātājs Valdis Kalniņš Vieta RīgaKlausies ierakstu: https://d1f5w0j890as8s.cloudfront.net/2018/05/29.04.2018-cut.mp3

Stendes Vasarsvētku draudze's cover photo

youtube.com

Dievkalpojums 10.02.2019.

https://youtu.be/7gRiGV1iMv0

Sludina Uldis Garsils.

youtube.com

Dievkalpojums 10.02.2019.

https://youtu.be/ExlWTlgCGJc

Sludina Jānis Garslis.

Stende, sludina Jānis Garsils 27.01. 2019

Sludina Jānis Garsils 27.01.2019.

Par mums.

Stendes vasarsvētku draudze ir dibināta 2000. gada aprīlī. Draudzi dibināja mācītājs Valdis Kalniņš. Šobrīd draudzi vada mācītājs Jānis Garsils. Stendes vasarsvētku draudze ietilpst Latvijas vasarsvētku draudžu (LVDA) apvienībā. Draudzē darbojas arī svētdienas skola bērniem.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Stende?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Jāzepa piemērs. Sludina Agris Ozolinkevičs.
Tu esi dārgi atpirkts!
Paskaties ar mīlestības acīm.
Vienprātībā ir spēks!
Sludina Uldis Garsils 31.03.2019.
Dievkalpojums 17.03.2019.
Dievkalpojums 10.03.2019.
Dievkalpojums 2019.03.10.
Dievkalpojums 03.03.2019.
Dievkalpojums 03.03.2019.
Dievkalpojums 24.02.2019.
Dievkalpojums 24.02.2019.

Location

Address


Gaismas Iela 5
Stende