Carnikavas baznīca

Carnikavas baznīca

Comments

Tiem, kuri bija Draudzes dienā 2018 Šī ir iespēja atkal dzirdēt eņģeļus dziedam 😇😇😇🙏🙏🙏
Labdien, dārgie draugi! Vēlos pateikties ikvienam, kurš piedalījās palīdzības savākšanā jaunai ģimenei Gaujienā , kuriem nesen nodega māja. Pēc sūtījuma ieradās tētis ar diviem puisīšiem un bija ļoti pateicīgs. Notika vēl vairāk! Tas radīja iespēju sarunai par bērnu kristībām. Iespēju sarunai vispār! Dievs rada brīnišķīgus stāstus, mūsuprāt arī neiespējamās situācijās. Pateicībā, ticībā, cerībā un lūgšanās arī par Carnikavas draudzi un Jūsu Baznīcas atjaunošanu. Kristus mīlestībā, Gaujienas draudzes mācītājs VilnisS
http://www.dagen.no/Nyheter/hønefoss/Etterlengtet-gledesdag-i-Hønefoss-555188 "Ar ilgošanos gaidīta prieka diena Hēnefosā. Jaunais dievnams, ko arhitekti nodēvējuši par “Debesu kokiem”, tiks iesvētīts svētdien (10.decembrī). Tad būs aizritējuši 8 gadi kopš nodega vecā baznīca. Jaunā baznīca uzbūvēta tieši tajā pašā vietā. “Mums tik ļoti tās pietrūcis astoņus gadus”, saka baznīcas kalpotājs…” Lai šī Norvēģijas vecākajā kristīgajā laikrakstā Dagen (Diena) (https://www.facebook.com/pg/Dagen.no/about/?ref=page_internal) lasāmā ziņa kalpo kā tiešs pravietojums un ticības stiprinājums Carnikavas draudzei un tās draugiem! Tās liesmas, kas nodedzināja seno Carnikavas dievnamu, atkāpjas Svētā Gara liesmu priekšā, kas sakausē, šķīstī un aizsargā no dzīvajiem akmeņiem celtos dievnamus - tā Kunga draudzes - Latvijā, Norvēģijā un citviet.
Sveiciens svētkos! Lai sargā Latviju mūsu mīlestības un uzticības spēks! Mums bija tas gods būt šeit un piedalīties. #lv100 #apskaujlatviju #baltagaldautasvetki #adazudraudze

Carnikavas baznīca atrodās Carnikavas vēsturiskajā centrā–Siguļos. Vidzemes jūras piekrastē tā bija vienīgā saglabājusies koka baznīca, kas bija restaurācijā. Šobrīd tā ir pilnībā nodegusi. Bet draudze cels jaunu dievnamu.

Baltezera baznīca

youtube.com

Bībeles lasījums - Par laulības šķiršanu un Jēzus svētī bērniņus

Laikā, kad nevaram apmeklēt draudzes un dievnamus klātienē, lai klausītos Dieva vārda lasījumus, mums ir jāmeklē citas iespējas, kā to darīt. No šodienas kat...

youtube.com

Bībeles lasījums - Pāvila raizes un paļāvība un Jaunās Derības kalpošana

Laikā, kad nevaram apmeklēt draudzes un dievnamus klātienē, lai klausītos Dieva vārda lasījumus, mums ir jāmeklē citas iespējas, kā to darīt. No šodienas kat...

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca

Neparasti apstākļi paplašina izpratni arī par labi zināmām lietām. Kristīgajā draudzē ir parasts rūpēties par līdzcilvēku labklājību un uzņemties atbildību par tiem, kam trauslāka veselība. Līdz šim to vislabāk varējām darīt, viņus apmeklējot, vai arī sanākot kopā un aizlūdzot. Taču šajā ārkārtas laikā atklājam, ka visatbildīgāk cits citam un īpaši gados vecākajiem varam pakalpot ar atstatumu. Paradoksāli, bet mīlestību un rūpes varam izrādīt ar nošķiršanos.

Tomēr nošķiršanās ir vajadzīga tikai telpā. Tā ir jāatsver ar tuvumu sirdī un garā. Ekziperī ir teicis, ka mīlēt nenozīmē lūkoties vienam uz otru, bet skatīties vienā virzienā. Kad nevaram tikties vienuviet, būsim tuvu, lūkodamies Kristus virzienā! Mūsu baznīca aicina to darīt arī kopīgi, noteiktos laikos. Te ir notikumu plāns šai nedēļai, kurus varat apmeklēt LELB facebook lapā un YouTube kanālā.

Ar Dieva palīgu rūpēsimies, lai šāds plāns būtu pieejams līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai. Uz tikšanos!

https://www.youtube.com/channel/UCtY3CIC8Wp4UY4_VJAGJqUQ/featured

Baltezera baznīca

Pēc dievkalpojuma tiešreides Baltezera baznīca, būs iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu Carnikavas baznīca Laivu mājā no plkst. 14:15- 15:00.

Rīt, svētdien pl. 11:00 plānota DIEVKALPOJUMA TIEŠRAIDE no Baltezera baznīca FB live. 💒

Baltezera baznīca būs atvērta no plkst. 10:00 individuāliem apmekējumiem un lūgšanām.

Pēc Dievkalpojuma tiešraides Baltezera baznīcā būs iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu -
plkst. 12:00-14:00 (ilgāk kā iepriekš).

👉Nāksim pie Dievgalda pa vienam vai ģimene.
👉Ievērojot drošu distanci.
👉Mīlot savu tuvāko, neapdraudesim cits citu. 🙏

🙏 AIZLŪGUMUS var sūtīt līdz svētdienas plkst. 10:00 uz [email protected] vai arī SMS - uz mob.tālr. vai WhatsApp nr.: 29559694

👛 Aicinām arī atbalstīt draudzi ar ziedojumu, pārskaitot uz draudzes kontu:
DRAUDZES REKVIZĪTI
Saņēmējs:
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000345040
Konts: EUR: LV39UNLA0002000701636
Informācija saņēmējam: Ziedojums

Un atceramies, ka šonakt griežam pulksteņus! 🕞

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Trešdienas vakara dievkalpojuma tiešraide no Baltezera baznīca 25.03.2020.
Vada un sprediķo mācītājs Jānis Kopštāls.

Baltezera baznīca

Šodien, trešdien plkst. 19:00 plānota VAKARA DIEVKALPOJUMA TIEŠRAIDE no Baltezera baznīca FB live.

Šovakar no pl. 18:00 līdz 20:00 Baltezera baznīca būs atvērta arī individuāliem apmeklējumiem un lūgšanām (ne vairāk kā 50 cilvēku vienā laikā). 💒
👉Ievērojiet drošu distanci.
👉Mīlot savu tuvāko, neapdraudēsim cits citu. 🙏

Aicinām arī atbalstīt draudzi ar ziedojumu, pārskaitot uz draudzes kontu: 👛

DRAUDZES REKVIZĪTI
Saņēmējs:
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ. Nr. 90000345040
Konts: EUR: LV39UNLA0002000701636
Informācija saņēmējam: Ziedojums

Piedzīvo Dieva Vārdu ar ausīm👂, lai šis fiziskās izolēšanās laiks no cilvēkiem kļūtu par sociālās tuvošanās laiku Dievam!

Piedzīvo Dieva Vārdu ar ausīm👂, lai šis fiziskās izolēšanās laiks no cilvēkiem kļūtu par sociālās tuvošanās laiku Dievam! ❤️

Šobrīd dažādi aktieri internatā lasa priekšā grāmatas. Bet vai zināji, ka daudzu konfesiju mācītāji ir ierunājuši Bībeles Jaunās Derības jauno tulkojumu? Tā ir KLAUSĀMBĪBELE, ko vari šajā laikā klausīties mašīnā, mājās vai mežā.

Mūsu mācītājs Ivars Jēkabsons ierunājis enģeļu 👼 lomas, mūsu Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca arhibīskaps Jānis Vanags ierunājis Jēzus vārdus, katoļu arhibīskaps Zbigņevs Stankēvičs runā Pilāta tekstus.

Tas ir īsti ekumēnisks projekts - piedalās gan luterāņu, katoļu, vasarsvētku, baptistu mācītāji un laji un arī aktieri.

Šo klausāmbībeli CD var iegādāties interntā:
👉Grāmatnīcā IHTIS - https://www.ihtis.lv/lv/muzika/kristiga/cd-jauna-deriba-jt
👉Latvijas Bībeles biedrībā - https://shop.bibelesbiedriba.lv/product/jauna-deriba-2012-gada-tulkojums/
👉Veikalā AMNIS - https://www.amnis.lv/lv/audio%20Bibele/klausamgramata-jauna-deriba-jauna-tulkojuma

👉vai bez maksas klausīties internetā:
http://www.bible.is (atrodot latviešu valodu),

https://live.bible.is/bible/LAVNLI/MAT/1?audio_type=audio_drama (jau latviešu valoda atrasta).

Iespējams arī lejuplādēt mobilo aplikāciju.

youtube.com

Svētbrīdis Krimuldas draudzē

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Sprediķa audio no dievkalpojuma tiešraides Baltezera baznīca 22.03.2020, mācītājs Jānis Kopštāls par Jāņa ev. 9:1-11 - Ko es gribu, ko man vajag?!

Sprediķī iekļautā lūgšana/ stāsts:
Es lūdzu Dievam atbrīvot mani no augstprātības,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka no augstprātības neatbrīvo, no tās atsakās.
Es lūdzu Dievam dāvāt man pacietību,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka pacietība ir pārbaudījumos gūts rezultāts.
Tā netiek dāvināta, to nopelna.
Es lūdzu Dievam uzdāvināt man laimi,
un Dievs teica „Nē”!”
Viņš teica, ka man pietiek ar Viņa žēlastību,
Bet vai es būšu laimīgs – atkarīgs no manis.
Es lūdzu Dievu pasargāt mani no sāpēm,
un Dievs teica „Nē!”
Viņš teica, ka ciešanas attālina cilvēku no materiālām rūpēm
un tuvina Viņam.
Es lūdzu spēku,
Dievs man sūtīja pārbaudījumus- lai es rūdītos;
Es lūdzu gudrību,
un Dievs sūtīja man problēmas, kuru risināšanai man bija jālauza galva.
Es lūdzu drošsirdību,
un Dievs sūtīja man briesmas
Es lūdzu mīlestību,
un Dievs man kādu, kuram bija nepieciešama mana palīdzība
Es lūdzu labklājību, Dievs man deva iespēju.
Es lūdzu Dievu palīdzēt man citus mīlēt tā, kā Viņš mīl mani
Un Dievs man teica: „Beidzot tu esi sapratis, par ko jālūdz!”
Es nesaņēmu neko no tā, ko gribēju.
Es saņēmu visu, kas man bija vajadzīgs!
Dievs bija uzklausījis visas manas lūgšanas!
Kungs, vadi mūs šajā lūgšanu laikā!

Baltezera baznīca

Dievkalpojuma tiešraide no Baltezera baznīcas 22.03.2020.
Kalpo un sprediķo mācītājs Jānis Kopštāls.
Sprediķa pārdomas par Jāņa evaņģ. 9:1-11 - Ko es gribu, ko man vajag?!

Baltezera baznīca

Rīt, svētdien pl.11:00 plānota dievkalpojuma tiešraide no Baltezera baznīca FB live.

Pēc Dievkalpojuma tiešraides Baltezera baznīcā būs iespēja saņemt Svēto Vakarēdienu -
12:00-13.00
Nāksim pie Dievgalda pa vienam vai ģimene.
Ievērojot drošu distanci.
Mīlot savu tuvāko, neapdraudesim cits citu 🙏

Aicinām arī atbalstīt draudzi ar ziedojumu, pārskaitot uz draudzes kontu:
DRAUDZES REKVIZĪTI
Saņēmējs:
Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze
Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV 2164
Reģ. Nr. 90000345040
Konts: EUR: LV39UNLA0002000701636
Informācija saņēmējam: Ziedojums

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Dievs ir ar mums katrā mūsu dzīves situācijā.

youtube.com

Turamies pie Kristus 2

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

Aicinām ik vakaru katrs savās mājās plkst. 21:00 pievienoties mūsu Ādažu draudzes (Baltezera baznīca un Carnikavas baznīca) kopīgā LŪGŠANU ĶĒDĒ.

Ierosmes lūgšanām esam apkopojuši mājas lapā un tās tiks regulāri papildinātas.

Skatīt šeit: http://www.baltezerabaznica.lv/ui/?s=1323693006&fu=read&id=302&ln=lv

Baltezera baznīca

Baltezera baznīca

23. psalms saka:
"Tas Kungs ir mans gans...
Viņš man liek ganīties ...
Viņš mani vada...
ļaunuma nebīstos,
jo Tu esi pie manis...
labums un žēlastība mani pavadīs..."

Bet, ja nu man ir bail, ja manī ir panika? - Tad kurš šobrīd ir mans gans?

Latvijas Kristīgais Radio

"Mums šobrīd ir situācija, kur konkrēti saskaramies ar diviem baušļiem. Tas ir 4.bauslis "Tev būs savu tēvu un māti godāt", kas Mārtiņa Lutera skaidrojumā ietver arī cieņu un respektu pret laicīgo priekšniecību un valdību. Un 5.bauslis "Tev nebūs nokaut", kas Lutera skaidrojumā nozīmē arī miesīgi nekaitēt savam tuvākajam, bet neatraut palīdzību, ja tāda ir vajadzīga. 1527.gadā, kad Eiropu bija pārņēmis mēris, Luteram bija sarakste ar vienu no Breslavas mācītājiem par tematu "Vai ir atļauts bēgt no nāves?". Luters rakstīja: "Kad ienaidnieks mums atsūta indi un nāvīgi slimību, tad es lūgšu Dievu, lai Viņš mums ir žēlīgs. Pēc tam es izkvēpināšu telpas, lai tīrītu gaisu, es došu un pats lietošu zāles, es vairīšos no vietām un cilvēkiem, kam neesmu vajadzīgs, lai nevērīgi nekaitētu pats sev un lai caur mani nesaindētos un neapliptu daudzi citi, tā ka mana nolaidība būtu viņiem par nāves cēloni. (..) Taču es nevairīšos no vietām un cilvēkiem, kur es savam tuvākajam esmu vajadzīgs, bet gan brīvi došos palīgā." Tātad Lutera attieksme bija tāda, ka mums ir jāsargā sevi un citus, bet nav jāvairās no kristīga pienākuma palīdzēt savam tuvākajam. (..) Tas, kā mēs varam uzrunāt cilvēkus šajā laikā, ir ne tik daudz ar vārdiem, kā ar saprātīgu rīcību, apliecinot vai parādot, kā kristīgā ticība ir spējusi iedrošināt mūs. (..) Šī situācija ir pretrunā ar mūsu dabisko instinktu, ka pārbaudījumu mirkļos vajag pulcēties kopā uz lūgšanu. Šeit mums ir aizliegts to darīt, un 4.bauslis uzliek pienākumu paklausīt. Taču mēs šobrīd esam Gavēņa laikā, un tas ir laiks, kad mums kaut kas tiek atņemts un mēs no kaut kā atsakāmies. Mēs raugāmies uz gavēni kā uz solidarizēšanos ar Kristu. Arī Kristus Viņa ciešanu laikā bija vientuļš, nošķirts no draugiem. Viņš pat sacīja: "Mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis?" Es domāju, ka šī situācija var mums palīdzēt personīgi izdzīvot to tā, kā mūsu Kungs to izjuta. (..) No otras puses, tagad ir 21.gadsimts ar visām tehnoloģijām, un arī tādā veidā ir iespējams īstenot kopību. Izmantosim šo laiku, lai attīstītu šos citus saziņas kanālus, kurus mēs pēc tam varēsim izmantot arī mierīgos laikos! Lai Kungs mūs svētī un pasargā!"
Tā šodien LKR klausītājus telefonintervijā uzrunāja LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Klausieties šīs nedēļas laikā arī citu konfesiju bīskapu uzrunas LKR ēterā!

Kristus mīļotie!

Lai būtu līdzatbildīgi un nekļūtu par lieku ticības un drosmes pārbaudījuma avotu brāļiem un māsām Kristū, un atsaucoties LELB bīskapu kolēģijas ieteikumam, mēs esam pieņēmuši lēmumu ar 2020. gada 14. marta plkst. 23.00 atcelt visas Draudzes aktivitātes līdz ārkārtas stāvokļa atcelšanai.

Dievkalpojums ir draudzes dzīves augstākais punkts - kopības svinēšana ar Dievu Viņa Vārdā, Vakarēdiena Sakramentā un lūgšanās. Atteikties no šī mirkļa unikalitātes spiež mums ārkārtas situācija valstī. To neievērojot mēs pārkāpjam 4. un 5. baušļus - Godā tēvu un māti... un ... Tev nebūs nokaut. Proti - ir jāpaklausa likumam, un jāgādā, lai cits citam neesam par ciešanu vai nāves iemeslu. Bet esam aicināti visādi cits citam palīdzēt un cits par citu gādāt, kā to skaidro M.Luters.

Tāpēc šī brīža situācijā mēs tuvākā mīlestības vārdā esam aicināti atteikties no tiešās Dieva klātbūtnes piedzīvojuma dievkalpojumā. Un meklēsim veidus, kā to piedzīvot šajā laikā citādi, citiem saziņas līdzekļiem. Palieciet lūgšanās, Dieva vārdā un turpiniet atbalstīt draudzi un tās kalpošanu arī neklātienē.

Dievnami noteiktos laikos ir atvērti individuāliem apmeklējumiem, grēksūdzēm, taču -

JA PĒDĒJO TRĪS NEDĒĻU LAIKĀ JŪS VAI KĀDS NO JŪSU ĢIMENES IR KONTAKTĒJIES AR CILVĒKIEM, KURI IR INFICĒTI, VAI IR ATGRIEZUŠIES NO SLIMĪBAS SKARTAJĀM VALSTĪM, JUMS IR JĀPALIEK MĀJĀS, UN KLĀTIENĒ JŪS DIEVNAMU APMEKLĒT NEVARAT.

IR JĀPALIEK MĀJĀS ARĪ TAD,
JA JUMS IR JEBKĀDI SLIMĪBAS SIMPTOMI.

Šādā gadījumā garīgā atbalsta saņemšanai lūdzam elektroniski vai telefoniski sazināties ar mācītāju Jāni t.:29559694, par praktiskas palīdzības saņemšanu (piemēram, ja Jums nav neviens, kas var atnest zāles vai pārtiku no veikala) draudzes locekļus aicinām sazināties ar mūsu draudzes diakoniju ([email protected]).

Sekojiet draudzes mācītāju organizētajiem svētbrīžiem -
Facebook kontā https://www.facebook.com/BaltezeraBaznica

Par turpmāko rīcību mēs informēsim.
Lūdzu, dalieties ar šo ziņu ar visiem, kam tas varētu būt aktuāli!

Jūsu mācītāji Jānis un Ivars

Nāc talkā!

Sestdien, 14. martā rīkojam TALKU, lai sakoptu Ādažu draudzes īpašumus Bukultos un pie Baltezera baznīca.

Tātad, tiekamies sākot no 9:30 līdz 10:00 pie Baltezera baznīcas. Tur satiekamies, saskaitamies, būs īsa instruktāža, sadalamies divās komandās un dodamies pa talkošanas vietām Bukultos! Trešā komanda paliek turpat Baltezera baznīcā!😉

Līdzi ņemam krūmgriežus, motorzāģus, cirvjus, rokas zāģus, grābekļus, darba cimdus un miskastes melnos maisus.

Paredzamie darbi:
1. Savākt sadzīves atkritumus visā teritorijās, izejot tām cauri.
2. Ar krūmgriezi iztīrīt krūmus un pērnās zāles apaugumu vismaz 10 metru attālumā no ceļiem un mežā.
3. Sazāģēt nokaltušos kritušos kokus, kas atrodas teritorijās. Iznest tos ārā un sakraut transportā, kā malku.

Pēc darbiem atgriežamies pie Baltezera baznīcas un ēdam Ieviņas karsto zupu, maizītes ar Ingas tomātu sviestu, dzeram tēju. 🍪🥖🍲☕️

Paldies visiem, kuri jau šobrīd ir atsaukušies un vēl atsauksies!

Tiekamies!🤝

Jau rīt, piektdien gaidām uz kino vakaru Carnikavas baznīca Laivu mājā!

Kino vakars Laivu mājā – 28. februārī

Sagaidot Lielo gavēni, piektdien, 28. februārī pl. 19:30 aicinām uz Kino vakaru Carnikavas baznīca Laivu mājā Carnikavā, kur kopīgi skatīsimies filmu “Vēstules tēvam Jēkabam” (2009, Somija). 🎬📩

Kino vakars notiek sadarbībā ar Luterāņu Stunda www.stunda.lv.

Īsa filmas anotācija: Pēc iznākšanas no cietuma Leila tiek norīkota par asistenti Tēvam Jākobam, kas zaudējis acu gaismu. Abu attiecības veidojas sarežģīti. Garīdznieks savu dzīves uzdevumu saskata atbildēt uz vēstulēm. Beznosacījuma mīlestība un piedošana ir iedzīvināta atturīgi un vienlaicīgi – emocionāli spēcīgi un aktieriski pārliecinoši.

Filmas video rullītis: https://www.youtube.com/watch?v=g_gWe4TcIM8&feature=emb_title

Filma somu valodā ar latviešu valodas subtitriem.

Pasākuma adrese: Stacijas iela 21, Carnikava.

Ieeja par ziedojumiem.

Aicinām paņemt līdzi kādu našķi pie tējas. 🥨🥐🍊🍎🍪🍩☕️

Baltezera baznīca

Trešdien, 26. februārī ir Pelnu diena, kad sākas gatavošanās Lieldienām – Lielais gavēnis, kura laikā pieminam Kristus ciešanu ceļu šajā pasaulē.
26. februārī plkst. 19:00 Baltezera baznīca aicinām uz Pelnu dienas dievkalpojumu.

Pelnu diena ir ļoti seni baznīcas svētki, kas ieguvuši noteiktu vietu liturģiskajā gadā kā Ciešanu un gavēņa laika sākums. Ticīgie ar šo dienu sāk intensīvu gatavošanos Lieldienām. Tam ir savs pamatojums Bībelē - Mozus, citi Dieva vīri un pats Kristus izšķirošiem notikumiem ir gatavojušies, gavējot četrdesmit dienas. Kristīgajai Baznīcai izšķirošais notikums bija Kristus augšāmcelšanās.
Pelnu diena ir trešdiena, skaitot četrdesmit dienas pirms Lieldienām, bet izslēdzot svētdienas kā Jēzus augšāmcelšanās dienas, kurām nav gavēņa rakstura. Pelni šajā dienā atgādina par cilvēku kā niecību, kam dievišķā mīlestība nepieciešama kā dzīvība.
Pelnu diena ievada gavēņa laiku, kad kristieši atturas no kādām ikdienišķām un ierastām lietām, cenšas ievērot mērenību uzturā un izklaidēs. Nav pieņemts rīkot kāzas, kristības un citus ar priecīgām izklaidēm saistītus pasākumus. Tā vietā lielāka uzmanība tiek pievērsta Bībelei, lūgšanai un grēksūdzei.

Kā pagāja mūsu "pankūku sadraudzība" Laivu mājā"

Kino vakars Laivu mājā – 28. februārī

Sagaidot Lielo gavēni, piektdien, 28. februārī pl. 19:30 aicinām uz Kino vakaru Carnikavas baznīca Laivu mājā Carnikavā, kur kopīgi skatīsimies filmu “Vēstules tēvam Jēkabam” (2009, Somija). 🎬📩

Kino vakars notiek sadarbībā ar Luterāņu Stunda www.stunda.lv.

Īsa filmas anotācija: Pēc iznākšanas no cietuma Leila tiek norīkota par asistenti Tēvam Jākobam, kas zaudējis acu gaismu. Abu attiecības veidojas sarežģīti. Garīdznieks savu dzīves uzdevumu saskata atbildēt uz vēstulēm. Beznosacījuma mīlestība un piedošana ir iedzīvināta atturīgi un vienlaicīgi – emocionāli spēcīgi un aktieriski pārliecinoši.

Filmas video rullītis: https://www.youtube.com/watch?v=g_gWe4TcIM8&feature=emb_title

Filma somu valodā ar latviešu valodas subtitriem.

Pasākuma adrese: Stacijas iela 21, Carnikava.

Ieeja par ziedojumiem.

Aicinām paņemt līdzi kādu našķi pie tējas. 🥨🥐🍊🍎🍪🍩☕️

Let us rise up and build Carnikava church!

Our historic Carnikava church in Latvia has been completely burnt to the ground. It was the oldest wooden church in Vidzemes sea side, built in the 18th century, and so the parish is kindly asking for your help and support.

The pastor of Adazi Lutheran Church, Ivars Jekabsons, broke the sad news that in the early morning hours of the 10th of December, which was the morning of the 2nd Advent Sunday, the historical wooden church at Carnikava near Siguli was burnt to ashes. The restoration of this unique historical church had just been completed with only a few minor interior finishing touches remaining. The plan was to have it ready for services in 2018 when Latvia will celebrate its 100th anniversary.

The flames of the fire didn’t just destroy the church, but it also burnt away the fruits of the hard work and efforts of many people who had co-operated in restoring the old church. We can thank God however that no one was hurt in the fire. Pastor Ivars Jekabsons commented that the church has been burnt and we can’t bring it back, however a church is not just the walls of a building, church is Christ, the light and love of life itself.

We are immensely grateful for all the prayers and good wishes of so many people during this difficult moment.

After the tragedy, the archbishop of the Latvian Lutheran Church commented:

This is not the first time that the House of the Lord has been burnt. With the help of God and the support of people’s good will, it will be built again. Let’s stand side by side with the parish of Adazi in support, prayers and donations.”

The Parish of Carnikava church, together with the support of the local municipality and Evangelical Lutheran Church of Latvia is ready to build a new church.

A fund-raising campaign has already begun. Please help us to raise money to re-build our church.

With gratitude, in His Service, Parish of Adazi

Please, donate here:

Donate by Bank transfare:

Subject: „Carnikavas baznīcas celtniecibai”: Organisation: Ādažu evaņģēliski luteriskā draudze Address: Baltezera baznīca, Ādažu novads, LV-2164, Latvija Reg. Nr. 90000345040 Bank: SEB Bank Account: EUR: LV39UNLA0002000701636

Donate with PayPal

(or go to www.carnikavasbaznica.lv for PayPal link)

Want your place of worship to be the top-listed Place Of Worship in Carnikava?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Celsimies un celsim Carnikavas baznīcu!
Celsimies un celsim!
Sāpēs un Cerībā! 16.12.2017.
25.02.2017 Carnikavas baznica

Location

Address


Carnikava
Carnikava

Opening Hours

Sunday 15:00 - 16:30