Madonas Katoļu Draudze

Madonas Katoļu Draudze

Comments

Raidījuma "Talants tev līdzās" projekts "Pāvests Francisks Latvijā. Katoļi tev līdzās": [email protected]/albums/72157699212354901." rel="nofollow" target="_blank">https://www.flickr.com/photos/[email protected]/albums/72157699212354901. #radioskalak #talantstevlidzas #rsu #pavestsfranciskslatvija #katolitevlidzas #koknese #madona
Raidījuma "Talants tev līdzās" projekts "Pāvests Francisks Latvijā. Katoļi tev līdzās": https://www.youtube.com/watch?v=vERExofCMOc&list=PL4bhY6niB6WvO7e4QilqLGKRZbV8TldLX. #radioskalak #talantstevlidzas #rsu #pavestsfranciskslatvija #katolitevlidzas #koknese #madona
Sieviešu rekolekcijas
Sieviešu rekolekcijas Madonā
Sieviešu rekolekcijas
...še tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti... (1.Moz.28:12)

Madonas katoļu draudze

Madonas Katoļu Draudze

Svētā Mise Madonas baznīcā.

Svētā Mise Madonas baznīcā.

[04/26/20]   Mises tiešraide sāksies jau drīz. Gatavojamies!

Plaša profila friziere ar lielu pieredzi veic izbraukumus pie klientiem/ēm

Palīdzam mūsu Vēsmai ar darbiņiem! Varbūt tev vajag uzlabot vai mainīt frizūru? Vai varbūt zini kādu citu, kam to vajag?

FRIZIERA pakalpojumi MĀJĀS!

Friziere, ar 20 gadu pieredzi, piedāvā FRIZIERA pakalpojumus pie Jums mājās/darbā un citur, kur Jums ērti. Vīriešiem, sievietēm, kā arī ir pieredze ar MAZIEM BĒRNIEM!

* Krāsošana (ar klienta krāsu)
* Griešana
* Veidošana
* Ilgviļņi
* Šķipsnu krāsošana, balināšana
* Kāzu/svētku frizūras
____________________________________________
PIERAKSTĪŠANĀS pa tālr.: 26108008

Lieldienu Svētā Mise Madonas baznīcā. Aicinām savu ziedojumu pārskaitīt uz draudzes kontu.
Draudzes rekvizīti
Madonas Romas katoļu draudze
R.n.: 90000463704
Adrese: Liepājas iela 13, Madona, Madonas nov., LV-4801
Bankas konts: SEB Bankā UNLALV2X LV19UNLA0095132107450

Krustaceļš gatavs. Vietām ar orientēšanās sporta piesitienu. Zilajā mapītē ir karte un meditāciju teksti.

Lielajā Piektdienā Madonā notiks Krustaceļš bez pulcēšanās!
Tajā var piedalīties katrs savā laikā visas dienas garumā.
Pie kapelas būs nolikts informācijas materiāls ar karti, kur atzīmētas stacijas, un meditācijām, ko sagatavojis priesteris Māris Ozoliņš.
Lai piedalītos Krustaceļā, paņemiet līdzi vienu komplektu un dodieties Madonas ielās. Lūgšanas un dziesmas teksti jālasa no savas lūgšanu grāmatas.
Kartē atzīmētajās vietās būs novietoti nelieli Krustaceļa staciju attēli. Apstāšanās vēlams izdarīt pie šiem attēliem. Ja kādu staciju nevarat atrast, lūdzu ziņot šeit.
Pēc Krustaceļa pabeigšanas, lūdzu novietot informācijas materiālu atpakaļ, kur paņēmāt.
Lūdzu nedrūzmēties, ievērot vismaz 2 metru distanci, izņemot gadījumu, ja ejat kopā ar savu ģimeni vai citiem savas mājsaimniecības dalībniekiem.

Svētīgas Lieldienas!

[04/08/20]   VADLĪNIJAS RĪGAS ARHIDIECĒZES DRAUDZĒM KLUSĀS NEDĒĻAS DIEVKALPOJUMIEM LATVIJĀ IZSLUDINĀTĀS ĀRKĀRTAS SITUĀCIJAS APSTĀKĻOS

Rīgas arhidiecēzes dievnamiem norādītajā periodā pēc iespējas ir jābūt atvērtiem individuāliem dievlūdzējiem, bet attiecībā uz dievkalpojumiem, kuri ir jāsvin parastajos laikos, tautu ir jāaicina sekot tiem attālināti un piedalīties tajos no mājām.

Maksimālais ieteicamais apmeklētāju skaits, kas vienlaicīgi var atrasties dievnamā, tai skaitā dievkalpojuma laikā, ir 25 personas, neskaitot garīgo un kalpojošo personālu. Reliģiskajām organizācijām ir pienākums nodrošināt iespēju apmeklētājiem ievērot 2 metru distanci jebkurā dievnama vietā, t.sk., ieejot dievnamā. Tas ir attiecināms, pēc iespējas, arī uz garīgo personālu un kalpotājiem. Pie dievnama ieejas ir jānodrošina roku dezinfekcijas līdzekļi.

Ja dievkalpojuma laikā dievnamā jau ir maksimāli pieļaujamais dievlūdzēju skaits, baznīcas durvis jāaizslēdz un pie tām jābūt apmēram šādam uzrakstam: Drošības noteikumi nepieļauj papildus cilvēku klātbūtni, tāpēc uz šobrīd notiekošā dievkalpojuma laiku baznīca ir slēgta.

Sagaidot Lieldienas, garīdzniekam nepieciešamības gadījumā ir jābūt pieejamam individuālai grēksūdzei. Individuālu grēksūdzi pieņemot, ir jāievēro nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no inficēšanās ar koronavīrusu. Sakarā ar inficēšanās risku grēksūdzes noslēgumā penitentam nedrīkst ļaut skūpstīt stolu. Ideālā gadījumā grēksūdzei ir jāparedz atsevišķa telpa, kur biktstēvs un penitents var ievērot >2m distanci.

Tāpat garīdzniekiem jābūt pretimnākošiem, ja ticīgie prasa individuāli Svēto Komūniju. Ja ticīgais baidās no inficēšanās pieņemot Svēto Komūniju uz mēles, izņēmuma kārtā viņš var saņemt Svēto Komūniju uz rokas.

Svētku dievkalpojumos atļauts piedalīties ministrantiem, kantoriem un ērģelniekam.

Tiem, kuri ir atnākuši uz dievnamu, bet ierobežojumu dēļ nevar piedalīties svētku dievkalpojumos, jānodrošina Svētās Komūnijas saņemšana.

Sagaidot Triduum, dievnamos ieteicams ierīkot vienkāršotu Kristus kapu, lai ticīgie varētu individuāli pie tā lūgties. Vissvētākais Sakraments uz Kristus Kapu pēc Ciešanu dievkalpojuma tiek aiznests bez procesijas. Tumsības altāra ierīkošana saskaņā ar Vatikāna norādījumiem tiek atcelta. Pēc Pēdējo Vakariņu Mises Vissvētākais Sakraments paliek tabernākulā.

Hrizmas svētīšanas Mise Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē notiks, kā parasti, Lielajā Ceturtdienā plkst. 9:00. Tie garīdznieki, kuri ir riska grupā vai baidās no inficēšanās, tiek aicināti piedalīties Hrizmas svētīšanas Misē attālināti. Garīdznieki dievkalpojuma laikā tiks izvietoti solos, kur parasti sēž tauta, lai varētu ievērot vismaz 2 m distanci vienam no otra. Sv. Komūniju garīdznieki pieņems caur iemērkšanu no otrā biķera.

Pēdējo vakariņu Svētajā Misē netiek organizēts kāju mazgāšanas rits, dievkalpojuma noslēgumā Vissvētāko Sakramentu pagodina un tas paliek galvenajā tabernākulā.

Lielās Piektdienas Kunga Ciešanu piemiņas dievkalpojuma vispārīgajā lūgšanā jāiekļauj papildus aizlūgums par pandēmijā cietušajiem, tas ir pielikumā. Krustu ar skūpstīšanu pagodina tikai galvenais celebrants. Pārējie dievkalpojuma dalībnieki pagodina Krustu, nometoties tā priekšā uz ceļiem.

Lieldienu Vigīlijā tiek izlaista ūdens svētīšana un kristību rits, notiek tikai kristības solījumu atjaunošana.

Ierastā Lieldienu kolekte diecēzes kūrijai šajā gadā tiek pārcelta uz vēlāku laiku.

Lieldienās dievnamos jānodrošina tik bieža Lieldienu maltītes un ūdens svētīšana, lai neveidotos cilvēku pulcēšanās.

hearthis.at

Kalpošana Kristum un nabagiem | 06.04.2020, pr. | pr. Andris Marija Jerumanis | Lielais gavēnis | Priestera katehēze

Katehēze. Klausāmies Radio Marija!

Listen to Kalpošana Kristum un nabagiem | 06.04.2020, pr. | pr. Andris Marija Jerumanis | Lielais gavēnis | Priestera

katolis.lv

Lielajā piektdienā neklātienē varēs piedalīties Ekumeniskajā Krusta ceļā

katolis.lv Arī šī gada Lielajā piektdienā, 10. aprīlī, notiks par tradīciju kļuvušais Ekumeniskais Krusta ceļš, bet šoreiz nedaudz netradicionālā izpildījumā. Krusta ceļā ikviens interesents varēs piedalīties nevis klātienē, bet gan neklātienē, izmantojot mediju piedāvātās iespējas...

Palmu svētdienas mise

Šis ir Mises tiešraides ieraksts. Ja vēlies piedalities ar savu ziedojumu, rekvizīti ir norādīti komentāros un draudzes mājas lapā www.madonasdraudze.lv.

katolis.lv

Bīskapu konference ziņo par jauniem ierobežojumiem

http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/latvija/article/biskapu-konference-zino-par-jauniem-ierobezojumiem.html

katolis.lv Ņemot vērā jaunos valdības noteiktos ierobežojumus, kas šonedēļ stājušies spēkā, lai mazinātu vīrusa Covid-19 izplatību sabiedrībā, Latvijas Bīskapu konference izplatījusi jaunu paziņojumu ticīgajai tautai un garīdzniekiem. Tajā apkopoti norādījumi attiecībā uz reliģiskaj...

Madonas Lūgšanu kapela

Uzmanību! Saskaņā ar valdības rīkojumu, kapelā drīkst vienlaikus atrasties ne vairāk par diviem cilvēkiem!

Tomēr, ievērojot distancēšanos, pa vienam tur atrasties ir vēlams, tāpēc aicinām pieteikties dežūrām lūgšanu kapelā.
Ceturtdien 14-18
Piektdien 14-16
Sestdien 11-15
Svētdien 10:30-13:00
Nav vienam cilvēkam jāuzņemas viss norādītais laiks dienā, un nav arī jābūt katru nedēļu. Varam organizēt maiņas. Pat ja tev jau ir savs laiks, ņemot vērā baznīcas apmeklējuma ierobežojumus, ir iespēja klātbūtni Baznīcas norisēs kompensēt ar Jēzus apmeklējumu kapelā.
Lūdzu dalīties ar šo ziņu un izplatīt to, it īpaši tiem, kam tā varētu būt noderīga!

[03/30/20]   Kamēr svētdienas Svētā Mise baznīcā notiek privāti, bez draudzes piedalīšanās klātienē, aicinām ziedot baznīcas uzturēšanai un komunālo rēķinu segšanai uz draudzes kontu - Madonas Romas katoļu draudze, reģ.nr. 90000463704, Konts LV19UNLA0095132107450.
Vēlams izveidot automātisko ikmēneša maksājumu :)
kam nav iespējas ziedot uz kontu to var darīt arī Lūgšanu kapela, kur ziedo par svecēm.

[03/15/20]   Draudzes paziņojumi - 15. 03. 2020.

Svētdien 15. martā baznīca atvērta individuālai lūgšanai no 10 līdz 14 00. Sv. Mise publiski nenotiks; aicinām lūgties individuāli mājās vai Lūgšanu kapelā.

Baznīcā ir pieejama individuālā grēksūdze un slimnieku sakraments iepriekš noteiktos laikos vai sazinoties ar priesteri mob. 29191335
Lūdzam pēc iespējas ievērot higiēnu, lai neapdraudētu priesteri un citus ticīgos!

15. martā 10 00 Madonas katoļu draudze uzsak nemitīgās lūgšanas akciju 24/7 par Latviju un Baznīcu - VIENOTI KRISTŪ. Ticīgais izvēlas vienu stundu diennaktī un šajā laikā individuāli lūdzas Rožukroņa Sāpīgo daļu un suplikācijas Svētais Dievs. Lūgšanu saraksts būs baznīcā, kur varēs pierakstīties un noteiktu diennakts stundu.

Sv. Mises jūsu nodomos katru dienu priesteris svinēs privāti.

Alfas kurss pagaidām tiek pārtraukts un turpināsies pēc Lieldienām. Sekojiet informācijai!

Bīskapu konference iesaka piedalīties dievkalpojumos attalināti Radio Marija, Latgales radio, facebook un youtube. Skatīt bīskapu konferences aicinājumu katolis.lv

katolis.lv

Jaunākais Latvijas bīskapu paziņojums saistībā ar situāciju valstī

http://katolis.lv/zinas/backPid/30/category/zinas/article/jaunakais-latvijas-biskapu-pazinojums-saistiba-ar-situaciju-valsti.html

katolis.lv Ar paļāvību uz Dieva Apredzību un rūpēs par sabiedrības dzīvību un veselību, kā arī saistībā ar iepriekš izdotajiem Latvijas Bīskapu konferences ieteikumiem par Covid- 19 infekcijas ierosinātāja izplatīšanos un ņemot vērā situācijas saasināšanos, Latvijas Bīskapu konferenc...

madonasdraudze.lv

Alfakurss Madonā

Drīz sāksies Alfakurss. Nāciet paši un aiciniet draugus/radus/kaimiņus/paziņas!

http://madonasdraudze.lv/index.php/pazinojumi/51-alpha2020m

madonasdraudze.lv Aicinām uz pirmo tikšanos 13. februārī 18:30 Valdemāra bulvārī 18.Šīs tikšanās laikā varēsiet izlemt, vai turpināt apmeklēt 10 nodarbību ciklu.

katolis.lv

Iznācis Madonas dekanāta avīzes pirmais numurs

katolis.lv Šī gada janvārī ir iznācis pirmais avīzes „Kāpt Kalnā“ numurs. Izdevums ir Madonas dekanāta - Alūksnes, Cesvaines, Ērgļu, Gulbenes, Jaunkalsnavas, Lubānas, Madonas, Pļaviņu – draudžu kopīga darba rezultāts, kas turpmāk iznāks reizi mēnesī.

Madonas Lūgšanu kapela

Aicināti piedalīties!

Visi laipni aicināti!

madonasdraudze.lv

Kristus Karaļa svētki Madonas draudzē

Aicinām piedalīties!

madonasdraudze.lv

Tikšanās ar masu Emanuelu, kas gluži nejauši bija ieradusies Latvijā tieši dzīvības gājiena laikā.

Mūsu jaukais #ProLife gājiens 40 lūgšanu dienu par dzīvību noslēgumā. Vētra bija pamatīga un Dievs arī svētīgu valgmi neliedza.

Sveicam Māri Ozoliņu vārda dienā un pirmajā Misē Madonā kā prāvestam. Margrietiņa velta savas lūgšanas.

katolis.lv

Rīgas arhidiecēzē astoņiem priesteriem jauni nomināti

Šis attiecas arī uz mūsu draudzi. Lai Dievs palīdz visiem pieņemt jaunos prāvestus un prāvestiem - draudzes.

katolis.lv Šī gada septembrī astoņi Rīgas arhidiecēzes priesteri saņēmuši jaunus nominātus. Kalpošanas vietas mainīsies priesterim Pēterim Alusikam, Ilmāram Tolstovam, Andžejam Stoklosam, Mārim Ozoliņam, Pāvilam Kamolam, Andrejam Kazakevičam, Gaitim Dubultam, Mārim Zviedrim.

Sveicu visus mīļās mātes Marijas dzimšanas dienā!

Novēlu visiem laulātajiem saglabāt Dieva doto auglību, lai, tāpat kā Joahims un Anna, varētu būt atvērti Brīnumam.

Chefclub Italia

Ideja par to, kā pagatavot lielisku ēdienu, atdalot sastāvdaļas, apstrādājot tās atsevišķi un pēc tam atkal savienojot.
Novēlu mums visiem jaunajā mācību gadā novērtēt Dieva gudrību, kad Viņš mūs nošķir, reizēm pat ļaujot kā šķēlējam darboties nelabajam, lai atkal savienojot, iegūtu ko daudz labāku!

Arrostuovo! Avete mai visto un uovo servito così?

Esam pavisam tuvu svētceļojumam. Šogad būsim liela grupa.
Iziešana: 2019. gada 6. augustā (otrdiena) pēc Sv. Mises plkst. 9:00 Madonas katoļu baznīcā.

Lūgums ierasties savlaicīgi!

madonasdraudze.lv

DZIMTAS DZIEDINĀŠANAS REKOLEKCIJAS

http://madonasdraudze.lv/index.php/jaunumi/48-dzimtas-dziedinasanas-rekolekcijas Rekolekcijas

madonasdraudze.lv Rekolekcijas pēc priestera Jozefu Ssemakulas mācības www.healingoffamilies.com MADONAS KRISTUS KARAĻA ROMAS KATOĻU DRAUDZĒ Liepājas ielā 13, Madonā 2019.gada 20.jūlijā 11.00 – 13.00 lekcijas ar nelielu pārtraukumu 13.00 – 13.30 mazas pusdienas (iekļautas ziedojumā un tiks nodrošin...

+M
.
Atgādinājums:
Mūsu diecēzei tika nominēts jauns palīgbīskaps, pr. Andris Kravalis. Esam aicināti piedalīties viņa konsekrācijā sestdienā, 4.05.2019. Rīgas Doma baznīcā. Liturģija sāksies pulksten 16:00.
.
Pie piedalīšanās ierosina par kanoniskās tiesības:
Kan. 1011. § 2. Uz iesvētīšanu jāieaicina klēriķi un citi kristīgie, lai svinībās būtu iespējami liels ļaužu saplūdums.
.
Esiet! Aiciniet citus! Izplatiet ziņu sociālajos tīklos!
.
pr. Pāvils

Liturģiskās mūzikas darbnīcas "Jēzu, uzticos Tev"

Paldies Kristīne Locika par jauko sadziedāšanu!

Piektdienas dziesmu mācīšanās Madonā! Ja ir tik skaista mūzika, tad cilvēki paši tiecas dziedāt :)

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Madona?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Palmu svētdienas mise

Location

Address


Liepājas Iela 13
Madona
LV-4801