Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze

Tevi izglāba tava ticība. /Lk 7, 50/ twitter: https://twitter.com/Madalas_draudze

Žēlsirdības svētdienā arī draudzes mājaslapa ir piedzīvojusi jaunu veidolu un tajā dažas dienas būs pieejama filma "Faustīne: Mīlestība un Žēlsirdība" (2019) ("Faustina: Love and Mercy").

https://magdalenasdraudze.lv/filma-zelsirdiba-par-masu-faustini/

Dieva Žēlsirdības svētdiena

Svētīgu Dieva Žēlsirdības svētdienu!
Šeit pieejams priestera Karola sprediķis no vakardienas vakara svētās Mises par svētku nozīmi.

soundcloud.com Listen to Dieva Žēlsirdības svētdiena by Magdalena #np on #SoundCloud

Caur savu nāvi Kristus mūs atbrīvo no grēka, caur savu augšāmcelšanos Viņš mums dara pieejamu jaunu dzīvi.

Kristus patiesi ir augšāmcēlies! 🌿

Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem.

Baznīca sāk svinēt svētku svētkus, jo tā ir sagaidījusi savu Karali kā Līgavaini, un Ķēniņš nāk mājot tās vidū.
Tu iegāji Svētajā pilsētā kā apsolītais Karalis un zināji, ka atdosi dzīvību par tiem, kurus mīli. Lai, pieminot Tavas ciešanas, mēs apjaušam, cik nepelnīti un sāpīgi cilvēka grēks atstumj Dieva mīlestību...
Ar paļāvību gatavosimies Lieldienu svētkiem! Lai Augšāmceltā gaisma izgaismo mūsu bažas, rūpes un neziņu un lai svētku prieks piepilda mūsu sirdis! /bīskaps Andris Kravalis/

Lieldienu nedēļas dievkalpojumi Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzē

9.04. Lielā Ceturtdiena
pl. 19 Pēdējo Vakariņu piemiņas dievkalpojums (tiešsaistē)

10.04. Lielā Piektdiena
pl. 11.30 TV24 un ierakstā pl. 13.05 Radio Marija Latvija un Latvijas Radio 1 Ekumeniskais Krusta ceļš
pl. 15 Kunga Ciešanu dievkalpojums (tiešsaistē)

11.04. Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija
pl. 18 (tiešsaistē)

12.04. Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojumi
pl. 8, 10 un 18 (tiešsaistē)

13.04. Otrās Lieldienas
pl. 8, 10 un 18 Svētās Mises (tiešsaistē)

Translācija no Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzes: https://www.youtube.com/channel/UC2NXq0GBqb0OPDHpkZZl7vQ/live.

Kamēr dievnams mūs gaida ierastajās vietās, atgādinām par tiešsaistes iespējām:

Svētās Mises tiešraidē parastajos laikos: https://www.youtube.com/channel/UC2NXq0GBqb0OPDHpkZZl7vQ/live.

Rožukronis katru vakaru plkst. 21.55 webināra formātā: https://zoom.us/j/113045583.

Katehēze svētdienās plkst. 13.30 webināra formātā: https://zoom.us/j/750626381.

On-line ģimeņu tikšanās svētdienās plkst. 12.00: meet.google.com/jwq-evof-mcp.

Bībeles studijas pirmdienu vakaros plkst. 20.00 webināra formātā: https://zoom.us/j/627867379.

Draudzes rekvizīti ziedojumiem:
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000099163
PVN reģ. Nr. LV90000099163
Banka: "Swedbank" AS
SWIFT kods: HABALV22
IBAN kods: LV77HABA000140J051886.

Šo svētdien, 29. martā, tiekamies tiešsaitē: meet.google.com/ova-xxfd-ymc.

Lai ģimenes varētu dalīties kā izdzīvot šo laiku, lasīsim Mīlestības līksmes 7.nodaļu un kopā lūgsim.

Pievienojies draudzes Rožukroņa lūgšanai katru vakaru plkst. 21.55 - https://zoom.us/j/113045583.

Latvijas Kristīgais Radio

"Lielos pārbaudījumos Bībele mūs aicina vienmēr dedzīgāk vērsties pie Dieva. Svētie Raksti daudzkārt runā par dažāda veida pārbaudījumiem, izaicinājumiem, slimībām, kolektīvām nelaimēm, kas piemeklē gan pasauli, gan Dieva izredzēto tautu, gan atsevišķus cilvēkus. Un šajā brīdī pirmā attieksme, uz ko Dievs mūs mudina, ir lūgšana. Mēs lūdzam, lai tiekam pasargāti no ļaunā. Katru dienu mēs Tēvreizē atkārtojam to, ko Jēzus mācīja Saviem mācekļiem - atpestī mūs no ļaunā! Pēteris savā pirmajā vēstulē runā par mūsu ienaidnieku velnu, kurš staigā apkārt kā rūcošs lauva, meklēdams, ko aprīt. Bet tieši šādā brīdī apustulis mūs aicina pazemoties zem Dieva varenās rokas un atgādina, ka Dievs rūpējas par mums. Viņš mudina būt stipriem ticībā un pretoties ļaunajam. Šodienas situācija ir garīgās cīņas, bet arī izaugsmes un pārvērtēšanās laiks. Kādi ir mūsu cīņas ieroči? Mēs lūdzam Dievišķu gaismu, lai mēs kā kristieši varētu dot liecību pārbaudījumos, lai izvēlētos un arī turpinātu iet svētuma ceļu. Mēs lūdzam par slimības skartajiem un par tiem, kuri ir cīņas pirmajās līnijās - par mediķiem, ārstiem, brīvprātīgajiem, par valdību. Lūgšana ir tik svarīga! Tā ir kas vairāk nekā pienākums. Lūgšana kļūst par mūsu vajadzību atbildēt Dieva mīlestībai, kas mūs pavada un uztur. Lūgšana sašķeļ mūsu sirds cietību, lai mūs arvien pilnīgāk atgrieztu pie Dieva un Viņa svētās gribas. Šajā pārbaudījumu laikā mēs esam aicināti apstāties un patiesībā redzam, kā arī apkārt viss apstājas un apklust. Tieši tāpēc mēs varam pilnvērtīgāk un auglīgāk izmantot šo laiku. Šis ir laiks, lai mēs vairāk pievērstos Dievam. Lai Dievs mums dod pārdabisku skatījumu uz šiem notikumiem! Mēs nedrīkstam krist bailēs vai mazticībā. Šī brīža pārbaudījumi mums atgādina, ka mēs neesam visuvareni. Cilvēks nav šajā pasaulē visuvarens. Atgriezies, nožēlo grēkus, tici Evaņģēlijam! Dievs ir labs, Viņš negrib grēcinieka nāvi, bet vēlas, lai tas atgrieztos. Šādi pārbaudījumi ir klātesoši, lai Dievs attīrītu Savu tautu, lai Dievs pievērstu mūsu sirdis. Jēzus saka - lūdziet, klauvējiet, meklējiet Mani, un jūs iegūsiet mieru, žēlsirdību un svētību!"
Tā LKR klausītājus uzrunāja Romas katoļu Baznīcas bīskaps Andris Kravalis.

katolis.lv

Jaunākais Latvijas bīskapu paziņojums saistībā ar situāciju valstī

Dārgā draudze! Aicinām ievērot Latvijas Bīskapu konferences, Veselības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra norādījumus, ņemot vērā vīrusa COVID-19 izplatīšanos.

Šajā grūtajā laikā, kad mūs stipri pārbauda vīrusa COVID-19 pandēmija, pacelsim savu lūgšanu Dievam pēc palīdzības, mierinājuma un glābšanas, lūdzot katoļu bīskapu sagatavotu lūgšanu:

Dievs, mūsu Tēvs, pasaules Radītāj, visvarenais, žēlsirdīgais, Tu mīlestībā pret mums sūtīji Savu Dēlu pasaulē kā mūsu dvēseļu un ķermeņu ārstu. Uzlūko Savus bērnus, kuri šajā grūtajā apjukuma un baiļu pilnajā laikā daudzos Eiropas un pasaules reģionos vēršas pie Tevis, meklējot spēku, glābšanu un mierinājumu! Atbrīvo mūs no slimības un bailēm, dziedini mūsu slimos, mierini viņu ģimenes, dāvā gudrību mūsu valdībai, enerģiju un atlīdzību mūsu ārstiem, medmāsām un brīvprātīgajiem, mūžīgo mieru mirušajiem. Neatstāj mūs pārbaudījumu brīdī, bet atpestī mūs no ļauna. Mēs to Tev lūdzam, kurš ar Dēlu un Svēto Garu dzīvo un valdi no mūžības mūžībā. Amen. Marija, veselības un cerības Māte, lūdz par mums!

http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/zinas/article/jaunakais-latvijas-biskapu-pazinojums-saistiba-ar-situaciju-valsti.html

Svētās Mises lūgšanai Magdalēnas baznīcā var pievienoties tiešsaistē: https://www.youtube.com/channel/UC2NXq0GBqb0OPDHpkZZl7vQ/live.

katolis.lv Ar paļāvību uz Dieva Apredzību un rūpēs par sabiedrības dzīvību un veselību, kā arī saistībā ar iepriekš izdotajiem Latvijas Bīskapu konferences ieteikumiem par Covid- 19 infekcijas ierosinātāja izplatīšanos un ņemot vērā situācijas saasināšanos, Latvijas Bīskapu konferenc...

Dārgo priesteri Karol, sveicam Jūs dzimšanas dienā!

Paldies, ka esat kā Dieva brīnums atceļojis no Polijas uz Latviju un ka savā kalpošanā esat izvēlējies un atsaucies Kristus aicinājumam būt kopā ar mums.

Lai arvien piedzīvojat savā dzīvē, ka Dievs ir mīlestība - Bóg jest miłością!

Rīt, 11.februārī, Lurdas Dievmātes svētki!

Draudzē Slimnieku dienas lūgšanu un dziedināšanas laiks (iespēja saņemt Slimnieku sakrametu) - sv. Mises plkst. 7.30, 10.00, 15.00 un 19.00.

Notiks arī ciltskoka dziedināšanas sv. Mise:
plkst. 13.30 Vissvētākā Sakramenta adorācija (klusumā), priesteri uzklausīs grēksūdzes,
plkst. 14.00 Rožukroņa lūgšana,
plkst. 15.00 sv. Mise, celebrēs pr. Jānis Marija Paulauskis.

Biedrība "Ģimenes akadēmija" jaunajām ģimenēm piedāvā inovatīvu kursu par 0-3 gadu vecu bērnu audzināšanu. Dalība par ziedojumu.

Vairāk informācijas un pieteikšanās www.gimenesakademija.lv

5. janvāra vakara svētā Mise tika celebrēta par priestera un mocekļa Vladislava Litaunieka (1909-1941) beatifikācijas procesa veicināšanu.
Šobrīd baznīcā ir apskatāmi stendi par priestera dzīvi un mocekļa ceļu.
Priesteris Vladislavs Litaunieks ir viens no latviešu garīdzniekiem, kas atdeva dzīvību par Kristu, un bija viens no pirmajiem sarkanā terora upuriem Latgalē.
Lūgsim par priestera Vladislava Litaunieka beatifikāciju un lūgsim priestera aizbildniecību arī savos nodomos.

Ja kviešu grauds neiekrīt zemē un nenomirst, tas paliek viens, bet, ja nomirst, tas nes daudz augļu. /Jņ 12, 24-25/

Nākamā Tezē lūgšana 3. februārī!

Rītdien, 5. janvārī, pēc rīta sv. Mises - koncerts!

Bīskapa lasītas pasakas maziem un lieliem bērniem :)

“Tieši šodien mēs redzam, kā labais uzvar ļauno, kā ļaunais pats tiek satriekts sevī. Tāpēc tautas kultūra, tautas folklora ir tā, kas mūs atver uz mūžību, uz bezgalīgo.”
Klausies pasakas „Vējš un Viesulis” un „Lietus-Migla, Sniegs-Krusa” Andra Kravaļa lasījumā 👉🏻https://ej.uz/LabuNaktiKravalis
#LabuNaktiPasakas 😴

Kopīga Jaungada pirmā diena ar Tezē lūgšanu nu jau laikam kļuvusi par tradīciju :)
Tiekamies dziesmu, lasījumu un klusuma siltajā gaismā šoreiz Magdalēnas baznīcā 1. janvārī pl. 17!

Šo svētdien, Svētās ģimenes svētkos, svētā Mise īpaši ģimenēm. Svinēsim!

LTV Ziņu Dienests

Sirsnīgi sveicam, vēlam izturību un priecājamies, ka priesteris Valters Vārpsalietis tagad kalpo arī Marijas Magdalēnas draudzē!

Latvijā arvien vairāk mācītāju no dažādām konfesijām apgūst virsnieka profesiju, lai būtu līdzās karavīriem ikdienā un kaujas apstākļos. Latvijas armija patlaban kalpo jau sešpadsmit kapelānu, tajā skaitā arī sievietes. https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/cilvekstasti/priesteris-valters-klust-par-nbs-virsleitnantu--vinu-iedvesmojusi-zemessardze-satiktie-cilveki.a342881/

"Kristus dzimšanas svētki ir svētki, kas visu dara jaunu. Mēs to labi apzināmies, īpaši mātes apzinās, kad bērns piesakās, kad ienāk pasaulē, tad viss ir jauns.
Svarīgi šajā brīdī būt pārliecinātiem - ticēt, cerībā un mīlestības spēkā redzēt, ka Dievs visu dara un vēlas darīt jaunu." /bīskaps Andris/

Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!

26. decembrī plkst. 17.00 Ziemassvētku koncerts "Marijas gaismā".

Senā mūzika Marijas Magdalēnas baznīcā skanēs arī 23. decembrī!

- Senās mūzikas ansambļa Neymann Ensemble 5 gadu jubilejas koncerts -

23. decembrī plkst. 20:00 Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas baznīcā starptautiskais senās mūzikas ansamblis Neymann Ensemble (Latvija, Austrija, Itālija) aicina uz savu 5 gadu jubilejas koncertu Ziemassvētku noskaņās.

Senās mūzikas ansamblis Neymann Ensemble izveidojās 2015. gadā, debitējot Rīgas Vēsturiskās mūzikas un dejas festivālā. Drīz pēc tam sekoja koncerti Kurzemes-Zemgales hercogu Ketleru laika mūzikas un mākslas festivālā “Vivat Curlandia!” Bauskā (2016-2019), Lietuvas senās mūzikas festivālā “Baroko pavasaris Biržuose” (2017), Senās mūzikas festivālā “Gadsimtu mūzika – Daugavpils 2019”, koncerti Austrijā u.c. Ansamblis galvenokārt atskaņo 16. gs. otrās puses - 18. gs. pirmās puses baroka mūziku un ar aizrautību pēta vēsturiskās improvizēšanas mākslu.
Neymann Ensemble sastāvā ir mākslinieki no 3 dažādām Eiropas valstīm (Ansis Bētiņš/tenors, Laura Šarova/baroka vijole, Maija Andersone/baroka vijole, austriete Maria Danneberg/viola da gamba, Elīna Vidriķe/baroka fagots, dulčiana, blokflauta, itālis Mauro Pinciaroli/lauta un Austrijā rezidējošais latvietis Ernests Neimanis/klavesīns, ērģeles). Mūziķi regulāri papildina zināšanas meistarklasēs un tādās Eiropas mūzikas augstskolās kā Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien Austrijā, Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo” Itālijā, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris Francijā u.c.
Veidojot konceptuālas programmas, Neymann Ensemble klausītājus līdz šim ir iepazīstinājis ar Latvijā reti atskaņotiem vai pavisam nedzirdētiem komponistiem un viņu daiļradi, kā tas ir ansambļa jaunākajās kamermūzikas programmās “Viaggio Bertali e Cavalli” un “Vibes of Purcell”.
5 gadu jubilejas koncertā 23. decembrī ansamblis ir izveidojis īpašu baroka mūzikas programmu, apkopojot skaistākās un ansamblim nozīmīgākās kamermūzikas pērles. Koncertā izskanēs Antonio Bertali (1605-1669), Frančesko Kavalli (Francesco Cavalli, 1602-1676), Henrija Pērsela (Henry Purcell, 1659-1695), Georga Filipa Tēlemaņa (Georg Philipp Telemann, 1681-1767) u.c. 17. un 18. gadsimta komponistu mūzika.
- - -
IEEJA KONCERTĀ - BEZ MAKSAS
Koncertu organizē Rīgas Vēsturiskā Teātra un mūzikas biedrība. Koncertu atbalsta: Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Rīgas Senās Mūzikas centrs.

Gaidīsim Ziemassvētku laika dievkalpojumos Rīgas svētās Marijas Magdalēnas draudzē!

Trešās - priecīgās - Adventa svētdienas rītu aicinām svinēt kopā ar zvanu ansambli Campanella!

Paldies, Marija!

katolis.lv

Fatimas Dievmātes ceļojums Rīgas diecēzē

13. decembrī draudzē uzņemsim Fatimas Dievmātes statuju!

Plkst. 11.30 svinīga statujas sagaidīšana pie baznīcas ieejas;
plkst. 12.00 sv. Mise, pēc tās veltīšanās Jēzus Sirdij un Marijas Bezvainīgajai Sirdij, Dievmātes skapulāru saņemšana, rožukronis, lūgšanu laiks līdz plkst. 14.00.

katolis.lv No 8. līdz 16. decembrim Rīgas arhidiecēzes draudzēs viesosies Fatimas Dievmātes statuja. Tā ir viena no sešām statujām, kuras misiju ceļojumiem svētīja pāvests Francisks. Šī gada septembrī Fatimas Dievmātes komanda ar statuju jau viesojās Latvijā – Rīgas Svētās Terēzes no B...

14. decembrī plkst. 18.00 igauņu komponistu darbi un Ziemassvētku mūzika kamerkora Lehtse Adventa koncertā.

Šogad Adventa laiks ir koncertiem bagāts.
8. decembrī ir iespēja noklausīties trīs koncertus - "Gaismas rotas" viens no tiem.

8. decembrī aicinām uz albuma atvēršanas labdarības koncertu Latvijas Onkoloģijas centra brīvprātīgo un vēža pacientu atbalstam.

Rītvakar, 2.decembrī, Tezē lūgšana. Turpmāk tiekamies reizi mēnesī!

Arī šogad draudzes bērni kopā ar Rīgas Doma kora skolas audzēkņiem ir sagatavojuši Adventa laika koncertu. Sirsnīgi ielūdzam 8. decembrī plkst. 11.00!

Pierakstīšanās ir sākusies!

Sieviešu kora "Sapnis" Adventa laika koncerts 7. decembrī plkst. 18.00.

7. decembrī jauktā kora "Fēnikss" un bērnu un jauniešu vokālo studiju "Momo" un "Poppy" Ziemassvētku koncerts.

Rīt, 24.novembrī, gaidīsim uz sv. Misi ģimenēm! Būs arī bērnu pieskatīšanas iespēja.

Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadiena

Sveicam Latvijas proklamēšanas 101.gadadienā! 🇱🇻
Dievs, svētī Latviju!

Lāčplēša dienā aicinām uz kora Medera koncertu!

klasika.lsm.lv

Rihards Dubra par operu "Suitu sāga": Mīlestība - tas ir absolūtais atslēgas vārds

Esam ļoti priecīgi un Kristū lepni saukt Rihardu Dubru par mūsu draudzes komponistu. Viņa pazemīgā kalpošana draudzes korī svētdienas rītu sv. Misēs un kora dziedātā Dubras skaistā mūzika viņu darījusi tuvu mums katram.

Rīt, 8. novembrī, piepildās komponista mūža sapnis - Liepājā notiks Riharda Dubras operas “Suitu sāga” pirmizrāde. Arī operas galveno lomu solisti Ilze Grēvele-Skaraine un Juris Vizbulis cieši saistīti ar Magdalēnas draudzi.

No sirds sveicam un lūdzamies! Uz tikšanos Liepājā!

https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/pa-celjam-ar-klasiku/rihards-dubra-par-operu-suitu-saga-milestiba-tas-ir-absolutais-a.a123054/

klasika.lsm.lv 8. novembrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" pasaules pirmizrādi piedzīvos Riharda Dubras opera "Suitu sāga", ko tiešraidē piedāvās "Klasika". Bet jau šovakar ar tās autoru tiekamies "Neatliekamajā sarunā".

Pirmdien, 4. novembrī, Marijas Magdalēnas baznīcā:
18.00 Tezē lūgšana,
19.00 svētā Mise kopā ar brāli Filipu no Tezē kopienas,
pēc Mises - tikšanās ar brāli Svētās Ģimenes Mājā.
Tiekamies!

Svētā Mise ģimenēm šo svētdien - 27.oktobrī!

Pēc nedēļas, 29. oktobrī, sāksies 8 nedēļu kurss laulātajiem pāriem.
Izmantojiet iespēju pavadīt romantiskus un brīnišķīgi organizētus vakarus divatā un augt mīlestībā!

Pieteikšanās šeit:
https://www.google.com/url?q=https://ej.uz/LaulatoKurss2019&sa=D&ust=1571752397758000&usg=AFQjCNGANnrOloeDO9MvdRnZWnrg-VzFVw

Pr. Simon pēc 11 mēnešiem Latvijā un mūsu draudzē dodas misijā uz Londonu. Pateicamies par priestera iedvesmojošo ticības, dzimtās kultūras liecību, par saņemtajiem sakramentiem, lūgšanu un draudzību.

Lai auglīgs laiks Londonā un, ja Dievs dāvās - uz tikšanos atkal Latvijā!

No 9.oktobra muzikālas nodarības bērniem līdz 3 gadu vecumam Svētās Ģimenes Mājā. Sirsnīgi aicināti vecāki kopā ar bērniem (var piedalīties arī brāļi un māsas)!

Rīgas svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze's cover photo

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Latvijas Republikas proklamēšanas 101.gadadiena
Klostera iela gadsimtos
Gaismas ceļš Lieldienu naktī

Location

Telephone

Address


Klostera Iela 2
Riga
LV-1050

Opening Hours

Monday 06:30 - 20:00
Tuesday 06:30 - 20:00
Wednesday 06:30 - 20:00
Thursday 06:30 - 20:00
Friday 06:30 - 20:00
Saturday 06:30 - 20:00
Sunday 06:30 - 20:00
Other Riga places of worship (show all)
Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze
Liepājas Iela 38
Riga, LV-1002

Rīgas svētā Alberta Romas katoļu draudze

Отдел по делам молодежи Синода ЛПЦ Отдел по делам молодежи Синода ЛПЦ
23 Brīvības Bulvāris
Riga, LV-1050

Официальная страница Синодального отдела по делам молодежи Латвийской Православной Церкви

Apustuļu Ceļš Apustuļu Ceļš
Absolventu 6
Riga, LV-2112

Ik nedēļas Mājas grupas un mājas Dievkalpojumi: Rīgas Centrā, Ventspilī, Mazsalacā, Baložos, un Jelgavā �

Grace International Baptist Church in Riga Grace International Baptist Church in Riga
Sergeja Eizenšteina Iela 29
Riga, 1079

If you are a Christian living or visiting Riga, or if you are just interested in meeting some Christians, please contact us at: [email protected]

Daugavgrīvas Baltā baznīca Daugavgrīvas Baltā baznīca
Baltāsbaznīcas Iela 50
Riga

Daugavgrīvas Baltās baznīcas evaņģēliski luteriskā draudze. Cerības bāka Vecmīlgrāvī. www.baltabaznica.lv

Rīgas Sv. Pētera draudze Rīgas Sv. Pētera draudze
Skārņu Iela 19
Riga

Rīgas evaņģēliski luteriskā Sv. Pētera draudze atrodas Pētera baznīcā Vecrīgā. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10:00.

Rīgas 1. metodistu draudze / Riga First United methodist church Rīgas 1. metodistu draudze / Riga First United methodist church
Akas Iela 13
Riga, LV-1011

Rīgas 1. draudze ir viena no 12 Apvienotās Metodistu baznīcas draudzēm visā Latvijā. Mācītāja - Gita Madne Draudzes priekšniece - Gita Bināne

Centrs Misija Centrs Misija
Akadēmija Laukums 1
Riga

Mēs esam kristiešu draudze. Mūsu mērķis izplatīt Kristus evaņģēliju, lai cilvēki, atgrieztos no grēkiem un iemantotu mūžīgo dzīvību.

LBDS Svētdienskolu apvienība LBDS Svētdienskolu apvienība
Lāčplēša 37
Riga, LV1011

LBDS Svētdienskolu apvienība

Rīgas Sv. Jāņa baznīca Rīgas Sv. Jāņa baznīca
Jāņa Iela 7
Riga, 1050

Želastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!

St. John's Church, Riga St. John's Church, Riga
Skārņu Iela 24
Riga, 1050