Diakonija Latvijā - LELB Diakonijas centrs

Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas nozare - Nodibinājums "Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs"

"…ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākiem brāļiem, to jūs esat man darījuši." (Kristus vārdi no Mt.25:40) * Par oficiālo diakonijas darba sākumu Latvijas Evaņģēliski Luteriskajā Baznīcā var uzskatīt diakonijas konferenci 1993. gada aprīlī, kurā piedalījās vairāk nekā 100 Latvijas mācītāju un draudžu darbinieku, kā arī Norvēģijas un Vācijas Ziemeļelbas evaņģēliski luterisko baznīcu pārstāvji. * 1994. gada jūnijā LELB Konsistorija nodibina juridiski patstāvīgu struktūru SIA B/O "LELB Diakonijas centrs". Kopš 1996. gada mūsu adrese ir Rīgā, Daugavgrīvas ielā 1 - ēkā, ko lietošanā nodevusi Rīgas Jēzus draudze un kas izremontēta pateicoties Šlesvigas-Holšteinas diakonijas (Vācija) un Zviedrijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas palīdzībai. * 1999. gadā "LELB Diakonijas centrs" tiek uzņemts Eiropas Diakonijas Federācijā (Eurodiaconia). * 2004. gadā no SIA B/O "Diakonijas centrs" pārreģistrēts par Nodibinājumu. * 2005. gada maijā Nodibinājumam "Diakonijas centrs" ir piešķirts sabiedriskā labuma status. LELB Diakonijas centra galvenie sadarbības partneri ir Šlesvigas-Holšteinas diakonijas centrs (Vācija), Zviedrijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas organizācija "Luthehjälpen" un Norvēģijas Ev. Lut. Baznīcas atbalsta grupa "Diakonija Latvijā". * Diakonijas Centrs ir Eirodiakonijas dalīborganizācija un piedalās Pasaules Diakonijas Federācijas darbā. Ņem dalību NVO tīklojumā sociālās politikas jautājumu risināšanā Latvijā * Nodibinājums „LELB Diakonijas centrs”: - izstrādā un īsteno LELB diakonijas koncepciju; - pārrauga, koordinē, konsultē un atbalsta diakonijas darbu prāvesta iecirkņos un draudzēs; - organizē un vada dažāda mēroga projektus (bērnu un ģimenes atbalsta centrus, zupas virtuves, praktisko palīdzību uc.); piedāvā konsultācijas pastorālterapijā un garīgajā līdzgādniecībā un atbasta grupas un nodarbības; - organizē apmācības un supervīzijas diakonijas darbiniekiem; - tulko un izdod literatūru par dažādiem diakonijas darba aspektiem; * Kā mūs atrast: Daugavgrīvas 1, Rīga, LV-1007, Latvija Tālr. +371 67466045 Fakss +371 67466045 E-pasts: [email protected]

ACBĢ Sirdsgaisma turpina darboties arī ārkārtas situācijas laikā

http://www.diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=306

Jau rīt, 17.aprīlī, plkst. 18.00 sākas tiešsaistes Alfa kurss, kurš noslēdzas īsi pirms Jāņiem.

Tu noteikti zini kādu, kurš Dieva mīlestību vēl nav piedzīvojis. Padalies ar šo informāciju un iedrošini kādu spert kādu soli tuvāk Dievam, tuvāk ticībai un tuvāk sev pašam.

Reģistrēšanās: https://ej.uz/LELBOnlineAlfa

ACBĢ Roku rokā turpina darbu krīzes laikā
http://www.diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=305

Ir pagājis mēnesis kopš dienas centrs ir slēgts grupu nodarbībām klātienē. Lai mazinātu izolētības sajūtu dienas centra “Mēs” apmeklētājiem, un lai šo laiku padarītu interesantāku un produktīvāku, ir uzsāktas nodarbības tiešsaistē.
Ar atsaucību tika uzņemta ziņa, ka turpināsies latviešu valodas nodarbības. Arī pašpalīdzības grupas “Tu neesi viens” nodarbības ir iespējams apmeklēt tiešsaistē. Šajā laikā, kad cilvēki izjūt satraukumu no nezināmā, komunikācija un atbalsts ir ļoti svarīgs. Dienas centra psiholoģe turpina individuālās konsultācijas attālināti, tā palīdzot centra apmeklētājiem pārvarēt radušos trauksmi.
Līdz šim iecienīta ir bijusi nodarbība “Dejas sēdus”, kas ietver gan fiziskus vingrinājumus, gan pievēršas atmiņas treniņam. Katru nedēļu videoierakstā, kurš tiek ievietots sociālajos tīklos, var iepazīties ar jaunu sēdus deju vai atmiņas vingrinājumu. Tas nodrošina iespēju veikt vingrinājumus mājās visiem interesentiem sev pieņemamā laikā - gan tiem dienas centra apmeklētājiem, kuri jau ir novērtējuši šīs nodarbības efektivitāti, gan arī tiem, kas tikai iepazīstas ar šādu vingrojumu iespēju.

"Lai pateicība Dievam, kas mūs Kristū vienmēr vada uzvaras gājienā un caur mums Kristus atzīšanai ļauj izplatīties kā smaržai visās vietās! Jo Dievam mēs esam Kristus labā smarža - gan to vidū, kas tiek glābti, gan to, kas iet pazušanā." /2.Kor.2:14-15/

Turpmāk katru darba dienu Daugavgrīvas ielā 1 un Ziepju ielā 13 varēs saņemt siltas pusdienas.

http://www.diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=299

youtube.com

Pasaka "Trīs koki"

Dienas centra „Sirdsgaisma” bērni un darbinieki kopīgi ar filmas režisori Undīni Vegneri ir sagatavojuši animācijas filmu „Trīs koki”. Realizēt šo ieceri centra „Sirdsgaisgaisma” bērnus un darbiniekus iedvesmoja mācītāja Ivara Jēkabsona raksts laikrakstā „Svētdienas Rīts”, kurā tika izstāstīta nezināma autora pasaka „Trīs koki”. Dienas centra bērni un darbinieki kopīgi ar brīvprātīgo Hannu no Vācijas nolēma šo pasaku vizualizēt – no plastilīna izveidot tēlus un atdzīvināt šo pasaku. Tikšanās un sadarbība ar filmiņas veidotāju Undīni bija interesanta, un rosināja bērnus darboties radoši. Teksta lasīšana, teksta ieraksta proves, arī tas, kādi un cik filmiņas tēli, fona attēli, rekvizīti ir nepieciešami, lai taptu filmiņa, bērniem bija pārsteigums un atklājums. Kaut arī nu jau kādu laiku dienas centra durvis bērniem ir slēgtas, taču animācijas filmu „Trīs koki” radošā grupiņa paspēja izveidot, un nu tā nāk pie jums.
Un „Turiet drošu prātu," saka Kristus. "Es pasauli esmu uzvarējis!" (Jņ. 16:33).”

LELB Diakonijas Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm "Sirdsgaisma" veidota filmiņa

LELB Diakonijas centra Dienas centru bērni saņem pārtikas paciņas

https://www.diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=297

Kopienas centra “Baltā ūdensroze” telpās Parka ielā 6, Madonā piedāvā telpas pašizolācijai

https://www.diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=296

Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes draudze

Dievkalpojums šobrīd tiešraidē
Pievienojies!

TIEŠRAIDE - 26.marta dievkalpojums!

Tā kārtība un dziesmu vārdi pieejami šeit - ej.uz/Dievkalpojums2603

Ja vēlaties pieteikt aizlūgumus, tad rakstiet tos komentārā līdz sprediķa noslēgumam.

Aicinām ziedot Dieva darbam caur mūsu draudzi:
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze
Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 90000293463
Bankas rekvizīti: AS Swedbank, konta nr. LV40HABA0551005116532

Viņš tiem sacīja: "Patiesi es jums saku: daži no tiem, kas šeit stāv, nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku atnākam." /Mk. 9:1/

Un Marija sacīja: "Mana dvēsele augstu teic Kungu, un mans gars gvilē par Dievu, manu Pestītāju" /Lk. 1:46/

Šodien, kad svinam Marijas pasludināšanas dienu, ikviens varam atkal atsaukties Dieva aicinājumam un, līdzīgi kā Marija, izvēlēties sekot Kungam.

diakonija.lv

Notikumi

"Tad Viņš lika ļaužu pūlim apsēsties zemē. Un, paņēmis šīs septiņas maizes, Viņš pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem, lai viņi tās pasniegtu, un viņi pasniedza tās ļaudīm" /Mk. 8:6/

http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=295

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

Jēzus tiem sacīja: "ES ESMU dzīvības maize. Kas nāk pie manis, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam."

Mācītājs Oskars Smoļaks šodienas sprediķī aicina uz veselīgu spontanitāti, drosmīgu un paklausīgu līdzatbildību un atbrīvojošu vienkāršību!

Skaties dievkalpojumu Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes Facebook lapā: https://www.facebook.com/gertrudesdraudze/videos/500628780604366/

14.marta Žēlsirdības skola ATCELTA, vīrusu infekciju izplatības mazināšanas nolūkos.

Paldies, par izrādīto interesi.

Aicinām draudžu kalpotājus un visus interesentus piedalīties LELB Diakonijas centra organizētajā Žēlsirdības skolas nodarbībā, kas notiks 14.martā plkst. 10.30 – 16.00.

Nodarbību vadīs mācītājs Linards Rozentāls

Tēma:“Kā varam palīdzēt cilvēkam sērot?”

Norises vieta: Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīca, Ģertrūdes iela 8, Rīga.

Dalībniekus lūdzam reģistrēties līdz 10. martam, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu www.diakonija.lv

E-pasts un telefona numurs saziņai jautājumu gadījumā:

[email protected], tālr. 29222604, 67466045

diakonija.lv

Notikumi

Ar LELB Diakonijas centra nozīmīgākajiem notikumiem decembrī var iepazīties šeit: http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=288 un novembrī - šeit: http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=289

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

diakonija.lv

Notikumi

Iespēja kļūt par brīvprātīgo Varšavā, Polijā. Vairāk informācijas varat atrast http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=284

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

Dienas centrs ''Paaudzes''

Šodien līdz plkst. 21.00 un 6. decembrī no 16.00-21.00 tc AKROPOLE vari iesaistīties labdarības akcijā un ziedot dāvanas bērniem no trūcīgām ģimenēm. Labdarības akcija 6. decembrī 16.00-21.00 un 7. decembrī 10.00-16.00 tc Rīga Plaza.
Ja nevari būt šajās vietās klātienē, bet vēlies iesaistīties akcijā, sazinies ar mums rakstot: [email protected] vai [email protected]; vai zvanot uz numuriem: 27876459 vai 28628596.
Dāvanas var nodot arī klātienē darba dienās no sekojošās adresēs: Ūnijas iela 49 (Teika) laikā no 9.00-19.00 un Ziepju iela 13 (Ziepniekkalns) no 12.00-18.00.

Dalies ar informāciju, iesaisties un esi eņģelis mūsu dienas centru bērniem!

Aicinām palīdzēt iepriecināt bērnus Ziemassvētkos!

LELB Diakonijas centrs aicina draudžu diakonijas kalpotājus uz ŽĒLSIRDĪBAS SKOLAS NODARBĪBU 2019. gada 30.novembrī no plkst. 9:30 līdz 16:00.
Nodarbību vadīs Nodarbību vadīs mācītājs un psihiatrs Uldis Jumejs.
Tēma: "Personības attīstības process"
Norises vieta: Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīca, Ģertrūdes iela 8, Rīga.
Lūdzam REĢISTRĒTIES www.diakonija.lv līdz 26.novembrim.
Informācija pieejama rakstot [email protected] vai zvanot tālr. 67466045, 29222604

No 28. līdz 30.oktobrim Hamburgā notiek projekta "Dialogs" noslēguma konference, kurā LELB Diakonijas centrs piedalās kā projekta partneris. Darba grupās tiek diskutēts, kā turpināt projekta ietvaros aizsākto

Šodien ar konferenci “25 gadi Dieva darbā” tiek svinēta Rīgas Jēzus draudzes diakonijas 25 gadu kalpošanas jubileja. Paldies par labu piemēru un iedvesmu mūsu Latvijas Baznīcas draudzēm. Īpaši sveicnām Jēzus draudzes mācītāju Erbertu Bikši un diakonijas kalpošanas vadītājas Jolantu Cukuri un Ilzi Kolmu, un visus draudzes kalpotājus! Lai pieaugošs prieks kalpojot Kristum Viņa mazākajos!

Mācītājs Erberts Bikše, atklājos konferenci: “Īsto dzīvību mīlestība iegūst rīcībā. Ja kāds grib kalpot Dievam, tas lai atceras, ka Dievs var būt paslēpies visvienkāršākajā un necilākajā cilvēkā.” Dalībnieki tika iedrošināti uzlūkot mazo zēnu ar diakonisku sirdi, kas bija gatavs Jēzus rokās nodot svas piecas maizes un divas zivis. Ar šo dalīto mazumu, Kristus spēja pabarot tūkstošus. Lai Kungs dod mums redzīgas acis, mīlošu sirdi, atvērtas rokas un kājas, kas gatavas steigties pretī svešiniekam, lai viņā atklātu savu tuvāko.

Šodien iesākām Žēlsirdības skolas jauno sezonu ar Luterāņu Baznīcas Misūrī Sinodes (ASV) prezidenta Metjū Harrisona priekšlasījumu “Pārvērst ticību darbībā”. Pirms ievēlēšanas prezidenta amatā viņš vadīja Luterāņu Baznīcas Misūrī Sinodes diakonisko kalpošanu. Priekšlasījumā plaši tika līdzdalīta viņa personīgā pieredze žēlsirdības kalpojumā un izskanēja aicinājums aizvien piemēru ņemt no Kristus līdzjūtības un žēlsirdības dziļuma. Latviešu valodā izdota arī prezidenta Metjū Harrisona grāmata “Kristu, apžēlojies!”, ko par ziedojumiem iespējams saņemt LELB Diakonijas centrā.

Brīnišķīga iespēja jau šajā sestdienā!

9:30 reģistrācija un 9:45 kopīga slavēšana un lūgšana. 10:00 Žēlsirdības skolas jauno sezonu atklās LCMS (ASV Misūri Sinodes Luterāņu Baznīca) prezidents Metjū Harisons ar priekšlasījumu “Pārvērst ticību darbībā”. Otrā dienas daļa būs veltīta rdzējumam par diakonijas darbu mūsu draudzēs un Baznīcā Diakonijas centra vadītājas Sigitas Dišleres vadībā.

Sīkāka informācija un pieteikšanās:
http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=278

Būsiet laipni gaidīti!

diakonija.lv

Vakances

Nodibinājums “LELB Diakonijas centrs” aicina darbā PEDAGOGU (0,5 slodze) darbam ar bērniem dienas centrā “SIRDSGAISMA". Detalizētu informāciju lūdzu skatīt http://diakonija.lv/vakances

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

diakonija.lv

Iespēja kādam jaunietim (šoreiz tikai vīriešu kārtas) būt par brīvprātīgo Milānā, Itālijā. Projekta aktivitātes paredz darbošanos ar bēgļiem un patvēruma meklētājiem.

‌Detalizētu informāciju lūdzu skatīt šeit: http://diakonija.lv/gribu-palidzet

diakonija.lv

youtube.com

Doms Berniem 2019

youtube.com Rīgas Doms jau devīto reizi savas durvis plaši atvēra bērniem un ģimenēm, lai aktīvā darbībā iepazīstinātu ar saviem noslēpumiem, seno vēsturi un ērģeļu brīn...

Hei, jaunieti!:)

Ja esi vecumā no 15-29 gadiem, pašreiz nemācies, nestrādā un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks un Tev nav īsti skaidrības par savu turpmāko izglītību, darbu, ko vēlies darīt, vai esi apjucis savās sajūtās par dzīvi un nav bijusi iespēja pievērsties savam hobijam vai kam jaunam, tad nāc un piesakies Rīgas pašvaldības rīkotā projektā “Proti un Dari”, un mēs no Diakonijas centra Tev palīdzēsim!

Tev būs iespēja:
1) izmantot gan personīgā mentora atbalstu un palīdzību visa projekta laikā, kas var ilgt no viena līdz vairākiem mēnešiem;
2) kopā ar programmu vadītāju sastādīt Tev individuāli piemērotu aktivitāšu un pasākumu programmu;
3) saņemt speciālistu konsultācijas;
4) apgūt jaunas prasmes, zināšanas kursos, radošās darbnīcās vai apmācību semināros;
5) saņemt karjeras konsultanta noderīgu informāciju sev atbilstoša darba meklēšanā;
6) iegūt jaunu pieredzi un iesaistīties interesantās aktivitātēs un ekskursijās, dažādos sporta, āra dzīves un kultūras pasākumos, nometnēs
7) un iesaistīties arī brīvprātīgajā darbā!

Ak, jā, un par izmaksām neraizējies, dalība projektā Tev būs bezmaksas!

Ja Tu jūti sirdī, ka tas ir priekš Tevis, tad droši zvani vai aizpildi pieteikuma anketu:
https://docs.google.com/forms/d/1Zc4HCMeFNuIGM5-DpoKd1Iecpq1azmRXNUX7GDFqMPc/edit)
un mēs ar prieku ar Tevi sadarbosimies!

Labākais Tev vēl ir priekšā!:)

E-pasts: [email protected]
Tālrunis: 67466045, 26017555, 29888190

Ar LELB Diakonijas centra nozīmīgākajiem notikumiem jūlijā var iepazīties šeit:
http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=271

Diakonijas centrs aicina piedalīties Žēlsirdības skolas vasaras sesijā 2019 "Augam kopā"

Vasaras sesija notiks Kalna skolā Barkavas pagastā, Madonas novadā no 22. līdz 25.augustam. Šī gada Žēlsirdības skolas vasaras sesijā runāsim par šādām tēmām:

Kā kalpot un atbalstīt bērnus tiem pieaugot?
Kādas ir bērnu vajadzības un izaicinājumi gan augot veselīgā, atbalstošā ģimenē, gan nepilnās ģimenēs un ģimenēs krīzes situācijās
Kā turēt ģimeni kopā ticībā un mīlestībā?
Kā būt labiem vecākiem un krustvecākiem?
Par šiem un citiem jautājumiem stāstīs un nodarbības vadīs Ivars Jēkabsons, Inita Zarkeviča, Ruta Silapētere un citi.

Ar darbu Kristiana Dāvida pamatskolā iepazīstinās Juta un Valdis Strazdiņi. Kristiāna Dāvida pamatskola ir kristīga skola Latvijas laukos, par kuru informāciju vairāk iespējams atrast http://kdskola.mozello.lv/.

Vasaras sesijas programmā paredzēts laiks lekcijām, grupu nodarbībām, sadraudzībai, dievkalpojumiem, svētbrīžiem un protams atpūtai!

Dalības maksa - 36 EUR.

Lūdzam reģistrēties Žēlsirdības skolas vasaras sesijai līdz 15.augustam, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu: http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=269

E-pasts saziņai: [email protected], tālr. 29413847 vai 67466045.

Ar LELB Diakonijas centra nozīmīgākajiem notikumiem jūnijā var iepazīties šeit:
http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=267

diakonija.lv

Notikumi

Rīt 2019. gada 18. jūlijā pulksten 14.00 ar pirmo pasākumu „Iznāc un sakop!” Līksnas ielas 13 pagalmā tiks uzsāktas projekta „Umurkumurs Līksnas ielā” aktivitātes. Visi laipni aicināti!
Vairāk informācija pieejama: http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=266

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

Ar LELB Diakonijas centra nozīmīgākajiem notikumiem maijā var iepazīties šeit: http://diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=264

Sirsnīgi sveicam Bērnu un ģimeņu atbalsta centru "Roku rokā" 21.jubilejā! Dieva svētību un vadību turpmākajiem kalpošanas gadiem!

Šodien Kopienas centrs "Baltā ūdensroze" Madonā svin savu 1.jubileju. Svētkus uzsākot, svinējām dievkalpojumu mācītāja Rolanda Pētersona vadībā

diakonija.lv

Notikumi

Aicinājums uz rekolekcijām Mazirbē.
Diakonijas jomā kalpojošajiem brīvprātīgajiem iespējams atbalsts no Diakonijas centra.
Sīkāka info www.diakonija.lv

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

Diemžēl lektores slimības dēļ tiek atcelta nodarbība "Garīgā aprūpe pēc bērna zaudējuma" 18.05. 2019.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

LELB Diakonijas centrs aicina draudžu diakonijas kalpotājus uz

ŽĒLSIRDĪBAS SKOLAS NODARBĪBU 2019. gada 18.maijā plkst. 10:30 līdz 15:00.

Nodarbību vadīs Paula Stradiņa slimnīcas Garīgās aprūpes dienesta kapelāne Lelde Titava.

Tēma: “Garīgā aprūpe pēc bērna zaudējuma”.

Norises vieta: Lutera akadēmija Mārstaļu iela 10, Rīga

Lūdzam REĢISTRĒTIES www.diakonija.lv līdz 16.maijam.

Informācija pieejama rakstot [email protected] vai zvanot tālr. 67466045, 29222604

diakonija.lv

Notikumi

Diakonijas centrs meklē sociālo rehabilitētāju.
Sīkāk par vakanci lasīt te:
http://www.diakonija.lv/notikumi?fu=read&id=247

diakonija.lv {#DESCRIPTION#}

LELB Diakonijas centrs aicina draudžu diakonijas kalpotājus uz
ŽĒLSIRDĪBAS SKOLAS NODARBĪBU 2019. gada 06.aprīlī no plkst. 10:30 līdz 15:00
Inita Zarkeviča: “Citi bērni – Citi vecāki!”.
Norises vieta – Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcā, Ģertrūdes ielā 8.
Reģistrēšanās līdz 4.aprīlim, aizpildot elektronisko reģistrācijas formu www.diakonija.lv
Sīkāka informācija pieejama rakstot [email protected] vai zvanot tālr. 67466045, 29222604

LIETVEDE(IS) – BIROJA ADMINISTRATORE(S)
Nodibinājums “Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs” (Reģ. Nr. 40003203458) aicina darbā lietvedi - biroja administratoru

DARBA PIENĀKUMI:
• Iekšējā un ārējā komunikācija, tai skaitā klientu uzņemšana, komunikācijas nodrošināšana ar klientiem un organizācijas ietvaros, informācijas par organizāciju sagatavošana un publicēšana;
• Biroja darba administrēšana;
• Dokumentu (vēstuļu, līgumu, rīkojumu u.c. dokumentu) aprites organizēšana, tai skaitā dokumentu sagatavošana, nosūtīšana, reģistrēšana un arhivēšana, dokumentu reģistru uzturēšana;
• Tehniskais un organizatoriskais atbalsts, tai skaitā sanāksmju protokolēšana, pasākumu organizēšana, viesu uzņemšana u.c.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM:

• atsaucība un ieinteresētība organizācijas darbā, vēlme sniegt savu ieguldījumu un atbalstu kopīgo mērķu sasniegšanai;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• lietvedības un darba reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana tiks uzskatīta par priekšrocību;
• teicamas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu, vācu un krievu valodas zināšanas;
• teicamas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku
• augsta atbildības sajūta, precizitāte
• spēja patstāvīgi organizēt savu ikdienas darbu

ORGANIZĀCIJA PIEDĀVĀ:
• stabilu atalgojumu un interesantu un atbildīgu darbu;
• iespēju mācīties un apgūt nepieciešamās zināšanas;
• iespēju piedalīties organizācijas īstenotajos projektos;
• atbalstošus un atsaucīgus darba kolēģus;
• mājīgus darba apstākļus un sociālās garantijas.

Ja vēlaties pretendēt uz šo darbu, tad savu CV un motivācijas vēstuli lūdzu sūtiet uz [email protected] līdz 2019. gada 11. februārim. Paredzētā kopējā mēneša darba algas bruto samaksa šim amatam ir 720 – 840 EUR.
Papildinformāciju iespējams saņemt, zvanot uz tālruni 29413847.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Daugavgrīvas Iela 1
Riga
LV-1007
Other Riga places of worship (show all)
Rīgas Mārtiņa draudze Rīgas Mārtiņa draudze
Slokas Iela 34
Riga, 1048

Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze

Free Tours In Riga Free Tours In Riga
Kalēju Iela 7
Riga, 1050

Where: The Laima clock- the most popular place to meet in Riga. Look for our guide in a blue t-shirt. !Romantic and exclusive tour at 8 pm

Good News Church, Riga Good News Church, Riga
99 Ūnijas Iela
Riga, 1084

Церковь, в которой хочется быть!

Церковь "Божья Семья" Церковь "Божья Семья"
Mastu 4
Riga, LV-1045

Церковь "Божья Семья", Рига, пастор Андрей Кочкин

Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia
Dignajas Str 2
Riga

This is Sri Guru Gorakhnath Mandir and Natha Yoga Sadhana Kendar in Latvia, Riga. Šis ir Sri Guru Gorakhnath Mandirs un Natha Jogas Sadhanas centrs Rīgā, Latvijā.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca
Lāčplēša Iela 71
Riga, 1011

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir kristīga konfesija, kas iestājas par stabilām ģimenes vērtībām un konservatīvām morāles vērtībām sabiedrībā.

Jezuiti.lv Jezuiti.lv
60 Kantora Iela
Riga, 1002

The Society of Jesus (Latin: Societas Iesu, S.J., SJ or SI) is a male religious congregation of the Catholic Church. Jēzus Sadraudzība - Katoļu Baznīcas vīriešu ordenis kura locekļus sauc par jezuītiem, saīsinājumā SJ Latvijā reģistrēts: J

Biķeru Svētās Katrīnas baznīca Biķeru Svētās Katrīnas baznīca
Biķernieku Iela 146
Riga, 1079

Bolderājas draudze Bolderājas draudze
Lielā Iela 45
Riga, LV-1016

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Centrs Misija Centrs Misija
Akadēmija Laukums 1
Riga

Mēs esam kristiešu draudze. Mūsu mērķis izplatīt Kristus evaņģēliju, lai cilvēki, atgrieztos no grēkiem un iemantotu mūžīgo dzīvību.

Riga Diamond Way Buddhist Center Riga Diamond Way Buddhist Center
Meža Iela 11
Riga, LV-1048

Rīgas Karma Kagju budisma centrs

Rīgas Mateja draudze Rīgas Mateja draudze
Matīsa Iela 50b
Riga, 1009