Kristus Uzvara

Dievkalpojumi notiek svētdienās pl. 11.00 Lūgsim par tavu vajadzību, problēmu, atkarību.

youtube.com

PASHĀ JĒRA UPURIS (mūzikālais projekts) 2015

https://youtu.be/wqRka2xveB0

[04/10/20]   Jēzus bija rūpīgi izplānojis Savu nāvi. Viņš bija tas, kurš visu kontrolēja. Ar Pilātu un pārējiem augstajiem valstsvīriem Viņš spēlējās kā izcils mūziķis spēlē savas klavieres. Nekad nedomā, ka Jēzus bija upuris!
/Dallas Willard/

9 To sacījis, Viņš, tiem redzot, tika pacelts, un padebess Viņu uzņēma prom no viņu acīm.
10 Kad tie, Viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem stāvēja divi vīri baltās drēbēs.
11 Tie sacīja: "Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam
Apustuļu darbi 1. nodaļa

Donald J. Trump

ASV prezidents Donalds Tramps rītdienu, 15.martu, izsludina par nacionālu lūgšanas dienu sakarā ar vispasaules pandēmiju. " Mēs esam zeme, kas viscaur vēsturei grūtos laikos esam meklējuši Dieva spēku un aizsardzību. Tāpēc, vienalga, kur katrs no jums atrodas, es iedrošinu pievērsties lūgšanām un rīkoties ticībā."

It is my great honor to declare Sunday, March 15th as a National Day of Prayer. We are a Country that, throughout our history, has looked to God for protection and strength in times like these. No matter where you may be, I encourage you to turn towards prayer in an act of faith. Together, we will easily PREVAIL!

[03/13/20]   Rīt plkst. 12:00 evaņğelizācija Mazā Nometņu 45/53!

No tā mēs zināsim, ka piederam patiesībai un varēsim savu sirdi Viņa priekšā klusināt, ka, ja mūsu sirds mūs pazudina, Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds un zina visas lietas. 1.Jāņa 3:19

[03/04/20]   Iesim evaņģelizēt
sestdien
14. martā
plkst. 12:00! Mazā Nometņu 45/53

[02/27/20]   Patiesa pazemība nav tā, kuru mēs cenšamies parādīt Dievam, kad nākam pie Viņa lūgšanā. Patiesa pazemība ir tā, ko mēs nesam sevī un izdzīvojam saskarsmē ar citiem. Tas, kas mums ikdienas dzīvē šķiet nenozīmīgs, patiesībā ir nopietns pārbaudījums ar mūžīgu svaru, jo parāda, kāds gars patiesībā pār mums valda. /Endrjū Marejs./

Nevienam ierocim, kas vērsts pret tevi, neizdosies tevi pieveikt. Jes. 54:17

youtube.com

Thrainn Skulason, Pravietiskais dievkalpojums

https://www.youtube.com/watch?v=g3p0rJlI53k

Lūgsim par Austrāliju🙏

Heartbreaking 💔

Sestdien 4.janvārī plkst.12.00 būs draudzes evaņģelizācija. Satikšanās Nometņu ielā 45/53
..Jo Jēzus mūs aicinājis no tumsas gaismā, lai arī mēs citiem varētu liecināt par gaismu..

Redzējumā Tas Kungs parādīja galdu, kas apklāts ar daudzām lapiņām, uz kurām uzrakstītas visas tās problēmas un situācijas, ar kurām tu saskaries jau vairāku nedēļu un mēnešu garumā. Attiecības, projekti, pārvākšanās, finansiālas grūtības, darba meklēšana utt.
Galds pildījās ar lapiņām, taču Dievs to apstādināja, sākdams uz katras no vajadzībām uzspiest zīmogu, uz kura sarkaniem burtiem bija rakstīti divi vārdi: VIŅŠ VALDA.
Tāpat Tas Kungs saka tev: Atceries – Jēzus atnāca un uzvarēja. Piedzimstot, dzīvojot šeit uz zemes, mirstot , pieceļoties no nāves, Viņš bija, ir un būs triumfējošs Ķēniņš! Katra tavas dzīves sfēra, kura nepakļāvās Jēzus kundzībai, tagad nolieksies viņa priekšā ceļos!
Šajā svētku un aizņemtības laikā atrodi brīdi, lai savienotos vienā prātā ar To Kungu un lai apliecinātu - Viņš valda.
Praktiski.
Paņem līmlapiņas, saraksti situācijas, kurām šķietami nav risinājuma, tad ar sarkanu marķieri vienkārši pārraksti tām pāri VIŅŠ VALDA, un apliecini to skaļi!

/Jes. 9:5/ Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.
Viņa valstība ies plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to nostiprinot un atbalstot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To darīs Tā Kunga Cebaota dedzīgums.

youtube.com

TU ESI TAS - You are the one (OFFICIAL VIDEO) Pastor Joseph Akinyele

Jauna pielūgsmes dziesma latviešu valodā! Paldies mācītājam Džozefam Akiņjelem (Joseph Akinyele) !

https://youtu.be/P9z6RbE1gTI

TU ESI TAS This is a live worship recording of the Latvian and Russian version of the song "You are the one" written by Pastor Joseph Akinyele, led by Kitija...

youtube.com

Apollo 8's Christmas Eve Message [HD]

Viņš ir tas, kas izpleš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu ne pie kā. Īj.26:7

Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu. Ebr.4:13

Produced for use at our church's Christmas Eve service, December 24th, 2013. Version without background track now available: https://youtu.be/t3LIvb1Nzak On ...

Kristus Uzvara

Iegaumēt Bībeles pantus - viens no vislielākajiem spēka avotiem, kāds pieejams.

[10/06/19]   Vienīgais, kurš pilnībā atbilda tam, lai mestu akmeni...

To nedarīja.

/Toby Mac/

Tautas lūgšanu sapulce - Dievs, svētī Latviju

Tautas lūgšanu sapulce 2019. Mārča Jencīša aicinājums.

2019. gada 19. oktobrī, Rīgā, Skonto hallē norisināsies otrā Starpkonfesionālā Tautas lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Lūgšanu sapulces mērķis ir izaugsme katras konfesijas/draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā.
Paldies visiem partneriem un atbalstītājiem.
Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:

PayPal konts: [email protected]
EKD "KRISTUS PASAULEI"
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Vairāk informācijas mājaslapā: https://www.dievssvetilatviju.info

Jau pavisam drīz!!!

[07/28/19]   Svaidījums un Spēks no Svētā Dieva uz katra draudzes locekļa rokām - tāds bija šodienas dievkalpojums. Katrs varējām izbaudīt Vārdu no Dieva, īpaši domātu katram atsevišķi! No šodienas sākam novērtēt savas rokas, kā valstības darbu darītājas. Spēka, brīvības un dziedināšanas nesējas. Tavās rokās ir spēks! No šodienas neziedo tāpat vien, bet gan savieno naudu ar spēku, kas ir tavās rokās!

Новое Поколение Красноярск

Никто не смеётся над Богом в больнице...
Никто не смеётся над Ним на войне,
Там вера в сердцах начинает искриться,
И чаще молитвы звучат в тишине.

Никто не смеется над Ним при пожаре,
И всем не до смеха, когда идет смерч,
При голоде и при подземном ударе,
Насмешки проходят, меняется речь...

Слетает с лица вдруг надменная маска,
Когда самолет начинает трясти...
Никто не заявит, что Бог - это сказка,
Преступника встретив на узком пути...

Никто не воскликнет, что вера- для глупых,
Услышав смертельный диагноз врача ...
И с пеной у рта, спорить мало кто будет,
Когда встретит взгляд своего палача...

Издёвки, плевки и глупые шутки
Теряют свою актуальность, когда
Ты вдруг понимаешь, что нет и минутки-
Призвать в Свою жизнь Иисуса Христа...

Машина на скорости... Ты на дороге...
Вот резкий обрыв... Вот об камень висок...
Вот - пуля шальная, беда на пороге...
От смерти и ада, ты - на волосок...

Откуда ты знаешь, смеющийся ныне...
Что будет с тобой на развилках судьбы?
Смеяться легко, пока Бог дает силы
И терпит смиренно твои кулаки.

/Наталия Шевченко/✍🏻

youtube.com

Praise The Lord

Benny Hinn crusade Choir
https://youtu.be/Hw4e397mBjM

"Slavē To Kungu,
Un važas, kas saistīja, nokritīs bezspēkā aiz tevis
Un kalpos vienīgi kā atgādinājums, cik liels spēks atbrīvojas, kad tu slavē To Kungu!"

My favorite song originally by The Imperials, this one is a duet sung by Alvin Slaughter along with Steve Brock and the Benny Hinn Crusade Choir. Here is "Pr...

Kurš vēlētos iepazīt Jēzu?🤗

Who would like to know Jesus?
#childlikefaith #IrisMadagascar #Madagascar #IrisGlobal

replay.lsm.lv

«Zemes stāsti» 6. sērija - REplay.lv

Malači. Kā ticība iedvesmo un Dievs pavairo...💪🙏
Latvijas laukiem ir cerība.
"Tiešām, tuva ir Viņa palīdzība tiem, kas Viņu bīstas, lai Viņa godība măjotu mūsu zemē...tad uzticība dīgs no zemes, un taisnība raudzīsies no debesīm. Tad Tas Kungs dos mums Savu svētību un mūsu zeme dos savus augļus." 85.psalms.

replay.lsm.lv Jānis Grasbergs ir vecākais no trīs dēliem. Tieši viņš uzņēmās turpināt tēva iesākto. Sākumā, 1990. gados fermā bija 2 govis, 7 ha zemes. Šodien tie 400 liellopi. Jānis saimniecībā ir pulcējis vienkopus daudz vietējās apkārtnes cilvēku. Neatsaka darbu vasarās arī jaunieši...

Tiekamies jau šo sestdien, 1.06. pl. 11.00 Draudzē "Kristus Uzvara"!

youtube.com

2019.05.19 Jēzus Kristus - Visuma un zemes Radītājs, Ilvars Mičs

Izglītojošs dievkalpojums-seminārs draudzē "Kristus Uzvara". Kalpo Ilvars Mičs. https://m.youtube.com/watch?v=z-VFRG3ufMU&feature=share#menu

Seminārs Bc. theol., Mg. soc. d. Ilvars Mičs

Draudzē "Kristus Uzvara" kalpos mācītājs Vasilijs Vitjuks 15.jūnijā pl. 11.00.
Dievk.notiks krievu valodā.
Gaidīsim ciemos! 😊

Mācītājs Sergejs Lukjanovs no Krievijas atkal viesosies pie mums, Kristus Uzvarā, 11.05. (sestdien), pl. 11.00.
Baudīsim to, ko Dievs mums sagatavojis! :)
Dievkalpojums krievu val.

Ieplāno savlaicīgi! 1.jūnijā pl. 11.00 pie mums, Kristus Uzvarā, atkal viesosies brīnišķīgais Dieva vīrs Bogdans Kinzerskis no Ukrainas!
Dievkalpojums krievu val.

youtube.com

2019.04.07 Bayo Oniwinde

Pārdabiskais.
Tu nevari izmainīt Dieva izveidoto sistēmu, bet Tu vari to apgūt, lai dzīvotu pārdabisku dzīvi kā Dievs to ir radījis.
/Sludina apustulis Bayo Oniwinde/
https://youtu.be/TSZXYV6kH_w

Draudzē "Kristus uzvara"

youtube.com

2019.03.17 Inta Feldmane

No prāta ticības uz sirds ticību.
Esi patiess pret sevi un Dievu. Ja nav ticības Tevī, tad lūdz to Dievam. Sludina draudzes "Kristus Uzvara" mācītāja Inta Feldmane.
https://youtu.be/cm-UbYHlUpU

Draudze "Kristus uzvara"

youtube.com

2019.03.24 Andrejs Bessonovs,

Kāds ir Tavs aicinājums?
Ar drosmi un stingru pozīciju Tev savu aicinājumu būs jāaizstāv, jo ienaidnieks ir ieinteresēts Tev to nozagt. Attiecies pret savu aicinājumu ar dziļu cieņu.

https://youtu.be/rvHN0NLn890

Draudzē "Kristus uzvara"

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Jāzepa aka
Jūs būsit mani liecinieki.. Ap.d. 1:8

Location

Telephone

Address


Āgenskalns, Mazā Nometņu Iela 45/53
Riga
LV-1002

Opening Hours

Sunday 11:00 - 14:00
Other Churches of God in Riga (show all)
Pro Sanctitate - Latvia Pro Sanctitate - Latvia
Republikas Laukums 3/226
Riga, LV-1010

Aicina uz Svētumu! Šī kustība radās Romā 1947.gadā un 1996. gadā Latvijā! www.prosanctitate.lv www.prosanctity.org

Rīgas Doma draudze Rīgas Doma draudze
6 Herdera Laukums
Riga, LV 1050

Rīgas Doms ir Dieva nams, kurš cauri gadsimtiem uzrunā katru viņa ceļā pie Kristus.

Rīgas svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca Rīgas svētā Jāzepa Romas katoļu baznīca
Embūtes Iela 14
Riga

Rīgas sv. Jāzepa Romas Katoļu draudzes aktivitātes, jaunumi,un kontakti ar Baskāju karmelītu tēviem, kuri kalpo šajā baznīcā jau 8 gadus. Apciemo šo vietu!

THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, LATVIA THE REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD, LATVIA
Krišjāņa Valdemāra Iela 14
Riga, 1050

This is the page of The Redeemed Christian Church of God, Chapel of Victory, Riga, Latvia

Bethany baptist church in Riga Bethany baptist church in Riga
Hospitalu 32
Riga, LV-1013

возлюби Бога | возлюби ближнего www.hristiane.lv