Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca Čiekurkalnā. Draudzē kalpo palīgmācītājs Uldis Priede un mācītājs Gundars Ceipe. Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00

Misiones draudzi 1921.gadā dibināja mācītājs Arnolds Vilciņš ar mērķi apvienot Krievijā dzīvojošos latviešus, kuri atgriezušies uz dzīvi Latvijā. Baznīcas ēka Čiekurkalnā celta 1928. gadā uz Purgaiļu ģimenes dāvinātās zemes. Sākotnēji tā bijusi kā lūgšanu nams, taču 1936. gadā oficiāli reģistrēta kā Misiones baznīca. Arī padomju laikā Rīgas ev. lut. baznīca turpināja darboties. Tās māksliniecisko apdari, kādu to redzam šodien - stikla mozaīkas, skulpturāli akmens un betona veidojumi, pasakainais zvanu tornis, baznīcas interjera gleznojumi - gandrīz 30 gadu garumā rūpīgi darinājis draudzes loceklis Oļģerts Miķelsons (dz. 1927.). 2017. gada aprīlī Misiones baznīcas dekoratīvās apdares ansamblis tika iekļauts Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā kā vietējās nozīmes mākslas piemineklis un ir uzskatāms par unikālu naivās mākslas piemēru Latvijā. Kopš 2019. gada marta draudzē kalpo mācītāji Uldis Priede un Gundars Ceipe. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.10:00.

Kristus saka: Kad Es no zemes tikšu paaugstināts, Es visus vilkšu pie Sevis. (Jņ 12:32)

Svētītu un gaišām noskaņām piepildītu Debesbraukšanas dienu!

Ar maigiem persika ziediem no mūsu dārza sūtam vismīļākos sveicienus un siltu pateicību visām māmiņām Mātes dienā! Lai skaisti un priecīgi jums šie svētki! Lai Dieva svētīta un mīlestības caurvīta katra diena! ❤️

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca's cover photo

[05/02/20]   Svētdien, 3. maijā, dievnams būs atvērts no plkst. 10.00 - 13.00
Būs iespēja saņemt absolūciju un Svēto Vakarēdienu.

!!! Lūdzu ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus!

Šīs dienas lozungs:
"Nebīsties, tu mazais ganāmpulciņ, jo jūsu Tēvam labpaticis dot jums Valstību." (Lk 12:32)

Lai kur arī mēs katrs šobrīd atrastos - lai sirdī gaiša, pilna ticības, mīlestības, klusa miera un paļāvības Baltā svētdiena!

[04/18/20]   Svētdien, 19. aprīlī dievnams būs atvērts no plkst. 10.00 - 13.00
Būs iespēja saņemt absolūciju un Svēto Vakarēdienu.

!!! Lūdzu ievērot visus nepieciešamos drošības pasākumus - 2m distances ievērošana vienam no otra un roku dezinfekcija, ienākot baznīcā!

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

Aicinājums piedalīties visas Latvijas 24 stundu lūgšanā no Zaļās ceturtdienas līdz Lielajai piektdienai

Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji aicina katru labas gribas cilvēku un visu Latvijas tautu piedalīties kopīgā 24 stundu lūgšanā no 9. aprīļa Zaļās ceturtdienas 15.00 līdz 10. aprīļa Lielās piektdienas pulksten 15.00.

Lūgšana notiks 24 stundas nepārtraukti. Katrs dalībnieks ir aicināts izvēlēties savu lūgšanas laiku un reģistrēt to PIETEIKUMA FORMĀ (http://ejuz.lv/lugsimvienoti).

‍Lūgums tajā norādīt savu izvēlēto lūgšanas laiku un novadu - Latgale, Vidzeme, Sēlija, Zemgale, Kurzeme vai galvaspilsēta Rīga. Paredzēta arī iespēja atzīmēt, ja lūgšana notiks ārpus Latvijas.

Katrs savās mājās uzticēsim Dievam kopīgās lūgšanās mūsu tautu un valsti Latviju, Eiropu un pasauli šajā pārbaudījumu laikā, kad citādos apstākļos, nekā gadiem ierasts izdzīvosim Kristus ciešanu laiku un prieku par Viņa augšāmcelšanos Lieldienu svētkos.

Katrs ir mīļi aicināts lietot lūgšanai sagatavotos tematiskos materiālus (PDF vai word formātā). www.lelb.lv/lv/box/files/latvijas24lugsanasnodomipaligs2020.pdf

“Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darbodamās savā spēkā.” (Jēkaba vēstule 5:16)

Dieva vadību un svētību šajā laikā vēlēdami,

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags

Latvijas Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – Metropolīts Zbigņevs Stankevičs

Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un visas Latvijas Metropolīts Aleksandrs

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības
bīskaps Vilnis Latgalis

Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendents Edgars Šneiders

Svētdarošu ciešanu nedēļu un līksmu Augšāmcelšanās piedzīvojumu!

Mīļie draugi! Arī šajā sarežģītajā laikā, kad netiekamies klātienē dievkalpojumos un citos draudzes pasākumos, mēs joprojām turpinām savus ikdienas darbus, rūpējoties par dievnamu un kalpojot katrs, kā vien tas ir iespējams. Lai tas varētu notikt, mums ir svarīgs jūsu atbalsts! Esam no sirds pateicīgi ikvienam ziedotājam!

Rīgas ev. lut. Misiones draudze
Reģ. nr. 90000088969
banka: SEB, kods:UNLALV2X
konts: LV 76 UNLA 005 0000 5792 52

Draudzes kontakti:
mācītājs Gundars Ceipe, t. 26539261
palīgmācītājs Uldis Priede, t. 29495497

draudzes priekšnieks Jānis, t. 29253138
draudzes e – pasts: [email protected]

Rūpēsimies par sevi un citiem! Domāsim par to – cik liels un mīļš būs prieks, kad atkal visi varēsim satikties klātienē!

"Bet svētīgs ir, kas paļaujas uz to Kungu un kura cerība ir tas Kungs! Tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens un kas rieš savas saknes jo tuvu upei, tas nebīstas karstuma, tā lapas paliek zaļas. Arī sausā gadā tas nebīstas, tas nemitīgi nes savus augļus." (Jer.17:7-8)

[03/26/20]   Svētdien, 29. martā, dievnams būs atvērts no plkst. 10:00 – 12:00
Jūsu lūgšanas un aizlūgumus var sūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]
Tos mācītājs lūgs draudzes lielajā lūgšanā.

Lūdzam ievērot vajadzīgos piesardzības pasākumus!

Varbūt zini kādu senioru Čiekurkalnā, kuram nepieciešama palīdzība!?

UZMANĪBU!
Čiekurkalna attīstības biedrība lūdz čiekurkalniešu palīdzību, lai apzinātu apkaimes vientuļos un trūcīgos seniorus, kuriem šajā krīzes laikā būtu nepieciešama palīdzība.

Mēs plānojam sniegt palīdzību, sarūpējot un nogādājot viņiem pārtikas grozus, vienlaikus pasargājot pandēmijas visapdraudētāko kategoriju – seniorus – no nepieciešamības doties uz publiskām vietām/veikaliem un pakļaut sevi inficēšanās riskam.

Lūdzam mums privāti iesūtīt ziņas par Čiekurkalna senioriem, kuri atbilst mūsu norādītajiem kritērijiem: 1) tepat Facebook Messenger; 2) uz epastu: [email protected]. Paldies!

[03/21/20]   22. martā Rīgas ev. lut. Misiones draudzē notiks dievkalpojums, kuru noturēs tikai mācītājs ar draudzes kalpotājiem. Pēc dievkalpojuma INDIVIDUĀLI varēs saņemt absolūciju un Svēto Vakarēdienu.

!!! OBLIGĀTA 2 m distances ievērošana.

Baznīca atvērta no 10.00 – 13.00
Nepieciešamības gadījumā kontaktēties ar mācītāju Uldi Priedi, t. 29495497

Rīt, 15. martā, plkst. 10.00, Rīgas ev. lut. Misiones baznīcā organizēts dievkalpojums nenotiks, bet mācītājs būs ar tiem, kuri atnāks, kopā aizlūgs par vajadzībām. Būs iespēja sūdzēt grēkus un saņemt Svēto Sakramentu.

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca's cover photo

Šodien, saulainā un sirds mierīgā noskaņojumā, priecājamies atkal būt kopā dievkalpojumā un sirsnīgi sveicam mūsu Daci šupuļsvētkos! Daudz laimes Tev, mīļā Dace, un stipru jo stipru veselību, mirdzošu dzīvesprieku, ticības spēku un Dieva svētību it visā! Ir tik labi kopā svinēt svētkus! ❤️

“Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds ilgojas.” (Ps 37:4)

Aizvadītās svētdienas dievkalpojumā no sirds priecājāmies savā namā uzņemt viesus - Rīgas Krusta draudzes kori, kuri mūs veldzēja ar brīnišķīgu muzikālu sniegumu. Sirsnīgs paldies jums un ceram jau drīzumā tikties atkal, lai būtu kopā mūzikā, pielūgsmē, kalpošanā un sirsnīgā sadraudzībā!

"Kungs lai vada jūsu sirdis mīlestībā uz Dievu un Kristus izturībā." (2Tes3:5)

Svētdien "Zaļie pārgājieni" ceļoja pa Čiekurkalnu un ciemojās arī Misiones baznīcā. Prieks par tik daudz viesiem! Mācītāja Gundara Ceipes uzruna.

Zaļie pārgājieni Misiones dievnamā

Gianni

Vēl viens skaists mirklis no mūsu svētdienas sadraudzības un viesa Gianni muzicēšanas. No sirds - PALDIES!
(Video: Daina Briede)

Gianni

Svētdienas dievkalpojumam ritot uz otru pusi, baznīcā ienāca kāds viesis ar ceļa somu un mums sākumā likās - kāds latviešu jaunietis - ceļotājs, bet vēlāk, viņu uzrunājot, uzzinājām, ka viņš ir no tālās Argentīnas. Gianni vardā. Priecājāmies sveikt savā pulkā un Gianni izrādījās brīnišķīgs mūziķis, kurš uzmanīgi klausījās gan mūsu dziesmas, gan dalījās savās dvēseles skaņās. Liels un sirsnīgs paldies! Gan mums visiem klātesošajiem, gan īpaši mūsu jubilāram - ērģelniekam Jānim, tā bija ļoti īpaša dāvana. Mūzikai nav robežu. No sirds uz sirdi, tāpat kā Kristus vēsts.
(video: Daina Briede)

"Es dziedāšu tam Kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu! Manas sirds domas lai Viņam patīk, es priecāšos tam Kungam!" (Ps 104:33-34)

Aizvadītās svētdienas dievkalpojumā mīļi jo mīļi sveicām mūsu ērģelnieku Jāni dzimšanas svētkos. Paldies par Tavu ilgo kalpošanu draudzē, paldies par Tavu silto sirdi! Lai Dievs arvienu dod spēku un izturību, lai piepildās Tavi sirds sapņi un lai svētīts un mīlestības piepildīts Tavs ceļš, Jāni! Priecājamies būt kopā! ❤️

Foto: Daina Briede

Šodien mums īpaši gaišs noskaņojums, jo svinam dievkalpojumu ar iesvētībām un no sirds priecājamies Misiones draudzes pulkā uzņemt Kristoferu un mīļi viņu arī sveicam dzimšanas svētkos. Lai mīlestības piepildīts un Dieva vadīts, svētīts Tavs ceļš!

"Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst." (Jes. 40:31)

"Bet, kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai." (Jņ.4:14)

13 nodarbību kurss "Brīvība Kristū" ir noslēdzies. Šovakar noritēja pēdējā lekcija ar mīļu sadraudzību pie svētku galda. Paldies ikvienam dalībniekam, paldies mācītājam Uldim Priedem par izturību, paldies ikvienam, kurš čakli kalpoja, paldies Dievam par svētīgu kursa norisi un gaišajām pārmaiņām tā dalībniekos!

Jau rīt, 8. janvārī, plkst. 19.00, svinēsim kursa "Brīvība Kristū" noslēgumu. Pēdējās lekcijas tēma - "Palikt uz pareizā ceļa". Kopā klausīsimies, pārrunāsim, dalīsimies ar kursā iegūto, baudīsim gardumus, priecāsimies un pateiksimies. Ikviens mīļi gaidīts!

Priecājies Kungā un Viņš dos, ko tava sirds vēlas! (Ps 37:4)

Šodien, Zvaigznes dienai veltītā dievkalpojumā, gaišā noskaņojumā, mirdzošu sveču liesmu un brīnumainu stāstu ieskauti, mēs visi kopā mīļi sveicām šīs dienas īpašo jubilāru - Ādamu, dzimšanas svētkos. Mīļo Ādam! Vēlam Tev dzīvesprieku un zinātkāri, stipru veselību un možumu, uzticamus draugus un vienmēr labestību sirdī! Lai piepildās Tavi sirds sapņi! ❤️

lr1.lsm.lv

Oļģerta Miķelsona veidotā apdare Čiekurkalna Misiones evaņģēliski luteriskai baznīcai

Šo svētdien, 22. decembrī, plkst. 9.30, Latvijas Radio 1 raidījumā Vietu lietas Latvijā stāsts par Misiones baznīcu un Oļģerta Miķelsona radošo veikumu šeit. Raidījuma atkārtojums otrdien, 24. decembrī, plkst. 15.36, kā arī raidījuma ieraksts pēc tam būs pieejams radio arhīvā.
https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/vietu-lietas-latvija/olgerta-mikelsona-veidota-apdare-ciekurkalna-misiones-evangelisk.a124785/

lr1.lsm.lv „Debesis ir mūsos," teicis mākslinieks Oļģerts Miķelsons, kurš 30 gadu garumā no krāsainiem stikliem un oļiem ir apdarinājis Čiekurkalna Misiones evaņģēliski luterisko baznīcu. Kur šajās krāsu mozaīkās ir redzams cilvēka mūžs, Latvijas karogs un Dieva vēstījums, to lūkoja...

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Gianni
Gianni
Oļģerts Miķelsons (1927 - 2019). Atvadu dziesma.
Bimini
Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas

Location

Telephone

Address


Čiekurkalna 1. Līnija 78
Riga
LV - 1026
Other Religious Centers in Riga (show all)
Rīgas Sv. Pētera draudze Rīgas Sv. Pētera draudze
Skārņu Iela 19
Riga

Rīgas evaņģēliski luteriskā Sv. Pētera draudze atrodas Pētera baznīcā Vecrīgā. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10:00.

Biķeru Svētās Katrīnas baznīca Biķeru Svētās Katrīnas baznīca
Biķernieku Iela 146
Riga, 1079

Good News Church, Riga Good News Church, Riga
99 Ūnijas Iela
Riga, 1084

Церковь, в которой хочется быть!

Riga Diamond Way Buddhist Center Riga Diamond Way Buddhist Center
Meža Iela 11
Riga, LV-1048

Rīgas Karma Kagju budisma centrs

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca
Lāčplēša Iela 71
Riga, 1011

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā.

Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia
Dignajas Str 2
Riga

This is Sri Guru Gorakhnath Mandir and Natha Yoga Sadhana Kendar in Latvia, Riga. Šis ir Sri Guru Gorakhnath Mandirs un Natha Jogas Sadhanas centrs Rīgā, Latvijā.

TORŅAKALNS TORŅAKALNS
Torņakalna Iela 5
Riga, LV1004

Klusumā ar Dievu tu esi aizsargātākajā vietā pasaulē.

Rīgas Mārtiņa draudze Rīgas Mārtiņa draudze
Slokas Iela 34
Riga, 1048

Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze

Riga Drikung Ngaden Choling (Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community) Riga Drikung Ngaden Choling (Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community)
Tērbates Iela 74
Riga, LV

Буддийская община Riga Drikung Ngaden Choling (Земля Пятичастного Пути Махамудры - тиб.)

Māsas kalpones Māsas kalpones
Enkura Street 9
Riga, LV-1048

Mīlēt un ļaut citiem iepazīt Dieva mīlestību

Bolderājas draudze Bolderājas draudze
Lielā Iela 45
Riga, LV-1016

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Tēva Ceļš Tēva Ceļš
Grostones Iela 6b, Olimpiskā Centra 4.stāva Konferenču Zāle
Riga, LV-1013