Rīgas Mateja draudze

Rīgas Mateja draudze

Comments

Jauka sabiedrība Baznīcā. Dievs domā 2020gads,bet kā cilvēks dzīvos turpmāk. Tad nāk vīruss, bet tas mums dod iespēju redzēt sevi turpmāk. Tagad ir gavēnis un mēs domājam ko mēs varam darīt tālāk lai ietaupītu. Citi aizmirsuši ka ir jābūt veselībai, tīrībai, nodarbei, nedaudz atpūtai un ko drīkst - nedrīkst ēst. Saudzējiet balsis, Sevi un pārdomājiet visu kārtīgi. Redzat ka vingro t var mājās un uzturēt veselību ir pirmā vietā. Lai veicas izturēt vīrusu. Veselību!
Eu conheci esta igreja, em 2008,gostei muito...

Atjaunotais es – Matīss Babrovskis | 18.06.2020

Atjaunotais es – Matīss Babrovskis | 18.06.2020

Ir pagājušas jau vairāk kā 100 dienas šajā pandēmijas laikā. Vai Tavā dzīvē ir kaut mainījies? Iespējams daudzas attiecības sašķobījās, tāpēc Tev ir jāpiedzīvo atjaunotas attiecības ar Dievu, kas palīdzēs Tev atjaunot emocionālo stabilitāti un kas Tev palīdzēs atjaunot attiecības arī ar citiem cilvēkiem.

RĪGAS MATEJA DRAUDZE - “ATJAUNOTAIS ES” (14.jūnijs, 11:30)

DZĪVE PĒC COVID 19. JAUNAIS NORMĀLAIS - “ATJAUNOTAIS ES”

DIEVKALPOJUMA TIEŠRAIDE
14.06.2020 11:30

Mācītājs: Ainars Baštiks
Sludinātājs: Matīss Babrovskis
Uzruna bērniem: Agnija Cirvele
Kalpo: Mateja draudzes pielūgsmes koris un pielūgsmes grupa
Pielūgsmes kora vadītāja: Agnese Fišere-Dzērve
Pielūgsmes vadītājs: Māris Dravnieks
Bībeles lasītāji: Kristīne un Kristaps Miļevski
Skaņa: Filips Tālbergs
Gaisma: Ivars Nagainis
Projekcija: Markuss Baumanis
Video: Oto Rudovičs, Gustavs Nagainis

Dievkalpojumi Matejā | 10.06.2020

Dievkalpojumi Matejā | 10.06.2020

Tā labā ziņa ir, ka no šīs svētdienas Tu drīksti nākt uz Mateju, Tu vari ierasties uz dievkalpojumiem, mēs esam atsākuši dievkalpojumus 9.30 un 11.30, katrā no dievkalpojumiem mēs varam brīvi, ievērojot visas distances, ievērojot visas vajadzīgās piesardzības normas, nodezinficējot rokas, ja vēlēsies, tad varēsi izmantot arī sejas masku vai cimdus. Mēs varam pulcēties dievnamā, bet, protams, arī dievkalpojums 11.30 būs redzams tiešraidē gan Facebook, gan Youtube kanālos.

Aicinām piedalīties Mateja ģimeņu Laivu braucienā no 25.- 26. jūlijam Kandavā. Programmā - brauciens ar laivu, atpūta viesu namā "Jaunkrastmaļi", Kandavas apkārtnes iepazīšana, ugunskurs un sadraudzība. Tuvāka informācija un pieteikšanās - [email protected]

Dieva griba mūsu dzīvē – Edgars Deksnis | 08.06.2020

Dieva griba mūsu dzīvē – Edgars Deksnis | 08.06.2020

Ka jūs sakāt: šodien vai rītu mēs dosimies uz to un to pilsētu un pavadīsim tur gadu un tirgosimies un gūsim peļņu, - jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir kā tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist, kur jums būtu jāsaka: ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to. (Jēk. 4:13-15)
Bibliska pieeja ir plānot, bibliska pieeja ir domāt par to, kas varētu notikt nākotnē, bet šī rakstu vieta mums māca ar to, ka bibliska pieeja ir joprojām paļauties uz Dievu un sacīt, ja Dievs tiešām to vēlēsies manā dzīvē, ja Dievs to vēlēsies Tavā dzīvē, tad Viņš ļaus tam notikt.

RĪGAS MATEJA DRAUDZE - “DZĪVE PĒC COVID 19. JAUNAIS NORMĀLAIS” (7.jūnijs, 11:30)

“DZĪVE PĒC COVID 19. JAUNAIS NORMĀLAIS”

DIEVKALPOJUMA TIEŠRAIDE
7.06.2020 11:30

Mācītājs: Ainars Baštiks
Mācītājs: Edgars Deksnis
Uzruna bērniem: Agnija Cirvele
Kalpo: Mateja draudzes koris un pielūgsmes grupa
Diriģenti: Diāna un Māris Dravnieki
Pielūgsmes vadītāja: Kintija Bondare
Klavieres: Māris Dravnieks
Bībeles lasītāji: Agija Ozoliņa-Kozlovska un Armands Kozlovskis
Skaņa: Ronalds Robalts
Gaisma: Ivars Nagainis
Projekcija: Jānis Pāvils Miļevskis
Video: Pēteris Tīss, Gustavs Nagainis

Neļauties netaisnībai – Matīss Babrovskis | 05.06.2020

Neļauties netaisnībai – Matīss Babrovskis | 05.06.2020

Tev un man, mums tajā brīdī, kad mēs redzam kādu pārestību, mums ir jāiedegas pret netaisnību, mums ir jāpastāv par Dieva ideju, par to, ka katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, un mums ir jābūt tiem, kas nes mieru. Un tajā brīdi, kad notiek kādas varbūt lielākas protesta akcijas, mums ir jābūt ar veselo saprātu, ka mēs nekļūstam par tādiem kā dzīvniekiem tikai tāpēc, ka ir pūļa efekts, bet tai pat laikā mums ir jāuzdod jautājums, ko Dievs vēlās pateikt, ko Dievs domā, kā Jēzus rīkotos galu galā?

Būsim gatavi – Edgars Deksnis | 05.06.2020

Būsim gatavi – Edgars Deksnis | 05.06.2020

Nodzīvosim katru diena tā kā Tam Kungam, lai mums tā diena nav jānožēlo, un apzinoties to, ka vienu dienu Jēzus nāks atpakaļ. Būsim gatavi arī tam, ka tā diena var pienākt arī šodien, un tamdēļ katru vakaru, kad dodamies gulēt, lai ejam mierā, ka šī diena kaut cik ir nodzīvota labi. Dzīvosim arī pēc pandēmijas laikā ar apziņu, ka Kristus jebkurā brīdī var nākt atpakaļ.

Kāda ir mana piederība? – Ainars Baštiks | 04.06.2020

Kāda ir mana piederība? – Ainars Baštiks | 04.06.2020

Šodien aicinām apdomāties, kas tad ir tās piederības zīmes, kas liecina par to, ka mēs kaut kam piederam jeb ka mums kaut kas ir dārgs. Lai Dievs uz to mums visiem palīdz saprast, meklēt un atbildēt.

“Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar spēku, kurā Jēzus arī spēj Sev pakļaut visas lietas.” (Vēst. fil. 3:20-21)

Dievkalpojumi sākot ar 7. jūniju:
11.30 tiešraides YouTube un Facebook draudzes profilos.
Dievkalpojumi 9.30 un 11.30 atvērti apmeklētājiem.

Baznīcā tiks nodrošināts viss nepieciešamais, lai spētu ievērot dezinfekcijas prasības un drošas distances ievērošanu.

Ja Tev ir jautājumi vai neskaidrības, tad sazinies ar draudzes kanceleju.

Iespēja visu restartēt – Matīss Babrovskis | 02.06.2020

Iespēja visu restartēt – Matīss Babrovskis | 02.06.2020

Iespējams, ka šis laiks ir lieliska iespēja mums restartēt savu dzīvi, restartēt varbūt arī savu karjeru, restartēt kaut kādas attiecības savā ģimenē un pārskatīt, kas ir bijis varbūt daudzus gadus vai mēnešus ieildzis. Tuvojoties post-pandēmijas laikam, kad mēs redzam, ka vīruss tiek kontrolēts un ka lēnām daudz kas atgriežas ierastajā ritmā, vai ir kaut kas, kas mums ir jāatstāj pagātnē un nemaz nav jāņem līdzi?

Pasūti savu Dr. Ilmāra Hirša jaunāko grāmatu "DIEVA DĒLS cilvēku rokās" rakstot uz [email protected]
Grāmatas cena šobrīd tikai 8 eur.

Turpinājumā fragments no grāmatas "DIEVA DĒLS cilvēku rokās":
Jēzus Kristus
Lai arī cik tas bēdīgi būtu, mums ir jāatzīst, ka šodienas kristietība ir stipri atkāpusies no tā dzīvā Jēzus Kristus, kādu mums rāda Jaunā Derība.

Domājot par Jēzu Kristu, mums ir jāatšķir vairāki Kristus tēli.

1. Bībeles Jēzus Kristus. Viņu mēs varētu aplūkot no divām pusēm.

a) Vēsturiskais Jēzus – tas ir inkarnējies (cilvēka miesā iemiesojies) Dieva Dēls, kas dzīvoja šajā pasaulē Palestīnā 1. gs. sākumā jūdu vidū. Tā ir Jēzus persona tās vēsturiskajās dimensijās.

b) Ticības Kristus – tas ir Jēzus tēls viņa reliģiski teoloģiskajā nozīmē: augšāmcēlušais Kristus, Viņa upura nāve un cilvēces izpirkšanas darbs. Ja mēs paliekam tikai pie Jēzus vēsturiskā tēla, tad nonākam pie filozofijas un ētikas skolotāja.

Ja paliekam tikai pie Jēzus dievišķās būtības un ticības Viņam, mēs nonākam pie mistiķa. Nav iespējams šīs divas Jēzus Kristus tēla sfēras atdalīt vienu no otras. Tāpat kā nav iespējams atdalīt Jēzu kā Cilvēku no Jēzus kā Dieva. Jēzus nav nācis tikai cilvēku ētiski uzlabot. Bet mēs nedrīkstam ignorēt Viņa praktiskos norādījumus, pamācības un paskubinājumus.

2. Baznīcas Jēzus Kristus. To varētu saukt arī par dogmatisko Kristu, kristietības Kristu jeb cilvēciskās interpretācijas Jēzu Kristu. Katrai konfesijai savs, jo katrai ir sava atšķirīga ticības atziņa. Šis Kristus nav identisks ar Bībeles Jēzu Kristu ne tikai atšķirīgas atziņas dēļ, bet arī tāpēc, ka baznīca stiprā mērā ir pārvērtusies par organizāciju, kas ir saplūdusi ar pasauli. Kristietībā ir ienākušas maldu mācības, kas arī ir atšķaidījušas tās sākotnējo būtību. Baznīcas kristietība ir ļoti sarežģīta parādība. Ar savu sinkrētisko raksturu tā ir uzņēmusi sevī tādus elementus, kas sākotnēji kristietībai nav piederējuši. Rezultātā baznīcas Kristus tēls šodien ir izplūdis un stipri segmentēts, pielāgots laikmeta prasībām, liberalizēts un izkropļots.

3. Personiskās ticības Jēzus Kristus. Tas, iespējams, pat ļoti atšķiras no šodienas baznīcas dogmatiskā Kristus tēla, un tomēr arī mūsu personīgās ticības Kristus ir interpretācijas Jēzus Kristus, tikai tā ir mūsu individuālā interpretācija. Mēs no Kristus galvenokārt gribam Viņa palīdzību, dziedināšanu, labklājību. Tas nav tas kristietības oriģināls, ko uz šo pasauli atnesa Dieva Dēls. Ir jāatzīst, ka mūsu individuālā ticība arī nav identiska ar Bībeles Kristus mācību. Mēs esam savu Kristu pielabojuši, izmainījuši un liberalizējuši. Nav jācenšas Jēzus mācību atsvaidzināt, pielāgot laikmetam, padarīt pievilcīgāku vai vienkārši uz evaņģelizācijas makšķeres uzkarināt citu burkānu, kas cilvēkiem labāk patiktu.

Kristietības centrs ir Bībeles Jēzus Kristus. Nevis gadu gaitā baznīcas dogmatizētais, interpretētais, caur grēka ielaišanu sevī izmainītais Kristus. Bībeles Jēzus Kristus un šodienas kristietības Kristus nav viens un tas pats. Tas ir ārkārtīgi svarīgi kristietībai, jo, ja Bībeles Kristus tiek izmainīts, tad tā vairs nav kristietība. Tāpēc mums šodien ir jārunā par kristietības krīzi.
_____________________

Pasūti savu Dr. Ilmāra Hirša jaunāko grāmatu "DIEVA DĒLS cilvēku rokās" rakstot uz [email protected] Grāmatas cena šobrīd tikai 8 eur.

Ko tad īsti nozīmē Vasarsvētki? – Edgars Deksnis 01.06.2020

Ko tad īsti nozīmē Vasarsvētki? – Edgars Deksnis 01.06.2020

Baznīcai šie svētki nav tikai saistīti ar vasaru, bet tie vairāk ir saistīti ar notikumu, kas ir aprakstīti Apustuļu darbu grāmatā, kad Jēzum ejot atpakaļ pie Sava Tēva Debesīs, Viņš sūta Svēto Garu, kurš nāk pār ticīgajiem, nāk pār kristiešiem, un mēs šos svētkus varam arī saukt par tādiem kā draudzes dibināšanas svētkiem, Kristus dibina savu draudzi.

RĪGAS MATEJA DRAUDZE - SVĒTĀ GARA PRIEKS (31.maijs, 11:30)

“SVĒTĀ GARA PRIEKS”

DIEVKALPOJUMA TIEŠRAIDE
31.05.2020 11:30

Mācītājs: Ilmārs Hiršs
Sludinātājs: Matīss Babrovskis
Uzruna bērniem: Glorija Elizabete Prūse
Kalpo: Mateja draudzes apvienotais koris un pielūgsmes grupa
Pielūgsmes vadītājs: Māris Dravnieks
Bībeles lasītāji: Juris un Ieva Krišjāņi
Skaņa: Filips Tālbergs
Gaisma: Ivars Nagainis
Projekcija: Jānis Pāvils Miļevskis
Video: Pēteris Tīss, Oto Rudovičs, Gustavs Nagainis

Nojaukt un uzcelt mūrus – Matīss Babrovskis | 30.05.2020

Nojaukt un uzcelt mūrus – Matīss Babrovskis | 30.05.2020

Padomā par savas dzīves mūriem, kuri mūri Tev ir jānojauc ,kas Tev ir jāpārvar, lai ieietu apsolītajā zemē, lai ieietu tajā, ko Dievs Tev ir iecerējis. Un kuri mūri Tavā dzīvē varbūt ir jāatjauno, kuri ir bijuši izpostīti, bet Tev ir ar dievpalīgu tie no jauna jāuzceļ, Tev iespējams ir jāatjauno savus paradumus lasīt Bībeli, lūgt, iespējams Tev ir jāatjauno kādas attiecības ar uzticamiem cilvēkiem, kas par Tevi var lūgt, iestāties, kas kopā ar Tevi var cīnīties, iespējams, ka Tev ir jāatjauno attiecības ar pašu Dievu, lai būtu mierā, pārliecībā un saņemtu to svētību, kas nāk no Debesīm.

Mežgalciema baptistu draudze

Mūsu novadnieka, baptistu draudžu celmlauža Jēkaba Skujas-Dingšes 200gades piemiņas video dievkalpojums.
Četri garīdznieki, pieci emeritētie mācītāji. Uz šo brīdi 50 dziedātāji un mūziķi no astoņām draudzēm (līdz nedēļas beigām šie skaitļi augs).
Skatieties Vasarsvētkos, 31.maijā 16:00 LBDS Muzikālās kalpošanas facebook lapā.

Jauniešu nometne jūlijā – Edgars Deksnis | 29.05.2020

Jauniešu nometne jūlijā – Edgars Deksnis | 29.05.2020

Latvijas valdība no 1. jūnija ir atļāvusi noturēt nometnesm, tāpēc jauniešiem jūlija beigās mēs plānojam apmēram nedēļu garu nometni, kur ir iespēja pieteikties ikvienam jaunietim, lai pavadītu nedēļu kopā Mateja jauniešu pulkā. Ja Tu gribi iestāties šajā rindā, tad aicinām Tev rakstīt epastu uz [email protected], un draudzes sekretāre Tavu epastu nosūtīs tālāk nometnes vadītājam, lai arī ar jums komunicētu par to, kad un kā nometne plānojas, un cik tā maksās, kur tā būs un kāds būs tās saturs.

Parādīt nepelnītu mīlestību – Matīss Babrovskis | 28.05.2020

Parādīt nepelnītu mīlestību – Matīss Babrovskis | 28.05.2020

Pirmkārt, aicinām, ka Tu vari atskatīties uz savu dzīvi un padomāt par tiem cilvēkiem, kuri Tevī ir investējuši, ieguldījuši, parādījuši nepelnītu mīlestību vai pat uzticējuši kādas atbildības, kurām vēl tajā brīdī nebijām gatavi, un ļāvuši mums augt.

Otrkārt, izvērtē to, vai ir cilvēki, kuros Tu varētu šajā brīdi ieguldīt, parādīt mīlestību, Tu varbūt redzi viņos kaut kādu potenciālu, kuru viņi paši vēl nav ieraudzījuši. Mums ir jābūt tiem, kas rāda mīlestību, sēj svētību šajos cilvēkos, un mēs nezinām, kādi būs tie augļi, bet ja mēs sējam uz svētību, tad mēs arī pļausim uz svētību.

Izvēle un patiesība – Ainars Baštiks | 27.05.2020

Izvēle un patiesība – Ainars Baštiks | 27.05.2020

Ko tad mēs izvēlamies - atklāt visu patiesību, un arī to, ko negribam vai kas nav tik skaists un patīkams, vai izvēlēties daļu no patiesības, to kas ir skaists, kas ir patīkams, kas mums ir tuvāks?
“Atzīstiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa ev. 8:32)

Regulārā grēku nožēla – Edgars Deksnis | 25.05.2020

Regulārā grēku nožēla – Edgars Deksnis | 25.05.2020

Šī prakse, ka mēs regulāri atgriežamies no saviem grēkiem, izsveram savu sirdi, noliekam to Dieva priekšā, pirms tam lūdzam, lai Dievs uzrāda, kas ir tie mūsu grēki, kas mums ir jānožēlo. Tā ir tāda pazemības forma, kurā mēs sakām: “Dievs, es Tavā priekšā neesmu cienīgs būt, ar Tevi salīdzinājumā es esmu nekas”. Bet šī regulārā grēka nožēla, varbūt par vairākas reizes dienā, tas ir kaut kas, kas mūsu tīcību ceļ izaugsmei. Ja mēs vēlamies dzīvot ticības izaugsmes pilnu dzīvi, mēs varam un mums vajag arī šodien nožēlot savus grēkus.

RĪGAS MATEJA DRAUDZE - SVĒTĀ GARA MĪLESTĪBA (24.maijs, 11:30)

“SVĒTĀ GARA MĪLESTĪBA”

DIEVKALPOJUMA TIEŠRAIDE
24.05.2020 11:30

Mācītājs: Ainars Baštiks
Sludinātājs: Matīss Babrovskis
Pielūgsmes vadītāji: Laura un Matīss Kļaviņi
Kalpo: Mateja draudzes pielūgsmes grupa
Bībeles lasītāji: Laura un Māris Kaļinkas
Skaņa: Ronalds Robalts
Gaisma: Ivars Nagainis
Projekcija: Jānis Auzāns
Video: Pēteris Tīss, Oto Rudovičs, Gustavs Nagainis

Nebūsim vieni – Matīss Babrovskis | 23.05.2020

Nebūsim vieni – Matīss Babrovskis | 23.05.2020

Vai Tev ir kādi ļoti tuvi cilvēki, ar kuriem Tu vari pabūt kopā, kuri investē Tevī, un kuros galu galā investē arī Tu pats? Ja Tev tādi nav, pārej pāri saviem kontaktiem telefonā, varbūt Tev ir kādi draugi, ar kuriem ir vērts sanākt kopā, kopīgi pielūgt Dievu, pārlasīt Bībeli, kādas nodaļas pārrunāt, kādas tēmas pārrunāt, vienkārši to, kas notiek dzīvē, Tavas cīņas, izaicinājumus, un galu galā, ja tas notiek svētdienā, arī baudīt kopā dievkalpojumu, kopā dziedāt, kopā pārdomāt Vārdu un stiprināt cits citu. Ja Tev nav mazās grupas, un Tev nav šādu cilvēku, uzraksti mums [email protected], es ticu, ka kāda grupa būs vēlīga Tevi uzņemt pie sevis, lai mēs varam būt kā draudze vienota.

Ieklausīties Dieva balsī – Ainars Baštiks | 22.05.2020

Ieklausīties Dieva balsī – Ainars Baštiks | 22.05.2020

“Bet Dievs, atstādams neievērotus nezināšanas laikus, tagad aicina visus cilvēkus visur atgriezties no grēkiem.” (Apustuļu darbi 17:30)
Gluži kā Waze vienmēr aicina atgriezties atpakaļ uz izvēlēto maršrutu, tā arī Dievs šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, aicina mierīgi, klusi, bet nepārtraukti visus cilvēkus, visur atgriezties no grēkiem un turēties pie tā ceļa, kas aizved pie Tēva mūžībā. Lai Dievs mums palīdz vienmēr nostāties uz pareizā ceļa un paklausīt Dieva balsij, kas mūs aizvedīs pie mērķa.

Bībeles spēks – Edgars Deksnis | 21.05.2020

Bībeles spēks – Edgars Deksnis | 21.05.2020

Dieva Vārds ir dzīvs, Dieva Vārds darbojas, Dieva Vārds var mainīt, viņš var mainīt ikvienu. Un dažkārt varbūt mēs pret Bībeli varam izturēties diezgan otršķirīgi, nepietiek tikai, ja mēs Bībeli izlasām vienu reizi dzīvē. Katram cilvēkam, kurš vēlas, lai viņa prāts, lai viņa sirds savā ziņā būtu dzīva, ir vajadzīgs tas, ka Bībele ir viņa ikdienas centrā, ka mēs regulāri atgriežamies pie šī Dzīvības Vārda. Un tamdēļ neatkarīgi no tā, kur Tu šajā brīdī atrodies, iedrošinām Tevi atvērt Bībeli un arī palikt Dieva Vārdā, lasīt to. Bet svarīgi ir tas, vai mēs sapratīsim izlasīto, tādēļ pirms lasām, mēs varam lūgt Dievam, lai Viņš palīdz mums to saprast

“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta tiesnesis.” (Vēstule Ebrejiem 4:12)

Dieva valstība un prāts – Matīss Babrovskis| 20.05.2020

Dieva valstība un prāts – Matīss Babrovskis| 20.05.2020

“Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”

Kā Dieva prāts var notikt šeit virs zemes caur Tavu dzīvi, caur Tavu rīcību, caur Taviem vārdiem, caur Taviem smaidiem, caur Tavu iedrošinājumu jebkur, kur Tu esi, jo mēs esam Dieva vēstneši, mums ir liels uzdevums, liela pavēle, kas mums ir iedota, kas ir pāri mūsu saprašanai, kas ir pāri mūsu spēkam un iespējām, bet ar Dieva spēku tā ir paveicama, un Tu esi daļa no Dieva super komandas. Tā kā lai Tev izdodas īstenot to, lai Tev izdodas paklausīt Dievam, lai Tev izdodas pārvarēt pašam sevi un piedzīvot to, ka Dieva spēks parādās Tavā dzīvē.

Dzīvot līdzsvarā – Ainars Baštiks | 19.05.2020

Dzīvot līdzsvarā – Ainars Baštiks | 19.05.2020

“Mēs nepiekūstam, bet, lai gan mūsu ārīgais cilvēks sadilst, mūsu iekšējais dienu no dienas atjaunojas. Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. (2.Kor. 4:16-18)
Rūpēsimies gan par ārējo un redzamo, par to ikdienišķo, gan arī par to apslēpto un iekšējo, kas ir cilvēka raksturs, kas ir cilvēka personība, kas ir cilvēka pasaules uzskats, kas ir katra cilvēka ticība. Iekšēja parliecība jeb cilvēka iekšējās vērtības jau nosaka mūsu izvēles. Un mūsu katra cilvēka iekšējā personība un raksturs arī nosaka mūsu attieksmi pret apstākļiem. Un ļoti bieži jau mēs nevaram apstākļus mainīt, bet mēs varam savu attieksmi veidot un savas izvēles kontrolēt.

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Atjaunotais es – Matīss Babrovskis | 18.06.2020
RĪGAS MATEJA DRAUDZE - “ATJAUNOTAIS ES” (14.jūnijs, 11:30)
Dievkalpojumi Matejā | 10.06.2020
Dieva griba mūsu dzīvē – Edgars Deksnis | 08.06.2020
RĪGAS MATEJA DRAUDZE - “DZĪVE PĒC COVID 19. JAUNAIS NORMĀLAIS” (7.jūnijs, 11:30)
Neļauties netaisnībai – Matīss Babrovskis | 05.06.2020
Būsim gatavi – Edgars Deksnis | 05.06.2020
Kāda ir mana piederība? – Ainars Baštiks | 04.06.2020
Iespēja visu restartēt – Matīss Babrovskis | 02.06.2020
Ko tad īsti nozīmē Vasarsvētki? – Edgars Deksnis 01.06.2020
RĪGAS MATEJA DRAUDZE - SVĒTĀ GARA PRIEKS (31.maijs, 11:30)
Nojaukt un uzcelt mūrus – Matīss Babrovskis | 30.05.2020

Location

Telephone

Address


Matīsa Iela 50b
Riga
1009

Opening Hours

Monday 07:00 - 23:00
Tuesday 07:00 - 23:00
Wednesday 07:00 - 23:00
Thursday 07:00 - 23:00
Friday 07:00 - 23:00
Saturday 07:00 - 23:00
Sunday 07:00 - 23:00
Other Religious Centers in Riga (show all)
Biķeru Svētās Katrīnas baznīca Biķeru Svētās Katrīnas baznīca
Biķernieku Iela 146
Riga, 1079

Tēva Ceļš Tēva Ceļš
Grostones Iela 6b, Olimpiskā Centra 4.stāva Konferenču Zāle
Riga, LV-1013

Māsas kalpones Māsas kalpones
Enkura Street 9
Riga, LV-1048

Mīlēt un ļaut citiem iepazīt Dieva mīlestību

Bolderājas draudze Bolderājas draudze
Lielā Iela 45
Riga, LV-1016

Bolderājas evaņģēliski luteriskā draudze

Rīgas Lutera Draudze Rīgas Lutera Draudze
Torņakalna Iela 5
Riga, LV-1004

Rīgas Lutera baznīcu daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu. Draudzē kalpo mācītāji Indulis Paičs, Kaspars Simanovičs un Linards Rozentāls.

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca
Čiekurkalna 1. Līnija 78
Riga, LV - 1026

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca Čiekurkalnā. Draudzē kalpo palīgmācītājs Uldis Priede un mācītājs Gundars Ceipe. Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00

Good News Church, Riga Good News Church, Riga
99 Ūnijas Iela
Riga, 1084

Церковь, в которой хочется быть!

Free Tours In Riga Free Tours In Riga
Kalēju Iela 7
Riga, 1050

Where: The Laima clock- the most popular place to meet in Riga. Look for our guide in a blue t-shirt. !Romantic and exclusive tour at 8 pm

Церковь "Божья Семья" Церковь "Божья Семья"
Mastu 4
Riga, LV-1045

Церковь "Божья Семья", Рига, пастор Андрей Кочкин

Pēdējo Dienu Svētie Latvijā Pēdējo Dienu Svētie Latvijā
Baznīcas Iela 31
Riga

http://www.jezuskristusbaznica.org

Rīgas Mārtiņa draudze Rīgas Mārtiņa draudze
Slokas Iela 34
Riga, 1048

Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze

Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia Guru Gorakhnath Mandir Riga, Latvia
Dignajas Str 2
Riga

This is Sri Guru Gorakhnath Mandir and Natha Yoga Sadhana Kendar in Latvia, Riga. Šis ir Sri Guru Gorakhnath Mandirs un Natha Jogas Sadhanas centrs Rīgā, Latvijā.