Rīgas 1. metodistu draudze / Riga First United methodist church

Rīgas 1. metodistu draudze / Riga First United methodist church

Comments

Kristus mīļotie! Dievs mūs visus, Dieva bērnus, šajā laikā aicina kļūt par Jēzus kareivjiem - būt proaktīviem -lūgšanās, vienam otra stiprināšana un Dieva Vārda sludināšanā! 2.Timotejam 2:3-4 Panes ciešanas līdz ar mani kā krietns Kristus Jēzus kareivis. Neviens, kas dien karaspēkā, neiesaistās sadzīves rūpēs – viņš lūko izpatikt Tam, Kas viņu izraudzījies dienestam.
Vakcīna pret mazdūšību: Jozua gr. 1:9 Vai es tev nepavēlēju būt stipram un sīkstam, nebīties un nebaiļoties, jo Kungs, tavs Dievs, ir kopā ar tevi, lai kurp tu ietu! Jēzus atgādina Jāņa ev. 14:1 “Jūsu sirdis lai neiztrūkstas! Ticiet Dievam un ticiet Man!”
Vakcīna pret bailēm: Jesajas 41:10 Nebaidies, jo Es Esmu ar tevi, nebīsties, Es Esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, tev palīdzēšu, ar Savu labo taisnības roku Es tevi uzturēšu!Psalms 34:4-5 Daudziniet Kungu tāpat kā es – kopā cildināsim Viņa Vārdu! Es meklēju Kungu, un Viņš man atbildēja, no visām baismām Viņš mani glāba.

Rīgas 1. draudze ir viena no 12 Apvienotās Metodistu baznīcas draudzēm visā Latvijā. Mācītāja - Gita Madne Draudzes priekšniece - Gita Bināne

Latvijas apvienotā metodistu baznīca / Latvia United Methodist Church

Dainas liecība / pārdomas:

Labrīt, visa lielā metodistu ģimene!
Mazajā grupiņā vakar beidzām studēt un apskatīt grāmatu “Garīgās slimības”, Pēc tās pabeigšanas , es patiesi apzinos, cik slima esmu es. Cik ļoti egocentriski un uz mani pašu vērsti lēmumi ir tikuši pieņemti manā dzīvē. Un es nepavisam nekaunos par to atzīties, jo tikai manī tādā, salauztā un dziļā pazemībā, var strādāt Dievs un ieplūst Svētais Gars. Un par sevi es runāju tāpēc, ka negribu teikt ne mēs, ne jūs , lai mani neviens nepārprastu, bet varbūt iedvesmotu ielūkoties sevī. Bet runāt es gribu draudzes, ģimenes Kristū kontekstā, nevis izcelt savas labās īpašības, vai celt gaismā savus grēkus. :)
Kāpēc es esmu Draudzē, uz ko es fokusējos, par ko man sāp un deg sirds. Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka draudzē esmu ienākusi caur saviem bērniem. Es esmu bezgalīgi pateicīga savam bijušajam vīram, par to, ka viņš manus bērnus uz šejieni atveda. Pateicoties tam esmu iemīlējusi Dievu, cilvēkus un sevi. Bet tas ne vienmēr ir bijis tā. Jūs jau ziniet, ka draudzē esmu pildījusi dažādus pienākumus: valdē, Metodē, palīdzējusi rīkot pasākumus, koncertus, labdarības un visādas citādas lietas. Un tas bija tik forši: plānoju kopā ar citiem, izrotājām baznīcu, uzņēmām viesus utt. Fantastiski vai ne? Bet tas nebūt tā nebija. Kāpēc es to darīju? Tāpēc , ka man tas patika, tāpēc, ka bija forši dzirdēt daudz labu vārdu par to , ko daru un kā daru. Bet tas nebūt nebija tāpēc, ka tik ļoti mīlu Dievu. Es protams biju ceļā pie Viņa, bet ne jau 100% es biju pie Viņa kājām. Man ES man vienkārši to neļāva. Es nevarēju tik daudz reizes iziet uz kompromisu par dažādām lietām tikai tāpēc, ka mans ES to neļāva. Kas gan ir svarīgāks, kā apmierināt savas vēlmes un panākts savu. Mans ES dusmojās, kurnēja, apvainojās utt. Tā es baroju to savu nepiepildāmo ES vairākus gadus. Bet Dievs pacietīgi gaidīja, kā es te cīnos ar savu Es, tai pašā laikā juzdama , ka kaut kas jau nav ok. Tas nav viegli, aizvien vēl katru dienu es laužu savu ES , neļaudama ņemt pārspēku, bet manī ir tas bezgalīgais , pārdabiskais miers, ko var dot tikai tāds ceļa biedrs kā Dievs. Pārpārēm viņš mani piepilda ar svētībām , prieku un pateicību un es nemaz vairs negribu novērsties no Viņa. Kāpēc šis mans stāsts?! Tāpēc, ka, ja mēs ikviens lielajā Kristus ģimenē aizmirsīsim par savu ES un nenovērsīsim acis no galvenā, no mūsu Kunga, tad arī mūsu kalpošana tam Kungam kļūs daudz vienkāršāka un vienotāka. Un galu galā nav svarīgi vai kopā esam pie apklāta galda vai nē, vai dzeram kafiju ar pienu, vai vispār tikai ūdeni, vai ir rupjmaize vai baltmaize, nav svarīgi tas kurš šo maizi atnes un cik daudz, vai uz altāra šodien ir tulpes, bet rīt būs narcises. Svarīgi ir , ka esam kopā Dieva namā, kā viņa ĢIMENE , Viņam par godu un nevis tāpēc, lai iedzertu kafiju un parunātu par jaunākajiem notikumiem. Un es apzinos, ka tikai pazemībā, iztukšota, salauzta pie Dieva kājām esmu piepildāma ar Svētā Gara dāvanām un augļiem. Dievs alkst mani un arī tevi piepildīt, tikai egoistiskais paša ES to neļauj. Es lūdzu Dievam ik dienu pēc pazemības un Es sagraušanas, jo es taču tik ļoti vēlos atdzimt.

Tā Kunga bijāšana ir mācības ceļš, kā kļūt pie gudrības, un pazemība ved godā.
Sal. pam.15:33

Priekš bojā iešanas cilvēka sirds kļūst lepna, bet pazemība ved godā. Sal.pam. 18:12

Pazemības, proti, Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība Sal.pam. 22:4

Visā pazemībā, lēnībā un pacietībā, cits citu panesdami mīlestībā, cenzdamies uzturēt Gara vienību ar miera saiti: viena miesa, viens Gars - jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti viens Kungs, viena ticība, viena kristība; viens visu Dievs un Tēvs, kas pār visiem, ar visiem un iekš visiem.
Efeziešiem 4:2-6

Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība,
tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi,
ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū, kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!
Filipiešiem 2:1-8

Tad nu kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā
Kolosiešiem3:12

Latvijas apvienotā metodistu baznīca / Latvia United Methodist Church

Kristus ir augšāmcēlies!

Šodien, Lieldienu rīta dievkalpojumam seko līdz facebook.

Latvijas apvienotā metodistu baznīca / Latvia United Methodist Church

LAMB superintendanta - Edgara Šneidera aicinājums piedalīties tiešsaistes dievkalpojumā no Rīgas 2. draudzes plkst. 11.00, skatīties tiešraidi šājā baznīcas kontā.

Un Viņš, Savu krustu nesdams, gāja uz vietu, ko sauc par pieres vietu, ebrejiski Golgatu. Tur tie Viņu sita krustā un kopā ar Viņu divus citus, katrā pusē vienu, bet vidū Jēzu. Bet Pilāts lika taisīt uzrakstu un piestiprināt to pie krusta; tur bija rakstīts: JĒZUS NACARIETIS, JŪDU ĶĒNIŅŠ.

Jāņa evanģēlijs 19:17-19

Pandēmija neļauj pulcēties uz Zaļās ceturdienas jeb Svētā Vakarēdiena iestādīšanas vakarā.
Mūsu draudze lasīja, lūdza un baudīja Svēto Vakarēdienu tiešsaisetē!

Dievs ir labs!

Latvijas apvienotā metodistu baznīca / Latvia United Methodist Church

Šodien, divas dienas pirms Lielās piektdienas, aicinam izlasīt šo rakstu vietu.

Latvijas apvienotā metodistu baznīca / Latvia United Methodist Church

Aicinājums piedalīties visas Latvijas 24 stundu lūgšanā
no Zaļās ceturtdienas līdz Lielajai piektdienai

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji aicina katru labas gribas cilvēku un visu Latvijas tautu piedalīties kopīgā 24 stundu lūgšanā no 9. aprīļa Zaļās ceturtdienas 15.00 līdz 10. aprīļa Lielās piektdienas pulksten 15.00.
Lūgšana notiks 24 stundas nepārtraukti. Katrs dalībnieks ir aicināts izvēlēties savu lūgšanas laiku un reģistrēt to PIETEIKUMA FORMĀ (http://ejuz.lv/lugsimvienoti). Lūgums tajā norādīt savu izvēlēto lūgšanas laiku un novadu - Latgale, Vidzeme, Sēlija, Zemgale, Kurzeme vai galvaspilsēta Rīga. Paredzēta arī iespēja atzīmēt, ja lūgšana notiks ārpus Latvijas.
Katrs savās mājās uzticēsim Dievam kopīgās lūgšanās mūsu tautu un valsti Latviju, Eiropu un pasauli šajā pārbaudījumu laikā, kad citādos apstākļos, nekā gadiem ierasts izdzīvosim Kristus ciešanu laiku un prieku par Viņa augšāmcelšanos Lieldienu svētkos.
Katrs ir mīļi aicināts lietot lūgšanai sagatavotos tematiskos materiālus (PDF vai word formātā).
“Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba vēstule 5:16)
Dieva vadību un svētību šajā laikā vēlēdami,
Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – Metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps Vilnis Latgalis

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendents Edgars Šneiders
Latvijas Evanģēliski Luteriskās Baznīcas Ārpus Latvijas archibīskape Lauma Zušēvica

Aicinam arī šodien nākt klusā pārdomu brīdī, lūgšanā

Klusajā nedēļā aicinam pārdomāt, lasīt un lūgt.

vimeo.com

Untitled

Esam Klusajā nedēļā. Kad par un ap domāsim par Kristus nozīmi pie krusta.

Aicinam noklausīties māc.Gitas pārdomas pirmdienai.

https://vimeo.com/404489481/9450fd790e

This is "Untitled" by Gita Mednis on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.

Latvijas apvienotā metodistu baznīca / Latvia United Methodist Church

Noklausies LAMB superintendanta sveicienu Pūpolsvētdienai jeb Klusās nedēļas iesākumam. 😊

Liepājas metodistu draudzes mācītāja un LAMB superintendanta Edgara Šneidera sveiciens Pūpolsvētdienā

Šis gavēņa laiks ne visiem ir mierpilns. Papildus šajā laikā nākušas klāt papildus rūpes- skolēni mājās, darbs no mājām, rūpes par veselību, bezalgas atvaļinājumiem.
Dievs Svētajos Rakstos apsola ikvienam no mums mieru. Tādēļ šodien īpaši lūgsim un gavēsim par to, lai ikviena sirdī ir miers. Miers, kas palīdz aizmirst uz brīdi par ikdienas rūpēm. Miers, kas ļauj arvien biežāk skatu vērst prom no rūpēm. Miers, kuru mēs saņemam kā gara augli - nobriedināt līdz tā pilnībai.

youtube.com

Gita M 26032020

Noklausies mūsu mācītājas Gitas Mednes iedrošinājumu. 😊

https://youtu.be/DZybPXGTaKM

#paliecmājās

Mūsu draudzē svētdien nenotika dievkalpojums. Covid-19 ne tikai sarežģijis daudz lietas, bet arī ir laiks, kad varam piedzīvot daudz svētību. Piemēram, atpūtu, laiku ģimenei, laiku jaunām zināšanām, laiku pastaigai, bet protams, arī laiku lūgšanām un Dieva Vārda lasīšanai un pārdomāšanai. Laikas, kad varam viens otru stiprināt, lai mūsu ticība un pārliecība nepaliek mazāka.

Kā tu pavadīji svētdienu? Droši pievieno komentārā savu svētībām pilno svētdienu. Dalīsimies ar pozitīvajām lietām. 😊

Šodien lūgsim un gavēsim par vienotību.
Vienotību un mīlestību ģimenēs, lai ģimenes iztiek bez strīdiem.
Vienotību darba vietās un skolās, lai nav mobingi un pazemošanas.
Vienotību draudzēs, lai draudzes spētu izrunāt lietas un uzticēties viens otram.
Vienotību valstī, lai cilvēkus virzītu līdzīgas vērtības un līdzīgi mērķi.

Pārdomas 22.martam

“Viņš tevi sedz ar Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts; Viņa patiesība ir tavs vairogs un bruņas. Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida, nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā. Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.” Psalms 91:4-7

Šis iespējami satrauktais laiks, kad mums katram jāveic īpaši piesardzības pasākumi, lai pasargātu mūsu veselību, noteikti kādam var šķist kā papildus slodze viņa ikdienai. Turpetī kādam šis laiks, kas iekritis ar gavēņa laiku, var šķist īpaši piepildīts- jo var darīt lietas, kas ir atliktas un tām ikdienā neatliek tik daudz laikam kā gribētos.
Psalmi ir poētiskas Svēto Rakstu grāmatas. Tie izsaka pielūgsmi Dievam skaistos vārdos, gluži kā skaistākie dzejoļi par Dieva svētumu, godu, pielūgsmi. Tie arī atgādina mums par Dieva spēku un varenību.
Dievs ik vienu savu bērnu sedz, kā putni ar spārniem apsedz savu mazuļus- lai tie būtu drošībā, siltumā. Dievs par mums rūpējas, arī šajos apstākļos.
Šis Psalms mums atgādina- neesi nobijies. Jo gluži kā putnu mammas ar spārniem sedz mazuļus, Dievs ik dienu turpina būt mums blakus.
Nenovēršot skatu no Trīsvienīgā Dieva, mēs turpinam dzīvot patiesībā- arī tajā, ka pat visliktākajās situācijās mēs varam atrast ko labu un varam tur turpināt augt kā Kristieši. Meklējot dziļāku ticību, jūtot cerību un dzīvojot beznosacījuma mīlestībā.
Dziļāku ticību, jo mums ir vairāk laika Dievam. Jūtot cerību, jo zinam, ka viss šis, kas notiek pasaulē beigsies. Dzīvojot beznosacījuma mīlestībā- mīlot sevi un citus ar rūpēm, līdzjūtību un pacietību.

Lūgsim, lai Dievs turpina mūs segt ar saviem spārniem. Lūgsim, lai ikviens var saskatīt Dieva rūpes un labo visā, kas notiek pasaulē. Lūgsim, lai cilvēki nenovērš skatu no ticības, meklē cerības gaismu un mācās parastu ikdienu izdzīvot beznosacījuma mīlestības pilnu.

Kad pasaules uzmanības centrā ir pandēmija jeb COVID-19, aicina neaizmirst, ka joprojām esam gavēņa laikā- lūgšanu un pārdomu brīdī, kur savi skati jāvērš jau uz Kristus upuri.
Šajā pirmdienā aicinam lūgt un gavēt par veselību. Ar vien vairāk un vairāk cilvēki dažādās vecuma grupās saskaras ar dažādām veselības problēmām. To skaitā ir mūsu tuvie un mīļie, draugi, draudzes locekļi, kaimiņi, kolēģi.
Lūgsim par izturību un spēku tiem, kam veselība klibo, par līdzcietību un atbalstošām sirdīm pert tiem, kam veselība klibo. Lūgsim, lai Trīsvenīgais Dievs ir tas, kas paņem prom raizes un uztraukum un palīdz ar skaidru prātu pārdzīvot šo vispasaules vīrusu.

ŠODIEN, 15.MARTĀ DIEVKALPOJUMS NENOTIEK.

Bet, lai katram būtu iespēja šodien būt nelielā pārdomu brīdī, tad aicinam izlasīt šīs dienas pārdomas.

Pārdomas 15.martam

“Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.”
‭‭Romiešiem‬ ‭5:1-5‬

Šodien Latvijas Valsts atrodas ārkārtas stāvoklī vīrusa Covid-19 dēļ. Tāpat kā citas valstis Eiropā un pasaulē. Jautājums, ko ne viens vien noteikti ir uzdevis, ir “kur šajā visā ir Dievs? Kā var notikt šausmīgas lietas, kuras skar teju vai visu pasauli?”
Pāvils Svētajos Rakstos raksta, ka mūsu sirdī ir ielieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu. Šī Dieva atziņa, kas izpaužas kā mīlestība pret sevi, līdzcilvēkiem un, pats svarīgākais, pret Dievu, ir tas, kas māca mūs ikvienu kristieti būt pacietīgiem, līdzcietīgiem grūtībās, neaizmirst sarežģītās dzīves situācijās arī par otru.
Ciešanas rada izturību- mēs iegūstam pieredzi, no kuras varam mācīties. Ciešanas, kuras mūs katru padara stiprāku, viedāku. Ar katru reizi mēs varam panest ar vien vairāk. Mēs ar katru dzīves pārbaudījumu, kopā ar Trīsvienīgo Dievu, spējam paveikt arvien lielākas lietas.
Izturība rada pastāvību- kad mēs kopā ar Dievu kļūstam arvien spēcīgāki, mēs arvien mazāk esam atkarīgi no citiem cilvēkiem, jo Tas uz kuru mēs varam paļauties ir daudz uzticamāks nekā cilvēks.
Pastāvība rada cerību- spēja uzticēties Trīsvienīgam Dievam ir tas, kas katram kristietim dod cerību. Cerība, kas mūsu sirdīs dod mieru, lai kādi būtu apstākļi, kuros mēs atrastos. Arī cerību, kas ved mūs uz priekšu, neļaujot atslābt, bet esot kā atbalsts ar savu piemēru citiem.
Kur tad mūsu rūdījumā vai pasaules pandēmijā un haosā ir Dievs?
Visur. Mūsu domās, mūsu vārdos, mūsu darbos, mūsu pilsētā, mūsu valstī, mūsu pasaulē. Mēs esam kā sveces, kurām liesma, kas rada siltumu un gaismu, ir Trīsvienīgs Dievs. Ik viens, kurš tic, ir Dieva instruments pasaulē. Lai kur dotos svece, gaisma iet līdz.

Lūgsim šodien par to, lai cilvēku sirdīs būtu miers. Miers, kas spēj paņemt prom nevajadzīgu uztraukumu. Lūgsim, lai Dievs mums dod rūdījumu mūsu grūtībās, lai mēs ik viens varam būt patstāvīgi, bet ar mīlestības pilnu sirdi palīdzēt otram.
Lūgsim, lai cerība, kas nepamet kaunā, ir tas, kas dod prieku pat vistumšākajās dienās.

Pārdomas 15.martam

“Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu. Ar Viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlastībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību. Bet ne vien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, izturība - pastāvību, pastāvība - cerību, bet cerība nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.”
‭‭Romiešiem‬ ‭5:1-5‬

Šodien Latvijas Valsts atrodas ārkārtas stāvoklī vīrusa Covid-19 dēļ. Tāpat kā citas valstis Eiropā un pasaulē. Jautājums, ko ne viens vien noteikti ir uzdevis, ir “kur šajā visā ir Dievs? Kā var notikt šausmīgas lietas, kuras skar teju vai visu pasauli?”
Pāvils Svētajos Rakstos raksta, ka mūsu sirdī ir ielieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu. Šī Dieva atziņa, kas izpaužas kā mīlestība pret sevi, līdzcilvēkiem un, pats svarīgākais, pret Dievu, ir tas, kas māca mūs ikvienu kristieti būt pacietīgiem, līdzcietīgiem grūtībās, neaizmirst sarežģītās dzīves situācijās arī par otru.
Ciešanas rada izturību- mēs iegūstam pieredzi, no kuras varam mācīties. Ciešanas, kuras mūs katru padara stiprāku, viedāku. Ar katru reizi mēs varam panest ar vien vairāk. Mēs ar katru dzīves pārbaudījumu, kopā ar Trīsvienīgo Dievu, spējam paveikt arvien lielākas lietas.
Izturība rada pastāvību- kad mēs kopā ar Dievu kļūstam arvien spēcīgāki, mēs arvien mazāk esam atkarīgi no citiem cilvēkiem, jo Tas uz kuru mēs varam paļauties ir daudz uzticamāks nekā cilvēks.
Pastāvība rada cerību- spēja uzticēties Trīsvienīgam Dievam ir tas, kas katram kristietim dod cerību. Cerība, kas mūsu sirdīs dod mieru, lai kādi būtu apstākļi, kuros mēs atrastos. Arī cerību, kas ved mūs uz priekšu, neļaujot atslābt, bet esot kā atbalsts ar savu piemēru citiem.
Kur tad mūsu rūdījumā vai pasaules pandēmijā un haosā ir Dievs?
Visur. Mūsu domās, mūsu vārdos, mūsu darbos, mūsu pilsētā, mūsu valstī, mūsu pasaulē. Mēs esam kā sveces, kurām liesma, kas rada siltumu un gaismu, ir Trīsvienīgs Dievs. Ik viens, kurš tic, ir Dieva instruments pasaulē. Lai kur dotos svece, gaisma iet līdz.

Lūgsim šodien par to, lai cilvēku sirdīs būtu miers. Miers, kas spēj paņemt prom nevajadzīgu uztraukumu. Lūgsim, lai Dievs mums dod rūdījumu mūsu grūtībās, lai mēs ik viens varam būt patstāvīgi, bet ar mīlestības pilnu sirdi palīdzēt otram.
Lūgsim, lai cerība, kas nepamet kaunā, ir tas, kas dod prieku pat vistumšākajās dienās.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Ziemassvētku sveiciens no Alabamas, ASA

Location

Telephone

Website

Address


Akas Iela 13
Riga
LV-1011
Other Religious Organizations in Riga (show all)
Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze
Liepājas Iela 38
Riga, LV-1002

Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze

House of Glory Church Riga House of Glory Church Riga
Vaidelotes Iela 11
Riga

От принципов - к отношениям! Разговоры о Боге- это не плохо!Но есть,что-то больше,чем просто ходить в церковь!

Rīgas Lutera Draudze Rīgas Lutera Draudze
Torņakalna Iela 5
Riga, LV-1004

Rīgas Lutera baznīcu daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu. Draudzē kalpo mācītāji Indulis Paičs, Kaspars Simanovičs un Linards Rozentāls.

Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze
Klostera Iela 2
Riga, LV-1050

Tevi izglāba tava ticība. /Lk 7, 50/ twitter: https://twitter.com/Madalas_draudze

Rīgas Doma draudze Rīgas Doma draudze
6 Herdera Laukums
Riga, LV 1050

Rīgas Doms ir Dieva nams, kurš cauri gadsimtiem uzrunā katru viņa ceļā pie Kristus.

Pēdējo Dienu Svētie Latvijā Pēdējo Dienu Svētie Latvijā
Baznīcas Iela 31
Riga

http://www.jezuskristusbaznica.org

Sv.Franciska Romas katoļu draudze Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Katoļu Iela 16
Riga, LV-1003

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze

THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, LATVIA THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, LATVIA
Krišjāņa Valdemāra Iela 14
Riga, 1050

This is the page of The Redeemed Christian Church of God, Chapel of Victory, Riga, Latvia

Kristus Uzvara Kristus Uzvara
Āgenskalns, Mazā Nometņu Iela 45/53
Riga, LV-1002

Dievkalpojumi notiek svētdienās pl. 11.00 Lūgsim par tavu vajadzību, problēmu, atkarību.

HH Dalai Lama XIV in Latvia HH Dalai Lama XIV in Latvia
Riga

HH Dalai Lama XIV in Latvia

Māsas kalpones Māsas kalpones
Enkura Street 9
Riga, LV-1048

Mīlēt un ļaut citiem iepazīt Dieva mīlestību