Wings for Wheels - YWAM Latvia

W4W is a Christian ministry in Latvia for people with mobile disabilities from age 18-60

Wings for Wheels is community of YWAM Riga missionaries working among people with mobility disabilities age 18-60 in Latvia and beyond. These people are living in their homes 'forgotten' by Latvian society and not getting enough attention from Christian society either.

Mission: Wings for Wheels goal is to challenge people with mobile disabilities to come out from their passive lifestyle and to show their abilities to improve their quality of life which can help them integrate into society. Same time trying to get Christian society attention for this field and to challenge them to reach out for these 'hidden' people group.

podbean.com

Intervija ar Santu Survilu

Jauns W4W podcast #3: Intervija ar Santu Survilu https://wingsforwheels.podbean.com/e/intervija-ar-santu-survilu/

podbean.com

Es mīlu Latviju un Eiropu

UZMANĪBU! RIMI JAUNIE NOTEIKUMI!

#coronavirus #COVID19 #saskaņa #paliecmajas

podbean.com

Par Wings for Wheels

Wings for Wheels podcast «Sūti mani!» #2. Par Wings for Wheels https://www.podbean.com/eu/pb-auq89-d4f193

podbean.com Wings for Wheels podcast «Sūti mani!» #2. Par Wings for Wheels

Invalīdu un viņu draugu apvienība Apeirons

! 2020. gada 25. februāris, pēdējā darba grupas sēde par asistentu reformu, par asistenta pakalpojuma izmaiņām. Santa Survila Jolanta Tā Kura Kalniņa Anete Bendika RVNB "Redzi mani" Wings for Wheels - YWAM Latvia Aivars Krūzmētra Voldemārs Lapa Elina Celmina Labklājības ministrija

lsm.lv

Nav jābūt perfektam, lai kustētos. Cilvēkiem ar invaliditāti pieejama adaptīvā fitnesa studija

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/veseliba/nav-jabut-perfektam-lai-kustetos-cilvekiem-ar-invaliditati-pieejama-adaptiva-fitnesa-studija.a347393/

lsm.lv Cilvēks ir radīts, lai kustētos. Bet kā sevi uzturēt formā, ja esi ratiņkrēslā? Mājās ne katrs var uzturēt sevi formā, un tas nav tik vienkārši arī trenažieru zālēs - cilvēks ratiņkrēslā nevar piebraukt un mijiedarboties ar inventāru. Par labu piemēru atzīstama cilvēkiem a...

ParaFit

Vai jūs vēlaties būt ParaFit sportists?
Rakstiet uz [email protected]

- Kopā (iekļaujoša grupu treniņš - adaptīvais)
- Starts (pamatā adaptīvais fitness)
- Komanda (ar savu komandu / grupu)
- Brīvs (Trenažieru zāle)
- 1:1 (personalizētas fitnesa treniņš)

Tērbatas ielā 68, Rīgā
*Pēc pieraksts*

ltv.lsm.lv

Dievkalpojums

ltv.lsm.lv 12.01.2020

podbean.com

Būt aicinātam un sūtītam

Wings for Wheels podcast «Sūti mani!» #1. Būt aicinātam un sūtītam https://www.podbean.com/eu/pb-36scr-ce9f48

podbean.com Wings for Wheels podcast «Sūti mani!» #1. Būt aicinātam un sūtītam

Wings fot Wheels event at Latvijas Nacionālā bibliotēka #w4wywam #ywamlatvia #klīversala #riverfall #svētku mielasts

W4W team started season 13 with bonfire #ywamlatvia #w4wywam #w4wseason13

vimeo.com

Xtreme night. Challenge XII, 2019

Izaicinājums XII ekstrēmā nakts // Challenge XII Xtreme night
https://vimeo.com/352014166

vimeo.com Encouragement and teamwork became crucial in the extreme night, when we literally met the dark and unknown. At 11PM one night, we set out to find different coloured…

Wings for Wheels - YWAM Latvia's cover photo

Šodien bija pēdējā diena nometnē. Citu aktivitāšu vidū mūsu nometnes dalībnieki šodien kļuva arī par aktieriem un attēloja Bībeles līdzības par: pazudušo dēlu, vīna dārza strādniekiem, Jēzus satikšanos ar Caķeju, labo samarieti (modernizēti). Tas bija tik ļoti jautri. Un vakarā mums bija Mīlestības mielasts, kurā pateicāmies nometnes dalībniekiem, darbiniekiem un asistentiem, svinējām nometnes pēdējo vakaru un devām iespēju cilvēkiem atsaukties Jēzus aicinājumam sekot Viņam. // Today was the last day of camp. Among other activities, our participants became actors and performed Bible parables: Lost Son, Workers in Vineyard, Jesus meets Sakeus, Good Samaritan (modernised). It was lot of fun. And in the evening we had Love feast where we said thank you to participants and workers and assistants of the camp, celebrated last evening of camp and gave opportunity people to say yes to Jesus calling to follow Him.

Šodien bīja parasta nometnes diena. Dienu sākām ar rīta vingrošanu un vēlāk turpinājām ar lekciju no Zviedrijas. Pēcpusdienā bīja dievkalpojums, mazā grupa un hobiju demonstrēšana. // Today was regular camp day. We started with morning exercises and continued with lecture from Sweden. Afternoon we had church meeting, small group and hobby demonstration.

Nākamā dienā pēc ekstrēmās nakts nebija tik intensīva. Baudījām koncertu un ugunskuru // Day after extreme night was not so intense. We enjoyed concert and bonfire.

Ekstrēmā nakts. Mūsu mērķis bija salasīt pērlītes. Katra komanda varēja izmantot vienu lukturi un vienu ūdenspistoli lai pasargātos no nikna vilka. // Xtreme night. Our task was to find as many pearls as possible using one flash light per team. Same time we had to protect our team with water gun and not let angry wolf to eat us...

Barbeque/bonfire/testimonies #w4wywam #bonfire #namnam

Sneak peek into Xtreme night #ywamlatvia #w4wywam #challengecamp #wolfdidnoteatme #xtremenight #pearls #searchingforpearls

Rīta rosme, lekcija, mazā grupa, ceļojuma stāsts bija interesants, bet šodienas spiltākie mirkli bija sporta spēles, kur mēs varējām mācities no labakājiem /// Morning exercises, lecture, travel story were all interesting, but todays highlight were sport games were got trained by athletes.

Rugby #w4wywam #rugby #challengecamp #ywamlatvia #peoplewithdisabilities #youcandoit

Lodes grūšana #w4wywam #challengecamp

Šķēpa mešana #w4wywam #challengecamp

Pirmajā nometnes dienā bija ļoti patīkami redzēt gan jau pazīstamas, gan jaunas sejas, spēlēt galda spēles un pārrunāt svarīgus jautājumus mazajās grupas // We were really happy to meet each other again, to play table games and share in small groups during our first day in Challenge XII camp

Izaicinājums XII ir iesācies ar asistentu sagatavošanu /// Challenge XII camp is started with assistants preparation day

Jūrmala - PROTI un DARI

Madarai ļoti patīk un ļoti labi padodas dažādi rokdarbi, projekta ietvaros Madara ir apmeklējusi dažādus rokdarbu veidošanas kursus, un saņēmusi noderīgus padomus, kā izveidot pašai savu interneta veikalu.

Sēru vēsts
Ar skumjām darām zināmu, ka 2019. gada 23. janvārī 28 gadu vecumā Mūžībā aizgājis Ainars Semjonovs. Spītējot dzīves grūtībām, viņš vienmēr centās saglabāt optimismu un iedrošināja arī citus nepadoties. Paturēsim Aināru piemiņā tādu, kādu viņu pazinām, - smaidīgu, aizrautīgu un iedvesmojošu. No sirds izsakām līdzjūtību Ainara tuviniekiem un draugiem.
A Condolence Message
With deepest sorrow, we announce that Ainars Semionovs, age 28 passed on Wednesday, January 23, 2019. In spite of the life challenges and struggles, he always tried to be optimistic and encouraged others not to give up. We will keep Ainars in our memory as we knew him - smiling, enthusiastic and inspiring. Our deepest sympathies to Ainar's family and friends.

[01/24/19]   13 января утром в Агенскалнской баптистской церкви наблюдалось движение, которое свидетельствовало о том, что это богослужение будет не таким, как обычно. Правда, не первый раз, потому что два воскресных богослужения для людей с инвалидностю в этой церкви уже состоялись. Тема богослужения “Инвалидность без границ” была выбрана с намерением обротить внимание на обе стороны “медали инвалидности”. Инвалидность сама по себе является обременителным и ограничивающим фактором для преодоления которого требуется как воля самого пострадавшего от инвалидности индивида, так и взаимопонимание и помощь окружаещих.
Полное описание служения можно прочитать на домашней странице Wings for Wheels w4w.lv

[01/24/19]   In the Sunday morning, on January 13, there was a lively movement in the Agenskalns Baptist Church, indicating that the service would be different. Not for the first time, to be true, because two Disability Awareness Sunday services already had taken place in this Church. The theme of the service, „Disability without borders”, was chosen with intention to talk about the both sides of the „disability medal”. Disability in itself is an embarrassing and restrictive factor, and both the will of the disabled individual and the understanding and assistance of fellow people are required to overcome it.
Full description of the service you can find in Wings for Wheels web site w4w.lv

[01/24/19]   13. janvārī rītā Āgenskalna baptistu draudzē bija vērojama rosība, kas liecināja, ka šis dievkalpojums būs citāds. Tiesa, ne pirmo reizi, jo divi Invaliditātes svētdienas dievkalpojumi šajā draudzē jau ir notikuši. Dievkalpojuma tēma „Invaliditāte bez robežām” tika izvēlēta ar nodomu runāt par invaliditātes „medaļas” abām pusēm. Invaliditāte pati par sevi ir apgrūtinošs un ierobežojošs faktors, kura pārvarēšanai vajadzīga gan paša invaliditātes skartā indivīda griba, gan līdzcilvēku sapratne un palīdzība.
Pilnu dievkalpojuma aprakstu varat izlasīt Wings for Wheels mājas lapā w4w.lv

w4w.lv

Kliedēt mītus un aizspriedumus par cilvēkiem ar invaliditāti un radīt viņiem draudzīgu vidi draudzēs palīdzēs rokasgrāmata kristīgajām draudzēm "Kā palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti".
http://w4w.lv/wp-content/uploads/2016/04/YWAM-W4W-Rokasgr%C4%81mata-krist%C4%ABgaj%C4%81m-draudz%C4%93m-final.pdf

w4w.lv

EDN Xmas letter.http://w4w.lv/wp-content/uploads/2018/12/EDN-Xmas-letter-2018.pdf

EDN Xmas letter 2018. Do not see this text? Please download pdf version:http://w4w.lv/wp-content/uploads/2018/12/EDN-Xmas-letter-2018.pdf

Hildegunn's brand new book "Shout It Out" in English is coming out already next week. Christmas is round the corner and this might be the perfect Christmas gift for your loved ones!

If you would like to order or reserve this book for your friends, loved ones or someone who could benefit from reading it, in support of Hildegunn’s ministry, please send an e-mail at [email protected] or [email protected].

In this book you will get to know Hildegunn through interviews and poems. Her poems convey a strong testimony and radiate hope, joy and gratitude. At the same time, they speak honestly about the pain and challenges she faces daily. They share a deep personal story that you will not easily forget.

Our lives are filled with constant expectation: during the long and dreary winter we are looking forward to spring; we are expecting our goals to be reached and our dreams to come true. Also Hildegunn has been going through a long and tedious time expecting her new book to appear. During the annual season of expecting to share gifts with our loved ones Hildegunn’s book might be the perfect choice!

Time of Expectation

I feel the warmth of sun rays on my cheeks
the wind feels soft and warm
the seagulls are back, I hear their shrieks
the birds in pairs greet the dawn
the bare branches are full of buds
the green takes over
the brown retreats
the murky soil brings forth the sprouts
just waiting to be released
The air’s filled with expectation
New life begins
While Spring’s a witness
of new time, new strength, new life
I feel the inspiration fill my heart
my struggles and my life
I leave the winter’s cold behind
and watch the moment as it passes by
I am so blessed
my Creator’s here with me
no pain, no darkness or adversity
can take away this truth
so with the eyes of Spring
I see my strength returning
My life is filled with expectation …again…

photos.google.com

Banquet // Bankets 3.12.2018

3-го декабря общество «Wings for Wheels» в Латвийской Национальной библиотеке организовало торжественное мероприятие для людей с инвалидностью. Приехали почти все приглашенные гости как из отдаленных регионов Латвии, так и из Риги. Каждый гость получил пакет с угощениями, подаренными пекарни «Лачи», и мог насладиться любезным обслуживанием и вкусным блюдом от работников ресторана «Кливерсала».
С прекрасными музыкальными композициями выступили два трио струнных инструментов учеников 1-ой Рижской музыкальной школы имени Я. Мединьша, а пастор Агенскалнской Баптистской церкви Э. Мажис говорил о том, что Иисус Христос - это Истина, которая делает нас воистину свободными. В заключительной части мероприятия к присутствующим обратилась Hildegunn Grønvold Rossland из Норвегии. Наперекор многочисленным диагнозом, она борется и подбодривает и других не сдаваться, но радоваться каждым Богом данным днем.
Полное описание мероприятия и фотографии мероприятия здесь: http://w4w.lv/ru/%ef%bb%bfdieniskie-brinumi/
https://photos.app.goo.gl/wwSHYk1BvEDKZNXa9

photos.google.com 77 new photos · Album by Wings for Wheels YWAM

photos.google.com

Banquet // Bankets 3.12.2018

Šī gada 3. decembrī biedrība „Wings for Wheels” Latvijas Nacionālajā bibliotēkā rīkoja svinīgu pasākumu cilvēkiem ar invaliditāti. Bija ieradušies gandrīz visi aicinātie viesi gan no attālākiem Latvijas reģioniem, gan no Rīgas. Katrs viesis saņēma paciņu ar ceptuves „Lāči” dāvātajiem gardumiem un varēja baudīt restorāna „Klīversala” darbinieku laipno apkalpošanu un garšīgo maltīti.
Ar skaistiem muzikāliem priekšnesumiem uzstājās J. Mediņa Rīgas 1. Mūzikas skolas audzēkņu divi stīgu trio, savukārt Āgenskalna Baptistu draudzes mācītājs E. Mažis dalījās ar vēsti par to, ka Jēzus Kristus ir tā Patiesība, kas mūs tiešām dara brīvus. Pasākuma noslēguma daļā klātesošos uzrunāja Hildegunn Grønvold Rossland no Norvēģijas. Spītējot daudzajām smagajām diagnozēm, viņa cīnās un mudina arī citus nepadoties grūtībām, bet priecāties par katru Dieva doto dienu.
Pilns pasākuma apraksts un pasākuma bildes šeit. http://w4w.lv/%ef%bb%bfdieniskie-brinumi/
https://photos.app.goo.gl/wwSHYk1BvEDKZNXa9

photos.google.com 77 new photos · Album by Wings for Wheels YWAM

photos.google.com

Banquet // Bankets 3.12.2018

This was the fourth year when the NGO Wings for Wheels organized a formal event for people with disabilities at the National Library of Latvia (LLN). Almost all of the invited guests had come both from distant regions of Latvia and Riga. Each of guests received a package with goodies from Bakery Lāči and could enjoy the kind service of Restaurant Klīversala employees and delicious dinner.
Two string trios of J. Medins Riga First Musical School’s students performed with beautiful pieces, and Pastor of Riga Agenskalns Baptist Church, E. Mazis, shared a message about Jesus Christ who is the Truth that makes us free indeed. In the closing part of the event, Hildegunn Grønvold Rossland addressed the audience with inspiring speech. In spite of many serious diagnoses, she keeps fighting and encourages others too to not give up but to enjoy every day God gives.
A full description of the event and pictures here: http://w4w.lv/en/%ef%bb%bfdieniskie-brinumi/
https://photos.app.goo.gl/wwSHYk1BvEDKZNXa9

photos.google.com 77 new photos · Album by Wings for Wheels YWAM

delfi.lv

Salauzts ir mugurkauls, nevis tu pats. Ainars Semjonovs – par golfu, 16 operācijām un iespēju dzīvot citādi

https://www.delfi.lv/vina/dzive-neapstajas/salauzts-ir-mugurkauls-nevis-tu-pats-ainars-semjonovs-par-golfu-16-operacijam-un-iespeju-dzivot-citadi.d?id=50630931

delfi.lv “Lai glābtu vienu kāju un atbrīvotos no infekcijas, man nācās ziedot otru kāju. Divi vienā, kā mēdz teikt. Šo gadu laikā esmu pārcietis 16 operācijas. Ārsti domāja, ka es uz mūžu palikšu gulošs. Taču es ar to nespēju samierināties. Man radās iespēja sākt jaunu dzīvi, un e...

Yahoo News

Kate artist can't walk or raise her arms and she needs a ventilator to breathe, but she's always had a passion for art. (via Yahoo Now)

evangelicalfocus.com

The beauty of God’s air under our wings

http://evangelicalfocus.com/europe/3910/disabilities_europe_the_beauty_of_God_air_under_our_wings

evangelicalfocus.com The European Disability Network (EDN) coordinated a series of workshops in Tallinn about how the Christian community can and should take into account people with disabilities.

Evelyn is leading a morning sesion at Hope for Europe confetence in Tallinn. #w4wywam #hopeforeurope #europeandisabilitynetwork #hfetallinn18

Baiba does morning devotion at Hope for Europe Tallinn 2018 conference. #w4wywam #europeandisabilitynetwork #hfetallinn18

Normunds Zarins is sharing his testimony and Baiba is translating at Hope for Europe conference in Tallinn #hopeforeurope #w4wywam #europeandisabilitynetwork

Baiba is taking part of panel discussion between disability and art network at Hope for Europe conference in Tallinn #hopeforeurope #w4wywam #europeandisabilitynetwork

Vera shares how to live with vision impairment at Hope for Europe conference in Tallinn
#hopeforeurope #w4wywam #europeandisabilitynetwork

Hildegun shares how to live with hearing impairment at Hope for Europe conference in Tallinn
#hopeforeurope #w4wywam #europeandisabilitynetwork

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Wings for Wheels ENGLISH
Wings for Wheels LATVIAN
Challenge 5 2012

Location

Telephone

Website

Address


Kursisu Iela 1
Riga
Other Religious Organizations in Riga (show all)
Baltic 100 Baltic 100
Riga

100 days of prayer for the Baltic nations as Estonia, Latvia and Lithuania celebrate 100 years in 2018.

Sekulārfranciskāņu Ordenis Sekulārfranciskāņu Ordenis
Liepājas Iela 38/42
Riga, LV-1002

Latvijas Sekulārfranciskāņu Ordenis

Centrs Misija Centrs Misija
Akadēmija Laukums 1
Riga

Mēs esam kristiešu draudze. Mūsu mērķis izplatīt Kristus evaņģēliju, lai cilvēki, atgrieztos no grēkiem un iemantotu mūžīgo dzīvību.

Centra Draudze Centra Draudze
Baznicas Iela 12a
Riga, LV-1010

Septītās dienas Adventistu Baznīcas Rīgas 1. draudze. 1th Riga Seventh-day Adventist Church.

Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze
Anglikāņu 2a
Riga, LV 1050

Draudzes mērķis ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju un veidot draudzes locekļu dzīvi ticībā uz Trīsvienīgo Dievu—Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.

Word of Truth Word of Truth
Ģertrūdes 72
Riga, LV-1009

Pentecostal Church

Sv.Franciska Romas katoļu draudze Sv.Franciska Romas katoļu draudze
Katoļu Iela 16
Riga, LV-1003

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Romas katoļu Kristus Karaļa draudze Rīgas Romas katoļu Kristus Karaļa draudze
Meža Prospekts 86
Riga

Rīgas Romas katoļu Kristus Karaļa draudze

Bolderājas draudze Bolderājas draudze
Lielā Iela 45
Riga, LV-1016

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Riga Diamond Way Buddhist Center Riga Diamond Way Buddhist Center
Meža Iela 11
Riga, LV-1048

Rīgas Karma Kagju budisma centrs

Sri Sri Gaura-Nitai Templis Sri Sri Gaura-Nitai Templis
Krišjāņa Barona 56
Riga, LV 1011

ISKCON Riga

Sv.Jēkaba Katedrāle Sv.Jēkaba Katedrāle
Jēkaba Iela 9
Riga, LV-1050