Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze

[01/19/20]   II Epifānijas laika svētdiena http://www.luteranudraudze.lv/2020/01/ii-epifanijas-laika-svetdiena.html

ebaznica.lv

Izdzīvošana vai uzdzīvošana

ebaznica.lv Mūsdienās daudziem cilvēkiem ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar laicīgo dzīvi – iztiku, mājvietu un tamlīdzīgām lietām. Protams, šie jautājumi nav jauni. Interesanti, ka vienu no savām Rīgai adresētajām vēstulēm M. Luters velta tieši šādām lietām. Par pamatu sav....

ebaznica.lv

Turpinājums Jāņa evaņģēlija komentāram

ebaznica.lv Gadu mijā Bībeles studēt gribētāji piedzīvojuši iepriecinājumu, jo latviešu valodā ticis izdots turpinājums Jāņa evaņģēlija komentāram.

[12/30/19]   Svētdiena pēc Kristus dzimšanas svētkiem http://www.luteranudraudze.lv/2019/12/svetdiena-pec-kristus-dzimsanas-svetkiem.html

[12/25/19]   Kristus dzimšanas svētku vakars http://www.luteranudraudze.lv/2019/12/kristus-dzimsanas-svetku-vakars.html

ebaznica.lv

Ceļotāja jaunības atmiņas

ebaznica.lv Mīļie draugi, savās tālajās jaunības dienās es viesojos kādā neparastā zemē, kur pieredzēju daudz savādu lietu. Par vienu no tām es vēlos pastāstīt arī jums. Tā ir kāda dīvaina tradīcija, kuru stingri ievēro šīs brīnumainās zemes ļaudis. Šī tradīcija ir tik savāda, ka...

[12/16/19]   Dievkalpojumi Kristus piedzimšanas svētku laikā http://www.luteranudraudze.lv/2019/12/dievkalpojumi-kristus-piedzimsanas.html

#koncerts #4advente #afiša #korisdaugaviete

ebaznica.lv

Pērļu zvejnieka aicinājums

ebaznica.lv Tuvojas Ziemassvētki, lielie dāvināšanas svētki, kad ikviens cenšas atrast kaut ko neparastu, ar ko iepriecināt savus tuviniekus un draugus. Atraduši kaut ko īpašu pārējo dāvanu vidū, mēs savā iztēlē jau priekšlaikus baudām satraucošos prieka mirkļus, ko mūsu “pērlīte” s...

ebaznica.lv

Advents - ko tas nozīmē?

ebaznica.lv Jaunajā Derībā grieķu vārds παρουσία [parousia] nozīmē klātiene jeb atnākšana. Agrīnās baznīcas grieķu teologi šo vārdu ar noteikto artikulu attiecināja vienīgi uz Kristus otro atnākšanu. Tulkojot parousia latīniski, trešā gadsimta Rietumu baznīcas teologs Tertulians ...

ebaznica.lv

Briesmas zaudēt brīvību

ebaznica.lv Vārds “mīlestība” mūsdienās ir tik neaizskarams, ka pat konservatīvie rietumu teologi baidās ne tikai kaut ko sacīt pret mīlestību, bet pat paskaidrot saviem draudžu locekļiem vārda “mīlestība” patieso jēgu. Neliels piemērs. Laikā, kad es vēl biju mācītājs Latvijas eva....

[11/05/19]   XX svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/11/xx-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[10/30/19]   XIX svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xix-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Pārdomas Reformācijas dienas priekšvakarā

ebaznica.lv Mārtiņa Lutera 95 tēžu publiskošana 1517. gada 31. oktobrī parasti tiek uzskatīta par reformācijas un jaunas evaņģēliskas teoloģijas sākumu. Tā, piemēram, Romas katoļu baznīcas vēsturnieks Henriks Trūps savā grāmatā “Katoļu baznīcas vēsture” raksta: “Atlaidu pārdošan...

[10/23/19]   XVIII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xviii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[10/14/19]   XVII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xvii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Īss ievads par Jēzus dzīvi

ebaznica.lv Klajā nākusi samērā plāna grāmatiņa "Jēzus dzīve: Īss ievads", ar kuras palīdzību lasītājs "ātri un nesāpīgi" varēs ielūkoties Jēzus personā.

[10/07/19]   XVI svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xvi-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Mīlestība Bībeles izpratnē

ebaznica.lv Mūsdienu cilvēkiem vārds “mīlestība” gandrīz bez izņēmumiem ir saistīts ar jūtām. Turpretī būtiskākā patiesība par Dievu ir nevis tā, ka Dievs ir persona ar noteiktām jūtām, bet viņš ir persona, kura dara noteiktas lietas. Mīlestība ir nevis tas, ko Dievs jūt, bet vispir...

[09/30/19]   XV svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/09/xv-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[09/23/19]   XIV svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/09/xiv-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Par Svēto Kristību

ebaznica.lv Mācība par Svēto Kristību, salīdzinot ar citiem sakramentiem, gadsimtu gaitā bija vismazāk cietusi. Tādēļ Luters savā darbā Par Baznīcu Bābeles gūstā vēl varēja slavēt Dievu, ka tas savā žēlastībā "vismaz šo vienu sakramentu savā baznīcā saglabājis neaptraipītu un nesai...

[09/16/19]   XIII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/09/xiii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Aicināti dzīvot ticībā uz to Kungu

ebaznica.lv “Klausies, Israēl! Kungs, mūsu Dievs, ir viens Kungs! Mīli Kungu, savu Dievu, ar visu sirdi, visu dvēseli un visu spēku!” (5.Moz.6:4-5) Pirmo bausli pasludina Jahve – pestīšanas apsolījuma mūžīgais Dievs, kas aicināja Ābrahāmu uz ticību, apsolīja viņam pestīšanu un atklāja ...

[09/10/19]   XII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/09/xii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[09/03/19]   XI svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/09/xi-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[08/28/19]   X svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/08/x-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Mūžīgā pestīšanas apsolījuma Dievs

ebaznica.lv "Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!" Šajā lūgšanā Mozus apliecina Jahves uzticību savam žēlsirdīgajam, patriarhiem dotajam apsolījumam, kas ir ticis piepildīts visos Is...

ebaznica.lv

Par mīlestību

ebaznica.lv Varbūt tas, ka mīlestība Bībeles izpratnē mūsdienu cilvēkiem ir kļuvusi sveša, ir arī iemesls tam, kādēļ mūsdienu cilvēki ar mīlestību parasti saprot tikai romantiskas attiecības. Mūsdienu cilvēks fokusējas uz īstermiņa mīlestību, uz mīlestību, kas tiecas pēc baudas un pa...

[08/12/19]   VIII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/08/viii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[08/04/19]   VII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/08/vii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Cilvēks - kas viņš ir?

ebaznica.lv Viens no filozofijas pamatjautājumiem ir jautājums par cilvēku kas es esmu? Ja pirmajā brīdī šis jautājums šķiet lieks, pat muļķīgs, tad, brīdi pakavējoties pie tā, ikviens kļūst domīgs. Jā, kas tad es īsti esmu? Man kā visiem cilvēkiem ir vārds un uzvārds, savs garums un sv...

[07/29/19]   VI svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/07/vi-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[07/27/19]   V svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/07/v-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[07/18/19]   IV svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/07/iv-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Kur palikusi baznīcas vienība?

ebaznica.lv Ja kāds jautātu kur ir atrodama kristīgā baznīca, viņa jautājumu nāktos precizēt. Ko īsti jūs meklējat katoļus, pareizticīgos, baptistus, adventistus, luterāņus utt.?. Līdz ar to skaidrs kļūtu fakts, ka nepastāv kāda viena kristīga baznīca. Tie, kas būs daudzmaz iepazinušies...

[07/07/19]   III svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/07/iii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[06/30/19]   II svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/06/ii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[06/25/19]   1. svētdiena pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/06/1-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Tas Kungs vienmēr pilda savu pestīšanas apsolījumu

ebaznica.lv "Labāk patverties pie Kunga nekā paļauties uz cilvēkiem. Labāk patverties pie Kunga nekā paļauties uz augstmaņiem." 118. psalmu Israēla bērni lūdza Pashas svētku svinīgajā liturģijā. Šī lūgšana rod piepildījumu Kristus nāvē, augšāmcelšanā un Svētajā Vakarēdienā. Pēc 4...

[06/19/19]   Svētās Trīsvienības svētkos http://www.luteranudraudze.lv/2019/06/svetas-trisvienibas-svetkos.html

[06/03/19]   Kristus debesbraukšanas dienā http://www.luteranudraudze.lv/2019/06/kristus-debesbrauksanas-diena.html

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Kekava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Odukalns, Saules Iela
Kekava
LV-2123

General information

Dievkalpojumi svētdienās pl.10:00 Mācītāja pieņemšana pirms un pēc Dievkalpojuma vai persosniski sazinoties pa tālruni 28380208.

Opening Hours

Sunday 10:00 - 13:00