Rīgas Lutera Draudze

Rīgas Lutera baznīcu daudzi pazīst arī kā Torņakalna baznīcu. Draudzē kalpo mācītāji Indulis Paičs, Kaspars Simanovičs un Linards Rozentāls.

Mission: Cilvēkam ceļā

Rīgas Lutera Draudze

Šodien, 26. aprīlī, plkst. 10:50 aicinām uz kopīgu svētbrīdi un satikšanos Torņakalna virtuālajā telpā Zoom:
Adrese: https://zoom.us/j/8510447450
Meeting ID: 851 044 7450
Parole: 281988

26. aprīļa svētbrīdis Rīgas Lutera draudzē.

Kas ir labais gans? Tas, kurš mīl to, kas ar tevi notiek. Kurš mīl tevī to, kas šobrīd tevī notiek. Kas ir ar tevi tur, kur tu šobrīd esi. Ar kuru kopā tu sāc nojaust, ka, lai arī pasaule ir kājām gaisā un nekas vairs nebūs kāds bijis, un daudz kas nekad vairs nebūs labi, arī šādā pasaulē dīgst zāle.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa, 11. līdz 16. pants.

Linda Naudiņa (balss un klavieres), Ēriks Loks (balss un ģitāra) un Ingūna Grīnberga (ērģeles) izpilda:
Ē. Loka “Neparasti”,
104. korāli “Es zinu, dzīvo Glābējs mans”,
300. korāli “Ņem manu sirdi, Žēlotāj”,
“Māci man ticēt, Kungs” Ē. Loka aranžējumā,
393. korāli “Tu esi, Kungs”,
Ē. Loka “Zvaigzne”.

Ieraksts tapis sadarbībā ar Dicethrow Films

Draudzes darbs var turpināties tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
http://luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedojumi/
https://www.paypal.me/luteradraudze

youtube.com

26.04.2020., Jņ 10:11-16, “Četrdesmit dienas”

26. aprīļa svētbrīdis Rīgas Lutera draudzē.

Kas ir labais gans? Tas, kurš mīl to, kas ar tevi notiek. Kurš mīl tevī to, kas šobrīd tevī notiek. Kas ir ar tevi tur, kur tu šobrīd esi. Ar kuru kopā tu sāc nojaust, ka, lai arī pasaule ir kājām gaisā un nekas vairs nebūs kāds bijis, un daudz kas nekad vairs nebūs labi, arī šādā pasaulē dīgst zāle.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 10. nodaļa, 11. līdz 16. pants.

Linda Naudiņa (balss un klavieres), Ēriks Loks (balss un ģitāra) un Ingūna Grīnberga (ērģeles) izpilda:
Ē. Loka “Neparasti”,
104. korāli “Es zinu, dzīvo Glābējs mans”,
300. korāli “Ņem manu sirdi, Žēlotāj”,
“Māci man ticēt, Kungs” Ē. Loka aranžējumā,
393. korāli “Tu esi, Kungs”,
Ē. Loka “Zvaigzne”.

Ieraksts tapis sadarbībā ar Dicethrow Films

Draudzes darbs var turpināties tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
http://luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedojumi/
https://www.paypal.me/luteradraudze

Kas ir labais gans? Tas, kurš mīl to, kas ar tevi notiek. Kurš mīl tevī to, kas šobrīd tevī notiek. Kas ir ar tevi tur, kur tu šobrīd esi. Ar kuru kopā tu sā...

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
SEPTĪTĀ DIENA
Šodien ir jāēd apelsīni. Es reiz redzēju Adventa vainagu ar apelsīniem. No vienas puses tas bija vainags kā vainags – skujas un čiekuri, skujas un čiekuri. Skuju taka, tā teikt. Un dzīve dažkārt tāda šķiet – kā skuju taka, kurā šad un tad caur lieliem atstatumiem iedegas gaisma, bet, patiesībā, visu aizņem tikai skujas un čiekuri. Bet tad piepeši vainaga otrajā pusē, beigās, kad šķiet visas iespējas jau nokavētas un esam samierinājušies ar likteni, bija paslēpti apelsīni. Mūsu būtība nav skujas un čiekuri, bet zaigojoši apelsīni ar savu svaigumu, sulīgumu, saldumu, saules mīlēti un saulē radušies. Mēs esam gaisma. Mēs esam mīlēti. Mēs esam kā šie apelsīni. Lai arī šobrīd esam kā aukstā ziemā, apelsīni mums vēstī ko citu – tuvojas vasara. Viss var būt citādāk. Skujas un čiekuri pārvēršas apelsīnos. Tāpēc šodien ir jāēd apelsīni.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

youtube.com

25.04.2020., "Iepazīsti Lutera baznīcu"

IEPAZĪSTI LUTERA BAZNĪCU UN DIENAS LOZUNGA VĀRDU

Jēzus saka: Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, tāpat kā Es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es jums esmu sacījis tādēļ, lai Mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. (Jņ 15:10–11)
http://www.lelb.lv/lv/?ct=lasijumi

Mācītājs Kaspars Simanovics pastāsta par kādu no ikdienā mazāk redzamajām Rīgas Lutera baznīcas daļām un līdzdala pārdomas par dienas Lozunga vārdu, aicinot ļaut Lozunga noskaņai iekrāsot dienas gaitu.

Pateicamies par jūsu atbalstu Rīgas Lutera baznīcas uzturēšanai!
http://luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedo/
https://www.paypal.me/luteradraudze

Jēzus saka: Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs paliksiet Manā mīlestībā, tāpat kā Es esmu turējis sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā. To Es jums esm...

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
SESTĀ DIENA
Mācīsimies satvert mirkli. Uztvert to, kas ir. Pamanīt. Sajust. Sasmaržot. Sagaršot. Lai tas notiktu, mums ir jābūt vērīgiem un ieinteresētiem. Dvēsele var atvērties tikai tam, kam tā ir pievērsusies. Tas, kas notiek mums apkārt, mūs traucē tik ilgi, kamēr mēģinām to apkarot un ar to cīnīties. Mums arī nav jādodas visam līdz, kas notiek ap mums. Mums nav jāizlasa visas grāmatas, kuras pamanam, nav jāapēd viss, ko pagaršojam, nav jāsasmaržojas ar visu, kas patīkami smaržo. Pajautāsim sev – par ko es šodien ieinteresējos? Kas mani uzrunāja? Kam ziņķārīgi pievērsos? Kurš bija tas mirklis, kuru man gribējās satvert? Ja tāds bija, pasaki tam paldies. Jo no šādiem brīžiem mēs dzīvojam un augam.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
PIEKTĀ DIENA
Klausīmies balsīs. Ne tajās, kas skan no televizora vai planšetes ekrāna. Ne tajās, kas mūs brīdina par vīrusu, ieejot lielveikalā. Varbūt tā arī ir problēma – laikā, kad apkārt skan tik daudz balsu, tik grūti sadzirdēt savējās. Manā dzīvē ir viss, kas tajā notiek, un visam tajā ir sava balss. Arī bailēm, bēdām, bažām, nemieram, dusmām. Nevienu visu dzīvi kājām gaisā apgriezošu zaudējumu nevar salabot un kā slimību izslimot. Reiz ieradies manā dzīvē, tas tur paliek uz visiem laikiem. Nāve, slimība, darba vai māju zaudējums, attiecību sabrukums, izsūtīšana, nodevība, piedzīvota vardarbība, drauga pašnāvība, katastrofa. Reiz ierakstījies manas dzīves simfonijā, tas vairs nekad no tās neizdzēsīsies. Tas skanēs. Un, lai manā dzīvē pēc iespējas vairāk viss saskanētu kopā, man ir jāmācās ļaut skanēt arī šīm balsīm, kas vēstī par lielajām sāpēm un lielajiem zaudējumiem. Man ir jāmācās ar šīm balsīm sarunāties. Jo tās ir no manas simfonijas, no manas dzīves. Jāmācās par to runāt un ļaut tam runāt uz mani.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
CETURTĀ DIENA
Šodien mēģini negribēt un nevarēt. Labie padomi katrai dienai izveidot struktūru un plānu un pie tā turēties der tikai līdz brīdim. Tu skaties uz šo visu, kas Tev ir jāgrib darīt, bet Tu nedz vari, nedz gribi. Jo dzīve tā nefunkcionē. Mēs neesam būtnes, kurām ir tikai jāsaņemas un tad viss notiek. Kad nevaram un negribam, tad sev pārmetam. Man ir jābūt tādai un tādam! Ir dienas, kurās ne struktūra, ne pulkstenis, ne apņemšanās, ne griba, bet gan tikai un vienīgi mans ķermenis man pasaka, ko es patiesībā varu un gribu. Varbūt skaļos vārdus par ieklausīšanos sevī un Dievā ir jāsāk iemiesot dzīvē ar ieklausīšanos savā ķermenī. Viņš negrib. Viņš nevar. Varbūt tas nozīmē, ka tam, ko es varu un tam, ko es gribu, vēl nav pienācis laiks. Varbūt šodien tas vēl nav būtiski. Bet laiks pienāks. Laiks vienmēr pienāk. Un, kad tas pienāk – īstais laiks, gribēt un varēt ir tikpat viegli kā elpot.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
TREŠĀ DIENA
Šodien es mācīšos sadzirdēt eņģeļus. Jo, kad dzīve brūk, Tev ir jāzina, ka, iespējams, atklāsies, ka kādi cilvēki, kuri ikdienā ir Tev līdzās – radinieki, kolēģi vai draugi – izrādīsies nederīgi palīdzētāji. Kaut kādu iemeslu dēļ viņi sāpinās vairāk, nekā palīdzēs. Tad nav jābaidās šiem cilvēkiem pateikt Nē. Pateikt skaidru Nē tiem, kas neņem nopietni manas bēdas un jūtas. Tas nekas, ka viņi kaut kas Tev ir. Ja viņi ir, tad arī būs – pēc tam, kad viss šis beigsies. Bet šobrīd laikam nē. Un varbūt pamanīsi, ka par krīzes ceļa negaidītiem Tevis līdzgaitniekiem kļūst cilvēki, par kuriem Tu to nemaz nedomāji. Piepeši viņi kļūst par eņģeļiem – apmaksātiem un neapmaksātiem, kas pasaka īstos vārdus vai vienkārši paklusē kopā, vai apskauj, vai kā citādi – bet viņu klātbūtnē tu vienkārši sajūties labāk, it kā no viņiem starotu mirdzums un mīlestība. Šie cilvēki ir lielas dāvanas. Tie ir eņģeļi, cilvēki, kuriem nebūs bail no mūsu bēdām, izmisuma, bailēm, pašpārmetumiem, dusmām un asarām. Visi citi, kuri mums nespēj darīt labu, lai pagaidām pastāv malā.
Šodien es mācīšos šos eņģeļus sadzirdēt.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
OTRA DIENA
Kad Tavā dzīvē notiek kaut kas patiešām traks – smagi saslimst vai nomirst Tev nozīmīgs cilvēks vai notiek kāds cits pietiekami liels sabrukums un krīze, Tu dzirdēsi daudzus padomus un komentārus. Tev nav jābūt tik bēdīgam. Visam, kas notiek, ir kāda jēga. Priecājies, ka vismaz tik ilgi viss bija labi. Tu esi stiprs un gudrs, tu tiksi galā. Šī pieredze padarīs Tevi stiprāku. Mēs iziesim no šis krīzes gudrāki. Tu vari visu sākt no jauna. Taču šādi uzmundrinājumi nepalīdz. Tos dzirdot, Tu vēl vairāk sajūti, ka Tevi nesaprot. Kad notiek kas patiešām tik traks, vienīgais, kas palīdz, ir godīga apzināšanās – viss ir tieši tik traki, kā man liekas. Viss ir tieši tik bēdīgi, tik briesmīgi, kā man šķiet. Un neviens nespēj man palīdzēt. Tomēr zini – lai arī ir noticis kaut kas tik traks, Tu pats neesi traks. Kad notiek kas nenormāls, mēs arī nenormāli reaģējam. Un tas ir pilnīgi normāli. Nevienam nav tiesību mums to pārmest. Nebaidies reaģēt nenormāli. Jo tas ir normāli.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

Teoloģiskā diskusija - Baznīcas gads

Saruna par Baznīcas gada nozīmi ar Rīgas Lutera draudzes mācītājiem Linardu Rozentālu, Kasparu Simanoviču un Induli Paiču.

[04/20/20]   Saruna par Baznīcas gada nozīmi ar Rīgas Lutera draudzes mācītājiem Linardu Rozentālu, Kasparu Simanoviču un Induli Paiču.

7 nedēļas pretī vasarai. Otrā nedēļa.
VIENA DIENA
Šodien pajautā sev – kas šajā laikā Tev sāp visvairāk? Nosauc to vārdā. Un aptver, ka neviens nevar Tavā vietā to izsāpēt. Neviens ārpusē nesaprot, kā Tu jūties iekšpusē. Šajā pasaulē ir sāpes, kurām nelīdz nekādi uzmundrinājumi, nekādi risinājumi. Ir sāpes, kuras nav iespējams vienkārši atstāt sev aiz muguras, pārkāpt tām pāri. Lai tās izsāpētu, Tev ir vajadzīgs kāds, kurš Tavas sāpes pieņem un jūt. Kurš ir ar Tevi – tā vai citādi – kamēr To šokā raugies uz izrauto tukšumu savā dzīvē. Ir lietas, kuras nevar salabot. Tās var tikai nest. Iznest. Panest. Aiznest. Kopā ar kādu. Vai Tavā dzīvē ir tāds “kāds”? Ja nē, atrodi. Meklē, kamēr atradīsi. Tā ir Tava atbildība. Pret sevi un to, kas sāp visvairāk. Ja ne šodien, tad rīt.
Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

Rīgas Lutera Draudze

Šodien, 19. aprīlī, plkst. 10.50 aicinām sapulcēties uz kopīgu svētbrīdi un sadraudzību Torņakalna virtuālajā telpā vietnē Zoom:
https://zoom.us/j/8510447450
Meetings ID: 851 044 7450
Parole: 281988

19. aprīļa svētbrīdis Rīgas Lutera baznīcā.

Konfrontējušies ar savas dzīvības apdraudējumu, pieņēmuši šo iespējamo zaudējumu un izlīguši ar to, viena daļa cilvēku iemantos papildus drosmi, iedvesmu un motivāciju. Piedzimstot jaunai dzīvei, viņos būs pietiekami daudz iekšējā resursa, lai turpinātu augt, veidoties un nobriest. Jautājums tikai – uz ko? Ar spēcīgu impulsu vien nepietiek, vajadzīgs virziens, vajadzīgs ietvars, kurā cilvēka dzīve var izpausties.

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 20. nodaļa, 19. līdz 31. pants.

Linda Naudiņa (flauta un balss), Laima Zandarta (flauta un balss) un Ingūna Grīnberga (ērģeles un klavieres) atskaņo:
korāli Nr 146 “Ak, nāciet un sāciet”;
“Tā, kā briedis”;
“Man žēlastība dāvāta”;
korāli Nr 148 “Brīnišķīgais Ķēniņš”;
korāli Nr 401 “Ved mani, Dievs”.

Ieraksts tapis sadarbībā ar https://dicethrowfilms.eu/

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
http://luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedojumi/
https://www.paypal.me/luteradraudze

youtube.com

19.04.2020., K.Simanovičs, Jņ 20:19–31, “Nomirt, lai piedzimtu”

19. aprīļa svētbrīdis Rīgas Lutera baznīcā.

Konfrontējušies ar savas dzīvības apdraudējumu, pieņēmuši šo iespējamo zaudējumu un izlīguši ar to, viena daļa cilvēku iemantos papildus drosmi, iedvesmu un motivāciju. Piedzimstot jaunai dzīvei, viņos būs pietiekami daudz iekšējā resursa, lai turpinātu augt, veidoties un nobriest. Jautājums tikai – uz ko? Ar spēcīgu impulsu vien nepietiek, vajadzīgs virziens, vajadzīgs ietvars, kurā cilvēka dzīve var izpausties.

Mācītājs Kaspars Simanovičs.
Lasījums: Jāņa evaņģēlija 20. nodaļa, 19. līdz 31. pants.

Linda Naudiņa (flauta un balss), Laima Zandarta (flauta un balss) un Ingūna Grīnberga (ērģeles un klavieres) atskaņo:
korāli Nr 146 “Ak, nāciet un sāciet”;
“Tā, kā briedis”;
“Man žēlastība dāvāta”;
korāli Nr 148 “Brīnišķīgais Ķēniņš”;
korāli Nr 401 “Ved mani, Dievs”.

Ieraksts tapis sadarbībā ar https://dicethrowfilms.eu/

# Torņakalna mediatēka var pastāvēt tikai pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies par sniegto atbalstu!
http://luteradraudze.lv/draudzes-dzive/ziedojumi/
https://www.paypal.me/luteradraudze

Svētbrīdis Rīgas Lutera baznīcā 2020. gada 19. aprīlī. Konfrontējušies ar savas dzīvības apdraudējumu, pieņēmuši šo iespējamo zaudējumu un izlīguši ar to, vi...

7 NEDĒĻAS PRETĪ VASARAI. PIRMĀ NEDĒĻA.
Piektā diena.

Apsēdies. Kad esi apsēdies, svarīgi, lai tu justu kontaktu ar zemi. Sazemējies. Tavām pēdām stingri jābalstās uz zemes. Rokām jāatgulstas klēpī vai uz roku balstiem. Nesaspringsti, sēdi brīvi. Sajūti, kā ķermenis saskaras ar zemi un krēslu. Sajūti savu mugurkaulu. Tas sastāv no 24 skriemeļiem un pēdējais no tiem balsta mūsu smagās galvas. Iztēlojies sevi kā puķi, kura stiepjas pretī saulei. Tu esi labi iesakņojusies un tomēr kustīga puķe. Sēdi kā puķe. Ieklausies savā elpā. Nekontrolē to, bet ieklausies tajā ar ziņkāri. Apsēdies šodien. Apsēdies šodien tā.

***
Pašā ziemas vidū es atklāju, ka manī mīt neuzvarama vasara. Šo vasaru mēs arī iesim meklēt. Mums ir palikušas vien 7 nedēļas līdz vasarai. https://www.facebook.com/rigasluteradraudze/posts/2997183223675828?__tn__=K-R

Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

#7nedēļaspretīvasarai

Vai zinājāt, ka http://luteradraudze.lv/, izmantojot pogu “Atbalsti mūsu darbu”, pieejams arī tāds ērts rīks kā Swedbank banklinks?

Viena skaista dziesma kā pateicība ikvienam ziedotājam: https://www.youtube.com/watch?v=wDd08f4uCwE

7 NEDĒĻAS PRETĪ VASARAI. PIRMĀ NEDĒĻA.
Ceturtā diena.

Šodien daudzi ir dīkstāvē. Tomēr autobraucēji zina – arī tukšgaitā braucot var tikt uz priekšu. Tikai citādāk. Arī mūsu ķermenis un dvēsele atrodas tikai šķietamā tukšgaitā un dīkstāvē. Miegs līdzās nomodam, pauzes līdzās aktivitātēm, dīkas stundas līdzās radošiem pacēlumiem. Mūsu dzīvēm ir nepieciešams laiks, kurš mums šķiet nederīgs un nelietojams. Tas ir nepieciešams mūsu izaugsmei. Lai ienāktos augļi, tiem ir dienām un nedēļām ilgi bezjēdzīgi jākarājas pie koka vai krūma zariem. Dvēsele ir līdzīga šādiem augļiem. Pamaniet šodien to brīdi, kad atrodaties tukšgaitā. Pavērojiet, kā mainās ainavas gar jūsu acīm. Bet neizlaidiet no rokām stūri. Tukšgaitā stūrēt ir divkārt svarīgi. Jo riteņi ripo paši, tiem nav saķeres ar motoru. Arī dīkstāvē stingri turiet rokās savas dzīves stūri.

***
Pašā ziemas vidū es atklāju, ka manī mīt neuzvarama vasara. Šo vasaru mēs arī iesim meklēt. Mums ir palikušas vien 7 nedēļas līdz vasarai. https://www.facebook.com/rigasluteradraudze/posts/2997183223675828?__tn__=K-R

Mācītājs Linards Rozentāls
Foto: Valdis Bērziņš

#7nedēļaspretīvasarai

7 NEDĒĻAS PRETĪ VASARAI. PIRMĀ NEDĒĻA.

Pašā ziemas vidū es atklāju, ka manī mīt neuzvarama vasara. (A. Kamī)

Tāda arī ir dzīves centrālā vēsts. Mūsu būtības pamatos ir gaisma, nevis tumsa, mīlestība, nevis naids, vasara, nevis ziema, tas, kas dzimst, nevis tas, kas mirst. Mēs esam Dieva bērni.

Tas ir liels spēks, kas mīt mūsos. Tikai nereti mēs to vēl neesam iepazinuši.

Tas ir dzīvesspars, kas liek mums sasparoties dzīvot tālāk, pieņemt lēmumu būt atkal laimīgiem. Tas ir spēks, kas liek, kad esam dzīves boksa ringā notriekti pie zemes, tomēr celties, mainīt taktiku un turpināt dzīvot, cīnīties, cerēt. Tas ir spēks, kas palīdz mums nekļūt par bezpalīdzīgiem dzīves likstu sagrautiem upuriem. Tas palīdz kādam bankrotējošam uzņēmējam nākt klajā ar jaunām idejām, kamēr cits vientulībā sāk aiz bēdām nodzerties. Spēks, kas liek neņemt pierē kolēģa indīgo piezīmi, nevis trīs dienas vēl par to lauzīt galvu. Spēks, kas, lielai mīlestībai sabrūkot, liek nevis sabrukt pilnībā arī tev pašam, bet gan drīz vien uztaustīt jaunu jēgu savai dzīvei.

Spēks, kas mūs dziedina, iedvesmo, enerģizē, dod jaunu jēgu un nozīmi arī tad, kad visas iepriekšējās mirušas. Spēks, kas liek ticēt, ka mēs atkal būsim laimīgi. Tas ir elastīgs sīkstums, dzīvesspars un dzīvesspēks.

Spēks, kas noslēpumainā veidā dažos ir jau no dzimšanas, bet citiem tas jāmācās, tam jāatveras, tam jānotic, tam jāpamostas. Katrā no mums ir šis dzīvesspēks.

Mēs drīkstam atkal būt laimīgi un mēs tādi būsim.

Esmu savā dzīvē bieži redzējis, ka tieši šāda ziņa skan no lielām bēdām un sāpēm. Arī tad, kad bēdas ir tik lielas un izmisums tik milzīgs, ka to pat nevar iztēloties, arī tad – nāks diena un mēs būsim atkal laimīgi, vienalga, lai cik smags ir bijis likteņa sitiens. Vienā brīdī mostas sīksta apņēmība, lēmums, kas spēj caursist visbiezākos bēdu mūrus – mēs neļausim tiem mūs sagraut, izšķirt, saplosīt. Mēs būsim atkal laimīgi. Tas nozīmē kādā rītā pieņemt radikālu un nekaunīgu lēmumu, ka mēs vēlamies atkal dzīvē piedzīvot ko skaistu un labu. Tas nozīmē sākt atkal pamanīt skaisto un labo, tas nozīmē apzināti izvairīties no problēmām, nelaimju vēstnešiem un visa, kas tev nepalīdz celties, pasmaidīt, sajust atkal prieku. Kādu rītu ir jāiznāk ārā no kapa un jāzin, ka no šī brīža tu atkal esi dzīvs. Krīzes beigas ir saistītas ar mūsu gribu. Tā beidzas, kad tu pieņem lēmumu atkal būt laimīgs un sākt darīt priecīgas, banālas, skaistas, vieglas un trakulīgas lietas.

Mēs spējam augt un attīstīties arī visai smagos apstākļos. Cilvēks ir tāda būtne, kas vairāk līdzinās ķērpim, nevis kādam vārgam ziediņam. Cilvēks spēj pārvarēt smagas lietas bez nopietnām sekām un dzīvot laimīgi arī pēc lielām grūtībām un bēdām. Mēs esam nevis neuzvarami, bet spējīgi pārvarēt krīzes, sadziedēt brūces un dzīvot tālāk.

Pašā ziemas vidū es atklāju, ka manī mīt neuzvarama vasara.

Šo vasaru mēs arī iesim meklēt.

Mums ir palikušas vien 7 nedēļas līdz vasarai.

VIENA DIENA
Dodies pusstundu pastaigāties dabā. Nesteidzies. Palēnini savus soļus. Paliec stāvam. Mēģini sadzirdēt, sasmaržot, sajust – nedomājot par to, ko dzirdi, ko smaržo, ko jūti. Kādas skaņas tu dzirdi? Paseko līdzi viena vienīga putna dziesmai – kad viņš dzied un kad viņš apklust. Kā izskatās koki? Kā tu jūti vēju? Tas ir silts vai auksts uz tavas ādas? Ko tu sasmaržo? Kā tas smaržo? Šie nav jautājumi, uz kuriem tev ir sev jāatbild. Tie tikai palīdz tev visu uztvert ar pamodinātu skatu uz visu, kas ir. Daba mums māca vienkārši būt – nevērtējot, nespriežot, nejautājot “Kāpēc?”

Sameklē kādu klusu vietu. Tās tagad netrūkst. Skaņas ir kļuvušas klusākas, cilvēku mazāk. Klusums ir nevis kaut kā trūkums, bet bezgalīgu iespēju avots. Klusums mūs aptver, piepilda, palīdz dzīvot. Ārēju klusumu atrast nav grūti. Grūtāk ir ar iekšēju klusumu. Mums traucē domas, raizes, mūsu pašu sakustēšanās. Atrodi kādu klusu vietu, kurā vari atgriezties atkal un atkal.

Un izgulies labi! Pa īstam mēs varam pamosties vien tad, kad esam labi izgulējušies. Šodien, ja sajūti, ka neesi labi izgulējies, paguli pusdienas laiku! Kaut 20 minūtes. Miegs atjauno dvēseli un dzīvi, pamodina mūsu garu. Šodien ej ātrāk gulēt. Feisbuks un nakts ziņas pagaidīs. Ļauj sevī ieplūst spēkiem, kuru vēl tevī nav. Esi kā bērns, kurš guļ bezgalīgi ilgi un aug arī miegā – ķermeniski, dvēseliski un garīgi.

OTRA DIENA
Pavēro savus sapņus. Sapņi palīdz tev uzmanību pievērst tam, kas notiek tavā iekšējā pasaulē. Sapņi ir tavas dvēseles gleznas un fotogrāfijas, tavas jūtas, ko vēl nepazīsti. Pavērojot sapņus tu nokļūsti savas dvēseles neapzinātā laboratorijā, kurā vienmēr tiek mēģināts saprast un sakārtot visu, kas tevī notiek. Pievēršoties sapņiem mēs pievēršamies tam, kas mums palīdz sevi saprast un dziedināt. Kad ir grūti un bēdīgi, kad esam jo īpaši satraukti un bažīgi, pievēršamies sapņiem divkārt! Nevajag tos nekā skaidrot, tie darbojas arī bez visiem mūsu skaidrojumiem. Vienkārši vēro, atceries, pieraksti, pamani! Sapnis atklāj to, kas tevī notiek. Tas, kas tev nomodā esot šķiet skaidrs un saprotams, sapnī nostājas aizmugurē, bet priekšplānā iznāk tas, kas tevī ir apspiests un nepamanīts – un vēlas tapt integrēts tavā apzinātajā dzīvē. Vēro sapņus un pieraksti tos – jo ātrāk, jo labāk, jo vēlāk tos aizmirsīsi. Sapņi ir dabas gudrība. Dieva gudrība tevī.

TREŠĀ DIENA
Pamani šodien to brīdi, kurā tev kaut kas ir jāgaida. Pamani šo brīdī un mācies apzināti pagaidīt. Atlaid kontroli pār notiekošo. Vienkārši gaidi. Pie veikala kases, drošā atstatumā no citiem. Vai sabiedriskā transporta pieturā. Kad tu esi pēdējo reizi kaut ko gaidījis? Bez steigas, bes satraukuma, bez nepacietības? Dari to šodien – kad tev kaut kas būs jāgaida vai kaut kur jāuzgaida. Gaidot attīstās kaut kas, kas citādi nevar izaugt, kā tikai gaidot. Kad sēkla iesēta, ir jāgaida, lai tā uzdīgst. To nevar paātrināt, pasteidzināt. Gaidīšana ir uzticēšanās realitātei. Arī dzīvība izaug gaidīšanā, klusumā, tumsā – nevis tur, kur viss ir saplānots un skaidri nosprausts, bet tur, kur vēl nav skaidrs un zināms, kā viss būs, uz kurieni šis ceļš vedīs. Mācies gaidīt uzticoties. Nemēģini visu sasniegt uzreiz. Lai mūsu dvēseles uzplauktu, ir vajadzīgs laiks.

Mācītājs Linards Rozentāls.
Foto: Valdis Bērziņš

#7nedēļaspretīvasarai

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Riga?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Teoloģiskā diskusija - Baznīcas gads
Teoloģiskā diskusija – Grēku piedošana

Location

Telephone

Website

LuteraDraudze.lv

Address


Torņakalna Iela 5
Riga
LV-1004

Opening Hours

Monday 15:30 - 19:00
Tuesday 15:30 - 19:00
Wednesday 15:30 - 19:00
Sunday 12:30 - 15:00
Sunday 10:00 - 10:45
Other Religious Centers in Riga (show all)
Centrs Misija Centrs Misija
Akadēmija Laukums 1
Riga

Mēs esam kristiešu draudze. Mūsu mērķis izplatīt Kristus evaņģēliju, lai cilvēki, atgrieztos no grēkiem un iemantotu mūžīgo dzīvību.

TORŅAKALNS TORŅAKALNS
Torņakalna Iela 5
Riga, LV1004

Klusumā ar Dievu tu esi aizsargātākajā vietā pasaulē.

Māsas kalpones Māsas kalpones
Enkura Street 9
Riga, LV-1048

Mīlēt un ļaut citiem iepazīt Dieva mīlestību

Pēdējo Dienu Svētie Latvijā Pēdējo Dienu Svētie Latvijā
Baznīcas Iela 31
Riga

http://www.jezuskristusbaznica.org

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca
Čiekurkalna 1. Līnija 78
Riga, LV - 1026

Rīgas Evaņģēliski luteriskā Misiones baznīca Čiekurkalnā. Draudzē kalpo palīgmācītājs Uldis Priede un mācītājs Gundars Ceipe. Dievkalpojumi katru svētdienu plkst. 10:00

Word of Truth Word of Truth
Ģertrūdes 72
Riga, LV-1009

Pentecostal Church

Good News Church, Riga Good News Church, Riga
99 Ūnijas Iela
Riga, 1084

Церковь, в которой хочется быть!

Riga Drikung Ngaden Choling (Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community) Riga Drikung Ngaden Choling (Latvian Drikung Kagyu Buddhist Community)
Tērbates Iela 74
Riga, LV

Буддийская община Riga Drikung Ngaden Choling (Земля Пятичастного Пути Махамудры - тиб.)

Rīgas Mārtiņa draudze Rīgas Mārtiņa draudze
Slokas Iela 34
Riga, 1048

Rīgas Mārtiņa evaņģēliski luteriskā draudze

Riga Diamond Way Buddhist Center Riga Diamond Way Buddhist Center
Meža Iela 11
Riga, LV-1048

Rīgas Karma Kagju budisma centrs

Biķeru Svētās Katrīnas baznīca Biķeru Svētās Katrīnas baznīca
Biķernieku Iela 146
Riga, 1079

Церковь "Божья Семья" Церковь "Божья Семья"
Mastu 4
Riga, LV-1045

Церковь "Божья Семья", Рига, пастор Андрей Кочкин