Daugavgrīvas Baltā baznīca

Daugavgrīvas Baltā baznīca

Comments

Mateja ev. 26 : 36– 46 Kāds kristīgs brālis ierosināja, lai uzrakstu pārdomas par “paklausību”. Pirmajā mirklī nodomāju, ka tā tiešām ir aktuāla tēma, jo tik daudziem šobrīd ir grūtības ievērot ierobežojumus, kas saistīti ar valstī noteikto ārkārtas situāciju. Taču nākamais bija jautājums, kā īsti ir ar mani pašu, kā ar manu paklausību. Cenšos un vēlos rīkoties atbildīgi, taču paklausība ir grūts pārbaudījums. Tā iesākas ar iekšēju izvēli, kas ne vienmēr ir viegli izdarāma. Dažkārt tā ir saistīta ar nopietnu iekšēju cīņu un pat sava veida īslaicīgu spriedzi. Iemesls tam lielā mērā ir cilvēciskā egoisma ēnas puse, kurai nepatīk ieklausīties citos un vēl vairāk nepatīk pakļauties kādam citam. Nākamais ir jautājums, vai par to ir jārunā Palmu jeb Pūpolu svētdienā, jo kāds gan paklausībai sakars ar šiem svētkiem? Uzmanīgāk pārlasot un apcerot evaņģēlija tekstu un tajā ietverto vēsti, es nonācu pie secinājuma, ka diezgan tiešs. Palmu svētdienas notikums pats par sevi bija neparasts. Tā bija vienīgā reize, kad Jēzus pieņēma un neizvairījās no tā, ka cilvēki publiski Viņu pagodināja un sveicināja gluži kā savu izraudzīto un amatā apstiprināto jauno valdnieku jeb ķēniņu. Jēzus ar savu rīcību un vārdiem necentās izdabāt pūlim vai iemantot tā atzinību. Viņš vienmēr centās pagodināt Dievu un palīdzēt ikvienam, kurš bija nopietnās grūtībās. Jēzus arī vairījās no publiskas pagodināšanas vai pat paaugstināšanas valdnieka statusā. Evaņģēliju tekstos varam lasīt, ka tādos brīžos Jēzus parasti pazuda cilvēku pūlī, aizmuka un nošķīrās, lai pabūtu vienatnē ar Dievu- veltītu laiku lūgšanai. Kāpēc Palmu svētdienā Jēzus rīkojās tik atšķirīgi no ierastā? Jēzus, jau ilgāku laiku pirms izšķirošā gājienā uz Jeruzālemi, stāstīja mācekļiem par ciešanām, kas Viņu sagaida un par visu ar to saistīto. Viņš gatavoja sekotājus Krusta pazemojumu, apmelojumu, nodevības, sāpju un ciešanu ceļam, bet neviens no viņiem šos vārdus nespēja saprast un pieņemt. Te pēkšņi mācekļi līdz ar Jēzu nonāk pūļa uzmanības, atzinības un pagodinājuma centrā. Pavisam viegli varēja piezagties doma, ka nu ir visas slēptākās ilgas piepildītas, nu sāksies īstās pārmaiņas mācekļu un apkārtējo dzīvē, sāksies jauns laikmets. Taču gaviles un pagodinājums bija tik pat, ja ne vēl mānīgākas par klusumu pirms lielas, spēcīgas un postošas vētras. Palmu svētdienas pacilātība pavisam drīz pārtapa par atklātu un aklu naidu, par apmelojumiem un par nodevību, pat vēl ļaunāk par smagām, nepamatotām un viltotām apsūdzībām. Tas viss bruģēja Jēzus ciešanu un krusta ceļu līdz pat mokpilnai un pazemojošai krusta nāvei. Bet kāpēc Jēzus pieņēma Palmu svētdienas ārējo svinīgumu, pagodinājumu un pompozitāti? Visticamāk atbilde ir atrodama šodien dzirdētajā liecībā par Jēzus lūgšanu Ģetzemenes dārzā. Šī lūgšana burtiski atklāj mums Jēzus sirdi un tajā notiekošo. Garīdznieks Karls Ferdinands Vislofs raksta: “Lasot Jēzus lūgšanu Ģetzemenes dārzā, mēs varam ielūkoties Viņa sirdī: “Mans Tēvs, ja tas var būt, tad lai šis biķeris iet Man garām…” ” Lūgšana apliecina, ka Jēzus vēlas vēlreiz sadzirdēt Tēva nodomu, lai lūgtu spēku izdarīt izvēli – pieņemtu un paklausītu Tēva jeb Dieva gribai. Lūgšana dzīves kritiskajā brīdī atklāj Jēzus dzīves ierasto kārtību, ka Viņš arvien ir ieklausījies, lai sadzirdētu Tēva gribu, to pieņemtu un īstenotu. Tas liek domāt, ka Palmu dienas pompozo procesiju ar gavilēm un pagodinājumiem Jēzus arī pieņēma kā Dieva nodomu, lai vēstītu par vēl gaidāmām un patiesām gavilēm, ko atnesīs augšāmcelšanās rīts un tukšais kaps. Ceļš gan uz to gāja caur smagu iekšēju cīņu Ģetzemenes dārzā, caur tuvākā mācekļa nodevības skūpstu, caur akla naida ierosinātu viltus tiesas prāvu, apmelojumiem, pazemojumiem, smagām fiziskām, emocionālām un garīgām ciešanām līdz pat kaunpilnai noziedznieka nāvei pie krusta. Ģetzemenes dārzā Jēzus atver savu sirdi un ļauj iepazīt tās cilvēcīgumu. Cilvēcīgi ir bažīties par nezināmo, taču Jēzus skaidri zināja, kas Viņu sagaida. Viņš godīgi un atklāti ir pastāstījis par savu iekšējo cīņu un spriedzi pirms pieņemt galīgo lēmumu paklausīt Tēvam jeb Dievam. Lūkas evaņģēlija autors ir uzsvēris šīs iekšējās cīņas intensitāti un smagumu: “Nāves baiļu pārņemts, viņš lūdza Dievu vēl stiprāk. Un viņa sviedri kā biezas asins lāses ritēja zemē.” (Lk 22:44) Jēzus izvēlējās paklausīt Tēva gribai– Viņš mūsu grēku dēļ devās ciešanās un krusta nāvē, lai mēs caur Viņa brūcēm varētu iegūt dziedināšanu. Jēzus ar savu rīcību mūs iedrošina nebūt paviršiem dzīves grūto izvēļu laikā. Viņa piemērs mudina norimt, nepadoties mirkļa emocijām, egoismam un savtīgām interesēm, bet ieklausīties sevī, savos motīvos, domās un vēl vairāk ieklausīties Dievā, saukt uz Viņu pēc palīdzības, padoma un gudrības. Daudzās situācijās neko no tā negribēsies darīt, taču savu negribēšanu ir vērts pārvarēt. Nav arī šaubu, ka neviens no mums nespēj līdzināties Jēzum un ātrāk vai vēlāk visi labie centieni apstāsies pie tā, ka nav spēka paklausīt, tad vienīgais, kas paliek ir lūgšana un patveršanās Dievā. Viņš nepametīs bez atbalsta, jo Dieva spēks mūsu nespēkā top varens. Taču būtiski ir nesteigties ar izvēli. Paklausība arvien ir izaicinājums mūsu egoisma ēnas pusei, taču mēs neesam pamesti vieni savās izvēlēs, Jēzus arvien ir lūgšanas attālumā. Mēs varam lūgt un pat pieredzēt, ka Jēzus spēks atklājas mūsu nespēkā, ja vien uzdrīkstamies atzīt savu nespēku un meklējam Jēzus palīdzību. Tā varam apgūt paklausību, kas kalpo kopējam labumam, un to varam iesākt ar paklausību mazās un ikdienišķās lietās. Augļi un gandarījums būs, bet ir jāapbruņojas ar pacietību. Āmen
Lai Kristus atnākšana mūs vieno arī šajā Pūpolu jeb Palmu svētdienā, kad vairums esam savās mājās! Lai Dievs bagātīgi svētī, iepriecina un pasargā!
[The Key of David; The Key of Knowledge; The True Doctrine of Christ; (Revelation 3:7); (Luke 8:10; 11:52); (Isaiah 22:22)]: ******* 24/7 Bible teaching, using the Key of David https://shepherdschapel.com ******* https://www.facebook.com/AriNaccanira/photos_albums ******* Quick Reference: http://biblestudyforlife.com/key_of_david.ht ******* Proverbs 18:13 King James Version (KJV) 13 He that answereth a matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. URGENT MESSAGE: PLEASE, FINISH THIS BIBLE STUDY. SHOW THIS TO EVERYONE WITH SPIRITUAL EYES TO SEE, AND EARS TO HEAR. 2 Timothy 2:15 King James Version (KJV) 15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. {[(HE=IS=A=RE+WARDER of those that diligently seek him); (John 8:31-32); (Hebrews 11)]}. Use the Key of David, or be ashamed (deceived). It is key to having the seal of God in your forehead (mind); Revelation 7; 9:4. Proverbs 1:7 King James Version (KJV) 7 The fear of the Lord is the beginning of knowledge: but fools despise wisdom and instruction. 2 Thessalonians 2 - the false Christ (Satan), will come to earth claiming to be God (6th trump). Christ Jesus returns at the 7th trump, not until = [Hebrews 9:26-28 (ONCE, AT THE END) = 1 CORINTHIANS 15:52 (AT THE LAST TRUMP) = 1 THESSALONIANS 4:17. Scripture is backed by 2, or more witnesses]. The pre-tribulation rapture doctrine is false teaching. Christ is returning for a virgin bride. Those that worship the false Christ (Satan) thinking he is the true Christ will no longer be spiritual virgins (Matthew 24:19; 25:1-13; Luke 21:23). Oil in the lamp = truth = God's Word & The Holy Spirit. The virgins rejected have "snake oil" (deceit; falsities; lies) in their lamps. Satan spreads confusion through false teaching. People often accept (wo)men's words, teachings, or doctrine as truth when it is false. THE ANY-MOMENT DOCTRINE, & PRE-TRIBULATION RAPTURE DOCTRINE = SATAN'S SNARE = FALSE TEACHING. Satan masquerades as an angel of light (he will pretend / claim to be Christ); (2 Corinthians 11:14 - "disguised; masquerades)." Guarding a lie with truth, Satan has many in the dark about the true plan of God (Hosea 4:6). Judgment starts at the pulpit (1 Peter 4:17; Ezekiel 9). Those that hear the truth, yet do not share it can be turned over to a reprobate mind (2 Thessalonians 2:7-12). No one can ignore scripture, and be wise. A counterfeit spirit mimics the Holy Spirit, people often mistake (evil) when it stands in the role of the genuine (Holy Spirit) on matters that an individual is deceived about because it seems holy to them. Satan uses errors in one's understanding to spread falsities, confusion, Babylon throughout the world: everywhere that a falsity, misconception, lie, or lack of knowledge exists (Matthew 16:6). When a Christian confused is in the dark about a part of God's Word, they are not aware of it (Hosea 4:6; Amos 8:11-13 - there are many pastors, yet few have the key of David). Continue in God's Word, seek, ask, knock, read for understanding, meditate on His Word, & pray for the former, and latter rain (Joel 2:23; James 5:7; Matthew 7). BELOVED, DO THE THINGS GOD INSTRUCTED TO UNDERSTAND THE END. Mark 13; Luke 21; Matthew 24 - the ones taken first are taken by the false Christ, and Almighty God is against those that teach His children to fly to save their souls (Ezekiel 13:20 KJV). Satan, using men / scribes, changed this verse in the NIV. (Kenites, the sons of Cain: Genesis 3:15-16; 1 Chronicles 2:55; Matthew 8; 16:6; 23; John 8:44-47). That should alarm you. They can be converted. Disciples remain in the field working (Matthew 24:13); Hebrews 9:26-28; 1 Thessalonians 4:17 = 1 Corinthians 15:52 (at the last trump). Deuteronomy 30:4; 32:5; Psalm 37:9-34; Proverbs 10:30; Nehemiah 1:9; Isaiah 64:4; Zephaniah 3:8-9; Isaiah 43:26 - claim God's promises, and stand (Luke 10:18-20; Psalm 91; all of them). Give the truth to your brethren. Christ is only pleased with 2 of the 7 churches because they teach the key of David (Rev. 1-3; 1 Corinthians 10:11). We know that John was called up to be shown things by God, in the spirit, ON THE LORD'S DAY = THE DAY OF THE LORD = THE BEGINNING OF THE 1,000 REIGN WITH CHRIST = THE 7th trump = THE END OF THIS WORLD AGE = IT IS ABSOLUTELY NOT TO BE TAUGHT TO GOD'S CHILDREN THAT THIS IS A "[rapture (not even in the Bible; Satan's doctrine)]." It is John, on the Lord's Day, in the spirit, and it is false teaching (Satanic) to teach this is a "rapture." The only reason Satan was able to deceive teachers about the false doctrine was by being hinged on the false teaching of 1 Thessalonians 4:17, which every false teacher tries to use as scriptural proof of a pre-tribulation rapture of the church. TO BE CLEAR: SATAN WILL BEGUILE MANY WELL MEANING CHRISTIANS (spoiled). Marvel not that the church is under great deception for it is written that there will be a falling away, the great apostasy. "The Mystery of Iniquity" has long been at work (2 Thessalonians 2:7). Plant the seeds, pray, and be patiently available. [Matthew 13:30 - this is at the end of the Day of the Lord, yet it is parallel with the events that will transpire before that day / 2nd Advent / 7th trump]. The disciples / saints / election / overcomers remain in the field working for a short season, until the true Christ returns (Mark 13:20; Matthew 24:22). Studying Mark 13, Luke 21, Matthew 24, and Revelation 6 together helps. Do not contradict the words, and teachings of Christ as you continue to read the Bible. This will keep you from being confused about God's Word / Will / Plan. The Word does not contradict itself, so if you believe the church is raptured by Christ Jesus, you are incorrect, according to Christ. MARK 13 - do not go against anything Christ laid out line by line, precept by precept, about the events that consummate the end of this age, and you will be rightly (discerning) the Word. 1 Thessalonians 4 ~ This was originally written in Greek, a fixed language. English is not a fixed language, and that puts a spin on things. It is important to take your concordance, and study to the etymology, or you will run into confusion (Babylon; babyl; darkness; Satan's kingdom). Greek, being a fixed language, does not allow the subject to change. The subject here is: "where are the dead?" The subject cannot change to a false teaching of a pre-tribulation rapture. The second reference to this scripture is (1 Corinthians 15:50-55 - "at the last trump)." 1 Thessalonians 4:4). Stick with Christ and do not be a part of worshipping false idols, religions, other gods. 5). Love is honest, genuine, and true. 7). Holiness is bringing His Word forth, and not deceiving people. 10). Keep doing missionary work and spreading the Word. 11). "Quiet" = "sincere" (understood it). 13). "I don't want you to be ignorant about the dead, and where they are." The heathen don't know where the dead are. [Reference: Ecclesiastes 12:6-7 (the spirit returns to the Father); (2 Corinthians 5:7-8)]. 14). They are already with Him, all of the dead, every one. 15). [Reference: Ecclesiastes 12:7-8; "prevent" = "precede" (Greek). They are already gone. There is no way to beat them there. Some are on the wrong side of the gulf]. 16). The Trump of God is the last trump. The dead in Christ rise first because they are with Him. A person's spirit does not remain in the ground. Ashes to ashes, dust to dust for our earthly bodies have served their purposes. [Reference: 1 Corinthians 15:50-55 (50). Flesh gets crippled, cannot be eternal. (52). LAST TRUMP]. 17). Paul spoke colloquial Greek. "Air" = (Greek: (aer) (ah-ayr'); from aemi: "To breathe unconsciously, i.e. respire; by analogy to blow): "air" (as naturally circumambient). We are caught up in that spiritual body with the Lord; the breath of life; face; pneuma. "Clouds" [Reference: Hebrews 12:1 (group, swarm, or gathering of witnesses; army that is coming with Christ)]: [Reference: Ezekiel 13:2-3, 17-21: here, "women" mean children of Israel, the seed of the nation (God's people). God is clearly AGAINST those that teach His people to fly to save their souls]. ^ There must be a 2nd witness to this passage of scripture = 1 Corinthians 15:50-55 - VERSE 52 (AT THE LAST TRUMP). In 2 Thessalonians 2, Paul makes it PERFECTLY CLEAR that there is no Pre-Tribulation "Rapture." We are to remain in the field, working until Christ's return, at the LAST TRUMP. Ezekiel 13:20 King James Version (KJV) 20 Wherefore thus saith the Lord God; Behold, I am against your pillows, wherewith ye there hunt the souls to make them fly, and I will tear them from your arms, and will let the souls go, even the souls that ye hunt to make them fly. GOD is against those that teach His children to fly to save their souls. Those taken from the field in Matthew 24 are taken in judgment. God did not tell us to put on the Gospel armor so that we could fly away. [2 Thessalonians 2; 1 Thessalonians 5 ~ the "any-time doctrine" is false teaching, the anti-Christ / Satan / false Christ will come at the 6th trump, pretending to be Christ. The true Christ will not return until the 7th (last trump), as it is written (1 Corinthians 15:52; Hebrews 9:26; 1 Thes. 4:17)]. {[Acts 1:1-11 / Zechariah 14:4] - HIS FEET WILL TOUCH THE GROUND}; {Zechariah 9:9-10 (verse 9 = 1st advent); [(verse 10 = 2nd advent); (Revelation 20:4); (Hebrews 9:26); (Zechariah 9:10)]}. We will reign with Christ, on the Earth, for 1,000 years (the Day of The Lord). God Almighty will come to Earth, establishing His Kingdom for ever in Jerusalem at the end of the Day of THE LORD, as it is written. You do not want to fly away with Satan (again, for emphasis). Revelation 3:7). "Philadelphia" (Brotherly Love). It is critical to understand: the key of David unlocks the meats of the true doctrine of God's Word, and includes knowing the genealogy of David, through which Christ came, and the genealogy of Cain, through which the Kenites came. It is much more than genealogy. This is imperative for understanding the mystery of the Kingdom. Study the mystery of the Kingdom, and the mystery of iniquity. [Note: the church members of Smyrna's teachings are this, as will be all of the church members]. The key of David unlocks the deeper understandings of God's Word, and locks God's Word whereby men cannot change it, as they have with many translations (the Kenites; Genesis 3:15-16; 1 Chronicles 2:55; Luke 11:52; John 8:44-45; Revelation 2:9; 3:9). CHRIST=THE=LIVING=WORD=HAS=THE=KEY. You must get it by following His instructions, which includes continuing in His Word, meditating on His Word, praying on His Word, asking, seeking, and knocking about His Word so that He will give you revelation based on the truth of His Word. The Key of David is the truth of God's Word (the true doctrine of Christ; Deuteronomy 32:2). All authority has been given to Christ, and what He opens, or closes, no man can defy (Isaiah 22:22; Matthew 28:18). 8). "I know thy works" (HE=HAS=BEEN=WATCHING); (James 2:14-26). "Open door, and no man can shut it" (once you know the truth, you cannot be deceived. Always stick to the truth, it is a guarantee; Isaiah 43:26). "Yehovah" (YHVH; Yahaveh; THE=SACRED=NAME of GOD; YH; HalleluYah)! There is no letter "J" in the Hebrew alphabet. You have been true to Him, and not denied His name, whom He said is Christ (Acts 4:12; 20:28). 9). All are gathered at Christ's feet, and bow to Him. It is not us they will bow to. We will be worshipping at the feet of Christ. 10). We know that Satan (the desolator) is the abomination of desolation, spoken of by the prophet (Daniel 9:27; Matthew 24:15; Mark 13:14), and will come as the anti-Christ. Therefore, we are not unsuspecting, deceived, or tempted to worship Satan, pretending to be Christ (2 Thessalonians 2). You are "kept" by having, and teaching this knowledge (the seal of God) in your forehead (Revelation 9:4) to others (Matthew 9:35-38; Luke 10; 1 Thessalonians 5). You have "kept the word of my patience" (Zephaniah 3:8-9; Isaiah 30:18; 33:2; 64:4; Psalm 25:3; 37:34; 62:5; 130:5; Proverbs 10:30; 27:14; James 5:7; Galatians 5:5; Hebrews 10:36; you teach others to wait upon the Lord, and that Satan comes first pretending to be Christ; 2 Thessalonians 2; Ezekiel 13:20 - you know and teach that the pre-tribulation rapture doctrine is false teaching, meaning that it is Satanic at its core). You are not deceived, and you do not help support the Satanic deception that comes over the world through false teachings, lies, or any other evils you are aware of (NASA lies: see album P.T.A. Meeting in the lecture notes); (Proverbs 28:13). You are not tempted during the hour of temptation because you know that Satan is a fake, claiming to be Christ. "Them that dwell upon the earth" (God does not dwell upon the earth, men do. His Holy Spirit, Ruach, dominates the earth, but this is why it is stated as it is in the English translation; Psalm 91; Luke 10:17-20). You are blessed indeed by having been given the key of David. Some will be delivered up to the false Christ, and it will turn to them for a testimony (Mark 13; Luke 12:10 - refusal to let THE=HOLY=SPIRIT=GOD=CHRIST=ACTS 20:28 speak through you is the unpardonable sin, and the Pentecostal, or cloven tongue is understood by all who hear it; Luke 21; Matthew 24 - "he that endures to the end, the same shall be saved" = remain true to GOD=CHRIST=THE HOLY SPIRIT, whether you be alive and remain until Christ returns at the end, or you be slain in the physical before that great Day of the Lord, beginning at the 2nd Advent); [end time events: Daniel 9:27; 12:12; Zechariah 4; Revelation 9; 11; 13; time of the Gentiles, 2 witnesses, the abomination of desolation, the anti-Christ, and the return of Christ / 2nd Advent. 1,335 days is the span these events take place within. The 7 year tribulation period is the 70th week / 1 week of years = 7 years, shortened by Christ: Mark 13:20; Matthew 22]. God has purposed each one's life in a certain capacity of service unto Him. As it is written in Hosea, James, and in other places: the tribes of Israel were scattered abroad the world, and not knowing now who they are. [Philippians 2 - come to God with a pure heart, and willing to obey to obtain your missions / purposes = to know what you shall do = work out your own salvation, with / by Him; Jeremiah 33:3; John 15: be willing to lay it down for GOD=IS=LOVE; Genesis 22:12; James 1; Philippians 1]. 11). "No man take thy crown" (the man of sin, Satan, the son of perdition, or by a false teacher). Worshipping the false Christ is one way a person would lose their crown. 12). "Overcometh" (Mark 13; Luke 21; Matthew 24; Deuteronomy 32; Revelation 12:11-17). "Pillar in the temple," (spiritually). He is the Temple, the Word, and the Body (Revelation 21:22-27); (Isaiah 64:4). 13). Tuned to the Holy Spirit (discernment). 15). Be morally and spiritually correct. Stand for the truth, and be depended on for doing it. We need works (James 2:14-26). 18). Pray for spiritual "(eyes to see, and ears to hear)." Also, pray for the former rain, and the latter rain. Be awake, watching, sound the alarm, working in the field, and having understanding (Revelation 7:1-3; Revelation 9). "Buy gold tried by the fire" = works. The more you burn gold, the purer it gets. It is not that gold will hold a high future value, it is that it works well as a teaching aid for us to understand. God is speaking about having the truth of His Word / Will / Plan, and preaching / sharing / teaching it to others. "...white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear" [Your righteous acts weave together the linens you will wear in heaven (the presence of God; Jerusalem, during the Day of the Lord); (Revelation 14:13; 16:15; 19:8); (James 2:14-26); (Matthew 22:11-14); (Revelation 3:8 - I know thy works)]. 19). God will forgive. He loves, and corrects His children. We must do it His way. (Matthew 3:2; 4:17; Mark 1:15). 20). Open your mind (heart) to Him = be completely honest with Him, and yourself. He wants you to know His Word / Will / Plan with great understanding, and He will use you to perform His purposes for your life (service). He opens the door to understanding, removes confusion, brings in peace, contentment, and rest (John 15:4-6: abide). He can help you become the best person you can (Philippians 1:6). Seek, ask, and knock to receive revelation from His Word. Christ is the Prince of Peace, but there will not be world peace until after God's wrath (1 Thessalonians 5:3-7). 21). Revelation 12:7-11. Don't fall away in the great apostasy by worshipping the false Christ. 2 Thessalonians 2 - understand it, and never contradict it in your interpretation of God's Word. Your heavenly Father is your best friend, and if you don't talk with Him (seek Him), you are not going to understand the end. It takes more than reading His Word for understanding (Matthew 7). 22). Christ is only pleased with 2 of the 7 churches in the many membered ONE body of Christ's Church (Revelation 1:11). It is our command to bring that many membered body into one accord. That which is outside of Christ's doctrine is not in the body (1 Corinthians 3). The Kingdom is like a net cast, and those things that don't belong are cast out. God gives us the opportunity to make corrections before receiving judgment. Do not be one that worships the false Christ. They will be attending a false wedding, having been beguiled by Satan, the false Christ. This is a test. IT IS GOING TO HAPPEN EXACTLY AS GOD SAID IT WILL (absolute guarantee). No teacher of God's Word is able to disprove the true doctrine of Christ = the Key of David. Once you have / know / understand it, you have clarity, and no matter who the pastors, elders, deacons, teachers, or disciples are, their misunderstandings are immediately evident to you. God expects you to give them the truth. Not all will have pliable hearts, the time, or attention span to try to understand the truth. Be patient, plant the seeds, and be there / ready for them to answer questions with scripture (2 Timothy 4:2); [Amos 8:11-13; this knowledge is key to the seal of God in your forehead (mind); Revelation 7; 9:4]. Deuteronomy 30:4; Nehemiah 1:9; Isaiah 64:4; Zephaniah 3:8-9; Psalm 37:34; Proverbs 10:30. As long as you are still in this flesh body, Christ has not returned (1 Thessalonians 4:17 = 1 Corinthians 15:52 - at the Last trump)]. God is on the throne, and He knows your every thought. Talk to Him, and stay in His Word. Through Christ, all things are possible (John 16:33). Operate in truth, and dispel all lies. This too shall pass. CLAIM CHRIST, AND ACCEPT / CLAIM GOD'S PROMISES: Psalm 91; Luke 10:18-20; Psalm 45 & 46: https://dailyverses.net/overcoming/kjv Understanding the 3 WORLD AGES Biblically: https://www.youtube.com/watch?v=tdoDjk7JzKg https://www.youtube.com/watch?v=-yRYq2ipW10 LOVE

Daugavgrīvas Baltās baznīcas evaņģēliski luteriskā draudze. Cerības bāka Vecmīlgrāvī. www.baltabaznica.lv

Mēs esam LELB draudze Vecmīlgrāvī. We are an ELCL congregation. A beacon of hope in Vecmīlgrāvis.

Mission: Sludināt evaņģēliju visai radībai, sākot Vecmīlgrāvī. To preach the Gospel to all creation starting in Vecmīlgrāvis.

Latvijas Kristīgais Radio

"Mums šobrīd ir situācija, kur konkrēti saskaramies ar diviem baušļiem. Tas ir 4.bauslis "Tev būs savu tēvu un māti godāt", kas Mārtiņa Lutera skaidrojumā ietver arī cieņu un respektu pret laicīgo priekšniecību un valdību. Un 5.bauslis "Tev nebūs nokaut", kas Lutera skaidrojumā nozīmē arī miesīgi nekaitēt savam tuvākajam, bet neatraut palīdzību, ja tāda ir vajadzīga. 1527.gadā, kad Eiropu bija pārņēmis mēris, Luteram bija sarakste ar vienu no Breslavas mācītājiem par tematu "Vai ir atļauts bēgt no nāves?". Luters rakstīja: "Kad ienaidnieks mums atsūta indi un nāvīgi slimību, tad es lūgšu Dievu, lai Viņš mums ir žēlīgs. Pēc tam es izkvēpināšu telpas, lai tīrītu gaisu, es došu un pats lietošu zāles, es vairīšos no vietām un cilvēkiem, kam neesmu vajadzīgs, lai nevērīgi nekaitētu pats sev un lai caur mani nesaindētos un neapliptu daudzi citi, tā ka mana nolaidība būtu viņiem par nāves cēloni. (..) Taču es nevairīšos no vietām un cilvēkiem, kur es savam tuvākajam esmu vajadzīgs, bet gan brīvi došos palīgā." Tātad Lutera attieksme bija tāda, ka mums ir jāsargā sevi un citus, bet nav jāvairās no kristīga pienākuma palīdzēt savam tuvākajam. (..) Tas, kā mēs varam uzrunāt cilvēkus šajā laikā, ir ne tik daudz ar vārdiem, kā ar saprātīgu rīcību, apliecinot vai parādot, kā kristīgā ticība ir spējusi iedrošināt mūs. (..) Šī situācija ir pretrunā ar mūsu dabisko instinktu, ka pārbaudījumu mirkļos vajag pulcēties kopā uz lūgšanu. Šeit mums ir aizliegts to darīt, un 4.bauslis uzliek pienākumu paklausīt. Taču mēs šobrīd esam Gavēņa laikā, un tas ir laiks, kad mums kaut kas tiek atņemts un mēs no kaut kā atsakāmies. Mēs raugāmies uz gavēni kā uz solidarizēšanos ar Kristu. Arī Kristus Viņa ciešanu laikā bija vientuļš, nošķirts no draugiem. Viņš pat sacīja: "Mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis?" Es domāju, ka šī situācija var mums palīdzēt personīgi izdzīvot to tā, kā mūsu Kungs to izjuta. (..) No otras puses, tagad ir 21.gadsimts ar visām tehnoloģijām, un arī tādā veidā ir iespējams īstenot kopību. Izmantosim šo laiku, lai attīstītu šos citus saziņas kanālus, kurus mēs pēc tam varēsim izmantot arī mierīgos laikos! Lai Kungs mūs svētī un pasargā!"
Tā šodien LKR klausītājus telefonintervijā uzrunāja LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Klausieties šīs nedēļas laikā arī citu konfesiju bīskapu uzrunas LKR ēterā!

Valsts policija

Ārkārtas situācijas noteiktie ierobežojumi paredz, ka tiek atcelti un aizliegti visi organizētie publiskie pasākumi - arī reliģiskas darbības veikšana pulcējoties.

Valsts policijas rīcībā ir nonākusi informācija, ka atsevišķas personas neievēro noteiktos ierobežojumus, sociālajos tīklos publiski mudinot un aicinot cilvēkus apmeklēt baznīcas dievkalpojumu, jo uz tiem ierobežojumi neattiecas un tie “it kā” nav atcelti. Ierobežojumi attiecas arī uz reliģisku darbību veikšanu pulcējoties un šādi publiski aicinājumi šādā ārkārtas situācijā nav pieļaujami. Par šo gadījumu uzsākta pārbaude.

Atgādinām, ka šo ierobežojošo pasākumu mērķis ir mūsu visu veselības un drošības jautājums! Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem, neveikt prettiesiskas darbības, veidojot šādus aicinājumus un apzināti pulcēt cilvēkus, kā arī ievērot visus noteiktos piesardzības pasākumus. #paliecmājās

delfi.lv

'Covid-19': Luterāņu bīskapi publisko minimālās piesardzības vadlīnijas ticīgajiem

delfi.lv Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) bīskapu kolēģija ceturtdien nākusi klajā ar minimālās piesardzības vadlīnijām, kas jāievēro saistībā ar jaunā koronavīusa izraisītās saslimšanas "Covid-19" pandēmiju, liecina ieraksts LELB kontā sociālajā tīklā "Facebook".

DRAUDZES PADOMES UN REVIDENTU VĒLĒŠANAS.
29.03.2020., plkst. 11:30
Daugavgrīvas Baltajā baznīcā.

Kandidātu saraksts atrodams baznīcā pie ziņojumu dēļa.
Draudzes locekļi laipni aicināti piedalīties vēlēšanās.

piligrim.lv

Маяк Белая церковь - Baltā Baznīcas bāka | piligrim.lv

http://www.piligrim.lv/?page_id=9860&fbclid=IwAR1cmXJ1uC1rki0trXbtRwRDxPEAd8COH92OJ0x7xdrWKZm9eAS8WmM9D48

piligrim.lv Маяк Белая церковь (Baltā Baznīcas bāka) Построен: церковь построена с 1788 г. Состояние: действующий Высота огня над уровнем моря: 20 м. (по другим данным 12,6 метров) Высота башн...

[12/24/19]   Dievkalpojumi svētku laikā
Daugavgrīvas Baltās baznīcas ev.lut. draudzē (Vecmīlgrāvī):

24. decembrī, plkst. 19.00
Kristus piedzimšanas svētku Svētvakara dievkalpojums

25. decembrī. plkst 10.00
Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
(dziedās Agnese Lesniece)

29. decembrī, plkst 10.00

31. decembrī, plkst 16.00
Vecgada vakara dievkalpojums

05. janvārī 2020. gadā, plkst 10.00
Zvaigznes dienas Ģimeņu dievkalpojums
ar Svētdienas skolas sagatavotu pārsteigumu.

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonds, Kultūras mantojuma konkursā saņemtajam finsansējumam (2200EUR) un Fenikss-Ko restaurātoriem, kā arī draudzes ziedojumiem (3608EUR), ir restaurēts viens kroņlukturis.
Lai gaišs šis Ziemassvētku laiks mums visiem!
Joprojām gaidīsim Jūsu atbalstu pārējo kronļukturu restaurācijai.

@valstskulturkapitalafonds

Dievkalpojumi svētku laikā
Daugavgrīvas Baltās baznīcas ev.lut. draudzē (Vecmīlgrāvī):

24. decembrī, plkst. 19.00
Kristus piedzimšanas svētku Svētvakara dievkalpojums

25. decembrī. plkst 10.00
Kristus piedzimšanas svētku dievkalpojums
(dziedās Agnese Lesniece)

29. decembrī, plkst 10.00

31. decembrī, plkst 16.00
Vecgada vakara dievkalpojums

05. janvārī 2020. gadā, plkst 10.00
Zvaigznes dienas Ģimeņu dievkalpojums
ar Svētdienas skolas sagatavotu pārsteigumu.

Vienkārši, bet precīzi atklāj Dieva mīlestības nodomu.
(Māc. Normunds Celmiņš)

Vienoti par Latviju! Lai Dievs dziedina no ikviena aizvainojuma un dod gudrību veidot kopīgu stāstu par Latviju!
Sirsnīgs sveiciens mūsu valsts 101. dzimšanas dienā!
(Māc. Normunds Celmiņš)

vaticannews.va

“Click to Pray eRosary” – wearable smart device to pray the rosary for peace - Vatican News

Vatikāns īpašā preses konferencē, kas notika 15. oktobrī, prezentēja viedo nēsājamo ierīci ar nosaukumu eRosary ar saukli Click to Pray (klikšķini un lūdzies / lai lūgtu / aizlūgtu)

eRosary savienojas ar telefona aplikāciju, kura aktivizējama pārkrustoties. Ierīci ir iespējams nēsāt kā parastu rokassprādzi. Tā veic arī vienkāršākās sporta-rokassprādzes funkcijas.

Rožukroņa pērlītes sastāv no desmit melniem ahātiem un mazām hematīta pērlītēm. Galvenais viedais elements ir krustiņš, kurā glabājas dati. Pēc ierīces aktivācijas, lietotājs var izvēlēties standarta lūgšanu - rožukroni, pārdomu lūgšanu vai tematisko lūgšanu. Ierīce seko katras lūgšanas progresam un atzīmē katru izpildīto etapu - tāpat kā to iepriekš cilvēks darīja ar pirkstiem, lūgšanas laikā pārbīdot pērlītes.

Kā izteicās Vatikānā, ierīce tika radīta kā tehnoloģisks apguves instruments, kā lūgties par mieru visā pasaulē. Aplikācija satur personalizētu reloģiozu saturu kā arī informāciju par lietotāja veselības stāvokli.

vaticannews.va In the middle of the Extraordinary Missionary Month of October, the Pope’s Worldwide Prayer Network launched the “Click To Pray eRosary” at a press ...

Pateicamies Rietumu Bankas labdarības fondam, Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldei, profesionālajiem SIA Glassica restauratoriem,
kā arī mūsu ziedotājiem!
Pa visiem kopā esam atjaunojuši vienu vitrāžu un nu tā
skaista ir atgriezusies savā vietā.
Lai tā ar Dieva svētību priecē mūs atkal daudzus, jo daudzus gadus!

Šobrīd otra vitrāža gaida savus ziedotājus!
Konts: Swedbank: Daugavgrīvas Baltās Ev. Lut. draudze: LV39HABA0551024050077

delfi.lv

VID kratīšanas Latvijas katoļu draudzēs: arhibīskaps Stankevičs pratināts piecas stundas

Kāpēc VID, kas, pēc publiski pieejamās informācijas, kratīšanas varētu būt veicis aizdomās par pievienotās vērtības nodokļa (PVN) izkrāpšanas karuseļshēmām, vērsies nevis pret šo shēmu autoriem, bet gan pret parastiem baznīcas darbiniekiem un garīdznieku, kurš iegādājies automašīnu. Turklāt, ja VID parādījušās aizdomas par ziedojumu uzskaites nepilnībām, tas nevis ievērojis paša deklarēto principu "konsultē vispirms" un aicinājis nepilnības novērst, bet gan ķēries pie bargām metodēm.

delfi.lv Valsts ieņēmumu dienests (VID) pēc kratīšanām, kas jūnijā tika veiktas vairākās Latvijas Romas katoļu baznīcas draudzēs, vairāk nekā piecas stundas pratinājis arhibīskapu – metropolītu Zbigņevu Stankeviču.

Paturam savās lūgšanās Rīgas Svētās Trīsvienības draudzi. Aizlūdzam arī par cilvēkiem, kas to izdarīja.

Draudze un visa Sarkandaugava, šonakt tika uzlauzta un izlaupīta, izpostīta mūsu baznīca. Policija meklēs ļaundarus, kas baznīcā visticamāk ir meklējuši naudu. Ja Jūs esat pamanījuši aizdomīgas darbības vai cilvēkus darbojamies šonakt ap baznīcu Sarkandaugavas ielā 10, lūdzu sazinieties ar draudzes pārstāvi Mārtiņu 29123450.

Pateicoties projektu konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, kuru rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi, esam ieguvuši finasējumu 3625 EUR, (75% apmērā)
vienas bojātās vitrāžas remotam. Esam ļoti priecīgi un pateicīgi par šo iespēju!
LĪDZFINANSĒJUMS IR MŪSU PAŠU ZIEDOJUMI!
Restaurācijas darbu atlikusī summa ir 1209 EUR, kā arī papildus izmaksas par saistītajiem darbiem.
ŠOBRĪD DRAUDZE JAU IR SAZIEDOJUSI 415 EUR.

Ziedot var:
- svētdienā baznīcā Ziedojumu kastē,
- Daugavgrīvas Baltās Ev. Lut. draudzes kontā:
Swedbank: LV39HABA0551024050077
Ar norādi Restaurācijas darbiem.

Spied Share, ja tavuprāt, tas var būt interesanti arī citiem!

P.S. Ar mērķziedojumu saziedotā nauda nevar tikt izlietota jebkādām citām vajadzībām (elektrības rēķinu apmaksai, malkas, sveču iegādei utt.) kā tikai konkrētajam mērķim.

Neliels ieskats vakardienas koncertā.

Daugavgrīvas Baltajā baznīcā,
Baltāsbaznīcas ielā 50, šosvētdien, 2. jūnijā, uzreiz pēc ģimeņu dievkalpojuma, ap plkst. 11.15 notiks koncerts Vasarsvētku ieskaņai. Piedalīsies Yamaha mūzikas skolas audzēkņi. Pēc koncerta aicinām visus uz sadraudzību turpat, baznīcā.

la.lv

Astoņas Latvijas baznīcas atbalstītas konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”

Noslēdzies projektu konkurss “Latvijas sakrālais mantojums”, kuru rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi. Šogad žūrijas komisija piešķir finansējumu astoņām Latvijas baznīcām. Arī Daugavgrīvas Baltā evaņģēliski luteriskā baznīca ir sņēmusi finansējumu, ko izmantos vienas vitrāžas restaurācijai.

la.lv Noslēdzies projektu konkurss “Latvijas sakrālais mantojums”, kuru rīko Rietumu Bankas labdarības fonds sadarbībā ar Nacionālo kultūras un mantojuma pārvaldi. Šogad žūrijas komisija piešķir finansējumu astoņām Latvijas baznīcām.

Pirmdienas vakarā aizdegusies Parīzes Dievmātes katedrāle, vēsta lielākie pasaules mediji. Naktī uz otrdienu iestādes paziņojušas, ka katedrāles "galvenā struktūra" no liesmām ir paglābta. "Reuters" ziņo, ka cīņā ar liesmām viens ugunsdzēsējs guvis nopietnas traumas.

"Mēs varam uzskatīt, ka Dievmātes katedrāles galvenā celtne ir izglābta un saglabāta," reportieriem pie katedrāles sacīja Parīzes ugunsdzēsēju brigādes priekšnieks Žans Klods Galē.

Parīzes Dievmātes katedrāli sāka būvēt pirms 856 gadiem. 200 gadus pēc būvdarbu uzsākšanas, ap 1360. gadu, tie tika pabeigti.

Tas ir sen, ap to laiku Latvijas teritorijā notiek rosīga saimnieciskā darbība, turpina plaukt pilsētas un lauki.

Latvieši kā tauta vēl nav radušies. Līdz vienotai valodai vēl ir tālu. Kuršu ķēniņi vēl aizvien valda pār bišu koku teritorijām, kuras tiek nodotas mantojumā. Lībieši vēl necep sklandraušus, jo Eiropā nepazīst kartupeli. Zemgaļi ir apjukuši, bet sēļi tirgojas. Latgaļi tur solījumus un nepārkāpj līgumus ar Ordeni. Nav cukura. Nav sāls. Nav latte. Pat internets strādā slikti 🤣

Vakar izdega daļa Katedrāles jumta, paldies Dievam, neviens negāja bojā. Nobruka tornītis, jo bija par augstu dzēšanai. Mākslas kolekcijas ir saglābtas. Nav nemaz tik slikti, ja padomā. Gan jau pasaule pieteiksies palīdzēt, ja franči netiks galā un nespēs novilkt dzeltenās vestes.

Paturam savās lūgšanās!
⛪️🙏

#notredame #paris #pray

Attēls no www.dezeen.com

Hei, mums jaunums!😀
Jauns profesionāls palīgs baznīcas uzkopšanā. Paldies #karcher veikala puišiem par noderīgu informāciju un atbalstu ar labu piedāvājumu.👍 Priecājamies un darbojamies! 😀⛪

la.lv

Baznīcas var pieteikties atbalstam konkursā “Latvijas sakrālais mantojums”

la.lv Līdz 15. aprīlim turpinās pieteikšanās Rietumu Bankas labdarības fonda konkursam “Latvijas sakrālais mantojums”, aicinot baznīcas pieteikt arhitektūras un mākslas pieminekļus to restaurācijai un saglabāšanai turpmākiem gadiem,.

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons

Pestīšanas armijas noliktavā Juglā var dabūt dažādus palīglidzekļus par ziedojumiem. Sazināties ar Pēteri Buku pa tālr. 25553924
Bildēs bērnu ratiņkrēsls, pieaugušo ratiņkrēsli, 3 bērnu ratiņi, tandēma velosipēds, gultas ar maināmām pozīcijām, pārvietojamās tualetes, rolatori, dušas beņķīši, satvērēji, kruķi u.c. palīglīdzekļi.

lelb.lv

LELB - Jaunumi

#teirdarbs

lelb.lv LELB.LV ziņu arhīvs

nra.lv

Arhibīskaps Jānis Vanags: Sabiedrībā notiek mulsinošas pārvērtības

Tradicionālās ģimenes vērtības šobrīd tādas kā sagrīļojušās... Vai arī - tradicionālo vērtību vietā neatgriezeniski iesakņojas jaunās «vērtības»? Vai jauniem cilvēkiem ir no kā mācīties pamatus?

nra.lv «Ja dzirdat kādu braši saukājam citus par tumsoņām, tad ir diezgan droši, ka tur runā postmodernais neomarksists. Marksisms nav miris, tikai uzspodrināts ar postmodernu politūru. Latvijā to visredzamāk pārstāv Progresīvie. Redzot politkorektuma galējības, mēs ceram, ka tas pāries,...

Jauna grāmata "Lūgšana ar Lutera Mazo Katehismu"
Reformācijas laikā Mārtiņa Lutera “Mazais katehisms” kalpoja ne vien kā kristīgās mācības rokasgrāmata, bet arī kā lūgšanu grāmata. Luters bija pārliecināts, ka katehisma tekstu var lietot lūgšanā un šī grāmata parāda, kā to darīt.

http://www.lmf.lv/lugsana-ar-lutera-mazo-katehismu/

Daugavpils LIVE

Даугавпилс 😟ДО СЛЕЗ...
Поделитесь видео с друзьями! (SHARE)
Мы сняли это видео, чтобы призвать вас помочь пенсионерам нашего города. Ведь Даугавпилс – это одна большая семья! ✊

Помогайте нуждающимся, снимайте на видео, пусть добрый пример будет заразителен!

--

Daugavpils – līdz asarām… Padalieties ar šo video ar draugiem!
Esam uzfilmējuši šo video, lai aicinātu jūs palīdzēt mūsu pilsētas pensionāriem. Jo Daugavpils taču ir viena liela ģimene! ✊

Palīdziet tiem, kam ir nepieciešama palīdzība, filmējiet video, lai labais piemērs ir lipīgs!

#daugavpilslive

2018. gada 4. decembrī, Daugavgrīvas Evanģēliski Luteriskās draudzes namā, Baltāsbaznicas ielā 38. notiks kinoseanss.
Tiks demonstrēta dokumentālā filma "Kalps" par LELB arhibīskapu Jāni Vanagu.
Filmas autors Uģis Bērziņš
Filma ir radošās komandas ziedojums Latvijas Evaņģēliski luteriskai baznīcai.

https://www.facebook.com/events/513534109059934/

db.lv

Arhibīskaps Vanags pret populistiem

Arhibīskapa Jāņa Vanaga 18. novembra sprediķī ir vērts ieklausīties.
Ne tāpēc, ka luterāņu viedoklis būtu vērtīgāks par katoļu, pareizticīgo vai citu viedokli. Bet tāpēc, ka Jānis Vanags ir gudrs un valstiski domājošs cilvēks, kurā der ieklausīties gan Saeimas deputātiem, gan Valsts prezidentam Raimondam Vējonim, gan mums visiem, kas nav vienaldzīgi par mūsu valstī notiekošo.
Tauta grib morālas pārmaiņas valsts vadībā, bet ir nogurusi no tādām pārmaiņām, pēc kurām labāk nekļūst.

db.lv Salūts ir izšauts, simtgades sajūsma ir noplakusi, un esam turpat, kur esam, – bez jaunas valdības un ar sašķeltu Saeimu. Taču ir pelavas, un ir graudi. Arhibīskapa Jāņa Vanaga 18. novembra sprediķī ir vērts ieklausīties.

lelb.lv

LELB - Jaunumi

http://www.lelb.lv/lv/?ct=lelb_zinjas&fu=read&id=2418

lelb.lv LELB.LV ziņu arhīvs

2018. gada 9. decembrī, pēc dievkalpojuma – ap plkst. 11:30, Daugavgrīvas Baltajā baznīcā, Baltāsbaznīcas ielā 50 notiks Adventa mūzikas koncerts ar YAMAHA mūzikas klases audzēkņu un RSP pūtēju kvinteta piedalīšanos.

Šogad Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzē atkal sāksies Alfa kurss. Tas notiks otrdienās plkst. 19:00 no 11. decembra līdz 5. martam draudzes namā, Baltāsbaznicas ielā 38.
ej.uz/alfa-vecmilgravis

Svētdien, 27. maijā pie Daugavgrīvas Baltās baznīcas draudzes nama notika ugunsdrošības instruktāža. Draudzes locekļi ar lielu aizrautību klausījās speciālista stāstījumu par to, kā rīkoties ugunsnelaimes gadījumā. Praktiskajā daļā izmēģinājām kā darboties ar ugunsdzēšamo aparātu. Neviltotu interesi izrādīja kā bērni, tā arī viņu vecāki, draudzes seniori un mācītājs Normunds Celmiņš.
Liels paldies draudzes ugunsdrošības speciālistam Ilāram Freimenim par praktisko ugunsdrošības instruktāžas sniegšanu.

Es ticu

Fantastiska Labā Gana svētdienas ekspedīcija kopā ar dažādu kristīgo jauniešu kopienām. Māsas kalpones bija parūpējušās gan par atraktīviem uzdevumiem, kuros bija jāizmanto sociālie tīkli, gan par vizīti Baltajā baznīcā, gan kopīgi pārcēlāmies uz 1203.gadu, kad agrākās Daugavas krastos tika uzcelts cisterciešu klosteris. Ekspedīcijas dienas kulminācija bija Svētā Mise Kristus Karaļa draudzē, kuru celebrēja arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Paldies Bezvainīgās Vissvētākās Jaunavas Marijas māsām kalponēm par fantastisko organizēšanu un prāvestam Ilmāram Tolstovam par viesmīlību.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Pashas dejas
Pūpolu svētdienas procesija
Pūpolu svētdienas procesija

Location

Address


Baltāsbaznīcas Iela 50
Riga
Other Riga places of worship (show all)
St. John's Church, Riga St. John's Church, Riga
Skārņu Iela 24
Riga, 1050

Rīgas Sv Trīsvienības ev-lut draudze Rīgas Sv Trīsvienības ev-lut draudze
Sarkandaugavas Iela 10
Riga, LV1005

Vieta, kur satikties tiem, kas jūt piederību Rīgas Svētās Trīsvienības ev.lut. draudzei

Biķeru Svētās Katrīnas baznīca Biķeru Svētās Katrīnas baznīca
Biķernieku Iela 146
Riga, 1079

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca
Mazā Pils Iela 4
Riga, LV 1050

LELB pastāv, lai vārdos un darbos pasludinātu Dieva mīlestību, kas ir atklājusies Jēzū Kristū. Kristus nodibināja savu Baznīcu un sūtīja to pa visu pasauli, lai caur Baznīcas kalpošanu pasaulē turpinātos Jēzus vārdi un darbi.

Русская лютеранская община Богоявления в Риге Русская лютеранская община Богоявления в Риге
Anglikāņu Iela 2
Riga

Русская Лютеранская община Богоявления: богослужение в англиканской церкви св. Искупителя каждое воскресенье в 19:00 http://www.luteranin.lv

Rīgas Sv. Pētera draudze Rīgas Sv. Pētera draudze
Skārņu Iela 19
Riga

Rīgas evaņģēliski luteriskā Sv. Pētera draudze atrodas Pētera baznīcā Vecrīgā. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10:00.

Церковь Святого Иоанна Церковь Святого Иоанна
Skārņu Iela 24
Riga, 1050

St. Paul's Lutheran Church, Riga St. Paul's Lutheran Church, Riga
Augusta Deglava Iela 1
Riga, 1009

Rīgas Doma draudze Rīgas Doma draudze
6 Herdera Laukums
Riga, LV 1050

Rīgas Doms ir Dieva nams, kurš cauri gadsimtiem uzrunā katru viņa ceļā pie Kristus.

Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze
Roberta Feldmaņa 1
Riga, 1014

Gustava Ādolfa baznīca ir mazākā un mājīgākā luterāņu baznīca Rīgā. Nāc ciemos, būsi mīļi gaidīts!