Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Rīgas Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Mission: "Būt pasaulē, tautā, kas dzīvo un liecina par Jauno un Mūžīgo Sakramentu, ko Dievs ir noslēdzis ar cilvēkiem Kristū." Jānis Pāvils II

Lieldienu svētdiena sv. Mises
plkst. 8.00, 11.00 un 18.00!
TRANSLĀCIJAS https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
Kristus Augšāmcēlies! Patiesi Augšāmcēlies!

Lieldienu Vigīlijas sv. Mise šodien plkst. 18.00
TRANSLĀCIJA Francisks TV. https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗❗Par cik ir ierobežojumi līdz 25 personām dievkalpojumā, tad "PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls❗❗
Lieldienu ēdiens tiek svētīts katru stundu pēc vajadzības! Par cik ATKLĀTI ŪDEŅI ir aizliegti, tad svētīšanai ūdeni katrs sagādā pats!
Lūgums arī turpmāk - protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.
Paldies visiem par atbalstu un lai svētīgi svētki visiem!

Rīt Lielajā Piektdienā Kunga Ciešanu dievkalpojums plkst.15.00. Tiks nodrošināta translācija. Francisks TV YouTube kanālā.
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗ Ar rītdienu stājas spēkā TM noteiktie ierobežojumi dievkalpojumos - 25 personas vienlaikus. ❗
Baznīca atvērta no 9.00 Vissvētākā Sakramenta adoracijai!
❗PALIEC MĀJĀS! Vēl joprojām ir aktuāls ❗

katolis.lv

Kristus augšāmcelšanos piedzīvosim mājās un ģimenēs!

Translācijas FrancisksTV
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗

katolis.lv Šajā nedēļā dažādu konfesiju kristieši piemin Kristus ciešanas un nedēļas nogalē svinēs viņa augšāmcelšanās svētkus. Triduum jeb Trīs lielās dienas sākas ceturtdienas vakarā, pieminot Kunga pēdējās vakariņas, un noslēdzas ar Lieldienu svinībām, kas katoļu Baznīcā ir ...

katolis.lv

Sakrālā mantojuma finansēšanas programmā šogad piešķirti līdzekļi sešām katoļu baznīcām

Arī mūsu baznīcai piešķirti līdzekļi jumta remontam. :) Bet aicinām arī Jūs mūs atbalstīt ar savām lūgšanām un ziedojumiem.

katolis.lv Šogad Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Sakrālā mantojuma finansēšanas programmas ietvaros piešķīrusi kopumā 500 000 eiro 23 luterāņu, katoļu, pareizticīgo un vecticībnieku dievnamu restaurācijai un remontdarbiem. Atbalstīto projektu vidū ir sešas katoļu baznīcas.

LIELAJĀ CETURTDIENĀ Kunga Pēdējo Vakariņu
sv. Mise būs plkst. 18.00.
Rīta sv. Mise plkst. 7.30 NENOTIEK❗❗❗
TRANSLĀCIJA:
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗

Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Kunga Ciešanu jeb Pūpolsvētdienā Sv. Mises tiks translētas: plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗

Lūgums arī turpmāk - protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.

Sv.Franciska Romas katoļu draudze

Sestdien, Kunga Ciešanu svētdienas (Pūpolsvētdienas) priekšvakarā plkst. 17.00 draudzes YouTube kanālā FrancisksTV tiks translēts Krustaceļš. Pārdomas Vissvētākā sakramenta priekšā. Pēc tam sv. Mise plkst. 18.00.
❗"PALIEC MĀJĀS!", vēl joprojām ir aktuāls❗

Lielās nedēļas sv. Mises un translācijas.

Kunga Ciešanu jeb Pūpolsvētdienā Sv. Mises tiks translētas: plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg
❗"PALIEC MĀJĀS!" vēl joprojām ir aktuāls ❗

Lūgums arī turpmāk - protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.

Sestdien, Kunga Ciešanu svētdienas (Pūpolsvētdienas) priekšvakarā plkst. 17.00 draudzes YouTube kanālā FrancisksTV tiks translēts Krustaceļš. Pārdomas Vissvētākā sakramenta priekšā. Pēc tam sv. Mise plkst. 18.00.
❗"PALIEC MĀJĀS!", vēl joprojām ir aktuāls❗

Paliek aktuāls lūgums palikt mājās un dievkalpojumu pārraides skatīties FrancisksTV vai izmantot citus medijus, piem., klausīties Radio Marija.

https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg

Svētās Mises translācijas FrancisksTV youtube kanālā katru darba dienu plkst. 18.00.
Svētdienās plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
Svētku dienās, kas iekrīt darba dienās plkst. 11.00 un 18.00

No sirds pateicamies par jūsu lūgšanām, vienotību un dāsnajām sirdīm!
Paldies visiem, kas, neskatoties uz šobrīd esošo grūto situāciju, savu iespēju robežās ir ziedojuši draudzes vajadzībām gan iemetot ziedojumu kastītēs, gan nododot privāti, gan veicot pārskaitījumu uz draudzes kontu. Pateicoties tam mēs varam nodrošināt draudzes funkcionēšanu un nomaksāt tekošos rēķinus.
Lūgums arī turpmāk - protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.

Paldies par jūsu nesavtīgo kalpošanu un, kaut arī ierobežotu, bet tomēr aktīvu iesaistīšanos draudzes dzīvē. Lai Dievs mūs visus svētī! Lai Dievs svētī Latviju!

Pateicamies par jūsu lūgšanām un kopā būšanu caur draudzes FrancisksTV kanālu. Atvainojamies, par kvalitātes trūkumu. Strādājam pie kļūdu labošanas!

https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg

Svētās Mises translācijas FrancisksTV youtube kanālā katru darba dienu plkst. 18.00.
Svētdienās plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
Svētku dienās, kas iekrīt darba dienās plkst. 11.00 un 18.00

tm.gov.lv

Tieslietu ministra skaidrojums par ierobežojumiem baznīcās

❗❗❗SVARĪGI❗❗❗
Pamatojoties uz Tieslietu ministrijas lēmumu, atgādinām, ka
1)mums jābūt ne tikai apzīnīgiem kristiešiem, bet arī apzīnīgiem pilsoņiem un jāievēro valdības ieviestie noteikumi un ierobežojumi!
2) AKTUĀLI ir palikt mājās! Ierodoties uz lūgšanu, ievērojam 2 m distanci. TAS ATIECAS PILNĪGI UZ VISIEM baznīcas apmeklētājiem (arī uz tuvākajiem ģimenes locekļiem)❗
3) jāseko informācijai un norādēm, kas izliktas pie baznīcas vai baznīcā, kā arī draudzes mājaslapā.

tm.gov.lv Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103

Svētās Mises translācijas FrancisksTV youtube kanālā katru darba dienu plkst. 18.00.
Svētdienās plkst. 9.30, 11.00 un 18.00.
Svētku dienās, kas iekrīt darba dienās plkst. 11.00 un 18.00

Rīt, 29. martā sv. Mises tiešraides būs
plkst. 9.30, 11.00 un 18.00

https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg

Lūgums, protams, iespēju robežās, atbalstīt draudzi.
Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.

youtube.com

Francisks TV

Sv. Mises tiešraides svētdien, 29. martā
plkst. 9.30, 11.00 un 18.00

youtube.com Francisks TV

youtube.com

Francisks TV

Dārgie Kristū!
Informējam, ka ar šo vakaru sākam tiešās sv. Mises translācijas. Šī vakara sv. Mise plkst. 18.00 būs filmēta eksperimentāli, lai saprastu kādi kvalitātes uzlabojumi ir nepieciešami, tāpēc lūdzam rakstīt atsauksmes!
Turpmāk informēsim, tieši kuras sv. Mises tiks translētas.

https://www.youtube.com/channel/UCRJHK1V2qUWSOaQ6adsKwyg

youtube.com Francisks TV

Sv. Mises tiešraide 22.03.2020 2.dala

Sv. Mises tiešraide 22.03.2020 1.dala

katolis.lv

Latvijas bīskapu konference aicina atbalstīt draudzes

Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts:
AS Seb Banka
LV44UNLA0050006711101.
Maksājuma mērķis: ziedojums.
Ja kādam nav iespējams pārskaitīt, tad ziedojumu var iemest draudzes ziedojumu kastītēs, apmeklejot baznīcu, lai individuāli palūgtos vai nodot personīgi prāvestam.
Paldies jau iepriekš par jūsu mīlestību un rūpēm par draudzes baznīcu! Lai Dievs Jūs svētī un Dievmāte sargā!

katolis.lv Laikā, kad dalība dievkalpojumos iespējama tikai neklātienē, Romas katoļu Baznīcas Latvijā bīskapu konference lūdz ticīgos neaizmirst par savām draudzēm un iespēju robežās turpināt tās finansiāli atbalstīt. Bīskapi publicējuši šādu vēstījumu:

Katolislv

Pēc reliģisko organizāciju pārstāvju tikšanās Tieslietu ministrijā Latvijas katoļu bīskapi publicēja jaunu vēstījumu draudžu ticīgajiem, saglabājot aicinājumu dievkalpojumos piedalīties neklātienē.

📖 Lasi šeit: http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/zinas/article/latvijas-biskapu-vestijums-draudzu-ticigajiem.html

[03/18/20]   Informācijas aktualizācija.
Rīgas sv. Franciska baznīcā:
1) PALIEK AKTUĀLS AICINĀJUMS palikt mājās un klausīties katoļu mediju sv. Mises translācijas.
TIEM, KAM IR JEBKĀDI SAAUKSTĒŠANĀS SIMPTOMI, LŪGUMS NEAPMEKLĒT BAZNĪCU!
2) Sv. Mises priesteri celebrē dotajos nodomos un paredzētajos laikos, bez tautas aktivas piedalīšanās. Kas ierodas uz lūgšanu, ārā no baznīcas raidīts netiek! ARĪ BAZNĪCĀ SAGLABĀJAM NOTEIKTĀS DISTANCES ROBEŽAS 2m!
3) Baznīca atvērta individuālai lūgšanai 6.45-8.30 un 16.30-19.00. Svētdienās 6.30 -13.00 un 17.00-19.00. Grēksūdze pirms Mises vai individuāli sarunājot.
4) Lielā Gavēņa sestdienu Krustaceļš netiek publisks svinēts, bet individuāli mājas vai baznīcā.
5)Trešdienu Vissvētākā sakramenta adoracija notiek klusumā, Rūgtās asaras individuāli. ĪPAŠI AICINĀM LŪGTIES PAR SITUĀCIJAS UZLABOŠANOS MŪSU VALSTĪ UN PASAULĒ!
6) Vissvētākā sakramenta adorācija piektdien notiks klusumā. Baznīca atvērta visu dienu. Pēc individuālas vienošanās var pieiet pie grēksūdzes.
7) Tiek strādāts pie tā, lai nodrošinātu dievkalpojumus internetā, draudzes mājaslapā. Sekojiet informācijai.
8) Vajadzības gadījumā sazināties ar draudzes priesteriem:
prāvests:pr. Marcins, tālr. 29157984,
pr. Elvis, tālr. 29559299
9) Par cik sakarā ar fiziskajiem ierobežojumiem, ziedojumi nevar būt savākti un draudzes baznīca tiek uzturēta no ziedojumiem, tad lūgums, iespēju robežās, tie kas vēlas un kam ir paredzēts, ziedojumu veikt pārskaitot uz draudzes kontu. Ja nav tādu iespēju, tad izdevīgā brīdī var ziedojumu iemest
baznīcā ziedojumu kastītē vai personīgi nodot prāvestam.
Draudzes rekvizīti: Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003. Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts: LV44UNLA0050006711101. Maksājuma mērķis: ziedojums.

Photos from Sv.Franciska Romas katoļu draudze's post

[03/16/20]   Informācija
Uz doto brīdi Franciska baznīcā:
1) publisks dievkalpojumi nenotiek,
2) Sv. Mises priesteri celebrē individuāli klusumā: dotajos nodomos un paredzētajos laikos, bez tautas piedalīšanās. Kas ierodas uz individuālu lūgšanu, ārā dzīts netiek!
3) pie grēksūdzes var tikt laikā, kad baznīca atvērta individuālai lūgšanai 6.45-8.30 un 16.30-19.00. Svētdienas 7.00-13.00 un 17.00-19.00. Vai individuāli sarunājot.
4) Lielā Gavēņa sestdienu Krustaceļš netiek publisks svinēts, bet individuāli mājas vai baznīcā.
5)Trešdienu Vissvētākā sakramenta adoracija kopā ar Rūgtajām Asarām notiek individuāli klusumā.
6) Vissvētākā sakramenta adorācija piektdien notiks klusumā. Baznīca atvērta visu dienu. Pēc individuālas vienošanās var pieiet pie grēksūdzes.
7) Tiek strādāts pie tā, lai nodrošinātu dievkalpojumus internetā, draudzes mājaslapā. Sekojiet informācijai.
8) Vajadzības gadījumā sazināties ar draudzes priesteriem:
prāvests:pr. Marcins, tālr. 29157984,
pr. Elvis, tālr. 29559299

Ņemot vērā visus ierobežejumus un aizliegumus saistībā ar dievkalpojumu apmeklēšanu, mēs saprotam, ka automātikski ir ierobežoti arī citi draudzes resursi, piemēram finansiālie. Tāpēc saprotam daudzu draudzes locekļu jautājumus (telefonsarunās), kā varētu veikt ziedojumu fizisko ierobežojumu apstākļos. Tāpēc informācija ir sekojoša: tie, kas vēlas un kam budžetā ir paredzēts ziedojums baznīcai, to var veikt pārskaitījumā uz draudzes kontu:
Draudzes rekvizīti: Rīgas sv. Franciska Romas katoļu draudze, Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003. Reģ. Nr. 90000086667. Bankas konts: LV44UNLA0050006711101. Maksājuma mērķis: ziedojums.
Var iemest ziedojumu kastītē vai nodot prāvestam individuāli.
Jau iepriekš pateicamies par sapratni un rūpēm par draudzi! Lai mums visiem mierīgs šis īpašais pārbaudījumu laiks! 🙏

[03/15/20]   Sakarā ar drošības pasākumiem pandēmijas laikā līdz tuvākajiem rīkojumiem sv. Mises baznīcā publiski nenotiks! Dotajos nodomos tās tikas svinētas individuāli! Jautājumu gadījumā kontaktēties ar prāvestu (t. 29157984).
Baznīca bus atvērta individuālai lūgšanai aktuālajos atvēršanas laikos!
Lūdzam sekot līdzi informacijai!

Katolislv

8. marts ir Starptautiskā sieviešu diena. Pirms 110 gadiem izskanēja piedāvājums to atzīmēt tieši šajā datumā, aicinot visas pasaules sievietes iesaistīties cīņā par līdztiesību, kas tobrīd nozīmēja cīņu pret nabadzību un par tiesībām strādāt, cīņu par mieru.

🌷 Priecīgu šodienu!

[02/15/20]   Rīgas sv. Franciska draudze sirsnīgi sveic VE Arhibīskapu Zbigņevu Stankeviču skaistajā 65. dzīves jubilejā!
Lai Dievs svētī Jūsu kalpojumu!

Laiks vīriem! Aglona.
21.-23.februāris

Muzikālā svētdiena. Mises laikā skanēja kamerkoris Versija, bet pēc Mises koris Cantus.

Saknes debesīs

Saknes debesīs 9.februarī.

Evaņģēlija pamatā ir grēku nožēla un apzināta nostāšanās uz ticības ceļa. Tomēr par grēkiem cilvēkiem ir dažāda izpratne, ja neesmu slepkavojis vai citas lielas nelietības darījis, tad man nav ko nožēlot. Tāpēc grēksūdze iespējams ir tikai baznīcas izdomājums.

9. februāra raidījumā saruna ar bērnu un pusaudžu terapeitu, PRC vadītāju Nils Sakss Konstantinovs un „Radio Marija” direktoru, priesteri Peteris Skudra par to, vai kristietība iespējama bez grēksūdzes un ar ko atšķiras psihoterapija no sarunas ar Dievu patiesā lūgšanā?

Alkohols, narkotikas, kriminālsods un cīņa par izkļūšanu no atkarību gūsta. Video stāsts par būvuzņēmēja Gvido Grands sešu gadu atgriešanās ceļu, ko gājis kopā ar Dievu, saprotot, ka bez Dieva palīdzības un grēku nožēlas jau būtu miris. Tagad Gvido piecus gadus dzīvo skaidrā un ar savu pieredzi grib palīdzēt citiem, veidojot rehabilitācijas centru atkarībās nonākušajiem cilvēkiem.

Skaties svētdien, 9. februārī, plkst. 13.00 LTV1 un LTV.lv

Mūsu draudzē

Mīļi gaidīti koncertā "Ave Maria" (Esi sveicināta, Maria) Sv. Franciska Romas katoļu baznīca 9. februārī ap plkst. 11:45 (pēc Svētās Mises), lai uz mirkli pakavētos domās un mūzikā par Jaunavu Mariju. Kamerkoris "Cantus" izpildīs dažādu latviešu un ārzemju komponistu motetes ar skaisto "Ave Maria" tekstu, kas veltīts Dievmātei. Programmā Rihards Dubra, Valdis Zeltkalns, Franz Biebl, Javier Busto, Alice Tegner, Gustav Holst, Anton Bruckner u.c.
📌 Vēlamies vērst uzmanību, ka koncerta sākuma laiks ir aptuvens, jo sāksies pēc Svētās Mises.
Ieeja bez maksas

Pirmdien, 27. janvārī Garīgā semināra aizbildņa sv. Akvīnas Toma svētki. Sv. Franciska baznīcā sv. Mise plkst. 10.30, piedaloties Latvijas bīskapiem un priesteriem. Aicināts ikviens, lai lūgtos par esošajiem semināristiem un jauniem aicinājumiem uz priesterību. Pēc sv. Mises zinātniskais referāts par reliģijas klātbūtnes nepieciešamību bērnu audzināšanā un izglītībā pēc prof. J. A. Studenta postulātiem. Referātu lasīs t. Sergejs Ivanovs OP, kurš nesen aizstāvēja doktora disertāciju.

Ieskaties kā Mēs svētdien (19.janvārī) draudzes eglītē sveicām mūsu draudzes prāvestu Pr.M.Vozņaku ;)

vimeo.com

Ieslodzīto svētceļojums 2019

Gandrīz katru gadu Mēs ar kājām dodamies svētceļojumā uz Aglonu un šis laiks ir īpašs ne tikai ilggadīgiem svētceļotājiem, bet arī tiem, kas vēl meklē un gaida savu brīvību.

Ieskaties, kā Mums gāja pāgājušogad agustā ! -
https://vimeo.com/374042402/5992c1c272 ;)

Sabiedrības integrācijas projekta "Ieslodzīto svētceļojums" ietvaros uz likumā atļauto laiku katru gadu svētceļnieku grupām pievienojas vidēji 5 - 8 ieslodzītie.…

Mūsu draudzē saderināto kursi! Sīkāka informācija mājaslapā.

Tiem, kuri ir saderinājušies un iemīlējušies, vai tiem, kuri vēlas pārliecināties par savu aicinājumu uz laulības dzīvi.

Ja ir jautājumi, lūdzam zvanīt Gatim un Raimondai (tālr. 26511634)

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā - pirmdienās (no 10. februāra līdz 6. aprīlim). Sākums plkst. 18:30. Nodarbības ilgst līdz 21:30.
http://www.laulatiem.lv/saderinatajiem-un-iemilejusiem/

Rīt 6. janvārī Kunga atklāšanās svētki (Triju Ķēniņu diena). Obligāti svinami svētki! Sākam svinēt jau šodien vakarā.
Sv. Mises:šovakar Vigīlija plkst. 18.00
Rīt, plkst. 7.30, 11.00 un 18.00.
Svēta krītu un cēlmetālus.
20 +C+M+B+20

Kristus dzimšanas un citu svētku Dievkalpojumu laiki mūsu draudzē:

Jēzus Kristus dzimšanas svēku vīgilijas un svētku Dievkalpojumi mūsu draudzē:

Ziemassvētku dievkalpojumu laiki Rīgas svētā Franciska baznīcā.

Jau šo svētdien visi laipni aicināti uz mūsu Jauniešu kora koncertu ;)

Jau šo svētdien mūsu koncerts!
Gatavojamies!
Ļoti Jūs gaidām!
No sirds aicinām!🎵❤🕊
# Mieramtuvu solidaritātes fonda atbalstam

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Katoļu Iela 16
Riga
LV-1003

Opening Hours

Monday 16:30 - 19:00
Monday 07:00 - 09:00
Tuesday 16:30 - 19:00
Tuesday 07:00 - 09:00
Wednesday 16:30 - 19:00
Wednesday 07:00 - 09:00
Thursday 16:30 - 19:00
Thursday 07:00 - 09:00
Friday 16:30 - 19:00
Friday 07:00 - 09:00
Saturday 16:30 - 19:00
Saturday 07:00 - 09:00
Sunday 17:00 - 19:00
Sunday 07:00 - 13:30
Other Religious Organizations in Riga (show all)
Prieka Vēsts Prieka Vēsts
Bērzaunes Iela 6
Riga, LV1039

Kristiešu draudze "Prieka Vēsts" ir kā liela un draudzīga ģimene, kurā cilvēkus vieno Kristus mīlestība un vēlme dzīvot patiesa kristieša cienīgu dzīvi.

Freedom Center church Freedom Center church
Pildas Iela 16A
Riga, LV-1035

Draudze ir atvērta ikvienam cilvēkam, lai pulcētos kopā, slavētu un pielūgtu Jēzu Kristu.

Healing Rooms Latvia Healing Rooms Latvia
Bruninieku Iela 10a
Riga

“Healing Rooms Latvia” is a member of the International Association “Healing Rooms” that unites Christians of different congregations and denominations. Our mission is healing physical and psychic illness and inner healing

Ganden Latvia (affiliated with FPMT) Ganden Latvia (affiliated with FPMT)
Miera Iela 11-1
Riga, LV-1001

Katoļu Baznīcas Vēstnesis Katoļu Baznīcas Vēstnesis
Klostera 4
Riga, LV-1050

Žurnāls iznāk 1 x mēnesī un to var iegādāties draudzēs vai abonēt Latvijas pastā (indekss 1224). Katrā numurā ir aplūkota viena ticīgam cilvēkam aktuāla tēma.

Mazāko brāļu kapucīnu ordenis Latvijā Mazāko brāļu kapucīnu ordenis Latvijā
Zemaišu Iela 2
Riga, LV-1002

[email protected] mob. tel. 200 11 275

House of Glory Church Riga House of Glory Church Riga
Vaidelotes Iela 11
Riga

От принципов - к отношениям! Разговоры о Боге- это не плохо!Но есть,что-то больше,чем просто ходить в церковь!

Baltic 100 Baltic 100
Riga

100 days of prayer for the Baltic nations as Estonia, Latvia and Lithuania celebrate 100 years in 2018.

Apustuļu Ceļš Apustuļu Ceļš
Absolventu 6
Riga, LV-2112

Ik nedēļas Mājas grupas un mājas Dievkalpojumi: Rīgas Centrā, Ventspilī, Mazsalacā, Baložos, un Jelgavā �

HH Dalai Lama XIV in Latvia HH Dalai Lama XIV in Latvia
Riga

HH Dalai Lama XIV in Latvia

Sekulārfranciskāņu Ordenis Sekulārfranciskāņu Ordenis
Liepājas Iela 38/42
Riga, LV-1002

Latvijas Sekulārfranciskāņu Ordenis

Rīgas Sv. Jāņa baznīca Rīgas Sv. Jāņa baznīca
Jāņa Iela 7
Riga, 1050

Želastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!