Ogres Ev. lut. draudze

Ogres Ev. lut. draudze

Comments

Piedāvāju bērnu ceļojuma gultiņu. Zvanīt 29124758
Līdz 31.janvārim var pieteikties caur mūsu draudzes diakoniju. Ilma 26674407
Apbalvojums "Gada ogrēnietis 2018" Ogres Dome pieņēma lēmumu apbalvojumu "Gada ogrēnietis 2018" nominācijā "Sabiedriskais darbs" piešķirt Ogres ev. luteriskās draudzes priekšniekam Jānim Draulim. Ogres novada pašvaldības apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienas svētku pasākumā 18.novembrī plkst.16.30 Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē.
Par saviem sprediķiem domājot... ;)

Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes facebook lapa

youtube.com

Krusta ceļa ceturtā stacija

Krusta Ceļš Ceturtā Stacija

Mēs šodien daudz dzirdam par cilvēku ciešanām un iespējams ejam tādām cauri paši. Kāpēc ciešanas ir un kādēļ Dievs tās pieļauj? Ja virs zemes uz šo jautājumu...

kristapskravalis.com

un kā sākas Tavs rīts?

#2 - APP principi un prakses - "Rīta rituāls"

Augstas personīgās produktivitātes principi un prakses. 30 dienas, 1 video dienā no 2020. gada 1. aprīļa.

Kristaps Kravalis ir personīgās produktivitātes un "high performance" treneris, vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustības “HiPotential.lv” veidotājs, spēļu un atrakciju uzņēmuma "PlayPotential.lv" īpašnieks. LU Teoloģijas fakultātes maģistrantūras absolvents.

Seko līdzi jaunumiem:

* Lekcijas, semināri - kristapskravalis.com
* Jaunākie video Youtube - ej.uz/kkyoutube
* Publiskie pasākumi un jaunākā info - facebook.com/kristapskravalis
* Aizkulises un citi skatupunkti - instagram.com/neofiits

youtube.com

PRIEKA EĻĻA (Anete Kozlovska)

Prieka Eļļa 1. Jēzu Kristu, dzīvā Dieva Dēls Tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu ceļ Uz mūžiem smago nastu projām veļ. 2. Jēz...

youtube.com

Krusta ceļa trešā stacija

https://www.youtube.com/watch?v=H8PdJQGWXio
Trešā stacija

Mēs šodien daudz dzirdam par cilvēku ciešanām un iespējams ejam tādām cauri paši. Kāpēc ciešanas ir un kādēļ Dievs tās pieļauj? Ja virs zemes uz šo jautājumu...

youtube.com

Bībeles lasījums - Jaunās derības kalpošana

Laikā, kad nevaram apmeklēt draudzes un dievnamus klātienē, lai klausītos Dieva vārda lasījumus, mums ir jāmeklē citas iespējas, kā to darīt. No šodienas kat...

youtube.com

Krusta ceļa otrā stacija

Krusta Ceļa otrā stacija!
https://www.youtube.com/watch?v=Fh68QrjOc1o

Mēs šodien daudz dzirdam par cilvēku ciešanām un iespējams ejam tādām cauri paši. Kāpēc ciešanas ir un kādēļ Dievs tās pieļauj? Ja virs zemes uz šo jautājumu...

youtube.com

Krusta ceļa pirmā stacija

Krusta Ceļš pirmā stacija

Mēs šodien daudz dzirdam par cilvēku ciešanām un iespējams ejam tādām cauri paši. Kāpēc ciešanas ir un kādēļ Dievs tās pieļauj? Ja virs zemes uz šo jautājumu...

youtube.com

Svētdienas skolas nodarbība - Jēzus aizsargā mūs no ļaunā

bērniem un viņu vecākiem bus aizraujoši un svētīgi

Šajā nodabībā dzirdēsim stāstu par vistu, viņas cālēniem un cik daudz viņa ir gatava ziedot, lai pasargātu savus bērnus no uzbrucējiem, līdzīgi kā Jēzus to d...

Ogres novads

🍲 SKOLĒNI SAŅEMS BRĪVPUSDIENAS ARĪ ATTĀLINĀTĀS MĀCĪŠANĀS LAIKĀ

Arī attālinātās mācīšanās laikā, kad skolēni neiet uz skolu, bet mācās savā mājoklī, tiks nodrošinātas bezmaksas pusdienas tiem Ogres novada vispārizglītojošo skolu skolēniem, kuriem tās pienākas – šāds lēmums pieņemts Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 31. martā.

🔹KAS SAŅEMS BRĪVPUSDIENAS?

No šī gada 6. aprīļa līdz 2019./2020.mācību gada noslēgumam brīvpusdienas tiks nodrošinātas visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēni – viņiem ēdināšanas izdevumus uz pusēm sedz gan valsts un pašvaldība.

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 22.09.2016. saistošajiem noteikumiem “Par ēdināšanas pabalstiem” bezmaksas pusdienas tiks nodrošinātas skolēniem ar invaliditāti, skolēniem no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.

Brīvpusdienas saņems arī visi Ķeipenes pamatskolas un Taurupes pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni – viņiem bezmaksas pusdienas piešķirtas ar Ogres novada pašvaldības 2015. gada 15. oktobra lēmumu “Par brīvpusdienu piešķiršanu”, kā arī Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra skolēni.

🔹KĀ PIETEIKTIES BRĪVPUSDIENU SAŅEMŠANAI?

Laikā, kad mācības notiek attālināti, skolēna, kuram pienākas brīvpusdienas, likumiskajam pārstāvim jāaizpilda un Ogres novada izglītības pārvaldē jāiesniedz pieteikums (pieejams pašvaldības mājaslapā) brīvpusdienu saņemšanai, to nosūtot elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: [email protected] vai izmantojot tiešsaites formu
➡️ https://forms.gle/F1VzB8b4msyrMjjZ6

Pieteikums jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2020. gada 2. aprīlim.

Ja pieteikums tiks saņemts pēc 2. aprīļa, iespēja saņemt brīvpusdienas tiks nodrošināta nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, ja pieteikums nosūtīts līdz iepriekšējās dienas plkst.16.00.

🔹PUSDIENU SAŅEMŠANA – MĀJĀS VAI IZDALES VIETĀS?

Brīvpusdienu piegāde uz mājām primāri tiks nodrošināta tiem skolēniem, kuriem pašiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt brīvpusdienu saņemšanu pašvaldības noteiktajās brīvpusdienu izdales vietās. Par apstākļiem brīvpusdienu saņemšanai mājās ir pienākums norādīt pieteikumā, tos izvērtē un lēmumu par brīvpusdienu piegādi uz mājām pieņem Ogres novada izglītības pārvalde, ņemot vērā arī pašvaldības un piegādātāja resursus brīvpusdienu piegādei uz mājām.

Ogres novada izglītības pārvaldei uzdots noteikt brīvpusdienu izdales vietas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, tās attiecīgi precizējot atbilstoši saņemtajiem pieteikumiem. Informāciju par brīvpusdienu saņemšanas vietām tiks publicēta un regulāri aktualizēta Ogres novada pašvaldības mājaslapā internetā www.ogresnovads.lv, mobilajā lietotnē “Ogres novadnieks” un sociālajos medijos.

🔹JĀNODROŠINA TRANSPORTS, STINGI JĀIEVĒRO DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pēc pieteikumu saņemšanas sadarbībā ar skolēnu ēdinātāju, pašvaldības iestādēm un pagastu pārvaldēm tiks izstrādāti piegādes maršruti un nodrošināts transports brīvpusdienu piegādei.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējam jānodrošina brīvpusdienu izdale, stingri ievērojot drošības pasākumus, sanitārās normas, aizsardzības pasākumi (tai skaitā aizsargtērpa, cimdu, sejas maskas lietošana, transporta sēdekļu un vietas, kur transportlīdzeklī novietoti ēdiena trauki, noklāšana ar plēvēm u.c.) un regulāru dezinfekcijas pasākumu veikšanu ar mērķi novērst Covid-19 izplatību vai inficēšanos ar to.

🔹KĀ SAŅEMT ATVESTĀS BRĪVPUSDIENAS?

Saskaņā ar domes ārkārtas sēdē pieņemto lēmumu pusdienu piegāde uz mājām un pašvaldības noteiktajām brīvpusdienu izdales vietām jānodrošina katru dienu, izņemot brīvdienās un svētku dienās, laikā no plkst.11.30 līdz plkst.14.30.

Brīvpusdienas, kas tiek piegādātas uz mājām, tiks nodotas, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim iznākot ārā pie brīvpusdienu piegādātāja un uzrādot skolēna apliecību. Ja skolēns ir no daudzbērnu ģimenes, papildus jāuzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”.

Lai saņemtu brīvpusdienas pašvaldības noteiktajās izdales vietās, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim jāuzrāda skolēna apliecība. Ja skolēns ir no daudzbērnu ģimenes, papildus jāuzrāda Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”.

Brīvpusdienu piegāde uz mājām vai pašvaldības noteiktajām izdales vietām tiek nodrošināta tikai Ogres novada pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

➡️ http://ogresnovads.lv/lat/zinas__jaunumi/?page=0&doc=239559

Vārds vietā!

"Atcerieties, ka visas sērgas un krīzes ir pagājušas, un pēc tam sākas atkal labāki laiki. Tas Kungs nekad neuzkrauj mums to nastu tik smagu, ka mēs to nevarētu panest. Mūsu latviešu strēlnieki gulēja Ziemassvētku kauju ierakumos diennaktīm ilgi milzīgā salā un aizstāvēja mūsu brīvību. Vai tad mēs nevarēsim aizstāvēt savas tiesības dzīvot šajā Kunga pasaulē? Mēs to varam un darām visi kopā. Mums kā kristiešiem jāuzņemas atbildība un jātur rūpe par savu tuvāko - ne tikai par pašu tuvāko. Ir daudz cilvēku, kuriem šobrīd nebūtu vēlams iet uz veikalu, un ir daudz jauniešu, kuri tik un tā iekšā nesēž. Izlīdzēsim! Ja ejam uz veikalu, tad atnesam pirkumus arī kaimiņam un kaimiņienei, sevišķi, ja viņi ir bīstamajā vecuma grupā. Aizdosim naudiņu tiem, kas šobrīd vairs nevar neko nopelnīt. Tas būtu ļoti svētīgs darbs - ziedot citu cilvēku izdzīvošanas iespējām. Pats svarīgākais ir izvairīties no jebkādiem fiziskiem kontaktiem ar apkārtējo pasauli. Ja vien ir iespējams - atrasties mājās. Iet uz veikalu pēc iespējas retāk un lietot visus piesardzības līdzekļus. Mazgāt rokas pat tad, kad jums šķiet, ka nekas nav noticis. Mazgāt rokas ilgi un dikti, kā ir rādīts. No katra ir atkarīga mūsu mīļo un tuvo, kā arī visu līdzcilvēku dzīvība, ne tikai veselība. Darīsim visi, ko varam! Mūsu mīļās zemītes Latvijas iedzīvotājus lai sargā Dievs, un lai Viņa svētība mūs nepamet!"
Tā LKR klausītājus šorīt uzrunāja akadēmiķis, profesors Ivars Kalviņš.

youtube.com

Krusta ceļa ievads

Klausamies!

Mēs šodien daudz dzirdam par cilvēku ciešanām un iespējams ejam tādām cauri paši. Kāpēc ciešanas ir un kādēļ Dievs tās pieļauj? Ja virs zemes uz šo jautājumu...

youtube.com

Bībeles lasījums - Dievkalpošanā lai ir kārtība

Laikā, kad nevaram apmeklēt draudzes un dievnamus klātienē, lai klausītos Dieva vārda lasījumus, mums ir jāmeklē citas iespējas, kā to darīt. No šodienas kat...

tm.gov.lv

Tieslietu ministra skaidrojums par ierobežojumiem baznīcās

Kas nav aizliegts, tas ir atļauts!

tm.gov.lv Pirmdien, 30. martā, stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103

youtube.com

Jāņa evaņģēlija ekseģēze 1. daļa

Jāņa Evaņģēlijs ir brīnišķīgs dārgums, kurā smelties spēku, drošību un cerību! Paldies māc. Aleksandrs Bite par šo lekciju domāta visplašākajam ticīgo lokam!

Jau virākus gadus Lutera akadēmija studentiem piedāvā iespēju mācīties attālināti. Šajā nestabilajā un nedrošajā laikā Dieva vārdus varam atklāt kā stipru un...

youtube.com

Bibeles stunda Skaipā, 26.03.2020., videoieraksts

Ogres draudze klausāmies domājam, lūdzam!

Mateja ev. 18:21-35 Tad Pēteris piegāja viņam klāt un jautāja: “Cik reižu man jāpiedod savam brālim, kas grēko pret mani? Vai pietiek līdz septiņām reizēm?” ...

youtube.com

30 Marts Mk 9 30 41

Bībeles lasījums pirmdienai. Klausīsimies. Pārdomāsim. Lūgsim.

Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes draudze

Dievkalpojuma ieraksts no Vecās Sv. Gertrūdes Baznīcas. Izcili sprediķots Rinalds Grants, (Sprediķis no 38 min.)
"Jēzus demonstrē Martas pašas ticības apliecības konsekvences… pareizas atziņas un ticības apliecības pašas par sevi neko būtisku mūsu dzīvē nemaina, tās kļūst darbīgas un nes augļus brīžos, kad tās mums ir jāapliecina ar savu dzīvi. Tad pats Dievs mums tās māca, skaidro un atklāj konsekvences…"

TIEŠRAIDE - Pirmās ciešanu laika svētdienas dievkalpojums!

Tā kārtība un dziesmu vārdi pieejami šeit - ej.uz/Dievkalpojums2903

Ja vēlaties pieteikt aizlūgumus, tad līdz sprediķa noslēgumam rakstiet tos komentāru sadaļā vai e-pastā - [email protected]

Aicinām ziedot Dieva darbam caur mūsu draudzi:
Rīgas Vecā Svētās Ģertrūdes evaņģēliski luteriskā draudze
Reliģiskās organizācijas reģ. Nr.: 90000293463
Bankas rekvizīti: AS Swedbank, konta nr. LV40HABA0551005116532

Aicinu izmantot lietot, sekosim mūsu Kungam Jēzum Kristum ciešanu laikā.

Neparasti apstākļi paplašina izpratni arī par labi zināmām lietām. Kristīgajā draudzē ir parasts rūpēties par līdzcilvēku labklājību un uzņemties atbildību par tiem, kam trauslāka veselība. Līdz šim to vislabāk varējām darīt, viņus apmeklējot, vai arī sanākot kopā un aizlūdzot. Taču šajā ārkārtas laikā atklājam, ka visatbildīgāk cits citam un īpaši gados vecākajiem varam pakalpot ar atstatumu. Paradoksāli, bet mīlestību un rūpes varam izrādīt ar nošķiršanos.

Tomēr nošķiršanās ir vajadzīga tikai telpā. Tā ir jāatsver ar tuvumu sirdī un garā. Ekziperī ir teicis, ka mīlēt nenozīmē lūkoties vienam uz otru, bet skatīties vienā virzienā. Kad nevaram tikties vienuviet, būsim tuvu, lūkodamies Kristus virzienā! Mūsu baznīca aicina to darīt arī kopīgi, noteiktos laikos. Te ir notikumu plāns šai nedēļai, kurus varat apmeklēt LELB facebook lapā un YouTube kanālā.

Ar Dieva palīgu rūpēsimies, lai šāds plāns būtu pieejams līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai. Uz tikšanos!

https://www.youtube.com/channel/UCtY3CIC8Wp4UY4_VJAGJqUQ/featured

youtube.com

Turamies pie Kristus 2

[03/18/20]   Vakar, 2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:

1. Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.

2. Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.

3. Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos "palikt mājās", pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.

4. Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

youtube.com

1. Nodarbība. Kā Dievs atklājās?

Pamatapmācības kurss gatavojoties Kristībām/iesvētībām.

soundcloud.com

Sprediķis 22.09.2019

Pārdomām

soundcloud.com Sprediķis sacīts Ogres un Suntažu draudzēs 22.09.2020. Lk 7:11-17 Atraitnes dēla atdzīvināšana

[03/16/20]   Ikvienam, kurš nevar aiziet pēc produktiem, vecuma, slimības karantīnas, bērnu pieskatīšanas dēļ Ogrē, zvaniet 26674407 Diakonija

ogresdraudze.lv

Ogres Ev. lut. draudzes ĀRKĀRTAS ziņojumi, 2020. gada marts - Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze

http://ogresdraudze.lv/2020/03/15/arkartas-zinojumi-2020-marts/

ogresdraudze.lv Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2020. gada marta ĀRKĀRTAS ziņojumu ekseplāru.   Līdzīgie raksti:31.01.2020. MARGARITAS STUDIJAJanvāra notikumu kalendārs06.12.2019. Ģimeņu pāru vakarsDalīties ar izlasīto informāciju

ogresdraudze.lv

Ogres Ev. lut. draudzes ĀRKĀRTAS ziņojumi, 2020. gada marts - Ogres Evaņģēliski luteriskā draudze

ogresdraudze.lv Izdrukā savu Ogres Ev. lut. draudzes 2020. gada marta ĀRKĀRTAS ziņojumu ekseplāru.   Līdzīgie raksti:Par Dievkalpojuma norisi 15.03.2020.AKTUĀLI: Vajadzīgs Tavs atbalsts draudzes kalpošanas darbā!Joprojām aicinām sniegt savu atbalstu Baznīcu nakts rīkošanā Ogres Ev. lut. baznīcā!...

VISI KLĀTIENES DIEVKALPOJUMI UN PLĀNOTĀS AKTIVITĀTES ATCELTAS LĪDZ TURPMĀKAM PAZIŅOJUMAM SAKARĀ AR LELB BĪSKAPU KOLĒĢIJAS TIEŠU RĪKOJUMU.

MĀCĪTĀJS JOPROJĀM TURPINA KALPOŠANU DRAUDZEI UN SABIEDRĪBA UN IR SAZVANĀMS VISU DIENNAKTI PA TĀLRUŅA NR. +371 29250181

AIZLŪGUMU VAJADZĪBAS AICINU SŪTĪT UZ E-PASTU: [email protected] vai Facebook, WhatsApp, vai uz tālr. nr.+371 29250181

BAZNĪCA BŪS ATVĒRTA LŪGŠANĀM UN AIZLŪGŠANĀM, GRĒKSUDZĒM UN SAKRAMENTA SAŅEMŠANAI.

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR SLIMI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM,JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPLIEK MĀJĀS ARĪ TAD, JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

SEKOJIET PAZIŅOJUMIEM FACEBOOK LAPĀ UN DRAUDZES MĀJAS LAPĀ!

LAI DIEVS JŪS SVĒTĪ!

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Ogre?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Brīvības Iela 51
Ogre
LV5001

Opening Hours

Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 18:00 - 20:00
Sunday 10:00 - 14:00
Other Ogre places of worship (show all)
The Gideons International, Latvia, Ogre. The Gideons International, Latvia, Ogre.
Ogre, LV-5001

"Sējējs sēj vārdu" Marka ev. 4:14 Dibināta 1899, kalpo kā misionāru rokas no baznīcas, un ir vecākā Kristiešu asociācija 190 valstīs.

The Trinity Church of Ogre / Ogres Trīsvienības baznīca The Trinity Church of Ogre / Ogres Trīsvienības baznīca
Vidus Prospekts 15
Ogre

Ogres Trīsvienības baptistu draudze. Mācītājs Dainis Pandars. Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst.11 Ogrē, Vidus pr.15.

Ogres kristiešu draudze "Vārda Spēks” Ogres kristiešu draudze "Vārda Spēks”
Brīvības Iela 39
Ogre, 5001

Draudzi veido cilvēki ar dažādu personības spēku, atšķirīgu ticības mēru, dzīves pieredzi, dažādām interesēm, bet šo dažādību vienā organismā savieno – Jēzus Kristus. Ticības apliecība un mācība stingri balstās Bībelē.

BMFI, Latvia, Ogre BMFI, Latvia, Ogre
Ogre, LV-5001

...Redzi, cik jauki un cik mīļi, kad brāļi kopā dzīvo vienprātīgi!... (Ps. 133) ...viņa mīlestība ir viņa karogs pār mani... (Augstā dz. 2:4) ...ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu Garu! - saka Tas Kungs Cebaots... (Cah.gr. 4:6)

Ogres sv.Meinarda Romas katoļu draudze Ogres sv.Meinarda Romas katoļu draudze
Meža Prospekts 1
Ogre, 5001