Augsburgas ticības apliecības Ķekavas luterāņu draudze

ebaznica.lv

Lūgšanas būtība

ebaznica.lv Jaunajā Derībā mēs ik uz soļa atrodam pamudinājumus lūgt. Tā, piemēram, Lūkas evaņģēlijā 18:1 Kristus mudina mācekļus aizvien lūgt Dievu un nepagurt savās lūgšanās; Mateja

ebaznica.lv

Antikrista lielā māksla

ebaznica.lv Antikrista reliģiozais raksturs, kā to apraksta Pāvils, ir atklāts cilvēka kultā. Šī reliģiozā cilvēka paaugstināšana parādās baznīcā. Čūskas balss, [kas skan] iesākumā Paradīzē, ir dzirdama

ebaznica.lv

Nemirstība kā daļa no Dieva tēla

ebaznica.lv Viens no Dieva tēla aspektiem cilvēkā pirms grēkā krišanas bija nemirstība. Šajā jautājumā baznīcā ir bijušas diskusijas: senās baznīcas laikā (IV gadsimtā) tie bija britu mūka Pelāgija un vēlāk Fotīna sekotāji, bet XVII gadsimtā Socīnus mācības piekritēji, kuru uzskati ...

[03/22/20]   3. Svētdiena Pirms Lieldienām http://www.luteranudraudze.lv/2020/03/3-svetdiena-pirms-lieldienam.html

[03/19/20]   Uz laiku draudze pārtrauc publiskos dievkalpojumus http://www.luteranudraudze.lv/2020/03/uz-laiku-draudze-partrauc-publiskos.html

[03/15/20]   4. svētdiena pirms Lieldienām http://www.luteranudraudze.lv/2020/03/4-svetdiena-pirms-lieldienam.html

ebaznica.lv

Kāpēc cilvēki guļ dievkalpojumos?

ebaznica.lv Dažreiz dievkalpojumos vērojam savādu lietu – cilvēki guļ. Īpaši tas notiek sprediķa laikā.

ebaznica.lv

Ciešanu laiks - manas jeb Kristus ciešanas

ebaznica.lv Ir iestājies ciešanu laiks ar savu īpašo nopietnību, dziļumu un svinīgumu. Protams šā laika ievērošana vai neievērošana arī kristiešiem ir brīva lieta, ko nevienam nedrīkst uzspiest. Taču Kristus baznīca jau sen ir atzinusi, ka ir lietderīgi baznīcas gada gājumu veidot tā, lai...

ebaznica.lv

Luters starp Dievu un velnu

ebaznica.lv Vēstures gājumā Dr. Mārtiņš Luters un viņa teoloģiskais ieguldījums ir vērtēts ļoti dažādi. Pāršķirstot grāmatas un Luteram veltītus rakstus, ir viegli ievērot, ka Luters tiek gan nežēlīgi lamāts, gan tikpat nekritiski slavēts. Ņemot vērā apstākli, ka par Luteru ir sarak...

[01/27/20]   III Kristus Atspīdēšanas svētdiena http://www.luteranudraudze.lv/2020/01/iii-kristus-atspidesanas-svetdiena.html

[01/19/20]   II Epifānijas laika svētdiena http://www.luteranudraudze.lv/2020/01/ii-epifanijas-laika-svetdiena.html

ebaznica.lv

Izdzīvošana vai uzdzīvošana

ebaznica.lv Mūsdienās daudziem cilvēkiem ļoti aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar laicīgo dzīvi – iztiku, mājvietu un tamlīdzīgām lietām. Protams, šie jautājumi nav jauni. Interesanti, ka vienu no savām Rīgai adresētajām vēstulēm M. Luters velta tieši šādām lietām. Par pamatu sav....

ebaznica.lv

Turpinājums Jāņa evaņģēlija komentāram

ebaznica.lv Gadu mijā Bībeles studēt gribētāji piedzīvojuši iepriecinājumu, jo latviešu valodā ticis izdots turpinājums Jāņa evaņģēlija komentāram.

[12/30/19]   Svētdiena pēc Kristus dzimšanas svētkiem http://www.luteranudraudze.lv/2019/12/svetdiena-pec-kristus-dzimsanas-svetkiem.html

[12/25/19]   Kristus dzimšanas svētku vakars http://www.luteranudraudze.lv/2019/12/kristus-dzimsanas-svetku-vakars.html

ebaznica.lv

Ceļotāja jaunības atmiņas

ebaznica.lv Mīļie draugi, savās tālajās jaunības dienās es viesojos kādā neparastā zemē, kur pieredzēju daudz savādu lietu. Par vienu no tām es vēlos pastāstīt arī jums. Tā ir kāda dīvaina tradīcija, kuru stingri ievēro šīs brīnumainās zemes ļaudis. Šī tradīcija ir tik savāda, ka...

[12/16/19]   Dievkalpojumi Kristus piedzimšanas svētku laikā http://www.luteranudraudze.lv/2019/12/dievkalpojumi-kristus-piedzimsanas.html

#koncerts #4advente #afiša #korisdaugaviete

ebaznica.lv

Pērļu zvejnieka aicinājums

ebaznica.lv Tuvojas Ziemassvētki, lielie dāvināšanas svētki, kad ikviens cenšas atrast kaut ko neparastu, ar ko iepriecināt savus tuviniekus un draugus. Atraduši kaut ko īpašu pārējo dāvanu vidū, mēs savā iztēlē jau priekšlaikus baudām satraucošos prieka mirkļus, ko mūsu “pērlīte” s...

ebaznica.lv

Advents - ko tas nozīmē?

ebaznica.lv Jaunajā Derībā grieķu vārds παρουσία [parousia] nozīmē klātiene jeb atnākšana. Agrīnās baznīcas grieķu teologi šo vārdu ar noteikto artikulu attiecināja vienīgi uz Kristus otro atnākšanu. Tulkojot parousia latīniski, trešā gadsimta Rietumu baznīcas teologs Tertulians ...

ebaznica.lv

Briesmas zaudēt brīvību

ebaznica.lv Vārds “mīlestība” mūsdienās ir tik neaizskarams, ka pat konservatīvie rietumu teologi baidās ne tikai kaut ko sacīt pret mīlestību, bet pat paskaidrot saviem draudžu locekļiem vārda “mīlestība” patieso jēgu. Neliels piemērs. Laikā, kad es vēl biju mācītājs Latvijas eva....

[11/05/19]   XX svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/11/xx-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[10/30/19]   XIX svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xix-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Pārdomas Reformācijas dienas priekšvakarā

ebaznica.lv Mārtiņa Lutera 95 tēžu publiskošana 1517. gada 31. oktobrī parasti tiek uzskatīta par reformācijas un jaunas evaņģēliskas teoloģijas sākumu. Tā, piemēram, Romas katoļu baznīcas vēsturnieks Henriks Trūps savā grāmatā “Katoļu baznīcas vēsture” raksta: “Atlaidu pārdošan...

[10/23/19]   XVIII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xviii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

[10/14/19]   XVII svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xvii-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Īss ievads par Jēzus dzīvi

ebaznica.lv Klajā nākusi samērā plāna grāmatiņa "Jēzus dzīve: Īss ievads", ar kuras palīdzību lasītājs "ātri un nesāpīgi" varēs ielūkoties Jēzus personā.

[10/07/19]   XVI svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/10/xvi-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

ebaznica.lv

Mīlestība Bībeles izpratnē

ebaznica.lv Mūsdienu cilvēkiem vārds “mīlestība” gandrīz bez izņēmumiem ir saistīts ar jūtām. Turpretī būtiskākā patiesība par Dievu ir nevis tā, ka Dievs ir persona ar noteiktām jūtām, bet viņš ir persona, kura dara noteiktas lietas. Mīlestība ir nevis tas, ko Dievs jūt, bet vispir...

[09/30/19]   XV svētdienā pēc Svētās Trīsvienības dienas http://www.luteranudraudze.lv/2019/09/xv-svetdiena-pec-svetas-trisvienibas.html

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Kekava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Address


Odukalns, Saules Iela
Kekava
LV-2123

General information

Dievkalpojumi svētdienās pl.10:00 Mācītāja pieņemšana pirms un pēc Dievkalpojuma vai persosniski sazinoties pa tālruni 28380208.

Opening Hours

Sunday 10:00 - 13:00