Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Comments

ATGĀDINĀJUMS: TALANTU VAKARS šovakar Novemrbis 24, pulkst. 18:30 Lieliski priekšnesumi, gardas uzkodiņas un jauki pavadīts vakars! Nāc un ņem līdzi draugus un ģimeni! 💃🕺👯‍♂️ Ps. Ja vari, paņem arī Tu kādas gardas uzkodiņas 👍🏻
Tikšanās ar apustuli D. Učtdorfa Gdaņskā! Nosūtīšana poļu un angļu valodā pirmdien, 17. septembrī, plkst 19.00 poļu laiks (20.00 latviešu laiks). Saite rakstā.
https://pdskonferences.blogspot.com Esmu izveidojis jaunu blogu 2006. - 2011. gada Vispārējām konferencēm. Tā kā lds.org konferences latviešu valodā ir pieejamas vien no 2012. gada, tad nācās atrast veidu, kā nodrošināt ērtu pieeju arī vecākām konferencēm. Pilna arhīva izveide man aizņems ilgāku laiku, tāpēc esiet pacietīgi. Ja kādam ir pieejami vecāki par 2006. gadu konferenču materiāli, dodiet man ziņu.
https://mormonji.blogspot.com/2018/03/izlasi-mormona-gramatu-60-dienas.html Esmu apņēmies izlasīt Mormona Grāmatu īsā laikā, tāpēc uztaisīju latvisko variant lieliskai grāmatzīmei, ko atradu internetā. Arī tu vari to lejupielādēt priekš sevis.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā.

Vest cilvēkus tuvāk pie Dieva caur kalpošanu un evaņģēlija labās vēsts sludināšanu.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā. Baznīcas mācībā ir daudz kopēja ar citām kristīgajām konfesijām, tomēr pastāv arī būtiskas atšķirības. Redzamākā atšķirība ir Mormona Grāmata, ko papildus Bībelei Baznīca izmanto kā Svētos Rakstus un kas ir senu praviešu raksti, kas liecina par Jēzu Kristu. Baznīcas draudzes atrodamas gandrīz visās pasaules valstīs. Baznīcu caur atklāsmēm vada pravietis un 12 apustuļi līdzīgi tam, kā tas tika darīts agrīnajā Baznīcā neilgi pēc Jēzus Kristus nāves un augšāmcelšanās. Baznīcā nav apmaksātas garīdzniecības. Pilnīgāku informāciju par Baznīcu iespējams atrast mājas lapā: http://jezuskristusbaznica.lv

Mission: Sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju visām tautām, tautībām un valodām.

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Pēdējo dienu svētie piedalās pasaules mēroga labdarības projektos saistībā ar C

„Līdz šim brīdim mēs esam apstiprinājuši vairāk nekā 110 labdarības projektu COVID-19 radīto problēmu risināšanai 57 valstīs. Vairums no tiem tiek īstenoti, sadarbojoties ar tādiem uzticamiem partneriem kā humānās palīdzības aģentūras, veselības ministrijas un slimnīcas, kas ļauj mums likt lietā savus resursus — pārtiku, higiēnas preces, personīgos aizsarglīdzekļus, medicīnas aprīkojumu, skaidru naudu un citas preces — tur, kur tie būs visnoderīgākie.”

Viss raksts šeit:
https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/pēdējo-dienu-svētie-piedalās-pasaules-mēroga-labdarības-projektos-saistībā-ar-covid-19

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir izziņojis par pastāvīgu pasaules mēroga projektu īstenošanu COVID-19 pandēmijas radīto problēmu risināšanā. Liekot lietā Baznīcas resursus un brīvprātīgo

jezuskristusbaznica.org

Baznīca paziņo par jauniem reģiona vadītāju aicinājumiem 2020. gadā

Baznīca paziņo par jauniem reģiona vadītāju aicinājumiem 2020. gadā

2020. gada 1. augustā stāsies spēkā tālāk sniegtās izmaiņas attiecībā uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Austrumeiropas reģiona prezidiju. Jaunais reģiona prezidija sastāvs būs šāds: elders Kristofels Goldens būs Austrumeiropas reģiona prezidents, elders Hanss Teodors Būms – pirmais padomnieks, un elders Kirils Pohiļko – otrais padomnieks.

Visu rakstu lasiet šeit:
https://www.jezuskristusbaznica.org/jauni-regiona-vaditaji-2020

jezuskristusbaznica.org 2020. gada 1. augustā stāsies spēkā tālāk sniegtās izmaiņas attiecībā uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Austrumeiropas reģiona prezidiju.

youtube.com

Pasaules mēroga Aci pret Aci svētbrīdis jaunajiem pieaugušajiem: Personīga tikšanās ar elderu Kuku

Šajā personīgajā tikšanās reizē ar elderu Kuku tiek pārrunāta grāmatas Svētie pirmā sējuma saturs. Brīnišķīga un motivējoša tikšanās ar Tā Kunga apustuli.
Grāmata ir pieejama lasīšanai Baznīcas mājaslapā: https://www.churchofjesuschrist.org/study/history/saints-v1?lang=lav Latviski tikai 8 nodaļas, bet angļu un krievu valodās viss sējums.
https://www.youtube.com/watch?v=DL6A9TZQ7u0

2018. gada 9. septembrī elders Kventins L. Kuks kopā ar diviem Baznīcas vēsturniekiem — Keitu Holbruku un Metu Grovu — atbildēja uz jautājumiem par Baznīca...

#Bībele ir svēta grāmata, kurā ir atrodams #DievaVārds. Tajā ir pravietots par #JēzusKristus atnākšanu un apraksts par Viņa dzīvi, misiju un svēto lomu, būt par Duieva Dēlu un pasaules Pestītāju.

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Baznīcas jaunais simbols uzsver Glābēja centrālo nozīmi

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/baznīcas-jaunais-simbols-uzsver-glābēja-centrālo-nozīmi

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai ir jauns to identificējošs simbols.

Šajā video sniegts īss, taču spilgts atainojums par Jēzu Kristu un to, cik Viņš ir būtisks ikvienam no mums.

jezuskristusbaznica.org

Tu dodies turp, kurā virzienā raugies

https://www.jezuskristusbaznica.org/tu-dodies-turp-kura-virziena-raugies

jezuskristusbaznica.org Pateicoties riteņbraukšanai, es esmu guvusi vērtīgas mācības. Viena no šīm īpašajām mācībām ir likusi man teju ik dienu domāt par to, kurā virzienā es raugos un kurp es dodos.

youtube.com

Miera valdnieks: rodi nezūdošu mieru caur Jēzu Kristu

https://www.youtube.com/watch?v=6vs83tQ4gnY

Rodi mieru šajā nemierpilnajā pasaulē, mācoties par Jēzu Kristu. Šajās Lieldienās uzzini, kā rast mieru, sekojot principiem, kurus māca #MieraValdnieks. Sāc ...

Prezidents Rasels M. Nelsons

Šajā lieliskajā Lieldienu svētdienā es jūs aicinu sajust prieku par vienu no visnozīmīgākajām Svēto Rakstu frāzēm: „Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies.” (Mateja 28:6.)

Šajā vēstījumā, ko sniedza eņģeļu vēstneši pie tukšā kapa, tiek paziņots, ka Tas Kungs, Jēzus Kristus, ir pārvarējis nāvi caur Viņa īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos. Vēlāk Viņš parādījās Saviem apustuļiem un lika Saviem sekotājiem liecināt pasaulei, ka Viņš dzīvo.

Arī mēs, Tā Kunga, Jēzus Kristus, sekotāji, kuri dzīvojam pēdējās dienās, esam aicināti liecināt par Glābēja īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos. Lieldienu svētdiena katram no mums sniedz personīgu iespēju atklāt Viņa upuri, pieņemt Viņa mācības un dalīties Viņa priekā.

Šajā īpašajā laikā es jūs mudinu meklēt iespēju dalīties liecībā par Glābēju, Jēzu Kristu. Neskatoties uz mūsu pašreizējiem apstākļiem, mēs joprojām varam dalīties priekpilnajā vēstī, ka Viņš dzīvo!

Dārgie draugi, es zinu, ka Viņš dzīvo. Un pateicoties tam, ka Viņš dzīvo, arī mēs varam iegūt „mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē” (M&D 59:23). #UzklausiViņu

youtube.com

Uzklausi Viņu 2020 - #PateicotiesViņam

Kā tu #UzklausiViņu šajās Lieldienās?
https://youtu.be/FfIlZqyreZA

#PateicotiesViņam https://www.comeuntochrist.org/lav Facebook: https://www.facebook.com/JezusKristusBaznica/ Instagram: https://www.facebook.com/JezusKristus...

Prezidenta Rasela M. Nelsona jaunais ieraksts sociālajiem medijiem.

Dievam „ir visa vara, visa gudrība un visa sapratne, Viņš izprot visas lietas, un Viņš ir žēlastības pilna Būtne, līdz pat to glābšanai, kas nožēlos grēkus un ticēs Viņa Vārdam” (Almas 26:35).

Tāpēc dziļu ciešanu laikos, kad slimība sasniedz pandēmijas apmērus, visdabiskākais, ko mēs varam darīt, ir piesaukt mūsu Debesu Tēvu un Viņa Dēlu — Izcilo Dziedinātāju — parādīt Viņu brīnišķīgo spēku, lai svētītu zemes iedzīvotājus.

Kā jau es minēju vispārējā konferencē pirms dažām dienām, es aicinu uz vēl vienu pasaules mēroga gavēni. Visi, kuru veselība to ļauj, — gavēsim, lūgsim un vēlreiz vienosimies mūsu ticībā. Lūgsimies pēc atvieglojuma no šīs globālās pandēmijas.

Es aicinu visus, arī tos, kas nav no mūsu ticības, pēc vienas dienas, Lielajā Piektdienā, 10. aprīlī, gavēt un lūgt Dievu, lai pašreizējā pandēmija tiktu kontrolēta, aprūpētāji tiktu aizsargāti, ekonomika nostiprinātos un dzīve normalizētos.

Kā mēs gavējam? Parasti tās ir divas izlaistas ēdienreizes vai 24 stundu periods. Tomēr jūs izlemiet, kāds būtu jūsu upuris, atceroties augstāko upuri, ko Glābējs paveica jūsu labā. Vienosimies, lūdzot par dziedinājumu visā pasaulē.

jezuskristusbaznica.org

Kā es varu uzklausīt Viņu?

Kā es varu uzklausīt Viņu?
Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Kā mēs dzirdam Tā Kunga balsi? Kā mēs sadzirdam Viņu labāk un biežāk? Kā izklausās Viņa balss un vai mēs varam būt droši, ka mēs patiešām to dzirdam? Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu.
#UzklausiViņu

https://www.jezuskristusbaznica.org/ka-es-varu-uzklausit-vinu

jezuskristusbaznica.org Svētajos Rakstos Dievs vairākkārt ir stādījis priekšā savu Dēlu, Jēzu Kristu, ar īpašu uzaicinājumu – „uzklausi Viņu”. Šeit ir četri veidi, kā mēs varam uzklausīt Viņu. #UzklausiViņu

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Pravietis paziņo vispārējā konferencē par astoņiem jauniem tempļiem

Pravietis paziņo par astoņu jaunu tempļu celtniecību. Viens no tiem Arābu Emerātos.

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/pravietis-paziņo-vispārējā-konferencē-par-astoņiem-jauniem-tempļiem

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Svētdienas pēcpusdienā, 2020. gada 5. aprīlī, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons paziņoja par plāniem būvēt astoņus jaunus tempļus visā pasaulē.

10. aprīlī
"Lūgsimies Dievu … lai pašreizējo pandēmiju varētu kontrolēt, aizsargāt aprūpētājus, stiprināt ekonomiku un normalizēt dzīvi."
/Prezidents Rasels M. Nelsons/

jezuskristusbaznica.org

Pravietis aicina uz Lielās Piektdienas gavēni, lai gūtu atvieglojumu no COVID-19

Prezidents Nelsons aicina pievienoties vispasaules gavēnim Lielajā Piektdienā.
https://www.jezuskristusbaznica.org/pravietis-aicina-uz-lielas-piektdienas-gaveni

jezuskristusbaznica.org Prezidents Nelsons aicināja ikvienu pasaules iedzīvotāju atkal gavēt un lūgt Dievu, lai gūtu atvieglojumu no COVID-19. Šis globālais gavēnis notiks Lielajā Piektdienā, 2020. gada 10. aprīlī.

youtube.com

Šajās lieldienās, #UzklausiViņu - Jēzus Kristus vārdi ir priekš jums

Gluži tā pat, kā Jēzus Kristus runāja uz Saviem mācekļiem senajās dienās, Viņš runā uz mums arī šodien. Šajās lieldienās klausieties Viņa vārdos un mācībās, un #UzklausiViņu.

https://www.comeuntochrist.org/lav

Facebook: https://www.facebook.com/JezusKristusBaznica/
Instagram: https://www.facebook.com/JezusKristusBaznica/
Mājaslapa: https://www.jezuskristusbaznica.org

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

https://www.youtube.com/watch?v=ipUgsOvO-4Q

Gluži tā pat, kā Jēzus Kristus runāja uz Saviem mācekļiem senajās dienās, Viņš runā uz mums arī šodien. Šajās lieldienās klausieties Viņa vārdos un mācībās, ...

churchofjesuschrist.org

2020. gada aprīļa vispārējā konference Vispārējā konference Runas

Lielākā daļa sestdienas sesiju video ieraksti latviešu valodā ir jau pieejami.

https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2020/04?lang=lav

churchofjesuschrist.org 2020. gada aprīļa vispārējā konference Vispārējā konference Runas

Prezidents Rasels M. Nelsons sestdienas rīta sesijā paziņoja, ka daļa no svētdienas rīta sesijas būs pasaules mēroga Svētā sapulce, kurā viņš aicinās visus piedalīties ozianna saucienā.

Par to, kas ir Svētā sapulce, varat lasīt šeit: https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/svētā-sapulce

Kas ir Ozianna sauciens: https://www.churchofjesuschrist.org/study/scriptures/gs/hosanna?lang=lav

jezuskristusbaznica.org

2020. gada aprīļa vispārējās konferences translācija

Atveriet pievienoto lapu, lai atrastu detalizētāku informāciju par skatīšanās laikiem un iespējām.

https://www.jezuskristusbaznica.org/2020-apr-vispareja-konference

jezuskristusbaznica.org 2020. gada 4.-5. aprīlī Soltleiksitijā tiks noturēta 190. ikgadējā konference. Šeit pieejami skatīšanās laiki un interneta vietnes.

jezuskristusbaznica.org

Skatieties vispārējo konferenci

Šajā nedēļas nogalē sāksies ilgi gaidītā vispārējā konference. Ņemot vērā visā pasaulē noteiktos ierobežojumus dēļ koronavīrusa, konferences tiešraide latviešu valodā var nebūt pieejama. Visi materiāli un ieraksti latviešu valodā pēcāk būs pieejami konferences arhīvā. Sekojiet līdzi mūsu aktuālajai informācija par konferences translāciju un tās pieejamību latviešu valodā.
Angļu un krievu valodas tiešraides saites ir pieejamas dotajā lapā.
https://www.jezuskristusbaznica.org/apr-2020-vispareja-konference

jezuskristusbaznica.org 2020. gada 4.-5. aprīlī 19:00

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Šīs nedēļas vispārējā konference solās būt neaizmirstama

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/-scaron-īs-nedēļas-vispārējā-konference-solās-būt-neaizmirstama

jaunumi.jezuskristusbaznica.org 190–tā ikgadējā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vispārējā konference (2020. gada 4.–5. aprīlī) atšķirsies no visām citām iepriekš rīkotajām konferencēm Baznīcas vēsturē.

jezuskristusbaznica.org

Prezidenta Nelsona uzruna pirms konferences

"Es sūtu sirsnīgu uzaicinājumu visiem, neatkarīgi no jūsu reliģiskās pārliecības, pievienoties mums, izmantojot tehnoloģijas, un priecāties par atklātās patiesības mierinošo spēku. Es jūs mīlu. Es lūdzu par jums. Un es jums apliecinu, ka Tas Kungs sargā mūs šajā nemierīgajā laikā."
https://www.jezuskristusbaznica.org/praviesa-uzruna-pirms-konferences?lang=lav-lv

jezuskristusbaznica.org Tā kā lielas draudzes šobrīd nevar pulcēties, šī konference noritēs citādi. Taču patiesība, ka Jēzus Kristus ir mūsu Glābējs un Pestītājs un ka Viņa evaņģēlija pilnība ir atjaunota uz Zemes, — tiks mācīta kā vienmēr.

Prezidents Rasels M. Nelsons aicina cilvēkus visā pasaulē 2020. gada 29. martā gavēt par to, lai gūtu atvieglojumu no COVID-19 pandēmijas sekām.
https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/prezidents-rasels-m--nelsons-aicina-visus-pievienoties-gavēnim--lai-atbrīvotos-no-kovid-19

Augstākais prezidijs uz laiku aizver visus tempļus (2020. gada 25. marts)

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums 2020. gada 25. martā nosūtīja pēdējo dienu svētajiem ikvisur tālāk doto vēstuli.

Dārgie brāļi un māsas!

Pēc rūpīgām un lūgšanu pilnām pārdomām, un izrādot rūpes par iedzīvotājiem visā pasaulē, esam pieņēmuši lēmumu pārtraukt jebkādu kalpošanu tempļos visā pasaulē, sākot ar 2020. gada 25. marta vakaru. Šis ir pagaidu noteikums, un mēs ar nepacietību gaidām to dienu, kad tempļi atkal tiks atvērti.

Ar cieņu ―
Augstākais prezidijs

Tika apstiprinātas arī sekojošās detaļas:

Tempļa darbinieki sazināsies ar patroniem, kuriem bija pieteikta kalpošana templī, lai to atceltu.
Kad tempļi atsāks savu darbu, patroniem būs no jauna jāsazinās ar templi, lai no jauna pieteiktu priekšrakstus par dzīvajiem.
Baznīcas locekļi, kuriem ir papildus jautājumi, ir aicināti sazināties ar savu draudzes prezidentu vai apgabala prezidentu.

Ņemiet vērā!

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Papildus pagaidu pielāgojumi misionāru darbā

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/papildus-pagaidu-pielāgojumi-misionāru-darbā

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Turpmākajās nedēļās ievērojamam skaitam misionāru droši vien vajadzēs atgriezties savās dzimtajās valstīs, lai turpinātu savu kalpošanu

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Papildus izmaiņas 2020. gada aprīļa vispārējās konferences norisē

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/papildus-izmaiņas-2020-gada-aprīļa-vispārējās-konferences-norisē

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Augstākais prezidijs vadīs visas sesijas no nelielas sanāksmju telpas Tempļa skvērā. Konferencē skanēs iepriekš ierakstīta mūzika un dziesmas.

"No viņu augļiem jums tos būs pazīt" - Mateja 7:20

Filma izveidota par godu 25 gadu jubilejai kopš Tā Kunga Baznīca ir Latvijā. Savās liecībās un sajūtās dalās vietējie baznīcas locekļi.
Mateja 7:20

#aleluja

2016. gadā izlaists iedvesmojošs video lieldienu laikam, kurš nav zaudējis savu nozīmi arī šodien.

Jaunākā informācija par COVID-19 ietekmi uz misionāru darbu
Aicinājumi misijās turpināsies visā pasaulē, vienlaikus tiekot ieviestiem pagaidu pielāgojumiem

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/jaunākā-informācija-par-covid-19-ietekmi-uz-misionāru-darbu

youtube.com

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca

Esam izveidojuši youtube kanālu Baznīcas video materiāliem latviešu valodā. Pieejamo videomateriālu apjoms tiks regulāri papildināts. Aicinām jūs sekot šai jaunajai Baznīcas youtube lapai.
https://www.youtube.com/channel/UCkW5GnBLL_hJL3Dg0TUj0Mg?view_as=subscriber

youtube.com Šis ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas mediju kanāls. Viss šajā kanālā atrodamais materiāls ir aizsargāts, ja vien nav norādīts pretējais. Komentār...

Prezidenta Nelsona vēstījums

Pasaulē turpinot pieaugt raizēm par korona-19 vīrusu un baznīcas sanāksmēm tiekot ierobežotām, noskatietoes šo prezidenta Nelsona vēstījumu par cerību.

"Es jūs mīlu. Es par jums lūdzu. Un es apsolu, ka, turpinot Viņu uzklausīt, jūs iegūsiet mierinājumu un mieru."

youtube.com

#UzklausiViņu

#UzklausiViņu
https://youtu.be/mTD3SfR6URQ

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Ieviestas pagaidu izmaiņas saistībā ar tempļu apmeklēšanu visa pasaulē

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/ieviestas-pagaidu-izmaiņas-saistībā-ar-tempļu-apmeklēšanu-visa-pasaulē

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Šīs izmaiņas attiecībā uz visiem tempļiem visā pasaulē stāsies spēkā, sākot ar 2020. gada 16. martu

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca's cover photo

jezuskristusbaznica.org

Kā KOVID-19 ietekmēs 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci

https://www.jezuskristusbaznica.org/ka-kovid-ietekmes-aprila-konferenci

jezuskristusbaznica.org Šīs konferences norise visā pasaulē tiks atspoguļota tikai ar tehnoloģiju starpniecību. Soltleiksitijas Konferenču centrā, kā arī slimības skarto reģionu stabu centros un dievnamos apmeklētāji netiks uzņemti.

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

Visas Baznīcas locekļu publiskās sanāksmes uz laiku ir atliktas visā pasaulē

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/visas-bazn%C4%ABcas-locek%C4%BCu-publisk%C4%81s-san%C4%81ksmes-uz-laiku-ir-atliktas-vis%C4%81-pasaul%C4%93

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Dārgie brāļi un māsas! (12. marts 2020) Kā apsolīts mūsu 2020. gada 11. marta vēstulē, mēs turpinām vērot mainīgos apstākļus visā pasaulē attiecībā uz KOVID-19. Mēs esam ņēmuši vērā vietējo Baznīcas vadītāju, valdību amatpersonu un medicīnas speciālistu padomu un esam...

jezuskristusbaznica.org

KOVID-19 un tā ietekme uz pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē

Aktuālākā informācija par to, kādus mērus Baznīca pieņem sakarā ar korona vīrusa izplatību visā pasaulē.
https://www.jezuskristusbaznica.org/kovid-19-un-ta-ietekme-uz-baznicas-locekliem-visa-pasaule

jezuskristusbaznica.org Baznīca veic pasākumus, lai samazinātu misionāru skaitu vietās, kur vīruss rada īpašas bažas. Šie pasākumi dos misijas prezidentiem lielāku elastību

Dārgie Brāļi un Māsas!

Latvijas apgabala grupas Tempļa brauciens ir atcelts! Tas ir saistīts ar ārkārtas situāciju, kas ir izsludināta Latvijā, kā arī korona vīrusa epidēmijas uzliesmojumu Zviedrijā, un pasaulē. Lēmums atcelt braucienu ir saskaņots Latvijas apgabala prezidijā, ar Baltijas misijas prezidentu, Kirilu Pohilko, ar Zviedrijas Tempļa prezidentu Malmu, kā arī ar Eiropas reģiona prezidentu un Augstāko pilnvaroto, Elderu Seibinu.

Cieņā,

Rihards Fridbergs
Apgabala prezidents

#UzklausiViņu

Mateja evaņģēlijs 17:5

jaunumi.jezuskristusbaznica.org

KOVID-19 un tā ietekme uz pēdējo dienu svētajiem visā pasaulē

https://jaunumi.jezuskristusbaznica.org/raksti/kovid-19-un-t%C4%81-ietekme-uz-p%C4%93d%C4%93jo-dienu-sv%C4%93tajiem-vis%C4%81-pasaul%C4%93

jaunumi.jezuskristusbaznica.org Atbilstoši Augstākā prezidija norādījumiem dažos reģionos ir ierobežotas vai uz laiku apturētas Baznīcas locekļu sanāksmes, ieskaitot svētdienas dievkalpojumus.

Par Baznīcu

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

"No viņu augļiem jums tos būs pazīt" - Mateja 7:20
#aleluja
Prezidenta Nelsona vēstījums
#UzklausiViņu
Nāciet un paskatieties paši
Drīz sāksies Ziemassvētku kampaņa "Izgasmo pasauli"!
188. vispārējā konference
Pateicoties Viņam.

Location

Address


Lāčplēša Iela 71
Riga
1011
Other Riga places of worship (show all)
Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze Rīgas Reformātu-Brāļu evaņģēliski luteriskā draudze
Anglikāņu 2a
Riga, LV 1050

Draudzes mērķis ir sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju un veidot draudzes locekļu dzīvi ticībā uz Trīsvienīgo Dievu—Tēvu, Dēlu un Svēto Garu.

Katoļu Baznīcas Vēstnesis Katoļu Baznīcas Vēstnesis
Klostera 4
Riga, LV-1050

Žurnāls iznāk 1 x mēnesī un to var iegādāties draudzēs vai abonēt Latvijas pastā (indekss 1224). Katrā numurā ir aplūkota viena ticīgam cilvēkam aktuāla tēma.

Geburtskathedrale Geburtskathedrale
Brivibas Iela 23
Riga, 1050

Reformātu Pārdaugavas Draudze Reformātu Pārdaugavas Draudze
Mārupes Iela 14
Riga, 1002

Reformātu Pārdaugavas Draudze atrodas Āgenskalnā

Freedom Center church Freedom Center church
Pildas Iela 16A
Riga, LV-1035

Draudze ir atvērta ikvienam cilvēkam, lai pulcētos kopā, slavētu un pielūgtu Jēzu Kristu.

Wings for Wheels - YWAM Latvia Wings for Wheels - YWAM Latvia
Kursisu Iela 1
Riga

W4W is a Christian ministry in Latvia for people with mobile disabilities from age 18-60

sv.Jēkaba katedrāles Caritas sv.Jēkaba katedrāles Caritas
Jēkaba Iela 9
Riga

Церковь "Божья Семья" Церковь "Божья Семья"
Mastu 4
Riga, LV-1045

Церковь "Божья Семья", Рига, пастор Андрей Кочкин

Riga Drikung Ngaden Choling (Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community) Riga Drikung Ngaden Choling (Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community)
Tērbates Iela 74
Riga, LV

Буддийская община Riga Drikung Ngaden Choling (Земля Пятичастного Пути Махамудры - тиб.)

PA Āgenskalns PA Āgenskalns
Āgenskalna Iela 3a
Riga, LV-1048

Riian tuomiokirkko Riian tuomiokirkko
Herdera Laukums 6
Riga, 1050

Sekulārfranciskāņu Ordenis Sekulārfranciskāņu Ordenis
Liepājas Iela 38/42
Riga, LV-1002

Latvijas Sekulārfranciskāņu Ordenis