Karmela Ekleziālā kustība

Karmela Ekleziālā kustība

Comments

Ojāra Jansona fotoieskats raidījumā "Talants tev līdzās" ar Guntas Ziemeles piedalīšanos: [email protected]/albums/72157695744481060." rel="nofollow" target="_blank">https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72157695744481060. #radioskalak #talantstevlidzas #rsu #pavestsfranciskslatvija #katolitevlidzas #koknese
Raidījums "Talants tev līdzās" — Gunta Ziemele, Vidzemes Katoļu Jauniešu centra "Eksplozīvs maisījums" vadītāja: https://www.youtube.com/watch?v=hMm5n6VbDDg. #talantstevlidzas #pavestsfranciskslatvija #katolitevlidzas #koknese
Varbūt tieši šī ir tā diena, kad doties uz Misi? ;) "Mises laikā pestīšanas notikums ir patiesi klātesošs, bet vai tomēr neesam pieļāvuši, ka Mise mūsu apziņā kļuvusi vien par "kopīgu maltīti" un svinībām, zaudējot patieso nozīmi - Kristus ir Dieva Jērs, kas upurēts tieši par mums? Vai esam tādējādi pavēruši iespēju jauniešiem Misi uzlūkot kā kaut ko garlaicīgu un neinteresantu, neļaujot viņiem pat aplūkot šo lielisko un satriecošo realitāti, kas ir Kristus Upuris? Jēzus ir visā savā pilnībā klātesošs un dzīvs Euharistijā, atdodot savu Miesu pār mums."
Klāt jau decembra plāns no KEK puses.
Man patīk šī dziesma...

Karmela Ekleziālās Kustība

Karmela Ekleziālā kustība ir dibināta 1993.gadā, tās dibinātājs ir karmelītu tēvs Antonio Marija Sikari. Kustība ir dzimusi, balstoties uz draudzību starp vairākiem klosterbrāļiem un lajiem, kuri vēlējās kopā un atjaunotā veidā dalīties ar senās Karmela harizmas bagātībām Karmela harizma audzina kristieti tiekties uz savas sirds maksimālo dziļumu. Ekleziālā dimensija ir mūsu ticības un mūsu Kustības kopīgās vēstures nepieciešama iezīme. Vārds ‘kustība’ izsaka virzību, vēlēšanos „iekustināt”, ļaut „plūst” Karmela harizmai visās vidē.

Mission: Kustība ir dzimusi, balstoties uz draudzību starp vairākiem klosterbrāļiem un lajiem, kuri vēlējās kopā un atjaunotā veidā dalīties ar senās Karmela harizmas bagātībām

Katolis.jauniešiem

Vai Tu jau esi pieteicies #BazHazck24 ?
Priesteris Peteris Skudra skaidro, ka tā ir atbilde pāvesta Franciska vēstijumam jauniešiem. Ar vēstījuma pilnu tekstu angliski vari iepazīties šeit:
http://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html
bet ar kopsavilkumu latviešu valodā šeit: https://www.vaticannews.va/lv/pavests/news/2020-03/pavesta-vestijums-35-pasaules-jauniesu-dienai.html

Piesakies: http://ej.uz/BazHack24

#BazHack24 būs hakatons un vienlaikus virtuālas jauniešu dienas. Pieturoties pie labākajām hakatona tradīcijām - ierobežots laiks komandas darbā radīt risinājumu kādam no četriem izaicinājumiem:
1️⃣ Sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, kam epidēmijas laikā, motivējot viņus vērtīgi pavadīt laiku un iesaistīties mācību procesā;
2️⃣ Sniegt atbalstu senioriem, pēc iespējas veicinot viņu drošību šajā saspringtajā laikā, vienlaikus palīdzot nejusties sociāli izolētiem no tuviniekiem un sabiedrības;
3️⃣ Veicināt ekonomikas un sabiedrības labklājības augšupeju;
4️⃣ Veicināt draudžu, lūgšanu grupu, kopienu un iniciatīvu sadraudzības, kopīgas lūgšanas un dalīšanās iespējas.
Darba procesā būs laiks konsultācijām ar mentoru (viņu saraksts tiks publicēts pavisam drīz), darbam komandās un prezentācijām.

Kāpēc virtuālās jauniešu dienas? Jo būs laiks arī kopīgai lūgšanai, meditācijai, pārdomām par pāvesta Franciska vēstījumu šī gada Pasaules jauniešu dienai (🌴Palmu svētdienā).

#BazHack24 formāts: Zoom video konference. Sākums: 3. aprīļa plkst. 18.00. Pēc tam 24 h komandas darbam, konsultācijām, kopīgiem lūgšanu brīžiem. 4. aprīļa plkst. 19:00 gala prezentācijas, uzvarētāju paziņošana. 5. aprīlī - virtuāla dalība Pasaules Jauniešu dienu Svētajā Misē no Vatikāna.

Pasākums atvērts visu konfesiju jauniešiem.

Kustības prezidents Gabriele Tomasoni (attēlā 2 rinda no augšas, 3. no kreisās) ir viens no varoņiem, kas negurstoši cīnās ar Covid-19 vīrusa pacientiem. Viņš ir arī tā persona, kas atbildīga par Brešas Civilās slimnīcas anestēzijas un reanimācijas nodaļu.
Lūgsimies par viņu un visiem, un izdarīsim savu daļu - #paliksimmājās!

Nebrauksim pastaigās uz “Spici” vai Rimi (tāpat vien!), jebkuru citu publisku un lielu iestādi, kurā nav iespējas ieturēt sociālo distanci. Šis laiks piespiež būt ar SEVI, nevis ar to, cik nauda man ir, kur to varu iztērēt, ko atkal nopirkt un kur atkal uzplaukt savam hēdonismam.

Attēlā: Romas, Bergamo un Brešas ārsti un slimnīcas darbinieki, kuri cīnās ar Covid-19, savas dežūras beigās.

Jau iepriekš bija iespēja lasīt nelielu Gabriele Tomasoni rakstu, pat vairāk tādu kā vienas dienas skici, kas ļāva ikvienam pietuvoties tam, kas ir viņu ikdiena un realitāte. Ja nepaguvi to izlasīt, tā joprojām pieejama šeit: https://www.facebook.com/keklv/photos/a.910020065753483/2853318784756925/?type=3&theater

Dottori e medici impegnati nella lotta al Coronavirus alla fine del loro turno di lavoro negli ospedali di Roma, Bergamo e Brescia (AP Photo/Domenico Stinellis, Antonio Calanni, Luca Bruno)

[03/19/20]   Ievainojums un gaisma. - T. Fabio Silvestri OCD - 08.03.2020.

T. Antonio vēstule sv. Jāzepa svētkiem 18.03.2020.

Breša, 2020. gada 18. Marts

Mani mīļie,
esam Sv. Jāzepa svētku priekšvakarā. Lai piesauktu Viņa aizsardzību šajā ārkārtas veselības situācijā, Itālijas bīskapu konference aicina ikvienu ticīgo, katru ģimeni un katru reliģisko kopienu lūgties mājās, kopā skaitot Svēto Rožukroni rītvakar plkst. 21.00 (22.00 pēc Latvijas laika). Ja ir iespēja, varat arī pieskaņoties TV2000 frekvencēm.

Tas, ko es vēlos piebilst, attiecas tikai uz mūsu skaistajām karmelītu tradīcijām.

Jūs noteikti jau zināt, ka Sv. Terēze no Avilas dzīvoja un mācīja ļoti īpašu pieķeršanos šim svētajam, tik ļoti, ka viņa veltīja viņam visus septiņpadsmit klosterus, kurus viņa nodibināja.

Savā darbā Dzīve, stāstot par ļoti smagu slimību, kas viņu skāra jaunībā un bija viņu gandrīz paralizējusi, viņa atceras arī par daudzajiem ārstu neveiksmīgajiem mēģinājumiem viņu dziedināt, un pēc tam piebilst:

«Tad es par savu aizstāvi un aizbildni ņēmu slaveno Svēto Jāzepu un ar degsmi uzticēju sevi viņam. Šis mans Tēvs un Aizstāvis palīdzēja man vajadzībās, kurās es atrados... Es skaidri redzēju, ka viņa palīdzība vienmēr bija lielāka, nekā es būtu varējusi cerēt. Es līdz šim neatceros, ka es kādreiz būtu lūgusi žēlastību, kuru nebūtu tūlīt pat saņēmusi... Šķiet, ka citiem svētajiem Dievs ir devis spēju mums palīdzēt mums vienā vai citā vajadzībā, kamēr mana pieredze rāda, ka brīnišķīgā Svētā Jāzepa aizbildnība plešas pār visu. Ar to Kungs vēlas, lai mēs saprastu, ka tajā pašā veidā, kādā Viņš bija paklausīgs Svētajam Jāzepam uz zemes, kur viņš (Sv. Jāzeps) kā audžutēvs varēja pavēlēt Kungam, šādi arī debesīs Viņš dara visu, ko svētais Jāzeps Viņam lūdz. To ir atzinuši arī citi cilvēki, kuri pēc mana padoma ir uzticējuši sevi viņa aizbildnībai... Lielās pieredzes dēļ, kāda man ir saistībā ar labvēlību no svētā Jāzepa, es vēlētos, lai visi pārliecinātu sevi veltīties viņam... Jau vairākus gadus viņa svētku dienā es lūdzu viņam kādu žēlastību, un tā vienmēr ir tikusi piepildīta... Tikai Dieva mīlestības dēļ es lūdzu, lai tas, kurš man netic, pamēģinātu ... »(VI nodaļa).

Šeit es pievienoju vienu no skaistākajām Svētajam Jāzepam veltītajām lūgšanām (ko sastādījis pāvests Leons XIII), kuru mēs varam kopīgi lūgties pēc Rožukroņa, kā to kādreiz darīja:

“Pie Tevis, svētais Jāzep, mēs steidzamies savās bēdās un Tavas Vissvētākās Līgavas palīdzību piesaukuši, paļāvīgi lūdzam arī Tavu aizbildnību. Tās mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu, Dieva Dzemdētāju, un tās tēvišķās gādības dēļ, ar kuru Tu rūpējies par bērniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam, uzlūko žēlīgi Jēzus Kristus asinīm atpirkto mantojumu un palīdzi mums ar savu spēcīgo pārstāvību mūsu vajadzībās. Sargi, Dieva aizgādības dotais svētās ģimenes sargs, izredzētos Jēzus Kristus bērnus, izglāb mūs, visumīļais Tēvs, no ikvienas samaitāšanas un maldiem, ar debesu spēku stiprini mūs, spēcīgais palīdzētāj, cīņā ar tumsības spēkiem. Un kā Tu citkārt izglābi bērniņu Jēzu no draudošām nāves briesmām, tā tagad aizstāvi svēto Dieva Baznīcu pret ienaidnieku uzbrukumiem un ikvienu nelaimi. Uzņem mūs visus savā pastāvīgā patvērumā, ka mēs, pēc Tava parauga dzīvodami, un Tavas palīdzības spēcināti, varētu dievbijīgi dzīvot, svētīgi nomirt un iemantot mūžīgo līksmību debesīs. Amen.”

Šī diezgan senā valoda, tā vietā, lai mūs kaitinātu, var likt mums justies kopībā ar paaudzēm, kas ir mūsu priekšteči un, kuri uzticēja savas sāpes un cerības Svētā Jāzepa aizsardzībai. Dievmāte un bērns Jēzus būs laimīgi.

Mēs turpinām upurēt Svētajai Ģimenei arī zaudējumus, kuri mums ir jāpiedzīvo (arī “garīgos”), zinot - kā mums mācīja Svētā Terēze - ka “tiem, kam ir Dievs, tiem nekas netrūkst”.

Svētīju jūs ar tēvišķu mīlestību,

Antonio M. Sicari

Tulkots no https://www.mec-carmel.org/c44-articoli/lettera-di-p-antonio-per-la-festa-di-s-giuseppe/?fbclid=IwAR3br2uW7N3PQSiaOMDjHxqswXcxesdEWUQXOTlsPQ-aL3-QeWluUzCgvVk

Īss stāstījums par dienu. Gabriele Tomasoni

Autors: Gabriele Tomasoni, Karmela Ekleziālās kustības prezidents, kurš savā ikdienā ir atbildīgs par Brešas Civilās slimnīcas anestēzijas un reanimācijas nodaļu.

Neilgi pirms rītausmas es uzlecu uz velosipēda, lai dotos uz darbu. Es mīlu tumsu, klusumu, varbūt arī nelielu aukstumu, jo tie ļauj man domāt, sakopot sevi domās pirms dienas sākuma.

Tāpat arī šorīt, kā vienmēr, dodos ārā, lai šķērsotu pilsētu un dotos uz slimnīcu. Tomēr ir kaut kas citādāks. Ielas ir tukšākas nekā parasti, klusums ir vairāk klusums, visi ir paslēpušies mājās.

Tāpat kā katru rītu, pirmais žests ir sākt ar Rožukroni, tālāk mīšanās pamatā ir automātiska, koncentrēšanās nav nepieciešama. Esi sveicināta, Marija... un tūlīt manu uzmanību novērš neatliekamās palīdzības signāla skaņa, kas tālumā brīdina par kārtējo COVID 19 gadījumu. Doma, kas ienāk prātā ir gandrīz neizbēgama. Kungs, dari tā, lai nevajadzētu reanimāciju, mēs nezināsim, kā tikt galā. Turpinu mīties un no jauna iegremdējos savās Esi sveicināta Marija ... Bet kā šodien palielināt vietu skaitu intensīvājā terapijā? Varbūt izmantot operāciju zāles vai telpas, kas paredzētas kaut kam citam. Esi sveicināta, Marija... Kāds garāmgājējs ar suni, un tas ir spontāni, ka sasveicināmies, ir gandrīz nojaušama draudzība, dalīšanās. Esi sveicināta, Marija... un es ierodos nodaļā. Kas mani sagaida? Atveru e-pastus, tikšanās ar vadību, instruktāžas, lai uzzinātu, kā ir pagājusi nakts, cik daudz pacientu gaida uz vietu pie mums, cik daudzi ir jāpārved... un tā miljons citu lietu, kas jādara.

Skatos pulkstenī, ir jau 21.00. Sēžos atkal uz velosipēda. Ir tumšs, kluss un vēss. Domas ir pozitīvas, es zinu, ka atkal redzēšu Lauru, bērnus, mazbērnus.

"Opi, es redzēju tevi televīzijā," saka Rebeka un sajūtu nelielu lepnuma pieskārienu. "Rebi, vai pabeigsi Rožukroni kopā ar mums?" Esi sveicināta, Marija... "Nedzirdēju, ka tu skaitītu lūgšanas", "bet opi, es tās lūdzos klusā balsī".

Pēc tam visi dodas gulēt ar pārliecību, ka skaitītie lūgšanas fragmenti tik un tā ir sasnieguši Marijas sirdi.

Nākamajā dienā atkal gatavs atsākt no jauna, lecot uz sava velosipēda.

Tulkots no https://www.mec-carmel.org/c44-articoli/breve-racconto-di-una-giornata/

Dalāmies ar kustības prezidenta Gabriele Tomasoni vēstuli, kurš savā ikdienā ir atbildīgs par Brešas Civilās slimnīcas anestēzijas un reanimācijas nodaļu.

Breša, 2020. gada 12. marts

Dārgie draugi,

kā jūs zināt, pats personīgi esmu iesaistīts šajā sirreālajā cīņā, jo ienaidnieks ir neredzams, un tajā pašā laikā cīņa ar sekām, kuras tā nosaka, ir traģiski konkrēta. Cīņa, kurā esam iesaistīti mēs ārsti un viss veselības personāls, pārsniedzot visas mūsu fizisko un psiholoģisko spēku robežas, taču neviens nesūdzas, tieši pretēji, dienas beigās katrs no mums sev jautā, ko vēl viņš būtu varējis izdarīt.

Mēs tikām pārsteigti nesagatavoti, pat, ja bija grūti paredzēt epidēmijas apmēru un virulences nopietnību vai, drīzāk, neviens nedomāja, ka tā no Ķīnas ieradīsies pie mums, pašpietiekamajiem un imunizētajiem Lombardijas iedzīvotājiem.

Kad mēs redzam televizorā citus, kurus skārušas nelaimes, mēs vienmēr esam gatavi noraidīt domu, ka tas varētu notikt arī ar mums. Tam ir mums jāiemāca, kā savā rakstā saka tēvs Fabio, ka mēs, cilvēki, neesam visvareni vai pašpietiekami, bet gan esam ievainojami, mazi, viens no otra atkarīgi. Šī iemesla dēļ globālajā pasaulē, kuru mēs vairs nevaram noliegt, mums ir jāpilnveido mūsu jutīgums, mūsu uzmanība, līdzdalība visā pasaulē, nekas pasaulē mums nav svešs. Tas, kas notiek ar otru, prasa personīgu uzmanības un jautājumu iesaisti.

Personas skaistums, personas patiesība, galvenokārt, parādās jo īpaši noguruma un ciešanu situācijās. Es to piedzīvoju kolēģos, augstsirdības žestos un ne tikai. Pārliecinātībā, kas parādās situācijās vai nogurumā. Bez kautrības un bailēm mēs viens otram sakām, ka vakarā lūdzamies Rožukroni un ne mazums atzīstas, ka pēc dažām Esi sveicināta, Marija, viņi aizmieg no pārguruma.

Ja tas viss, kas ar mums notiek, mums nopietni liks pārdomāt, mēs varēsim cerēt atjaunot autentiskas attiecības ar To, kurš mūs ikdienā rada. Varēsim secināt, ka tas, kas notika, nenotika velti. Ja rīt mēs atgriezīsimies pie ierastās bezjēdzīgās ķildošanās, tad mums būs jāuztraucas un jāpiepūlas vēl vairāk, lai cilvēka apziņu pārņemtu Kunga žēlsirdīgā labestība.

Jūs apskauju,

Gabriele

tulkots no https://www.mec-carmel.org/c44-articoli/lettera-di-gabriele-tomasoni/

[03/16/20]   Vēstule no t.Antonio KEK 05.03.2020.

Breša, 2020.gada 5. marts

Mani dārgie,

katru dienu mēs saņemam jaunas ziņas par ārkārtas situāciju, kuru mēs piedzīvojām veselības jomā.
Uzskatu, ka mūsu pirmajai domai vajadzētu būt cilvēkiem, kuri cieš visvairāk un kuriem mums ir jāpiedāvā palīdzība vismaz ar mūsu lūgšanām.
Pēc tam domas un lūgšanas ir veltītas visiem tiem (ārstiem, veselības aprūpes darbiniekiem, ģimenes locekļiem), kuri ir iesaistīti šai papildus darbā, kam nav atelpas un kuri ir pelnījuši visu mūsu pateicību.

Turklāt, tā kā veselības un sociālās norādes seko viena otrai, lai liktu mums izvairīties no jebkāda inficēšanās riska - norādes, kuras bīskapi mudina mūs ievērot pat svētajā sfērā -, es uzskatu, ka mans pienākums ir lūgt visus Karmela Ekleziālās kustības dalībniekus saņemtās norādes dzīvot ar paklausību un pazemību.

Par katru cenu uzstāt uz savām pieprasījuma tiesībām izlemt, kā saņemt Euharistiju vai pieprasīt parastās kristīgās brālības zīmes, pie kurām mēs esam pieraduši, neliecina par "ticības stiprumu" un "garīgo brīvību".
Uzspiest savu klātbūtni privātajās liturģiskajās svinībās, no kurām mums ieteicams atturēties, nav ticības pazīme.
Un arī alternatīvu vai aizvietojošu publisku lūgšanās sanākšanu izgudrošanas fakts par to neliecina.
Tā vietā es iesaku nozīmīgu vienotību: lai (kad baznīcas paliek slēgtas), svētku dienas tiktu pavadītas ģimenē ar ģimenes lūgšanu, kopīgi sekojot Svētajai Misei TV, kopā lūdzoties Rožukroni, vairāk laika veltot Evaņģēlija vai kādas garīgas grāmatas lasīšanai...
Un cenšamies dzīvot ar tādu pašu intensitāti (cik vien iespējams) arī darba dienas.
Svēto portretu gadījumā ievērojiet vietējo baznīcu norādījumus, nepiespiežot tos rīkot.
Kamēr turpināsies ārkārtas apstākļi, mēs centīsimies nodrošināt, lai mūsu vietnē būtu pieejams lasījums, kuru pats sarūpēšu, kas ģimenei var piedāvāt skaistu kopīgu klausīšanās brīdi.

Īsāk sakot, Jēzus un Svētā Jaunava raugās uz mums un nelūdz mums piespiest piekopt praksi, pie kuras mēs esam pieraduši (pat uz nepaklausības rēķina, lai tikai justos “pareizi” un “labāki”): viņi mums prasa bērnu iztēli.
Reiz lasīju stāstu par tēvu, kuru aizkustināja tas, ka dēls viņam vārda dienā bija iedevis skaistu, glīti iesaiņotu kastīti. Bet tad viņš satraucās, jo kaste bija tukša. Taču tēvs raudāja, kad zēns paskaidroja, ka viņš tajā bija ielicis daudz, daudz skūpstu …

Tā ir vienkārša epizode, bet tā var likt mums pārdomāt: mūsu lūgšanu, pirms aizmigšanas vai pamošanās, vairošana var paust Jēzum, ka mēs vēlamies piepildīt savu dienu ar mīlestību uz Viņu.

Svētīju jūs Kungā,
T. Antonio Marija Sikari

Tulkots no https://www.mec-carmel.org/c44-articoli/lettera-di-p-antonio-m-sicari-al-mec/

Karmel.lv

Vai jaunajā gadā esi jau domājis par klusumu un rekolekcijām? Bērniņa Jēzus māsas karmelītes aicina uz Karmela klusuma rekolekcijām Aglonā. Piesakies!

Piesakies Karmela klusuma rekolekcijām!

Liels, skaists un īpašs notikums Karmela ģimenei - Svētā Stefana mocekļa un diakona svētkos svinējām mūsu kopienas viena no ilggadīgākajiem dalībniekiem Gata Avotiņa ordinēšanu par pastāvīgo diakonu. No sirds sveicam Gati un viņa ģimeni un novēlam visas viņa kalpošanai nepieciešamās žēlastības! Lai Kunga Gars vienmēr ir pār Tevi, Gati, un lai caur Tavām rokām mēs un visa Baznīca saņemam daudz žēlastību!

Šodien atmiņā un lūgšanā atceramies Sanitu Sprūžu, jauku, jaunu un atsaucīgu koklētāju ansambļa vadītāju, kuru 30 gadu vecumā Dievs izvēlējās paņemt pie sevis.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, kolēģiem un audzēkņiem.

Mūžīgo mieru dod viņai Kungs!

Pirms kāda laika Marko, Eva, Zanda, Agnese un Anna kopīgi ar Jauniešu Pastorālās mājas jauniešiem pavadīja skaistu sestdienu ar īpašiem, mīļiem un lieliskiem bērniem! Arī tev ir iespēja mums pievienoties uz nākamo tikšanās reizi jau 2.novembrī. Vairāk info: https://www.facebook.com/events/419854832008288/

Uzreiz, kad Tevi ieraudzīju, es zināju-gaida liels piedzīvojums! /Vinnijs Pūks/

Pirms nedēļas mēs, "Satiec īpašu bērnu" saime, devāmies varenā piedzīvojumā. Kopā ar Pūku gājām ekspotīcijā pa Septiņjūdžu mežu, kur apciemojām Trusīti, I-ā, Kristoferu Robinu, Sivēnu, Kengu un Rū. Pūka vadībā gatavojām, dziedājām, dejojām, veidojām sveces, pārvarējām šķēršļu trasi un pat izgatavojām pavisam skanīgu burkānflautu! Protams, ekspotīcijas noslēgumā bija arī garda pamielošanās un visnotaļ omulīga kopābūšana.

Sakām lielu, lielu paldies brīnišķīgajai brīvprātīgo komandai par pasaku un piedzīvojumu gaisotnes radīšanu, par prieku un sirsnību, par atvērtību un atsaucību! Liels prieks un pateicība arī Karmela Ekleziālās kustības jauniešiem, par tik aktīvo iesaistīšanos tikšanās tapšanā un norisē! Cik labi, ka Jūs visi esat! :)

Paldies bērniem, jauniešiem, viņu ģimenēm un pavadoņiem par kopābūšanu un draudzību! Jūs esat vienkārši fantastiski!

Special thanks to our friends and supporters Bonifatiuswerk! :)

Uz tikšanos novembrī!

Tikšanās ar tēvu Enzo 06.10.2019.

Daugavpils Jēzus Sirds Romas katoļu draudze

Iespēja jauniešiem (līdz 35 g.). Karmela ieksējās lūgšanas skola Aglonā. Pieteikties pie māsas Marijas Stefanas, tel.: 27470783

Radio Marija Latvija

Šorīt īsi pēc plkst. 10 "Rīta cēlienā" klausies Eva Kolombo sarunu ar baskāju karmelītu tēvu Enzo Vaccarino no Itālijas, sarunā pievēršoties viņa attiecībām ar Dievu, Karmelu un Latviju.

Piedzīvot Kristus skatienu gavēņa laikā

17. martā Karmela ekleziālā kustība savās "mājās" Katoļu ģimnāzijas telpās uzņēma karmelītu tēvu Enzo, kura garīgajā gādībā, kopā ar tēvu Angelo, jau vairākus gadus esam mēs, KEK Latvijas kopiena. Tikšanās bija kā nelielu rekolekciju un sadraudzības apvienojums, kurā varējām ieklausīties tēva Enzo meditācijā par Kristus skatienu, kā arī pēc tam pievērst savus skatienus viens otram!

17. martā Karmela ekleziālā kustība savās "mājās" Katoļu ģimnāzijas telpās uzņēma karmelītu tēvu Enzo, kura garīgajā gādībā, kopā ar tēvu Angelo, jau vairākus gadus esam mēs, KEK Latvijas kopiena. Tikšanās bija kā nelielu rekolekciju un sadraudzības apvienojums, kurā varējām ieklausīties tēva Enzo meditācijā par Kristus skatienu, kā arī pēc tam pievērst savus skatienus viens otram!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "Manas dāvanas"
Rekolekciju noslēguma koncerts "MANAS DĀVANAS"
Karmela Ekleziālās kustības rekolekcijas

Location

Telephone

Website

Address


Ojāra Vācieša Iela 6, Rīga
Riga
1004

Opening Hours

Saturday 15:30 - 19:00
Other Religious Organizations in Riga (show all)
Sri Sri Gaura-Nitai Templis Sri Sri Gaura-Nitai Templis
Krišjāņa Barona 56
Riga, LV 1011

ISKCON Riga

Rīgas Sv. Pētera draudze Rīgas Sv. Pētera draudze
Skārņu Iela 19
Riga

Rīgas evaņģēliski luteriskā Sv. Pētera draudze atrodas Pētera baznīcā Vecrīgā. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10:00.

Rīgas Doma draudze Rīgas Doma draudze
6 Herdera Laukums
Riga, LV 1050

Rīgas Doms ir Dieva nams, kurš cauri gadsimtiem uzrunā katru viņa ceļā pie Kristus.

Grace International Baptist Church in Riga Grace International Baptist Church in Riga
Sergeja Eizenšteina Iela 29
Riga, 1079

If you are a Christian living or visiting Riga, or if you are just interested in meeting some Christians, please contact us at: [email protected]

Bolderājas draudze Bolderājas draudze
Lielā Iela 45
Riga, LV-1016

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Prieka Vēsts Prieka Vēsts
Bērzaunes Iela 6
Riga, LV1039

Kristiešu draudze "Prieka Vēsts" ir kā liela un draudzīga ģimene, kurā cilvēkus vieno Kristus mīlestība un vēlme dzīvot patiesa kristieša cienīgu dzīvi.

St. John's Church, Riga St. John's Church, Riga
Skārņu Iela 24
Riga, 1050

Revival By Design Revival By Design
Riga

Revival By Design

Word of Truth Word of Truth
Ģertrūdes 72
Riga, LV-1009

Pentecostal Church

E.K. Vasarsvētku Draudze "Getzemane" ЦХВЕ пятидесятников "Гефсимания" E.K. Vasarsvētku Draudze "Getzemane" ЦХВЕ пятидесятников "Гефсимания"
Skanstes Iela 31
Riga, LV-1013

ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ПЯТИДЕСЯТНИКОВ "ГЕФСИМАНИЯ"

Riga Diamond Way Buddhist Center Riga Diamond Way Buddhist Center
Meža Iela 11
Riga, LV-1048

Rīgas Karma Kagju budisma centrs