TORŅAKALNS

Klusumā ar Dievu tu esi aizsargātākajā vietā pasaulē.

Torņakalns ir vieta klusajā un gleznainajā Pārdaugavā, kur individuāli un grupās praktizējam meditācijas un vērīguma praksi. Meditācija ir process, kurā mēs klusējam Dieva priekšā un mācāmies saprast vispirms paši sevi, konktēti savu paša esību. Mēs mācāmies pilnībā apzināties, kas mēs patiešām esam. Ja kaut uz brīdi mēs apzināmies patiesību, ka esam Dieva radīti, mēs sākam sajust savas dzīves īsto mērogu un potenciālu. Mēs vispirms meklējam, paplašinām un pieredzam mūsu pašu spēju būt harmonijā un mierā ar visu, kas ir. Regulārās iknedēļas meditācijas nodarbības ceturtdienās 19.30 un sestdienās 8.00 un 19.30. Reizi mēnesī kontemplācijas dienas visas dienas garumā.

youtube.com

15.03.2020., K.Simanovičs, Rom 5:1-5, “Izlīgums labākai dzīvei”

Virsmācītāja Kaspara Simanovičs uzruna un svētdienas svētbrīdis ar grēksūdzi, lūgšanu, sprediķi, aizlūgumiem un ziņojumiem Rīgas Lutera baznīcā.
***
Mums dzīvē ir noteikti plāni, noteiktas vēlmes, noteikta izpratne par to, kas ir labs, kas – slikts un ko mums dzīvē vajag. Mēs cītīgi cenšamies to sasniegt. Paši. Brīžiem mums veicas, brīžiem – ne tik ļoti. Tad mēs iedomājamies, ka ir taču arī Dievs, kurš varētu palīdzēt, jo viņš taču parasti palīdz, ja viņu palūdz… Un mēs cītīgi cenšamies apgūt dažādas garīgas tehnikas, metodes un darbības, lai Dievs atsauktos mūsu vajadzībām un lūgšanām. Brīžiem mums veicas, brīžiem – ne tik ļoti. Un, jo ilgāk mēs dzīvojam un jo vairāk mums ir vajadzību, jo biežāk mēs piedzīvojam, ka viss nenotiek gluži tā, kā esam iedomājušies. Un laika gaitā mēs, iespējams, aizvien vairāk un vairāk apvainojamies, ka Dievs mūs nedzird, ignorē vai varbūt pat ir novērsies no mums…

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Pāvila vēstules romiešiem 5. nodaļa, 1. līdz 5. pants.

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
http://luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedojumi/
https://www.paypal.me/luteradraudze

#miers #izlīgums #konflikts #mīlestība #uzticēšanās #kopdzīve #digitālāLuteradraudze

Virsmācītāja Kaspara Simanovičs uzruna un svētdienas svētbrīdis ar grēksūdzi, lūgšanu, sprediķi, aizlūgumiem un ziņojumiem Rīgas Lutera baznīcā. *** Mums dzī...

youtube.com

24.02.2020., "Baznīca"

Baznīca ir viena, svēta, katoliska, apustuliska.

Kas ir baznīca? Vai un kāpēc tā vēl arvien ir nepieciešama? Kas bija apustuļi? Kas ir sekta un ar ko tā atšķiras no baznīcas? Kāds ir baznīcas nolūks un mērķis? Vai baznīca ir pareizu cilvēku kopiena? Vai svēts nozīmē morāli nevainojams? Kāpēc baznīcas kopienā nav vienprātības? Vai citu reliģiju pārstāvjiem ir vieta kristīgajā baznīcā?

#baznīca, #individuālaisgars, #aicinātie, #kolektīvaietekme, #karavānatuksnesī, #metamorfoze, #domāšanasveids, #kopībavsvienādība, #visurpieejamsvisiem, #sektavsbaznīca, #nošķirts, #svēts, #redzamāunneredzamābaznīca, #anonīmākristietība

Baznīca ir viena, svēta, katoliska, apustuliska. Kas ir baznīca? Vai un kāpēc tā vēl arvien ir nepieciešama? Kas bija apustuļi? Kas ir sekta un ar ko tā atšķ...

Centrs cilvēka izaugsmei Torņakalns

Nedēļas nogalē mūsu Centrā cilvēka izaugsmei "Torņakalns" notika skaists pasākums - kontemplācijas dienas "Tagadnes spēks", ko vadīja Inese un Ivo Strantes. Kontemplācijas dienas ir tā īpašā iespēja pieklusināt savu prātu, centrēties un tās daudzās zināšanas, ko apgūstam dažādos semināros un meistarklasēs, integrēt, ieraudzīt un pieredzēt, neļaujot mūsu ierastajiem domāšanas modeļiem un automātiskajiem vērtējumiem tās aizsegt vai sagrozīt.

Paldies pasākuma dalībniekiem par kopā piedzīvotajām skaistajām dienām un augsto šī pasākuma novērtējumu. Paldies vadītājiem, Inese Strante un Ivo Strante, par dziļajiem vingrinājumiem un iedvesmu.

Tiekamies jau kontemplācijas dienās 17. un 18. aprīlī Šveices Lasāla Kontemplācijas skolas Via Integralis sertificētu un pieredzējušu kontemplācijas skolotāju Ineses Ebeles un Andas Dones vadībā, kur varēsim turpināt pieredzes ceļu.

Pieteikties: https://forms.gle/ZN9yLUyN1fYRsJUh8

youtube.com

03.02.2020., "Jautājumi un atbildes I"

Kāpēc 21. gadsimtā radusies vajadzība pēc jaunas kristīgās apoloģētikas (paskaidrojumiem un argumentācijas) un kādos divos virzienos apoloģētika ir gājusi? Vai intelektuāla iedziļināšanās kristietības pamatjautājumos negrauj ticību Dievam? Vai ticība ir vērtība? Ko nozīmē ticēt? Vai cilvēkam piemīt brīvā griba? Vai ticēt nozīmē nemēģināt neko kontrolēt un ietekmēt? Kad un kāpēc izveidojās šobrīd tik plaši izplatītā "4 punktu teoloģija"? Vai ir iespējams izvairīties no ticības krīzes? Ko nozīmē "pieņemt otru"? Kā kristietim attiekties pret citām reliģijām? Vai kristietībai tās tolerancē nedraud pakļaušanās agresīvākām sabiedrības grupām? Kāpēc Pāvils runā par tiesu un Kristu kā tiesnesi? Ko nozīmē "Kristus otrā atnākšana"? Kāda ir iedzimta grēka jēga un vai tam ir saistība ar iedzimtām slimībām? Vai kristietības būtību var izstāstīt nereliģiskos terminos?
#klasiskāapoloģētika, #iepriekšpieņēmumuapoloģētika, #ticība, #kritērijs, #apziņasturpināšanās, #TeijārsdeŠardēns

Kāpēc 21. gadsimtā radusies vajadzība pēc jaunas kristīgās apoloģētikas (paskaidrojumiem un argumentācijas) un kādos divos virzienos apoloģētika ir gājusi? V...

youtube.com

20.01.2020., "Iedzimtais grēks"

Iedzimtais grēks ir neizbēgams apstākļu kopums, kas rada mīlestības trūkumu, kuru neapzinoties automātiski nododam tālāk.
Kas ir koncepta "iedzimtais grēks" autors? Vai ir viens grēks vai daudzi grēki? Kas ir cilvēces pamatproblēma?
#pamatproblēma, #Augustīns, #grēks, #mīlestībastrūkums, #Ēdenesdārzs, #ĀdamsunIeva, #KainsunĀbels, #eksistenciālātrauksme, #izdzīvošanasinstinkts, #bailes

Iedzimtais grēks ir neizbēgams apstākļu kopums, kas rada mīlestības trūkumu, kuru neapzinoties automātiski nododam tālāk. Kas ir koncepta "iedzimtais grēks" ...

youtube.com

13.01.2020., "Vārds un sakraments"

Kristietības būtība - mīlestības pieredze - tiek saglabāta un nodota tālāk caur vārdu un sakramentu.
Kā cēlušies sakramenti un kas veido sakramentu? Kas ir kristietis? Ar ko Jēzus atšķīrās no farizejiem? Kādu garīgo praksi Jēzus atstāja saviem sekotājiem? Kāda ir kristību būtība? Ar ko Svētais Vakarēdiens atšķiras no jebkuras citas ēšanas?
#mīlestībaspieredze #sakramenti #svētība #nošķirtie #ekskluzivitātevsinkluzivitāte #kristība

Kristietības būtība - mīlestības pieredze - tiek saglabāta un nodota tālāk caur vārdu un sakramentu. Kā cēlušies sakramenti un kas veido sakramentu? Kas ir k...

youtube.com

06.01.2020., "Jēzus piedzimšanas stāsti"

Jēzus piedzimšanas stāsti pamato un apraksta Dieva valstības ienākšanu šajā pasaulē.
Vai stāsti par Jēzus piedzimšanu bija pazīstami kristīgajā kopienā jau no paša sākuma? Kādu iemeslu dēļ Jēzus izcelsmes stāsti ir ierakstīti evaņģēlijos? Kāpēc Jēzus piedzimšanas stāsti evaņģēlijos atšķiras ? Vai stāsti par Jēzus piedzimšanu ir dokumentāli? Kas ir Dieva valstība?

Jēzus piedzimšanas stāsti pamato un apraksta Dieva valstības ienākšanu šajā pasaulē. Vai stāsti par Jēzus piedzimšanu bija pazīstami kristīgajā kopienā jau n...

youtube.com

16.12.2019., "Dieva dēls"

"... un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas."

Kāpēc Jēzu sauc par Dieva vienpiedzimušo dēlu? Ko Jēzus laikā nozīmēja jēdzieni "Dieva dēls", "ķēniņš", "kungs"? Ko nozīmē "ieņemts no Svētā Gara" un kāpēc šāds apgalvojums ir ticības apliecībā? Kāpēc Jēzu dēvēja par Dāvida dēlu?

"... un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas." Kāpēc Jēzu sauc par Dieva vienpiedz...

youtube.com

09.12.2019., "Pestīšana"

Pestīšana ir atbrīvošana no mūžīgās nāves ellē un mūžīgās dzīvības iemantošana debesīs.
Ar ko atšķiras Vecās un Jaunās Derības skatījums uz pasauli? Kas notika 400 gados starp Veco un Jauno Derību? Kā savienot grūtības un ciešanas ar Dieva apsolījumiem? Kāpēc izveidojās priekšstats par debesīm kā paralēlo relitāti, kurā nokļūst pēc nāves? Vai Jēzus runā par viņpasauli vai šo pasauli? Ko nozīmē pestīšana? Kāpēc senajām reliģijām raksturīga upurēšana? Vai Dievs grib upurus? Ko nozīmē sekot Kristum?

Pestīšana ir atbrīvošana no mūžīgās nāves ellē un mūžīgās dzīvības iemantošana debesīs. Ar ko atšķiras Vecās un Jaunās Derības skatījums uz pasauli? Kas noti...

youtube.com

02.12.2019., "Kristus"

Kristus – dievišķā gaisma, kas fokusējas Jēzū, un tādējādi kļūst pieejama citiem cilvēkiem.
Ko nozīmē vārds “kristus”? Kā saprast vārda iemiesošanos? Kas ir Kristus otrā atnākšana? Kas ir pasaules gals?

Kristus - dievišķā gaisma, kas fokusējas Jēzū, un tādejādi kļūst pieejama citiem cilvēkiem. Ko nozīmē vārds "kristus"? Kā saprast vārda iemiesošanos? Kas ir ...

youtube.com

25.11.2019., "Jēzus"

Jēzus ir cilvēks, par kura dzīvi ir izveidots stāsts, kas rāda, kāda varētu būt katra cilvēka dzīve, ja to piepilda mīlestība.

Kāds cilvēks bija Jēzus no Nācaretes? Kāpēc vēsturiskais Jēzus mums ir svarīgs? Vai stāstiem par Jēzu var uzticēties? Kāpēc Jēzus dzīve atstājusi tik lielu iespaidu? Kādas sekas iestājas, ja kāds konsekventi īsteno mīlestības principu pret visiem?

Kāds cilvēks bija Jēzus no Nācaretes? Kāpēc vēsturiskais Jēzus mums ir svarīgs? Vai stāstiem par Jēzu var uzticēties? Kāpēc Jēzus dzīve atstājusi tik lielu i...

youtube.com

04.11.2019., "Kāds ir Dievs?"

"Mīlestības pazīme ir spēja sevi ierobežot. Upurēt sevi tam, lai kaut kas cits varētu būt." - mācītājs Indulis Paičs.
Diskusiju cikls par kristietību 21. gadsimtā.

Diskusiju vakars “Kristietība XXI gadsimtā” Rīgas Lutera draudzē 2019. gada 4. novembrī. Mācītāji Kaspars Simanovičs, Linards Rozentāls un Indulis Paičs. # T...

tornakalns.eu

30.03.2019., L.Rozentāls, Jņ 1:1-5, Gal 4:4-6, “Jēzus un Kristus”

Pārdomas pirms Lieldienām.

Neskaitāmas Rakstu vietas vestī, ka Kristus ir eksistējis no paša iesākuma. Kristus ir mistērija, kas plūst cauri visai esībai kopš tās sākuma brīža. Tāpēc Jēzus nevar būt vienkārši Kristus sinonīms. Jēzus ir Kristus visredzamākā atklāšanās un atspoguļošanās vēsturē, taču tās mērķis nav kļūt par neatkārtojamu pieredzei, bet gan tieši par atkārtojamu, jo Jēzus teica: seko man. Kristīgā ticībā nav Jēzus fanu klubiņš, bet gan universāla atbrīvošanas vēsts ar nosaukumu “Kristus”.

http://tornakalns.eu/?mediateka=30-03-2019-l-rozentals-jn-11-5-gal-44-6-jezus-un-kristus

tornakalns.eu Neskaitāmas Rakstu vietas vestī, ka Kristus ir eksistējis no paša iesākuma. Kristus ir mistērija, kas plūst cauri visai esībai kopš tās sākuma brīža. Tāpēc Jēzus nevar būt vienkārši Kristus sinonīms.

tornakalns.eu

01.04.2019., I.Paičs, “Pārdomas pirms Lieldienām”

Pārdomas pirms Lieldienām.

Ja mēs līdz sirds dziļumiem saprastu šo vienu atziņu, tad mēs piedzīvotu tās pārmaiņas, ko evaņģēliji grib mūsos izraisīt: mēs esam cilvēki, kuri ir spējīgi Dieva vārdā nogalināt pašu Dievu.

Tie cilvēki, kas Jēzu piesita krustā, nebija kādi pagāni, ateisti vai vienaldzīgie, kuriem neinteresē garīgas vērtības, tie bija jūdu reliģiskie līderi - izglītotākie, ētiski nevainojamākie cilvēki, kādus tā laika pasaulē varēja atrast. Līdz ar to kristietība savā būtībā bija visnotaļ revolucionāra reliģija, kas teica - mums ir dramatiskas ziņas, kuras mēs gribam, lai visi dzird: mēs, cilvēki, esam spējīgi noliegt tieši to, kam mēs sakām, ka kalpojam un ticam.

http://tornakalns.eu/?mediateka=01-04-2019-i-paics-pardomas-pirms-lieldienam

tornakalns.eu Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 2019. gada 1. aprīlī.Mācītājs Indulis Paičs. # Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!

[01/24/19]   "Noteiktos brīžos bailes no iespējamā apdraudējuma izpaužas bēgšanā, bet citos brīžos tieši pretēji – spējā pārdroši, šķietami bezbailīgi aizstāvēties un uzbrukt. Kaut kāda apdraudējuma un slikto izjūtu dēļ cilvēks bēg un atrod patvērumu pats savā izmisumā, savā vājumā, savā bezspēcībā, jā, beigu beigās savā depresijā. Taču cilvēka vājums ir tikai šķietams, jo arī bēgšanai ir nepieciešama enerģija un spēks, tikai šajā gadījumā tas tiek iztērēts slēpjoties, aizbarikādējoties, norobežojoties no dzīves un konkrētās situācijas."

Kaspars Simanovičs

[12/06/18]   Šodien, 6. decembrī, meditācijas nodarbība nenotiks!

Esat mīļi gaidīti jaunnedēļ, 13. decembrī, plkst. 18.15 uz meditācijas nodarbību un plkst. 19.30 dejas meditāciju.

tornakalns.eu

29.10.2018., I.Paičs, “Garīgās prakses. Svētceļojums”

Vēlamies atgādināt, ka šodien, 5. novembrī, meditācijas nodarbība nenotiek!

Aicinām saglabāt nedēļas ritmu un vakarā noskatīties kādu no meditācijas vakaru video ierakstiem!

tornakalns.eu Meditācijas vakars Rīgas Lutera draudzē 2018. gada 29. oktobrī. Mācītājs Indulis Paičs. # Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!

tornakalns.eu

30.09.2018., K.Simanovičs, Mk 9:38–50, “Kurš ir lielākais?”

Ja tu neesi gatavs neko nogriezt no sevis, ja tava eksistence centrējas tikai ap tevi pašu, tavām vajadzībām un ambīcijām, ja tu neesi gatavs pamanīt sev līdzās vājāku un mazāku un sevi ierobežot, lai arī otrs varētu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tad mums visiem ir lielas problēmas. Tad mūsu kopējā eksistence pārvēršas par elli nepārtrauktās sāpēs un mokās, kur katrs tikai vaimanā par sevi un griež zobus pret visiem citiem.

tornakalns.eu “Tad viņi nonāca Kapernaumā. Un, mājās pārnācis, viņš tos izjautāja: “Ko jūs pārrunājāt ceļā?” Bet tie klusēja; jo tie savā starpā bija sprieduši ceļā, kurš ir lielākais.

tornakalns.eu

23.09.2018., L.Rozentāls, Mt 22:35-37, “Grūtais špagats”

Amerikāņu mācītājs Toms Trešers raksta, ka mums jāmācās no gājputniem. Viņi, lidojot kāsī, nonāk citā gadalaikā un pasaules malā, jo ievēro trīs vienkāršus principus: pirmais – lido uz kāša centru, kas kāsi tur kopā; otrais – nemitīgi pielāgo savu ātrumu tam, kas lido tev līdzās; trešais – nesaskrienies ar citiem gājputniem kāsī. Ja to ievēro, viss izdodas.

tornakalns.eu Var būt, ka esam nonākuši punktā, kur lielākās grūtības rada nevis arvien pieaugošā problēmu rinda, bet gan mūsu līdzšinējā pieeja. Diez vai Jēzus mācekļi bez pieredzes ar Jēzu, bez Jēzus vīzijas par to, kā viss var būt citādāk, bez Jē...

tornakalns.eu

28.04.2018., I.Paičs, Mt 5:38-48, “Nestājieties pretim ļaunumam”

Stāties pretim ļaunumam ir stāsts par diviem āžiem, kas stāv viens otram pretī uz laipas. Viņi "cīnās" kā spoguļattēli, un tikai vērotājam no malas var kļūt skaidrs, ka abi “pretinieki” patiesībā ir vienādi. Tieši tā notiek, cilvēkiem cīnoties ar ļaunumu: katra puse par ļauniem uzskata savus pretiniekus un savā domāšanā vai pieejā darbojas pēc līdzīgiem principiem.

Jēzus mācīja saskatīt šādas cīņas bezjēdzīgo raksturu. Mēs kļūstam līdzīgi tiem, ar kuriem cīnāmies, – un beigu beigās tiešām nav skaidrs, kurš ir morāli tīrais.

Tāpēc – neesiet āži, kas ļaunumam pretī stāv kā spoguļattēls. Tā agresiju pasaulē nevar izbeigt. Labi, bet – ko tad darīt?

Jēzum ir svarīga atbilde: ļaunums sākas un beidzas mūsos. Būt spēcīgam, bet izvēlēties nerīkoties ar spēku. Rīkoties pareizi, par spīti tam, ka apkārt ir redzama netaisnība. Izgaismot netaisnību, lai tā pati sapinas savos melos, – tie ir paņēmieni, kurus Jēzus liek mūsu priekšā kā īsto, patiesi revolucionāro pieeju tam, lai patiešām uzvarētu ļaunumu, nevis izmantotu cīņu kā aizsegu savām interesēm un agresijai. Ja mēs esam spēcīgi, tad uzvara pār ļaunumu ir atteikšanās lietot savu spēku destruktīvi. Jo iznīcināt cilvēku, kurš rīkojas aplam, nenozīmē uzvarēt ļaunumu. Tas nozīmē atzīt ļaunuma uzvaru.

Slavenie vārdi par otra vaiga pagriešanu nozīmē nevis gļēvu padošanos, bet izaicinoši stingru mugurkaulu, jo, pagriežot otru vaigu (nekļūstot agresīvam, kas attaisnotu tālākas sankcijas, un vienlaikus saglabājot skaidru nostāju), visiem tiek parādīts, ka pats sitējs ir nepamatoti agresīvs un nevalda pār sevi. Spēkam tiek likts pretī nevis spēks, bet gudrība – gaisma, kas agresora dusmas pārvērš ierocī pret viņu pašu.

Mums jāpamana un jāceļ gaismā, jāizgaismo visi tumsas darbi. Bet, to darot, mēs vēršamies nevis pret cilvēku, bet pret uzvedību. Mēs nošķiram cīņu ar ļaunumu no cīņas ar cilvēkiem. Šāds iekšējs nošķīrums palīdz saglabāt abas Dieva Gara iezīmes – taisnīgumu un mīlestību.

To īstenot savā dzīvē mēs varam tikai tad, kad esam iemācījušies būt modri, vērīgi, spējīgi pamanīt brīžus, kad paši sākam aizsvilties, kad esam iemācījušies skaidri atšķirt un nepieciešamības gadījumā arī vārdos ietērpt to, kas tieši otra cilvēka rīcībā nav mums pieņemami, nav līdz galam labi.

tornakalns.eu Jēzus saka: “Nestājieties pretim ļaunumam”. Vai ir iespējams pateikt vēl kaut ko apšaubāmāku un bīstamāku? Ja ļaunumam nestājas pretī – vai tas nekļūst aizvien spēcīgāks un nekaunīgāks? Ne jau velti ir zināmi visi tie dažādie teicieni, kas vienā vai otrā veidā aplieci...

[05/24/18]   Uzmanību! Vasaras sezonā meditācijas nodarbības nenotiks. Šovakar šīs sezonas noslēdzošā nodarbība!

iii3.lv

Ričarda Rora vieslekcija "Kāds garīgums mums ir nepieciešams?"

Šajā vasarā Latviju apmeklēs viens no pasaules ievērojamākajiem garīguma skolotājiem - Ričards Rors (ASV).

Daudziem no mums viņa idejas ir pazīstamas no viņa grāmatām. Ričarda Rora spēja negaidītā veidā izteikt domu, izdarīt trāpīgus novērojumus un sniegt praktiskus, reāli lietojamus ieteikumus garīgās dzīves veidošanai ir padarījusi viņu par visā pasaulē iecienītu autoru un lektoru. Tēvs Ričards ir franciskāņu ordeņa brālis un priesteris, taču viņa vēsts tālu pārsniedz konkrētās garīgās tradīcijas robežas. Viņš mudina no jauna ieraudzīt, novērtēt tās bagātības, kas ir mūsu rīcībā, un nebaidīties uztvert pasauli patiesi iekļaujošā, integrālā veidā.

Jau pēc dažiem mēnešiem mums visiem būs ekskluzīva iespēja sastapties ar viņu klātienē un piedzīvot šādas satikšanās garīgos augļus.

iii3.lv Aicinām piedalīties Ričarda Rora (ASV) piedāvātajā vieslekcijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Torņakalna Iela 5
Riga
LV1004

Opening Hours

Wednesday 19:00 - 20:00
Thursday 19:30 - 21:00
Saturday 19:30 - 21:00
Saturday 08:30 - 10:00
Other Religious Centers in Riga (show all)
Rīgas Sv. Pētera draudze Rīgas Sv. Pētera draudze
Skārņu Iela 19
Riga

Rīgas evaņģēliski luteriskā Sv. Pētera draudze atrodas Pētera baznīcā Vecrīgā. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10:00.

Free Tours In Riga Free Tours In Riga
Kalēju Iela 7
Riga, 1050

Where: The Laima clock- the most popular place to meet in Riga. Look for our guide in a blue t-shirt. !Romantic and exclusive tour at 8 pm

New Generation Church New Generation Church
Irlavas 7
Riga, 1046

Базовая церковь движения христианских церквей «Новое поколение». Рига, Латвия. Основатели и старшие пасторы Алексей и Ольга Ледяевы.

Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia
Dignajas Str 2
Riga

This is Sri Guru Gorakhnath Mandir and Natha Yoga Sadhana Kendar in Latvia, Riga. Šis ir Sri Guru Gorakhnath Mandirs un Natha Jogas Sadhanas centrs Rīgā, Latvijā.

Bolderājas draudze Bolderājas draudze
Lielā Iela 45
Riga, LV-1016

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca
Lāčplēša Iela 71
Riga, 1011

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā.

Riga Diamond Way Buddhist Center Riga Diamond Way Buddhist Center
Meža Iela 11
Riga, LV-1048

Rīgas Karma Kagju budisma centrs

Rīgas Mateja draudze Rīgas Mateja draudze
Matīsa Iela 50b
Riga, 1009

Rīgas Lutera Draudze Rīgas Lutera Draudze
Torņakalna Iela 5
Riga, LV-1004

Rīgas Lutera baznīcu daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu. Draudzē kalpo mācītāji Indulis Paičs, Kaspars Simanovičs un Linards Rozentāls.

Jezuiti.lv Jezuiti.lv
60 Kantora Iela
Riga, 1002

The Society of Jesus (Latin: Societas Iesu, S.J., SJ or SI) is a male religious congregation of the Catholic Church. Jēzus Sadraudzība - Katoļu Baznīcas vīriešu ordenis kura locekļus sauc par jezuītiem, saīsinājumā SJ Latvijā reģistrēts: J

Церковь "Божья Семья" Церковь "Божья Семья"
Mastu 4
Riga, LV-1045

Церковь "Божья Семья", Рига, пастор Андрей Кочкин

Biķeru Svētās Katrīnas baznīca Biķeru Svētās Katrīnas baznīca
Biķernieku Iela 146
Riga, 1079